Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015Скачати 212.83 Kb.
Дата конвертації06.04.2016
Розмір212.83 Kb.
#291
ТипМетодичні рекомендації


КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ

ДОШКІЛЬНОЇ, ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ Й ПСИХОЛОГІЇ

ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Методичні рекомендації

для самостійної роботи слухачів курсів

підвищення педагогічної кваліфікації

Херсон – 2015УДК 373.2

ББК 74.105

П 24
Схвалено на засіданні кафедри теорії і методики

дошкільної, початкової освіти й психології

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

(протокол N 5 від 02.09.2015 р.)

Укладачі:

Туркот Т.І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;

Алексєєва Н.В., завідувач бібліотеки КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;

Паламарчук С.А., бібліотекар КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Рецензенти:

Комінарець Т.В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;

Раєвська І.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»


П 24


Педагогічна роботи з батьками дітей дошкільного віку : методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації / уклад. Т. І. Туркот, Н. В. Алексєєва, С. А. Паламарчук. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 24 с.

«Методичні рекомендації» адресовані керівникам, вихователям–методистам, вихователям, вихователям логопедичних груп, які зацікавлені в самостійному поглибленні знань у галузі забезпечення ефективної взаємодії дошкільних навчальних закладів та родин дітей дошкільного віку.УДК 373.2

ББК 74.105

© «Херсонська академія неперервної освіти», 2015ЗМІСТ

Вступ

4

1.

Лекція «Педагогічні особливості роботи вихователя з батьками дітей дошкільного віку»

6


2.

Семінарсько–практичне заняття «Підготовка батьків майбутніх першокласників до навчання дитини в школі»

8


3.

Теми для самостійного опрацювання

11
3.1.

Особливості навчально–виховної роботи з п'ятирічними дітьми

11

3.2.

Етапи соціалізації дитини

13
3.3.

Методики визначення готовності дитини до школи

15
3.4.

Особливості педагогічної взаємодії вихователя–логопеда з батьками дітей дошкільного віку

17

3.5.

Діяльність вихователя–методиста щодо оптимізації взаємодії колективу дошкільного навчального закладу з родиною дітей дошкільного віку

19

3.6.

Роль керівника дошкільного навчального закладу в організації роботи з батьками

21


4.

Контрольні запитання і завдання

23

5.

Тематика рефератів і випускних робіт

23


ВСТУП
Сім'я — перша школа людських взаємин, де діти з ранніх років засвоюють систему моральних цінностей, норм поведінки, культурні традиції народу. Саме в ранньому дитинстві залежно від умов життя у дитини виховується довірливе ставлення до світу або ж постійне очікування прикростей від усього, що її оточує. Адже почуття, сформовані в дитинстві, нерідко супроводжують людину протягом усього життя, надаючи її стосункам з іншими особливого стилю і емоційного забарвлення: спрямованість на спілкування або бажання його уникнути, прагнення до співпраці, взаємодопомоги або конфліктність, довірливість або замкненість, агресивність.

Традиції сімейного виховання складались протягом століть. Звичайно вони формувались стихійно, відображуючи особливості побуту, спілкування і загалом культуру народу. До недавніх часів сім’я була патріархальною, численною за складом. До неї входили представники трьох, а нерідко чотирьох поколінь. Правила виховання дітей передавались новим поколінням як освячені часом канони.

Протягом останнього століття зростаючий темп суспільних перетворень змінив і сім’ю: основною стала так звана нуклеарна сім’я (батьки і діти). Кількість дітей у сім’ї неухильно зменшується, тісні в минулому зв’язки між її членами поступаються місцем зв’язкам нестійким.

Зміст, методи і форми виховання дітей у сім’ї залежать від загальної культури батьків. Нерідко сімейне виховання має довільний характер, здійснюється без чіткої системи. Тому в дошкільних закладах діти однієї групи можуть істотно відрізнятися між собою за загальним розвитком та ступенем вихованості. В одних сім’ях малята ростуть активними, допитливими, добрими, привітними, довірливими, цікавляться іграми, книжками, природою, мистецтвом, в інших — батьки не дуже дбають про загальний розвиток сина або доньки, зате велику увагу приділяють дисциплінованості, слухняності. Трапляються випадки, коли вихованню дитини не приділяють спеціальної уваги, і вона зростає непідготовленою до життєдіяльності у соціумі.

Отже, теперішнього часу виникла необхідність звертати більше уваги на культуру сімейного виховання. У цьому напрямі актуальною постає проблема удосконалення шляхів взаємодії дошкільних навчальних закладів з родинами дітей дошкільного віку.

Ураховуючи актуальність окресленої проблеми, метою пропонованих «Методичних рекомендацій» ми визначили надання допомоги слухачам курсів підвищення кваліфікації в поглибленні знань у галузі забезпечення ефективної взаємодії дошкільних навчальних закладів та родин дітей дошкільного віку.1. ЛЕКЦІЯ
Педагогічні особливості роботи вихователя

з батьками дітей дошкільного віку – 2 год.
Мета: поглибити знання слухачів про психолого–педагогічні особливості просвітницької роботи з батьками дітей дошкільного віку.

Ключові слова: дитина дошкільного віку, вікові та психологічні особливості, здоровий спосіб життя, моральне виховання, превентивне виховання, майбутній першокласник.

План

 1. Методи ознайомлення батьків з психофізіологічними особливостями дошкільнят.

 2. Ознайомлення батьків з засобами формування у дітей дошкільного віку потреби у здоровому способі життя.

 3. Підготовка батьків до превентивного та морального виховання дитини в сім'ї.

 4. Специфіка роботи ДНЗ з батьками майбутніх першокласників.


Література

 1. Дитина: програма навчання і виховання дітей від 3 до 7 років / авт. колектив. – Київ : Богдана, 2003. – 324 с.

 2. Баришполь С. В. Корисні поради для батьків і вчителів першокласників / С. В. Баришполь // Початкове навчання та виховання. – 2012. – N 25. – С. 9–11.

 3. Бєлєнька, Г. П’ятирічні: на фінішній прямій до школи / Ганна Бєлєнька // Дошкільне виховання. – 2013. – N 11. – С. 4–6.

 4. Дерев’янко В. І. Особливості роботи з батьками майбутніх першокласників (за програмою «Впевнений старт») / В. І. Дерев’янко, І. І. Павлюченко // Дошкільний навчальний заклад. – 2012. – N 11. – С. 6–14.

 5. Кондрашова, О. Навчання батьків майбутніх першокласників / Олена Кондрашова // Методист. – 2012. – N 9. – С. 71–76.

 6. Коровіна В. Перший раз у перший клас: заняття для батьків першокласників / В. Коровіна // Відкритий урок. – 2011. – N 5. – С. 75–77.

 7. Кочерга, О. Психофізіологічний розвиток дитини перед школою / Олександр Кочерга // Початкова школа. – 2012. – N 1. – С. 45–48.

 8. Матвієнко О. В. Здоров’я молодшого школяра – запорука успішного навчання: батьківські збори / О. В. Матвієнко // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. – N 10. – С. 27–32.

 9. Моісєєва Н. М. Робота з батьками майбутніх першокласників / Н. М. Моісєєва // Початкове навчання та виховання. – 2012. – N 13. – С. 30–35.

 10. Попова Л. В. Як подолати батьківський страх перед школою. Поради психолога / Л. B. Попова // Дошкільний навчальний заклад. – 2012. – N 2. – С. 44–47.

 11. Чигусова, М. Батьківський лекторій / Марина Чигусова // Управління освітою. – 2012. – N 12. – Вкладка. – С. 6–16.

 12. Коваленко В. Н. Хочу в школу. Занятия по подготовке детей шестого года жизни к обучению в школе / В. Н. Коваленко, С. Н. Швецова // Початкове навчання та виховання. – 2014. – N 3. – С. 7–17.

 13. Литвин, І. Специфіка взаємодії з батьками під час підготовки дитини до школи / Інна Литвин // Практичний психолог: дитячий садок. – 2015. – N 1. – С. 18–21.

 14. Овдій Л. На порозі школи: співпраця з батьками / Л. Овдій, Т. Д'яченко, Л. Каган // Вихователь–методист дошкільного закладу. – 2014. – N 5. – С. 49–52.


2. СЕМІНАРСЬКО–ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ – 2 ГОД.
Підготовка батьків майбутніх першокласників

до навчання дитини в школі
План

 1. Психофізіологічний розвиток дитини старшого дошкільного віку

 2. Підготовка батьків до навчання дитини в школі.

 3. Методика підготовки і проведення просвітницьких педагогічних заходів з батьками майбутніх першокласників (обмін досвідом).

 4. Робота з батьками дітей, які не відвідують дитячий садок.

 5. Корисні поради батькам майбутніх першокласників (Мозковий штурм – складання «Пам'ятки батькам»).


Література

 1. Бєлєнька, Г. П’ятирічні: на фінішній прямій до школи / Ганна Бєлєнька // Дошкільне виховання. – 2013. – N 11.– С. 4–6.

 2. Жебровський, Б. М. Лист батькам майбутніх першокласників: Якщо дитині шість років. Десять відповідей на питання батьків п’ятирічних дітей / Борис Михайлович Жебровський // БВДС. – 2012. – N 15. – С. 1–5.

 3. Журавель Т. І. Психологічна підготовка дошкільника до навчання у школі–родині досвід / Т. І. Журавель // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2011. – N 6. – С. 5–10.

 4. Иванова O. A. Рекомендации для беседы с родителями будущих первоклассников / О. А. Иванова // Русский язык и литература в школах Украины. – 2011. – N 6. – С. 35–37.

 5. Казанникова О. Диагностика сформированности навыков учебной деятельности. Рекомендации родителям «Развивающие пособия для детей дошкольного и младшего школьного возраста» / О. Казанникова // Методична скринька. – 2012. – N 3-4. – C. 12–16.

 6. Коваль В. Програма «Впевнений старт» як орієнтир формування готовності до навчання у школі / В. Коваль, З. Брежко // Вихователь–методист дошкільного закладу. – 2011. – N 9. – С. 14–23.

 7. Кочерга, О. Психофізіологічний розвиток дитини перед школою / Олександр Кочерга // Початкова школа. – 2012. – N 1. – С. 45–48.

 8. Кравчук, Г. Майбутні першокласники : цикл занять для батьків / Галина Кравчук // Психолог. – 2012. – N 11-12. – С. 96–101.

 9. Литвин, І. Специфіка взаємодії з батьками під час підготовки дитини до школи / Інна Литвин // Практичний психолог: дитячий садок. – 2015. – N 1. – С. 18–21.

 10. Логачевська С. Підготовка до школи дітей, які не відвідують дитячий садок / С. Логачевська, Т. Логачевська // Початкова школа. – 2013. – N 3. – С. 5–9.

 11. Ломакіна О. Профілактика шкільної дезадаптації у дітей старшого дошкільного віку / О. Ломакіна // Вихователь–методист дошкільного закладу. – 2012. – N 2. – С. 34–42.

 12. Мішина, Н. Поради логопеда батькам першокласників / Наталя Мішина // Дефектолог. – 2012. – N 6. – С. 55–56.

 13. Олійник В. Поради батькам майбутніх першокласників / В. Олійник // Початкова освіта. – 2012. – N 11. – С. 22–23.

 14. Підберезька М. М. Успішна адаптація першокласників. Консультація для батьків / М. М. Підберезька // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2015. – N 1. – С. 28–32.

 15. Попова Л. В. Як подолати батьківський страх перед школою. Поради психолога / Л. B. Попова // Дошкільний навчальний заклад. – 2012. – N 2. – С. 44–47.

 16. Попович Н. Р. Майбутні першокласники. Рекомендації щодо проведення підготовчих занять із дітьми та організація методичної роботи з батьками / Н. Р. Попович // Дошкільний навчальний заклад. – 2015. – N 5. – С. 2–26.

 17. Родніна В. В. Готуємо впевнений старт дитини разом. Система роботи з батьками дітей, які не відвідують ДНЗ : перелік завдань для роботи з дітьми вдома / В. В. Родніна // Початкове навчання та виховання. – 2014. – N 4-5. – С. 17–41.

 18. Рябчикова О. Підготовка до школи та готовність до школи / О. Рябчикова // Довідник класного керівника. – 2012. – N 5. – С. 58–67.

 19. Савінова, Н. Батькам першокласника: проблеми адаптації / Наталія Савінова // Практика управління закладом освіти. – 2013. – N 9. – С. 30–35.

 20. Сухаревська О. Як розвинути мотиваційну готовність дитини до навчання? / О. Сухаревська, Т. Касьяненко // Перша вчителька. – 2012. – N 1. – С. 30–31.

 21. У перший клас – без проблем // Майстерня вчителя: Додаток до газети «Джерела». – 2013. – N 6. – С. 16.

 22. Черноморець В. Проблеми готовності першокласників до школи очима батьків / В. Черноморець, Н. Буркіна // Управління освітою. – 2012. – N 10. – С. 18–21.3. ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
3.1. Особливості навчально–виховної роботи з п'ятирічними дітьми
Література

 1. Бєлєнька Г. П’ятирічні: на фінішній прямій до школи / Г. Бєлєнька // Дошкільне виховання. – 2013. – N 11. – С. 4–6.

 2. Богуш, А. М. Мовленнєвий портрет п’ятирічної дитини / Алла Михайлівна Богуш // Дошкільне виховання. – 2013. – N 7. – С. 6–10.

 3. Вертипорох О. Співпраця з дитячими установами: Роль співпраці навчальних закладів різних рівнів у вихованні дошкільника та його підготовці до подальшої освіти / О. Вертипорох, С. Литвинова // Директор школи. – 2012. – N 12. – С. 44–47.

 4. Дерев’янко В. І. Особливості роботи з батьками майбутніх першокласників (за програмою «Впевнений старт») / В. І. Дерев’янко, І. І. Павлюченко // Дошкільний навчальний заклад. – 2012. – N 11. – С. 6–14.

 5. Замаш Т. О. До школи з радістю! : Міні–проект / Т. О. Замаш // БВДС. – 2013. – N 21-22. – С. 34–41.

 6. Інструктивно–методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах: Лист від 13.08.2014 р. N 1/9–411 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2014. – N 25-27. – С. 49–54; Практика управління дошкільним закладом. – 2014. – N 9. – С. 72–75.

 7. Казаннікова, О. Психологічна характеристика дитини п’ятирічного віку / Олена Казаннікова // Методична скринька. – 2011. – N 1. – С. 22–23.

 8. Кузнєцова, О. Дошкільна зрілість / Оксана Кузнєцова // Психолог дошкілля. – 2011. – N 12. – Вкладка. – С. 1–46.

 9. Лемешева Т. Є. Етапи соціалізації дитини: підготовка до школи та адаптація першокласників / Т. Є. Лемешева, І. М. Подавільнікова // Таврійський вісник освіти. – 2013. – N 4. – С. 270–278.

 10. Ломакіна О. Профілактика шкільної дезадаптації у дітей старшого дошкільного віку / О. Ломакіна // Вихователь–методист дошкільного закладу. – 2012. – N 2. – С. 34–42.

 11. Низковська О. До школи готуємо змалку / О. Низковська // Дошкільне виховання. – 2011. – N 5. – С. 8–12.

 12. Піроженко, Т. Турботу про малечу – на дитячі плечі? / Тамара Піроженко // Дошкільне виховання. – 2011. – N 6. – С. 7–10.

 13. Полударова, А. Психолого–педагогічні аспекти адаптації дітей до школи / Алла Полударова // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2011. – N 10. – С. 22–28.

 14. Скворцова, С. Логіко–математична компетентність дитини: наступність дошкілля і школи / Світлана Скворцова // Дошкільне виховання. – 2011. – N 5. – С. 13–17.

 15. Сходинки майбутнього школярика : Освітній проект // БВДС. – 2013. – N 21–22. – С. 27–33.

 16. Шевчук, А. Художні проекти з 5–річними дітьми та їхніми батьками / Антоніна Шевчук // Дошкільне виховання. – 2013. – N 8. – С. 11–17.


3.2. Етапи соціалізації дитини
Література

 1. Алєко О. А. Родина – провідний соціальний інститут формування первинного соціального досвіду дітей дошкільного віку / О. А. Алєко // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2012. – Випуск 16. – С. 220–225.

 2. Григоренко О. В. Соціалізація через ситуативні ігри / О. В. Григоренко // Логопед. – 2012. – N 2. – С. 10–12.

 3. Друзяк О. М. Соціалізація дитини у процесі сюжетно–рольових ігор в умовах дошкільного закладу / О. М. Друзяк // Таврійський вісник освіти. – 2012. – N 2. – С. 135–143.

 4. Дьякова В. Д. Корекційно–розвивальна програма формування соціальної компетентності дошкільників 4–6 років життя / В. Д. Дьякова // Дошкільний навчальний заклад. – 2011. – N 5. – С. 7–22.

 5. Кононко, О. Соціально–психологічна безпека дошкільника: суть та умови / Олена Кононко // Вихователь–методист дошкільного закладу. – 2011. – N 12. – С. 18–30.

 6. Кузнєцова, О. Дошкільна зрілість / Оксана Кузнєцова // Психолог дошкілля. – 2011. – N 12. – Вкладка. – С. 1–46.

 7. Лемешева Т. Є. Етапи соціалізації дитини: підготовка до школи та адаптація першокласників / Т. Є. Лемешева, І. М. Подавільнікова // Таврійський вісник освіти. – 2013. – N 4. – С. 270–278.

 8. Немірова О. Соціалізація дітей у Монтессорі–групах / О. Немірова, А. Кіндзерська // Дошкільне виховання. – 2014. – N 8. – С. 20–22.

 9. Панікар Р. В. Соціальна готовність малюка до навчання у школі / Р. В. Панікар // Дошкільний навчальний заклад. – 2014. – N 1. – С. 32–34.

 10. Полударова, А. Психолого–педагогічні аспекти адаптації дітей до школи / Алла Полударова // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2011. – N10. – С. 22–28.

 11. Поніманська, Т. Дитина в соціумі: робота за освітньою лінією / Тамара Поніманська // Дошкільне виховання. – 2012. – N 9. – С. 8–11.

 12. Поніманська, Т. Освітня лінія «Дитина в соціумі» / Тамара Поніманська // Вихователь–методист дошкільного закладу. – 2012. – N 10. – С. 4–10.

 13. Трянова Г. М. Розуміння іншої людини як фактор соціалізації дитини дошкільного віку / Г. М. Трянова // Таврійський вісник освіти. – 2014. – N 3. – С. 255–265.

 14. Туженкова, Ю. Колективні творчі ігри як інструмент соціалізації дошкільників / Юлія Туженкова // Вихователь–методист дошкільного закладу. – 2015. – N 5. – С. 13–17.

 15. Турчаненко, Т. Соціальна невпевненість дітей: шляхи подолання / Тетяна Турчаненко // Дошкільне виховання. – 2011. – N 6. – С. 20–21.

 16. Формуємо соціальність дитини // БВДС. – 2013. – N 21-22. – Спецвипуск.

 17. Чорна, І. Адаптація до умов колективної співпраці : соціалізація дітей із надскладними фізичними вадами / Ірина Чорна // Дефектолог. – 2012. – N 2. – С. 4–11.

 18. Шпонтак І. М. Соціальна невпевненість дітей: шляхи подолання / І. М. Шпонтак // Безпека життєдіяльності. – 2012. – N 2. – С. 24–25.

 19. Якименко, Л. Дитина в колективі однолітків. Соціальний аспект підготовки до школи / Людмила Якименко // Дошкільне виховання. – 2012. – N 6. – С. 8–11.

 20. Яценко, Т. Соціальна адаптація дітей з особливими потребами / Тетяна Яценко // Психолог дошкілля. – 2012. – N 3. – С. 13–14.


3.3. Методики визначення готовності дитини до школи
Література

 1. Архипова, В. Готовність дітей до школи: граючись, розвиваємось : корекційно–розвивальна програма готовності дітей до навчання (заняття) / Віра Архипова // Психолог дошкілля. – 2012. – N 2. – Вкладка. – С. 1–24.

 2. Баришполь С. В. Корисні поради для батьків і вчителів першокласників / С. В. Баришполь // Початкове навчання та виховання. – 2012. – N 25. – С. 9–11.

 3. Брикунець Л. Готовність дитини до навчання у школі / Л. Брикунець // Відкритий урок. – 2012. – N 12. – С. 32–34.

 4. Виповська, Л. Мотивація готовності до школи : корекційно–розвивальна програма для майбутніх першокласників / Людмила Виповська // Психолог. – 2012. – N 4. – С. 46–56.

 5. Вовчик-Блакитна Л. Невеселі роздуми дитячого психолога біля порогу першого класу, або і знову про шкільну готовність / Л. Вовчик-Блакитна // Вихователь–методист дошкільного закладу. – 2012. – N 5. – С. 43–49.

 6. Голота Н. Психологічна готовність старших дошкільників до викликів початкової освіти / Н. Голота // Вихователь–методист дошкільного закладу. – 2012. – N 5. – С. 50–54.

 7. Каплуновська, О. Готовність до навчання в школі дітей дошкільного віку: світова практика та сучасні наукові дослідження на прикладі навчання грамоти / Олена Каплуновська // Дошкільна освіта. – 2011. – N 2. – С. 41–49.

 8. Клименко С. Г. Чи готова ваша дитина до школи? / С. Г. Клименко // Дошкільний навчальний заклад. – 2014. – N 1. – С. 29–31.

 9. Кочерга, О. Коли дитина готова до школи? / Олександр Кочерга // Дошкільне виховання. – 2012. – N 12. – С. 4–9.

 10. Кудярська Т. Р. Готовність дитини до школи / Т. Р. Кудярська // Логопед. – 2011. – N 7. – С. 7.

 11. Кузнєцова, О. Дошкільна зрілість / Оксана Кузнєцова // Психолог дошкілля. – 2011. – N 12. – Вкладка. – С. 1–46.

 12. Лемак М. Готовність дітей 6–7 річного віку до навчання в школі. Психологічні аспекти / М. Лемак, Т. Пащенко, Н. Гамршмид // Психолог. – 2012. – N 24. – С. 29–34.

 13. Нагорна С. М. Методики визначення готовності дитини до школи / С. М. Нагорна, І. В. Храпова // Б–ка «Початкова освіта». – 2013. – N 11. – 120 с.; Б–ка «Психолог». – 2013. – N 11. –120 с.

 14. Ніколова В. Психологічна готовність дітей до школи / В. Ніколова // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2011. – N 6. – С. 2–4.

 15. Овдій Л. На порозі школи: співпраця з батьками / Л. Овдій, Т. Д'яченко, Л. Каган // Вихователь–методист дошкільного закладу. – 2014. – N 5. – С. 49–52.

 16. Панікар Р. В. Соціальна готовність малюка до навчання у школі / Р. В. Панікар // Дошкільний навчальний заклад. – 2014. – N 1. – С. 32–34.

 17. Рунова М. Фізична готовність дітей до шкільного навчання / М. Рунова, С. Петруніна // Вихователь–методист дошкільного закладу. – 2011. – N 3. – С. 61–65.

 18. Рябчикова О. Підготовка до школи та готовність до школи / О. Рябчикова // Довідник класного керівника. – 2012. – N 5. –С. 58–67.

 19. Стреж, Л. Батькам про психічну готовність дітей до школи : загальні батьківські збори / Людмила Стреж // Психолог дошкілля. – 2012. – N 4. – С. 31–35.

 20. Сухаревська О. Як розвинути мотиваційну готовність дитини до навчання? / О. Сухаревська, Т. Касьяненко // Перша вчителька. – 2012. – N 1. – С. 30–31.

 21. Темченко С. М. Спільна робота дитячого садка й сім'ї в підготовці дітей до школи / С. М. Темченко // Таврійський вісник освіти. – 2015. – N 2 (1). – С. 113–119.

3.4. Особливості педагогічної взаємодії вихователя–логопеда з батьками дітей дошкільного віку
Література

 1. Байбара Т. В. Навіщо батькам ходити до школи. Методичні рекомендації логопеда в роботі з батьками / Т. В. Байбара // Логопед. – 2013. – N 5. – С. 44–47.

 2. Богуш А. М. Мовленнєвий портрет п’ятирічної дитини / Алла Михайлівна Богуш // Дошкільне виховання. – 2013. – N 7. – С. 6–10.

 3. Брушевська І. М. Методичні аспекти логопедичного супроводу дітей–логопатів старшого дошкільного віку / І. М. Брушевська, О. Л. Цимбалюк // Логопед. – 2014. – N 6. – С. 2–5.

 4. Кримська О. Роль батьків у формуванні мовлення дітей / О. Кримська, Н. Поплавська // Дефектолог. – 2012. – N 2. – С. 42–43.

 5. Кудярська Т. Р. Виховання та навчання дітей з мовними порушеннями в умовах модернізації освіти / Т. Р. Кудярська // Логопед. – 2011. – N 8. – С. 17–18.

 6. Лавриненко, О. У зв’язці логопед – діти – батьки / Оксана Лавриненко // Палітра педагога. – 2011. – N 6. – С. 14–17.

 7. Лапко Н. П. Пропаганда логопедичних знань серед батьків дітей з порушеннями мовлення / Н. П. Лапко // Логопед. – 2013. – N 2. – С. 41–47.

 8. Лисенко, О. П. Плідна співпраця дошкільного навчального закладу з родинами вихованців – запорука якісної підготовки до школи дітей–логопатів / Ольга Петрівна Лисенко // Таврійський вісник освіти. – 2013. – N 2. – С. 68–75.

 9. Лопатко С. Организация взаимодействия педагогов и родителей в условиях логопедической группы детского сада / С. Лопатко, В. Сайтханова // Дошкільна освіта. – 2011. – N 4. – С. 44–47.

 10. Масловська С. Логопедичний путівник для батьків / С. Масловська // Дефектолог. – 2014. – N 1. – Вкладка. – С. 1–39.

 11. Мішина Н. Ф. Пам'ятка батькам дошкільників із заїкуванням / Н. Ф. Мішина // Логопед. – 2011. – N 6. – С. 35–38.

 12. Мішина Н. Ф. Поради логопеда батькам майбутніх першокласників / Н. Ф. Мішина // Логопед. – 2011. – N 6. – С. 33–34.

 13. Мішина, Н. Поради логопеда батькам першокласників / Наталя Мішина // Дефектолог. – 2012. – N 6. – С. 55–56.

 14. Мовчан Н. М. Робота з батьками – запорука успіху / Н. М. Мовчан // Логопед. – 2013. – N 3. – С. 30–34.

 15. Рібцун, Ю. Співпраця вчителя–логопеда з батьками. Молодша логопедична група для дітей із ЗНМ / Юлія Рібцун // Дефектологія. – 2011. – N 1. – С. 33–37.

 16. Хилько Г. А. Причины возникновения речевых нарушений : консультация для родителей / Г. А. Хилько // Дошкільний навчальний заклад. – 2013. – N 7. – С. 19–23.

 17. Шаліна, О. Логопедичні клуби для батьків : практика / Олена Шаліна // Дошкільне виховання. – 2013. – N 11. – С. 28–30.


3.5. Діяльність вихователя–методиста

щодо оптимізації взаємодії колективу дошкільного навчального закладу з родиною дітей дошкільного віку
Література

 1. Байєр, О. Відеосемінари для батьків: сучасно, доступно, ефективно / Ольга Байєр // Дошкільне виховання. – 2013. – N 7. – С. 27–29.

 2. Галяпа, М. Учимося уникати конфліктних ситуацій у роботі з батьками : семінар–практикум для вихователів / Марія Галяпа // Вихователь–методист дошкільного закладу. – 2012. – N 6. – С. 40–42.

 3. Гладкова, Ю. Технології педагогічного спілкування з батьками / Ю. Гладкова, Н. Баринова // Вихователь–методист дошкільного закладу. – 2012. – N 3. – С. 8–15.

 4. Горецька, О. В. Умови та шляхи оптимізації спілкування батьків із дітьми дошкільного віку / Олена Віталіївна Горецька // Обдарована дитина. – 2014. – N 6. – С. 42–51.

 5. Ігнатенко В. Батьківський клуб як форма ефективної взаємодії з батьками / В. Ігнатенко // Вихователь–методист дошкільного закладу. – 2011. – N 11. – С. 44–50.

 6. Ільченко Т. Розширюємо можливості спілкування з батьками: електронні засоби інформування / Т. Ільченко // Вихователь–методист дошкільного закладу. – 2012. – N 3. – С. 20–24.

 7. Кирпа, І. Педагогіка взаєморозуміння / Ірина Кирпа // Дитячий садок. – 2012. – N 9. – С. 6–7.

 8. Лесик В. Проектна технологія як новий формат взаємодії з батьками / В. Лесик, О. Тесленко // Вихователь–методист дошкільного закладу. – 2014. – N 7. – С. 48–53.

 9. Литвин, І. Специфіка взаємодії з батьками під час підготовки дитини до школи / Інна Литвин // Практичний психолог: дитячий садок. – 2015. – N 1. – С. 18–21.

 10. Машовець, М. Інформаційно–комунікаційні технології як засіб педагогізації батьків / Марина Машовець // Дитячий садок. – 2012. – N 18. – С. 4.

 11. Мороз В. Взаємодія дошкільного закладу з родиною / В. Мороз, Т. Упир // Дитячий садок. – 2012. – N 21-23. – С. 76–78.

 12. Неселевська О. Оптимізація взаємодії з батьками в умовах сьогодення / О. Неселевська, Н. Шалда // Палітра педагога. – 2015. – N 1. – С. 11–12.


3.6. Роль керівника дошкільного навчального закладу в організації роботи з батьками
Література

 1. Акопян Л. Налагоджуємо співпрацю з батьками / Л. Акопян, Л. Погорєлова // Палітра педагога. – 2013. – N 1. – С. 10–15.

 2. Башинська, Л. Особистісний розвиток дітей – спільна справа батьків та педагогів / Лідія Башинська // Вихователь–методист дошкільного закладу. – 2014. – N 2. – С. 60–62.

 3. Грядовкіна Ж. Співпраця дошкільного закладу і сім'ї за системою Монтессорі / Ж. Грядовкіна // Вихователь–методист дошкільного закладу. – 2012. – N 3. – С. 16–19.

 4. Заднєпряна, М. Поради керівникам щодо роботи з батьками / Маргарита Заднєпряна // Методична скринька. – 2011. – N 1. – С. 10–11.

 5. Кирилова З. Організація роботи консультативного пункту в дошкільному закладі / З. Кирилова, Г. Глушкова // Вихователь–методист дошкільного закладу. – 2011. – N 9. – С. 9–13.

 6. Ковтун, О. Єдиний освітній простір для педагогів, батьків та їхніх дітей / Ольга Ковтун // Практика управління дошкільним закладом. – 2014. – N 4. – С. 7–15.

 7. Морозова, Л. Робота з батьками: сучасний підхід до організації / Людмила Морозова // Палітра педагога. – 2011. – N 4. – С. 6–11.

 8. Організація роботи з батьками дітей дошкільного віку: нормативно–правові документи // Практика управління дошкільним закладом. – 2012. – N 2. – С. 68–75.

 9. Панасюк, Т. Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім'ї / Тамара Панасюк // Вихователь–методист дошкільного закладу. – 2011. – N 9. – С. 4–8.

 10. Погорєлова, Л. Розбудова конструктивно–партнерської взаємодії сім’ї та дитячого садка / Лариса Погорєлова // Дитячий садок. – 2012. – N 29–31. – С. 68–70.

 11. Полєвікова, О. Освітньо–тренінгова програма зі співробітництва дошкільного навчального закладу та родини у період адаптації дитини (за Н.М. Захаровою) / Ольга Полєвікова // Методична скринька. – 2011. – N 4. – С. 9–11.

 12. Шавровська В. Ініціюємо батьків до співпраці / В. Шавровська, Н. Шавровська // Дошкільне виховання. – 2013. – N 3. – С. 24–27.

 13. Швацька О. С. Партнерські взаємини між дошкільним закладом і сім’єю : теорія, практика / О. С. Швацька // Дошкільний навчальний заклад. – 2011. – N 9. – С. 47–51.4. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ І ЗАПИТАННЯ


 1. У чому полягають психофізіологічні особливості дітей дошкільного віку?

 2. Які методи роботи з батьками дітей дошкільного віку найбільш ефективні?

 3. Схарактеризувати особливості програми «Впевнений старт» як орієнтира у формуванні готовності дитини до школи.

 4. Запропонуйте власний проект проведення батьківських зборів з батьками майбутніх першокласників.

 5. Схарактеризуйте методики визначення готовності дитини до школи.


5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ І ВИПУСКНИХ РОБІТ


 1. Робота логопеда ДНЗ з батьками майбутніх першокласників.

 2. Особливості співпраці вихователя ДНЗ з батьками дітей дошкільного віку.

 3. Психолого–педагогічні проблеми батьків першокласників.

 4. Превентивне виховання у родині.

 5. Організація методичної роботи з вихователями груп дітей старшого дошкільного віку.

МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ


ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Методичні рекомендації

для самостійної роботи слухачів курсів

підвищення педагогічної кваліфікації

Укладачі: Туркот Т.І., Алексєєва Н.В., Паламарчук С.А.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Урок 1 Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя. Практична робота Моделювання поведінки в разі погіршення самопочуття
2014 -> Положення про навчальні кабінети І лабораторію звукозапису Херсонського музичного училища Херсон 2008 положення про навчальні кабінети І лабораторію Херсонського музичного училища Загальні положення
2014 -> План роботи кабінету історії Старосалтівського професійного аграрного ліцею Завідуючий кабінетом
2014 -> Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби І пмпк
2014 -> Черкасова Любов Михайлівна, заступник директора з виховної роботи у 2013/2014 навчальному році набув чинності новий державний стандарт
2014 -> Соціальна робота з агресивними підлітками
2014 -> Доктор філософських наук, завідувач відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології нан україни

Скачати 212.83 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка