Методичні вказівки з наукового стилю мовлення дисципліни "Ділова українська мова"


Мовні засоби вираження згоди ( незгоди )Скачати 480.63 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації24.04.2016
Розмір480.63 Kb.
#14417
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

Мовні засоби вираження згоди ( незгоди )


І. Підтвердження, згода Заперечення, незгода

Так. Звичайно. Ні. Звичайно, ні.

Згоден із Вами. Не згоден із Вами.

Ви маєте рацію. Ви говорите неправильно.

Це справедливо. Це несправедливо.

Це так. Ні, це не так.

Так, це правильно. Ні, це неправильно.

Я не заперечую (проти того, щоб...) Я заперечую (проти того, щоб...)

Я дотримуюся Вашої думки... Ви помиляєтеся щодо (відносно того,що...)

Я поділяю Вашу точку зору (Вашу Я не поділяю Вашу точки зору (Вашу

думку). думку).

Я дотримуюся такої ж думки (такої ж Я не дотримуюся такої думки

точки зору). (такої точки зору).

Ваша думка (точка зору) правильна. Ваша думка (точка зору) помилкова.

Цього не можна заперечувати. Цього не можна не заперечувати.

Із цим не можна не погодитися. З цим не можна погодитися.

ІІ. Категоричне підтвердження. Категоричне заперечення.

Безумовно. Безсумнівно. Без сумніву. Зовсім неправильно.

Цілком справедливо. Зовсім несправедливо.

Цілковито згоден (з Вами). Зовсім не згоден (з Вами).

Абсолютно згоден (з Вами). Абсолютно не згоден (з Вами).

Переконаний, що це так. Переконаний, що це не так.

Це так. Це не так.

ІІІ. Часткова згода. Непряме заперечення.

Якоюсь мірою це справедливо. Це не зовсім так.

Припустимо, що це так (правильно). Мені здається, що це не так

(неправильно).

Можливо, що Ви праві. Гадаю, що Ви не праві.

Нехай буде по-Вашому. Я б цього не сказав.

Я не заперечую. Це важко стверджувати.

Якоюсь мірою можна з Вами Не хотілося б Вам заперечувати,

погодитися. але в дійсності це не так.


ІV. Сумнів.

Вагаюся (сумнівно, напевно, це сумнівно, сумнівно, щоб...).

У цьому я дуже сумніваюся. Важко сказати. Може бути. Навряд.

Вибір того чи іншого засобу вираження має співвідноситися із прийнятими етикетними нормами спілкування і визначатися конкретними умовами. Порівняймо звертання до співрозмовника:

– Шановний колего!

– Володимире Семеновичу!

– Порівняймо вираження незгоди:

– Я дозволю собі не погодитися із Вами.

– Ні.Ви зовсім не праві.

Прочитайте текст і визначте його основну думку. Озаглавте його.

Звертання пане, пані вживається в дипломатичній та офіційній сферах.

Є у нас іще одне звертання, яким не всі, на жаль, уміють користуватися. Це слово колега. Воно узвичаїлося в середовищі медиків, учених, зрідка – юристів; так звернутися може лише людина однакового статусу (не може сказати “колега” студент до професора, але можуть так сказати студенти один до одного). Слово це останнім часом активізувалося і, як кажуть, “розпливлося”, втратило чіткі контури. Раніше це звертання поширювалося лише на так звані інтелігентні професії – лікар, учитель, юрист, тепер на всі – без достатніх підстав.

Вибираючи найпридатніший для даної ситуації тип звертання для встановлення контакту, ми при цьому – часто несвідомо – користуємося ще одним могутнім засобом, який надала нам природа. Цей засіб – інтонація. Інтонація, накладаючись на певну форму звертання, доповнює й конкретизує його основну барву. Інтонація й наголос можуть унести потрібний нам емоційно-експресивний відтінок у будь-яку форму найменування – повну, офіційну, чи скорочену, спрощену.

Публічні виступи

Завдання 1. Запам’ятайте значення та написанння словосполучень.

Убедительное слово – переконливе слово

отношения между людьми – стосунки між людьми

фактор воспитания – чинник виховання

образец для слушателей – взірець для слухачів

усовершенствование речи – удосконалення мовлення

усложнение формулировок – ускладнення формулювань

состав будущей аудитории – склад майбутньої аудиторії

Завдання 2. Як ви розумієте ці вислови: вираз обличчя, особистий приклад, небагатослівність, цікаві матеріали, періодичні видання?

Завдання 3. Підберіть однокореневі слова до поданих нижче слів:

Промовець, обдарованість, обдумування, виступати, викладання.

Завдання 4. Розберіть слова за складом: багатогранність, світогляд, небагатослівність, цілеспрямованість, співвідношення, трудомісткість – утворіть від деяких із них прикметники та прислівники.

Завдання 5. Прочитайте текст. Визначте головну іняформацію.

Палке слово оратора


Справжній промовець – неповторна індивідуальність. Його поведінка, мова, жести, обличчя – усе це взірець для слухачів.

Живе слово, особистий приклад – величезна сила. Переконливе, пристрасне слово – дійовий засіб організації стосунків між людьми в діловій сфері, могутній чинник виховання. Проте ця особливість обдаровання не завжди дається людині від народження, звичайно, вона виробляється протягом усього життя і є результатом тривалої і наполегливої роботи над удосконаленням свого мовлення.

Кожен промовець, який багато виступає, має свій індивідуальний стиль, як кажуть, володіє аудиторією. Це поняття складне і багатогранне. Насамперед на стиль людини значний відбиток накладає її світогляд. Система поглядів визначає і підхід до тлумачення фактів, і вибір слова, і образні засоби. Тут проявляється також і характер людини. Такі риси, як темп викладу, небагатослівність або, навпаки, ускладненість формулювань, образність, емоційність або сухувата логічність визначаються переважно характером людини. Проте постійна, цілеспрямована та свідома праця людини над собою може помітно змінити співвідношення між характером і стилем.

Отже, успіх публічного виступу значною мірою залежить від наявності чи відсутності у промовця індивідуального стилю мовлення.

Завдання 6. Дайте відповіді на запитання.Використайте текст завдання 5.


  1. Що таке публічний виступ?

  2. Яке значення він має для слухачів?

  3. Яку роль відіграє у публічному виступі особа промовця?

  4. Що впливає на індивідуальний стиль оратора?

Завдання 7. Перекладіть українською мовою ці слова та словосполучення: внимательное чтение, проговаривание, выписывание, конспектирование (составление конспекта), работа с толковым словарем, тренирование памяти, требование к выступлению.

Завдання 8. Дайте відповідь на запитання:

1. Наведіть приклад з особистого життя, коли і який виступ вам особливо сподобався (що саме привернуло Вашу увагу: особа самого промовця, зміст його виступу чи, можливо, щось інше)?

2. Як ви готуєтесь до свого виступу на колоквіумі, у студентському науковому товаристві або публічно?

Завдання 9. Підберіть прикметники до слів: промовець, слухачі, лекція, лектор, виступ, успіх.

Завдання 10. Прочитайте текст. Визначте головну інформацію.
Скачати 480.63 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка