wp-content/uploads/2014/05
  Методика превентивного
  Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
wp-content/uploads/2014/08
  Черкасова Любов Михайлівна, заступник директора з виховної роботи у 2013/2014 навчальному році набув чинності новий державний стандарт
wp-content/uploads/2014/04
  Київський міський педагогічний університет імені б. Д. Грінченка інститут післядипломної педагогічної освіти кафедра методики та психології дошкільної І початкової освіти
wp-content/uploads/2014/12
  О. В. Квас, І. С. Горбаль, І. О. Лабаз Методичні матеріали до навчального курсу «Диференційна психологія»
wp-content/uploads/2014/05
  Орієнтовна тематика випускних творчих робіт
wp-content/uploads/2014/12
  Методичні вказівки до курсу та опорний конспект лекцій «теоретико-методологічні проблеми психології»
wp-content/uploads/2014/04
  Приказ №178 од/1 от «07» ноября 2014 года Директор школы /А. А. Федяков
wp-content/uploads/2014/05
  Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
wp-content/uploads/2014/04
  I (фгбоу впо воронежский гау)
wp-content/uploads/2014/12
  Робоча програма навчальної дисципліни
  Психология ранней юности
wp-content/uploads/2014/05
  Обласної картотеки перспективного педагогічного досвіду
wp-content/uploads/2014/10
  Проблема наступності в роботі початкової школи І дошкільного навчального закладу в умовах освітнього округу тетяна Башинська
wp-content/uploads/2014/02
  Програма фахового випробування з «загальної психології» Схвалено на засіданні Приймальної комісії
wp-content/uploads/2014/05
  Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі
wp-content/uploads/2014/09
  Управління освіти Калуської міської ради Калуський міський методичний центр Креативний підхід до формування моделі розвитку професійності педагога Методичний порадник
wp-content/uploads/2014/12
  Робоча програма навчальної дисципліни методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології
  Програма навчальної дисципліни психіатрія
wp-content/uploads/2014/11
  Програма навчальної дисципліни дидактика історії напряму підготовки
wp-content/uploads/2014/03
  Рабочая программа по курсу «Обществознание» предназначена для обучающихся 10-11 классов социально-экономического и гуманитарного профилей общеобразовательной школы
wp-content/uploads/2014/11
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
wp-content/uploads/2014/02
  Газета «Психолог» видавництва «Шкільний світ»
wp-content/uploads/2014/12
  Клінічні аспекти психогенетики
  Задания для самостоятельной внеаудиторной работы слушателей Цикл
  Задание №1. Устно подготовьте, пожалуйста, ответы на вопросы по следующим темам: Травмы и острые заболевания в отоларингологии
wp-content/uploads/2014/08
  Методичні рекомендації щодо впровадження V етапу науково методичної проблеми області «Професійна мобільність учителя в контексті Болонського процесу»
wp-content/uploads/2014/05
  Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

  Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії І практики
wp-content/uploads/2014/12
  Б. 1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл б 00 Базовая часть б 01 Иностранный язык
wp-content/uploads/2014/02
  Рекомендації щодо планування роботи шкільного методичного об
wp-content/uploads/2014/09
  Плани практичних занять з кримінально-виконавчого права для студентів саф спеціалісти
wp-content/uploads/2014/12
  Про формування патріотизму, громадянської, державницької та військово-патріотичної свідомості в учнів птнз. (слайд 1)
wp-content/uploads/2014/02
  «Вчимося жити бути здоровими»
wp-content/uploads/2014/12
  Гунтхард Вебер кризисы любви
wp-content/uploads/2014/01
  Депресивні розлади та інші афективні прояви у клініці поведінкових (нехімічних) адикцій
wp-content/uploads/2014/12
  Харківська обласна державна адміністрація концепці я гуманітарної політики харківської області
wp-content/uploads/2014/05
  Семінар керівників психологічних служб 24 жовтня 2012 р. Упорядники: Ворона О.І
wp-content/uploads/2014/01
  К. В. Аймедов Ігроманія – паралельний світ Під редакцією д мед н. О. А. Ревенка
wp-content/uploads/2014/04
  I (фгбоу впо воронежский гау)
wp-content/uploads/2014/12
  Н. О. Методичні матеріали до проведення лекційних І практичних занять з дисципліни «сімейне консультування»
  Ткаченко Лекція з курсу «Психологія роботи з обдарованими дітьми» (основний зміст викладу) Змістовий модуль Тема індивідуально-психологічні особливості обдарованих дітей мета
wp-content/uploads/2014/04
  Методичні рекомендації для планування виховної роботи на 2014-2015 н/р до 05. 09. 2014 заст директора з виховної роботи
wp-content/uploads/2014/12
  Лекція з курсу «Психологія роботи з обдарованими дітьми» (основний зміст викладу) Змістовий модуль Тема діагностика обдарованості мета
wp-content/uploads/2014/01
  Розвиток критичного мислення на уроках світової літератури узагальнення досвіду роботи благорозумної вікторії олексіївни, учителя світової літератури новомарївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
wp-content/uploads/2014/04
  Урок навчання грамоти в 1 класі
wp-content/uploads/2014/12
  Коробко О. І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник
  Методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу відділення психології філософського факультету у вивченні курсу "психологія конфлікту"
wp-content/uploads/2014/02
  Ефективні форми та методи організації навчальної діяльності учнів на уроках астрономії
wp-content/uploads/2014/12
  Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни
wp-content/uploads/2014/03
  Світова велич Тараса Шевченка в колі сучасників
wp-content/uploads/2014/04
  Рішення колегії Кам’янка Бузької районної державної адміністрації від " 27 " травня 2013 року №9
wp-content/uploads/2014/11
  Правила безпеки при користуванні газом ( 4 години) Заняття Тема. Загальні відомості про природний І зріджений газ ( жовтень )
  Програма навчальної дисципліни Львівський національний університет імені Івана Франка
  Програма навчальної дисципліни Львівський національний університет імені Івана Франка
wp-content/uploads/2014/08
  Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2014/2015 році у загальноосвітніх навчальних закладах, що додаються
wp-content/uploads/2014/02
  Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах
wp-content/uploads/2014/07
  Закон україни про товарний біржовий ринок
wp-content/uploads/2014/05
  Урок №14 Тема. Зимові календарно-обрядові пісні
wp-content/uploads/2014/11
  Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять

  Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації
wp-content/uploads/2014/12
  Наказ №285/34-о Про організацію перевірки тестових завдань із розгорнутою відповіддю зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року по Харківській області
wp-content/uploads/2014/07
  Регламент щодо правил маркування харчових продуктів Видання офіційне дк 016: 2010 Державний класифікатор продукції та послуг
  Пояснювальна записка до першої редакції проекту стандарту Мінагрополітики України соу «М’ясо птиці механічного обвалювання. Загальні технічні умови» Перша редакція, яку розіслано на
wp-content/uploads/2014/10
  Календарно-тематичне планування Інтегрований курс («Всесвітня історія. Історія України»). 6 клас
wp-content/uploads/2014/09
  Тема. Двокрапка між частинами безсполучникового складного речення. Інтонація. Мета
wp-content/uploads/2014/11
  Програма навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2014/01
  Профілактика кишкових інфекцій
wp-content/uploads/2014/12
  Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни
wp-content/uploads/2014/11
  Автономна Республіка Крим Інститут біології південних морів
wp-content/uploads/2014/06
  День Незалежності та Державного Прапору України – свята гідності та патріотизму українського народу
wp-content/uploads/2014/09
  Зміст передмоварозділ Вступ до підприємництва
ksm/wp-content/uploads/2014/11
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки
wp-content/uploads/2014/02
  Кодексів України, Закону України «Про управління об’єктами державної власності», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців»
wp-content/uploads/2014/03
  Щодо поняття національна безпека
wp-content/uploads/2014/08
  Закон УкраЇни Про санкції Верховна Рада України, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил
wp-content/uploads/2014/10
  Додаток 1 до постанови окружної виборчої комісії від 2014 року №
wp-content/uploads/2014/umodos/istorija
  Программа курса по выбору «История китайской цивилизации» предназначена для 11 12 классов общеобразовательных учреждений
wp-content/uploads/2014/11
  Програма навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2014/03
  Поняття захисту власності акціонерним товариством та механізми його реалізації
wp-content/uploads/2014/02
  Концепція розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності на 2009-2014 роки
wp-content/uploads/2014/03
  Програма для вступних екзаменів 2014
  Галина Смольникова
wp-content/uploads/2014/02
  Сценарій спортивного свята "День здоров'я та спорту" 1 ведучий: Прошу всі групи вишикуватись для проведення свята "
  Сценарій спортивного свята для учнів початкових класів Педагог-організатор Ісаєва А.І
wp-content/uploads/2014/09
  Методичні рекомендації щодо викладання історії у 2014-2015 н р
wp-content/uploads/2014/12
  Назва курсу Релігієзнавство ects
  Календарний план психологія масової поведінки (2014-2015 н р.)
wp-content/uploads/2014/02
  Відділ освіти, молоді та спорту Братської рда «Місце сучасних досягнень астрономічної науки в навчально-виховному процесі»
wp-content/uploads/2014/08
  Патріотичне виховання на уроках української мови
wp-content/uploads/2014/02
  «прийменник як службова частина мови» вчителя
wp-content/uploads/2014/04
  Питання до комплексного державного екзамену
wp-content/uploads/2014/10
  Соценко Юлія Юріївна поняттєвий апарат проблеми гувернерства в сучасному просторі дошкільної освіти
wp-content/uploads/2014/01
  Методичні рекомендації щодо проведення предметного тижня біології в школі, примірний план проведення тижня та сценарії різноманітних за формою, змістом і метою заходів, що пропонуються для різних вікових груп учнів
wp-content/uploads/2014/11
  Робоча програма навчальної дисципліни політична історія України напряму підготовки 030200 Журналістика для спеціальностей
  Перелік компетенцій, видів діяльності та умінь з цивільного захисту при підготовці фахівців
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
wp-content/uploads/2014/03
  Спадковий договір та його особливості
  Спадковий договір
wp-content/uploads/2014/01
  Поняття спадкового права. Порядок спадкування
wp-content/uploads/2014/02
  Програма вступних випробувань та співбесіди з англійської, німецької, французької, іспанської мов
wp-content/uploads/2014/01
  Розробка теми уроків з географії 10 клас Країни Західної Європи 2011рік
wp-content/uploads/2014/02
  Звіт відділу освіти Братської райдержадміністрації по проведенню Олімпійського тижня І Олімпійського уроку в знз братського району
  Захарійчук М. Д. Українська мова: Підруч для 2 кл
wp-content/uploads/2014/05
  Урок 12. Як музика розповідає про зиму? Мета
wp-content/uploads/2014/08
  О. В. Дудар, доцент кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання іппо ку імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук; Г. В лінчевська
wp-content/uploads/2014/02
  Безсиле ( Герофіл ) Душа дитини – жовтий соняшник
wp-content/uploads/2014/08
  Полікультурна Україна: як жити разом
wp-content/uploads/2014/02
  Районна творча лабораторія по впровадженню Державного стандарту загальної початкової освіти
wp-content/uploads/2014/01
  Час проведення: 16. 00 Місце проведення
wp-content/uploads/2014/12
  Проектна діяльність на уроках світової літератури
wp-content/uploads/2014/11
  Узагальнюючий урок за темою «П’єси -казки». Пригадайте, поміркуйте. Інсценізація уривків улюблених казок
wp-content/uploads/2014/02
  Урок 12 Тема. Умовиводи з одним засновком. Перетворення
wp-content/uploads/2014/04
  Молитва до Святого Миколая
wp-content/uploads/2014/05
  Екологічна культура невід’ємна якість свідомого, високо вихованого громадянина
wp-content/uploads/2014/06
  Управління освіти Прилуцької міської ради Чернігівської області Центр творчості дітей та юнацтва
wp-content/uploads/2014/11
  Тематична контрольна робота №2 (твір)
wp-content/uploads/2014/02
  Мета І завдання проекту
  Районна творча лабораторія по впровадженню Державного стандарту загальної початкової освіти Навчання грамоти в першому класі
wp-content/uploads/2014/12
  Тема. Групи слів за значенням. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів. Мета
wp-content/uploads/2014/04
  Воскресіння Христове
wp-content/uploads/2014/01
  Відділ освіти Братської районної державної адміністрації Петропавлівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Братської районної ради
wp-content/uploads/2014/12
  Програма для проведення навчально-польових зборів (занять) не залежить від потижневого навантаження і розрахована на 18 навчальних годин
wp-content/uploads/2014/06
  План-конспект уроку граматики ( 9кл) з теми " system of english tense forms in active and passive voices"
wp-content/uploads/2014/08
  Конспект Першого уроку в 2014/2015 н р. "Україна єдина країна"
wp-content/uploads/2014/01
  Обладнання: ігровий стіл поділений на сектори, дзиґа із стрілкою, конверти з питаннями, музичний центр, чорний ящик, модель скрипічного ключа, фотоплівка «Kodak», фаянсова чашка, лист паперу, кам’яне вугілля, сухий полин

  Інтегрований підхід на уроках української мови і літератури
wp-content/uploads/2014/08
  Херсонщині 70 років
wp-content/uploads/2014/11
  Урок №24 Тема. Розв’язування задач. Лабораторна робота №11. Визначення фокусної відстані тонкої лінзи
wp-content/uploads/2014/01
  Тема: Клімат Африки. Мета уроку
wp-content/uploads/2014/12
  Загадковий світ лісу
wp-content/uploads/2014/04
  Сценарій вечора відпочинку з елементами інтелектуальної гри для учнів 6 класів "осінній бал"
  Весна природи і весна душі
wp-content/uploads/2014/10
  О. В. Дудар, доцент кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання іппо ку імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук; Г. В лінчевська
wp-content/uploads/2014/11
  Департамент освіти І науки полтавської обласної державної адміністрації навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у полтавській області міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м
wp-content/uploads/2014/08
  Сценарій проведення першого уроку «україна єдина країна!»
wp-content/uploads/2014/03
  Сценарій літературного музичного свята, присвяченого 200-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка
  Сценарій виховного заходу до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка Зала святково прикрашена
wp-content/uploads/2014/04
  Методичні рекомендації з виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду київ 2011
wp-content/uploads/2014/12
  Програма «впевнений старт»
wp-content/uploads/2014/05
  Матеріали обласної науково-практичної конференції «Педагогіка К. Д. Ушинського: історія та сьогодення» у двох частинах Частина 2
wp-content/uploads/2014/12
  Відділ освіти Бородянської райдержадміністрації Бібліоквест «Шевченкіана 2014»
wp-content/uploads/2014/11
  Інноваційний контекст організації фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах
wp-content/uploads/2014/10
  Інноваційні напрямки розвитку методики навчання іноземної мови молодших школярів
wp-content/uploads/2014/11
  Сценарій літературного вечора для учнів 9-11 класів На сцені кабінет Остапа Вишні
wp-content/uploads/2014/05
  Василь сухомлинський у діалозі з сучасністю /Рекомендаційний список літератури до 95-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського
wp-content/uploads/2014/07
  Про проведення Всеукраїнського фестивалю-конкурсу ігрових програм «Адреса дитинства Гра»
wp-content/uploads/2014/05
  Відродження народних традицій через національну вишивку
wp-content/uploads/2014/01
  Сценарій родинного свята «Найкращий у світі дідусь»
wp-content/uploads/2014/10
  Квест-гра «Знай українське» Мета проведення заходу
wp-content/uploads/2014/12
  Тренінг профілактики алкогольної залежності підлітків
wp-content/uploads/2014/11
  План роботи цтдю по реалізації комплексного проекту з національно-патріотичного та громадянського виховання «Я теж Вітчизна»
wp-content/uploads/2014/02
  Учень Добрий день, шановні гості! Ми раді вітати вас у колі нашої великої родини! Учень 2
  Районна творча лабораторія по впровадженню Державного стандарту загальної початкової освіти
wp-content/uploads/2014/11
  Розпорядження голови райдержадміністрації 10 листопада 2014 року №374 план заходів щодо проведення в районі акції " 16 днів проти насильства" № з/п Назва заходу
wp-content/uploads/2014/02
  Тема. Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні. Мета
wp-content/uploads/2014/04
  Тема. Розділові знаки (тире) між частинами безсполучникового складного речення. Інтонація. Мета
wp-content/uploads/2014/08
  Сценарій проведення першого уроку «україна єдина країна!» У формі квесту для учнів початкових класів
wp-content/uploads/2014/04
  Київський міський педагогічний університет
wp-content/uploads/2014/12
  Орієнтовний сценарій виховного заходу для учнів 6-8 класів до дня Святого Миколая (19 грудня)
wordpress/wp-content/uploads/2014/08
  Виховна година
wp-content/uploads/2014/03
  Сценарій літературно-музичної композиції
wp-content/uploads/2014/11
  Пісня душа народу
wp-content/uploads/2014/12
  Період 2005-2015 рр оголошений Генеральною асамблеєю ООН міжнародним десятиліттям дій
wp-content/uploads/2014/02
  Спортивні змагання «Веселі старти» ( 1- 4 класи )
wp-content/uploads/2014/03
  План-конспект бінарного уроку української літератури та іноземної мови для 9 класу
wp-content/uploads/2014/12
  Методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти», з метою забезпечення діяльності гуртків Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»
  Робоча програма навчальної дисципліни психологія конфлікту (назва навчальної дисципліни) Галузь знань
  Робоча програма навчальної дисципліни пп. 04 Педагогічна психологія
wordpress/wp-content/uploads/2014/08
  Рекомендації для батьків та вчителів щодо формування мотивації до навчання
  Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів. Розробки сценаріїв виховних заходів
wp-content/uploads/2014/12
  Тетяна Борисівна Партико
  Робоча програма дисципліни вступ до спеціальності
  Методичні рекомендації з курсу соціальної психології для студентів філософського факультету
  Програма навчальної дисципліни "Основи культурології". Доц. Сінькевич О. Б
wp-content/uploads/2014/03
  Психологічний аспект дослідження тероризму
wp-content/uploads/2014/12
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра психології
wp-content/uploads/2014/05
  Упорядники: Алексєєва Н. В., завідувач науково-педагогічної бібліотеки квнз «Херсонська академія неперервної освіти»
wp-content/uploads/2014/12
  Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра психології
  Для студентів практична робота №1 з курсу Основи психологічної практики
wp-content/uploads/2014/10
  Кушнаренко Наталія Григорівна застосування інноваційних технологій у навчанні фізичної географії вступ
  Особливості навчально-виховного процесу в сільській малочисельній школі
wp-content/uploads/2014/12
  Софія Леонідівна Грабовська
  Концепція та поняття рис особистості за Г. Олпортом. Типи індивідуальних диспозицій
  ПП01. 08 Загальна
  С. О. Мащак, І. С. Горбаль Методичні матеріали до навчального курсу «Психологія»
  Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни
  Інституту післядипломної освіти перелік семінарських питань Тема І «Психологія особистості як наукова дисципліна. Базові категорії психології особистості як дисципліни»
  Програма навчальної дисципліни психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації
  Програма фахових вступних випробувань Соціально-політичні науки
  Робоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
  Програма навчальної дисципліни "Естетика". Доц. Сінькевич О. Б
  Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія культури". Доц. Дарморіз О. В
wp-content/uploads/2014/01
  Ххvі сесія VІ скликання
wp-content/uploads/2014/12
  Робоча програма навчальної дисципліни психологія конфлікту
  Робоча програма навчальної дисципліни психологія конфлікту напряму підготовки 030102 Психологія
  Робоча програма навчальної дисципліни пп01. 029 Психокорекція
  Робоча програма навчальної дисципліни соціальні та політичні конфлікти
  Методичні рекомендації для студентів відділення психології філософського факультету у вивченні спецкурсу "психологія примирення"
  О. В. Квас, І. С. Горбаль, І. О. Лабаз Методичні матеріали до навчального курсу «Диференційна психологія»
  Сучасний учитель музичного мистецтва
wp-content/uploads/2014/10
  Удосконалення практичної підготовки майбутніх вчителів початкової школи шляхом використання методів активного навчання
wp-content/uploads/2014/02
  Підготовка вчителя початкових класів до оцінювальної діяльності в першому класі
wp-content/uploads/2014/11
  Качмар Володимир Михайлович, кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України робоча програма
wp-content/uploads/2014/10
  Юлія Боловацька Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка розвиток особистості майбутнього вчителя у контексті культурно-дозвіллєвої діяльності
wp-content/uploads/2014/12
  Робоча програма навчальної дисципліни історія релігії львів 2015 рік Робоча програма навчальної дисципліни «Історія релігії»
  Робоча програма навчальної дисципліни пп. 14 Політична психологія для спеціальності 053 Психологія
  Робоча програма навчальної дисципліни впп. Ввс. 6 Психологія впливу для спеціальності 053 Психологія
  Психологічне забезпечення навчально виховного процесу
wp-content/uploads/2014/04
  Програма «Освіта: Україна ХХІ століття»
wp-content/uploads/2014/12
  Петровська Інга Ростиславівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри психології робоча програма
  Хома Наталія Михайлівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки робоча програма
  Робоча програма навчальної дисципліни пп. 07 Патопсихологія
  Програма фахових вступних випробувань освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» − 053 Психологія
  Анатолій Романюк Розвиток політичної науки у Львівському національному університеті імені Івана Франка
  Програма навчальної дисципліни «психодіагностика» «назва начальної дисципліни»
  НД01. 11 Геронтопсихологія
  Петровська Інга Ростиславівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри психології робоча програма
  Розробник Галецька Інна Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології лну ім.І. Франка робоча програма
wp-content/uploads/2014/10
  Кобрюшко О. О. Загальні засади формування природоохоронних інтересів студентів природничих факультетів під час проведення навчально-польової практики постановка проблеми
wp-content/uploads/2014/11
  Питання на вступний іспит зі спеціальності на докторську
wp-content/uploads/2014/10
  Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями
wp-content/uploads/2014/12
  Програма державного іспиту 030102 "психологія" для студентів окр "
  Ткаченко Лекція з курсу «Психологія роботи з обдарованими дітьми» (основний зміст викладу) Змістовий модуль Тема види обдарованості мета
  Розробник Галецька Інна Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології лну ім.І. Франка робоча програма
wp-content/uploads/2014/10
  Фахова підготовка вчителя початкової школи в умовах реалізації
wp-content/uploads/2014/12
  Затверджую” Декан філософського факльтету Рижак Л. В
  Затверджую” Декан філософського факультету доц. Рижак Л. В. “ ” 2017 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія вищої школи
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузь знань 0201
  І. М. Колесник
  Форма № н 03 Затверджено наказом мон україни від “ ” 20 р. № Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра психології “затверджую
  Що таке "практична" психологія в бізнесі? Багато людей гадають, що це набір маленьких (або великих) хитрощів, які
  Календарний план з курсу «Емоції І воля» Лектор: проф. Островська Катерина Олексіївна Викладачі семінарських занять: доц. Єсип Мар’яна Зіновіївна, асист. Чолій Софія Мирославівна
  Грабовська Софія Леонідівна, кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедри психології робоча програма
  Затверджую” Декан філософського факультету доц. Рижак Л. В. “ ” 2017 р. Робоча програма навчальної дисципліни пп01. 15. Диференціальна психологія (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 05
  Програма курсу „загальна психологія для студентів історичного факультету
directory wp-content uploads  
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка