sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/osn_ped1
  Зміст лекційного курсу Тема 1 Педагогіка як наука. Основні категорії педагогіки
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/vst_dom
  Методичні поради до виконання самостійних робіт
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/knum
  Програма нормативної навчальної дисципліни «культура наукової української мови» підготовки
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/sk/osn_gur
  О. Д. 2011 р. Навчальна програма дисципліни (курсу)
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/teor_vih
  Лекція 1 Теорія виховання як наука й навчальна дисципліна
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/rgf/VDgerman
  Інститут філології та соціальних комунікацій
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/mvumuvh
  Тема. Навчальний текст як основна форма організації мовлення вчителя-словесника
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/HKIM
  Кафедра іноземних мов
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/sum_fon
  Форма № н 04 Бердянський державний педагогічний університет
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/srm21g
  В курс современного русского языка
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/ser_vik_ta_vidr
  Програма іспиту з дисципліни «Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження» Галузь: 0203 «Гуманітарні науки»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/ist_ukrlit
  Плющ П. П. Історія української літературної мови
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/vst_dom
  Рекомендована література до курсу основна
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/mvumuvh
  Тема. Зміст і побудова курсу методики викладання української мови у вищій школі
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/iul19-20st
  Орієнтовні теми для рефератів (за вибором студента)
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/ist_ukrlit
  Тема №1: вступ. Періодизація історії української літературної мови
  Конспект 8-10 рекомендованих статей
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/such_lit_proc
  Концепція Карнавалу у романі
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/fd/dum
  Реферат на одну з тем: Українська мова на сучасному етапі, її місце в суспільному житті
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/folk
  «УкраїнськА народнА казкА як жанр фольклору»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/iul20-21st
  Лекція №1 основні тенденції сучасного українського літературного процесу (к. ХХ п. ХХІ ст.). План
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/sk/ukr_mova
  Тема українська мова як державна та національна мова
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/folk
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/iul20-21st
  Тема постмодерна проза юрія іздрика як явище
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/ukr_lit_gur
  «Українська література» (семестр перший) напрям підготовки 030301 Журналістика Теми практичних занять
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/rgf/tkim_stul_nim
  Тема заняття та його план
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/izlk19-20st
  14. Рекомендована література Базова
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/shksl/ZFN
  Програма іспиту з дисципліни «Шкільний курс світової літератури та методика його викладання»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/pkUKRm/6.0203031
  Практичне заняття №1 (2 год.) Вступ. Українська графіка, алфавіт. Написання голосних у ненаголошеній позиції План
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/spt_sum
  Технологічна компетентність студентів-філологів
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/im/AM(IFSK)
  Особливості організації навчання в умовах кредитно-модульної системи; визначення рівнів володіння мовою
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/lat_sgf
  Фонетика і графіка
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/iul20-21st
  Практичне заняття №1 ПередпосТмодерні явища у сучасній українській прозі
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/ped1
  Питання до екзамену
  Лекція 1 педагогіка як наука. Основні категорії педагогіки. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/sk/televirob
  Зм назва теми та анотований зміст Кількість годин
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/sk/soc_mas_kom
  Семінар Загальне поняття про соціологію
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/zag_mov
  Самостійна робота №1 Мова і суспільство
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/met_vuh_rob
  Лекція 1 теоретичні основи виховного процесу в школі основні категорії та поняття Основним предметом педагогіки як науки стало виховання. Слід
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/sk/isoriyaUK
  Питання до самоперевірки Еволюція уявлень про культуру. Створення символічних систем та «культурних об’єктів»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/vst_dom
  Лекція №1 Тема. Мовознавство як наукова дисципліна План Сцецифіка науки про мову
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/mvumuvh
  Методологічні засади лінгводидактичної підготовки спеціалістів-філологів у системі вищої освіти
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/fd/um(zps)
  №2 Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Державна мова в Україні Тема №3 Комунікативне призначення мови в професійній сфері
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/zag_mov
  Лекція №1 Мова і суспільство. План Українська літературна мова: історія становлення і розвитку
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/nauk_sem
  План Образ «чужого міста»
  Тема 1 Топос модерного європейського міста
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk
  Навчальна дисципліна
  Тема заняття та його план
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/ukr_lit_gur
  «Українська література» (семестр третій) напрям підготовки 030301 Журналістика Теми практичних занять
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/iul20st(60-80)4k
  Питання до мкр
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/libg_tekst
  Форма № н 04 бердянський державний педагогічний університет кафедра української мови та методики викладання фахових дисциплін “затверджую
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/iuvl
  Рекомендована література Базова
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/iul70-90r19st
  Курсові роботи з «іул 70-90-ті рр. ХІХ ст.» Жанрова система лірики Павла Грабовського. «Бур’ян» Андрія Головка як продовження «Під тихими вербами»
directory sites bdpu.org  
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка