Черкасова Любов Михайлівна, заступник директора з виховної роботи у 2013/2014 навчальному році набув чинності новий державний стандартСкачати 230.28 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір230.28 Kb.
#539
ТипДержавний стандарт
Система роботи педагогічного колективу

Сергіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

у забезпеченні наступності між школою

І та ІІ ступеня

Черкасова Любов Михайлівна,

заступник директора з

виховної роботи
У 2013/2014 навчальному році набув чинності новий Державний стандарт базової освіти. У загальних положеннях зазначено, що Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту базової загальної освіти. Відповідно формується вихідна передумова і мета діяльності навчального закладу щодо супроводу школяра у процесі його переходу від початкової до середньої ланки —це створення умов для успішного навчання випускників початкової школи в середній ланці. Це спрямовано насамперед на інтереси дитини й лише потім — на завдання навчального процесу. Головне не пристосувати дитину до ситуації навчання в середній школі, а забезпечити її подальший поступовий розвиток, її психологічне благополуччя. А в разі необхідності — і за рахунок зниження планки освітніх завдань.

Перехід від молодшої до середньої школи відповідальний і достатньо складний період у житті кожного школяра. Можливо, це деякий закономірний

рубіж психологічного розвитку дітей, це щось, пов’язане з логікою цього розвитку? Ні.

У цієї кризи інше походження, скажімо так, організаційно-педагогічне. Вона створюється: • логікою навчання в школі;

 • нестикуванням програм початкової і середньої школи;

 • невиправдано різким і непродуманим переходом з однієї соціальної ситуації в іншу, що висуває перед учнем якісно нові завдання порівняно з початковою школою.

Криза створена нами, дорослими, отже, ми і відповідаємо за її подолання.

На етапі переходу дітей з початкової в середню ланку необхідно якщо не подолати, то істотно пом’якшити психологічні наслідки педагогічної кризи.

Найважливіше завдання діяльності в цей період — забезпечити успішну адаптацію дитини до системи навчання у середній освітній ланці, зберегти психологічне здоров’я дітей, створити умови для подальшого особистісного розвитку дитини.

Учні п’ятих класів мають свої особливості. Багато в чому — за духом своїм, інтересами, манерою поведінки — близькі учням початкової школи. «Ідейно» ж, а також за своїм об’єктивним статусом, вони прагнуть приєднатися до старшокласників. Навчальну і позакласну роботу з учнями 5-х класів слід будувати з урахуванням їх «маргінального» статусу. У деяких випадках п’ятикласників варто приєднувати до початкової школи (як найстарших, консультантів, помічників педагогів і т. ін.). Іноді — включати в заходи середньої школи, але при цьому пам’ятати, що конкуренції п’ятикласникам не витримати і взагалі їм простіше перебувати в цій ситуації в позиції діяльних спостерігачів, ніж активних учасників.Вправа «Витинанка»

Мета вправи: сприяти усвідомленню унікальності особистості кожного учня.Усі учасники отримують аркуш паперу, стають колом спиною до центру.

Згоріть аркуш паперу навпіл, відірвіть лівий куток. Згорніть ще раз, відірвіть правий куток. Згорніть ще раз, відірвіть лівий куток. Згорніть ще раз, відірвіть правий куток.

Після цього всі розгортають свої аркуші й порівнюють. По завершенні відбувається обговорення результатів:

 • Чи є однакові витинанки?

 • Чому, адже інструкції були однаковими для всіх?

Підсумок вправи

Кожен із нас особливий, неповторний. Всі ви отримали однакову вказівку, але виконали її абсолютно по-різному. Ця вправа підкреслила нашу індивідуальність. Так само немає двох однакових учнів.

Пам’ятайте, що кожна дитини – це індивідуальність, неповторна особистість, а отже, потребує індивідуального підходу і жодних порівнянь. Як зробити навчання учнів 5 класу ефективним, а процес адаптації до нових умов цікавим та безболісним? Над цими та іншими питаннями педагоги нашого колективу працюють систематично та ціленаправлено.

Взявши за основу організаційно-методичні заходи районного методичного кабінету по впровадженню Державного стандарту та створення умов для організації наступності в роботі між різними ланками навчального закладу, з метою створення умов для безперервної освіти, адміністрацією школи спільно з педагогічним колективом розроблено Шкільні заходи, які передбачають: • Участь у районній Акції «Пятий клас – чекаємо з нетерпінням»( заходи)

 • Вписати усі методичні заходи

 • Т

 • Рекомендації вчителям щодо розвитку й організації уваги учнів на уроці

 • Ігри, які розвивають увагу, пам’ять ((додаток)

 • Створено «Скарбничку для вчителів класу» (додаток)

 • Розроблено програму психолого-педагогічного супроводу учнів у період закінчення школи І ступеня та учнів 5 класу у період адаптації.

Розроблено структуру та систему, як методичної роботи по навчанню вчителів-предметників, вчителів початкових класів, направлених на реалізацію нових Державних стандартів та навчальних програм, так і на підвищення рівня психологічної служби, виховного процесу та впливу батьків задля створення умов для навчання та виховання підростаючого покоління.


Вчителі початкових класів

Вчителі-предметиники

Керівники ЗОШ

Практичний психолог

Позакласна робота

УЧЕНЬ

Класний керівник

Батьки

Органи самоврядування

Інтелектуальні

змагання

громадськість

Із метою забезпечення наступності між школою І і ІІ ступеня, попередження труднощів у період адаптації учнів 5-х класів до навчання в основній школі, координації дій учителів початкової та основної школи впроваджуємо систему методичних заходів через таку структуру:Педагогічна

Рада

Консиліум

Робота ШМО

Психолого-педагогічний семінар

Семінар-практикум

Робота ШМО класних керівників

ПЕДАГОГ

Тренінги

Декада вчителя початкових класів

Взаємовідвідування занятьу 4 класі з подальшим обговоренням та заповненням «картки вивчення готовності школяра до переходу в середню ланку»

Самоосвіта

???

Визначено пріоритетні дії учасників навчально-виховного процесу:

 1. Адміністрації школи:

 • Створити систему відкритих уроків учителів початкових класів і основної школи, під час яких відстежується динаміка форм і методів навчання учнів впродовж 1-5 класів.

 • Організувати різнорівневе співробітництво дітей 1-5 класів за активної участі вчителів початкової і основної школи.

 • Впроваджувати психологічні тренінги з учнями: розвиток толерантності, комунікативних умінь, емпатії, довіри до інших людей.

 • Забезпечувати психологічний супровід наступності між школою І і ІІ ступенів.

 1. Вчителів початкових класів:

 • Розвивати базові риси особистості: цілеспрямованість, наполегливість, самостійність, відповідальність, ініціативність, творчість.

 • Впроваджувати інноваційні технології навчання, які сприяють особистісному успішному засвоєнню знань. Зростанню та розвитку дитини, пом’якшують труднощі цього періоду.

 • Формувати ключові компетентності випускника початкової школи: соціальні, комунікативні, функціональні.

 1. Вчителів - предметників:

 • Враховуючи висновки психологів щодо психологічних змін п’ятикласників у зв’язку з початком статевого дозрівання та змінами у пізнавальній сфері: уповільнення темпу розумової діяльності, неадекватне реагування на зауваження, роздратованість, неуважність тощо.

 • Підтримувати паростки дитячої ініціативи, самостійності та творчості.

 • Створювати проблемні ситуації та умови їх аналізу й узагальнення.

 • Впроваджувати діяльні сні методи і форми навчання.

 • Давати учню право на помилку та власну думку.


Необхідною умовою є підвищення психолого-педагогічного рівня знань батьків

Шкільна рада

Загальношкільні батьківські збори

Класні тематичні батьківські збори

Практичний психолог

Класний керівник

БАТЬКИ

Вчителі-предметники

Загальношкільні заходи

Громада

Шкільна програма роботи з батьками

« »

???

Подоланню труднощів періоду адаптації учнів 5-х класів до навчання в основній школі сприяє цілеспрямована координація дій учителів, їх професіоналізм та досвідченість. Організаційними формами роботи щодо підготовки педагогів, які працюють у 5-х класах є:
- участь у районних семінарах із підвищення кваліфікації для вчителів, які працюють у 5-х класах та проведення шкільних:___________________________________
- проведення спеціальних тренінгів із проблем наступності навчання_______________
- система відкритих уроків, на яких самими педагогами відслідковується динаміка форм і методів навчання учнів упродовж 1-5-х класів;
- організація різнорівневого співробітництва дітей 1-5-х класів за активної участі вчителів початкової та основної школи;
- використання інформаційних ресурсів і технологій для організації різноманітних форм взаємодії дорослих і дітей з метою розв'язання особистісно значущих проблем молодших підлітків. Перелічити усі заходи, які були проведені

Для створення умов успішного переходу учнів із 4 до 5 класу нами порівняно дії вчителя початкових класів та вчителів-предметників
slide-8-638

slide-9-638

Та рекомендуємо:Картка учня ________ класу

П.І.Б._______________________________________________________________________________________________________________Психологічний розвиток

Характеристики

низький

середній

високий

1. Понятійне мислення


2. Навчальні дії

* Здатність до планування власних дій під час виконання завдань


* Уміння працювати усно


* Здатність до рефлексії власного способу дій


* Здатність до перенесення знань, використання знань під час виконання репродуктивних завдань


3. Зв’язне мовлення


4. Особистісні якості

* Відповідальність


*Комунікативні здібності


* Поведінкова саморегуляція(здатність стримувати власні бажання та емоції)


* Стійкий емоційний стан(тривожність)


* Активність і самостійність у пізнавальній та соціальній діяльності


5. Система ставлень

* Ставлення до школи та навчання


* Сприйняття учнем системи власних стосунків з учителем


* Сприйняття учнем системи власних стосунків з однокласниками


* Ставлення до себе, самооцінювання


Особливості психолого-педагогічного супроводу учнів 5 класу

Усім відомо, що перші півроку навчання в середній школі — час особливий.Діти вирішують певні завдання:

• прийняти і зрозуміти систему нових вимог;

• налагодити стосунки з педагогами, що звикли працювати з підлітками;

• знайти своє місце в школі, що стала зненацька великою;

• вийти на новий рівень навчальної самоорганізації;

• навчитися самостійно планувати час, відведений на домашні завдання, правильно його розподіляти;

• нові вчителі пропонують форми роботи, досі не опановані учнями 5-х класів, і на їх осмислення теж потрібен час.

Ми рекомендуємо класним керівникам і психологу перші півроку приділяти увагу цим проблемам, але вони повинні бути хоча б частково відомі дітям з досвіду навчання в четвертому класі. Найкраще на початку навчального року висувати ті вимоги, до яких діти звикли, поступово модифікуючи й ускладнюючи їх (зрозуміло, що це можливо не в усіх ситуаціях).

Шкільне життя п’ятикласників ускладнюється також часто невиправдано високими вимогами до них з боку вчителів-предметників, які спеціалізуються на роботі переважно у старших класах.

Цього не можна допускати щонайменше з трьох причин:

1. Зміст навчальних предметів базової школи вибудовується системно, що, у свою чергу, передбачає сформованість у школярів добре розвиненого теоретичного мислення. У п’ятикласників воно лише формується, діти звикли працювати з одиничними поняттями та термінами. Тому, щоб не перевантажувати п’ятикласників, наукові терміни й поняття необхідно вводити поступово, учити дітей виокремлювати їх, характеризувати, використовувати в різних ситуаціях під час уроків з різних предметів. Причому не лише на репродуктивному рівні (запам’ятай, повтори), а й на основі вже сформованих уявлень і досвіду практичної діяльності.

2. Враховувати вікові особливості підлітків, бо високі вимоги до самостійності та відповідальності підлітків без урахування їх особливостей можуть зашкодити емоційному благополуччю дитини.

3. Дорослі очікують від підлітків здатності розуміти інших людей, співіснувати з ними на принципах рівноправності та толерантності, а у п’ятикласників ці властивості лише починають формуватись, і їх розвиток вимагає терпіння, обережності, діалогового навчання, створення ситуацій, у яких підлітки навчаються враховувати різні точки зору.

Враховуючи вищезазначене, психологічний супровід передбачає досить насичену, послідовну і взаємозалежну роботу педагогів, психолога й адміністрації школи протягом року: від січня до січня. Лише деякі заходи підготовчого або, навпаки, фінального характеру виходять за рамки цього періоду.

У роботі ми виділяємо два взаємозалежних етапи:

Перший етап — формування готовності до навчання в новій соціально-педагогічній ситуації — охоплює друге півріччя четвертого класу.


Другий етап — створення умов для успішної соціально-психологічної адаптації до нової соціальної ситуації — це перше півріччя п’ятого класу.


Діагностика готовності навчатися у 5 класі

Діагностика готовності навчатися у 5 класі та тривожності

Відвідування уроків вчителями-предметниками

Відвідування уроків вчителем початкових класів

Ведення картки спостережень

Ведення картки спостережень

Проведення спільних методичних заходів ( вчителі початкової ланки та вчителі, які будуть викладати у 5 класі)

Проведення спільних методичних заходів ( вчителі початкової ланки та вчителі, які будуть викладати у 5 класі)

Написання твору-роздуму «Чого я чекаю від 5 класу?»

Написаня твору-роздуму « Чого б я хотів досягти у 6 класі ?»

Проведення спільних позакласних заходів. Залучення учнів 4 класу до проведення заходів у середній ланці.

Спільна робота вчителя початкових класів та вчителів, які будуть викладати у 5 класі з батьками.

Спільна робота класного керівника та вчителів – предметників, які викладають у 5 класі з батьками.

Вироблення єдиних вимог до вчителів, які викладають у 5 класі

Вироблення єдиних вимог до учнів, які навчаються в 5 класіЄдині вимоги

Висновок


Анкета для батьків
Шановні батьки! У нашій школі буде проходити педагогічна рада на тему: «Проблема наступності при переході учнів з початкової школи до основної». Ця тема не нова. Ми її опрацьовуємо щорічно по-різному з урахуванням нових сучасних методик навчання, виховання та розвитку.

Головна мета педради – о6’єднати зусилля педагогічного колективу для підвищення ефективності роботи, обміну досвідом педагогів, психолога школи, вчителів початкової та основної шкіл, що дозволить зменшити труднощі п'ятикласників у складний період адаптації.

Просимо Вас відповісти на наші питання!

(Відповіді «так» позначати «+», «ні» позначати «-».)

1. Ваша дитина продовжила навчання у 5-му класі нашої школи тому, що:

• ви довіряєте рідній школі____;

• середня ланка продовжує традиції початкової школи ____;

• Ви не замислювалися над цим питанням _____.

2. Ваша дитина пройшла первинну адаптацію у 5-му класі.

• Процес адаптації пройшов успішно ___;

• при переході на новий етап навчання спостерігається зниження емоційного комфорту дитини____;

• спостерігаються ознаки дезадаптації до нових вимог і нових умов навчання___.

3. Ви помітили зниження загальної успішності Вашої дитини у 5-му класі.

Якщо «так», то в чому причина?

• Зниження інтересу до навчання ___;

• навчальні труднощі ___;

• велике навантаження ___;

• погіршення здоров'я дитини ___.

4. Ви помітили успіхи своєї дитини. У разі відповіді «ні» пропустіть це питання.

• Дитина із задоволенням йде до школи ___;

• з'явилися улюблені предмети, улюблені вчителі ___;

• дитина подорослішала, стала більш самостійною ___.

5. У Вас:

• налагоджено контакт з новим класним керівником ___;

• є складності у відносинах з учителями ___;

• виникла необхідність отримати допомогу психолога ___.

6. Ваші побажання:

• вчителеві початкових класів____________________________________

_______________________________________________________________;

• новому класному керівникові____________________________________

_______________________________________________________________;

• адміністрації школи___________________________________________________________________________________________________________.

Дякуємо за співпрацю і бажаємо успіхів Вам і Вашій дитині!Анкета для учнів «Ставлення до школи»
1. Що найбільше приваблює тебе у старшій школі?
2. Які проблеми та труднощі виникли у тебе в цьому році?
3. Що допомагає і що заважає добре вчитися?
4. Який предмет найцікавіший? Чому?
5. Який предмет тобі вважається найбільш важким? Чому?
6. Яким би ти хотів бачити свій клас?
7. Кого з однокласників ти міг би назвати лідером?
8. Як ти ставишся до хлопців (дівчат) свого класу?
9. Як ти ставишся до себе?
10. Що доброго ти міг би сказати про себе?
11. Що поганого ти міг би сказати про себе?
12. Тобі більше подобається бути самому чи з друзями?
13. Який настрій у тебе буває частіше?
14. Що тебе тривожить?
15. Чим ти займаєшся у вільний час?
16. Найголовніша проблема для мене зараз це …
17. Якщо мої батьки мною незадоволені,то …
18. У своєму таткові я більш за все ціную...
19. У своїй мамі я більш за все ціную...
20. Найголовніше в сім'ї — це...
21. В людях я більш за все ціную...


Тести для учнів

Тест « Незакінчений твір»

Як написати п'ятикласнику лист - твір першій вчительці?
(Проводить класний керівник або вчитель-предметник.)

Вчитель звертається до дітей з пропозицією написати листа першій вчительці про 5-й клас.


— Діти! Зараз ви навчаєтесь у 5-му класі. Сьогодні у вас є можливість поділитися своїми враженнями, почуттями, переживаннями, проблемами з вашою першою вчителькою.

Ваш лист може розпочатися словами:

Дорога моя вчителько! Ось я вже учень (учениця) 5-го класу...

Листи-твори віддаються вчителеві початкових класів. Краще, якщо це буде класна робота. Тоді твори будуть дійсно відвертими. До педагогічної ради вчителі початкових класів разом з новими класними керівниками аналізують та обговорюють листи, роблять висновки, готують їх до педради.


Тест «Самоставлення»
Інструкція: прочитайте нижченаведені твердження. На листі для відповідей запишіть номер питання і букву варіанта відповіді, який вам найбільше підходить: а) «так», згоден; б) «ні», не згоден.

1. Я відчуваю, що я достойна людина, не гірша за інших.

2. Я дуже часто відчуваю себе невдалим.

3. На мою думку, у мене багато гарних якостей.

4. Я можу багато чого робити не гірше, ніж більшість моїх однокласників.

5. Іноді вважається, що мені немає чим пишатися.

6. Мені здається, що інші люди до мене частіше ставляться добре.

7. В цілому, я задоволений тим, що маю в житті.

8. Мені часто буває соромно

9. Іноді я відчуваю свою непотрібність.

10. Іноді я думаю, що я в усьому невдалий.

11. Зазвичай я досягаю здійснення своїх бажань.

12. Мені не вистачає сміливості й рішучості, щоб впоратися з небезпечними і важкими ситуаціями.
Тест «Мотивація навчання»

Інструкція: добре поміркуй, що тобі допомагає і заважає вчитися по-справжньому. Знайди і напиши номери речень, які характеризують твоє ставлення до навчання. Їх не повинно бути більше п'яти.
1. Прагнення принести користь людям зараз і потім.

2. Бажання стати гарним спеціалістом.

3. Бажання вступити до інституту, технікуму, працювати на заводі, в офісі.

4. Почуття гідності людини.

5. Використання знань у побуті, на роботі, вдома, в школі.

6. Виконання завдань вчителів.

7. Виконання вимог батьків, близьких.

8. Страх покарання з боку батьків або вчителів.

9. Осуд з боку товаришів.

10. Прагнення отримати похвалу з боку дорослих і друзів.

11. Бажання отримати нагороду з боку батьків або школи.

12. Прагнення виділитися, стати вище за товаришів.

13. Бажання добре засвоїти матеріал, отримати високу оцінку.

14. Вчитися, пізнавати нове дуже приємно та цікаво.

1З. Вчитися нецікаво, неприємно, нудно.

16. Погано вчитися — соромно.

17. Приємно долати труднощі у навчанні.

18. Неприємно долати труднощі у навчанні.

19. Добре бути у колективі.

20. Погано бути у колективі.

21. Просто звик вчитися.

22. Бажання отримати оцінку за будь-яку ціну.

23. Навчання для мене — улюблена робота.

24. Навчання для мене — важкий обов'язок,

25. Боюся підвести свій клас, своїх вчителів.
Тест шкільної тривожності

Інструкція: ці питання про те, як Ви себе почуваєте у школі. Намагайтеся відповідати щиро. На листі відповідей біля номера ставте «+», якщо згодні з питанням, або «—», йкщо не згодні.

1. Чи важко тобі перебувати на одному рівні з усім класом?

2. Чи хвилюєшся ти, коли вчитель говорить, що збирається перевірити, наскільки ти знаєш матеріал?

3. Чи важко тобі перебувати в класі так, як цього бажає вчитель?

4. Чи сняться тобі страшні сни про вчителя, коли ти не знаєш уроку?

5. Чи траплялось, щоб хто-небудь з твого класу тебе ображав?

6. Чи часто тобі хочеться, щоб учитель не поспішав при поясненні нового матеріалу?

7. Чи сильно ти хвилюєшся, коли відповідаєш або виконуєш завдання?

8. Чи трапляється з тобою так, що ти уникаєш висловлюватися на уроці, тому що боїшся зробити грубу помилку?

9. Чи тремтять у тебе коліна, коли тебе викликають відповідати?

10. Чи часто твої однолітки сміються з тебе, коли ви граєте?

11. Чи траплялось, що тобі ставлять оцінку нижче, ніж та, якої ти сподівався?

12. Чи хвилює тебе питання, що тебе можуть вигнати зі школи за неуспішність?

13. Чи намагаєшся ти уникати ігор, в яких робиться вибір, тому що тебе, як правило, не вибирають?

14. Чи буває так, що ти весь тремтиш, коли тебе викликають відповідати?

15. Чи часто у тебе виникає відчуття, що ніхто з твоїх однокласників не хоче робити того, що хочеш ти?

16. Чи сильно ти хвилюєшся перед тим, як розпочати виконувати завдання?

17. Чи важко тобі отримувати такі оцінки, яких сподіваються від тебе батьки?

18. Чи боїшся ти, що тобі стане погано у класі?

19. Чи будуть твої однокласники сміятися над тобою, якщо ти припустишся помилки у відповіді?

20. Чи схожий ти на своїх однокласників?

21. Виконавши завдання, чи хвилюєшся ти про те, наскільки добре ти з ним впорався?

22. Коли ти працюєш у класі, чи впевнений ти в тому, що все добре запам'ятаєш?

23. Чи сниться тобі іноді, що ти в школі не можеш відповісти на питання вчителя?

24. Чи справедливо те, що більшість дітей ставляться до тебе по-товариськи?

25. Чи працюєш ти більш ретельно якщо знаєш, що результати твоєї роботи будуть порівнюватись у класі з результатами твоїх однокласників?

26. Чи часто ти мрієш про те, щоб менше хвилюватися, коли тебе опитують?

27. Чи боїшся ти вступати в суперечку?

28. Чи відчуваєш ти, що твоє серце починає сильно битися, коли вчитель говорить, що збирається перевірити твою готовність де уроку?

29. Коли ти отримуєш оцінки, чи думає хтось з твоїх друзів, що ти хочеш вислужитися?

30. Чи добре ти себе почуваєш з тими з твоїх однокласників, до кого діти ставляться з особливою увагою?

З1. Чи буває, що деякі діти в класі говорять щось таке, що тебе ображає?

32. Як ти гадаєш, чи втрачають поваг у ті з учнів, яким не дається навчання?

33. Чи схоже на правду те, що більшість твоїх однокласників це звертають на тебе уваги?

34. Чи часто ти боїшся мати дурний вигляд?

35. Чи задоволений ти ставленням вчителя до тебе?

36. Чи допомагає твоя мама в організації заходів, як інші мами твоїх однокласників?

37. Чи хвилювало тебе коли-небудь, що думають про тебе оточуючі?

38. Чи сподіваєшся ти у майбутньому вчитися краще, ніж раніше?

39. Чи вважаєш ти, що одягаєшся так само добре, як і твої однокласники?

40. Чи часто ти замислюєшся, відповідаючи на уроці, що думають про тебе в цей час інші?

41. Чи володіють здібні учні якимись особливими правами, яких немає в інших?

42. Чи сердяться деякі з твоїх однокласників, коли тобі вдається бути кращим?

43. Чи задоволений ти тим, як до тебе ставляться однокласники?

44. Чи добре ти себе почуваєш, коли залишаєшся з учителем віч-на-віч?

45. Чи висміюють часом однолітки твою зовнішність та поведінку?

46. Чи вважаєш ти, що про шкільні справи турбуєшся більше, ніж інші діти?

47. Якщо ти відповідаєш, чи відчуваєш ти, що ось-ось почнеш плакати?

48. Коли ввечері ти лежиш у ліжку, чи думаєш ти з тривогою про те, що буде завтра в школі?

49. Працюючи над складний завданням, чи відчуваєш ти іноді, що зовсім забув речі, які добре знав раніше?

50. Чи тремтить у тебе рука, коли ти працюєш біля дошки?

51. Чи нервуєшся ти, коли вчитель збирається давати завдання класу?

52. Чи лякає тебе перевірка твоїх знань у школі?

53. Коли вчитель збирається давати завдання класу, чи відчуваєш ти страх, що не упораєшся з ним?

54. Чи сниться тобі часом, що твої однокласники можуть зробити те, чого не можеш ти?

55. При поясненні матеріалу вчителем чи здається тобі, що діти розуміють його краще, ніж ти?

56. Чи хвилюєшся ти по дорозі до школи, що сьогодні вчитель дасть контрольну роботу?

57. При виконанні завдання чи відчуваєш ти, що робиш це погано?

58. Чи тремтить твоя рука, коли вчитель просить виконати завдання перед комісією?
Рекомендації

вчителям – предметникам у роботі з п'ятикласниками
1. Враховуйте труднощі адаптаційного періоду, вікові особливості п'ятикласників при виборі термінології, доборі методичних прийомів.

2. Не перевантажуйте учнів надмірними за обсягом домашніми завданнями, дозуйте їх з урахуванням рівня підготовки учня, гігієнічних вимог віку.

3. Стежте за темпом уроку — високий темп заважає багатьом дітям засвоювати матеріал.

4. Налагоджуйте емоційний контакт з класом.

5. На засіданнях методичних об'єднань, класних та шкільних нарадах відпрацюйте єдині вимоги до учнів (дотримуйтесь єдиного орфографічного режиму, критеріїв оцінювання).

6. Продовжуйте розвиток та формування ключових компетентностей дітей.

7. Налагоджуйте емоційний контакт з батьками школярів.

8. Ніколи не використовуйте оцінку як засіб покарання учня. Оцінка досягнень повинна орієнтуватися на успіх, сприяти мотивації навчання, а не її зниженню.

9. Фіксуйте позитивну динаміку в розвитку кожного учня (не порівнюйте Катерину і Миколу, а порівнюйте Миколу сьогодні і вчора).

10. Розвивайте навички самоконтролю, вміння оцінювати свою роботу й роботу класу. Не бійтеся визнавати свої помилки. Постійно аналізуйте «плюси» і «мінуси» у своїй роботі.

11. Використовуйте різні методики в групах, парах, індивідуально.

12. Не утворюйте психотравмуючих ситуацій при виставленні оцінок за контрольні роботи, семестрові тощо. Виставляйте оцінки не формально, а з урахуванням особистісних досягнень кожного учня.Бажаємо успіху!


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
2014 -> Урок 1 Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя. Практична робота Моделювання поведінки в разі погіршення самопочуття
2014 -> Положення про навчальні кабінети І лабораторію звукозапису Херсонського музичного училища Херсон 2008 положення про навчальні кабінети І лабораторію Херсонського музичного училища Загальні положення
2014 -> План роботи кабінету історії Старосалтівського професійного аграрного ліцею Завідуючий кабінетом
2014 -> Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби І пмпк
2014 -> Соціальна робота з агресивними підлітками
2014 -> Доктор філософських наук, завідувач відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології нан україни

Скачати 230.28 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка