Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференціїз питань патріотичного виховання молодіСторінка1/34
Дата конвертації11.04.2016
Розмір6.99 Mb.
#790
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Міністерство молоді та спорту України

Міністерство освіти і науки України

Запорізька обласна державна адміністрація

Запорізька обласна рада

Запорізький обласний центр патріотичного виховання молоді

Запорізький національний університет

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Запорізька обласна організація Товариства сприяння обороні України

ВГО Всеукраїнська федерація «Спас»
МАТЕРІАЛИ

VІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇЗ ПИТАНЬ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

«Формування патріотизму в умовах співробітництва та конфронтації в сфері трансграничних взаємовідносин країн»

28листопада 2014

Запоріжжя 2014УДК : 37.015. 31: 172.15 (063)

ББК: 66.75 (0) 150.35я431

М34

Редколегія:

Богомолова Н.М., магістр державного управління, методист МДЦ «Політика та освіта» Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Бойко Г.В., к. психол.н., доцент, доцент кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету.

Бутченко Т.І., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціальної філософії та управління.

Власова Н.Ф., начальник Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації.

Глазунов В.В., доктор філософських наук, професор кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету.

Горшкова О.Г., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики виховання Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Дударева І.В., к. філос. н., доцент кафедри соціології Запорізького національного університету

Лепський М.А., доктор філософських наук, професор, декан факультету соціології та управління Запорізького національного університету.

Мальований М.М., кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики виховання, завідувач МДЦ «Політика та освіта» Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Притула О.Л., президент ВГО «Всеукраїнська федерація «Спас».

Рижов К.А., віце-президент ВГО «Всеукраїнська федерація «Спас», директор Запорізької міської школи «Спас».

Шатало Ю.М., заступник голови Запорізько обласної організації Товариства сприяння обороні України.

Шконда М.А., директор комунального закладу «Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради.

Науково-методичне і технічне редагування:

Точиліна Д.В., заступник директора комунального закладу «Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТОЧНІСТЬ ВИКЛАДЕНИХ У ПУБЛІКАЦІЯХ

ФАКТІВ НЕСУТЬ АВТОРИ.


Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді «Формування патріотизму в умовах співробітництва та конфронтації в сфері трансграничних взаємовідносин країни» (28 листопада 2014 року, м. Запоріжжя) / Упор. Д.В. Точиліна – Запоріжжя:

Збірник містить матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді «Формування патріотизму в умовах співробітництва та конфронтації в сфері трансграничних взаємовідносин країни» (28 листопада 2014 року, м. Запоріжжя). У матеріалах розглянуто проблему формування патріотизму в умовах співробітництва та конфронтації в сфері трансграничних взаємовідносин країни. Розкриті питання: «Військово-патріотичне виховання як передумова національної безпеки». Традиції козацької педагогіки», «Виховний потенціал сучасної освіти, як умова формування патріотизму особистості громадянина», «Державне управління та місцеве самоврядування у визначенні стратегії безпеки трансграничних відносин країн», «Соціальна мобілізації молоді у сталому розвитку суспільства», «Патріотизм як проблема життєдіяльності суспільства в умовах трансграничних відносин країн», «Громадянське суспільство у вирішенні проблем інформаційної та духовної безпеки суспільства».


КЗ «ОЦПВМ» ЗОРзміст
ПЛЕНАРНА РОБОТА

Патріотичне виховання в Україні

Власова Н.Ф. Специфіка патріотичного виховання в умовах трансформації області в прикордонному регіоні

Глазунов В.В. Роль громадянського суспільства в подоланні сучасної соціально-політичної кризи: загрози та можливості

Івашковський В.В. Стратегія та концепція військово-патріотичного виховання молоді в сучасних умовах
Лепський М.А. Вплив трансграничних взаємовідносин країн на патріотизм громадян України

Притула О.Л. Традиції козацької педагогіки як засіб національно-патріотичного виховання
Швачкіна Ю., Потапова Н. Результати соціологічного дослідження студентської молоді:«Патріотичне виховання молоді в умовах співробітництва та конфронтації в сфері трансграничних взаємовідносин країн»

І секція

Військово-патріотичне виховання як передумова національної безпеки. Традиції козацької педагогіки

Кваша О.В. Ігрові методи роботи та елементи козацької педагогіки в системі патріотичного виховання учнів ЗНЗ
Коротчук Є.В. Синівська любов до рідної землі – основа козацької педагогіки
Ніколаєв О.С. Методика військово-патріотичного виховання в системі КЗ «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді» ЗОР
Стефанюк С.К., Гура С.П. Козацьке звичаєве право про вияв активної життєвої позиції

ІІ секція

Виховний потенціал сучасної освіти, як умова формування патріотизму особистості громадянина

Арабаджиєв Д.Ю. Громадянськість родових суб’єктів освітнього протору: регіональний аспект
Барліт А.Ю. Безпека освітнього середовища як умова формування особистості громадянина
Барліт А.Ю., Барліт О.О. Ціннісний підхід до громадянської освіти
Бикова Т.Б. З досвіду патріотичного виховання студентської молоді у КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР
Бровко Б.А. Імперське ставлення Петра І щодо української еліти на прикладі Г.І. Новичького (історико-виховні аспекти)
Булатов С.В. Актуальні питання виховання підлітків групи ризику в умовах шкіл соціальної реабілітації
Волкова К.С., Яковенко А.О. Інклюзивна освіта як засіб зближення українського народу
Гарнійчук В.М. Сутність патріотизму старших підлітків в сучасних умовах
Голубєва Н.І. Реалізація патріотичного виховання через навчальний процес на прикладі ліцеїв з поглибленою військово-фізичною підготовкою
Гончаренко О.М. Вплив здорового способу життя на патріотичне виховання студентів
Горшкова О.Г., Заруба С.П. Сутність громадянського виховання сучасної молоді
Гузенков С.Г. Нові підходи до викладання історії світових війн
Жадько В.А. Філософсько-правове обґрунтування патріотизму
Жадько В.А., Бідзіля П.О. Патріотичне виховання студентства в контексті Закону України «Про вищу освіту»
Зла Д., Мальована Л.І. Роль козацьких організацій у патріотичному вихованні запорізького юнацтва
Зубцова Ю.Є. Організаційно-педагогічні умови ефективної взаємодії школи та сім’ї з формування патріотичних якостей молодших школярів
Климова Т.М. Патріотичний потенціал козацького фольклору
Кодак А.А. Позашкільний навчальний заклад Запорізька дитяча залізниця
Кравець Т.І. Формування особистості громадянина на уроках фізики в умовах військового ліцею
Мальтіна Н.О. Формування патріотизму студентської молоді у процесі виховання та навчання КЗ «Мелітопольське училище культури» ЗОР
Мацерук А.В. Актуальні питання патріотичного виховання молоді у навчальних закладах
Метилка Д.В. Актуализация педагогического потенциала сакральной географии как фактор культивирования патриотизма
Мяло П.І., Мальований М.М. Підсумки позачергових парламентських виборів 26.10.2014 у Запорізькій області: перемога чи поразка патріотичних сил?!!
Нестеренко В.С. Вплив взаємодії між владою та суспільством на патріотичні настрої громадян
Осіна О.М. Цінності, звичаї та традиції українського народу – це запорука нашого майбутнього
Останіна Н.С. Виховний потенціал клубної роботи як умова формування патріотизму учнівської молоді
Прудка В.П. Історична пам'ять народу та патріотизм
Сібіль О.І. Формування соціального досвіду безконфліктної поведінки школярів в політкультурному середовищі
Синьогіна О.В. Формування правової свідомості старшокласників в умовах профільного навчання
Спиця Н.В. Вплив теоретико-філософського рівня вищої освіти на формування патріотизму української молоді
Стефанюк С.К., Гура С.П. Шляхи формування громадянської позиції в освітянському просторі та часі
Тимків О.М. Роль історичного краєзнавства у формуванні патріотизму школярів
Туманян Т.С. Формування і розвиток інтелектуальної особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті
Ученко О.І. Функції громадянсько-політичних рухів в сучасних політичних процесах
Хомяк Л.В. Громадянсько-патріотичне виховання студентів: традиції та іновації
Цибуліна І.В. Збагачення змісту патріотичного виховання студентів у вищому навчальному закладі
Черних В.І. Є такий музей у Мелітополі
Чернявська О.О. Патріотичне виховання, як складова роботи соціально-педагогічного закладу в літній період
Шмелькова Г.М. Формування патріотизму як чинника соціалізації молоді України

ІІІ секція

Державне управління та місцеве самоврядування у визначенні стратегії безпеки трансграничних відносин країни

Битко А.С. Вплив інформаційної війни на формування патріотизму в Україні
Бобровський М.І. Патріотичне виховання як фактор сталого соціального розвитку
Воловик В.И. Патриотизм против шовинизма
Горло Н.В. Етнорегіоналізм як чинник політичної нестабільності у державі
Діхтяренко Р. Проблема патріотизму молодих вчених в Україні
Еделєва М.А. Роль державної інформаційної політики в формуванні патріотичного виховання молоді
Заболотна М.Ф. Особливості української діаспори в Аргентині
Звягінцева Г.А. Патріотичне виховання молоді як напрямок соціальної роботи
Кальцева С.І. Особливості розвитку громадянського суспільства в умовах нестабільності
Каприцын И.И. Тенденции в развитии украинского патриотизма по результатам парламентских выборов 2014 года
Кіндратець О.М. Види патріотизму та їх особливості
Корнієнко Г.М. Антропний принцип як підґрунтя визначення духовних обріїв розвитку людини та суспільства
Лепська Н.В. Пасіонарність у формуванні патріотизму народу
Македонська С.І. Розвиток патріотизму українського суспільства
Масюк О.П. Мрія про краще майбутнє як основа патріотизму
Мофа С.О. Патріотизм як потужний потенціал соціальної енергії в стратегії розвитку України в умовах глобалізації
Налапша О.В. Передумови та фактори формування мультикультуралізму
Ратушна Т.О. Тенденція до візуальної декларації патріотизму в сучасній Україні
Скворець В.О. Традиції життєустрою як фактор збереження українського народу
Стариковська О.О.Патріотичне виховання як основа системи державобудування
Черкун Я.С. Патріотичні заходи як форма проведення вільного часу в сучасному українському суспільстві
Юргіна Ю.В. Іредентизм в Україні як результат відсутності ефективної політики патріотичного виховання

ІV секція

Соціальна мобілізація молоді у сталому розвитку суспільства

Аранжій А.М. Профорієнтаційна робота з професійного самовизначення дітей-сиріт як складова патріотичного виховання
Бабак О.О. Самоідентифікація української молоді в умовах сьогодення
Бєльман А. Волонтерство, як детермінант патріотичного виховання
Бобровський М.І. Патріотичне виховання як фактор сталого соціального розвитку
Бойко Г.В. Використання рольових ігор у формуванні готовності до працевлаштування у випускників ВНЗ
Бойко Е. Роль музичних рок груп у благодійній діяльності
Борисенко Ю.Ю. Благодійність як фактор патріотизму
Бочкарь К.С. Кінематограф як фактор розвитку патріотизму у молоді
Булавкина Е.А. Социальная реклама как один из факторов формирования патриотического настроения
Глухова Є. Вплив корпоративної культури на формування статусно-рольових позицій молодого працівника
Гулякова К.І. Подолання відчудження як умова формування патріотизму української молоді
Звягінцева Г.А.Патріотичне виховання молоді як напрямок соціальної роботи
Дударева І.В. Науковий ресурсний центр зі сталого розвитку у соціальній мобілізації студентів ЗНУ
Лепська А. Земельна реформа як чинник забезпечення сталого розвитку населених пунктів
Ломова Г.С. Особености воспитания патриота в постмодерном обществе
Марченко С.В. Вплив флешмобу на патріотичні почуття
Половко А.В. Підтримка патріотизму у військовослужбовців
Скворцова К.М. Патріотизм як передумова щастя
Струк О.В. Підготовка менеджерів соціальної сфери в умовах розбудови української державності
Тарасенко П.Ю. Розважальний контент, як інструмент патріотичного виховання молоді з груп ризику
Овчарова В.С. Волонтерська діяльність як спосіб формування патріотичних якостей особистості
Шоломко А. Підтримка національного виробника у патріотичному вихованні молоді

V секція

Патріотизм як проблема життєдіяльності суспільства в умовах трансграничних відносин країн

Бабарикіна Н.А. Роль громадянського суспільства в умовах соціальної трансформації
Волкова К.С., Яковенко А.О. Інклюзивна освіта як засіб зближення українського народу
Гнєдашев В.М. Почуття гідності як шлях виховання патріотизму у школярів засобами музейної педагогіки
Дідик С.С. Герої нашого часу
Лук’янчук Е.А. Виховання ціннісного ставлення до себе як чинник розвитку особистості учнів
Наливайко П.І. Соціальний та правовий захист військовослужбовців
Онипченко О.І. Ідеал людини-патріота в українській народній пісні у педагогічній спадщині Г. Ващенка
Пашков В.В., Богомолова Н.М. Особливості виховання громадянина та патріота у загальноосвітніх навчальних закладах
Петренко О.Л., Туєва Я.М.Значення духовних традицій роду для всебічного розвитку особистості в умовах сьогодення
Ременюк Д.Д. Сутність і роль сучасного українського патріотизму у консолідації суспільства
Рикун А.В. Волонтерство – як прояв патріотизму (з досвіду Запорізкого державного медичного університету)
Синичин О.О. Ідея патріотизму в сучасній комерційній рекламі
Туманян Т.С. Формування і розвиток інтелектуальної особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті
Усенко О.І. Функції громадсько-політичних рухів в сучасних політичних процесах
Швець Т.Е. Патріотичне виховання: удосконаленням не обмежитися

VІ секція

Громадянське суспільство у вирішенні проблем інформаційної та духовної безпеки суспільства


Сидоренко С.В. Теоретико-методологічні засади глобального громадянського суспільства

Штука І.І. Політична освіта та її значення в громадянському суспільстві

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Навчальний посібник Харків нфаУ 2011 (07) к 15 Рецензенти: В. О. Тюріна
2015 -> Київська духовна академія української православної церкви київського патріархату новітні релігійні та містичні рухи: системний аналіз Збірник наукових праць
2015 -> Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254
2015 -> Положення про організацію освітнього навчального процесу Миколаїв-2015 ббк 74. 202 П 52 Затверджено вченою радою Миколаївського національного університету імені В. О
2015 -> Міністерство освіти І науки україни технолого-економічний коледж миколаївського національного аграрного університету
2015 -> Гарбадин Андрій Стефанович робоча програма
2015 -> Програма навчальної дисципліни соціальна культурологія


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка