Методичні рекомендації до семінарських та лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів природничого факультетуСторінка1/4
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.51 Mb.
#40176
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Психолого-педагогічний факультет

Кафедра психології

СПЕЦПРАКТИКУМ З ПСИХОЛОГІЇ

Методичні рекомендації до семінарських та лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів природничого факультету

(стаціонар, другий курс)

Полтава – 2007
УДК

Спецпрактикум з психології: Методичні рекомендації до семінарських та лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів природничого факультету стаціонарної форми навчання / Укладач Т.А.Яновська. За ред. В.Ф.Моргуна. - Полтава, 2007. – с.

Пропоновані методичні рекомендації включають зміст семінарських та лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів з курсу «Зоопсихологія та порівняльна психологія». Кожна тема складається з мети і плану практичного заняття, самостійної та індивідуальної роботи, методичних вказівок, питань до самоконтролю та літератури. Наведено норми оцінювання самостійної та індивідуальної роботи студентів.


Укладач: Т.А.Яновська, старший викладач
Рецензенти:

Моргун В. Ф., кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка;

Пасічніченко А.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри

Рекомендовано до друку ученою радою Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка (протокол №____ від____________________2007 р.)


ЗМІСТ
Пояснювальна записка

  1. Розподіл годин самостійної та індивідуальної роботи за темами курсу

  2. Тематика самостійної та індивідуальної роботи

Модуль I. Зоопсихологія та порівняльна психологія як наука та еволюційний розвиток психіки

Тема 1. Методи зоопсихологічних досліджень

Тема 2. Проблема виникнення свідомості

МОДУЛЬ II. Основні форми поведінки тварин

Тема 1. Природа та закономірності функціонування угрупувань

Тема 2. Проблема інстинктивної поведінки

Тема 3. Психологічні механізми научіння у тварин

Тема 4. Взаємозв’язок научіння та інстинкту

МОДУЛЬ III. Мисленнєва діяльність тварин та розумовий розвиток людини

Тема 1. Елементарне мислення людиноподібних та нижчих мавп

Тема 2. Інсайт – научіння


  1. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

  2. Тематика семінарських та лабораторних занять

5. Критерії та шкала оцінювання знань

6. Навчальна та наукова література до курсуПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Самостійна та індивідуальна роботи є вищими формами навчальної діяльності студентів з спецкурсу «Зоопсихологія та порівняльна психологія». Самостійна та індивідуальна робота – це цілеспрямована, внутрішньо мотивована студентом у сукупності виконуваних дій і коригована ним у процесі і результаті діяльність. Її виконання вимагає достатньо високого рівня самосвідомості, рефлективності, самодисципліни, особистої відповідальності студента. Самостійна робота сприяє самовдосконаленню і самопізнанню студента.

На самостійну та індивідуальну роботу студентів з спецкурсу «Зоопсихологія та порівняльна психологія» на стаціонарній формі навчання відводиться 20,5 годин. До її змісту включено питання, що стосуються вивчення методів зоопсихологічних досліджень, проблем виникнення свідомості, природи та закономірностей функціонування угрупувань, проблеми інстинктивної поведінки, психологічних механізмів научіння у тварин, взаємозв’язку научіння та інстинкту, елементарного мислення людиноподібних та нижчих мавп, інсайту – научіння.

Метою самостійної та індивідуальної роботи студентів з спецкурсу «Зоопсихологія та порівняльна психологія» є визначення відмінностей психіки людини і тварини та порівняння особливостей їх психічної діяльності та поглиблення, розширення і удосконалення знань, умінь та навичок.

Етапи самостійної та індивідуальної роботи студентів з спецкурсу «Зоопсихологія та порівняльна психологія»:  1. Усвідомлення мети самостійної та індивідуальної роботи. Студент повинен не тільки розуміти запропоновані викладачем цілі, але й формувати їх самому, утримувати до реалізації, не дозволяючи витіснити іншими.

  2. Опрацювання літератури за питаннями плану роботи. Студент повинен уміти моделювати власну діяльність, тобто виділяти умови, важливі для реалізації цілі; відшукати у своєму досвіді уявлення про предмет потреби, а в оточуючій дійсності – об’єкт, який відповідає цьому предмету. Саморегуляція студента передбачає уміння програмувати самостійну діяльність (вибір стосовно умов засобів для її здійснення, визначення послідовності окремих дій).

  3. Самоконтроль і самооцінка знань, умінь і навичок. Важливим проявом предметної саморегуляції студента є уміння контролювати й оцінювати кінцеві і проміжні результати своїх дій. При цьому важливо, щоб суб’єктивні критерії оцінки власних результатів не дуже відрізнялися від прийнятих, об’єктивних. Істотним для саморегуляції є уміння студента корегувати свої дії, тобто уявляти, як можна змінити ці дії, щоб результат відповідав вимогам.
    1. РОЗПОДІЛ ГОДИН САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМАМИ КУРСУ
№ п/п

Назва модуля

Назва теми

Кількість годин

I.

Зоопсихологія та порівняльна психологія як наука та еволюційний розвиток психіки

1. Методи зоопсихологічних досліджень

2

2. Проблема виникнення свідомості

2

II.

Основні форми поведінки тварин


1. Природа та закономірності функціонування угрупувань

2,5

2. Проблема інстинктивної поведінки

2

3. Психологічні механізми научіння у тварин

3

4. Взаємозв’язок научіння та інстинкту

3

III.

Мисленнєва діяльність тварин та розумовий розвиток людини

1. Елементарне мислення людиноподібних та нижчих мавп

32. Інсайт – научіння

3
Всього:
20,5

Каталог: docs
docs -> Економічний факультет
docs -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
docs -> Методичні вказівки до вивчення курсів 2954 «Основи психології»
docs -> Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі Соціально-психологічний клімат
docs -> Державний вищий навчальний заклад


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка