Днз «іцпто» Бойченко Р. М. ПередмоваСкачати 215.16 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір215.16 Kb.
#28929
Міністерство освіти та науки України

ДНЗ «Ізмаїльський центр професійно – технічної освіти»
Громадський огляд знань і його організація на уроках математики в ПТНЗ
Із досвіду роботи

викладача математики

ДНЗ «ІЦПТО»

Бойченко Р. М.

Передмова

У системі різних форм організації пізнавальної діяльності учнів ПТНЗ та розвитку їх суспільних компетентностей, громадський огляд знань займає особливе місце. Цей урок має ту особливість, що перевірка організовується з метою показати громадськості — учнівським організаціям, батькам, шефам, класним керівникам, учителям інших предметів, адміністрації навчального закладу — чого досягли учні при вивченні тієї чи іншої теми. Крім того, огляд знань є не аби якою мотивацією до вивчення даної теми учнями, яких іноді дуже важко зацікавити темою, залучити до свідомого оволодіння знаннями.

Огляд дозволяє вчителю реалiзувати комплекс навчально-виховних задач.

Освiтні: перевiрити глибину i мiцнiснь знань учнів з теми, повторити, закрiпити здобутi вмiння й навички, виявити типовi помилки i передбачити заходи лiквiдацiї прогалин в знаннях.

Розвивальні: розвивати вмiння самостійно працювати, мислити; формувати практичну та соціальну компетентності через уміння застосовувати знання, співпрацювати та допомагати один одному; розвивати наполегливість, увагу та зосередженість, зацікавленість у результаті роботи.

Виховні: при роботі у групах (у підготовчий період), в учнів формуються різноманітні колективні зв’язки, що має позитивний вплив на згуртування команди, створюється атмосфера загальної зацікавленості до пізнавальної активності. Підготовка до огляду сприяє формуванню відповідального ставлення до навчання, і не тільки свого особистого, а і всієї групи. Порядок проведення громадського огляду знань закріплює у свідомості учнів цілий ряд позитивних якостей, які почали формуватися у підготовчому процесі до огляду. Крім того, сам огляд має сильний вплив на виховання почуття обов'язку, свідомої дисципліни і колективізму. Таким чином, громадський огляд знань є ефективним засобом розвитку суспільних компетентностей учнів на уроках математики.

Для огляду підбирається цікава і важлива тема, різноманітні форми роботи. Він триває за звичай 90 хв., вимагає багато видів роботи: фронтальне опитування з теорії, розв'язування задач, задачі-досліди, практичні роботи, математичні диктанти, тощо. При організації проведення огляду необхідно враховувати реальні учбові можливості та психологічні особливості групи.

Громадський огляд знань - справа колективна, складна і дуже трудомістка, що вимагає затрат часу і зусиль з боку як викладачів, так і з боку учнів. Огляд ні в якому разі не можна проводити часто. Громадський огляд знань можна проводити в одній групі по одному предмету один раз на рік, а по різним предметам не більше одного разу на семестр.

Методичні рекомендації до підготовки громадського огляду знань

В організації огляду знань дуже важливим є проведення підготовчого етапу. Бажано його розпочати за місяць. Визначити тему, розробити карточки-завдання. Групу поділити на гетерогенні групи по 4-5 чоловік у кожній та обрати командирів-консультантів (з-поміж учнів, які мають високий та достатній рівень знань). Для більш повної підготовки, слід заздалегідь скласти перелік питань з теорії, практичних завдань та інших видів робіт, які учні повинні повторити в групах в позаурочний час. За два тижні на стенді вивішуються питання і типові задачі чи завдання.

Викладач, в період підготовки до уроку-огляду, в першу чергу працює з консультантами, керує через них діяльністю всієї групи та особливу увагу приділяє роботі з слабкими учнями, знання яких він періодично перевіряє сам. За допомогою консультантів вчитель складає детальний план проведення громадського огляду.

Для проведення огляду створюється журі: голова журі – викладач закладу (не обов’язково працюючий в даній групі), члени журі – викладачі математики, представники адміністрації закладу, учні паралельних груп. В склад журі можна ввести також представників батьківського комітету. Іноді голова журі веде урок-огляд, але часто ведучим є сам вчитель. Членам журі треба вислухати кожного учня і оцінити його з усіх видів робіт, тому вони самі мають дуже добре володіти матеріалом. Викладач повинен зарані познайомити членів журі з планом огляду і критеріями оцінки для різних видів робіт та для швидкої і успішної перевірки підготувати зразок розв’язку всіх завдань. Сам вчитель, офіційно в журі не входить, але допомагає їм, щоб знайти правильне рішення.

Для економії часу на уроці, бланки для відповідей підписуються учнями раніше.

Методичні рекомендації до проведення громадського огляду знань

Починаючи громадський огляд знань, викладач оголошує його тему, представляє голову і членів журі та гостей, а потім робить невелике повідомлення (або історичну довідку), пов’язане з темою уроку.

Після виконання учнями половини завдань оголошується невелика перерва.

Перед кожним членом журі на столі лежить лист контролю, в якому є графа для прізвища, ім'я, по-батькові, графа для кожного виду роботи, ще одна графа для підсумкової оцінки. Після перевірки завдання, голова або один із членів журі повідомляє бали, отримані кожним учнем, і заносить їх до листа контролю, Після того, як програма огляду вичерпана, журі має виставити підсумкову оцінку для кожного учня. Результати огляду знань зачитує перед всією групою голова журі. Разом з індивідуальними результатами, отриманих учнями, повідомляються дані, що описують роботу кожної групи. Викладач заносить оцінки до класного журналу за згодою учня.


Підсумки громадського огляду обговорюються в педагогічних колективах та методичних комісіях, висвітлюються у пресі навчального закладу .

Нижче приведено розробку уроку – громадський огляд знань з математики у групі ІІІ курсу центру професійно-технічної освіти з теми «Інтеграл і його застосування»Тема уроку: Громадський огляд знань з теми « Інтеграл та його застосування»

Мета уроку: навчальна: узагальнити, систематизувати, розширити та поглибити знання учнів з даної теми; перевірити рівень сформованості вмінь та навичок учнів обчислювати інтеграли та розв'язувати прикладні задачі на їх застосування; вчити учнів уточнювати і розширювати свої знання, удосконалювати уміння і навички в обчисленні інтегралів;

розвивальна мета: сприяти розвитку вміння порівнювати, узагальнювати, аналізувати, робити висновки; формувати практичну та соціальну компетентності через уміння застосовувати знання, співпрацювати та допомагати один одному; розвивати наполегливість, увагу та зосередженість, зацікавленість у результаті роботи.

виховна: виховувати толерантне ставлення один до одного, вміння співпрацювати, підтримувати, допомагати один одному, вміння раціонально використовувати робочий час, працьовитість, старанність, відповідальність; підвищувати інтерес до предмету. Продовжити виховання патріотизму, почуття гордості за свою Батьківщину, почуття відповідальності за свої рішення.

Тип уроку: узагальнення, систематизації та перевірки знань.
Обладнання: перелік теоретичних запитань; листи оцінювання знань учнів кожної групи (додаток 1); картки для гри «Математичні пазли» у групах, м/м проектор, різнокольорові конверти з різнорівневими завданнями, аркуші настрою.
Очікувані результати: учням необхідно


 • знати: - таблицю первісних елементарних функцій,

- правила знаходження первісних,

- формулу Ньютона - Лейбніца,

- таблицю інтегралів;


 • вміти : - знаходити первісну з використанням таблиці первісних та правил знаходження первісних,

- застосовувати формулу Ньютона – Лейбніца до обчислення визначеного інтеграла,

- обчислювати за допомогою інтеграла площу криволінійної трапеції,

- виявити практичну компетентність використання цих умінь під час розв'язування прикладних задач

ХІД УРОКУ

Щаслива випадковість випадає лише

на долю добре підготовленого розуму»

Луї Пастер

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми та мети уроку

Під час вивчення теми «Інтеграл та його застосування» ми вивчали правила знаходження первісної, її основну властивість, знаходження первісної за даними умовами, обчислювали визначений інтеграл, училися розв’язувати прикладні задачі з застосуванням інтегралу.

Сьогодні ми з вами спробуємо підсумувати вивчений матеріал, повторити які проблеми, що виникають на уроках фізики та економіки можна розв’язати за допомогою інтегралу.

Як ви думаєте, навіщо звичайній середньостатистичній людині потрібен інтеграл? Чи ми використовуємо знання, придбані на уроці, десь у побуті, у повсякденному житті, чи будемо використовувати в найближчому майбутньому?

Підніміть руки, у кого дома є телевізор; у кого є мобільний телефон; комп'ютер. Так ось, навіть звичайна людина, яка не має нічого спільного з наукою, у повсякденному житті користується знаннями про інтеграл. Природно, що не всі, хто користується цими пристроями, можуть знати, як розраховується інтеграл і, що це таке взагалі. Ми навіть не підозрюємо, про те, що для того, щоб ці пристрої працювали, вчені складали інтегральні схеми, проводили дослідження, і, що в кожному нашому мобільному телефоні є інтегральна схема.Рівень ваших знань з цієї теми виявить Громадський огляд знань, на який запрошені ваші батьки, адміністрація й викладачі закладу, і які будуть оцінювати ваші знання, тобто будуть належати до складу журі (представлення журі).
ІІІ. Теоретичний залік із теми «Інтеграл та його застосування»

Теорія мертва при відсутності практики,

але практика без теорії - незряча. - В. Зубков
Групу об’єднано у 4 групи по 5-6 учнів. У кожній групі обрано командира-консультанта (з-поміж учнів, які мають високий та достатній рівень знань).1) У кожної групи на столі лежать аркуші з переліком теоретичних запитань , які були запропоновані учням за 2 тижні до уроку.

Технологія «Мікрофон»

Вчитель називає довільний номер запитання, учні кожної групи, передаючи один одному мікрофон, відповідають на них. Якщо хтось не може відповісти на запитання або відповідає не вірно, то виправити помилку надається право членам команди.

За кожну правильну відповідь нараховуємо 1 бал.

1. Яка функція називається первісною для функції f(x)?

2. Як називається операція по знаходженню похідної, первісної?

3. Сформулюйте основну властивість первісної.

4. Сформулювати І правило знаходження первісних

5. Сформулювати ІІ правило знаходження первісних.

6. Сформулювати ІІІ правило знаходження первісних

7. Як записується загальний вигляд первісної даної функції?

8. Що називається невизначеним інтегралом функції f(x)?

9. Яку фігуру називають криволінійною трапецією?

10. У чому полягає геометричний зміст визначеного інтеграла ?

11. Назвіть, будь ласка, формулу Ньютона – Лейбніца.

12. Яка головна відмінність визначеного інтегралу від невизначеного? (Невизначений інтеграл – це функція, а визначений – число)

13. Алгоритм знаходження визначеного інтегралу.

14. У чому полягає фізичний зміст визначеного інтегралу ?

15. В яких науках використовується інтеграл?2) Гра «Математичні пазли» (перевірка знання таблиці первісних)

Кожна група отримує набір карточок, на одних з яких записана функція, а на інших – її первісна. Карточки у довільному порядку. Завдання групам: на швидкість розставити карточки правильно.

(Команда, яка перша справиться з завданням отримує 5 балів)

►► Фізкультпауза (2 хв)

1. Піднімаємо праву руку і малюємо у повітрі знак інтегралу.

2. Піднімаємо ліву руку і малюємо у повітрі знак інтегралу.

3. Піднімаємо праву руку і малюємо у повітрі криволінійну трапецію.

4. Піднімаємо ліву руку і малюємо у повітрі криволінійну трапецію.

5. Головою малюємо у повітрі знак інтегралу (декілька раз).

Журі оголошує підсумки теоретичного заліку.
ІV. Перевірка практичної компетентності учнів

«Від теорії до практики»

«Досліджуй все, хай для тебе

на першому місці буде розум»

Піфагор 1. Графічний диктант з теми «Інтеграл та його застосування» (рисунки – на екрані).

Робота індивідуальна, відповідь записується на окремих, зарані заготовлених для кожного учня, аркушах (додаток2).
Чи є правильним твердження?
1. Функція F(x) = -2cosx є первісною функції f(x) = 2sinx;

2. Первісною функції f(x) =e2x є функція F(x) =e+8;

3. Чи є заштрихована фігура криволінійною трапецією? (рис.1)

рис.1


4. Площа криволінійної трапеції, зображеної на малюнку обчислюється за формулою S =; (рис. 2 ) рис.2

5. Площа криволінійної трапеції, зображеної на рисунку дорівнює 2; (рис.3)

рис.3

6. Чи правильно складено інтеграл до задачі:Тіло рухається прямолінійно з швидкістю, яка змінюється за законом v(t)=2t+1(м/с). Знайти шлях, який пройшло тіло за проміжок часу від t1=1с до t2=3с.

S(t) = .

7. Cнаряд після вистрілу з гармати летить зі швидкістю V = (2,5 + 0,2 t)м/c. Відстань, яку пролетить снаряд за 10с руху дорівнює 35м.

Відповідь:

1 2 3 4 5 6 7


Завдання 1-6 оцінюються в 1 бал, а завдання 7 – 2бали. На екрані висвітлюється правильна відповідь. Учні обмінюються роботами і перевіряють один одного, виставляють оцінку, потім передають роботи журі, члени якого перевіряють правильність виставленої оцінки.

2. «Віднови записи»

Вставте пропущені символи, щоб рівність була правильною.

Група 1 і 3 отримують І варіант, групи 2 і 4 – ІІ варіант
Кожен учень отримує роздруковане завдання, вставляє пропущені символи, у разі необхідності радиться з товаришами по групі.І варіант

ІІ варіант

1. = ........... + ...

2. = + ... .

3. = ... t + С.

4. = – + ... .

5. = + С.


 1. = соs х + С.

 2. = 8х + С.

 3. = ... + С.

 4. = + ... .

 5. = + С.

 6. = = ... .

 7. = –
 1. = ........... + ... .

 2. = + ... .

 3. = ........... t + С.

 4. = – + ... .

 5. = + С.

 6. = – sin х + С.

 7. = 4х + С.

 8. = ... + С.

 9. = + ... .

 10. = + С. 11. = = ... .

12.= – =

Після виконання самостійної роботи учні перевіряють правильність її виконання, звіряючи свої результати з правильними відповідями, що вкладені в заклеєний конверт (додаток3), який лежить на кожному столі (відмічаючи знаком «+» вірну відповідь, знаком «-» не вірну відповідь); (по 1 балу за кожне вірно виконане завдання) і передають роботу журі;

(залежно від підготовленості учнів групи, кількість вправ зменшується)
►► Фізкультпауза (2 хв)
Робота с офтальмотренажером

Цей вид роботи для зняття зорової напруги на уроках проводиться щодня. 

Вправи для очей:

1) вертикальний рух очей верх – вниз (4-6 раз);

2) горизонтальний вправо – вліво (4-6 раз);

3) повертання очима за годинниковою стрілкою і проти годинникової стрілки ;4) закрить очі і уявити по черзі кольори веселки як можна виразніше;

V. «Знання в життя» .

Досягнення успішного результату

під час розв’язування задач –

зовсім не привілей математики.

Усе людське життя – це не що інше,

як бажання досягти успіху в

розв’язуванні все нових питань

та проблем .

Аукціон задач

На робочих столах учнів кольорові конверти: червоні - з завданнями середнього (по 2 бали), жовті - достатнього (по 3 бали), та зелені - високого рівня (по 4 бали). Кожен учень вибирає завдання з будь-якого конверту.

Зразки карток:

Задачі І конверту:

 • 1. Запишіть у вигляді суми або різниці площ площу заштрихованих фігур (рис. 1,а,б)

c:\users\user\appdata\local\temp\finereader11\media\image1.jpegc:\users\user\appdata\local\temp\finereader11\media\image2.jpeg

Рис.1

а)

 • 2. Сформулювати задачу за умовою: f(x)=3x2-6x+2, А(-1;5) та розв’язати її. • 3. Запишіть у вигляді визначеного інтегралу площу фігури, обмеженої лініями y=2cosx, x= -, x =, y=0 та обчисліть її.

Задачі ІІ конверту:

 • 1. Тіло рухається прямолінійно зі швидкістю v(t) = t3 + t . Знайдіть шлях, пройдений тілом за проміжок часу від t = 1 с до t = 2 с.

 • 2. Сформулювати задачу за умовою: , та розв’язати її;

 • 3. Обчисліть площу фігури, обмеженої лініями: у = – х2 4х, у = 4 + х.

Задачі ІІІ конверту:

 • 1. Швидкість руху автомобіля задано рівнянням (м/с). Знайти шлях, який пройде автомобіль від початку руху до його зупинки. • 2. В якому відношенні парабола y = х2 ділить площу прямокутника, вершини якого знаходяться у точках A(0;0) B(3;0) C(3;9) D(0;9)?.

 • 3. Обчислити інтеграл:

Після виконання письмової роботи журі оцінює знання кожного учня і виставляє оцінку в бланк обліку знань кожної групи.

V. Творчі завдання

За два тижні до уроку кожній групі були запропоновані на вибір творчі завдання:

1. Створити презентації: «З історії розвитку інтегралу», «Застосування інтегралу у фізиці, економіці».

2. Написати казку або твір про застосування визначеного інтегралу.

3. Емблема клубу «Інтеграл», який працює у нашому навчальному закладі.Кожна група презентує своє завдання, журі оцінює роботу. (5 балів)

VІ. Підсумки уроку

 1. Учні дають відгуки про урок у вигляді смайликів (додаток 4).

 2. Журі оголошує оцінку кожного учня, а також відмічає кращу групу.

 1. Слово вчителя:

Нагадайте, будь ласка, ідею інтегрування, про яку ми говорили раніше. ( Заміна однієї великої величини сумою нескінченної кількості малих).

А тепер я запрошую вас порівняти результати сьогоднішнього уроку і свято 25-річчя незалежності України, яке будемо відмічати у цьому році. Кожне наше досягнення, кожен ось такий урок є наші маленькі перемоги, це вершина, що сьогодні ми подолали. І от з таких маленьких перемог кожного громадянина нашої країни формується вершина незалежності.

То ж, давайте, разом, своїм розумом і наполегливою працею будемо розбудовувати нашу державу.

Додатки

Додаток 1

Оціночний лист

групи №1

з теми «Інтеграл та його застосування»Список учнів

Види робіт:

Теоретичний залік

Математичні пазли

Графічний диктант

Віднови записи

Аукціон задач

Творчі завдання

Підсумкова оцінка

1.


2.


3.


4.


5.


Особлива думка членів жюри:_______________________________________________________

________________________________________________________________________________


Додаток 2

Бланк для відповіді «Графічний диктант»

Прізвище та ім’я учня

Відповідь:

1 2 3 4 5 6 7 8

Додаток 3

Відповіді до роботи «Віднови записи»http://shkola.ostriv.in.ua/images/publications/4/14118/content/5.jpg

Додаток 4
Використані джерела:


 1. Афанасьєва О.М.,Бродський Я.С., Павлов О.Л., Сліпенко А.К. Математика.11клас:Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2011.

 2. Корнієнко Т. Л., Фіготіна В. І. Математика,11 клас: Розробки уроків (рівень стандарту) Видавництво “Ранок ”, 2012.

 3. ППЗ Алгебра,11 клас для ЗНЗ, 2006.

 4. uk.wikipedia.org/wiki/Первісна

 5. formula.co.ua/integral.php

 6. www.ukrreferat.com/index.php?referat..

7. Пономаренко Ю. І. Роль гри та нестандартних уроків у підвищенні інтересу учнів до вивчення математики//Таврійський вісник освіти. — 2004. — № 2. — С. 242

8. Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості. — К., 1996. - 2351.

9. Карпінська І. Й. Нестандартні уроки з математики 9—11 клас. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2000.

10. Крамаренко С. Г., Кротенке В. М., Тарабасова Л. Г.Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості. — Дніпропетровськ, 2010.
http://teacherjournal.in.ua/shkilni-predmeti/matematika/3974-hromadskyi-ohliad-znan-i-ioho-orhanizatsiia-na-urokakh-matematyky-v-ptnz
Каталог: attachments -> article
article -> Україна Міністерство освіти і науки України
article -> Формування позитивної мотивації навчання одна з основних умов виховання та розвитку особистості молодших школярів
article -> Положення про майстер-клас І. Загальні положення Майстер-клас одна з форм методичної роботи з педагогічними кадрами, яка є методом передачі досвіду, майстерності, шляхом показу прийомів роботи. Мета діяльності
article -> Формування природничо-наукової компетентності студентів педагогічного училища майбутніх вчителів початкових класів приходько С. В
article -> Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Культурологія»
article -> Картка уроку вірші зарубіжних поетів про дружбу І кохання. Р. Бернс «Любов». Поетизація високого почуття, розкриття його сутності Коли любиш, то таке багатство відчуваєш, стільки
article -> Методичні рекомендації за останні роки у більшості країн Західної та Центральної Європи відбулися докорінні зміни у законодавстві, яке стосується спеціальної освіти
article -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
article -> Формування ціннісних орієнтацій і ставлень особистості як основа її життєвої позиції

Скачати 215.16 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал