Ефект І ефективність effect and efficiency of розвитку підприємства enterprise developmentСкачати 39.66 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір39.66 Kb.
#22496
Гонтарева І. В. Gontareva Irina

к.е.н., доцент, ХНЕУ, Україна PhD, docent, KhNEU, Ukraine


ЕФЕКТ І ЕФЕКТИВНІСТЬ EFFECT AND EFFICIENCY OF

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ENTERPRISE DEVELOPMENT
Визначено основні відмінності та The main differences and worked

розроблено причинно-наслідкову a causal nexus of the relationship

схему взаємозв’язку між ефектом і between the effect and efficiency

ефективністю розвитку підприємства of development enterprise


Категорія «ефективність» у різних комбінаціях і стосовно до різних явищ використовується в різних галузях науки й практики, і особливо широко в економіці. Різні вчені й фахівці під ефективністю розуміють ступінь досягнення мети, інтенсивність функціонування системи, рівень організованості, вартість компанії і т.д. Хоча більшість авторів статей вважають, що економічна ефективність тільки співвідношення фінансового результату та витрат на його отримання, це призводить до порушення загальнонаукового закону зворотної пропорційності між широтою поняття – числа врахованих характеристик та об’ємом його використання – числом об’єктів, до яких він може бути віднесений. З одного боку, відкидається безліч характеристик, що не оцінюються в вартісному виразі, з іншого боку зменшується кількість об’єктів, які можна вважати ефективними, оскільки вони не вважають прибуток основою господарської діяльності. Це як і безприбуткові по сутності підприємства, так і ті для яких або результат (частіше за все соціальний і науковий) або виробничі відносини, або організація праці, більш вагомі ніж витрати на їх забезпечення. Але ж виробничі відносини та організація праці, а також соціальні й екологічні обмеження складають предмет економічної науки. На відсутність загального розуміння категорії «ефективність» як в теоретичному, так і в практичному розумінні вказували вчені: Г. Атаманчук, Дж. Гібсон, Дж. Іванцевич, Дж. Донеллі, М. Клімов, А. Когут, М. Мейєр, О. Мороз, О. Сметанюк, О. Лазарчук, Р. Холл та інші.

Метою дослідження є визначення відмінностей та взаємозв’язку між ефектом та ефективністю розвитку підприємства.

Згідно думки А. Шеремета, Р. Сайфуліна, Є. Негашева [1, с.102-103, с.152-154] головна відмінність процесів формування економічних ефектів і ефективності підприємств полягає у наступному: для ефектів враховуються в основному екстенсивні фактори, а для ефективності – інтенсивні. Інтенсивність (від лат. intensio – напруга, посилення) – напруга (рівень віддачі) використання факторів виникнення ефекту. Основними характеристиками інтенсифікації виробництва є підвищення рівня використання ресурсного потенціалу, організації праці та зовнішньої взаємодії, а також покращення якості продукції, що дозволяє підвищити її віддачу на стадії експлуатації. Це призводить до різних варіантів співвідношення тенденцій розвитку ефекту та ефективності: при зростанні величини ефекту ефективність може знижуватися, залишатися на тому ж рівні або зростати в відповідній залежності від зростання ефекту. Аналогічні залежності можливі й при зменшені величини ефекту. Це можна пояснити причинно-наслідковою схемою (рис. 1).

Один з основних і необхідних економічних ефектів – додана вартість, виникає в процесі праці. Але отримати ефект більший, ніж це закладено у потенціалі неможливо, оскільки час використання праці обмежується інституціонально, а граничний виробіток в заданих умовах – професійною підготовкою спеціалістів, тобто їх потенційними можливостями. Реально отриманий результат визначається інтенсивними факторами стадії виробництва та обміну. Переважно, зацікавленістю усіх суб’єктів процесів створення та використання доданої вартості. Саме, допустимий компроміс у рівнях задоволення стейкхолдерів є основною, необхідною і достатньою умовою ефективності будь-якої господарської діяльності.

Умовні позначення: ресурсні потоки; інформаційні потоки.

Рис. 1 Причинно-наслідкова схема взаємозв’язку між ефектом і ефективністю


Опис певною мірою підтверджує положення теорії ефективності, в якій пов’язується ефективність з процесом, а якість з потенціалом. Однак, на думку автора, відтворювальні процеси залучають до створення ефективності й сам потенціал.

Крім відмінності ступеня впливу різних характеристик тих самих факторів на ефект і ефективність є також різниця в значимості окремих характеристик ефекту й ефективності для суб’єктів процесу їх створення. Так, збільшення об’єму виготовленої продукції позитивно для інтересів виробників і споживачів, але негативно для конкурентів через можливе зниження цін. При цьому, за рахунок зростання масштабу можливе підвищення продуктивності (інтенсивності) праці на підприємстві, що певною мірою негативно вплине на ринок праці та вимагатиме додаткових державних витрат на його стабілізацію. Співвідношення інтенсивності інтересів суб’єктів взаємопов’язаних процесом створення економічних ефектів впливає на оцінку ефективності будь-якої господарської діяльності.Визначено, що основними відмінностями між ефектом і ефективністю є: а) для ефектів враховуються в основному екстенсивні фактори, а для ефективності – інтенсивні; б) компроміс у рівнях задоволення стейкхолдерів є основною, необхідною і достатньою умовою ефективності, але не ефекту; в) неоднаковий ступінь впливу різних характеристик тих самих факторів на ефект і ефективність; г) різниця в значимості окремих характеристик ефекту й ефективності для суб’єктів процесу їх створення.
Література:

  1. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа / А. Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е. В. Негашев; 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Инфра-М, 2000. – 208 с.

Каталог: userfiles -> ec pidpr th pr 4
ec pidpr th pr 4 -> Поліщук Марина Юріївна
ec pidpr th pr 4 -> Умови організаційних трансформацій golionko N. G
ec pidpr th pr 4 -> Інноваційний аутсорсинг в діяльності будівельних підприємств
ec pidpr th pr 4 -> Формування системи управління
ec pidpr th pr 4 -> Кузьменко О. В. аспірант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля O. Kuzmenko
ec pidpr th pr 4 -> Норіцина Н.І. Канд екон наук, доцент, двнз «кнеу імені Вадима Гетьмана» екологічна безпека діяльності як індикатор соціальної відповідальності підприємства
ec pidpr th pr 4 -> Ревуцька н. В
ec pidpr th pr 4 -> Баранов А. Л., к е. н., докторант кафедри страхування,двнз «кнеу імені Вадима Гетьмана», Україна особливості бюджетування в страховій компанії
ec pidpr th pr 4 -> Вострякова В. Ю. асистент кафедри
ec pidpr th pr 4 -> Москвін Б. Ю. Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Moskvin Borys

Скачати 39.66 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал