wp-content/uploads/2015/03
  Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254
wp-content/uploads/2015/04
  Гарбадин Андрій Стефанович робоча програма
wp-content/uploads/2015/03
  Програма навчальної дисципліни соціальна культурологія
wp-content/uploads/2015/02
  Випуск тридцять перший
wp-content/uploads/2015/10
  Міністерство освіти І науки україни дрогобицький державний педагогічний університет імені івана франка бобак Оксана Богданівна «1950/…»(043. 5) Педагогічні засади соціалізації дітей дошкільного віку в сім’ї у іі-й половині ХХ століття
wp-content/uploads/2015/02
  Університет імені івана франка issn 2312-8437 проблеми гуманiтарних наук
wp-content/uploads/2015/07
  Окр «бакалавр» 03010301 окр «спеціаліст»
wp-content/uploads/2015/02
  Людинознавчi
wp-content/uploads/2015/03
  Психологія розумово відсталої дитини
wp-content/uploads/2015/09
  Комунальний заклад “лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №14 “теремок”
wp-content/uploads/2015/02
  План роботи практичного психолога
wp-content/uploads/2015/10
  За результатами проведення планової перевірки стану правової освіти у Чернівецькій загальноосвітній школі №4
wp-content/uploads/2015/06
  Методические рекомендации для самостоятельной работы студента по дисциплине «Культурология» для всех направлений и специальностей
wp-content/uploads/2015/03
  Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програма
  Анализ факторов мотивации молодежи к участию в добровольческой деятельности
  Педагогічні методи виховання: покарання та заохочення
  Образовательная программа основного общего образования
wp-content/uploads/2015/05
  Основи сексології
wp-content/uploads/2015/02
  Випуск тридцять четвертий
wp-content/uploads/2015/09
  Тема 1 Введение
wp-content/uploads/2015/11
  Шатіло Володимир Анатолійович – народився 13 квітня 1975 року в м. Києві. Освіта: вища історична, вища юридична
wp-content/uploads/2015/09
  Міністерство освіти І науки україни дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
wp-content/uploads/2015/01
  Політична соціологія” Загальна характеристика навчальної дисципліни 04. 03. «Політологія»
wp-content/uploads/2015/10
  Інформація про курс "політичні режими" Актуальність курсу
wp-content/uploads/2015/05
  Методичні рекомендації до курсу «Основи психотерапії» для студентів 4 курсу
wp-content/uploads/2015/10
  Пояснительная записка Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
wp-content/uploads/2015/02
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Інститут післядипломної педагогічної освіти Київськогог університету ім. Бориса Гринченка Кловський ліцей №77 Шведова Ю. Б. Інформаційні технології у дизайн-освіті Інтегрований курс
wp-content/uploads/2015/09
  Міністерство освіти І науки україни дрогобицький державний педагогічний університет імені івана франка дацків ірина євгенівна (477. 87)«1919/1939» становлення І розвиток професійної освіти
wp-content/uploads/2015/03
  Як створити позитивний клімат у педагогічному колективі
wp-content/uploads/2015/04
  Проблеми виходу вітчизняних підприємств з економічної кризи на сучасному етапі
wp-content/uploads/2015/02
  Перелік питань до складання диференційованого заліку з Основ загальної та медичної психології
wp-content/uploads/2015/03
  Життєва компетентність необхідна умова інтеграції випускника школи в соціум
  Методичний посібник студентам історичного факультету з написання та оформлення курсових І дипломних робіт одеса – 2015
  Друковані праці
wp-content/uploads/2015/09
  Тема Різноманітність тварин
wp-content/uploads/2015/05
  Рішення № від Концепція розвитку української мови, культури та виховання історичної пам’яті у жителів міста Києва на 2015 2020 роки Вступ
wp-content/uploads/2015/03
  Обдаровані діти – сфера особливої уваги педагога (з досвіду роботи) Марія Олександрівна Давня
wp-content/uploads/2015/09
  «затверджую» Директор цнттум І. А. Стельмащукплан роботи цнттум на січень 2014 року
wp-content/uploads/2015/10
  Аналітичний звіт центру соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
wp-content/uploads/2015/02
  Номер теми Назва теми
wp-content/uploads/2015/11
  1. Русько-печенізькі стосунки: зигзаги історії або чому вороги стають союзниками?
wp-content/uploads/2015/03
  Стеценко Валерій Іванович кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програма
  Львівський національний університет імені Івана Франка
  Програма курсу для студентів юридичного факультету Львів 2013 Криміналістика. Програма курсу для студентів юридичного факультету /укладачі
  Національна академія наук україни інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського гирич ігор Борисович
wp-content/uploads/2015/11
  Стратегічний план розвитку морського транспорту на період до 2020 року Частина перша Загальні положення
wp-content/uploads/2015/03
  Львів 2010 Форма № н 03
wp-content/uploads/2015/09
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права
wp-content/uploads/2015/08
  Нпаоп 00 26-96 Про затвердження Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 мпа
wp-content/uploads/2015/07
  Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" наказую: Затвердити Правила безпеки систем газопостачання, що додаються
wp-content/uploads/2015/11
  Книга перша загальні положення Глава Основні положення Стаття Мета І завдання Трудового кодексу України
  2. Код модуля: спср 6 21 3 Тип модуля: обов’язковий Семестр
site/wp-content/uploads/2015/02
  Методические рекомендации к самостоятельной работе
wp-content/uploads/2015/06
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
wp-content/uploads/2015/03
  Методичні рекомендації для підготовки до аудиторного контролю самостійної роботи студентів з дисципліни «Статистика ринку»
wp-content/uploads/2015/09
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права
wp-content/uploads/2015/07
  Завдання та відповіді ІІІ туру „рослини україни”
wp-content/uploads/2015/09
  Програма вступних випробувань з історії україни для абітурієнтів, які вступають на основі базової загальної
wp-content/uploads/2015/05
  Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік по Виконкому Білозерської міської ради, 04052695
wp-content/uploads/2015/03
  Особливої частини кп
wp-content/uploads/2015/11
  Статус середньовічного європейського селянина : між кріпацтвом та свободою Середньовічне суспільство не знало рівності в правах та обов`язках
wp-content/uploads/2015/03
  Руководство по расслеованию преступлений: науч практ. Пособие / А. В. Гриненко, Т. В. Каткова, Г. К. Кожевников и др. Харьков: Консум, 2001
wp-content/uploads/2015/09
  Давид Леся Львівна, викладач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права, кандидат юридичних наук, суддя Львів робоча програма
wp-content/uploads/2015/12
  Управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Одеський обласний інститут удосконалення вчителів
wp-content/uploads/2015/06
  Місцеві вибори в україні: проблеми правового регулювання
wp-content/uploads/2015/11
  «Ключі» взаєморозуміння з батьками. Своєрідність вирішення проблеми батьків і дітей в оповіданні Дж. Олдріджа «Останній дюйм»
wp-content/uploads/2015/04
  Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»
  Коротка характеристика фінансово-господарської діяльності дп «Славутський лісгосп» за 2014 рік Державне підприємство «Славутське лісове господарство»
wp-content/uploads/2015/07
  2 механізація 1 Опис обладнання
  Оголошення про проведення конкурсу на закупівлю Замовник: Найменування: державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія». Ідентифікаційний код за єдрпоу: 38137835
wp-content/uploads/2015/10
  Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Міжнародна економіка»
wp-content/uploads/2015/08
  Культура Індії. Музика і танець у мистецтві Індії
wp-content/uploads/2015/12
  Іі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2015/2016 н р. 8 клас І. Виконайте тестові завдання 15
wp-content/uploads/2015/09
  Карамишева Неллі Василівна, канд філос наук, доцент кафедри історії філософії Бовтач Світлана Володимирівна, асистент кафедри історії філософії. Навчальна програма
wp-content/uploads/2015/02
  Програма підготовки до фахового вступного випробування з
wp-content/uploads/2015/09
  Законів України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції"
wp-content/uploads/2015/01
  Україна черняхівська районна рада рішенн я
wp-content/uploads/2015/11
  Код модуля: спср 6 11 3 Тип модуля: вибірковий Семестр
wp-content/uploads/2015/03
  К.і. н., ас. Сухобокова Ольга Олегівна к.і. н., доц. Таран Макар Анатолійович
wp-content/uploads/2015/01
  Математика І місце Романенко Катерина Володимирівна, учениця 8 класу Комунального закладу «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість»
wp-content/uploads/2015/09
  Програма вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 07 адміністративне право І процес
wp-content/uploads/2015/11
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія 5-9 класи Рівень стандарту
wp-content/uploads/2015/12
  Екстремальні види туризму семестр: 3-й. Обсяг дисципліни
wp-content/uploads/2015/11
  Туризм шифр курсу грт-21з,22з
  Код модуля: п 6 07 3 Тип модуля: обов’язковий Семестр
wp-content/uploads/2015/03
  Програма навчальної дисципліни
  Перелік питань на іспит зі спецкурсу «право приватної власності на землю та його гарантії»
  Фахове вступне випробування по спеціальності: 04030101, 04030101 Прикладна математика
wp-content/uploads/2015/10
  Методична мета уроку : застосування інноваційних технологій під час проведення уроку виробничого навчання. Тема уроку: то та ремонт електрообладнання: перевірка дії контрольно-вимірювальних приладів, освітлення та сигналізації
wp-content/uploads/2015/09
  Давид Леся Львівна, викладач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права, кандидат юридичних наук, суддя Львів робоча програма
wp-content/uploads/2015/02
  Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра політології
wp-content/uploads/2015/11
  2. Код модуля: дпп 8 двс 03 Тип модуля: варіативний Семестр: 11 Обсяг модуля
wp-content/uploads/2015/12
  Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (далі Закон)
wp-content/uploads/2015/04
  Роль бібліотеки
wp-content/uploads/2015/02
  Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця
wp-content/uploads/2015/08
  Розпорядження 12. 08. 2015 Кам’янець Подільський №379/2015-р Про затвердження Положення про
wp-content/uploads/2015/11
  2. Код модуля: спср 6 03 3 Тип модуля: обов’язковий Семестр
wp-content/uploads/2015/12
  Концепція початкової освіти основні проблеми початкової освіти
wp-content/uploads/2015/02
  Перелік питань до складання диференційованого заліку з навчальної дисципліни: „Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій”
wp-content/uploads/2015/10
  Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва Кафедра
wp-content/uploads/2015/konkurs
  Учебная программа по учебному предмету «русская литература
wp-content/uploads/2015/11
  2. Код модуля: дпп 6 двс 04. 01 Тип модуля: варіативний Семестр: 6, 7 Обсяг модуля
wp-content/uploads/2015/05
  С. Сковороди зі спеціальності 02030201
wp-content/uploads/2015/03
  Тема: Основні течії сіспільно-політичного руху 50-60 –х рр на західноукраїнських землях: москвофіли та народовці. Культурно-освітнє товариство «Просвіта». Польське повсання 1863-1864 рр. і Україна. Мета
  Галина Юрьевна Чернышева ОАО «Амурфармация»
wp-content/uploads/2015/09
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права
wp-content/uploads/2015/11
  Міністерство освіти І науки україни донецький державний університет управління лагно валерій тимофійович
wp-content/uploads/2015/10
  Приготування дріжджового тіста опарним способом та виробів з нього: ватрушок, булочок, розтягаїв, пиріжків
wp-content/uploads/2015/02
  Перелік питань до складання диференційованого заліку з Культурології
wp-content/uploads/2015/06
  Дипломних робіт за спеціальністю «Фінанси і кредит» за магістерською програмою «Фінансовий менеджмент суб’єктів господарювання»
wp-content/uploads/2015/10
  2. Код модуля: фмітпш 6 16 7 Тип модуля: обов’язковий Семестр
wp-content/uploads/2015/02
  Основні літературні організації, угруповання, товариства, школи (відгалуження української літератури) та ін
wp-content/uploads/2015/10
  Методична «Швидка» (Бібліоквілт) Випуск №6
wp-content/uploads/2015/12
  Назва модуля: Економікс Код модуля: тотгрс 6 14 3 Тип модуля
wp-content/uploads/2015/07
  Коаліція «енергетичні реформи» (заснована в 2014 році) Спеціалізація
wp-content/uploads/2015/11
  Карагодін олег володимирович
wp-content/uploads/2015/03
  Л. М. Семененко 25 лютого 2015 р
wp-content/uploads/2015/02
  Положення про відділ правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства Чернівецького міського управління юстиції
wp-content/uploads/2015/12
  Про затвердження Програми інформатизації Харківського району на 2016-2020 роки
wp-content/uploads/2015/06
  Мiнiстерствo oсвiти I науки україни нацioнальний технiчний унiверситет україни
  Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
wp-content/uploads/2015/08
  Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
wp-content/uploads/2015/01
  Птахи навесні Природознавство, 2-й клас
wp-content/uploads/2015/02
  № уроку Тема уроку Дата Ключові слова на уроці 1
  Тема. Буває мить якогось потрясіння: побачиш світ, як вперше у житті…
  Гуманiтарних
wp-content/uploads/2015/03
  Сімя, освіта та виховання афінян
wp-content/uploads/2015/08
  Реалізація компетентнісного підходу до навчання школярів правознавства що таке компетентнісний підхід до навчання правознавства
wp-content/uploads/2015/01
  Зміни в житті тварин навесні. Поява комах Природознавство, 2-й клас
wp-content/uploads/2015/09
  Комплексний план виховної роботи київського університету ринкових відносин на 2015 – 2016 навчальні роки
wp-content/uploads/2015/01
  Повітря та його властивості Природознавство, 2-й клас
  Повітря та його властивості Природознавство, 2-й клас
  Планування складене за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія
wp-content/uploads/2015/06
  Урок математики
wp-content/uploads/2015/01
  Природні зони України. Мішані ліси
wp-content/uploads/2015/02
  Методичні рекомендації до проведення тематичних уроків, лекцій, бесід присвячених пам’яті Героїв Небесної Сотні, які загинули на Майдані для загальноосвітніх та позашкільних закладів Херсонської області
wp-content/uploads/2015/03
  Урок математики, 2 клас Карпович
wp-content/uploads/2015/08
  Повторення складу чисел. Вимірювання довжин відрізків
wp-content/uploads/2015/12
  До дня вшанування загиблих під час Голодомору
wp-content/uploads/2015/02
  Звіт про проведення тижня географії Карильська зош І-ІІІ ст. 2015 рік клейнос наталія іванівна План проведення тижня географії Понеділок 02. 02
wp-content/uploads/2015/10
  Орієнтовний план-сценарій розважального конкурсу для учнів 7-9 класів
wp-content/uploads/2015/02
  Проблеми гуманiтарних
wp-content/uploads/2015/06
  Виховання на народних традиціях – основа патріотичного виховання школярів
wp-content/uploads/2015/11
  Правила і знай та завжди їх пам'ятай
wp-content/uploads/2015/12
  Сценарій новорічного свята «Казкова феєрія»
wp-content/uploads/2015/03
  Концерт до 8 березня у школі. Звучить легка, весняна музика. Ведечий 1
wp-content/uploads/2015/06
  Виховний захід Подорож сторінками життя І творчості Василя Симоненка.,,Я воскрес, щоб з вами жити Епіграф: Найбільше люблю землю, людей І поезію. І село Біївці на Полтавщині, де мама подарувала мені життя
wp-content/uploads/2015/08
  Календар знаменних дат на 2015/2016 н р
wp-content/uploads/2015/10
  Усний журнал Проведений бібліотекарем Ленінського нвк
wp-content/uploads/2015/03
  Сценарій шкільного вечора
wp-content/uploads/2015/10
  Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського На правах рукопису Маслак Володимир Іванович
wp-content/uploads/2015/03
  Україн а хмельницька обласна рада хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
wp-content/uploads/2015/01
  Роль уснопоетичної народної творчості в соціокультурному розвитку особистості
wp-content/uploads/2015/09
  Міністерство освіти І науки україни дрогобицький державний педагогічний університет імені івана франка медвідь тетяна олександрівна
wp-content/uploads/2015/02
  Програма тренінгу «базові навички медіатора шкільної служби розв’язання конфліктів»
  Тренінг «базові навички медіатора шсрк» посібник тренера вступ тренінг «Базові навички медіатора шкільної служби розв’язання конфліктів»
wp-content/uploads/2015/12
  Література про життя і творчість письменників
wp-content/uploads/2015/02
  Особливості змісту нових навчальних програм українська мова 1-4-й класи
wp-content/uploads/2015/04
  Тема: ярмарок
wp-content/uploads/2015/06
  Сценарій конкурсу до свята 8 Березня
wp-content/uploads/2015/03
  Вед І: Знову осінь Щиро золото дарує
wp-content/uploads/2015/12
  Покажчик має розділи
  Програма спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів
wp-content/uploads/2015/11
  Методичні рекомендації щодо їх виконання, рекомендовану літературу, які спрямовані на вивчення соціальної політики І соціального партнерства в єс, міжлюдського та міжкультурного діалогу між єс та Україною
wp-content/uploads/2015/02
  Тренінгове заняття «бережіть здоров’я знайомство. Вправа
wp-content/uploads/2015/10
  Методична «Швидка» (Бібліоквілт) Випуск №5
prof/wp-content/uploads/2015/01
  Координаційний план науково-методичної та організаційної роботи обласних бібліотек івано-франківщини на 2015 рік заходи бібліотек, орієнтовані на формування регіональної бібліотечної політики
wp-content/uploads/2015/02
  Затверджено: на засіданні педагогічної ради
wp-content/uploads/2015/11
  Імені Н. К. Крупської Методична
wp-content/uploads/2015/06
  Проект змін у програмах трудового навчання для 5-9 класів
wp-content/uploads/2015/09
  Наказ №149 Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді у навчальних закладах Хотинського району на 2015 2020 роки
wp-content/uploads/2015/04
  Оголошення проведення тендеру на закупівлю послуги "Розробка сценарію та виготовлення мультиплікаційного фільму" Міжнародний благодійний фонд «снід фонд Схід-Захід» aids foundation East-West afew-україна
wp-content/uploads/2015/02
  План роботи комунального закладу «спеціальний навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів №2»
wp-content/uploads/2015/06
  Впровадження електронного урядування
wp-content/uploads/2015/12
  Екологізація науки та техніки один із проявів екологізації людської діяльності Анотація «День зустрічі птахів»
wp-content/uploads/2015/05
  Київський університет імені бориса грінченка інститут післядипломної педагогічної освіти кафедра методики та психології дошкільної І початкової освіти індивідуалізація в навчально-виховній роботі дошкільного закладу
wp-content/uploads/2015/11
  Назва модуля: Вступ до спеціальності „Практична психологія”
wp-content/uploads/2015/03
  Профілактика вживання алкоголю серед молоді
  Шкільна адаптація як психолого-педагогічна проблема 1 Вікові особливості молодших школярів
  Методичні рекомендації по роботі з учнями девіантної поведінки
  Робоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
wp-content/uploads/2015/02
  План роботи на 2016/2017 навчальний рік практичного психолога
wp-content/uploads/2015/12
  Особливості поліфонічного мислення пауля гіндеміта
wp-content/uploads/2015/09
  Інноваційні педагогічні технології при підготовці вчителів у Німеччині
  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
  Суділовська марія михайлівна
wp-content/uploads/2015/02
  Університет імені івана франка проблеми гуманiтарних наук
wp-content/uploads/2015/09
  Міжнародна науково-практична конференція «Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»
wp-content/uploads/2015/10
  Річний план роботи практичного психолога комунального закладу
wp-content/uploads/2015/11
  Тип модуля: обов‘язковий Семестр: 3,4 Обсяг модуля
wp-content/uploads/2015/03
  Робоча програма навчальної дисципліни для студентів географічного факультету Розробник: Левицька Н. О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри основ права України
wp-content/uploads/2015/10
  Код модуля: п 6 1 02 4 Тип модуля: обов’язковий Семестр
wp-content/uploads/2015/02
  Перелік питань до складання заліку з Неврології
wp-content/uploads/2015/05
  Тетяна Борисівна Партико
wp-content/uploads/2015/12
  Назва модуля: Психологія творчості
wp-content/uploads/2015/11
  Буряк Н. Б. Львівська державна фінансова академія
wp-content/uploads/2015/12
  Програма навчальної дисципліни самоменеджмент
wp-content/uploads/2015/03
  Затверджую декан факультету біомедичної кібернетики
wp-content/uploads/2015/05
  Форма № н 03 Затверджено наказом мон україни від “ ” 20 р. № Львівський національний університет імені івана франка кафедра психології “затверджую
wp-content/uploads/2015/11
  Допомога дітям, постраждалим внаслідок воєнного конфлікту Довідник вихователя дошкільного навчального закладу
wp-content/uploads/2015/01
  Форма № н 04 Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра політології
wp-content/uploads/2015/05
  Методичні вказівки з навчального предмету методика викладання у вищій школі для студентів 5 курсів
wp-content/uploads/2015/11
  Програма круглий стіл «Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у ХХІ столітті»
wp-content/uploads/2015/10
  П. Кочерган Загальне мовознавство
wp-content/uploads/2015/03
  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Схвалено вченою радою університету "затверджую"
  Хома Наталія Михайлівна, доктор політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки робоча програма
wp-content/uploads/2015/02
  Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра політології
  Співвідкупителька, Заступниця, Посередниця
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет
wp-content/uploads/2015/10
  Мова викладання: українська Форми організації навчального процесу
wp-content/uploads/2015/08
  О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
wp-content/uploads/2015/05
  Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут післядипломної педагогічної освіти
wp-content/uploads/2015/04
  Кримінальна відповідальність неповнолітніх
wp-content/uploads/2015/02
  Перелік питань до складання диференційного заліку з Неврології та психіатрії з наркологією
wp-content/uploads/2015/09
  Уманський державний педагогічний університет імені павла тичини кафедра теорії І методики фізичного виховання педагогічна практика
wp-content/uploads/2015/02
  Людинознавчi
  Людинознавчi
  Редакційна колегія В. Андрущенко, Т. Батенко, А. Бокотей, І. Варзар, М. Варій
wp-content/uploads/2015/09
  Як подолати конфлікт
wp-content/uploads/2015/12
  «Фортепіанна творчість Миколи Колесси. Питання стилю та інтерпретації.»
  Психологічні вікові особливості, які педагог повинен узяти до уваги під час підготовки нестандартного уроку
wp-content/uploads/2015/04
  Положення про виховну роботу львівського університету бізнесу та права загальні положення
wp-content/uploads/2015/10
  Положення про наставництво Чернігівського промислово-економічного коледжу Київського національного університету технологій та дизайну Вступ
wp-content/uploads/2015/11
  2. Код модуля: пом 8 09 3 Тип модуля: вибірковий Семестр
wp-content/uploads/2015/02
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
wp-content/uploads/2015/12
  Гендерні стереотипи як суспільне явище
wp-content/uploads/2015/03
  Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015-2019 рр
wp-content/uploads/2015/11
  Кафедра історії філософія доби бароко в Україні
wp-content/uploads/2015/09
  Карамишева Неллі Василівна, доцент кафедри історії філософії робоча програма
wp-content/uploads/2015/06
  Інтелектуальна гра що? Де? Коли? Присвячена дню української мови та писемності для учнів 3-4 класів Мельничук Катерина Степанівна
wp-content/uploads/2015/02
  Звіт з теми, яка виконувалася в межах робочого часу викладачів кафедри історії та теорії соціології у 2006 р
wp-content/uploads/2015/09
  Робоча програма навчальної дисципліни спецкурс «Патентне право» галузь знань 0304
directory wp-content uploads  
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка