14. Рекомендована література БазоваСкачати 132.45 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір132.45 Kb.
#24404


14. Рекомендована література
 1. Базова:

 1. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – поч. ХХ століття: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. С. 38–47, 221–223.

 2. Зарубіжна література ХХ століття / За ред. О.М.Ніколенко, Н.В.Хоменко, Т.М.Конєвої. – К.: Академія, 1998. – 320 с.

 3. История зарубежной литературы конца ХІХ – начала ХХ века / Под ред. Л.Г. Анреева. – М.:Высшая школа, 1978. – 472 с.

 4. История зарубежной литературы ХХ века. 1917-1945 / Под ред. В.Н.Богословского, З.Т.Гражданской. – М.: Просвещение, 1990. – 431 с.


Допоміжна:


 1. Адмони В.Г. Генрик Ибсен. Очерк творчества. – М.: Художественная литература, 1989. – 272 с.

 2. Акройд П. Завещание О.Уайльда // Иностранная література. – 1993. – №11. – С.49

 3. Алексеев М.Л. Из истории английской литературы. – М. – Л., 1960.

 4. Анастасьев Н. Творчество Эрнеста Хемингуэя. – М.: Просвещение, 1981. – 112 с.

 5. Анастасьев Н.А. Владелец Йокнапатофы (Фолкнер). – М.: Книга, 1991. – 414 с.

 6. Андреев Л.Г., Козлова Н.П., Косиков Г.К. История французской литературы. – М.: Высшая школа, 1987. – 412 с.

 7. Аникин Г., Михальская М. История английской литературы. – М., 1985.

 8. Апдайк Дж. Рассказы // Иностранная литература. – 1992. – №10 (чит. зал 1 корп.).

 9. Апдайк Джон. Кентавр. – М.: Прогресс, 1966. – 286 с. (статья Р.Орловой. – С.265-285).

 10. Бабенко К.П. Замах на красу. Вивчення роману О.Уайльда «Портрет Доріана Грея» в зіставленні з повістю М.Гоголя «Портрет» // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – №10. – С.28–33.

 11. Белль Генрих. Собрание сочинений. – Т.1. – М.: ХЛ, 1989. – 703 с. (статья И.Фрадкина – С.5-30).

 12. Бертольд Брехт. Стихотворения. Рассказы. Пьесы. – М.: ХЛ, 1972. – 816 с. (статья И.Ф.Фрадкина. – С.5-24).

 13. Борецький М. Антиутопія Дж. Орвелла «1984» як узагальнена картина радянського тоталітаризму // Відродження. – 1996. – №1. – С.25-28.

 14. Борхес Х.Л. Есть много вещей… Рассказ // Иностранная литература. – 1992. - №3 (чит. зал 1 корп.).

 15. Ботнер В.С. Бути красивим чи доброчесним? (О.Уайльд) // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1997. – №5. – С.21–23.

 16. Брандис Е., Дмитриевский В. Зеркало тревог и сомнений. О современном состоянии и путях развития англо-американской научной фантастики. – К.: Знание, 1967. – 64 с.

 17. Бредбері Р.Д. Ми частка космосу // Всесвіт. – 1990. – №8. – С.153–159.

 18. Буценко О. Матерія думки (Кортасар) // Всесвіт. – 1989. - №1. – С.147-148.

 19. Вовк Я.Г. Спокуса заглянути у казку. Роман Г.Г.Маркеса «Сто років самотності» // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – №3. – С.22-25.

 20. Вульфович Т.Л. Творчество Мопассана. – М.: Высшая школа, 1962. – 50 с.

 21. Габриэль Гарсиа Маркес рассказывает о себе // Иностранная литература. – 1988. – №3 (чит. зал 1 корп.).

 22. Гакслі О. Прекрасний новий світ // Всесвіт. – 1994. - №5-6, №7 (чит. зал б-ки Крупської, чит. зал 1 корп.).

 23. Гальцева Р., Роднянская И. Помеха – человек. Опыт века в зеркале антиутопий // Новый мир. – 1988. – №12. – С.217-230.

 24. Ганич Н.І. Бог Рільке не в небі, а в корінні. Це – «темний бог», що затаївся «в глибині речей» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. – №1. – С.45–48.

 25. Ганич Н.І. Залучаючи власний досвід учнів (Система уроків за романом В.Голдінга «Володар мух» за особистісно-орієнтованою методикою) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. - №4. – С.17-22.

 26. Гароди Р. Сен-Жон Перс // Иностранная литература. – 1989. - №7 (чит. зал 1 корп.).

 27. Ги де Мопассан. Новеллы. – М.: Худ. лит., 1978. – 301 с.

 28. Ги де Мопассан. Рассказы. – М.: Худ. лит., 1950. – 173 с.

 29. Гиленсон Б.А. Эрнест Хемингуэй. – М.: Просвещение, 1991. – 192 с.

 30. Гілберт Й. Кипучий вулкан: повість Германа Гессе «Степовий вовк» // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – №9. – С.27-28.

 31. Гладишев В.В. «Магічний реалізм» (Матеріал до уроку з теорії літератури) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. – №4. – С.50-51.

 32. Гладишев В.В. Г.Флобер про Гі де Мопассана // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. – №11. – С.40–41.

 33. Гладишев В.В. Композиція – головоломка? Композиція – дороговказ? Вивчення п’єси Б.Шоу «Пігмаліон» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. – №1. – С.46–47.

 34. Грабовський А.В. «Порок – це витрата життєвих сил» (О.Уайльд) // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №1. – С.39–43.

 35. Грабовський А.В. Картковий дім Торвальда // Зарубіжна література... – 2001. – №2. – С.34–35.

 36. Грабовський А.В. Людина – найвище божество // Зарубіжна література. – 2002. – №3. – С.25–27.

 37. Градовський А.В. Парадокси здорового глузду. До вивчення роману Вільяма Голдінга «Володар мух» Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. – №3. – С.31–34.

 38. Гражданская З.Г. Бернард Шоу. Очерк жизни и творчества. – М.: Просвещение, 1979. – 175 с. .

 39. Гулыга А. В призрачном мире бюрократии (Ф.Кафка и его роман «Замок») // Иностранная литература. – 1988. – № 3(чит. зал 1 корп.).

 40. Гурмон Реми де. Стефан Малларме // Вопросы литературы. – 1990. – №4. – С.115–118.

 41. Денисова Т.М., Сиваченко Г.М. Марсель Пруст // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – №11. – С.48–51.

 42. Денисова Т.Н. Новейшая готика (о жанровых модификациях современного американского романа) // Жанровое разнообразие современной прозы Запада. – К.: Наукова думка, С.59-127 (чит. зал 1 корп.).

 43. Денисова Т.Н. Роман і романісти США ХХ століття. – К.: Дніпро, 1990. – 363 с. (є розділи про Ф.С.Фітцджеральда, Е.Хемінгуея, С.Беллоу, Дж.Апдайка, афро-американську літературу, сучасну літературу США).

 44. Денисова Т.Н., Сиваченко Г.М. Наприкінці ХХ ст.: постмодернізм, мультикультуралізм // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – №1. – С.49–50.

 45. Джойс Дж. Улисс // Иностранная литература. – 1989. – № 1–12 (чит. зал 1 корп.).

 46. Дзик А.П., Сорока А.М. Осіння скрипка Поля Верлена // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1996. – №5. – С.25–28.

 47. Діброва В. Шляхи театрального авангарду (Іонеско) // Всесвіт. – 1989. – №10. – С.122–126.

 48. Дітькова С.Ю. Насичений квітковими пахощами Комбре. Аналіз роману Марселя Пруста // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. – №8. – С.38–44.

 49. Дубин Б. Зеркало в центре лабиринта (О символике запредельного у Борхеса) // Вопросы литературы. – 1991. - №8. – С.67-75.

 50. Дюшен И. И мысль, и чувство (Элюар) // Иностранная литература. – 1986. - №6 (чит. зал 1 корп.).

 51. Евнина Е.М. Современный французский роман. 1940-1960. – М.: АН СССР, 1962. – С.54-145 (Сартр, Камю) (чит. зал 1 корп.).

 52. Елистратова А. «Трагическое животное – человек» (о романах Джона Апдайка) // Современная литература за рубежом. Литературно-критические статьи. Сб.2. – М.: СП, 1966. – С.126-151.

 53. Жила В. Франц Кафка – видатний письменник ХХ століття // Всесвіт. – 1998. – №5–6. – С.156–157.

 54. Западноевропейская поэзия ХХ века. – М.: ХЛ, 1977. – 846 с. (Рильке, Элиот, У.Х.Оден, Д.Томас, В.Б.Ейтс, П.Клодель, П.Валери, Г.Аполлинер, С.-Ж.Перс, П.Элюар, Л.Арагон, Ж.Превер).

 55. Зарубежная литература ХХ века / Под ред. В.Н.Богословского, З.Т.Гражданской. – М.: Просвещение, 1979. – 278 с.

 56. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. Трактаты, статьи, эссе. – М., 1987.

 57. Земсков В. Искусство века великй метаморфозы (Актуальные заметки о Г.Г.Маркесе и о нас самих) // Иностранная литература. – 1988. – №3 (чит. зал 1 корп.).

 58. Ибсен Х. Избранные сочинения. – М.–Л.: Госучпедгиз, 1951. – С.126–199, 237–268.

 59. Ильина Н. Эксперимент in vivo. Два урока по пьесе Б.Шоу «Пигмалион» // Всесвітня література та культура в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №4. – С.16–19.

 60. История зарубежной литературы XX века. (1917–1945) / под ред. З.Т. Гражданской. – М., 1987.

 61. История зарубежной литературы конца XIX века – начала XX века.. Курс лекций / Под ред. М.Е.Елизаровой и Н.П. Михальской. – М., 1970.

 62. Ібсен Г. Вибране. – К.: Художня література, 1963. – 338 с.

 63. Ібсен Г. Драмы. Стихотворения. – М.: Художественная література, 1972. – 816 с. (вступ. статья В.Г.Адмони. Генрик Ибсен и его творческий путь. – С.5–22).

 64. Йейтс В.Б. Воинство сидов и другие стихи // Иностранная литература. – 1986. – №1 (чит. зал 1 корп.).

 65. Йонеско Е. Голомоза співачка // Всесвіт. – 1989. – №10. – С.126–145.

 66. Кабкова О.В. Коли відлітають ангели... (Проблемний аналіз новели Г.Г. Маркеса «Стариган із крилами» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998. – №12. – С.15–17.

 67. Кальф Т.П. «Як заридала моя гітара». Гарсіа Лорка. 11 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1996. - №11. – С.28-34.

 68. Камю А. Избранное. – М.: Прогресс, 1969. – 544 с. (статья С.Великовского – С.5-49).

 69. Камю А. Счастливая смерть. Роман // Иностранная литература. – 1992. – №2 (чит. зал 1 корп.).

 70. Кафка Ф. Процес. Роман. Оповідання. – К.: Юніверс, 1998. – 288 с. (стаття Д.Затонського. – С.5–30).

 71. Кафка Ф. Процесс // Иностранная литература. – 1988. – №1-3 (чит. зал 1 корп.).

 72. Кафка Ф. Реальность абсурда. – Симферополь: Реноме, 1999. – 512 с. (статья Ю.Манна – С.5–10).

 73. Клименко Ж.В. «Квітка на ймення Чапек». Новели // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1996. – №5-6. – С.10–15.

 74. Ков’ях Т.В. У пошуках Синього Птаха // Всесвітня література. – 1997. – №9. – С.42–44.

 75. Ковбасенко Л.В. Відлік нової поезії починається з нового типу героя. Матеріали до вивчення творчості Ш.Бодлера // Всесвітня література... – 1999. – №1. – С.38–41.

 76. Ковбасенко Л.В., Савчук Р.Л., Дорофієва Н.І., Семків Р. Джеймс Джойс «Джакомо Джойс». Матеріали до варіативного вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – №9. – С.42–50.

 77. Колодніцька А.М. «Від темряви – до світла...» Творча спадщина Е.М.Ремарка // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – №3. – С.27–32.

 78. Конєва Т.М. «Для чого ми прийшли у світ цей?» Творча спадщина Генріха Белля // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – №3. – С.19–22.

 79. Копелев Л. О Генрихе Белле // Иностранная литература. – 1988. – №12 (чит. зал 1 корп.).

 80. Копистянська Н.Х. У пошуках відповідей на вічні питання (Г.Ібсен «Ляльковий дім» і І.Франко «Для домашнього огнища») // Всесвітня література в навчальних закладах. – 2000. – №4. – С.47–49.

 81. Кореневич М. М.Метерлінк. «Синій птах» // Всесвітня література. – 1999. – №4.

 82. Кортасар Х. Оповідання. Поезії. // Всесвіт. – 1989. - №1. – С.135-146.

 83. Корунець І. Артюр Рембо мовою Шевченка // Всесвіт. – 2001.– №7–8. – С.146–152.

 84. Кравцова Т.В. Наповнений гріхами диліжанс («Пампушка») // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1997. – №8. – С.27–29 (5б208).

 85. Криста Вольф – три взгляда // Иностранная литература. – 1988. – №1 (чит. зал 1 корп.).

 86. Крік Б. Джордж Орвелл. Життя: Уривки з книги // Всесвіт. – 1991. – №1 (чит. зал 1 корп., чит. зал б-ки Крупської).

 87. Кундера М. Невыносимая легкость бытия // Иностранная литература. – 1992. - №5-6 (чит. зал 1 корп.).

 88. Лакшин В. «Антиутопия» Евгения Замятина // Знамя. – 1988. – №4. – С.126–130.

 89. Ландор М. Олдос Хаксли: попутки диалога с советской стороной // Вопросы литературы. – 1995. – Вып.5. – С.211-229 (чит. зал б-ки Крупської).

 90. Лану А. Мопассан [биография]. – М.: МОСТЭПик, 1992. – 382 с.

 91. Литовський Ю.З. Проспер Меріме. Життя і творчість. – К. : Дніпро, 1976.

 92. Лобода О.П. «Єдине, що важливо, – це бути людиною».Урок за романом А.Камю «Чума» // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. – №1. – С.13-18.

 93. Логвин Г.П. Епідемія жорстокості. Генріх Белль «Де ти був, Адаме?» // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – №1. – С.35–39.

 94. Лорка Ф.Г. Избранные произведения. Т.1. – М.: ХЛ, 1986. – 480 с. (статья Н.Малиновской. – С.5–30).

 95. Лущій С. Український «Любий друг»? // Слово і час. – 1998. – №7. – С.54–57.

 96. Малецька А. Катастрофічні візії О.Гакслі // Всесвіт. – 1994. – №7. – С.155–157.

 97. Маркес Г.Г. Сто лет одиночества. Полковнику никто не пишет. – М.: Правда, 1986. – 478 с. (статья В.Столбова. – С.457-478).

 98. Марченко Н.П. Від зацікавленості окремим мотивом – до розуміння всього твору (Марсель Пруст) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – №11. – С.51–54.

 99. Матвієнко С. «Маленька людина – людина порожня»? (До прочитання поеми «Порожні люди» Томаса Стерна Еліота // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. – №1. – С.48–50.

 100. Маятник Фуко – маятник Эко // Иностранная литература. – 1989. – №10 (чит. зал 1 корп.).

 101. Мердок А. Сон Бруно: Роман // Иностранная литература. – 1987. – №6–8 (чит. зал 1 корп.).

 102. Мердок А. Сочинения в трех томах. – М.: Радуга, 1991. – Т.1 (статья С.5–18).

 103. Метерлинк М. Синяя птица : Пьесы. – К.: Молодь, 1988. – 256 с.

 104. Михальская Н.П., Аникин Г.В. Английский роман ХХ века. – М. : Высшая школа, 1982. – С.69–74 (Джойс), С.148–182 (Мердок).

 105. Мірошниченко Л. Останній роман В.Голдінга // Всесвіт. – 1998. – №8. – С.146-152.

 106. Міщук В.І. «Дім, у якому в’януть почуття» // Відродження. – 1993. – №11. – С.11–14.

 107. Моруа А. Який сенс діяти? // Зарубіжна література. – 2000. – № 15. – С. 3.

 108. Москалець О. Еволюція форми сонета у творчості Ш.Бодлера // Слово і час. – 1996. – №7. – С.43–48.

 109. Мотылева Т. Зарубежный роман сегодня. – М.: СП, 1966. – С.120-143 (Камю).

 110. Мухін В.О. Духовна деградація особистості (О.Уайльд) // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. – №3. – С.49–57.

 111. Наливайко Д. Жах і екстаз життя (про Бодлера) // Всесвіт. – 1989. – №7. – С.137, 151–155.

 112. Недошивин В. Джордж Оруэлл – беглец из лагеря победителей // Иностранная литература. – 1990. – №3 (чит. зал б-ки Крупської).

 113. Неустроев В.Л. Литература Скандинавских стран. – М., 1980,

 114. Ніколенко М.Л. Поезія французького символізму. Шарль Бодлер. Поль Верлен. Артюр Рембо. – Xарків., 2003.

 115. Ніколенко О. «Не звідав ще ніхто глибин твоїх, людино» (Ш.Бодлер. «Квіти зла») // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2001. – №10. – С.9–14.

 116. Ніколенко О.М. «Вже нічого більше – хочу тільки флейти». Поезія П.Верлена // Зарубіжна література. – 2000. – №1. – С.45–49.

 117. Ніколенко О.М. «Нова драма» і символістський характер образів п’єси М.Метерлінка «Синій птах» // Всесвітня література. – 2000. – №9.

 118. Ніколенко О.М. Концепція особистості в романі М.Пруста «В пошуках утраченого часу» // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2000. – №1. – С.35–39.

 119. Ніколенко О.М. Література другої половини ХХ століття // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – №10. – С. 37–40.

 120. Ніколенко О.М. Розп’яття серця, сповненого любов’ю. Психологічне есе Джеймса Джойса «Джакомо» // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – №9. – С.19-22.

 121. Ніколенко О.М. У світі парадоксів Б.Шоу, або «Леді з пучка моркви» // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – №10. – С.8–13.

 122. Ніколенко О.М., Марченко Н.Г. Чи потрібні янголи на землі? Г.Г.Маркес і Лев Толстой (порівняльний аналіз оповідань «Стариган із крилами» і «Що живить людей?» // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. – №6. – С.46–51.

 123. Ніколенко О.М., Стецько С.Д. Таємниця сімейного щастя // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1997. – №11. – С.22–26.

 124. Новикова Т. Необыкновенные приключения науки в утопии и антиутопии // Вопросы литературы. – 1998. – №4. – С. 179–203 (чит. зал б-ки Крупської).

 125. Новікова М. Вино зелено: Р. Бернс українською // Зарубіжна література. – 2004. – №43. –С 16–18.

 126. Новікова М. Міфосвіт Бернса: шляхта та шлюб // Зарубіжна література. – 2004. – №43. –С. 12–15.

 127. Олексієнко О.Д. Розгляд твору на концептуальному рівні (Ібсен «Ляльковий дім») // Всесвітня література. – 2000. – №4. – С.46–47.

 128. Орлова О.В. Велична споруда з «піщинок пам’яті». «Суб’єктивна епопея» Марселя Пруста «У пошуках утраченого часу» // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – №7. – С. 17–21.

 129. Орлова О.В., Дереза Л.В. Крах ілюзій виснажив духовність. Т.С.Еліот // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. - №1. – С.29-31.

 130. Орловська Н. Спокутування зла через мистецтво. Мотивний аналіз збірки Ш.Бодлера «Квіти зла» // Всесвітня література та культура. – 2000. – №12. – С.33–35.

 131. Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет: Пер. с англ. / Сост. В.С.Муравьев, Предисл. А. М. Зверева, Коммент. В. А. Чаликовой. – М.: Прогресс, 1989. – 384 с.

 132. Павличко С. Байрон: Нарис життя і творчості. – К.: Дніпро, 1989.

 133. Павлов М. Феномен Шоу для українського читацтва. Коментар до перекладу «Пігмаліона» // Всесвіт. – 1999. – №11–12. – С.63–73.

 134. Павлова Н. Театр и действительность (О творчестве Ф. Дюрренмтта) // Современная литература за рубежом. Литературно-критические статьи. Сб.2. – М.: СП, 1966. – С.208–228.

 135. Парандовский Я. Алхимия слова. Король жизни. – М., 1990. – С.449–600.

 136. Парижский сплин. Из Бодлера. Переводы В. Ходасевича // Иностранная литература. – 1989. – №1. – С.126–140.

 137. Первак О.П. Від концепції твору до концепції уроку (До вивчення оповідання Г.Г.Маркеса «Стариган із крилами») // Всесвітня література. – 2000. – №2. – С.23–26.

 138. Писатели Франции. – М. : Просвещение, 1964. – С.467–483 (Бодлер), С.560–568 (Верлен), 568–578 (Рембо).

 139. Плавскин З.Ж. Испанская литература XIX–XX веков. – М., 1982.

 140. Пронкевич О.В., Ситченко А.Л. Трагедія краси і насолоди // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1996. – №3. – С.15–21.

 141. Ратгауз Г. Герман Гессе – хранитель огня // Иностранная литература. – 1986. – №5 (чит. зал 1 корп.).

 142. Рогозинський В.В. Моторошні метаморфози, або Феномен стадності за Еженом Йонеско // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – №10. – С.43–47.

 143. Ромащенко Л.І. Крила як символ духовного злету людини // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998. – №12. – С.17–19.

 144. Рудаківська С.В. «Привести світ до чистоти, правди, сталості...» Урок за новелою Франца Кафки «Перевтілення» // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. – №1. – С.18–27.

 145. Рудаківська С.В. Твір як символ і водночас як точне відображення дійсності. Урок–семінар з вивчення новелістики Мопассана // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – №10. – С.25–28.

 146. Самарин Р. Эрнест Хемингуэй и его «Старик и море» // Современная литература за рубежом. Литературно-критические статьи. Сб.2. – М.: СП, 1966. – С.344–356.

 147. Сартр Ж.-П. Стена : Рассказ // Иностранная литература. – 1987. – №11 (чит. зал 1 корп.).

 148. Сартр Ж.-П. Тошнота : Роман // Иностранная литература. – 1989. – №7 (чит. зал 1 корп.).

 149. Седельников В. Игры правосудия (Дюрренматт) // Иностранная литература. – 1986. – №8 (чит. зал 1 корп.).

 150. Селінджер Дж. Над прірвою у житі. – К. : Молодь, 1984. – 272 с. (стаття С.268-270).

 151. Силкіна В.І. «Янголи втомилися від людських гріхів...» Урок-роздум за оповіданням Г.Г.Маркеса «Стариган із крилами») // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. – №1. – С.11–13.

 152. Соколянський М. Незнаний Оскар Уайльд // Всесвіт. – 1998. – №7. – С.137–139.

 153. Солодовник Т.В. Настроєність на Шоу // Відродження. – 1996. – №3. – С.32–34.

 154. Сорокіна Е. Театр Б.Шоу // Всесвітня література та культура в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №4. – С.14–16.

 155. Соэп К. де Магд. Метерлинк и Чехов // Вопросы литературы. – 1995. – №1. – С.371–376.

 156. Стейнбек Дж. Гроздья гнева. – М.: ХЛ, 1957. – 543 с.

 157. Столбов В.С. Пути к жизни: О творчестве популярных латиноамериканских писателей. – М.: ХЛ, 1985. – 319 с. (С.269-318 – Маркес).

 158. Тацій Т. П., Турянсъка І. М. Трактування образу Дон Жуана в історичній легенді та французькій («Дон Жуан, або Кам'яний гість» Мольера), англійській («Дон Жуан» Байрона), і українській літературах («Кам'яний господар» Лесі Українки) // Всесвітня література. – 2003. – № 5. – С. 45–48.

 159. Топер П. Между черным и коричневым (новые книги Г.Белля) // Современная литература за рубежом. Литературно-критические статьи. Сб.2. – М.: СП, 1966. – С.373-397.

 160. Тучков С. Кольорова символіка в поезії А.Рембо // Зарубіжна література (газета). – 1998. – №23. – С.1–2.

 161. Уайльд О. З листів, есе, інтерв’ю // Всесвіт. – 1998. – №7. – С.140–149.

 162. Уайльд О. Поезії // Всесвіт. – 1992. – №10.

 163. Уайльд О. Поезії в прозі // Всесвіт. – 1998. – №7. – С.150–154.

 164. Фаулз Дж. Дэниел Мартин: Роман // Иностранная литература. – 1989. - №10-12 (чит. зал 1 корп.).

 165. Фаулз Дж. Подруга французького лейтенанта. – М.: ХЛ, 1985. – 480 с. (С.3-18 – статья).

 166. Французская поэзия конца ХІХ – начала ХХ века. Символизм // Зарубежная литература ХХ века / Под редакцией Л.Г.Андреева – М.: Высшая школа, 1996.

 167. Фриш М. Стенограмма одного несчастья // Иностранная литература. – 1987. – №2 (чит. зал 1 корп.).

 168. Хаксли О. О дивный новый мир // Иностранная литература. – 1988. - №4 (чит. зал 1 корп.).

 169. Халипов В. Постмодернизм в системе мировой культуры // Иностранная литература. – 1994. – №1. – С.235-240.

 170. Харлап Л. Встреча с Максом Фришем // Иностранная литература. – 1987. - №8 (чит. зал 1 корп.).

 171. Хемингуэй Э. Избранное. – М. : Просвещение, 1984. – 304 с.

 172. Чаликова В., Недошивин В. Неизвестный Оруэлл (Диалог) // Иностранная література. – 1992. – №2 (чит. зал б-ки Крупської).

 173. Чаликова В.А. Крик еретика (Антиутопия Е.Замятина) // Вопросы философии. – 1991. – №1. – С.16–28.

 174. Шахова К.О. Англійська художня антиутопія у світовому контексті // Література Англії: ХХ століття. – К.: Наукова думка, 1993. – С.210–223.

 175. Шекель Ю. Митець на тлі доби // Всесвітня література. – 2000.– №1.– С. 28–30.

 176. Шепель Ю.О. Нова ланка у вічному ланцюгу мистецтва // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – №1. – С.51–53.

 177. Шерлаимова С. Философия жизни по Милану Кундере (Французские романы чешского писателя) // Вопросы литературы. – 1998. – №1. – С. 46–58.

 178. Шоу Б. Пігмаліон // Всесвіт. – 1999. – №11–12. – С.7–63.

 179. Шпиталь А.Г. Габріела Містраль. Вільям Голдінг // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1997. – №5. – С. 39–42.

 180. Штейнбук Ф.М. Творча інтерпретація учнями епізоду з роману Гарсіа Маркеса «Сто років самотності» – засіб опанування поняттям «магічний реалізм» (Фрагмент уроку розвитку зв’язного мовлення) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. – №4. – С.51–52.

 181. Штейнбук Ф.М. Тексти, які нас обирають (Роздуми щодо вивчення новели «Смерть у Венеції» Т.Манна) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – №12. – С. 27–29.

 182. Эко У. Имя розы // Иностранная литература. – 1988. – №8–10 (чит. зал 1 корп.).

 183. Элиот Т.С. «Улисс», порядок и миф // Иностранная литература. – 1988. – №12 (чит. зал 1 корп.).

 184. Эткинд Е.Г. Бертольд Брехт. – М. : Просвещение, 1971. – 184 с. (чит. зал 1 корп.).

 185. Якимович А. Утраченная Аркадия и разорванный Орфей // Иностранная литература. – 1991. – №8. – С. 99–104.
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifsk -> zltl
ifsk -> Лекція 1 Теорія виховання як наука й навчальна дисципліна
ifsk -> Інститут філології та соціальних комунікацій
ifsk -> Тема. Навчальний текст як основна форма організації мовлення вчителя-словесника
ifsk -> Кафедра іноземних мов
ifsk -> Форма № н 04 Бердянський державний педагогічний університет
zltl -> Програма іспиту з дисципліни «Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження» Галузь: 0203 «Гуманітарні науки»
zltl -> «УкраїнськА народнА казкА як жанр фольклору»
zltl -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
zltl -> Програма іспиту з дисципліни «Шкільний курс світової літератури та методика його викладання»

Скачати 132.45 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка