Індивідуальна робота студентів Орієнтовна тематика рефератівСкачати 54.56 Kb.
Дата конвертації06.04.2016
Розмір54.56 Kb.
#303
Індивідуальна робота студентів

Орієнтовна тематика рефератів 1. Розвиток особистості майбутнього фахівця як головне завдання вищої школи.

 2. Проблема особистісного зростання студента в процесі професійного навчання.

 3. Інтелектуальна готовність першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі.

 4. Особистісна готовність першокурсників до навчання у вищій школі.

 5. Викладач як суб'єкт науково-педагогічної діяльності.

 6. Дослідження особистості студента в зарубіжній психології.

 7. Розвиток комунікативних умінь і навичок майбутніх педагогів.

 8. Розвиток організаторських здібностей майбутніх педагогів.

 9. Розвиток когнітивної сфери студентів у процесі навчання.

 10. Розвиток емоційно-вольової сфери студентів у процесі навчання.

 11. Розвиток потребно-мотиваційної сфери студентів у процесі навчання.

 12. Суб'єктність як інтеграційна властивість особистості педагога.

 13. Психологічні умови запобігання правопорушень серед студентів.

 14. Мовленнєва культура майбутнього фахівця і психологічні передумови її формування.

 15. Розвиток професійної самосвідомості студентів у процесі навчання.

 16. Розвиток взаємин у студентській академічній групі.

 17. Надання психологічної допомоги старшокласникам у виборі професії.

 18. Психологічне обгрунтування методики відбору абітурієнтів до ВНЗ різного профілю.

 19. Професійне самовизначення студентів протягом навчання у ВНЗ.

 20. Психологічні особливості сприйняття студентами наукового тексту.

 21. Розвиток у студентів психологічної готовності до подолання життєвих труднощів.

 22. Соціально-психологічні чинники соціалізації особистості студента як майбутнього педагога.

 23. Моє бачення психологічних передумов підвищення якості вищої освіти.

 24. Мотивація уміння студентів, її види та розвиток у процесі навчання.

 25. Розвиток у студентів психологічної готовності до майбутньої про- фесійно-трудової діяльності.

 26. Психологічні передумови розв'язання проблем вищої освіти в України.

 27. Психолого-педагогічна модель викладача вищої школи.

 28. Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в студентській академічній групі.

 29. Психологічна культура як складник професіоналізму викладача.

 30. Взаємні оцінні ставлення у педагогічній взаємодії викладача і студентів.

 31. Формування у студентів-першокурсників уміння вчитися самостійно.

 32. Психологічні передумови успішної соціально-психологічної адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ.

 33. Психологічні передумови успішної дидактичної адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ.

 34. Зміст ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді

 35. Психологічні особливості засвоєння студентами навчального матеріалу з гуманітарних дисциплін.

 36. Психологічні особливості засвоєння студентами навчального матеріалу з природничо-математичних дисциплін.

 37. Психологічний супровід проходження студентами виробничої (педагогічної) практики.

 38. Психологічна діагностика розвитку педагогічних здібностей майбутнього вчителя.

 39. Психологічна культура викладача вищої школи і шляхи її формування.

 40. Психолого-педагогічні основи підготовки студентів до професійно-педагогічної творчості.

 41. Психологічна адаптація молодого викладача до науково-педагогічної діяльності.

 42. Психологічне обгрунтування професіограми і освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця з вищою освітою.

 43. Студент як суб'єкт навчально-професійної діяльності.

 44. Психологічні особливості організаційної культури у ВНЗ.

 45. Засвоєння майбутнім фахівцем організаційної культури професійної групи.

 46. Українська наукова термінологія: психологія вищої школи.

 47. Кореляційний аналіз емпіричних даних психологічного дослідження.

 48. Факторний аналіз емпіричних даних психологічного дослідження.

 49. Роль психолого-педагогічної підготовки майбутнього викладача вищої школи.

 50. Поради досвідченого студента першокурснику.

 51. Своєрідність соціальної ситуації розвитку сучасних українських студентів.

 52. Криза ідентичності в студентському віці і передумови її вирішення.

 53. Психологічна модель особистості фахівця з вищою освітою.

 54. Мотиви професійного вибору і здобуття вищої освіти сучасною молоддю.

 55. «Я-концепція» студента як показник його особистісного зростання.

 56. Розвиток професійної ідентичності студента в процесі навчання.

 57. Формування професійної спрямованості особистості студента.

 58. Самовиховання і саморозвиток майбутніх фахівців з вищою освітою.

 59. Психологічні механізми формування моральних якостей студентів.

 60. Психологічні аспекти рейтингової системи оцінки знань студентів.

 61. Психологічні особливості наукової діяльності студентів.

 62. Пізнавальні психічні процеси в навчально-професійній діяльності студента.

 63. Емоційно-вольові процеси і психічні стани в навчально-профе- сійній діяльності студента.

 64. Розвиток самостійного творчого мислення студентів у процесі навчання.

 65. Психологічні критерії академічної успішності студентів.

 66. Причини неуспішності студентів та шляхи їх подолання.

 67. Індивідуальний стиль навчально-пізнавальної діяльності студента і його формування.

 68. Психологічні передумови ефективності діяльності викладача.

 69. Шляхи формування педагогічної майстерності і підвищення рівня професіоналізму викладача вищої школи.

 70. Психологічні проблеми реалізації принципів Болонського процесу у ВНЗ України.

 71. Соціально-психологічні передумови згуртування студентської групи.

 72. Психологія лідерства в студентській академічній групі.

 73. Психологічні засади студентського самоврядування.

 74. Професійно-педагогічне спілкування у вищій школі.

 75. Психологічні умови організації та ефективності професійного діалогу.

 76. Позиція викладача в навчально-професійній взаємодії зі студентами (розуміння, визнання і прийняття студента).

 77. Педагогічний конфлікт у взаєминах «студент - викладач», його особливості, причини виникнення та моделі конструктивного розв'язання.

 78. Педагогічний конфлікт у взаєминах «викладач - студентська академічна група», його особливості, причини виникнення та моделі конструктивного розв'язання.

 79. Мета і зміст виховання студентської молоді.

 80. Основні напрями реалізації виховних функцій у вищій школі.

 81. Врахування психологічних особливостей юнацького віку при роботі зі студентами.

 82. Розвиток творчості студентів у процесі навчання.

 83. Тендерні відмінності в поведінці і діяльності студентів.

 84. Розвиток професійної рефлексії майбутнього фахівця.

 85. Соціально-психологічні чинники і психологічні механізми формування національної самосвідомості студентів.

 86. Активне рефлексивне слухання та «Я-повідомлення» у комунікативній взаємодії.

 87. Вплив «Я-концепції» викладача на його науково-педагогічну діяльність.

 88. Психологічні особливості діалогу студента і комп'ютера.

 89. Психологічні передумови запровадження сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи.

 90. Психологічні особливості розвитку організаційної культури в майбутнього фахівця.

Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ippom -> psy -> zhuk -> pvsh -> day
zhuk -> Завдання до самосійної роботи Дати письмові відповіді на запитання і виконати завдання
zhuk -> Тема Історія формування соціально-психологічних ідей
pvsh -> 1. Предмет, завдання та методи психології вищої школи Питання для опрацювання
zhuk -> Тема Суспільні відносини та міжособистісні стосунки
zhuk -> Програма іспиту з дисципліни «Загальна психологія»
day -> 1. Предмет, завдання та методи психології вищої школи Питання для опрацювання
day -> Питання до самоперевірки

Скачати 54.56 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка