Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»Скачати 220.81 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір220.81 Kb.
#529
Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів».
Колегія відділу освіти 27.02.2015 р.
Якість освіти набуває в сучасному світі особливої ваги. Що є грунтом освіти? Безумовно її зміст. Визначення змісту освіти належить до стратегії державної політики. Щоб навчальна діяльність приносила радість, слід організувати її таким чином, щоб дитина стала активним учасником процесу засвоєння знань. Це забезпечить і пізнавальний інтерес, і задоволення від процесу та результату навчання, і моральний, психологічний комфорт, і відчуття особистісного успіху. На досягнення цієї мети спрямована робота з модернізації змісту початкової освіти, яку розпочало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011р. № 462 було затверджено новий Державний стандарт початкової загальної освіти, впровадження якого розпочалося в 2012-2013 н.р. з 1 класу.

Зусилля органів управління освітою, науково-методичних служб, педагогічних колективів зосереджені на реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти, подоланні наявних проблем, виконанні перспективних завдань, серед яких – оновлення цілей і змісту освіти на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації.

Організація навчання у 1, 2 і 3-х класах у 2014/2015 н.р. здійснюється за навчальними програмами, розробленими відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти та затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 12.09.2011 № 1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів», а саме: Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012;

Новим Державним стандартом внесено ряд змін у навчально – виховний процес початкової школи, ним передбачено оновлення змісту освіти на засадах системного і компетентнісного підходів, зокрема: • глибше й послідовніше забезпечення у змісті передумов для

реалізації виховних і розвивальних можливостей початкової освіти;

 • наближення змісту кожної освітньої галузі до життєвих потреб

молодших школярів.

Впроваджуючи основні вимоги Державного стандарту, відділом освіти, керівниками закладів, вчителями початкових класів загальноосвітніх шкіл району проведена кропітка робота з питань організації навчально – виховного процесу у початковій школі. Розроблені районні заходи щодо впровадження нового Державного стандарту початкової школи у загальноосвітніх навчальних закладах району.


Перевірка реалізації Державного стандарту проводилась за такими напрямами:

 • Нормативно-методичне забезпечення реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти

 • Курсова перепідготовка вчителів

 • Організація навчально-виховного процесу

 • Робота психологічної служби

 • Матеріально-технічна база

 • Контроль та керівництво дирекції навчальних закладів

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.04.2014 № 500 «Про проведення експертизи та громадського обговорення типових навчальних планів та навчальних програм для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів», відкореговано державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

1.У 2014-2015н.р. навчання і виховання учнів початкової школи регламентують такі нормативно-правові документи:

– Указ Президента від 25.06.2013 №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;

– Положення про індивідуальну форму навчання;

– Положення про похвальний лист «За високі досягнення в навчанні»;

– Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1121.

– Інструкція про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв,колегіумів;

– наказ Міністерства від 20.02.2002№ 128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів),груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 229/6517;

– наказ МОН України від 20.02.2002 № 128» «Про затвердження Нормативів наповнюваності.... ГПД...»;

– наказ МОН України від 07.04.2005р. № 204»Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»;

– наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 р. № 682 (Типові навчальні плани для 4 класів);

– наказ МОН України від 18.02.2008р. № 94 «Про затвердження положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців)у системі загальної середньої освіти»;

– наказ Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 (Типові навчальні плани для 1-3 класів);

– наказ Міністерства № 460 від 16.04.2014 «Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.06.2011№ 572» (для 1-3 класів);

- наказ Міністерства освіти і науки від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»;

- лист Міністерства № 1/9-74 від 28.01.2014 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

- лист МОН від 11.09.2007 № 1/9-532 Методичні рекомендації «Вимоги до ведення класного журналу в 1-4 класах ЗНЗ»;

– лист Міністерства освіти і науки України від 29.12.2001 № 1/9-468 “Про обсяг та характер домашніх завдань для учнів початкової школи”;

– лист МОН молодьспорту від 09.06.2011 р. № 1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 році»

«Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у2011/2012 році» (для організації навчально-виховного процесу учнів 4- х класів )

– лист Міністерства освіти і науки України від 19.08.2011р. №1/9-634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку».

– лист МОН молодь спорту від01.06.2012 року № 1/9-426 «Щодо методичних рекомендацій з базових дисциплін» (для організації навчально -виховного процесу учнів 1- х класів);

– лист МОН молодь спорту від30.05.2013 № 1/9-383 «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році» (для організації навчально-виховного процесу учнів 2- х класів);

– лист Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»;

– лист Міністерства № 1/9-72 від 28.01.2014 «Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань»;

– лист Міністерства № 1/9-209 від18.04.2014 р. «Щодо використання робочих зошитів у початковій школі»;

- лист Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України Міністерства №1/9-303 від 11.06.2014 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року.

Безпека життєдіяльності:

– Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01;

– Улаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах ДСанПіН5.5.6.008-98;

– Про використання методичних рекомендацій ”Вимоги безпеки для учнів під час канікул” лист ІІТЗО від27.05.2014 № 14.1/10-1650;

– лист МОН України від 06.02.2008№1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації НВП під час проведення навчальних екскурсій»;

– лист Міністерства освіти і науки України від 26.04.2013 №1/9-305 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці,безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі»;

– лист Міністерства № 1/9-497 від17.07.2013 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів»;

– лист Міністерства № 1/9-503 від 18.07.2013 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу». ( Всі ці документи надіслані на електронні адреси навчальних закладів).

З метою виконання вимог Державних стандартів робочі навчальні плани повинні містити усі навчальні предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом Типових навчальних планів.

Варіативна складова Типових планів використовується на:

– збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми, передбаченої навчальною програмою, здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, що погоджується керівником навчального закладу чи його заступником. Учитель записує проведені уроки на сторінках класного журналу, відведених для цього предмета;

– запровадження курсів за вибором(«Християнська етика в українській культурі», «Риторика», «Логіка», «Рідний край», «Хореографія», «Азбука споживача», тощо). Програми курсів за вибором для початкових класів. Варіативна складова Типових навчальних планів. Книга 1, 2, 3/ Упор.: Л.Ф.Щербакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль:Мандрівець, 2011. • індивідуальні заняття та консультації.

Якщо години варіативної складової відводяться на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, то в робочих навчальних планах у колонці «Інваріантна складова» напроти відповідного предмета ставиться напис X+Y, де X – кількість годин, що передбачена типовими планами на вивчення предмета, а Y –кількість годин варіативної складової,додатково відведених на вивчення цього предмета. Якщо години варіативної складової відводяться на курси за вибором, то у колонці «Варіативна складова» зазначаються ці курси та вказується кількість годин на їх вивчення.

Облік занять з курсів за вибором здійснюється на сторінках класного журналу.

У більшості навчальних закладів району варіативна складова використовується на індивідуальні заняття з української мови, математики, читання. Для забезпечення синхронності у навчанні читання і письма в 1 класах в добукварний період за рішенням педагогічної ради в усіх загальноосвітніх навчальних закладах району з варіативної складової використано 1 годину, що дало можливість виділити на навчання грамоти 8 годин на тиждень. З варіативної складової навчального плану в Козелецькій ЗОШ І-ІІІ ст.. №3 в 4-А, 4-Б класах вивчається курс за вибором «Логіка», «Риторика», «Інформатика»; в Деснянській ЗОШ І-ІІІ ст. вивчається курс за вибором «Хореографія»; в Білейківській ЗОШ І-ІІІ ст..- «Етика»; в Остерській гімназії «Хореографія»; курс за вибором «Інформатика» в 4-х класах вивчається в Данівській, Лемешівській, Хрещатинській загальноосвітніх школах та Остерській гімназії . В 3,4, класах Данівської ЗОШ І-ІІІ ст. вивчається курс за вибором «Основи споживчих знань». Вивчення курсу за вибором має бути обговорено на батьківських зборах та на засіданні педагогічної ради.

Новий Державний стандарт початкової освіти обговорювався на районних та шкільних методичних об’єднаннях, творчих групах, семінарах-практикумах. Під час проведення засідань методичних об'єднань, нарад, семінарів, семінарів-практикумів, засідань творчих груп, практичних занять вчителі початкових класів ознайомилися із новими вимогами щодо викладання у 1-3 класах освітніх галузей «Математика», «Природознавство», «Мова і література», «Людина і світ», довідалися про основні сучасні форми і методи викладання предметів початкової школи тощо. В більшості навчальних закладів оформлені папки нормативно –правових документів та методичних рекомендацій щодо впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

У 2014/2015 н.р. третьокласники розпочали вивчати новий навчальний предмет «Я у світі», який спрямовується на соціалізацію особистості молодшого школяра, його патріотичне і громадянське виховання. Серед головних завдань предмета – формування громадянської компетентностi.

Найбiльш ефективними для формування громадянської компетентності є колективнi творчi справи: використання проектних, iнтерактивних, iнформацiйно-комунiкативних технологій, які використовують вчителі початкових класів.

У навчально-виховному процесі з предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану використовуються навчальні програми, підручники та навчально-наочні посібники, які мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

Всі учні початкових класів повністю забезпечені підручниками нового зразка. Дещо ускладнює організацію навчально-виховного процесу те, що підручники різних авторів і не завжди зберігається наступність авторів.

За спонсорські кошти батьків та особисті кошти вчителів придбані комплекти таблиць по предметах, «Вчимося читати», «Каліграфічні хвилинки», друковані зошити, різноманітний дидактичний матеріал, картки для контролю знань, умінь і навичок учнів з української мови та математики, методичні посібники « Уроки позакласного читання», «Розвиток зв’язного мовлення» та ін. Щоб уроки були цікавими, несли практичне спрямування вчителі користуються методичною літературою та передплачують фахову літературу: «Початкове навчання та виховання», «Початкова школа», «Початкова освіта», «Все для роботи вихователя ГПД».

24 вчителі початкових класів підвищили свій кваліфікаційний рівень шляхом проходження курсової перепідготовки ОІППО імені К.Д. Ушинського, були учасниками конкурсів та навчальних семінарів у м. Києві. 13 учителів початкових класів приймали участь в районному конкурсі «Використання інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховному процесі». Це Левосюк.Р.В., Грицаєнко В.М., Чеботаєва Г.І.- Деснянська ЗОШ І-ІІІ ст., Шіпош Н.О. -Данівська ЗОШ І-ІІІ ст., Боженок Н.Д., Федченко Г.В., Сергієнко Л.А.- Козелецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3, Крамар Л.П. -Остерська ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Дроб’язко М.М., Шило І.Г. -Остерська гімназія, Лапа І.М. –Прогресівська ЗОШ І-ІІІ ст., Мироненко Л.П., Топорець Т.І. - Козелецька гімназія

Навчально – виховний процес у початковій школі в основному здійснюють фахівці. Відділом освіти, керівниками навчальних закладів, вчителями початкових класів звертається увага на створення сприятливого середовища для адаптації першокласників до систематичного шкільного навчання, що забезпечуватиме його подальший розвиток, успішне навчання та виховання.

Створення сприятливих умов для безболісної адаптації дітей до систематичного шкільного навчання, зняття напруження першокласників забезпечується при складанні розкладу уроків , четвер у розкладі сплановано як розвантажувальний день для. Розклад уроків в основному складений з дотриманням оптимального співвідношення навчального навантаження протягом тижня, з урахуванням психофізіологічних і фізичних можливостей першокласників, де є чергування протягом дня навчальних предметів природничо – математичного і гуманітарного циклів з уроками фізичної культури, курсу «Основ здоров'я», музичного та образотворчого мистецтва, трудового навчання.

Під час проведення уроків у перших класах домінуючою є ігрова діяльність, бо саме з ігрової діяльності поступово формується навчальна діяльність, якою дитина починає оволодівати. У своїй діяльності педагоги широко використовують ігрові форми навчання, тривалість уроку 35 хвилин, динамічні паузи, розгорнуте повторення.

З метою уникнення перевантаження вчителі проводять навчальні заняття у формі уроків - екскурсій , уроків-ігор, уроків – казок, уроків – вистав, фізкультхвилинки.

Навчання та виховання здібних та обдарованих дітей є однією з найважливіших педагогічних проблем. Саме навчання академічно обдарованих та здібних дітей передбачає науково-педагогічний проект «Інтелект України». Авторами цього новітнього навчального проекту є група науковців Інституту інновацій х технологій і змісту освіти. З першого вересня в Деснянській ЗОШ І-ІІІ ст. учні 1 класу , (вчитель Тимошенко Л.М.) та 2 класу (вчитель Костюченко Н.В.) розпочали та продовжують працювати за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Серед переваг даного проекту слід зазначити високу інформаційну насиченість навчально-виховного процесу, сучасні методики викладання предметів, електронний супровід кожного уроку. Ці чинники сприяють високому ступеню розвитку психологічних процесів, таких як мислення, пам’ять, мовлення; розвитку емоційної сфери, музичного слуху, ритміки, комунікативних умінь. Відвідуючи уроки у Костюченко Н.В. можна зробити висновок, що учні інтелектуально розвинені, ерудовані та мають високий рівень знань.     З червня місяці проводились двотижневі підготовчі заняття для майбутніх першокласників, які не відвідували дошкільні навчальні заклади.  Відповідна робота проводиться з батьками майбутніх першокласників. Відбулися батьківські збори, проведені Дні відкритих дверей, знайомство з першою вчителькою, створені куточки «Готуємось до навчання в школі!»

Вчителі працювали на досягнення результатів навчання учнів початкових класів – формування ключових і предметних компетенцій:

- учні брали участь у шкільних предметних олімпіадах ;

- у проведенні тижнів початкової школи;

- взяли участь у Всеукраїнському конкурсі : «Знавців української мови імені Петра Яцика», у Міжнародному природничому конкурсі «Колосок».

В 2014-2015 році переможцями районного конкурсу імені П.Яцика стали учні 3,4 класів, яких навчають вчителі Купровська Г.І. (Остерська ЗОШ І-ІІІ ст. №2), Пузирна І.П.( Козелецька ЗОШ І-ІІІ ст.№2), Калініна В.І., Дубик В.М. ( Новошляхівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Грицаненко С.М., Топорець Т.І. (Козелецька гімназія №1).

Педагоги діляться досвідом своєї роботи на шпальтах фахових періодичних видань. Матеріали Крамар Л.П. вчителя початкових класів Остерської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 була надрукована в журналі «Початкова школа» №2, 2014 рік. Тема: Екологічний проект « Пригоди екологічного інтерактивного колобка». Спільно з учнями було складено «Казку про кольорового кота», яка була надрукована в дитячому журналі «Стежинка».

Матеріали з досвіду роботи учителів Козелецької гімназії №1 Грицаненко С.М., Зеленська О.А., Галепа Н.П., Сівіль Н.А., Мироненко Л.П. були надруковані у журналах «Початкова школа» (№9, 2013 р.), «Педагогічні обрії» № 3, 2013 р. та газеті « Початкова освіта». 18 лютого 2015 року на базі даного навчального закладу пройшов семінар-практикум вчителів 1,2 класів за участю головного редактора газети «Початкова освіта» Стратілат І.Д., де було презентовано друковану продукцію видавництва та обговорено питання впровадження нового Держвного стандарту початкової загальної освіти.

Особливу увагу вчителі приділяють збереженню та зміцненню фізичного здоров’ю учнів, впроваджуючи у навчально-виховний процес здоров’язберігаючі технології та різноманітні вправи на розслаблення м’язів очей, для закріплення навичок правильної постави, вправи на дихання, фізкульхвилинки. Поряд з цим 24 учні початкових класів навчаються за індивідуальною формою навчання, тобто мають розумову відсталість, потребують корекції фізичного, розумового розвитку та вади здоров’я.

У школах, де наповнюваність учнів менше п’яти, використовується індивідуально-групова форма навчання (це Данівська, Петрівська, Чемерська, Вовчківська, Кіптівська, Крехаївська, Нічогівська, Тужарська загальноосвітні навчальні заклади).

У 12 навчальних закладах (Булахівська, Красилівська, Морівська, Патютинська, Стависька, Хрещатенська, Савинська, Бобруйківська, Лихолітська, Скрипчинська, Тужарська, Єрківська загальноосвітні навчальні заклади) учні початкових класів навчаються в класах-комплектах.

Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової освіти, а також впровадження особистісно- орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі початкових класів. З метою забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками налагоджена тісна співпраця між ДНЗ та ЗОШ району.

У загальноосвітніх школах складені плани спільної роботи, програми співпраці по організації наступності між початковою школою та дошкільними навчальними закладами. Спланована спільна робота методичних об'єднань вихователів ДНЗ та вчителів початкових класів, що дає позитивні результати у підготовці та навчанні дітей . Козелецька ЗОШ І-ІІІ ст.. № 3 співпрацює з Козелецьким ДНЗ № 1; Остерська гімназія, Остерська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 - з Остерський ДНЗ « Оленка»; Деснянська ЗОШ І-ІІІ ст. – Деснянський ДНЗ №1, №2; Прогресівська ЗОШ І-ІІІ ст.. – з Прогресівським ДНЗ; Лемешівська ЗОШ І-ІІІ ст.. – з Лемешівським ДНЗ, Білейківська ЗОШ І-ІІІ ст.. – з Білейківським ДНЗ, Данівська ЗОШ І-ІІІ ст.. – з Данівським ДНЗ, Крехаївська ЗОШ І-ІІ ст.. –з Крехаївським ДНЗ. Впродовж декількох років у Козелецькій ЗОШ І-ІІІ ст. №3 традиційно проводиться семінар «Наступність у роботі вихователів підготовчих груп ДНЗ та вчителів початкових класів. На засіданні за «круглим столом» здійснено обмін досвідом з питань: «Адаптація дитини шестирічноо віку», «Види роботи з шести річками», « Згуртування дитячого колективу. Результати такої співпраці дають змогу краще вивчити індивідуальні можливості кожного учня, здійснити особистісно-зорієнтованого навчання та виховання, впровадження здоров'язберігаючих технологій, проведення батьківських зборів.

Особливістю початкової школи є те, що діти приходять до неї з різним рівнем готовності до навчання, неоднаковим соціальним досвідом, відмінностями у психофізичному розвитку. Початкова школа

повинна допомогти реалізувати здібності кожної дитини, створити умови для індивідуального розвитку школяра. З цією метою практичними психологами Козелецької ЗОШ І-ІІІ ст.. №3, Деснянської ЗОШ І-ІІІ ст., Козелецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Чемерської ЗОШ І-ІІІ ст. здійснюється вивчення адаптації першокласників до навчання на основі діагностування та надаються методичні рекомендації вчителям 1 класу. Хочеться відзначити, що всі класні кімнати, де навчаються учні початкових класів за спонсорські кошти батьків проведено ремонти, результаті чого вони мають сучасний інтер’єр, обладнані відповідними навчальними стендами та державною символікою та мають в наявності технічні засоби навчання: телевізори, магнітофони, програвачі, власні ноутбуки вчителі приносять з дому для проведення уроків.

  У ході акції «Дай руку, першокласнику!», «Нові стандарти – нова школа» поліпшено матеріально – технічну базу шкіл району. Для першокласників облаштовані кімнати для відпочинку та сну, куточки усамітнення, ігрові кімнати, які були поповнені іграшковим матеріалом та спортивним інвентарем.

Велика  увага приділялась підготовці шкільних приміщень для прийому та навчання першокласників та створення сприятливих умов під час адаптаційного періоду:

-придбано нові сучасні меблі для учнів 2 класу, замінено лінолеум у трьох класних кімнатах, введено в дію теплі туалети в Сираївській ЗОШ І-ІІІ ст.

- поклеєно класні кімнати, поставлено пластикові вікна, облаштовано ігрову кімнату та відокремлені туалети в Остерській ЗОШ І-ІІІ ст. №2

- за кошт батьків придбано меблеві стінки, музичний центр, телевізор, ДВД, обладнано ігрові куточки та окрему ігрову кімнату в Козелецькій ЗОШ І-ІІІ ст .№3.

Козелецька гімназія:

- за кошти батьків для учнів 1-4 класів придбано килимові покриття для ігрового куточка та закуплено шкільні меблі, придбано комплект парт, телевізори, ДВД програвачі.

Особливістю початкової школи є те, що діти приходять до неї з різним рівнем готовності до навчання, неоднаковим соціальним досвідом, відмінностями у психофізичному розвитку. Початкова школа

повинна допомогти реалізувати здібності кожної дитини, створити умови для індивідуального розвитку школяра. З цією метою практичними психологами Козелецької ЗОШ І-ІІІ ст.. №3, Деснянської ЗОШ І-ІІІ ст., Козелецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Чемерської ЗОШ І-ІІІ ст. здійснюється вивчення адаптації першокласників до навчання на основі діагностування та надаються методичні рекомендації вчителям 1 класу.

Адміністраціями загальноосвітніх шкіл проводиться відповідна робота щодо контролю за дотриманням вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, а також постійний контроль за станом викладання предметів у початковій школі та діагностикою рівня навчальних досягнень учнів; відстежуються процеси, що впливають на рівень освітньої підготовки випускників початкової школи.

Питання організації навчально-виховного процесу, стану викладання предметів у початковій школі постійно заслуховується на засіданнях педагогічних рад, нарад при директору, шкільних методичних об’єднаннях.

Деснянська ЗОШ І-ІІІ ст.:

-на нараді при директору (жовтень) слухалось питання: «Контроль за навчальним процесом учнів 3-х класів з метою перевірки дотримання вчителями єдиних педагогічних вимог, навантаження учнів домашніми завданнями». На педагогічній раді (листопад) розглядалось питання «Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 2-4 класів з математики».

Остерська ЗОШ І-ІІІ ст. №2:

-Організація навчально-виховного процесу в 1-4 класах в зв’язку з впровадженням нового Державного стандарту (Протокол № 7 від 29.08.2014р)

Козелецька гімназія №1:

Третій рік поспіль на педагогічних радах слухається питання «Про виконання нового Державного стандарту в 1-2 класах, 2-х, 3-х класах.»

Сираївська ЗОШ І-ІІІ ст.:


 • Про дотримання вимог нового Державного стандарту на уроках української мови (педрада, жовтень)

 • Використання здоров’язберігаючих технологій на уроках в початковій школі( педрада грудень)

Булахівська ЗОШ І-ІІІ ст.:

 • тематичний контроль «Навчально-методичне забезпечення змісту початкової освіти»

 • «Стан викладання предметів у 2,3 класах» ( педрада, листопад, 2014р.)

 • Чемерська ЗОШ І-ІІІ ст.:

 • «Робота вчителів початкових класів щодо дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» (педрада, жовтень)

Поряд з цим хочеться ще раз наголосити про те, що в частині навчальних закладів порушуються вимоги щодо тривалості уроків в 1-х класах.( 35 хвилин тривалість уроку в 1-му класі, у 2-4 класах- 40 хв.) та не проводяться обов’язкові дві фізкультхвилинки. Особливу увагу вчитель має приділяти збереженню та зміцненню фізичного здоров’я учнів, тому навчальне навантаження в тижневому циклі слід розподіляти таким чином, щоб його найбільша інтенсивність припадала на вівторок і середу, в той час як четвер був розвантажувальним днем, у розклад якого не вводяться предмети, що не потребують значного розумового напруження.

Домашні завдання учням першого класу не задаються!

Навчальні досягнення учнів 1 класу оцінюються вербально. Недоцільним є використання будь-яких позначень для оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу, оскільки вони з часом асоціюються у дитини з відповідним балом за встановленими критеріями.

Обсяг навчального матеріалу для домашніх робіт орієнтовно повинен становити 1/4 обсягу, виконаного на уроці, витрати часу на їх виконання не може перевищувати 45 хв. На вихідні та у святкові дні домашні завдання другокласникам не рекомендується задавати. З таких предметів, як основи здоров’я, фізична культура, трудове навчання, художня праця, образотворче та музичне мистецтво, інформатика, домашні завдання не задаються.

Є відповідний лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-72 від 28.01.2014 «Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань».

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально: у 2-4 класах з предметів інваріантної складової: « Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрованого курсу «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура». Не в усіх навчальних закладах ці вимоги дотримуються. Ще раз хочеться наголосити:

Усі учні 1 класу незалежно від річного оцінювання переводяться до наступного класу. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання отримали бали початкового рівня (1,2,3) або не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей програму,можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків чи осіб, які їх замінюють. (п. 3.3. Інструкції).

Початкова ланка освіти є фундаментом для набуття в майбутньому необхідних знань та формування навичок. Від результативності та ефективності початкової освіти значною мірою залежить якість функціонування середньої й старшої школи, які мають бути пов'язані між собою принципом наступності. Тому виявлення ключових проблем на етапі молодшої школи та корекція допущених помилок сприятиме поліпшенню якості освіти на всіх рівнях.

Методист РМК В.П.Корнієць

Рішення

до протоколу №3 від 27 лютого 2015 р. засідання колегії відділу освіти « Про особливості реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах шкіл району»

Заслухавши та обговоривши інформацію методиста РМК Корнієць В.П. колегія ухвалила:

1. Інформацію про особливості реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти взяти до відома.

2. Керівникам загальноосвітніх закладів району:

2.1. Включити в річний план роботи навчального закладу на 2015-2016 навчальний рік заходи щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної середньої освіти.

серпень, 2015 року

2.2. Забезпечити необхідні умови для реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти та тримати дане питання на особистому контролі.

постійно


2.3. Зарахування учнів до першого класу проводити відповідно до листа Міністерства освіти і науки молоді та спорту України № 204 від 07.04.2005 р « Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» та листа Міністерства освіти і науки України від 14.02.2015 р. № 1/9-71 «Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу», Постанови МОЗ України від 29.07.2009 № 20: не допускати прийом до школи дітей віком молодше 5 р.8. міс. (станом на 1 вересня)

червень-серпень 2015 р.

2.4. При складанні розкладу уроків дотримуватись Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання навчальних закладів та організації начально-виховного процесу. Упродовж навчального року для першокласників визначати один розвантажувальний день – четвер.

постійно

2.5. В зв'язку з переходом на нові навчальні програми та новий Державний стандарт початкової загальної освіти щорічно вивчати організацію навчально-виховного процесу в початкових класах та заслуховувати на засіданні педагогічної ради.

постійно

2.6.Забезпечити контроль за використання вчителями навчальних посібників з грифом МОН молодь і спорту України.

постійно

2.7. Укомплектувати папку нормативно-правових документів щодо впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та забезпечення навчально-виховного процесу в початкових класах.

до 01.04.2015 р.

2.8. Вчителям класів-комплектів до складу яких входить перший клас працювати за системою скорочених уроків.

з 01.09.2015 р.

2.9. Вчителям початкових класів та практичним психологам вивчати психологічні особливості дітей шестирічного віку через співпрацю та психолого-педагогічну підтримку учня. Здійснювати індивідуальний підхід до організації навчання першокласників.

постійно

3. При викладанні навчальних предметів широко використовувати сучасні технології навчання, які сприяють інтенсифікації та оптимізації навчально-виховного процесу, активізації пізнавальної діяльності та розвитку творчого мислення учнів.

постійно


4. Районному методичному кабінету ( Вихор С.В.):
4.1.Забезпечити постійний методичний супровід впровадження Державного стандарту початкової загальної середньої освіти .

постійно


4.2.Сприяти участі педагогів району у створенні навчально-методичного забезпечення реалізації змісту Державного стандарту початкової загальної середньої освіти.

постійно

4.3. Удосконалювати організаційно-методичні механізми пошуку, виявлення і підтримки творчо працюючих учителів та підготовка їх до участі у фахових конкурсах..

постійно


5.Проінформувати колегію відділу освіти про виконання даного рішення у грудні місяці 2015 року.

5.1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника начальника відділу освіти Ткаченка В.В.Голова колегії С.О.Стась

Секретар колегії В.М.Жерибор
Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Методичні рекомендації для дистанційного та індивідуального навчання факультативного курсу для 10-11 класів
downloadcenter -> Перекази і легенди Звягельщини
downloadcenter -> Анотація. У статті розглянуто основні технології навчання, які використовують учителі Нововолинської гімназії в рамках проведення дослідно-експериментальної роботи, що забезпечують ефективність сучасного уроку. Ключові слова
downloadcenter -> Головне управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації Державний навчальний заклад «Звенигородський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»
downloadcenter -> Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках початкових класів
downloadcenter -> План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) №158 комбінованого типу Харківської міської ради»
downloadcenter -> «Креативність на уроках виробничого навчання»
downloadcenter -> Обласна Концепції виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 роки Вступ

Скачати 220.81 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка