sites/bdpu.org/elearning/ioipt/pptampn/metod_prof_osv
  Уведення у методологію науки
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/zhuk/pvsh/day
  Індивідуальна робота студентів Орієнтовна тематика рефератів
sites/bdpu.org/elearning/sgf/pedagogics_and_government_educational_institutions
  «Психологія та етика ділового спілкування» як навчальна дисципліна та її завдання
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/vibr_probl_v_shk/day/ppz
  Лекція Педагогічні конфлікти: види, причини виникнення Основні поняття теми: Конфлікт
sites/bdpu.org/elearning/ffv/bebj/bgd
  Методичні рекомендації призначені для допомоги студентам під час самостійного опрацювання курсу "Безпека життєдіяльності"
sites/bdpu.org/elearning/sgf/pedagogics_and_government_educational_institutions
  Педагогіка для студентів 2 курсу соціально-гуманітарного факультету
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/didact/kireeva/pedagogika
  Форма навчання – заочна Інститут фізико-математичної і технологічної освіти Кафедра дидактики природничо–наукових дисциплін та інформаційних технологій у навчанні Дисципліна – педагогіка. Графік консультацій – понеділок
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/day/ppz
  Розвиток і формування особистості
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kashkaryova/psy/day
  Програма іспиту з дисципліни «психологія»
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/teor_vish/day/ppz
  Виховний процес та його особливості
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/grigoryeva/psy_mis/day
  Методичні рекомендації для студентів № теми Назви тем та анотований зміст Заліковий кредит №1
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/grigoryeva/met_r/zao
  Теоретичні питання: Засвоїти основні поняття, що є визначальними в цій темі: «хорова студія»
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/grigoryeva/psy_mis/day
  Практичні заняття, їх тематика і обсяг
sites/bdpu.org/elearning/sgf/pedagogics_and_government_educational_institutions
  Форма навчання: денна, заочна Соціально-гуманітарний факультет
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/teor_vish/day/ppz
  Загальні методи виховання
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kdo/dp
  Тематика курсових робіт з дошкільної педагогіки Проблема: Педагогіка раннього дитинства
sites/bdpu.org/elearning/feu/kmo/marchenko/public_relations
  Тема заняття та його план
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kdo/dp
  Семінарські заняття, їх тематика й обсяг ІІ семестр
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kppl/KIP
  Питання для підготовки до екзамену з дисципліни «Клініка інтелектуальних порушень»
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kolpakchi/osn_psy_cor/zao
  Програма іспиту з дисципліни «Основи психокорекції» Галузь: 0301 «Соціально-політичні науки»
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kppl/SPIL
  Повідомлення про спеціальну графіку та про технічні засоби навчання. 4 3 Тема Загальні основи олігофренопедагогіки Підготувати повідомлення про загальні проблеми олігофренопедагогіки як наук
sites/bdpu.org/elearning/ffv/ozfr/PSIHPAT
  Питання до екзамену
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/osn_ped1
  Зміст лекційного курсу Тема 1 Педагогіка як наука. Основні категорії педагогіки
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/tolkachova/1piv/osn_nauk_dosl/day
  Методичні рекомендації з питань самостійної роботи студентів Завдання для самостійної роботи. Модуль 1 Тема Наука продуктивна сила розвитку суспільства. Організаційні основи наукових досліджень Підготувати доповідь з питань
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/buzova/hor
  Історія християнського хорового співу слав’ян
sites/bdpu.org/elearning/sgf/pedagogics_and_government_educational_institutions
  1 Загальні основи педагогіки вищої школи
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kdo/usdodo
  Зміст, мета, завдання управління в системі дошкільної освіти
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/vst_dom
  Методичні поради до виконання самостійних робіт
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/knum
  Програма нормативної навчальної дисципліни «культура наукової української мови» підготовки
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law
  Денна та заочна форми навчання Соціально-гуманітарний факультет
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/sk/osn_gur
  О. Д. 2011 р. Навчальна програма дисципліни (курсу)
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/APSEI
  Тема сутність інтеграції як складової частини міжнародних процесів інтеграція як невід’ємна ознака розвитку та функціонування людських спільнот: сутність та передумови
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/ksp/SMP
  Зм назви тем Денна форма
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/aivksim
  Вимоги до оформлення реферату правила оформлення списку використаних джерел критерії оцінювання рефератів додатки
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/teor_vish/day/ppz
  Формування наукового світогляду основні поняття теми
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/day/ppz
  Формування колективу, його вплив на виховання особис­тості
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/teor_vih
  Лекція 1 Теорія виховання як наука й навчальна дисципліна
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/rgf/VDgerman
  Інститут філології та соціальних комунікацій
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/day/ppz
  Тема: Змістовий компонент виховного процесу
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kolpakchi/osn_psy_cons/day
  Програма іспиту з дисципліни «Основи психологічного консультування» Галузь: 0301«Соціально-політичні науки»
  План роботи зав кафедри О. В горецька Викладач О. С. Колпакчи
  Сучасний погляд на психологічне консультування
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kashkaryova/conflikt/zao
  Програма іспиту з дисципліни «конфліктологія» Галузь знань: 0301 «Соціально-політичні науки»
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/vibr_probl_v_shk/day/ppz
  Лекція Соціально-психологічний клімат у колективі вчителів початкових класів Основні поняття теми
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/didact/kireeva/osn_ped
  Плани практичних занять
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/mvumuvh
  Тема. Навчальний текст як основна форма організації мовлення вчителя-словесника
sites/bdpu.org/elearning/sgf/pedagogics_and_government_educational_institutions
  «Основні засади та принципи формування зони європейської освіти»
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/didact/achkan/mnmvsh
  Методика викладання математики у вищий школі
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/HKIM
  Кафедра іноземних мов
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/day/ppz
  Тема: Методи та форми виховання
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/ip/day
  Питання до заліку
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/didact/kireeva/ohor_prac
  Плани практичних занять
sites/bdpu.org/elearning/ffv/bebj
  Організм людини єдине ціле
sites/bdpu.org/elearning/sgf/world_history
  Джерела з історії V -хv ст
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/ksp/MSPR
  Зм назва теми Денна форма
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/sum_fon
  Форма № н 04 Бердянський державний педагогічний університет
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/srm21g
  В курс современного русского языка
sites/bdpu.org/elearning/sgf/pedagogics_and_government_educational_institutions
  1. Наука і освіта Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Сучасний стан науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/didact/voloshina
  Методика складання інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки
sites/bdpu.org/elearning/feu/fik/KIS
  Підсумкові питання варіант 1
sites/bdpu.org/elearning/feu/kmo/zadvorna/stvp
  1. Технологічні процеси і технологічні системи та їх характеристика
  Питання до іспиту
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/ser_vik_ta_vidr
  Програма іспиту з дисципліни «Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження» Галузь: 0203 «Гуманітарні науки»
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/ZEM-PRAVO
  Питання до заліку з курсу „земельне право україни
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/KTMTPO/teh-dekor
  Закономірності і засобі композиції в дизайні. Які завдання композиції в дизайні?
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/KRIM-PRAVO
  Перелік запитань для підготовки до іспиту із Особливої частини кримінального права України
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/sergienko/ist_teatr/zao
  Походження театру
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/ppikg
  Дисципліна будова та експлуатація автомобіля форма навчання: денна, заочна Консультації студентів з дисципліни
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/ktd/rem-avto
  Зм назва теми І анотований зміст Кількість годин 1 Змістовий модуль «Експлуатація автомобілів та організація ремонту автомобіля»
sites/bdpu.org/elearning/ffv/bebj
  Нервова система: загальна характеристика. Рефлекторна діяльність нервової системи
sites/bdpu.org/elearning/sgf/world_history
  Правила оформлення доповідей і наукових праць. Рекомендована література
sites/bdpu.org/elearning/feu/kep/murzina
  Інститут освітніх інженерно-педагогічних технологій Кафедра економіки підприємства Дисципліна "Регіональна економіка"
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/day/zdsr
  Тема Особливості застосування тестів під час здійснення різних видів перевірки. Неуспішність учнів і шляхи її подолання. Моніторинг навчальних досягнень учнів
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/vibr_probl_v_shk/zao/zdsr
  «Педагогіка» для студентів денної форми навчання Самостійна робота студента (срс)
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/KRIM-PRAVO
  Тема поняття, предмет, завдання І система кримінального права
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/ist_ukrlit
  Плющ П. П. Історія української літературної мови
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/SKKom
  Питання до екзамену
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/ppikg
  «Комп’ютерна графіка» Галузь: 0101 «Педагогічна освіта»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/vst_dom
  Рекомендована література до курсу основна
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/mvumuvh
  Тема. Зміст і побудова курсу методики викладання української мови у вищій школі
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/iul19-20st
  Орієнтовні теми для рефератів (за вибором студента)
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/ist_ukrlit
  Тема №1: вступ. Періодизація історії української літературної мови
  Конспект 8-10 рекомендованих статей
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/ADMIN-PRAVO
  Тема поняття, предмет, метод та система адміністративного права. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини поняття адміністративного права та його місце в правовій системі України
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/such_lit_proc
  Концепція Карнавалу у романі
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/fd/dum
  Реферат на одну з тем: Українська мова на сучасному етапі, її місце в суспільному житті
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/ktd/rem-avto
  Завдання для самоперевірки Дайте визначення наступним термінам «надійність»
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/day/ppz
  Педагогічна система Я. А. Коменського
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/POLIT
  Положення про перспективи розвитку політичної влади в Україні. Політологія в системі наук про суспільство. Політичний режим як сукупність методів, форм політичного панування
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/buzova/irm
  Музичне культура Русі IX-XVII століття
sites/bdpu.org/elearning/ffv/bebj
  Організм людини єдине ціле
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/ksp/SocPed
  Питання до екзамену
sites/bdpu.org/elearning/sgf/pedagogics_and_government_educational_institutions
  Закони і принципи педагогіки творчості Історико-філософський аспект дослідження проблеми творчості
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/folk
  «УкраїнськА народнА казкА як жанр фольклору»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/iul20-21st
  Лекція №1 основні тенденції сучасного українського літературного процесу (к. ХХ п. ХХІ ст.). План
sites/bdpu.org/elearning/sgf/pedagogics_and_government_educational_institutions
  Методичні вказівки щодо роботи над темою Робота над темою передбачає засвоєння лекційного матеріалу, виконання індивідуального творчого завдання, обов’язкову самостійну роботу над окремими проблемами та питаннями теми
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/grigoryeva/psy_mis/day
  Орієнтовні питання до заліку
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/grigoryeva/spec/zao
  Модуль Основні аспекти розвитку процесу інтеграції предметів
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/teor_vish/zao/control
  Програма іспиту з навчальної дисципліни «Теорія виховання»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/sk/ukr_mova
  Тема українська мова як державна та національна мова
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/folk
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
sites/bdpu.org/elearning/ffv/ozfr/OKPS
  Питання до заліку та екзамену з навчальної дисципліни «Основи клінічної психології»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/iul20-21st
  Тема постмодерна проза юрія іздрика як явище
sites/bdpu.org/elearning/sgf/world_history
  Заняття та його план
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/ukr_lit_gur
  «Українська література» (семестр перший) напрям підготовки 030301 Журналістика Теми практичних занять
sites/bdpu.org/elearning/sgf/pedagogics_and_government_educational_institutions
  Форма навчання: денна, заочна Соціально-гуманітарний факультет
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/kmtamvtd/grigoryak
  «Практикум з обслуговуючої праці. (Культура харчування. Технологія приготування кулінарних страв)» Графік консультацій
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/KTMTPO/pum-kulinaria
  Завдання для самоперевірки
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/SUD-PRAV-ORG
  Питання до заліку основні поняття, предмет та система курсу «Судові та правоохоронні органи»
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/ADMIN-PRAVO
  Питання до екзамену
sites/bdpu.org/elearning/sgf/world_history
  Тема: Греція в XI ix ст до н е
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/rgf/tkim_stul_nim
  Тема заняття та його план
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/aivksim
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні системи та мережі»
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/SKKom
  Аналіз структури програмного та апаратного компонентів комп’ютерної мережі
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/pptampn/mved
  Аналіз шкільних програм з основ економіки
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/izlk19-20st
  14. Рекомендована література Базова
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/shksl/ZFN
  Програма іспиту з дисципліни «Шкільний курс світової літератури та методика його викладання»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/pkUKRm/6.0203031
  Практичне заняття №1 (2 год.) Вступ. Українська графіка, алфавіт. Написання голосних у ненаголошеній позиції План
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/csm/kttmmufvis
  Питання до заліку
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/spt_sum
  Технологічна компетентність студентів-філологів
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/AM(IFSK)
  Особливості організації навчання в умовах кредитно-модульної системи; визначення рівнів володіння мовою
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/lat_sgf
  Фонетика і графіка
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kdo/tkmrmd
  З/п Назва теми та план Кількість годин
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/zhuk/psy_upr/day
  Програма іспиту з дисципліни «Психологія управління»
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/zhuk/soc_psy/zao
  Програма іспиту з дисципліни «Соціальна психологія»
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/zhuk/vikova_psy/zao
  Завдання до самосійної роботи Дати письмові відповіді на запитання і виконати завдання
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/karapetrova/meth_teheo_problems_psy/zao
  Індивідуальна робота студентів полягає у виконанні індивідуального пошукового творчого завдання та складається з наступних етапів
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/ksp/TRSG
  Зм назва теми Кількість годин
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/zhuk/soc_psy/zao
  Тема Історія формування соціально-психологічних ідей
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kdo/opm
  Питання до екзамену
  Питання для самоперевірки
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kdo/tkmrmd
  Рекомендована література базова
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/zhuk/pvsh/zao
  1. Предмет, завдання та методи психології вищої школи Питання для опрацювання
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kashkaryova/psy/day
  Розвиток психіки та свідомості
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/zhuk/soc_psy/zao
  Тема Суспільні відносини та міжособистісні стосунки
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/karapetrova/dif_psy/zao
  Програма іспиту з дисципліни «Диференціальна психологія» Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kppl/VIKPS
  1. Вікова психологія як наука, її предмет та основні завдання
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/pptampn/gend_osn_PO
  Дослідження гендерних характеристик студентів
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/ps/zao
  Сім'я як соціально-психологічний феномен
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kppl/PZPS
  Питання для самоконтролю та самоперевірки
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kppl/KIP
  Самостійна робота
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kppl/SAZSK
  Теми практичних занять
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kidalov/zagalna_psy/zao
  Психологія як наука
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/grigoryeva/hor_clas/zao
  Методичні рекомендації дщо практичних занять з дисципліни «Хоровий клас» для студентів заочної форми навчання
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/ip/zao
  Питання до іспиту для студентів заочної форми навчання
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/ip/day
  Питання до іспиту
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/zhuk/z_psy/day
  Програма іспиту з дисципліни «Загальна психологія»
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/zhuk/pvsh/day
  1. Предмет, завдання та методи психології вищої школи Питання для опрацювання
  Питання до самоперевірки
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kashkaryova/conflikt/zao
  Завдання до самостійної роботи тема 1 Предмет конфліктології як науки
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/karapetrova/zagalna_psy/day
  Програма іспиту з дисципліни «Загальна психологія» Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/ps/zao
  Питання до іспиту
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kidalov/zagalna_psy/day
  Психологія як наука
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kppl/TTSVD
  Питання для підготовки до екзамену з дисципліни «Теорія та спеціальна методика виховання дітей з вадами мовлення»
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kdo/vibr-pit-do-doshk-ped
  Питання до екзамену з навчального модуля «Вибрані питання з дошкільної педагогіки»
sites/bdpu.org/elearning/ffv/bebj
  Будова та функції зорової сенсорної системи
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/zhuk/z_psy/zao
  Методи дослідження міжособистісних стосунків: соціометрія, референтометрія
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kashkaryova/psvso/zao
  Питання до заліку
sites/bdpu.org/elearning/feu/kmo/marchenko/public_relations
  Питання до екзамену (заліку) Що таке «спілкування»
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kidalov/por_psy/zao
  «Порівняльна психологія» для студентів очної та заочної форми навчання Питання до заліку
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kidalov/por_psy/day
  Учебное пособие для студентов пединститутов / Под ред. А. В. Петровского. М.: Просвещение, 1987
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/vibr_probl_v_shk/day/ppz
  Тема: Педагогічне спілкування як засіб взаємодії
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kppl/OPE/5KURS
  Самостійна робота Стаціонар
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/iul20-21st
  Практичне заняття №1 ПередпосТмодерні явища у сучасній українській прозі
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kashkaryova/conflikt/day
  Предмет конфліктології як науки
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kppl/OPIK
  Правила розробки особистісних опитувальників (за Дж. Гілфордом). Психометричні вимоги до психодіагностичних методик
  Тема заняття та його план
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kashkaryova/conflikt/day
  Теми Тематика індивідуальних завдань
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/karapetrova/dif_psy/day
  Тема Предмет, історія становлення і основні напрями розвитку диференціальної психології
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kppl/ODTL
  Аномальна дитина
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/osn_pato/zao
  Основи патопсихології
sites/bdpu.org/elearning/ffv/ozfr/OMZIOZ
  Питання (завдання) для самоперевірки Дайте визначення поняття
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/ped1
  Питання до екзамену
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kdo/opm
  Моє професійне становлення: як я готую себе до професії педагога, вихователя
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kdo/idp
  Тема заняття та його план
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/ped1
  Лекція 1 педагогіка як наука. Основні категорії педагогіки. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kdo/idp
  Питання до екзамену
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kppl/KANDR
  Питання до підсумкового модульного контролю знань з дисципліни «Корекційна андрагогіка»
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/zhuk/soc_psy/day
  Тема Місце соціальної психології в системі наукового знання
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/sk/televirob
  Зм назва теми та анотований зміст Кількість годин
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/ksp/PPZMS
  Питання до заліку з дисципліни «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/sk/soc_mas_kom
  Семінар Загальне поняття про соціологію
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kolpakchi/osn_psy_cor/day
  Програма іспиту з дисципліни «Основи психокорекції» Галузь: 0301 «Соціально-політичні науки»
sites/bdpu.org/elearning/ffv/ozfr/ZLYUD
  Рекомендована література Базова
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kppl/RKMKP
  Теми семінарських занять
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/zag_mov
  Самостійна робота №1 Мова і суспільство
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/ksp/SPRVSD
  З/п Назва теми Кількість годин
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/KPIKP
  Питання до іспиту
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/kmtamvtd/belova/osn_diz
  Плани практичних занять
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/zhuk/vikova_psy/day
  Програма іспиту з дисципліни «Загальна психологія»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/met_vuh_rob
  Лекція 1 теоретичні основи виховного процесу в школі основні категорії та поняття Основним предметом педагогіки як науки стало виховання. Слід
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/karapetrova/zagalna_psy/day
  Проґрама іспиту Загальна психологія Предмет і завдання психологічної науки
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kppl/PPMV/5KURS
  Теми практичних занять
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/teor_vish/day/ppz
  Практичне заняття 7 (2год.) Родинно-громадсько-шкільне виховання основні поняття теми Сімейне виховання
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/ksp/SMP
  «Державна молодіжна політика: молодь про її формування і реалізацію»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/sk/isoriyaUK
  Питання до самоперевірки Еволюція уявлень про культуру. Створення символічних систем та «культурних об’єктів»
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kdo/dp
  Закон України «Про дошкільну освіту» Національна доктрина розвитку освіти про пріоритетні напрями розвитку дошкільної освіти. Базовий компонент дошкільної освіти, його мета та зміст
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kolpakchi/osn_psy_cons/zao
  Програма іспиту з дисципліни «Основи психологічного консультування» Галузь: 0301«Соціально-політичні науки»
  Питання до заліку
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kolpakchi/osn_psy_cons/day
  Сучасний погляд на психологічне консультування
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/vst_dom
  Лекція №1 Тема. Мовознавство як наукова дисципліна План Сцецифіка науки про мову
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/YUR-DEONT
  Тема Поняття та предмет юридичної деонтології (2 год.)
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/KTMTPO/profes-pedag
  Питання (завдання) для самоперевірки
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/karapetrova/prof/day
  Схема опису професії. Професіограма
  Питання до заліку
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kashkaryova/conflikt_magistr/zao
  Завдання до самостійної роботи тема 1 Предмет конфліктології як науки
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kashkaryova/conflikt_magistr/day
  Питання до заліку
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/grigoryeva/hor_clas/zao
  Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Хоровий клас» для студентів заочної форми навчання
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kashkaryova/conflikt_magistr/day
  Завдання до самостійної роботи тема 1 Предмет конфліктології як науки
  Історія розвитку конфліктології
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/ksp/SMP
  Самостійна робота № зм
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/ksp/TRZMP
  Завдання для самоконтролю
sites/bdpu.org/elearning/ffv/ozfr/SPORTMED
  Поняття, завдання та зміст спортивної медицини
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/1piv/pedag/zao/control
  Програма іспиту з навчальної дисципліни «Педагогіка»
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/ksp/SMP
  Законодавча база профілактики негативних проявів в молодіжному середовищі
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/karapetrova/zagalna_psy/day
  Кредит 1 змістовний модуль пізнавальна сфера особистості. Практичне заняття №1-2
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/IST-POLIT-DUM
  Питання до контролю
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law/OSN-MIG-PRAVA
  Основні принципи міжнародного права
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/pptampn/otuNVPuVPNZ
  Самостійна робота основні засади організації навчального процесу у вищих закладах освіти підготувати реферати з теми
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/mvumuvh
  Методологічні засади лінгводидактичної підготовки спеціалістів-філологів у системі вищої освіти
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Компютерні технології управління проектами
  Самостійна робота студентів, її тематика та обсяг
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kashkaryova/pvsh/day
  Питання до заліку
  «Вища освіта: сутність, функції та завдання. Предмет, завдання та методи психології вищої школи» І. Питання для обговорення
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/pptampn/oipt
  Вступ до дисципліни «Основи інженерно-педагогічна творчість»
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/ulyukaev/soc_ped/day
  Питання до поточного іспиту
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kdo/mohmd
  Предмет і завдання курсу „Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kdo/tkmrmd
  Питання до екзамену
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/osn_pato/day
  Кредит змістовний модуль Навчальні цілі
sites/bdpu.org/elearning/sgf/pedagogics_and_government_educational_institutions
  Урок театр одного актора
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/pptampn/mpn
  Питання до екзамену
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/teor_vish/day/ppz
  Практичне заняття 8 (2 год.) Колектив та його вплив на особистість основні поняття теми Колектив
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kidalov/zagalna_psy/day
  Зміст індивідуальної роботи студентів з дисципліни «загальна психологія» Тематика індивідуальних завдань Теми доповідей І рефератів
sites/bdpu.org/elearning/sgf/political_science_and_law
  Денна форма навчання
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/fd/um(zps)
  №2 Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Державна мова в Україні Тема №3 Комунікативне призначення мови в професійній сфері
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/zag_mov
  Лекція №1 Мова і суспільство. План Українська літературна мова: історія становлення і розвитку
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kashkaryova/psy/day
  Предмет психології
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/pptampn/mpn_dp
  Практична робота Роль дидактичного проектування в роботі інженера-педагога
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/ksp/SocPed
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. К. Академвидав, 2005. 304 с
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/stgp/zao
  Питання до іспиту
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kdo/usdodo
  Управління. Характеристика системи управління
sites/bdpu.org/elearning/ffv/ozfr/ZLYUD
  Питання до самоперевірки за заліковим модулем №1
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/goretska/stgp/day
  Положення теорії психоаналізу З. Фройда та психоаналітичної психології К. Юнга, про розвиток психодинамічного напряму та сучасний прикладний аспект психоаналізу. Виховувати інтерес до вивчення даної дисципліни, обраної спеціальності
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/dubinets/harmony/day
  Неакордові звуки та їх види
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kppl/VIKPS
  Теми практичних занять
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/nauk_sem
  План Образ «чужого міста»
  Тема 1 Топос модерного європейського міста
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk
  Навчальна дисципліна
  Тема заняття та його план
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/ukr_lit_gur
  «Українська література» (семестр третій) напрям підготовки 030301 Журналістика Теми практичних занять
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/iul20st(60-80)4k
  Питання до мкр
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/libg_tekst
  Форма № н 04 бердянський державний педагогічний університет кафедра української мови та методики викладання фахових дисциплін “затверджую
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/iuvl
  Рекомендована література Базова
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/iul70-90r19st
  Курсові роботи з «іул 70-90-ті рр. ХІХ ст.» Жанрова система лірики Павла Грабовського. «Бур’ян» Андрія Головка як продовження «Під тихими вербами»
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/kmvfmd/itttzkn
  Питання для заліку
directory sites bdpu.org  
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка