sites/default/files
  Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
sites/default/files/Dropbox/Праці викладачів ХНПУ імені Г.С.Сковороди/У/УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
  Г. С. Сковороди Н. П. Нестеренко, О. О. Полозова, П. Б. Ткач, С. О. Белевцова українська мова за професійним спрямуванням: професійна комунікація навчальний посібник
/upload
  Программа Психология спорта Направление подготовки 44. 04. 02 психолого-педагогическое образование Кафедра психологии
sites/default/files
  Психодіагностика Психоконсультування
sites/default/files/old_uploads/15/5587
  Основні течії сучасної ісламської думки. Термінологічний дискурс Проблема правильного використання термінів одна з ключових у світовому ісламознавстві. Якщо для 19 ст
sites/default/files/pp_rus_archivs/99-2
  С. 131-137. Нейрокомпьютинг, теории мышления и патогенез шизофрении
sites/default/files
  1. педагогічний факультет
  Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія»
sites/default/files/2
  Методические указания для организации самостоятельной работы по дисциплине «Личностное и семейное консультирование»
sites/default/files/library
  Розділ Корекційна робота в умовах спеціальних дошкільних і шкільних закладах для дітей з порушеннями опорно-рухового апарата
sites/default/files
  Програма для студентів напряму підготовки 13010201" високі технології" Погоджено: Затверджено
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015
  Соціальна педагогіка Тема Соціальна педагогіка як наука та галузь практичної діяльності
~sitemfu/sites/default/files
  Рабочая программа дисциплины менеджмент направление подготовки 080100 Экономика Профили подготовки
sites/default/files
  Тема №1 Глобальні проблеми сучасності Мета
  Дипломної роботи
sites/default/files/2
  Методические указания для организации самостоятельной работы по дисциплине «Дифференциальная психология»
sites/default/files
  Теоретичні питання для студентів фіот та мміф практичні заняття ведуть викладачі Сидоренко Л. М. та Тільняк Н. В
  Методичні вказівки до виконання самостійних завдань з курсу "Історія української культури"
sites/default/files/catalog/cyrilmethreadings
  Сборник докладов XX юбилейных Международных Кирилло-Мефодиевских чтений (24 мая 2014 г.) Минск «Ковчег» 2015
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015
  Історія україни вступ
sites/default/files/pp_rus_archivs/94-2
  С. 19-23. Измененные состояния сознания культурный феномен и проблема психологии
sites/default/files
  Правознавство ● Економіка і організація підприємства
sites/default/files/2
  Методические указания для организации самостоятельной работы по дисциплине «Основы психогенетики»
  Методические указания для организации самостоятельной работы по дисциплине «Дифференциальная психофизиология»
sites/default/files
  Глухова М. В., завідувач відділу інформаційних технологій Донецького обліппо вострікова О. О., Корнєв М. Г
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015
  Загальна соціологічна теорія
sites/default/files/dissertaci_besplatno/Hopta
  Парадигма екзистенціалізму в українській літературі кінця ХХ століття: систематика художніх образів та характерів
sites/default/files
  Опис навчальної дисципліни "культурологія"
sites/default/files/Dropbox/Праці викладачів ХНПУ імені Г.С.Сковороди/Ш/Шляхи оновлення
  Матеріали науково-практичної конференції (11 травня 2011 року) Харків
sites/default/files/imce
  Навчально-методичний посібник до самостійного вивчення курсу навчальної дисципліни «Історія держави І права зарубіжних країн»
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015
  Програма курсів: загальна психологія тема 1: Предмет та задачі психології як науки
drupal/sites/default/files/gumanitar/kim
  График контроля знаний по дисциплине «обществознание» Цикловая комиссия общего гуманитарного и социально-экономического цикла
sites/default/files/2
  Методические указания для организации самостоятельной работы по дисциплине «Основы психотерапии»
sites/default/files/
  И. В. Александрова (нгу им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) в сфере педагогической деятельности, где общение направлено на развитие и формирование личности, значение личной духовности педагога особенно велико. Под профе
sites/default/files
  Методичні вказівки для написання реферату. Правила оформлення титульної сторінки реферату. Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з дисципліни
/upload
  Технологическая карта дисциплины
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015
  Загальна соціологічна теорія
sites/default/files
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чорноморський державний університет імені петра могили наукова робота на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених розвиток державного регулювання меценатської діяльності в
sites/default/files/5
  Методические указания для организации самостоятельной работы по дисциплине «Юридическая конфликтология»
sites/default/files
  Бібліографічний огляд літератури «Методика викладання біології» До уваги викладачів біології!
  Робоча програма дисципліни " Методологія та організація наукових досліджень" для магістрів Інституту високих технологій
  Диплом за освітньо-кваліфікаційним півнем «Молодший спеціаліст»
sites/default/files/4
  Методические указания для организации самостоятельной работы по дисциплине «Логика» Направление подготовки 38. 03. 04 «Государственное и муниципальное управление»
sites/default/files/5
  Методические указания для организации самостоятельной работы по дисциплине
sites/default/files
  Методичні вказівки до проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу заочної форми навчання технічних спеціальностей
  Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни
  Стратегія розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року
sites/default/files/rnd/uk/naukovi_dosyagnennya/files
  Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст стор
sites/default/files
  Макроекономіка Мікроекономіка Менеджмент
  Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо–кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міжнародна інформація»
  «Сучасна педагогічна психологія»
sites/default/files/casket
  Формування орфографічної пильності в учнів початкових класів
sites/default/files/5
  Методические указания для организации самостоятельной работы по дисциплине «Профессиональная этика»
sites/default/files
  Будівництво та експлуатація інженерних мереж · Технологія будівництва і реконструкції автомобільних доріг
  Діловодство ● Документна лінгвістика
  Зміс т вступ 3 1 Місце України в глобальній інформаційній спільноті
sites/default/files/u1
  Поняття про твердість води та методи її усунення (зменшення)
sites/default/files
  Зі спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами»
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація»
  Гоук лнр «луганская государственная академия культуры и искусств имени м. Матусовского»
  Прикладна оптика ● Лазерна техніка та квантова електроніка
  Шевченко – письменник ХХІ сторіччя
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів зі спеціальності «Технології та устаткування зварювання»
sites/default/files/loadfiles/tenders/plans2015/veselovsky
  Додаток до річного плану закупівель на 1 квартал 2015 року ку «Веселівський психоневрологічний інтернат»
sites/default/files/prezentation
  Департамент освіти вінницької міської ради
sites/default/files
  Рішення, на підставі яких виконується захід виконавець строк виконання
  Програма фахового випробування за спеціальністю «Театральне мистецтво» Напрям підготовки «Театральне мистецтво»
sites/default/files/files/Priimalna/2016/Programy5kurs2016/dvv
  Пояснювальна записка конституційне право України займає головне місце в системі національного права. Це пов’язано не лише з його значенням для правової системи України, а й з тим, що конституційне право
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015
  Г. С. Сковороди здійснює підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю «Економічна теорія». Здобути такий рівень освіти можуть особи, що мають диплом
sites/default/files
  «погоджено» «затверджую»
  Закони, наукову картину світу і т д. і т п. О. Есперсон
  Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство»
  Положення Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №1-пв (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці
sites/default/files/loadfiles
  Додаток 1 до Програми Заходи
sites/default/files/pp_rus_archivs/95-2
  С. 9-18. 1937 год к вопросу об электромагнитной радиации человека
sites/default/files
  Обгрунтування технічних параметрів підпірних стін з урахуванням спільної роботи системи «стіна – основа»
sites/default/files/loadfiles
  Рішення обласної ради 08. 08. 2013 №8 обласна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки м. Запоріжжя 2013 рік Зміст Програми № з/ п
sites/default/files/u1
  Правила роботи з учнями з низькою успішністю Рішенням адміністрації слід заборонити педагогам, які ще не навчилися працювати з учнями з низь­кою успішністю, виставляти незадовільні оцінки
sites/default/files
  Зі спеціальності «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів»
sites/default/files/Docs
  Автономна Республіка Крим Академія військово-морських сил імені П. С. Нахімова
sites/default/files
  Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Операційний менеджмент
  Гоук лнр «луганская государственная академия культуры и искусств имени м. Матусовского»
sites/default/files/library
  Примерная программа дисциплины «История театра» федерального компонента цикла опд гос впо второго поколения по специальности
sites/default/files
  Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» зі спеціальності 03030101 «Журналістика»
  Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Економіка підприємства»
  Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
  Верховна Ради України звернення
  Закону України "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я"
  Аналіз результатів розгляду звернень громадян за 2015 рік
  Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
  Картографія ● Картографічне моделювання та топографічне картографування
  Концепція реформування місцевого самоврядування в україні І. Вступ
  Моніторинг змі щодо реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади
  Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Соціальна робота»
  Методичні вказівки І матеріали для проведення наукового гуртка / Укладач: к філол н., доц., Кривенко С. М. К.: Нтуу «кпі», 2013. 26 с
  Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста зі спеціальності «Облік і аудит»
sites/default/files/pp_rus_archivs/95-2
  С. 69-78. Парапсихология в Китае
sites/default/files
  Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду україни станом на 01. 01. 2013 Київ 2013
sites/default/files/rnd/uk/plan_nddkr/files
  Госпдоговірна тематика
sites/default/files
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів зі спеціальності «Міжнародна інформація»
  Медична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
  Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів зі спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство»
sites/default/files/kukim/docs/pravila_priyomu_2015
  Програма вступного екзамену з української мови для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти
sites/default/files/files/Priimalna/2016/Programy2(3)kurs2016/dvv
  Пояснювальна записка Метою додаткового вступного випробування з історії України є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності абітурієнта, визначення
sites/default/files
  Цивільне право ● Господарське право
sites/default/files/node/2014/08/27201
  Колісник В. М. Моделі переробки інформації людиною ключ до проблеми
sites/default/files
  Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
  Перелік дисциплін, з яких проводиться співбесіда при вступі на навчання за опп підготовки магістрів
  Методичні вказівки до державного екзамену з дисципліни «Історія мистецтв»
  101 «Екологія» Спеціалізація: «Екологія та охорона навколишнього середовища»
  101 «Екологія» Спеціалізація: «Екологічний контроль та аудит»
  Закон україни про захист населення І територій
sites/default/files/content_files
  Шановний читачу!
sites/default/files
  Ідприємництва та перспективних технологій (іппт) Код, спеціальність: 071 «Облік І оподаткування»
sites/default/files/Files
  Персональний склад науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України Науково-методична комісія 1 із загальної та професійної освіти
sites/default/files/files/Priimalna/2016/Programy5kurs2016/dvv
  Конкурсного предмету «Теорія і методика фізичного виховання школярів»
sites/default/files
  Права та психології ( інпп) Код, напрям: 030401 «Правознавство»
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015
  Тема 1: Предмет та задачі психології як науки
sites/default/files/dec
  Програма державного екзамену з історії для студентів напряму підготовки Історія 0303
sites/default/files/files
  Г. С. Сковороди Інститут Григорія Сковороди Кафедра філософії Інститут вищої освіти напн україни програма
sites/default/files/humaneped/articles
  Тема: “Совість – учитель людини”
sites/default/files
  Лекція 1 Сутність життя. Теорії походження життя
  Для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми» ● Ґрунтознавство та механіка ґрунтів
  Програма для проведення співбесіди щодо здобуття освітньо-кваліфікаційного
  Програма вступного екзамену складається з наступних розділів: пояснювальна записка мета вступних випробувань
  Геодезія ● Фотограмметричні технології в геодезії, картографії та землеустрої
  Особливості формування ключових компетентностей на уроках математики
sites/default/files/Docs
  Педагогічна Конституція Європи Преамбула
sites/default/files
  Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Радіотехніка»
  Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Облік і аудит»
sites/default/files/files/Priimalna/2016/Programy5kurs2016/fv
  Програма вступного екзамену розроблена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра із спеціальності 030501 «Економічна теорія»
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015/ukr ros
  Програма комплексного вступного іспиту з української мови з методикою викладання в загальноосвітній школі розроблена на підставі навчальних програм основних дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра за спеціальністю
sites/default/files/files/Priimalna/2016/Programy5kurs2016/fv
  Пояснювальна записка метою вступного випробовування з інформатики та методики її викладання є оцінювання теоретичної І практичної підготовки абітурієнта з основних розділів інформатики та методики викладання інформатики
sites/default/files
  051 «Економіка» Спеціалізація: «Економіка довкілля і природних ресурсів» Програми дисциплін
  Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Операційний менеджмент
  073 «Менеджмент» Спеціалізація: «Управління інноваційною діяльністю»
  Економіки І менеджменту ( інем) Код, напрям: 030509 «Облік І аудит»
  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від №
  Програма комплексного фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-професійною
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015
  1. мета та завдання навчальної дисципліни
sites/default/files
  Минобрнауки россии федеральное государственное
  Перелік дисциплін, з яких проводиться співбесіда при вступі на навчання за опп підготовки магістрів
  Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
sites/default/files/dec
  Програма державної атестації за освітньо-професійною програмою бакалавра за спеціальністю Історія 030300
sites/default/files/files/Priimalna/2016/Programy2(3)kurs2016/parall
  Програма з «історії україни»
sites/default/files/kelmentsi/imce
  Розпорядження 15. 12. 2015 №254 Про заходи щодо проведення
sites/default/files/kelmentsi/doc
  Розпорядження 17. 12. 201 4 №308 Про заходи щодо проведення
sites/default/files/content_files
  Видавництво “молодь” Київ 1964 И(Пол) Р83
sites/default/files/user_1
  До 200-річчя від дня народження рекомендаційний покажчик харків 2014
sites/default/files/u1/files1
  Орнамент, види орнаментів Мета: Навчальна
sites/default/files/humaneped/open_lessons
  Урок розвитку зв’язного мовлення «хто творить добро, той творить життя»
sites/default/files
  Майстер-клас для слухачів курсів підвищення кваліфікації
sites/default/files/user_1
  Рекомендаційний бібліографічний покажчик
sites/default/files/u1/files1
  Узагальнення вивченого матеріалу з теми "Іменник"
sites/default/files
  Сценарій підготувала: педагог-організатор Биковецького нвк ковальчук Л. Г
  Спеціальність «Театральне мистецтво»
  По проведенню занять з екології в живій природі екологічна стежка
sites/default/files/document/14/12
  Розпорядженням голови районної державної адміністрації від " " 2014 року
sites/default/files/u1
  Способи вирішення конфліктної ситуації
sites/default/files/Files
  Програма додаткового вступного іспиту в аспірантуру Підготовки доктора філософії
  Програма вступного випробування Підготовки доктора філософії Галузі знань
  Програма додаткового вступного випробування з педагогіки та історії педагогіки в аспірантуру
sites/default/files
  Тероризм- загроза суспільству
sites/default/files/file/1703
  "Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України", схвалених постановою Верховної Ради України від 31. 03. 2016 №1073-viii
sites/default/files/Files
  Програма вступного випробування з літературознавства підготовки доктора філософії
  Програма додаткового вступного випробування підготовки доктора філософії
sites/default/files/files
  Державна служба україни з надзвичайних ситуацій
sites/default/files/imce
  Розклад занять
sites/default/files/files/Priimalna/2017pk/ProgramaMag/fahov
  Конкурсного предмету «Теорія і методика фізичного виховання»
sites/default/files/files/Priimalna/2017pk/ProgramaMag/dvv
  Пояснювальна записка Українознавство це філософсько-теоретична гуманітарна наука про походження, розвиток та сучасне життя українського етносу, закономірності його історичного та культурно-мистецького розвитку
sites/default/files/Files
  Міністерство освіти І науки україни східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Педагогічний інститут
sites/default/files
  Повідомлення про звернення потерпілого щодо настання нещасного випадку на виробництві Прізвище, ім’я та по батькові потерпілого
sites/default/files/Files
  Кафедра політології та державного управління
sites/default/files
  Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації виконала
sites/default/files/Files
  Програма основного вступного випробування в аспірантуру Підготовки доктора філософії Галузі знань 01 Освіта
  Програма з фізичної реабілітації для всупу в аспірантуру луцьк 2016 Пояснювальна записка
sites/default/files/files
  Розклад занять
sites/default/files/imce
  Міністерство внутрішніх справ національна академія внутрішніх справ інститут кримінально-виконавчої служби затверджую
sites/default/files/draft_bills
  Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації кримінальної
sites/default/files/content/News/09_2014/Lutay
  Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
sites/default/files/imce
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ інститут кримінально-виконавчої служби затверджую
sites/default/files
  У день охорони праці йшлося про уникнення стресів на робочому місці у рамках проведення заходів до Дня охорони праці під девізом «Стрес на робочому місці: колективний виклик»
sites/default/files/user_1
  Статей: 27 z 11 укр
sites/default/files/Files
  Програма вступного випробування підготовки доктора філософії галузі знань
  Фінансово-економічні проблеми розвитку країн із транзитивною економікою
  Кафедра політології та державного управління
sites/default/files/loadfiles/trud/soc_dialog
  Територіальна угода між Запорізькою обласною державною адміністрацією та Запорізькою обласною радою, Запорізькою обласною федерацією роботодавців та Запорізькою обласною радою профспілок на 2014-2016 роки
sites/default/files/1_nmz/prog_vstup_vuprob/1_kurs
  Програма вступного іспиту з географії
sites/default/files/files
  Додаток до наказу Інститут кримінально-виконавчої служби від 26. 06. 2017 №99 /од-17 умови проведення конкурсу на посаду начальника факультету (декана) заочного навчання та післядипломної освіти
sites/default/files/imce
  Особистий підпис Бараш Є. Ю. 30. 08. 2014 рік
sites/default/files/attachment/2017/opportunity/5528
  Шановні колеги ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції «Сучасна війна: гуманітарний аспект»
sites/default/files
  Мистецтво продажів мета тренінгу
  Робота в команді
  Ведення переговорів техніки переконання та аргументації Переговори
sites/default/files/Files
  Програма з фізичної реабілітації для всупу в аспірантуру луцьк 2016 Пояснювальна записка
sites/default/files/attachment/2017/opportunity/5420
  Шановні колеги ! Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького університету управління та права одночасно з проведенням III
sites/default/files
  Програма для студентів неюридичних спеціальностей київ 2011 Робоча навчальна програма з дисципліни «Право інтелектуальної власності»
directory sites default  
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка