wp-content/uploads/2014/05
  Методика превентивного
  Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
wp-content/uploads/2013/01
  Методичні рекомендації для практичних психолопв-початківців
wp-content/uploads/2014/08
  Черкасова Любов Михайлівна, заступник директора з виховної роботи у 2013/2014 навчальному році набув чинності новий державний стандарт
wp-content/uploads/2014/05
  Орієнтовна тематика випускних творчих робіт
wp-content/uploads/2015/07
  Окр «бакалавр» 03010301 окр «спеціаліст»
wp-content/uploads/2014/04
  Приказ №178 од/1 от «07» ноября 2014 года Директор школы /А. А. Федяков
wp-content/uploads/2016/02
  «Як зробити дитину успішною? Створення умов для успішної адаптації учнів 1,5 –х класів до соціуму та нових умов навчання»
wp-content/uploads/2014/05
  Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
  Обласної картотеки перспективного педагогічного досвіду
wp-content/uploads/2013/10
  Правова освіта учнів
wp-content/uploads/2014/05
  Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі
wp-content/uploads/2015/02
  План роботи практичного психолога
wp-content/uploads/2015/10
  За результатами проведення планової перевірки стану правової освіти у Чернівецькій загальноосвітній школі №4
wp-content/uploads/2011/02
  В. С. Поликарпов
wp-content/uploads/2014/03
  Рабочая программа по курсу «Обществознание» предназначена для обучающихся 10-11 классов социально-экономического и гуманитарного профилей общеобразовательной школы
wp-content/uploads/downloads/2015/05
  Учебно-методический комплекс специального модуля история экономических учений для специальностей
wp-content/uploads/2016/02
  Наукові праці кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Випуск 3
wp-content/uploads/2015/03
  Педагогічні методи виховання: покарання та заохочення
  Образовательная программа основного общего образования
wp-content/uploads/2014/08
  Методичні рекомендації щодо впровадження V етапу науково методичної проблеми області «Професійна мобільність учителя в контексті Болонського процесу»
wp-content/uploads/2014/05
  Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

  Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії І практики
wp-content/uploads/2014/02
  Рекомендації щодо планування роботи шкільного методичного об
  «Вчимося жити бути здоровими»
wp-content/uploads/2016/02
  Концепція "теоретичної" ("першої" філософії) у "Метафізиці" Арістотеля
wp-content/uploads/2014/01
  Депресивні розлади та інші афективні прояви у клініці поведінкових (нехімічних) адикцій
wp-content/uploads/2011/02
  Материализм и эмпириокритицизм
wp-content/uploads/2014/05
  Семінар керівників психологічних служб 24 жовтня 2012 р. Упорядники: Ворона О.І
wp-content/uploads/2014/01
  К. В. Аймедов Ігроманія – паралельний світ Під редакцією д мед н. О. А. Ревенка
wp-content/uploads/2016/03
  Методичні вказівки щодо написання І захисту курсової роботи з методики навчання інфоматики слов’янськ
wp-content/uploads/2015/03
  Як створити позитивний клімат у педагогічному колективі
wp-content/uploads/2013/10
  Роль правової освіти та
wp-content/uploads/2015/03
  Методичний посібник студентам історичного факультету з написання та оформлення курсових І дипломних робіт одеса – 2015
wp-content/uploads/2016/02
  Навчально-виховної та науково-методичної роботи
wp-content/uploads/2014/01
  Розвиток критичного мислення на уроках світової літератури узагальнення досвіду роботи благорозумної вікторії олексіївни, учителя світової літератури новомарївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
wp-content/uploads/2013/10
  Методичнірекомендаці ї натему : профілактикаправопорушен ь
wp-content/uploads/2014/12
  Коробко О. І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник
wp-content/uploads
  Рабочая учебная программа профессионального обучения по профессии «делопроизводитель» Код профессии 21299 Квалификация 3 разряд
wp-content/uploads/2014/02
  Ефективні форми та методи організації навчальної діяльності учнів на уроках астрономії
wp-content/uploads/2010/11
  Генрих Альтшуллер Игорь Верткин как стать гением
wp-content/uploads/2014/03
  Світова велич Тараса Шевченка в колі сучасників
wp-content/uploads/2013/10
  М етодичнірекомендаці ї
wp-content/uploads/2010/09
  Правильне харчування – запорука здоров’я
wp-content/uploads/2016/02
  Рішення про внесення відповідних змін до навчальних програм для 4-го класу
wp-content/uploads/2014/02
  Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах
wp-content/uploads/2014/07
  Закон україни про товарний біржовий ринок
wp-content/uploads/2015/03
  Національна академія наук україни інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського гирич ігор Борисович
wp-content/uploads/2015/11
  Стратегічний план розвитку морського транспорту на період до 2020 року Частина перша Загальні положення

  Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації
wp-content/uploads/2013/05
  Юридичний факультет
wp-content/uploads/2013/09
  Селевко Г. К. Современные образовательные технологии doc учебное пособие. М.: Народное образование, 1998. 256 с
wp-content/uploads
  Програма вступних фахових випробувань для вступників на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»
wp-content/uploads/2015/03
  Методичні рекомендації для підготовки до аудиторного контролю самостійної роботи студентів з дисципліни «Статистика ринку»
wp-content/uploads/2016/01
  Запит цінових пропозицій Замовник. Найменування. Управління освіти Берегівської міської ради
  Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі Замовник (генеральний замовник). Найменування
wp-content/uploads/2015/05
  Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік по Виконкому Білозерської міської ради, 04052695
wp-content/uploads/2016/02
  Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах”
  Сохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам'янець-Подільський
wp-content/uploads/2013/10
  Оформлення та підготовка документів до передавання до архіву у випадку ліквідації установи
wp-content/uploads/teachers
  Конкурс відеоматеріалів «педагогчний досвід освітян» номінація «інноваційні технології в навчально виховному процесі»
wp-content/uploads/2016/02
  Концепція сімейного виховання в системі освіти україни " щаслива родина" Київ 2012
wp-content/uploads/2016/03
  Г. Алексеевка, 2006 год. 8 января. В орле состоялось зональное первенство России по легкоатлетическому троеборью «Шиповка юных»
wp-content/uploads/2012/12
  Темы для рефератов и презентаций Жизнь и творчество русских писателей
wp-content/uploads/2016/02
  Концепція людини в екзистенціалізмі. Ж. П. Сартр "Екзистенціалізм це гуманізм"
ksm/wp-content/uploads/2014/11
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки
wp-content/uploads
  Правила виписування рецептів. Порівняльна характеристика лікарських форм. Шляхи введення лікарських препаратів в організм. Види дії ліків на організм
wp-content/uploads/2015/01
  Україна черняхівська районна рада рішенн я
wp-content/uploads/2016/03
  Черняхівська районна рада
  Наукової роботи «Ганна Василащук видатна ткаля Гуцульщини» Дутчак Ірини Василівни; Івано-Франківське обласне відділення ман україни
v2/vdik/wp-content/uploads/sites/4/2014/06
  Наказ № ст про переведення студентів денної форми навчання третього курсу окр «Бакалавр» факультету «Комп’ютерні та інформаційні технології» на четвертий курс навчання
wp-content/uploads/2014/10
  Додаток 1 до постанови окружної виборчої комісії від 2014 року №
wp-content/uploads/2014/umodos/istorija
  Программа курса по выбору «История китайской цивилизации» предназначена для 11 12 классов общеобразовательных учреждений
wp-content/uploads/2013/10
  Информационные технологии: Учеб для вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. М.: Высш шк., 2003. 263 с
wp-content/uploads/2016/02
  Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
wp-content/uploads/2016/03
  Розпорядження міського голови від 14. 01. 2016 року №18р 03. 03. 2016 р м. Запоріжжя
wp-content/uploads
  Тема №1: Гормональні препарати гіпофіза, паращитоподібних залоз. Засоби, що впливають на функції щитоподібної залози
  Перелік питань до семестрового екзамену з неорганічної хімії
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фармацевтичного профілю ІІІ-ІV рівнів акредитації Вінниця
  «Побудова схем сигналізації І блокувань на основі реле рєн19 рх4 564. 811 для системи автоматизації технологічного процесу депарафінізації мастила пропановим розчинником»
  Комунальний заклад “Бердянський медичний коледж” Запорізької обласної ради Розглянуто й схвалено
wp-content/uploads/2014/02
  Сценарій спортивного свята "День здоров'я та спорту" 1 ведучий: Прошу всі групи вишикуватись для проведення свята "
  Сценарій спортивного свята для учнів початкових класів Педагог-організатор Ісаєва А.І
wp-content/uploads/2016/01
  Правила поведінки на території національного культурно-мистецького та музейного комплексу
wp-content/uploads/2014/02
  Відділ освіти, молоді та спорту Братської рда «Місце сучасних досягнень астрономічної науки в навчально-виховному процесі»
wp-content/uploads/2013/10
  Методичні рекомендації натему : злочинність серед підлітків І методи її профілактики формування людини, як
wp-content/uploads/2014/02
  «прийменник як службова частина мови» вчителя
wp-content/uploads/2015/12
  Концепція початкової освіти основні проблеми початкової освіти
wp-content/uploads/2011/05
  Закон україни про захист населення І територій
wp-content/uploads/2016/02
  Конспект уроку художньої культури українське кіномистецтво ХХ століття
wp-content/uploads/2013/02
  «М'ячики для Мурка»
wp-content/uploads/2012/11
  Дружба справжня сила
wp-content/uploads/2015/konkurs
  Учебная программа по учебному предмету «русская литература
wp-content/uploads/2016/02
  Уроку : сформувати в учнів поняття «глобальні проблеми людства»
wp-content/uploads/2014/01
  Методичні рекомендації щодо проведення предметного тижня біології в школі, примірний план проведення тижня та сценарії різноманітних за формою, змістом і метою заходів, що пропонуються для різних вікових груп учнів
  Поняття спадкового права. Порядок спадкування
wp-content/uploads/2013/02
  Кількісні та порядкові числівники
wp-content/uploads/2016/02
  Питання для вступного іспиту з філософії (нефілософські спеціальності) лну імені Івана Франка 2014-2015 навчальний рік
wp-content/uploads/2012/03
  Тема поняття І сутність менеджменту: Ілюстративні матеріали
wp-content/uploads/2015/03
  Галина Юрьевна Чернышева ОАО «Амурфармация»
wp-content/uploads/2011/05
  Закон україни про правові засади цивільного захисту
wp-content/uploads/2013/05
  1. Порівняльна характеристика наукової та практичної діяльності
wp-content/uploads/2015/02
  Основні літературні організації, угруповання, товариства, школи (відгалуження української літератури) та ін
wp-content/uploads/2016/01
  Лауреати літературної премії нспу ім. Василя Симоненка
wp-content/uploads/2015/10
  Методична «Швидка» (Бібліоквілт) Випуск №6
wp-content/uploads/2016/02
  Учебное пособие для духовных учебных заведений» -2-е изд., испр. Сергиев Посад; М.: Издательство «Паломник», 2014. 704 с
wp-content/uploads/2010/07
  Розпорядження від 18 березня 2015 р. №227-р Київ Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації
wp-content/uploads/2012/03
  Тема Розвиток науки управління: Ілюстративні матеріали
  Тема Організація як функція управління Ілюстративні матеріали
wp-content/uploads/2013/02
  Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні
wp-content/uploads/2013/10
  Методичні рекомендації натему : Принципи, функції, засоби, форми та методи правового виховання м. Чернівці
  Інформація про діяльність Чернівецького міського управління юстиції про проведену роботу з напрямку методичного керівництва правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах
wp-content/uploads/2015/02
  Положення про відділ правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства Чернівецького міського управління юстиції
wp-content/uploads/2013/10
  Методичнірекомендаці ї натему : юрисконсультам про основні принципи обліку нормативно-правових актів
  Особливості роботи з електронними документами
wp-content/uploads/2014/02
  Звіт відділу освіти Братської райдержадміністрації по проведенню Олімпійського тижня І Олімпійського уроку в знз братського району
wp-content/uploads/2013/02
  Українсько московська міждержавна угода 1654 року. Воєнні дії в 1654 1655рр
wp-content/uploads/2014/02
  Захарійчук М. Д. Українська мова: Підруч для 2 кл
wp-content/uploads/2013/09
  Сценарій урочистої лінійки
wp-content/uploads/2013/02
  Поняття візерунка та орнаменту. Спрощення форм рослинного світу під час створення орнаменту. Композиція «Весняна хустина»
wp-content/uploads/2014/02
  Безсиле ( Герофіл ) Душа дитини – жовтий соняшник
wp-content/uploads/2016/02
  Заходи щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей І молоді пояснювальна записка Підготовлені Заходи спрямовані на розкриття мети, положень І завдань «Концепції національно-патріотичного виховання дітей І молоді»
wp-content/uploads/2015/01
  Птахи навесні Природознавство, 2-й клас
wp-content/uploads/2014/08
  Полікультурна Україна: як жити разом
wp-content/uploads/2014/02
  Районна творча лабораторія по впровадженню Державного стандарту загальної початкової освіти
wp-content/uploads/2012/08
  Які в осені прикмети?
  Малювання композиції «Осінній дощ»
wp-content/uploads/2016/02
  Конспект уроку історії україни початок національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття
wp-content/uploads/2014/12
  Проектна діяльність на уроках світової літератури
wp-content/uploads/2012/08
  Життя і здоров’я найвищі людські цінності
wp-content/uploads/2014/05
  Екологічна культура невід’ємна якість свідомого, високо вихованого громадянина
wp-content/uploads/2016/03
  Національне виховання молодших школярів засобами народно-музичного мистецтва
wp-content/uploads/2015/01
  Зміни в житті тварин навесні. Поява комах Природознавство, 2-й клас
  Повітря та його властивості Природознавство, 2-й клас
  Повітря та його властивості Природознавство, 2-й клас
wp-content/uploads/2014/02
  Мета І завдання проекту
  Районна творча лабораторія по впровадженню Державного стандарту загальної початкової освіти Навчання грамоти в першому класі
wp-content/uploads/2013/02
  Тема: Числівник Мета
wp-content/uploads/2015/01
  Природні зони України. Мішані ліси
wp-content/uploads/2014/01
  Відділ освіти Братської районної державної адміністрації Петропавлівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Братської районної ради
wp-content/uploads/2015/02
  Методичні рекомендації до проведення тематичних уроків, лекцій, бесід присвячених пам’яті Героїв Небесної Сотні, які загинули на Майдані для загальноосвітніх та позашкільних закладів Херсонської області
wp-content/uploads/2015/03
  Урок математики, 2 клас Карпович
wp-content/uploads/2013/02
  Тема: Таблиця ділення на 9,обчислювання виразів на дії різного ступеня. Мета
  Закріплення знань про часові форми дієслова

  Інтегрований підхід на уроках української мови і літератури
wp-content/uploads/2016/03
  Методичні рекомендації для загальноосвітніх навчальних закладів
wp-content/uploads/2012/10
  Розв‘язування трикутників
wp-content/uploads/2014/08
  Херсонщині 70 років
wp-content/uploads/2014/11
  Урок №24 Тема. Розв’язування задач. Лабораторна робота №11. Визначення фокусної відстані тонкої лінзи
wp-content/uploads/2014/01
  Тема: Клімат Африки. Мета уроку
wp-content/uploads/2015/06
  Виховання на народних традиціях – основа патріотичного виховання школярів
wp-content/uploads/2013/10
  Узагальненн я діяльності Чернівецької міської міжвідомчої координаційно-методичної ради
wp-content/uploads/2015/12
  Сценарій новорічного свята «Казкова феєрія»
wp-content/uploads/2015/03
  Концерт до 8 березня у школі. Звучить легка, весняна музика. Ведечий 1
wp-content/uploads/2016/02
  Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
  Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
wp-content/uploads/2013/10
  Інформаці я про роботу міжвідомчої координаційно-методичної ради
wp-content/uploads/2013/02
  Конспект уроку (За новою програмою, 5 клас)
wp-content/uploads/2015/10
  Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського На правах рукопису Маслак Володимир Іванович
wp-content/uploads/parents
  Матеріали для консультації Особливості психофізичного розвитку молодших підлітків(5-7кл)
wp-content/uploads/2014/05
  Матеріали обласної науково-практичної конференції «Педагогіка К. Д. Ушинського: історія та сьогодення» у двох частинах Частина 2
wp-content/uploads/2014/12
  Відділ освіти Бородянської райдержадміністрації Бібліоквест «Шевченкіана 2014»
wp-content/uploads/2016/02
  Типи проектів Відомі різні класифікації проектів. Так, Є. С. Полат пропонує п'ять основних критеріїв, за якими розрізняють типи проектів
wp-content/uploads/2014/05
  Василь сухомлинський у діалозі з сучасністю /Рекомендаційний список літератури до 95-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського
wp-content/uploads/2015/02
  Особливості змісту нових навчальних програм українська мова 1-4-й класи
wp-content/uploads/2014/05
  Відродження народних традицій через національну вишивку
wp-content/uploads/2015/06
  Сценарій конкурсу до свята 8 Березня
wp-content/uploads/2015/03
  Вед І: Знову осінь Щиро золото дарує
wp-content/uploads/2015/12
  Програма спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів
wp-content/uploads/2014/10
  Квест-гра «Знай українське» Мета проведення заходу
wp-content/uploads/2015/02
  Тренінгове заняття «бережіть здоров’я знайомство. Вправа
wp-content/uploads/2015/10
  Методична «Швидка» (Бібліоквілт) Випуск №5
wp-content/uploads/2014/02
  Учень Добрий день, шановні гості! Ми раді вітати вас у колі нашої великої родини! Учень 2
  Районна творча лабораторія по впровадженню Державного стандарту загальної початкової освіти
wp-content/uploads/2015/11
  Імені Н. К. Крупської Методична
wp-content/uploads/2014/11
  Розпорядження голови райдержадміністрації 10 листопада 2014 року №374 план заходів щодо проведення в районі акції " 16 днів проти насильства" № з/п Назва заходу
wp-content/uploads/2015/04
  Оголошення проведення тендеру на закупівлю послуги "Розробка сценарію та виготовлення мультиплікаційного фільму" Міжнародний благодійний фонд «снід фонд Схід-Захід» aids foundation East-West afew-україна
wp-content/uploads/2014/02
  Спортивні змагання «Веселі старти» ( 1- 4 класи )
wp-content/uploads/2016/02
  2015 – 2016 навчальному році «Початкова школа основна школа» Мета програми «Початкова школа основна школа»
wp-content/uploads/2017/06
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
wp-content/uploads/2015/03
  Профілактика вживання алкоголю серед молоді
  Шкільна адаптація як психолого-педагогічна проблема 1 Вікові особливості молодших школярів
wp-content/uploads/2017/06
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
wp-content/uploads/2014/05
  Упорядники: Алексєєва Н. В., завідувач науково-педагогічної бібліотеки квнз «Херсонська академія неперервної освіти»
wp-content/uploads/2017/06
  Львівський національний університет імені Івана Франка
wp-content/uploads/2016/02
  Міністерство освіти І науки україни кам'янець-подільський національний університет
wp-content/uploads/2017/01
  Інформації про процес засвоєння ними змісту освіти під час вивчення енергетичних дисциплін. Ключові слова : моніторинг, електронний ресурс, навчальні досягнення, учні, система, контроль, оцінювання
wp-content/uploads/2017/05
  Програма фахових випробувань освітній рівень «магістр» Галузьзнань 01Освіта / Педагогіка
wp-content/uploads/2015/02
  План роботи на 2016/2017 навчальний рік практичного психолога
wp-content/uploads/2015/09
  Міжнародна науково-практична конференція «Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»
wp-content/uploads/2016/02
  Практикуму «Організаційно-методичне забезпечення підготовки молодого педагога до роботи в сучасному навчально-виховному закладі»
wp-content/uploads/2017/03
  Пояснювальна записка програму для складання вступного іспиту зі спеціальності 011 Науки про освіту розроблено
wp-content/uploads/2017/02
  Комунального закладу
wp-content/uploads/2015/03
  Затверджую декан факультету біомедичної кібернетики
wp-content/uploads/2012/03
  Тема Мотивація Ілюстративні матеріали
wp-content/uploads/2016/02
  Тренінгові вправи Тренінги та технологія їх проведення Учитель, проектуючи навчально-виховний процес, мусить знаходити відповіді не лише на запитання «Що засвоїли (засвоять у результаті виконання навчальної діяльності) учні?»
wp-content/uploads/2013/02
  Звіт депутатів Броварської міської ради від фракції во «Свобода» Брусенської Г. В., Базишина П.Є., Кузика П. М. за 2012 рік
wp-content/uploads/2015/08
  О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
wp-content/uploads/2017/06
  О. К. Юдін, директор навчально-наукового інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
wp-content/uploads/PospGraduate
  Перелік питань на вступний іспит зі спеціальності 101 – екологія
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахових вступних випробувань на окр «магістр» за напрямом „Соціологія Затверджено Вченою радою
  Програма фахових випробувань для вступників на магістерську програму факультету міжнародних відносин
wp-content/uploads/2017/06
  Місце тренінгового курсу
wp-content/uploads/2017/04
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра права напряму 030401 «Правознавство»
  Програма навчальної дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
v2/rmv/wp-content/uploads/sites/3/2013/08
  Положення про раду молодих вчених нту "хпі" загальні положення рада молодих вчених (далі рмв) Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (далі нту "хпі") є дорадчим органом університету
wp-content/uploads/2017/06
  Зроби свій вдалий вибір
wp-content/uploads/2015/09
  Як подолати конфлікт
wp-content/uploads/2017/04
  Загальна теорія права І держави (програмні питання курсу) Вступ
wp-content/uploads/2012/03
  Повідомлення по каналу комунікації являє собою фізичну доставку повідомлення від відправника до одержувача
wp-content/uploads/2015/06
  Інтелектуальна гра що? Де? Коли? Присвячена дню української мови та писемності для учнів 3-4 класів Мельничук Катерина Степанівна
wp-content/uploads/2016/02
  Програма «щаслива родина»
wp-content/uploads/2012/03
  Тема 10. Комунікації
wp-content/uploads/2016/03
  Концептуальна метафора в нафтогазовій терміносистемі англійської та української мов
wp-content/uploads/2017/04
  Програма для вступу до магістратури для студентів польського
wp-content/uploads/2011/05
  Закон україни про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" Верховна Рада України постановля є : Внести зміни до Закону України "
directory wp-content  
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка