Державний вищий навчальний закладСторінка1/4
Дата конвертації12.04.2016
Розмір0.54 Mb.
#1826
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ ПРОБЛЕМ

ЦЕНТР СОЦІОЛОГІЧНОГО АУДИТУ

Пушкін В.Ю., Колісник Л.О., Мосьондз М.В.
РЕЗУЛЬТАТИ
СОЦІОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ
«ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В НГУ ОЧИМА СТУДЕНТІВ»

Дніпропетровськ   2014

ЗМІСТ
ВСТУП 4

1. Організація моніторингового дослідження 5

2. Мотивація вибору навчального закладу та майбутньої

спеціальності 6

3. Задоволеність вибором університету, факультету, спеціальності 10

4. Задоволеність якістю отримуваної освіти 14

5. Шляхи вдосконалення навчального процесу 21

6. Професійні орієнтації студентів 26

ВИСНОВКИ 29

РЕКОМЕНДАЦІЇ 31


ВСТУП
Освіта є однією зі сфер суспільства, від якої багато в чому залежить розвиток і потенціал суспільства і країни в цілому. Здобуття вищої освіти є не тільки певною віхою в житті кожної людини, а й одним з основних етапів соціалізації особистості, що сприяє формуванню її світогляду. Мотивація отримання вищої освіти займає одне з важливих місць в структурі особистості. Вивчення мотивації професійного вибору, системи ціннісних орієнтацій студентів, оцінки освітнього процесу служить інструментом підвищення ефективності професійної підготовки. До того ж швидкість і глибина змін, що відбуваються в Україні, спонукають вищі навчальні заклади до пошуку нових ідей побудови систем і структур управління, адекватних вимогам ринку праці та освітніх послуг.

Щорічний моніторинг думки споживачів освітніх послуг, їх потреб, запитів, інтересів, настроїв, мотивацій і зацікавленості у навчанні дозволяє вчасно виявляти та відстежувати проблеми в освітньому процесі, оперативно на них реагувати, корегувати організацію навчальної, виховної та профорієнтаційної діяльності університету.

Результати моніторингу «Освітній процес в НГУ очима студентів» будуть корисними при розробці управлінських рішень, як на рівні деканатів, так і університету в цілому. Науково-педагогічні працівники, користуючись даними моніторингу про мотивацію вступу до університету та навчання в ньому, зможуть покращити зворотній зв’язок зі студентами, цілеспрямовано вдосконалювати навчальні і робочі програми з дисциплін, оптимізувати свою навчально-виховну роботу. Оперативна інформація про реальні потреби, цінності, соціально-професійні орієнтації, мотивацію навчання студентів, про фактори, які на все це впливають, сприятиме покращенню самоменеджменту та зростанню конкурентоспроможності університету на ринку освітніх послуг.
1. ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
З метою вивчення думки студентів щодо різних аспектів їхнього навчання в університеті вже другий рік поспіль за одним інструментарієм проводиться соціологічне дослідження «Освітній процес в НГУ очима студентів». Анкетне опитування здійснювалось протягом жовтня-листопада 2014 р. співробітниками Центру соціологічного аудиту Інституту гуманітарних проблем ДВНЗ «НГУ».

Головна мета соціологічного моніторингу «Освітній процес в НГУ очима студентів» полягає у фіксації та відстеженні за сукупністю показників ставлення студентів до навчального процесу в університеті, мотивації вибору ВНЗ, аналізі динаміки таких оцінок.

Завдання дослідження:


  • виявити мотивації вибору ВНЗ, майбутньої спеціальності студентами НГУ;

  • встановити рівень задоволеності студентів якістю отримуваної освіти;

  • визначити ставлення студентів до різних складових навчального процесу;

  • проаналізувати професійні наміри студентів.

Об’єкт дослідження – студенти денного відділення НГУ.

Предмет дослідження – громадська думка студентів щодо освітнього процесу в НГУ.

Основний метод збору емпіричної інформації – вибіркове репрезентативне опитування за допомогою роздаткового анонімного анкетування.

Тип вибірки – стратифікована за квотно-типовим принципом. Квоти розраховувались за ознаками факультету, курсу, статі та форми навчання (бюджетна, контрактна). Всього було опитано 482 студенти всіх факультетів (257 з першого та 225 з четвертого курсів), що склало 7 % всього контингенту студентів денної форми навчання в НГУ.

Для обробки отриманої емпіричної інформації, зібраної в процесі опитування, застосовувалась спеціалізована програма SPSS for Windows 17.0.

Дослідження проводиться у жовтні-листопаді кожного навчального року. Про результати щорічного дослідження науковий керівник моніторингу доповідає на засіданні ректорату. Дані опитування також регулярно стають предметом обговорення методичних комісій факультетів, аналізуються співробітниками навчально-методичного центру університету з метою розробки рекомендацій з підвищення якості навчально-виховного процесу та поліпшення профорієнтаційної роботи.

Результати дослідження стосовно кожного факультету можна отримати за окремим запитом.2. МОТИВАЦІЯ ВИБОРУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ТА МАЙБУТНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Серед причин, що поліпшують чи погіршують підготовку спеціаліста вищої кваліфікації, велике значення має сформованість мотивації щодо навчання, яка, в свою чергу, залежить від об’єктивних і суб’єктивних чинників розвитку особистості, що формуються задовго до студентських років. Процес здійснення вибору професії вчорашніми школярами є досить складним і тривалим, але не завжди до кінця обдуманим і раціональним. Від характеру мотивації вибору навчального закладу та конкретної спеціальності залежить і навчальна поведінка вчорашніх абітурієнтів. Мотивація не може з часом не змінюватися. Відтак, якщо мотиваційні чинники суб’єкта навчального процесу не сприяють якості навчання, то слід допомогти йому їх сформувати. Тому університет має потребу у постійному моніторингу цих мотивів. Важливо з’ясувати, на які критерії та показники орієнтувалися абітурієнти (нинішні студенти) у процесі прийняття рішення про вступ до Національного гірничого університету, з яких джерел вони брали інформацію про навчальний заклад, хто чи що вплинули на прийняття рішення про вибір навчального закладу, наскільки цілеспрямованим та усвідомленим був вибір саме НГУ, того факультету, конкретного напряму підготовки фахівців.

Результати відповідей абітурієнтів, а нині студентів НГУ, щодо мотивів вибору університету для навчання представлені в Табл. 2.1.

За результатами досліджень два роки поспіль найбільш вагомими чинниками вибору НГУ, залишаються «престижність навчального закладу» та можливість отримати в НГУ «професію, яка мені подобається». Більшою мірою стали визначальними, у порівнянні з минулим роком, такі чинники: «кваліфіковані викладачі», «університет зручно розташований», «тут гарний контингент студентів», «в університеті доступна оплата навчання», «тут працюють родичі, друзі знайомі». В свою чергу, менш значущими, у порівнянні з минулим роком, для нинішніх першокурсників, виявились такі чинники вибору НГУ: «тут можна отримати високооплачувану професію», «в цей ВНЗ неважко вступити».

Як видно з Табл. 2.1., четвертокурсники 2014 року в більшій мірі надають значення тому, що в університеті легко вчитися, і в той же час відрізняються від інших тим, що низько оцінюють шанси легко знайти роботу по закінченню навчання в університеті. Також нинішні четвертокурсники більш скептичні в оцінках якості освіти в університеті як чинника його обрання. Й точно так же скептично ставляться до високого технічного оснащення університету. Чинник наявності військової кафедри виявився для них маловпливовим при виборі університету.Крім того, студентами називались у відкритому питанні такі причини вибору НГУ для навчання: в цьому університеті навчались родичі, приємні та добродушні викладачі.
Таблиця 2.1. Розподіл відповідей студентів І та ІV курсів щодо мотивів вибору НГУ (у % за кожним курсом, кожен респондент міг відзначити кілька варіантів відповіді)


Мотиви вибору університету

1 курс

4 курс

1 курс

4 курс

Ранг

%

Ранг

%

%

Ранг

%

Ранг
2013

2014

Тут можна отримати професію, яка мені подобається

2

61,1

2

61,1

54,0

2

51,3

2

Тут цікаво навчатись

4

41,3

4

41,3

35,2

5

34,4

4

Після закінчення ВНЗ можна продовжити навчання (в аспірантурі, за кордоном, тощо)

7

28,0

7

28,0

21,0

8

16,9

10

Висока репутація, престиж ВНЗ

1

63,6

1

63,6

61,9

1

58,4

1

Кваліфіковані викладачі

5

40,7

5

40,7

39,2

4

41,6

3

В цей ВНЗ неважко вступити

12

9,9

12

9,9

7,4

15

14,3

11

В цьому ВНЗ неважко навчатись

16

6,9

16

6,9

4,0

17

21,4

7/8

ВНЗ зручно розташований (зручно добиратись, близько біля мого житла, тощо)

8

21,7

8

21,7

26,1

6

26,6

5

Тут можна отримати високооплачувану професію

6

32,7

6

32,7

19,9

9

21,4

7/8

Після закінчення цього ВНЗ легко знайти роботу

11

16,7

11

16,7

13,6

11

11,7

13

Тут висока якість освіти

3

46,9

3

46,9

40,3

3

23,4

6

В ньому доступна оплата навчання

14

7,3

14

7,3

9,7

12

5,2

14

Тут гарний контингент студентів

10

17,2

10

17,2

25,0

7

19,5

9

Тут високе технічне оснащення

13

8,8

13

8,8

9,7

13

4,5

15

В цьому ВНЗ працюють родичі, друзі, знайомі

17

2,1

17

2,1

8,5

14

3,9

16

У школі, яку закінчив (-а), був договір про співробітництво з цим ВНЗ

15

2,4

15

2,4

5,7

16

3,2

17

Тут є військова кафедра

9

18,0

9

18,0

14,8

10

12,3

12

Аналіз впливу форми навчання (держбюджет та контракт) на вибір університету надав змогу виявити, що для студентів, які навчаються за держбюджетною формою, залишаються, як і в минулому році, більш важливими наступні чинники: «кваліфіковані викладачі», «в цей ВНЗ легко вступити», «високе технічне оснащення ВНЗ». «Висока репутація та престиж ВНЗ» в цьому році виявилася більш визначальною для «контрактників», аніж для «бюджетників» (Табл. 2.2).Крім того, для студентів, що навчаються за контрактом, більш важливими, визначальними залишились такі чинники вибору університету: «тут можна отримати професію, яка мені подобається», «тут цікаво навчатись», «в цьому університеті легко вчитись», «зручне розташування університету», «гарний контингент студентів», «доступна оплата навчання» (Табл. 2.2.).

Таблиця 2.2. Розподіл відповідей студентів бюджетної

та контрактної форм навчання щодо мотивів вибору НГУ

(у % за кожною групою, кожен респондент міг відзначити кілька варіантів відповіді)

Мотиви вибору університету

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

2013

2014

1. Тут можна отримати професію, яка мені подобається

50,5

60,3

51,2

56,1

2.Тут цікаво навчатись

32,8

34,9

33,5

38,3

3.Після закінчення ВНЗ можна продовжити навчання (в аспірантурі, за кордоном, тощо)

22,2

20,1

19,1

19,6

4.Висока репутація, престиж ВНЗ

59,3

44,1

56,3

66,4

5.Кваліфіковані викладачі

30,6

14,9

41,0

39,3

6.В цей ВНЗ неважко вступити

17,0

11,9

12,1

7,5

7.В цьому ВНЗ неважко навчатись

13,3

18,2

11,2

14,0

8.ВНЗ зручно розташований (зручно добиратись, близько біля мого житла, тощо)

19,7

23,6

22,8

30,8

9.Тут можна отримати високооплачувану професію

23,7

21,5

21,4

17,8

10.Після закінчення цього ВНЗ легко знайти роботу

12,8

11,9

12,1

13,1

11.Тут висока якість освіти

32,8

35,3

31,6

31,8

12.В цьому ВНЗ доступна оплата навчання

3,3

12,5

4,7

12,1

13.Тут гарний контингент студентів

15,7

18,7

18,6

29,0

14.Тут високе технічне оснащення

9,8

2,4

7,4

4,7

15.В цьому ВНЗ працюють родичі, друзі, знайомі

2,9

4,1

7,0

3,7

16.У школі, яку закінчив (-а), був договір про співробітництво з цим навчальним закладом

3,7

4,3

3,7

4,7

17.Тут є військова кафедра

17,0

15,9

13,5

12,1

У ході опитування з’ясовувалися не тільки мотиви вступу до університету, а й мотиви вибору майбутньої спеціальності. Кожен третій студент у виборі своєї майбутньої професії керувався тим, що вона надасть можливість хорошого заробітку. Також для кожного третього визначальним стала престижність професії у суспільстві. Меншої значущості набув мотив «хороші шанси знайти роботу після закінчення університету». Більше чверті студентів відзначили, що свій вибір зробили випадково. Тільки кожен двадцятий студент відзначив, що на вибір спеціальності вплинули профорієнтаційні заходи в школі, коледжі (Табл. 2.3.). Причому відсоток студентів, які відзначили вплив саме профорієнтаційних заходів за рік майже не збільшився і залишився в межах статистичної похибки.Каталог: upload
upload -> Робоча програма навчальної дисципліни психологіяуправління таконфліктологія перепідготовка спеціалістів
upload -> Піщана В. М. Особливості психологічної підготовки майбутніх судноводіїв до управлінського спілкування в процесі навчаня у внз
upload -> Особистість керівника: імідж, функції, культура спілкування
upload -> Методика превентивного
upload -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни соціальна психологія київ 2014 І. Предмет, мета та завдання дисципліни
upload -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал