Індивідуальний підхід до розвитку мовлення дітейСкачати 166.25 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір166.25 Kb.
#47713
ТипПрограма
Індивідуальний підхід до розвитку мовлення дітей

У дошкільних освітніх установах проводиться велика робота по розвитку і корекції мовлення дітей. Проте до останнього часу діяльність вихователів масових дитячих садів по традиційних методиках не давала бажаного результату. Багато хто з них розроблений виходячи з мовної норми (тоді як кількість дітей з різними мовними відхиленнями і патологією збільшується рік від року), в них враховуються вікові особливості розвитку мови і не беруться до уваги індивідуальні прояви і дефекти мовного розвитку кожної дитини.

Останніми роками картина стала різко мінятися в позитивну сторону. У цьому допомагає нова комплексна програма "З дитинства - в отроцтво", в якій пропонується особлива методика розвитку мовлення дошкільників, що враховує особливості мовного розвитку сучасних дітей і дозволяє виконати соціальне замовлення їх батьків, тобто якісну підготовку дитини до школи. Методика розвитку мови в програмі заснована на наступних положеннях.


 • Знання вікових особливостей і можливостей дітей.

 • Діагностика і облік рівня мовного розвитку кожної дитини.

 • Тісний зв'язок з логопедичними технологіями.

 • Збалансований обхват всіх сторін мовлення дитини.

 • Усвідомлене відношення педагогів і батьків до мовленнєвого розвитку дітей.

 • Взаємодія дитячого саду і сім'ї з даного питання.

Програма забезпечена комплектом методичних рекомендацій, розрахованих на кожен вік. У них представлені: характеристика мовлення дітей певного віку; методика обстеження на початок навчального року; вивчення рівня розвитку дрібної моторики руки і робота по її вдосконаленню; керівництво по розвитку мовленнєвого слуху; докладні рекомендації по плануванню і організації роботи по розвитку мовлення (на заняттях і поза ними).

Працюючи за пропонованою в програмі методиці, ми переконалися: правильне планування і ефективне проведення роботи по мовленнєвому розвитку дітей конкретної групи можливе тільки тоді, коли знаєш вікові особливості розвитку мовлення і вмієш співвіднести з ними індивідуальні особливості кожної дитини. (Вікові особливості розкриваються в методичних рекомендаціяхі, а індивідуальні особливості виявляються при обстеженні стану мовлення дітей групи на початку навчального року – кінець серпня-вересень).

Дані мовного обстеження заносяться в таблиці і аналізуються "по вертикалі" і "по горизонталі".

"По горизонталі" визначаються сильні і слабкі сторони мовлення кожної дитини, які порівнюються з мовною нормою і з результатами попереднього обстеження. На підставі цього наголошуються індивідуальні досягнення кожної дитини, намічаються шляхи роботи в дитячому саду і сім'ї. Дана інформація стає змістом контактів з сім'єю дитини, при цьому результати обстеження повідомляються близьким родичам строго в індивідуальному порядку.

"По вертикалі" визначаються сильні і слабкі сторони мовного розвитку всієї групи в цілому, проводять порівняльний аналіз результатів останнього і справжнього обстеження, виявляють найхарактерніші для конкретної групи мовні недоліки, виправленням яких займаються в ході фронтальних форм роботи.

Виступ

(до семінару «Сучасні підходи до формування мовленнєво – компетентної дитини)

Вихователі: Овсяннікова О.Л.,

Рогаліна В.М.

У програмі "Я у світі" рекомендується після обстеження мовлення розділити дітей на підгрупи для подальшої підгрупової і індивідуальної роботи під час міні-занять.

Один з прикладів організації роботи може виглядати так.

Дітей доцільно поділити на три підгрупи по ступеню складності виявлених мовних недоліків. Всім підгрупам були дані умовні назви. Увага: вони ніколи не уживаються при дітях і їх батьках.

До першої підгрупи ("Слабка") увійшли дошкільники з найбільшою кількістю мовних недоліків (серйозне відставання по всіх або декільком напрямам мовного розвитку), які вимагали найпильнішої уваги, систематичної підгрупової і індивідуальної роботи.

До другої підгрупи ("Середня") увійшли діти з невеликою кількістю мовних недоліків, які потребують періодичної роботи.

До третьої підгрупи ("Сильна") увійшли діти, у яких відсутні мовні недоліки або їх кількість і "якість" не викликають серйозних побоювань (недоліки в розвитку дрібної моторики, ліворукі діти і ін.).

При подібному розподілі дітей педагог займається зі всіма підгрупами, проте інтенсивність роботи з кожною з них різна. Так, з дітьми першої підгрупи педагог працює щодня (вранці і увечері); з дітьми другої підгрупи - два-три рази на тиждень (або вранці, або увечері); з дітьми третьої підгрупи - один раз в тиждень. Інтенсивність роботи з другою і третьою підгрупами визначається самим педагогом залежно від результатів обстеження мовлення дітей на початок навчального року.

Протягом року діти в підгрупах можуть мінятися. Це залежить від їх успіхів. Так, діти з першої підгрупи, досягнувши певних позитивних результатів, можуть бути переведені в другу і навіть (пізніше) в третю підгрупу.

Зміст підгрупової і індивідуальної роботи визначається щомісячно - після підведення підсумків попереднього місяця вихователями групи.

Найбільш гостро перед вихователями встала проблема організації індивідуальної роботи з дітьми. Не вистачало часу, щоб охопити всіх дітей і попрацювати з ними по всіх напрямах мовного розвитку. Тоді для визначення реальних тимчасових можливостей в кожній групі на початку навчального року почали проводити хронометраж дня і тижня, що дозволяє скласти реальний план індивідуальної і підгрупової роботи, виробити алгоритм педагогічної дії і самостійної мовної діяльності кожної дитини. На основі хронометражу розробляємо зразкову схему розподілу різних форм роботи по мовному розвитку. Так, дітям, які завжди першими приходять в дитячий сад, пропонуються індивідуальні завдання і вправи, що враховують їх мовні недоліки і труднощі. Що приходить пізніше пропонують індивідуальні завдання або їх підключають до вже працюючих дітей (останній варіант можливий в тому випадку, якщо мовні дефекти дітей співпадають). Так індивідуальна робота поступово переходить в підгрупову. Коли збираються майже всі діти групи, педагог пропонує подивитися, хто чим займався і яких результатів досяг, після цього переходить до фронтальних заходів. Аналогічно може проходити робота в другій половині дня. А можна її організувати як би в зворотному порядку: від фронтальної до підгрупової і потім до індивідуальної (залежно від того, як діти розходяться по будинках).

На заняттях диференційованого підходу ставляться наступні цілі. • Розвиток і вдосконалення всіх сторін усного мовлення кожної дитини (вимова, словник, граматична будова, зв'язна мова).

 • Розвиток дрібної моторики рук.

 • Формування передумов до учбової діяльності (розвиток уміння прийняти учбову задачу і виконати її, уміння взаємодіяти з однолітками, а також самоконтролю).

Заняття диференційованого підходу мають певну структуру.

1. Вступна частина
Задача - зацікавити дітей майбутньою діяльністю.

Зразковий зміст. Вводиться певна мотивація. Вона може бути ігровий, коли всі завдання об'єднані одним сюжетом. Наприклад, готуємося до подорожі або космічного польоту, одержуємо лист з проханнями від Веселого Язичка і т.п. Мотивами можуть стати допомога педагогу ("Я не встигаю підготуватися до заняття по математиці - допоможи мені вирізувати ці круги і овали і т.п."), допомога малюкам, ігровому персонажу або іграшці і т.п.2. Організаційна частина

Задача - сформулювати завдання, попередити можливі утруднення, помилки; запропонувати варіанти їх подолання і виправлення (порівняти із зразком, звернутися по допомогу до однолітка або педагога і т.п.); розподілити завдання між дітьми.

Зразковий зміст. Діти виконують завдання індивідуально, в парах, підгрупами. Педагог нагадує правила взаємодії один з одним. Для організації мовного спілкування в ході виконання завдань і дидактичних ігор дітям пропонується узяти на себе певну роль.


 • Дитина - вчитель - припускає знання дитиною правил гри і уміння пояснювати їх, ставити питання, стежити за ходом гри.

 • Дитина - учень - припускає уміння дитини уважно слухати, відповідати на питання, дотримувати правила.

 • "Партнери" - припускає знання всіма учасниками гри правил, виконання їх, уміння ставити питання і будувати відповіді відповідно до почутого.

3. Основна частина

Зразковий зміст. Діти виконують завдання. Педагог тримає у полі зору всіх, спостерігає за ходом спілкування і виконання завдань, при необхідності надає допомоги.4. Завершальна частина

Зразковий зміст. В кінці заняття педагог обов'язково підводить підсумок (наприклад, "Давайте подивимося, що кожний з нас зробив"), при цьому делікатно і тактовно дає оцінку кожному виконаному завданню. Чим старші діти групи, тим об'ективніше повинна бути оцінка: з чим вони впоралися, а з чим ні. Розбираються причини виконання або невиконання завдань, намічаються шляхи вдосконалення виконуваної роботи в майбутньому.

Конкретний зміст занять педагоги відбирають самостійно, орієнтуючись на:


 • результати обстеження розвитку мови;

 • рекомендації логопеда (для дітей з порушенням звуковимови);

 • результати аналізу фронтальних занять (для дітей, що не справляються з програмою).

Досвід складання і проведення занять диференційованого підходу показав: доцільно найчастіше користуються наступними завданнями і формами роботи.

 • Вправи на розвиток дрібної моторики рук, завдання на підготовку до навчання листу.

 • Дидактичні ігри на розвиток всіх сторін мови і різних психічних процесів.

 • Підгрупові заняття, на яких проводяться вправи на розвиток всіх сторін мовлення (звичайно підбираються діти, що вимагають найпильнішої уваги дорослих).

При плануванні занять диференційованого підходу педагог обов'язково продумує завдання і мовні ігри, до яких діти приступають у разі дострокового виконання індивідуальних завдань.

Приведемо зразковий конспект коректувального заняття з дітьми старшого дошкільного віку.

1. Педагог збирає дітей і повідомляє їх, що сьогодні кожному будуть дані свої завдання. "Треба постаратися виконати їх до кінця заняття, але поспішати не слід: оцінюватися будуть не швидкість, а якість, акуратність, правильність виконання завдання".

Якщо хтось з дітей зуміє правильно виконати завдання до кінця заняття, він може по вибору пограти з мозаїкою (яка приготована на столі біля вікна) або в гру "Жаби" (для цього на килимі лежить маска жаби, ведучого вибирають лічилкою).

2. Педагог з дітьми обходить робочі місця, пояснює завдання.

Розподіл завдань і ігор • Настільно- друкарські мовні ігри - "На цьому столі я приготувала ігри для Олі і Одружуй. Вони називаються "Знайди протилежне" і "Колюче і пухнасте" (стисло нагадує правила гри і просить дівчаток залишити кінцеві результати гри на столі для їх подальшого аналізу).

 • Робота з ножицями (для ліворуких дітей) - "Завтра мені знадобляться геометричні фігури. Фігур повинно бути багато. Я попрошу Колю, Машу і Максима вирізувати з паперу намальовані геометричні фігури".

 • Дрібна моторика (робота з дидактичним матеріалом) - "Сьогодні вранці я зайшла до малюків. Вони були чимось засмучені. Я запитала їх, що відбулося, і вони мені розповіли, що випадково висмикнули шнурки з цих красивих сумочок. І в них тепер нічого не можна покласти. Я обіцяла малюкам, що ви допоможете зібрати сумочки. Це відповідальне завдання я доручаю Вові і Сергійку".

 • Дрібна моторика (бісерографія - викладання бісером на пластиліновій основі) - "Подивитеся на двох щенят. Вони сидять біля килимків і намагаються щось роздивитися. Знаєте що? Узори на килимках. Так тільки узорів-то немає. Це дуже засмучує щенят. Але Марина і Олена допоможуть їм: прикрасять килимки красивим різноколірним бісером".

 • Розвиток словника (робота парами) - "Миша і Ваня сьогодні гратимуть з м'ячем в ігри "Навпаки" (підбір антонімів) і "Хто у кого" (тварини і їх дитинчата)".

 • Закріплення зорових образів літер (робота з дітьми, що пропустили попередні фронтальні заняття). "Костя, Настя і Сергій продовжать знайомство з буквою "М" (показ демонстраційної букви). Вам належить виконати наступні завдання: у буквених ланцюжках знайти всі букви "М" і розрізати їх на становлячі елементи; зібрати з свого буквеного конструктора букву "М".

 • Розвиток артикуляції і навиків діалогічної мови (робота з аудіоплейєрами) - "Сьогодні Ганна і Ксюша одержали листи від Веселого Язичка. Він хоче з вами пограти і поговорити. А ви хочете? Якщо Язичок довго мовчатиме, це значить, що він чекає продовження вашої розповіді".

3. Підгрупове заняття вихователя з "слабкими" дітьми - "А вас я запрошую з собою. Сідайте. Сьогодні я хочу розповісти вам одну історію. Недавно я була в зоопарку і бачила там багато різних тварин. Рано вранці вони прокидалися (вправа артикуляції "Усмішечка"). Слон тягнув свій хобот ("Хоботок"), а тігрята ніяк не хотіли прокидатися, прогинали свої спинки ("Сердита кішечка"). Ведмежата прокинулися першими і побігли гойдатися на качелях ("Качелі"). У мене був з собою фотоапарат, яким я зробила декілька знімків. Давайте їх подивимося".

"Лис, лисиця, лисеня". "Чия це сім'я? Як називається в лисячій сім'ї тато? Мама? Хто у них дитинчата?". Аналогічно йде робота з сім'ями інших тварин (ведмеді, вовки, леви, тигри і ін.).

"Якнайбільше мені сподобалася велика, красива, сильна тварина. Я довго стояла і милувалася їм. Відгадайте, хто це?

У нього величезний хобот.

Сам величезний і сильний,

Добрий, ласкавий, надійний.

Ну, звичайно, це... (слон).

Давайте ближче розглянемо слона. Що у нього є? (Діти називають частини його тіла) Який слон? (Називають ознаки)

Слоненя було дуже веселим і рухомим. Я розповім, що він робив, а ви мені допоможете. Коли я робитиму паузи, ви підберете і вставите слова, схожі на слово "йшов". По доріжці слоненя (йшов); за дерево (зайшов); з-за дерева (вийшов); до друзів (підійшов).

Слоненя з друзями любить грати в хованки. Сьогодні він водить, а друзі ховаються. Давайте допоможемо слоненяті знайти його друзів (використовування дрібних іграшок або фігурок). Тигр сховався (за дерево), лисеня (під стілець) і т.д. (використовуються приводи, які необхідно закріпити).

Довго звіри грали, поки мами не покликали їх обідати. Слоненя було дуже розумним, умів рахувати до п'яти. І все, що він одержав сьогодні на обід, він порахував: один банан, два банани і так до п'яти. Аналогічно перераховуються яблука і груші (закріплюється узгодження іменників з числівниками). Так закінчилася історія про слоненя".

4. "Тепер давайте підійдемо до наших хлопчиків і подивимося, як вони виконали свої завдання". Педагог разом з дітьми обходить всі робочі місця, дає об'єктивну оцінку результатам роботи дітей.Досвід упровадження занять диференційованого підходу показує, що необхідно виконувати наступні умови.

 • Знання педагогами особливостей мовного розвитку (і розвитку в цілому) кожної дитини своєї групи.

 • Уміння аналізувати результати педагогічної діяльності (обстеження, спостереження, фронтальні заняття) і планувати роботу по розвитку мовлення, виходячи з одержаних даних.

 • Наявність у дітей певного рівня розвитку самостійності і умінь взаємодіяти з однолітком.

 • Систематичне (а не епізодичне) проведення занять даного вигляду.

У групі заняття диференційованого підходу проводяться в системі (починаючи із старших груп) як мінімум один раз в місяць. В деяких випадках їх кількість може бути збільшене, що залежить від результатів обстеження мови дітей. Підготовча робота по упровадженню занять диференційованого підходу починається з другої половини навчального року з дітьми середнього дошкільного віку. Для цього у фронтальні заняття включаються елементи індивідуальних і підгрупових завдань (як частина заняття), які нетривалі за часом і нескладні за змістом.

Скачати 166.25 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка