Кваліфікація – 040200 бакалавр соціологіїСкачати 159.18 Kb.
Дата конвертації31.03.2016
Розмір159.18 Kb.
#55
Соціологія

Спеціальність: Соціологія, Public RelationsКваліфікація – 6.040200 бакалавр соціології


Qualification – 6.040200 Bachelor of Sociology

Кваліфікація - 8.040201 магістр соціології


Qualification – 8.040201 Master of Sociology

Цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін

Вступ до соціології особистості

Introduction to Sociology of a Personality

Вступ до сучасних соціологічних теорій

Introduction to Contemporary Sociological Theories

Вступ до сучасної логіки

Introduction to Contemporary Logic

Етика

Ethics

Загальна психологія та психологія особистості

General Psychology and Psychology of a Personality

Інформатика

Computer Science

Інформатика-1

Computer Science-1

Історія соціології

History of Sociology

Історія соціології-1

History of Sociology-1

Історія соціології-2

History of Sociology-2

Історія соціологічної думки в Україні

History of Sociological Thought in Ukraine

Ймовірність і статистика

Probability and Statistics

Класичні соціологічні теорії

Classical Sociological Theory

Курсова робота

Term Paper

Курсова робота(соціологія)

Term Paper (Sociology)

Математико-статистичні методи в соціології

Mathematical and Statistical Methods in Sociology

Математичні методи та комп’ютерні засоби в соціальних даслідженнях

Mathematical Methods and Computing in Sociological Research

Методи та методологія соціологічних досліджень

Methodology and Methods of Sociological Research

Основи демографії

Principles of Demography

Основи журналістики

Fundaments of Journalism

Основи макросоціології

Fundamentals of Macrosociology

Основи сучасних інформаційних технологій

Fundaments of Contemporary Information Technologies

Соціальна психологія

Social Psychology

Соціальна структура суспільства

Social Structure of Society

Соціальна філософія

Social Philosophy

Соціологія

Sociology

Соціологія-2.

Sociology-2

Сучасні загальносоціологічні теорії

Contemporary Sociological Theories

Теорія меджменту

Theory of management


Вибіркові навчальні дисципліни

Cоціологія

Антропологія

Anthropology

Базові навички спілкування

Basic Communication Skills

Базові навички спілкування-1

Basic Communication Skills-1

Базові навички спілкування-2

Basic Communication Skills-2

Біографічні методи соціологічного дослідження

Biographical Methods of Sociological Research

Вступ до соціології народонаселення

Introduction to the Sociology of Population Studies

Гендерні дослідження в соціології

Gender Research in Sociology

Застосування соціологічних методів в маркетингових дослідженнях.

Using of Sociological Methods in Market Research

Економічна соціологія

Economical Sociology

Економічна соціологія та соціологія праці

Economical Sociology and Sociology of Labor

Електоральна соціологія

Electoral Sociology

Інтерв’ю та біографічний метод в соціології

Interview and Biographical Method in Sociology

Історична стратиграфія європейського суспільства

Historical Stratigraphy of European Society

Історичні типи філософського мислення

Historical Types of Philosophical Thought

Історія жіноцтва

Women’s History

Логіка

Logic

Мікросоціологія

Microsociology

Методи дослідження аудиторії.

Methods of Auditorium Research

Методи сітьового аналізу соціальних структур

Methods of Network Analysis of Social Structures

Навчально-науковий семінар з соціології.

Study Scientific Seminar on Sociology

Неофункціоналізм у сучасній соціологічній теорії

Neo-functionalism in Contemporary Sociological Theory

Організація та планування ділових комунікацій.

Management in Business Communications

Основи фандрейзингу.

Fundamentals of ///////////////

Основи соціальної економіки

Principles of Social Economics

Основи теорії журналістики

Fundaments of Journalism Theory

Політична соціологія

Political Sociology

Політична соціологія

Political Sociology

Політична соціологія суспільної трансформації: сучасна Україна у порівняльно-історичному контексті

Political Sociology of Social Changes: Contemporary Ukraine in the Comparative and Historical Contexts

Проблеми модернізації та соціальних змін у соціальній філософії

Concepts of Modernization and Social Changes in Social Philosophy

Психологія управління

Psychology of Management

Соціальні структури

Social Structures

Соціологічні дослідження громадської думки в Україні

Sociological Research of Public Opinion in Ukraine

Соціологія громадської думки

Sociology of Public Opinion

Соціологія девіантної поведінки.

Sociology of Deviant Behavior

Соціологія культури

Sociology of Culture

Cоціологія конфлікту

Sociology of Conflict

Соціологія масових комунікацій

Sociology of Mass Media

Соціологія мистецтва

Sociology of Art

Соціологія міста і села

Urban and Rural Sociology

Соціологія молоді

Sociology of Youth

Соціологія освіти

Sociology of Education

Соціологія особистості

Sociology of Personality

Соціологія повсякденності.

Sociology of Household

Соціологія релігії

Sociology of Religion

Соціологія статі

Sociology of Gender

Соціологія суспільних рухів.

Sociology of Public Moving

Соціологія реклами.

Sociology of Advertisment

Соціологія шлюбу та сім’ї

Sociology of Marriage and Family

Стратегія порівняльного дослідження

Methods of Comparative Research

Сучасні парадигми політичної філософії

Contemporary Paradigms of Political Philosophy

Сучасні соціологічні теорії
Теорії та дослідження гендерних відносин у суспільстві

Theories and Research of Gender Roles in Society

Теорія комунікацій.

Communication Theory

Філософія історії

Philosophy of History

Філософія комунікацій

Philosophy of Communication

Якісні методи в соціології

Qualitative Methods in Sociology

Якісні методи соціологічного дослідження

Qualitative Methods of Sociological Research

Теорія та методика зв’язків з громадськістю (PR)

Імідж і технології його формування

Image and Image-Making

Навчальний практикум з паблик рілейшенз.

Study Practical Work on PR

Міжнародні PR

International Public Relations

Організація та планування PR-акцій:

теорія, стратегія, тактикаPR Campaigns: Analysis, Planning and Implementation Concepts

Організація та планування ділових комунікацій: теорія, методи, практика

Management in Business Communications: Theories, Methods and Application

Організація та планування ділових комунікацій: теорія, методи, практика

Communication Technique and PR Concepts: Theories, Principles and Practices

Основи “паблик рілейшнз”

Fundamentals of Public Relations

Основи PR

Principles of Public Relations

Особливості процесів у public relations в умовах радикальних соціальних змін

PR in the Periods of Radical Social Changes

Оцінка ефективності PR роботи

Evaluation of PR Campaigns Results

PR у кризових і конфліктних ситуаціях

Public Relations in a Conflict of --- situation

Правові основи та етика PR

PR: Ethical and Legal Consideration

Професія і практика PR

PR Profession and Practice

Стратегія і тактика PR

Strategy and Tactics of PR

Технології створення подій та інформаційних приводів

PR Technologies of Events and Information Pleas Creating

Технології цивілізованого лобіювання

Technologies of Civilized Lobbying

Психологія, педагогіка та конфліктологія

Вікова психологія

Psychology of Aging

Загальна психологія

General Psychology

Педагогіка вищої школи

Pedagogy of Postsecondary Education

Порівняльна педагогіка та міжнародна освіта

Comparative Pedagogy and International Education

Психологія конфлікту та культура поведінки в конфліктній ситуації

Psychology of Conflict and Behavior in a Conflict Situation

Психологія особистості

Personality Psychology

Психологія розвитку

Developmental Psychology

Психологія творчості

Psychology of Creativity

Соціальна психологія

Social Psychology

Танатологія

Tanatology

Технологія підготовки наукової роботи

Academic Writing Skills

Технололнія та психологія діяльності незалежного посередника в конфлікті

Mediation


Цикл дисциплін вільного вибору студента.

Вступ до соціальної роботи

Introduction to Social Work

Правові основи соціальної роботи.

Legislative Basics of Social Work

Практика з соціальної роботи.

Practice on Social Work

Соціологія впливу: еліти, влада, мода, харизма.

Sociology of Influence

Соціологія тіла.

Sociology of Body

Теорія держави і права.

Theory of State and Law

Філософія історія.

Philosophy of History


Практика


Виробнича

Internship

Навчальна (з інформатики)

Computer Science (Practical Application)

Навчальна

Practical Application

Навчально-дослідницький практикум

Research Practicum

Педагогічна

Teaching of SociologyМагістерська програма з соціології

Актуальні проблеми економіки перехідного періоду.

Special Topics of Transitional Economy

Актуальні проблеми соціології.

Special Topics of Sociology

Бідність та маргіналізація: концепції та емпіричні дослідження

Poverty and Marginalization: Conception and Empirical Research

Вибіркові методи у соціологічних дослідженнях

Selective Methods in Social Research

Застосування складних статистичних методів аналізу в маркетингових дослідженнях.

Using of Difficult Statistical Methods of Analysis in Market Research

Етносоціологія( СЛ 46471 )

Ethno Sociology

Етносоціологія

Ethnosociology

Класичні соціологічні теорії

Classical Social Theories

Класичні соціологічні теорії.

Classical Sociological Theory

Методика соціологічних досліджень: сучасні кількісні методи

Methods of Sociological Research: Contemporary Quantitative Methods

Моделі структурних рівнянь в аналізі соціологічної інформації

Models of Structural Equations in the Analysis of Sociological Information

Моделювання та прогнозування соціальних процесів

Modeling and Prognostication of Social Processes

Науково-дослідна практика-1

Scientific Research Practice-1

Науково-дослідна практика-2

Scientific Research Practice-2

Науково-дослідний семінар

Scientific Research Seminar

Організація і проведення емпіричних досліджень.

Organization and Undertaking of Empirical Researches

Основи конфліктології.

Fundamentals of Conflictology

Політичний маркетинг.

Political Marketing

Соціальна філософія

Social Philosophy

Соціальні проблеми та соціальна політика.

Social Problems and Social Policy

Соціальні структури та особистість

Social Structures and Individual

Соціально-культурні трансформації та їхні особливості в сучасній Україні

Social and Cultural Changes in Contemporary Ukraine

Соціологія девіантної поведінки

Sociology of Deviant Behavior

Соціологія народонаселення.

Sociology of Population

Соціологія підприємництва.

Enterprise Sociology

Стратегія і тактика PR

Strategy and Tactics of PR

Сучасні дослідження соціальної стратифікації

Contemporary Research on Social Stratification

Сучасні соціологічні теорії

Contemporary Sociological Theories

Теорія соціального вибору.

Social Choice Theory

Теорії суспільства та його еволюція

Theories of Society and Society Evolution

Українська соціологічна традиція.

Ukrainian Sociological Tradition

Якісні методи соціологічного дослідження

Qualitative Methods of Sociological Research

Каталог: doc
doc -> Програма навчальної дисципліни психологія управління галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія
doc -> Назва установи, організації
doc -> Економічний факультет
doc -> Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу в управлінській діяльності
doc -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
doc -> Розділ Інженерна психологія як наука дисципліни
doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Скачати 159.18 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка