Методичні вказівки з наукового стилю мовлення дисципліни "Ділова українська мова"Скачати 480.63 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації24.04.2016
Розмір480.63 Kb.
#14417
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківська державна академія міського господарства

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з наукового стилю мовлення

дисципліни “Ділова українська мова”

(для самостійної роботи студентів 1-4 курсів денної і заочної форми навчання усіх спеціальностей академії)

Харків – ХДАМГ – 2003

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківська державна академія міського господарства

До друку


Перший проректор

________________ Г. В. Стадник

“_____”_________ 2003 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з наукового стилю мовлення

дисципліни “Ділова українська мова”

(для самостійної роботи студентів 1-4 курсів денної і заочної форм навчання усіх спеціальностей академії)

Харків – ХДАМГ – 2003

Методичні вказівки з наукового стилю мовлення дисципліни “Ділова українська мова” (для самостійної роботи студентів 1-4 курсів денної і заочної форм навчання усіх спеціальностей академії).

Укл.: Дроздова І.П. – Харків: ХДАМГ – 2003.– 44 с.


Укладач: І.П. Дроздова

Рецензент: І.М.Золотарьова

Рекомендовано кафедрою української і російської мов, протокол № 9 від 22.05.03 р.

Дані методичні вказівки складені для полегшення самостійної роботи студентів перших курсів усіх фахів у їх поглибленому вивченні української мови. У вказівках містяться основні відомості з наукового стилю мови і практичні мовні рекомендації, інформація довідкового характеру, додатки.

Приділяється основна увага усному літературному мовленню, у межах якого найчастіше доводиться робити вибір у науковій і діловій сфері спілкування (добору слів, наголосу, вимові та ін. ).

Ураховуючи те, що українською мовою пишеться і буде видаватися переважна більшість наукової і спеціальної літератури, зростає необхідність в умінні її конспектувати, реферувати, аналізувати, цитувати, писати резюме, уміти підготувати доповідь, виступити з лекцією і т.ін., тобто йдеться про культуру мовлення. Використана система завдань допоможе студентам подолати труднощі при читанні текстів і складанні монологічних висловлювань та удосконаленні навичок писемного мовлення.

КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВИЙ СТИЛЬ МОВИ


Мова, яка обслуговує усі сфери діяльності людини – це засіб людського спілкування. Згідно зі сферами спілкування і завданнями спілкування виділяються такі основні стилі мови: публіцистичний, науковий, офіційно-діловий, розмовний і художній. Кожен стиль реально проявляється в одній із двох форм – писемній та усній.

Коротко познайомимся з науковим стилем української мови і конкретними рекомендаціями щодо його використання. Залежно від завдань чи різновидів наукової літератури науковий стиль розподіляється на кілька підстилів: 1) власне науковий, або академічний; 2) науково-діловий; 3) навчально-науковий; 4) науково-популярний. Фахівець у будь-якій галузі має справу перш за все з першими трьома підстилями, для яких властива точність інформації, що передається, переконаність аргументації, логічна послідовність викладення, лаконічність форми.

Провідне місце серед усіх підстилів наукової мовлення займає академічний підстиль. Ним пишуться наукові твори, адресовані фахівцям, статті в журналах, наукових працях, а також дисертації, монографії, наукові доповіді тощо.

Лексичні особливості наукового стилю


Лексика ( словниковий склад ) наукових творів поділяється на 3 групи: 1) власне терміни; 2) терміновані слова і словосполучення; 3) слова загальної мови, які вживаються в наукових текстах у звичних, загальноприйнятих значеннях.

Терміни – це не особливі слова, а тільки слова в особливій функції, вузькоспеціальна лексика, яка виникла у сфері певної науки. Це головним чином найменування (гідроліз, дисоціація), рідко дієслова (гасити коливання, розбити процес, підвищити тиск), прикметники ( дискретний характер) і прислівники (регулярно, об’єктивно), стійкі термінологічні сполучення (силова передача, колінчатий вал, транспортний засіб).

Термінами можуть бути і скорочення (абревіатури): га/год.– гектар на годину; АПК – агропромисловий комплекс; ЕОМ – електронно-обчислювальна машина і т.ін.

Терміновані слова і словосполучення – це слова загальної мови, які спеціалізувалися в певній науковій галузі. Так, наприклад, слова маса, форма, вузол, кора, сила, опір, тиск, твердість належать загальній мові, але в мові науки вживаються в іншому, термінологічному значенні. Порівняймо слово маса у звичному вживанні ( Водорості утворюють основну масу водної ростинності ) і в термінологічному значенні ( Ньютон також вважав, що всі тіла складаються із міцних непроникних рухомих часток, що мають масу ).


Морфологічні особливості наукового стилю


Морфологічні особливості наукового стилю української мови полягають у деякій обмеженості використовуваних граматичних форм і частої повторюваності деяких частин мови. Так, у мові науки переважають іменники і прикметники. До того ж переважають іменники, що означають неістоти, збільшується використання слів середнього роду і форм однини; серед відмінкових форм перше місце посідає родовий відмінок. Службові частини мови в науковому стилі поповнюються за рахунок самостійних частин мови, перш за все іменників. Наприклад, у значенні прийменників уживаються в міру, в силу, за певних обставин, у разі потреби, у випадку, згідно з, у значенні, у процесі, внаслідок, у результаті, за допомогою чого, за рахунок, у вигляді, на підставі, шляхом чого, методом, через що, яким чином тощо.

Багато іменників, які не мають у загальнолітературній мові форм множини, у науково-технічному контексті набувають їх. Це насамперед іменники речовинні (масла, нафти, мармури, бетони, солі, кварци, граніти ) і абстраговані іменники (вологості, місткості, потужності, щільності, освітленості, вузькості, включення, напруги, зміщення, переміщення тощо ).

Нормою є вживання в науковому мовленні сполучень з іменниками у знахідному відмінку з прийменником ( вагою у 70 кг, відстань у 5 км ), інколи без нього (прискорення 0,5 м/сек, швидкість 5 м на секунду, довжина 20 м, вагою 70 кг, відстань 5 км, маса 20 кг ).Скачати 480.63 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка