uploads/editor/1470/91454/sitepage_60/files
  Розвиток позитивної навчальної мотивації учнів у системі креативної освіти реалізується в рамках роботи над обласною науково-методичною проблемою „Інноваційні технології креативної регіональної освіти”
uploads/editor/1480/91464/sitepage_162/files
  Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
uploads/editor/2178/153065/blog_/files
  Вирішення даної проблеми визначає мета і завдання роботи, а також предмет і напрям дослідження
uploads/editor/311/65118/sitepage_77/files
  Концепція державної мовної політики україни
uploads/editor/3458/396709/blog_/files
  Агресія у дітей: причини та шляхи подолання
uploads/editor/1438/364449/sitepage_99/files
  Чинники формування особистості перш ніж вирішувати питання про формування особистості учня, необхідно визначити характеристики поняття «особистість»
uploads/editor/1482/316057/sitepage_142/files
  Звіт про роботу за 2011 2012 н р
uploads/editor/1480/91464/sitepage_169/files
  Досвід педагогів школи з питань впровадження гендерного підходу в навчально-виховний процес Упорядники методичної розробки: директор кнз «Лозуватська зш І-ІІІ ступенів №1 імені Т. Г. Шевченка»
uploads/editor/1445/91429/sitepage_67/files
  «Презентація діяльності Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №57 «загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – гімназія»
uploads/editor/1438/364449/sitepage_99/files
  Шляхи формування мотивації на уроках Шістьох я служок мав, Усе від них Про світ я знав: І ось як я їх всіх зову: Хто? Що? Як? Де? Коли? й Чому?
uploads/editor/9/3014/sitepage_56/files
  Усне ділове спілкування
uploads/editor/1480/91464/sitepage_132/files
  «Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи»
uploads/editor/1480/91464/news_/files
  Положення щодо самоосвітньої діяльності вчителя. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків самоосвіти. Зміст методичного посібника включає багато практичного матеріалу з питань самоосвітньої діяльності вчителя
uploads/editor/3458/396749/blog_/files
  Індивідуальний характер перевірки
uploads/editor/1480/91464/sitepage_132/files
  Положення щодо організації роботи з молодими спеціалістами; систематизує основні види діяльності та основні етапи організації роботи малодосвідчених вчителів. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
uploads/editor/945/476100/blog_/files
  Реферат по возрастной психологии депривация детского возраста
uploads/editor/1480/91464/sitepage_162/files
  Психолого-педагогічний семінар «подорож до міста педагогів»
uploads/editor/1480/91464/sitepage_132/files
  Методичні знахідки шкіл криворізького району
uploads/editor/1443/583684/sitepage_11/files
  2015 Методичний порадник: організація методичної роботи в закладах освіти району
uploads/editor/1480/91464/sitepage_162/files
  Кроки до майстерності Ділова гра
uploads/editor/1443/583684/sitepage_151/files
  Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
uploads/editor/11045/574842/sitepage_22/files
  Ретельний підбір методичних та керівних кадрів
uploads/editor/9/3007/sitepage_88/files
  Робоча програма, зміст лекцій, плани семінарів, методичні рекомендації та матеріали до самостійної роботи
uploads/editor/1480/91464/sitepage_169/files
  Ку «криворізький районний науково – методичний кабінет» криворізької районної ради дніпропетровської області формування основ креативності дітей через інтерактивні форми роботи з батьками мелетич Ірина Михайлівна
uploads/editor/1443/583684/sitepage_101/files
  Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році Пирятин: рмк, 2015. 184с
uploads/editor/1/503723/sitepage_23/files
  Гігієна і охорона голосу дітей
uploads/editor/1470/91454/sitepage_36/files
  Так, позитивними змінами нової редакції зазначеного документа є
uploads/editor/148/37467/sitepage_370/files
  Аналітична довідка 6 Перелік кращих робіт, нагороджених дипломами XХ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Формування ключових компетентностей учнів на основі інноваційних освітніх технологій»
uploads/editor/3960/360388/blog_/files
  Практична частина програми
uploads/editor/3458/396720/blog_/files
  Формування здоров’язберігаючих компетентностей
uploads/editor/9/3014/sitepage_56/files
  Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи
uploads/editor/2999/170134/blog_
  Формування, становлення та реалізація профільних інтересів учнів як необхідний процес на шляху до самореалізації та успіху
uploads/editor/1482/316057/sitepage_142/files
  План роботи методиста рмк салабай А. В
uploads/editor/2989/125330/blog_34924/files
  «Ігрова діяльність на уроках музики в початковій школі»
uploads/editor/2992/124303/blog_/files
  «Формування ключових компетентностей молодшого школяра через проектну діяльність у системі інноваційної освіти» Якушева Валентина Дмитрівна вчитель початкових класів Вступ
uploads/editor/2850/213758/blog_/files
  «Методика проведення практичних занять»
uploads/editor/9/3014/sitepage_144/files
  Робоча програма ­­­­­ Вища освіта та Болонський процес для студентів (назва навчальної дисципліни) за напрямом підготовки 0201
uploads/editor/8/7095/sitepage_223/files
  Електрона версія знаходиться за адресою careerkhai kh ua
uploads/editor/9/3014/sitepage_181/files
  Програма вступного додаткового випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра
uploads/editor/1465/91449/sitepage_39/files
  Методичні рекомендації вчителям початкових класів 2012/2013р. Педагогіка початкової школи
uploads/editor/9/3014/sitepage_144/files
  Робоча програма навчальної дисципліни теорія та історія мистецтва (назва навчальної дисципліни) галузь знань 0201
  Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
uploads/editor/11045/574842/sitepage_22/files
  Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
uploads/editor/9/3014/sitepage_144/files
  Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія І практика референтської діяльності»
uploads/editor/9/3014/sitepage_56/files
  О. О. Карпенко, М. М. Матліна сучасне діловодство 2009 міністерство освіти І науки україни національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
uploads/editor/9/3014/sitepage_181/files
  Програма вступного випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра
uploads/editor/1474/91458/sitepage_44/files
  Санітарно-гігієнічні вимоги до зберігання продуктів харчування у днз
uploads/editor/1444/91428/sitepage_114/files
  Список переможців ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2015-2016 н р. Українська мова та література
uploads/editor/9/3014/sitepage_160/files
  Харківський авіаційний інститут
uploads/editor/9/3014/sitepage_56/files
  Концепція професійного спрямування «вступ до фаху»
uploads/editor/9/3014/sitepage_181/files
  Програма вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності
uploads/editor/1144/70138/sitepage_222/files
  Розподіл продуктового набору за основними групами та видами продуктів (у відсотках)
uploads/editor/3960/360386/blog_/files
  Прізвище, ім’я та по-батькові Баган Ірина Володимирівна
uploads/editor/8/3002/sitepage_288/files
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
uploads/editor/1474/146150/blog_/files
  Методична служба Відділ освіти Синельниківської міської ради Рекомендації щодо створення моделі загальноосвітнього навчального закладу
uploads/editor/2626/199384/blog_42433/files
  Учень має знати, вміти
uploads/editor/9/3014/sitepage_56/files
  Навчальний посібник Харків «хаі» 2011 П18
uploads/editor/9/3014/sitepage_144/files
  Міністерство освіти І науки україни національний аерокосмічний університет ім. М
uploads/editor/Kafedru/BZD/Zakonu
  Закон України «Про охорону праці»
uploads/editor/1438/364504/sitepage_62/files
  Роль хімії та суспільства у розв'язанні глобальних екологічних проблем. Атомна енергетика
uploads/editor/8/3002/sitepage_288/files
  Робоча програма навчальної дисципліни регіональна економіка галузь знань: 0306 «Менеджмент І адміністрування»
uploads/editor/2764/98261/sitepage_55
  Законом «Про освіту»
uploads/editor/1464/91448/sitepage_39/files
  З а к о н у к р а ї н и про захист населення від
uploads/editor/1450/507117/sitepage_97/files
  Затверджено: Засідання ради відділу освіти Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради
uploads/editor/7662/485550/blog_/files
  Тест з історії зовнішнього незалежного тестування
uploads/editor/1480/91464/sitepage_169/files
  Розв’язування задач з параметрами графічним методом
uploads/editor/1457/175147/sitepage_260/files
  Знаходження наближених значень розв’язків рівнянь і систем. Розв’язування задач на пошук екстремумів
uploads/editor/118/29793/sitepage_53/files
  Методика організації роботи молодших школярів над аплікацією курсова робота з методики художньої праці зміст вступ 2 розділ аплікація, як вид образотворчого мистецтва
uploads/editor/1451/91438/sitepage_67/files
  Місцеве самоврядування в Україні
uploads/editor/1457/91443/sitepage_141
  Сучасна українська література
uploads/editor/8/3002/sitepage_288/files
  Робоча програма навчальної дисципліни економіка та бізнес галузь знань: 0501 «Інформатика та обчислювана техніка»
uploads/editor/1474/91458/sitepage_44/files
  Святковий стіл у день народження дитини
uploads/editor/1/301727/sitepage_79/files
  Тема. Клас Павукоподібні. Загальна характеристика, середовище існування, особливості зовнішньої та внутрішньої будови павукоподібних на прикладі павука-хрестовика. Ловильна сітка. Завдання
uploads/editor/1855/406190/blog_/files
  «Культура ділового спілкування»
uploads/editor/11045/574842/sitepage_85/files
  Роль учнівського самоврядування у формуванні громадянської свідомості підростаючого покоління засобами патріотичного виховання
uploads/editor/1/301727/sitepage_84/files
  Пліг Тетяна Володимирівна Вчитель біології вищої кваліфікаційної категорії,старший вчитель
uploads/editor/2091/224920/blog_/files
  Методична мета уроку
uploads/editor/3122/418344/blog_/files
  Урок вивчення нового матеріалу. Обмін думками, слово вчителя, робота з прислів’ями, робота зі словничком, дослідження порівняння, асоціація, інтерактивна вправа «Доведи або спростуй»
uploads/editor/1470/91454
  Рекомендації щодо планування науково-методичної роботи на 2011-2012 навчальний рік
uploads/editor/11/580715/sitepage_537/files
  Наказ №32 Про призупинення навчально-виховного процесу в навчальних закладах Київського району
uploads/editor/1415/70695/sitepage_27/files
  О почитати дитині?
uploads/editor/9/3014/sitepage_56/files
  Методичні рекомендації для студентів факультету заочного навчання
uploads/editor/1480/91464/sitepage_169/files
  Криворізької районної ради дніпропетровської області розвиток з’вязного мовлення старших дошкільників через театралізовану діяльність
uploads/editor/9/3007/sitepage_88/files
  М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина історія україни конспект
uploads/editor/1457/175147/sitepage_265/files
  Урок Тема. Етапи створення бази даних. Поняття про системи управління базами даних введення даних
uploads/editor/9/3014/sitepage_144/files
  Програма вступного випробування для здобуття освітнього ступеня спеціаліста зі спеціальності
uploads/editor/9/3014/sitepage_56/files
  М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Н. І. Парафійник документно-інформаційні комунікації частина І навчальний посібник
uploads/editor/9/3014/sitepage_160/files
  Програма Державного іспиту (I та II) зі спец1альност1 020105 «документознавство та інформацшна діяльність»
uploads/editor/2617/151161/blog_/files
  Сценарій свята для учнів старших класів Мета
uploads/editor/1457/175147/sitepage_261/files
  Огляд програмних засобів для підтримки навчання фізики,хімії та біології. Віртуальні лабораторії, інтерактивні моделі
uploads/editor/1294/269958/sitepage_64/files
  Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія»№25 м. Сімферополя Республіки Крим Погоджено
uploads/editor/4827/408344/blog_/files
  Урок з української мови з учнями 7 класу Вчитель
uploads/editor/945/476100/blog_/files
  Сценарій літературного вечора
uploads/editor/3960/505691/blog_/files
  Праздник «книжкины именины»
uploads/editor/2534/221263/blog_/files
  Особливості створення євроклубу зміст що таке Євроклуб?
uploads/editor/1144/92844/sitepage_170/file
  Шляхи формування комунікативних умінь і навичок
uploads/editor/4458/385230/blog_/files
  Ведучий: Добрий день, дорогі діти, шановні гості
uploads/editor/1445/91429/sitepage_28/files
  Про хід виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання молоді у навчальних закладах району
uploads/editor/2091/224923/blog_/files
  Загальна характеристика класу Птахи
uploads/editor/1457/91443/sitepage_104/files
  Урок за темою «Власність у нашому житті» ст позакласний захід з правознаства рольова гра «Проблема насильства в сім\ ї та жорстокості неповнолітніх»
uploads/editor/1/489525/blog_/files
  Урок 1 Тема. Уявлення про народну казку. «Рукавичка»
uploads/editor/2992/124278/blog_
  Конспект уроку з курсу,,Я І Україна" в 4-б класі,,Знаймо І шануймо символи свого краю"
uploads/editor/4458/385202/blog_/files
  Принцип виховуючої спрямованості навчання. Корекційна спрямованість цього принципу полягає у: формуванні пізнавальних та соціальних інтересів розумово відсталих учнів
uploads/editor/1855/406176/blog_/files
  Уроків з теми «Типи аналізу літературного твору, адаптовані до шкільної практики»
uploads/editor/1424/73620/sitepage_47/files
  Ми тепер не просто діти ми тепер вже школярі!
uploads/editor/1480/91464/sitepage_169/files
  Державної адміністрації Відділ освіти Криворізької райдержадміністрації Комунальний навчальний заклад «Валівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
uploads/editor/2026/230483/blog_/files
  Уроку: В. Шекспір геніальний поет і драматург доби Відродження. Таємниці шекспірівських сонетів. Поетизація людини та краси її почуттів, оспівування кохання і дружби
uploads/editor/1480/91464/sitepage_169/files
  Відділ освіти Криворізької державної адміністрації ку«Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради
uploads/editor/1144/70138/sitepage_206/files
  М. Вороний Краса!
uploads/editor/120/359552/sitepage_24/files
  Узагальнюючий урок з теми
uploads/editor/1/301727/sitepage_84/files
  Міністерство освіти і науки України Дніпропетровська обласна державна адміністрація
uploads/editor/3339/108058/blog_/files
  Уроків із вивчення новели О. Генрі «Останній листок»
uploads/editor/1606/146917/blog_
  Гуманітарна освіта Бібліотека вчителя- словесника
uploads/editor/1464/91448/sitepage_31/files
  Закону України «Про дорожній рух», наказу уон від 06. 08. 2012 №396 «Про участь закладів освіти міста у Всеукраїнському рейді «Увага! Діти-на дорозі!»
uploads/editor/4026/401393/blog_/files
  Уроку: «Коли зима зустрічається з весною. За Г. Бондаренко, С. Черкасенко Зима і весна. Свято Стрітення»
uploads/editor/7445/474736/sitepage_11/files
  Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради до 200-річчя з Дня народження Т. Г. Шевченка
uploads/editor/2020/285258/sitepage_86/files
  Історія України (9 клас) Наш край у II половині XIX ст. Мета уроку
uploads/editor/8174/522498/blog_/files
  Наші помічники
uploads/editor/2044/292316/blog_/files
  Тема. Звук [ш], позначення його буквою «ша». Опрацювання тексту «Хороша гра»
uploads/editor/4205/360655/blog_/files
  Календарне планування
uploads/editor/1/301727/sitepage_118/files
  Урок біології у 9 класі Підготувала Пліг Т. В
uploads/editor/2989/125335/blog_/files
  Задачам на рух відведено значну роль серед усіх задач, які розв'язують у школі
uploads/editor/301/315764/blog_/files
  Урок 5 Тема. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали
uploads/editor/1/570938/blog_/files
  Пряма мова. Діалог. Тренувальні вправи
uploads/editor/1480/91464/sitepage_169/files
  Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку
uploads/editor/1855/581278/blog_/files
  Прикметники-синоніми, прикметники антоніми та прикметники-багатозначні слова
uploads/editor/2091/224936/blog_/flash
  Тема. Трикутники
uploads/editor/1806/204904/blog_/files
  Закон Архімеда. Умови плавання тіл. Розробила вчитель математики та фізики нвк "Дивосвіт" Євтушенко А. А
uploads/editor/1808/218744/blog_/files
  Дерева. Частини дерева: корінь, стовбур, гілки, листя (голки, шишки), плоди
uploads/editor/1734/277181/blog_/files
  «Співчуття і милосердя шлях до перемоги добра»
uploads/editor/4561/401571/blog_/files
  Уроку. Розв ҆язування вправ і задач на додавання і
uploads/editor/2021/222359/blog_/files
  Урок-подорож «Розв’язування вправ на всі дії з десятковими дробами»
uploads/editor/4023/495407/blog_/files
  Математика. 4 клас Тема уроку. Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Розв’язування задач. Мета
uploads/editor/1505/257354/sitepage_74/files
  Відділ освіти Апостолівської райдержадміністрації
uploads/editor/1457/91443/sitepage_179
  Оздоровче, освітнє і виховне значення рухливих ігор
uploads/editor/1/601406/blog_/files
  «Ігрова навчальна діяльність на уроках математики в початковій школі»
uploads/editor/4166/378592/blog_/files
  Розглянуто на засіданні методичного об’єднання вчителів
uploads/editor/5181/465297/blog_/files
  № уроку, з/п Тема Дата Примітки Тема Лінійні рівняння з однією змінною (11год.) 1
  Закон Кулона. Розв’язування задач
uploads/editor/1/489525/blog_/files
  Урок 2 Тема. Українська народна казка «Лисиця та Їжак»
uploads/editor/1803/139851/blog_9476/files
  Розробка інтегрованого уроку з математики-інформатики «Застосування інтеграла до обчислення площ плоских фігур»
uploads/editor/2021/222359/blog_/files
  І. В. Брага Усі уроки алгебри в 11 класі з теми І частина Методичні та дидактичні матеріали до 12 уроків
uploads/editor/1457/175147/sitepage_264/files
  Основи структурного програмування
uploads/editor/1457/175147/sitepage_260/files
  Автоматизація математичних обчислень
uploads/editor/2091/224936/blog_/files
  Похідна та її застосування до дослідження функцій
uploads/editor/1480/91464/sitepage_15/files
  Законом України «Про місцеві державні адміністрації»
uploads/editor/1457/175142/sitepage_142
  Вивчення новели м. Хвильового «Я» («романтика»)
uploads/editor/5538/433416/blog_/files
  Сценарій виховного заходу для учнів 1 класу Мета заходу: розвивати вміння відтворювати зміст прочитаного
uploads/editor/1451/91438/sitepage_69/files
  Методичні рекомендації до проведення Першого уроку 2013-2014 навчального року для учнів молодшого шкільного віку
uploads/editor/11045/574842/sitepage_92/files
  Відділ освіти Новомиргородської райдержадміністрації Методичний кабінет Туріянської зш I-III ступенів
uploads/editor/11045/587823/sitepage_133/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
uploads/editor/2686/300745/blog_/files
  Тема: “ Подружись із книгою!”
uploads/editor/3122/418353/blog_/files
  Закони, або рецепти дружби. Прислів ’я про друга і дружбу. Методична мета
uploads/editor/1464/91448/sitepage_86/files
  Організація та проведення Тижня сучасного заняття
uploads/editor/4458/385288/blog_/files
  Сім'я це те первісне середовище, де людина повинна вчитися творити добро. Сім'я щодня, щогодини, доторкається до духовного життя шкільного колективу
uploads/editor/8616/586323/blog_42855/files
  "Національні та державні символи України"
uploads/editor/2992/124278/blog_3696
  Виховуємо особистість ц икл бесід
uploads/editor/4018/592140/blog_/files
  Народні погодні прикмети: правда чи вигадка?
uploads/editor/2676/299301/blog_/files
  2. Види бісеру. Техніка плетіння бісером для початківців,схеми плетіння бісером
uploads/editor/1805/341028/blog_9600/files
  Головне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації Відділ освіти виконкому Жовтоводської міської ради комунальний заклад освіти Жовтоводська середня загальноосвітня школа №10 з профільними класами
uploads/editor/2989/125313/blog_/files
  Методичний посібник
uploads/editor/1445/91429/sitepage_17/files
  Таборовий правильник
uploads/editor/5039/409073/blog_/files
  Задачі з елементами народознавства на уроках математики
uploads/editor/7522/522855/blog_/files
  Відділ освіти Старокостянтинівської райдержадміністрації Старокостянтинівський районний методичний кабінет
uploads/editor/11023/573424/news_/files
  Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти
uploads/editor/11/7190/sitepage_227
  Директор Балабинської гімназії "Престиж"
uploads/editor/1144/70138/sitepage_276/files
  Бюллетень для учителей предметников апрель 2013г. Информационный методический бюлетень для учителей предметников/ Сост. Капшукова Л. Р. Саки, 2013. 20 с
uploads/editor/1502/290335/blog_21468/files
  Уроках трудового навчання «Учитель майстер життя»
uploads/editor/3281/312672/blog_/files
  Сценарій Свята Осені (діти молодшого шкільного віку)
uploads/editor/4169/360402/blog_/files
  «батьківщина, мова, мати в житті даються тільки раз» (виховний захід) з історії свята Ведучий
uploads/editor/1474/91458/sitepage_43/files
  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22. 11. 2004 №1591
uploads/editor/1444/91428/news_/files
  Сценарій свята присвячений Дню космонавтики, а також вірші і веселі конкурси для проведення та святкування Дня космонавтики та авіації
uploads/editor/1446/91431/sitepage_15/files
  План з виховної та фізкультурно масової роботи 2015 рік січень
uploads/editor/1444/91428/sitepage_118/files
  Сценарій " Сценарій відкритого уроку: Чорнобильська трагедія"
uploads/editor/2617/151161/blog_/files
  Гра-вікторина
uploads/editor/1/572468/blog_/files
  Конкурс на кращий правовий захід «Світ дитинства, захищений правом» Виховна година
uploads/editor/11045/574842/sitepage_86/files
  Демшевська Лариса Володимирівна Педагог-організатор
uploads/editor/1457/91443/sitepage_143
  Розділові знаки між частинами складносурядного речення
uploads/editor/1480/91464/sitepage_136/files
  Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості
uploads/editor/1492/91476/sitepage_56/files
  Про підсумки проведення районного фестивалю конкурсу "Молодь обирає здоров'я"
uploads/editor/1464/91448/sitepage_68/files
  План основних заходів відділу освіти на листопад 2013 року
uploads/editor/1474/91458/sitepage_43/files
  Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 №930
uploads/editor/1144/70899/_/file
  Знаменних та пам’ятних дат на 2011 рік дніпропетровськ  2010
uploads/editor/3281/111978/blog_13479/files
  Методичні рекомендації до вивчення творчості Шарля Бодлера у загальноосвітніх навчальних закладах
uploads/editor/1482/316057/sitepage_141/files
  Календарне планування для шкіл з українською мовою навчання 1 клас
uploads/editor/5015/429495/blog_20951/files
  Виховний захід Тато, мама, я – спортивна сім’я Родинно – спортивне свято Мета
uploads/editor/1845/158987/blog_/files
  Сценарій спортивного свята «Малі Олімпійські ігри» в таборі відпочинку з денним перебуванням учнів
uploads/editor/231/345315/blog_/files
  Методична компетентніть учителя на уроках інформатики
uploads/editor/3618/277299/sitepage_35/files
  Сценарій свята до Дня Захисника Вітчизни
uploads/editor/1474/146150/blog_/files
  План проведення тижня англійської мови
uploads/editor/3174/100288/sitepage_64/files
  Чи готова ваша дитина йти до школи?
uploads/editor/2850/213758/blog_/files
  «Нестандартний урок»
uploads/editor/1480/91464/sitepage_162/files
  Н. А. Мельникова Адаптація п'ятикласників до умов середньої школи. Шляхи корекції
uploads/editor/1785/92657/sitepage_65/files
  Тамара Піроженко комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника
uploads/editor/3418/159345/sitepage_159/files
  С. П. Біліченко філософія та освіта: актуальні проблеми взаємодії
uploads/editor/2020/124244/sitepage_154/files
  Голубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради Дніпропетровської області
uploads/editor/2088/93176/sitepage_23/files
  «Підліток і відповідальність. Профілактика правопорушень»
uploads/editor/4165/353853/sitepage_116/files
  2015 секція «психологія»
uploads/editor/4462/577713/blog_/files
  Профілактика та корекція суїцидальної поведінки
uploads/editor/3722/579614/blog_/files
  Жабська Ольга Іванівна Дата народження: 03. 02. 1962 р
uploads/editor/11045/574842/sitepage_71/files
  Методичні рекомендації щодо надання допомоги особам, що виїхали із зони ато відповідно до листа кз «коіппо ім. В. Сухомлинського»
uploads/editor/3418/159345/sitepage_159/files
  Н. В. Біла гендерна культура як результат гендерного виховання. Комплексне вирішення
uploads/editor/10384/564467/sitepage_6/files
  Гаряча С. А. Шкільна оцінка – живий педагогічний процес
uploads/editor/1480/91464/sitepage_15/files
  Алгоритм роботи практичного психолога і соціального педагога з важковиховуваними дітьми та учнями «групи ризику»
uploads/editor/32/16574/sitepage_233/files
  Звіт керівника харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №120 Харківської міської ради Харківської області за 2016/2017 навчальний рік та завдання на 2017/2018 навчальний рік
uploads/editor/445/240055/sitepage_34/files
  Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності Вступ
uploads/editor/1438/87820/sitepage_55
  Методичні матеріали щодо організації превентивного виховання в школі
uploads/editor/4210/472739/blog_/files
  Урок 2 Тема. Біблія про походження людини Мета
uploads/editor/1438/364449/sitepage_99/files
  Компетентний учитель-компетентний учень Учитель учиться все життя. Рівень професійної компетентності вчителя — це його знання, уміння
uploads/editor/2855/195425/blog_/files
  Навчальний посібник за загальною редакцією к. В. Заблоцької донецьк-2001 ббк 63(0)-7я7+63
uploads/editor/2088/93176/sitepage_23/files
  «Інноваційні підходи до формування духовності дітей і подлітків»
uploads/editor/6663/443232/sitepage_47/files
  1 сторінка Мовленнєві заняття в системі сучасної дошкільної освіти
uploads/editor/1490/282584/sitepage_41/files
  Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я n 1/1 ( z0235-10 ) від 11. 01. 2010 n 95/62 ( z0315-11 ) від 23
uploads/editor/2845/98344/sitepage_103/files
  Особливості викладання другої іноземної мови у 8 класі
uploads/editor/11045/574842/sitepage_71/files
  Кодекс українського педагога (Проект)
uploads/editor/4462/577713/blog_/files
  Практикум «Психолого-педагогічні аспекти формування успішної особистості педагога початкової школи»
uploads/editor/1/586016/sitepage_70/files
  Алгоритм роботи колективною науково – методичною темою
uploads/editor/1480/91464/sitepage_136/files
  Шляхи формування гуманістичного підходу до процесу навчання та виховання молоших школярів
uploads/editor/1480/91464/sitepage_72/files
  ОБ’єкти, функції І види контролю І оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів
uploads/editor/2626/199399/blog_/files
  Тема. Іван Франко казкар ( збірка «Коли ще звірі говорили» )
uploads/editor/1443/349438/sitepage_81/files
  Іі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (2012 рік) 8 клас Тести (20 балів) І рівень
uploads/editor/2654/98141/sitepage_121/files
  Довідка тематичного контролю
uploads/editor/2992/124284/blog_/files
  Це суперечності
uploads/editor/3520/191200/sitepage_21/files
  Процеси соціалізації та виховання взаємопов'язані та взаємообумов-лені, однак не тотожні
uploads/editor/5402/504942/sitepage_41/files
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія 5-9 класи
uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files
  План роботи Циклового методичного об'єднання педагогів 2 -3 класів на 2016-2017н р
uploads/editor/1437/641598/sitepage_161/files
  Методичні рекомендації щодо впровадження stem-освіти в навчальних закладахУкраїни
uploads/editor/3462/204071/sitepage_26/files
  Ми різні ми рівні
uploads/editor/1685/92245/sitepage_50
  Засідання Доповідач : Дерун Н.І
uploads/editor/8/7095/sitepage_247/files
  Міністерство освіти і науки України Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
uploads/editor/11390/598466/sitepage_47/files
  Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, що додаються
uploads/editor/2850/98349/sitepage_92/files
  Програма обласного науково-методичного проекту
uploads/editor/118/29793/sitepage_53/files
  Впровадження особистісно зорієнтованої сис- теми виховання як важливий засіб формування класу-родини
uploads/editor/2859/98358/sitepage_51/files
  Методичні рекомендації щодо здійснення соціально-педагогічної роботи та соціально-правового захисту дітей, які потрапили в складні життєві обставини
uploads/editor/8948/536655/sitepage_28/files
  Інноваційні педагогічні технології в сучасній дошкільній освіті
uploads/editor/6794/451795/sitepage_25/files
  Упровадження інклюзивного навчання у загальноосвітньому навчальному закладі
uploads/editor/3418/159345/sitepage_65/files
  Пмк вчителів суспільно-гуманітарного профілю
uploads/editor/1469/91453/sitepage_15/files
  «Розвиток гендерного підходу в освіті»
uploads/editor/3462/204071/sitepage_41/files
  Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14 кіровоградської міської ради кіровоградської області година спілкування «Професійне самовизначення учнів»
uploads/editor/2006/170826/blog_/files
  Кз «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» дор кафедра управління загальноосвітніми навчальними закладами Курсовий проект Проектування розвитку педагогічного персоналу сучасного навчального закладу
uploads/editor/2613/98097/forum_/files
  1. Загальні відомості про навчальний заклад: Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №88»
uploads/editor/1474/91458/sitepage_43/files
  Кодексу законів про працю України від 10. 12. 1971 №322-viii
uploads/editor/1287/70284/sitepage_96/files
  Л. Пономаренко «Гер переможений». Наскрізний гуманістичний пафос новели
uploads/editor/3550/299615/sitepage_183/files
  Комунальний позашкільний навчальний заклад
uploads/editor/1/576893/blog_33222/files
  Анотація Молочанський нвк «зош І-ІІІ ступенів гімназія» Токмацької районної ради Запорізької області
uploads/editor/8948/536655/sitepage_17/files
  Закону України «Про дошкільну освіту»
uploads/editor/1480/91464/sitepage_162/files
  Передові сучасні технології запорука ефективності сучасного уроку
uploads/editor/5006/403425/sitepage_145/files
  Положення про психологічну службу системи освіти україни затверджено Наказ Міністерства освіти України 03. 05. 99 №127
uploads/editor/238/56349/forum_/files
  Профорієнтаційна робота… цілі, завдання, склад І основні форми профорієнтаційної роботи чинники, які необхідно враховувати під час виявлення професійних здібностей
uploads/editor/4941/507535/sitepage_82/files
  Формування правової культури учня в урочний та позаурочний час і роль викладача у цьому процесі
uploads/editor/1438/87820/news_/files
  Комунальний вищий навчальний заклад
uploads/editor/1480/91464/sitepage_144/files
  Навчальний процес спричинює великий тиск на організм і психічну сферу дитини. За неправильного організування навчального середовища та навчальної діяльності такі навантаження утруднюють її розвиток і шкодять здоров'ю
uploads/editor/1474/146144/blog_/files
  Обґрунтування Не так важливо, чого навчають у школі, а важливо, як вчать
uploads/editor/3418/159345/sitepage_160/files
  Структура річного плану
uploads/editor/239/57976/sitepage_7/files
  Концепція діяльності та перспективного розвитку хсш №166 «Вертикаль» спрямована на реалізацію Конституції України
uploads/editor/118/29793/sitepage_53/files
  Інноваційні форми роботи з батьками
uploads/editor/1502/91763/sitepage_57/files
  Актуальний мікрофон І частина: презентаційний меседж «А я роблю так…»
uploads/editor/3354/185569/sitepage_376/files
  Закону України «Про освіту», закону «Про позашкільну освіту»
uploads/editor/1/435031/blog_/files
  Роль сім´ї у професійному самовизначенні підлітка
uploads/editor/4588/386906/sitepage_67/files
  Примірна тематика батьківських зборів 1 клас
uploads/editor/5153/416296/sitepage_23/files
  Відділ освіти Красноармійської міської ради Багатопрофільна гімназія міста Красноармійська
uploads/editor/4382/375547/sitepage_53/files
  Добриніна Алла Павлівна вчитель математики Артемівськ 2015рік Зміст роботи 1 розділ. Вступ. Інтерактивне навчання 2 розділ. Як спланувати інтерактивний урок
uploads/editor/1806/204910/sitepage_157
  Як покращити та розвинути пам’ять
uploads/editor/2656/302157/blog_/files
  Розвиток розумових здібностей учнів на уроках математики
uploads/editor/5098/407825/sitepage_11/files
  Яхненко Людмила Іванівна
uploads/editor/258/61298/sitepage_194/files
  Нова редакція Балаклія 2016 І. Загальні положення
uploads/editor/3960/360388/blog_/files
  Мислення та свідомість. Кора великих півкуль. Функціональна асиметрія мозку
uploads/editor/288/62806/sitepage_78/files
  «Спілкування, як головна ланка готовності дітей до школи»
uploads/editor/3666/310437/sitepage_62/files
  Музичне виховання дошкільнят за системою К. Орфа
uploads/editor/416/69144/sitepage_41
  Коментар психолога: гумор у житті дитини
uploads/editor/4458/385289/blog_/files
  Конфлікт між учителем і учнями
uploads/editor/3960/360515/blog_/files
  Просвітницька І профілактична робота практичного психолога соціально-психологічної служби: мета, завдання, форми роботи
uploads/editor/3666/310437/sitepage_107/files
  Розвиток гармонійної особистості дитини залежить від багатьох чинників, одним з яких є становлення її статевої сфери. Батьки відіграють основну роль у цьому процесі
uploads/editor/2656/302238/sitepage_47/files
  Пізнавальна діяльність молодшого школяра
uploads/editor/3355/112198/sitepage_25/files
  «праця — джерело життя й головна його прикраса» Мета
uploads/editor/10384/564467/sitepage_6/files
  Вербально-невербального оцінювання, наприклад: пряма вербальна похвала «бездоганно»
directory uploads editor  
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка