Методика превентивногоСкачати 455.9 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації31.03.2016
Розмір455.9 Kb.
#59
ТипМетодичні рекомендації
  1   2
КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Кафедри теорії і методики дошкільного виховання

і початкового навчання


МЕТОДИКА ПРЕВЕНТИВНОГО

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Методичні рекомендації

Херсон – 2014УДК 37.091.2

ББК 74.200.5

М 54
Схвалено на засіданні кафедри теорії і методики

дошкільного виховання і початкового навчання

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

(протокол № 3 від 07.05.2014 р.)

Укладачі:

Туркот Т.І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільного виховання і початкового навчання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Алексєєва Н.В., завідувач бібліотеки КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Білічук І.О., бібліотекар КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Паламарчук С.А., бібліотекар КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»Рецензенти:

Стребна В.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільного виховання і початкового навчання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Великий В.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

М 54


Методика превентивного виховання дітей та молоді : методичні рекомендації / уклад. Т. І. Туркот, Н. В. Алексєєва, І. О. Білічук, С. А. Паламарчук. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – 37 с.

Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги в самоосвітній діяльності в галузі превентивної педагогіки слухачам курсів підвищення педагогічної кваліфікації в курсовий та міжкурсовий періоди.

Можуть бути корисними студентам вищих педагогічних навчальних закладів, керівникам навчально-виховних закладів, усім, хто зацікавлений у поглибленні знань щодо проблем превентивного виховання дітей, учнівської та студентської молоді.


УДК 37.091.2

ББК 74.200.5


© «Херсонська академія неперервної освіти», 2014ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА…………………………………………………………………

4

ЛІТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ В КУРСОВИЙ ТА МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОДИ:
МОДУЛЬ 1. ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИКА ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ....……………....

7


МОДУЛЬ 2. ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ДІТЕЙ І МОЛОДІ ТА МЕТОДИ ЇЇ ЗАПОБІГАННЯ......……………………………………………..

14


МОДУЛЬ 3. ПРОФІЛАКТИКА НАСИЛЬСТВА ТА АГРЕСИВНОСТІ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ У РОДИНАХ ТА КЛАСНИХ КОЛЕКТИВАХ..…….

19


МОДУЛЬ 4. ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБИ У ЗДОРОВОМУ СПОСОБІ ЖИТТЯ……………..…………………………………………………………..

30ПЕРЕДМОВА
Зміни, які наразі відбуваються в Українському суспільстві, різнобічно впливають на школу як важливий соціальний інститут та її вихованців, викликаючи при цьому як позитивні так і негативні тенденції. Зокрема, дослідженням «Моніторинг практики застосування законодавства щодо попередження насильства в сім’ї»* на рівні Херсонської області констатовано, що збільшується: кількість осіб, які чинять насильство в сім’ї; кількість батьків, які негативно впливають на виховання дітей; кількість дітей, схильних до скоєння насильства в сім’ї та відносно однолітків та яких поставлено на облік службами у справах неповнолітніх. Помітним стало падіння інтересу до навчання в школі, що спостерігається вже в молодших класах. Сукупність цих чинників актуалізує проблему превентивного виховання та вимагає розробки ефективних засобів превентивної діяльності педагогів дошкільних навчальних закладів, загальноосвітньої та вищої шкіл.

За останні роки загострилися і поглибилися ризики девіантної поведінки, у 30 разів зросла кількість «дітей вулиці». І це дані офіційної статистики. Насправді ж ці показники набагато більші. За вчинення злочинів щорічно засуджується майже 18 тисяч неповнолітніх**.

Існує прямий зв’язок між розладами стану здоров’я і негативними проявами у поведінці школярів та можливостями опановувати навчальний матеріал. У половини хворих дітей проблеми загострюються. На дитячий організм негативно впливає вживання психоактивних речовин (тютюну, алкоголю, наркотиків), а також статева розпуста.

На жаль, Україна у цьому сумному списку серед «лідерів»: вона посідає 8-ме місце в світі за вживанням алкоголю одинадцятирічними дітьми, 16-те − тринадцятирічними, і 20-те − п’ятнадцятирічними. Кожний п’ятий підліток___________________________________

* Попередження насильства в сім’ї щодо дітей: моніторинг практики застосування законодавства на Херсонщині. – Херсон : «Нова генерація», 2006. – 42 с.

** Оржеховська В. Крах соціальних ілюзій. Про поведінку неповнолітніх // Позашкілля. – 2008. – № 3. – С. 9-12.

уживає алкоголь раз на тиждень, кожний десятий − 2-3 рази на тиждень. Шосте місце у світі Україна посідає за станом тютюнопаління одинадцятирічних, 8-ме − тринадцятирічних, і 3-тє − п’ятнадцятирічних. Різко зросла частота тютюнопаління — першого і головного наркотику неповнолітніх.

Україні належить провідне місце в Європі за темпами поширення наркоманії і ВІЛ/СНІДу та третє місце у світі за вступом у статеві стосунки п’ятнадцятирічних. Викликають тривогу сільські школярі: кількість споживачів наркотиків серед них за останні 5 років зросла у 2,3 рази. Частка молоді, яка споживає наркотичні речовини, становить: у школах − 3,9%; у професійно-технічних училищах − 1,2%, у вищих навчальних закладах − 0,5%.

Статистика останнього десятиліття свідчить про збільшення майже вдвічі чисельності неповнолітніх, які підозрювалися у скоєнні злочинів, пов’язаних із психоактивними речовинами. Все це створює серйозну загрозу для генофонду нації.

Загрозливим явищем у суспільстві стає насильство щодо неповнолітніх. Дві третини дітей і підлітків відчувають на собі прояви насильства: фізичного, психічного чи сексуального. Третина дітей в Україні щороку є свідками актів насильства в сім’ї; третина підлітків зазнає насильства в інтимних стосунках.

За останні 10 років вдвоє збільшилася кількість алкоголіків і наркоманів серед молодих батьків. У таких сім’ях кожну третю дитину б’ють дуже часто, кожну десяту − постійно, кожну п’яту − ображають, принижують її гідність. Зрозуміло, що насильство щодо неповнолітніх належить до соціально-економічних проблем.

Отже, можна стверджувати про механізм виникнення девіантної поведінки: поєднання несприятливої соціальної ситуації у розвитку дитини з комплексом її психологічних якостей (особливостей темпераменту, характеру), деформаціями особистості як наслідком порушених або зруйнованих соціальних стосунків з дорослими й однолітками.

Девіантна поведінка неповнолітніх, її профілактика − це проблема суспільства в цілому, а також установ, які займаються питаннями педагогіки, психології, соціології, медицини, правоохоронної сфери. Вирішення цієї проблеми потребує потребує комплексного підходу. Саме тому теперішнього часу активно розвивається нова галузь педагогічної науки − превентивна педагогіка.

«Превентивний» у перекладі з латини (prаventivus) означає «запобіжний». Предметом дослідження превентивної педагогіки є умови, чинники, причини відхилень у поведінці дітей та молоді від соціальних норм, шляхи і засоби профілактики аномальної поведінки. Оскільки проблема превенції постає як глобальна соціальна проблема, то на її вирішення свої зусилля спрямовують психологи, педагоги, соціологи, юристи, медики. Однак педагогічний аспект попередження асоціальних явищ у житті учнівства має бути визначальним, адже саме педагогам належить координувати превентивну діяльність, досліджувати соціальні корені проблеми, вікові та психологічні особливості дітей, схильних до девіантної поведінки, їх відношення до правових та моральних норм, причини і характер об’єднання молоді в асоціальні групи тощо. Педагогічна превенція має розв’язувати також проблеми захисту прав дитинства в Україні, формування у молоді потреби у здоровому способі життя, що сприятиме забезпеченню психічного та фізичного здоров’я нації.Вище викладене актуалізує необхідність озброєння сучасного учительства ідеями превентивної педагогіки та засобами їх упровадження в навчально-виховний процес закладів освіти. На вирішення цього завдання зорієнтовані пропоновані «Методичні рекомендації», які стануть у нагоді слухачам курсів підвищення педагогічної кваліфікації, зацікавлених у поглибленні знань в галузі теорії та методики превентивного виховання. Вони будуть корисними також студентам вищих педагогічних навчальних закладів та усім бажаючим підвищити свій професійний рівень засобами самоосвіти в галузі превентивної педагогіки.

МОДУЛЬ 1. ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИКА ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ


 1. Адамович В. Г. Правове і превентивне виховання учнів // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 4. – С. 147-149.

 2. Бєляєва С. Я. Дитячі негаразди : лікуємо любов’ю // Бібліотека «Психолог». – 2013. – № 1. – 112 с.

 3. Беленець І. Сучасна молодь проти шкідливих звичок. Позакласне заняття з превентивного виховання школярів // Шкільний світ. – 2009. – № 34. – С. 16-18.

 4. Взаємодія загальноосвітніх навчальних закладів та правоохоронних органів у вирішенні проблем попередження жорстокості та насильства серед учнівської молоді : методичний посібник / укладач Т. Й. Гусь. – Херсон : РІПО, 2009. – 74 с.

 5. Виноградова Т. Превентивне виховання як головний компонент формування правової культури підлітків // Рідна школа. – 2009. – № 10. – С. 28-31.

 6. Войцях Т. В. Запобігання дитячої жорстокості // Бібліотека «Психолог». – 2013. – № 3. – 120 с.

 7. Волканова В. В. Превентивне виховання в навчальному закладі // Бібліотека «Директор школи». – 2012. – № 3. – 96 с.

 8. Габора Л. Роль дозвіллєвої діяльності у профілактиці дитячої бездоглядності // Рідна школа. – 2009. – № 10. – С. 35-39.

 9. Гапонюк О. Попередження насильства. Заняття для вихователів дошкільних закладів // Психолог дошкілля. – 2010. – № 2. – С. 7-9.

 10. Гармаш О. С. Проблема суїциду серед молоді // Таврійський вісник освіти. – 2009. – № 2 (2). – С. 64-68.

 11. Гончаров В. Л. Домашнє насильство: як захистити дитину // Бібліотека «Психолог». – 2009. – № 9. – 120 с.

 12. Гречаник О. Є. Визначення якості управлінської діяльності щодо створення й розвитку системи превентивного виховання в ЗНЗ // Управління школою. – 2010. – № 19-21. – С. 77-80.

 13. Грицай Ю. О. Сім’я і проблема «важких» дітей // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 4. – С. 127-136.

 14. Дударенко Л. Профілактика протиправної поведінки неповнолітніх. Матеріали до педради // Завуч. – 2010. – № 34. – С. 5-9.

 15. Ємельянов В. К. Аерокосмічний гурток як засіб превентивного виховання учнівської молоді // Таврійський вісник освіти. – 2009. – № 2 (2). – С. 69-76; Позашкільна освіта. – 2011. – № 3. – С. 29-32.

 16. Захаренко С. Педагогіка конкретної мети як провідний виховний метод у системі превентивного виховання О. А. Захаренка // Рідна школа. – 2011. – № 1-2. – С. 18-22.

 17. Зьома Н. Упровадження освітніх ініціатив у навчально-виховний процес // Управління освітою (Шк. світ). – 2012. – № 10. – С. 25-27.

 18. Казачінер О. С. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх // Виховна робота в школі. – 2008. – № 8. – С. 6-14.

 19. Калошин В. Ф. Вчитель шукає підхід до батьків «важких» учнів (практичні поради молодому вчителю) // Виховна робота в школі. – 2008. – № 8. – С. 2-5.

 20. Квасниця Л. Програма превентивного виховання // Позашкілля. – 2011. – № 2. – С. 28-30.

 21. Керницька Т. В. Центр превентивного виховання на Криворіжжі // Позакласний час. – 2007. – № 12. – С. 63.

 22. Кириченко В. Сім’я та школа: розбудова превентивного виховного простору // Практика управління закладом освіти. – 2009. – № 2. – С. 53-59.

 23. Клочко О. А. Превентивне навчання як засіб формування особистості та соціальної компетентності // Біологія (Осн.). – 2009. – № 9. – С. 2-5.

 24. Колесник А. І. Організація превентивного виховання в сучасній школі // Педагогічна майстерня. – 2012. – № 11. – С. 31-42.

 25. Концепція превентивного виховання дітей і молоді // Учитель. – 2000. – № 1/3. – С. 6-11.

 26. Кравченко Н. Превентивне виховання. Проект // Сільська школа України. – 2008. – № 4. – Вкладка. – С. 26-30.

 27. Лазорик В. Превентивне виховання // Завуч. – 2008. – № 35. – Вкладка. – С. 1-8.

 28. Левшунова Н. Методи превентивного виховання // Психолог. – 2010. – № 26. – С. 26-31.

 29. Лишенко Л. Проблемний стіл із питань попередження правопорушень і злочинності : розробка // Сучасна школа України. – 2011. – № 1. – С. 79-80.

 30. Лозинський Е. Шкільний центр профілактики правопорушень // Директор школи. Україна. – 2008. – № 5. – С. 32-43.

 31. Луценко Ю. Проблемні діти чи діти в проблемі? // Соціальний педагог. – 2008. – № 7. – С. 17-20.

 32. Марченко С. Ю. Тренінгові методики у превентивному вихованні // Виховна робота в школі. – 2011. – № 3. – С. 21-25.

 33. Микитенко М. Превентивне виховання. Створення сучасного інформаційного простору // Профтехосвіта. – 2009. – № 4. – С. 44-46.

 34. Москалець В. П. Релігійна віра як антисуїцидальний чинник // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 2. – С. 71-80.

 35. Мунтьян Т. Деякі аспекти роботи з дітьми «групи ризику» // журн. «Директор школи». – 2008. – № 3. – С. 110-112.

 36. Назаренко Л. Л. Психолого-педагогічна допомога учням «групи ризику» // Педагогічна майстерня. – 2011. – № 10. – С. 42-46.

 37. Ніколенко І. О. Профілактична робота з дітьми та підлітками «групи ризику» // Педагогічна майстерня. – 2012. – № 12. – С. 37-40.

 38. Никитюк Л. Превентивне виховання в системі виховної роботи // журн. «Директор школи». – 2009. – № 3. – С. 88-96.

 39. Олійник Н. В. Бачити в кожній дитині особистість // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 5. – С. 23-32.

 40. Павленко Л. Цільова творча програма превентивного виховання учнівської молоді // Сучасна школа України. – 2009. – № 1. – С. 86-89.

 41. Підготовка батьків до превентивного виховання: методичні рекомендації / за заг. ред. Т. І. Туркот. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2012. – 60 с.

 42. Підлубна Н. Соціальна дезадаптація школярів: Профілактика та корекція // Психолог. – 2011. – № 18-19. – С. 21-32.

 43. Плєшаков А. Превентивне виховання в умовах валеологізації навчально-виховного процесу // Школа. – 2011. – № 9. – С. 71-83.

 44. Поваляєва В. М. Суїцид // Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 4. – С. 37-39.

 45. Попередження асоціальної поведінки учнів // Позакласний час. – 2011. – № 4. – С. 41-54.

 46. Превентивне виховання: Досвід, проблеми: зб. науково-методичних статей / за заг ред. Г. Л. Черепанової. – Херсон : РІПО, 1999. – 68 с.

 47. Превентивне виховання дітей і молоді: методичні рекомендації для слухачів курсів підвищення кваліфікації (учителів, вихователів, організаторів виховної роботи, класних керівників / уклад. Т. І. Туркот. – Херсон : РІПО, 2010. – 36 с.

 48. Превентивне виховання дітей і молоді: реалії та перспективи : матеріали обласної науково-методичної конференції (23 лютого 2010 року, м. Херсон) / за ред. С. О. Моїсеєва. – Херсон : РІПО, 2010. – 180 с.

 49. Превентивне виховання підлітків // Позакласний час. – 2011. – № 3. – С. 66-80.

 50. Превентивне виховання: проблема ненасильства : зб. науково-практичних статей / за заг. ред. В. М. Оржеховської. – К. : Олді-плюс, 2000. – 132 с.

 51. Превентивне виховання та профілактика шкідливих звичок у позаурочний час: матеріали Всеукраїнського конкурсу-захисту педагогічних проектів // Позакласний час. – 2010. – № 2. – С. 13-44.

 52. Превентивний підхід до організації педагогічного процесу в умовах ЗОШ // Виховна робота в школі. – 2009. – № 1. – С. 2-36.

 53. Приходько В. Технологія превентивного виховання у роботі соціального педагога // Соціальний педагог. – 2008. – № 4. – С. 40-53.

 54. Про проведення моніторингового дослідження стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах : Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.10.2012 р. № 1065 // Відкритий урок. – 2012. – № 11. – С. 7.

 55. Романовська Л. І. Дитячі громадські об'єднання як чинник протидії втягуванню підлітків у неформальні асоціальні угруповання // Таврійський вісник освіти. – 2010. – № 2. – С. 119-124.

 56. Рышкова Л. Подготовка студентов к работе с социально дезориентированными школьниками // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 5. – С. 59-62.

 57. Савченко С. В. Превентивне виховання в навчально-виховному процесі ЗНЗ // Класний керівник. – 2009. – № 15/16. – С. 6-13.

 58. Салко Л. В. Причини відхилень у поведінці підлітків. Робота соціального педагога з дітьми, схильними до правопорушень // Таврійський вісник освіти. – 2012. – № 1. – С. 195-202.

 59. Сандецький С. О. Діяльність загальноосвітніх навчальних закладів із профілактики підліткової злочинності // Таврійський вісник освіти. – 2010. – № 3. – С. 197-202.

 60. Сафонова І. Корекція особистості як мета і результат виховної превентивної діяльності вчителя // Вища школа. – 2011. – № 2. – С. 56-62.

 61. Сафонова І. Підготовка майбутнього вчителя до виховання превентивної діяльності – важлива складова професійного зростання // Вища школа. – 2010. – № 9. – С. 57-62.

 62. Соболєв В. Превентивне виховання школярів // Сільська школа. – 2008. – № 21-22. – С. 7.

 63. Стрибулевич Т. Програма превентивного виховання школярів // Шкільний світ. – 2009. – № 33. – С. 16-21.

 64. Схема роботи школи з попередження правопорушень: таблиця // Позакласний час. – 2009. – № 21-22. – С. 50.

 65. Тарасюк С. Превентивний простір для розвитку життєвих компетенцій // Соціальний педагог. – 2012. – № 5. – С. 28-36.

 66. Технології виховання / упоряд. Н. Л. Мурашко // Бібліотека «Директор школи». – 2011. – № 9. – 128 с.

 67. Ткаченко Л. Моніторинг превентивної діяльності: з досвіду роботи навчальних закладів Луганської області // Управління освітою. – 2008. – № 10. – С. 14-15.

 68. Ткаченко Л. Превентивна освіта // Директор школи. – 2010. – № 33. – С. 12-18.

 69. Трофимов О. Є. Шляхи попередження та профілактика підліткової злочинності в Україні // Виховна робота в школі. – 2013. – № 10. – С. 9-14.

 70. Федоренко С. Самоменеджмент як засіб профілактики дитячої бездоглядності // Рідна школа. – 2009. – № 10. – С. 31-35.

 71. Фесюк О. Психологічні засади управління превентивною освітою в інноваційному освітньому просторі // Обрії. – 2008. – № 1. – С. 102-107.

 72. Хвалибога Н. Особистість «важких» підлітків // Позакласний час. – 2007. – № 11. – С. 45.

 73. Холодецька Н. Робота з дітьми «Групи ризику». На допомогу початківцю: розробки занять // Соціальний педагог. – 2010. – № 5. – С. 27-56.

 74. Цивінський В. Теоретичні аспекти превентивного виховання школярів // Психолог. – 2009. – № 42-43. – С. 5-7.

 75. Шульга К. Превентивне виховання учнів // Завуч. – 2012. – № 2. – С. 15-19.

 76. Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи: Лист МОН України від 13.09.2010 р. № 1/9-623 // Практика управління закладом освіти. – 2010. – № 10. – С. 95-101.

 77. Щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх: Лист МОН України від 11.09.2009 р. №1/9-632 // Управління освітою. – 2009. – № 21. – С. 30-32.

 78. Юдєєва Т. В. Співвідношення сугестивності з індивідуально-особистісними характеристиками соціально-дезадаптованих підлітків // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 1. – С. 70-74.

 79. Рикова В. Ю. Превентивне виховання підлітків в умовах Школи повного року навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/Рикова_В.Ю._Превентивне_виховання_підлітків_в_умовах_Школи_повного_року_навчання. – Назва з екрана. (Анотація: Представлена програма превентивного виховання підлітків у Школі повного року навчання).

 80. Превентивне виховання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cppsr.at.ua/index/preventivne_vikhovannja/0-23. – Назва з екрана. (Анотація: Методичні рекомендації з питань профілактики негативних явищ в учнівському середовищі Центру практичної психології та соціальної роботи відділу освіти Харківської районної державної адміністрації).


МОДУЛЬ 2. ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ДІТЕЙ І МОЛОДІ

ТА МЕТОДИ ЇЇ ЗАПОБІГАННЯ


 1. Александрова Д. Профілактика правопорушень неповнолітніх // Профтехосвіта. – 2012. – № 5. – С. 36-39.

 2. Бабенкова Д. Хуліганство в школі. Чи дійсно дитячі витівки так безневинні? // Англійська мова в початковій школі. – 2010. – № 1. – С. 2-5.

 3. Бабич В. Сучасні підходи до профілактичної роботи з девіантної поведінки учнів // Директор школи. – 2007. – № 44. – С. 24-27.

 4. Бездольна В. Асоціальна поведінка підлітків 13-15 років. Соціально-психологічні особливості // Психолог. – 2012. – № 15/16. – С. 69-71.

 5. Безрученко О. Важковиховувані підлітки : особливості виховної роботи керівника групи // Соціальний педагог. – 2014. – № 2. – С. 17-19.

 6. Берестюк М. Основні форми девіантної поведінки учнів ПТНЗ: досвід // Соціальний педагог. – 2012. – № 5. – С. 18-19.

 7. Богомолова М. Ю. Суспільна мораль як детермінанта профілактичного впливу на підлітків-делінквентів // Педагогічний альманах. – 2012. – Випуск 15. – С. 242-246.

 8. Бодня Т. Епідемія самотності // Урядовий кур'єр. – 2014. – № 45. – С. 8.

 9. Болтівець С. І. Домашнє насильство як підґрунтя девіантної поведінки підлітка // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 10. – С. 38-39; Продовження : № 12. – С. 17-52.

 10. Варламов В. В. Абсенна лексика як прояв девіантної поведінки особистості // Таврійський вісник освіти. – 2009. – № 2 (2). – С. 51-59.

 11. Волканова В. Робота соціального педагога з «кризовими сім’ями» та дітьми групи «ризику» // Соціальний педагог. – 2012. – № 1. – С. 10-17.

 12. Волошин О. Деструктивні емоційні стани підлітків. Соціально-психологічні аспекти ґенези // Психолог. – 2012. – № 20. – С. 4-7.

 13. Ворона О. І. Прояви девіантної поведінки у школярів та методи її корекції // Таврійський вісник освіти. – 2009. – № 4. – С. 205-210.

 14. Давиденко О. Профілактика девіантної поведінки підлітків // Соціальний педагог. – 2010. – № 3. – С. 45-51.

 15. Дроздов О. Ю. Суїцидальна поведінка як вид аутоагресії // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 2. – С. 63-66.

 16. Єфремова Г. Л. Девіантна поведінка підлітків як педагогічна проблема // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 12. – С. 29-36.

 17. Єфремова Г. Л. Девіантна поведінка підлітків // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2013. – № 4. – Вкладка. – С. 1-8.

 18. Єфремова Г. Л. Педагогічні засади взаємодії соціального педагога з важковиховуваними дітьми // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. – № 5. – Вкладка. – С. 1-12.

 19. Жуковська С. В. Соціалізація учнів старшої школи в навчальному процесі через систему тренінгової роботи // Таврійський вісник освіти. – 2014. – № 1 (2). – С. 101-105.

 20. Зіядова Д. Мотиви злочинів, скоєних школярами // Шкільний світ. – 2010. –№ 15. – С. 1, 3-4.

 21. Зайченко М. Діагностика та корекція девіантної поведінки учнів // Соціальний педагог. – 2010. – № 2. – С. 41-55.

 22. Зобенько Н. Деякі аспекти дослідження проблеми девіантної поведінки неповнолітніх // Рідна школа. – 2012. – № 3. – С. 36-40.

 23. Ілляшенко Т. Проблема розладів поведінки дітей у роботі психолого-медико-педагогічної консультації // Психолог. – 2012. – № 24. – С. 40-44.

 24. Каткова Т. Корекція девіантної поведінки підлітків. Методичні матеріали: практика // Соціальний педагог. – 2011. – № 1. – С. 31-39.

 25. Коваль І. Психолого-педагогічний супровід роботи з підлітками з девіантною поведінкою: семінар-практикум для класних керівників // Школа. – 2011. – № 5. – С. 91-95.

 26. Коноваленко Л. Профілактична та психокорекційна робота з учнями девіантної поведінки // Соціальний педагог. – 2010. – № 3. – С. 35-41.

 27. Короденко М. Мова поведінки // Освіта України. – 2014. – № 11. – С. 12.

 28. Кулінка Ю. С. Структура готовності майбутніх педагогів до запобігання девіантної поведінки підлітків // Педагогічний альманах. – 2010. – Випуск 5. – С. 135-141.

 29. Лазаренко О. О. Профілактика злочинності неповнолітніх: шляхи вирішення // Таврійський вісник освіти. – 2010. – № 1. – С. 85-92.

 30. Лішунова О. Робота з дітьми, що потребують посиленої педагогічної уваги // Завуч. – 2012. – № 6. – С. 20-24.

 31. Лупейко Н. Методичні рекомендації щодо роботи з дітьми з девіантною поведінкою // Позашкілля. – 2012. – № 8. – С. 23-25.

 32. Луценко Ю. А. Діти-правопорушники: що робити? // Бібліотека «Психолог». – 2010. – № 5. – 128 с.

 33. Мазун А. Соціальний супровід дітей, схильних до правопорушень // Джерела. – 2010. – № 15. – С. 10.

 34. Мамайчук І. І. Діти з розладами поведінки: психологічна допомога // Бібліотека «Психолог». – 2012. – № 4. – 120 с.

 35. Мойсеєнко Н. Учні «групи ризику» // Відкритий урок. – 2012. – № 2. – С. 10-15.

 36. Нестерович Г. Відновлювально-педагогічна корекція як засіб виховного впливу на поведінку важковиховуваних учнів // Профтехосвіта. – 2012. – № 5. – С. 30-35.

 37. Ніколенко І. О. Профілактична робота з дітьми та підлітками «групи ризику» // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. – № 2. – С. 27-30.

 38. Ніколенко І. О. Управління системою роботи з дітьми «групи ризику» // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. – № 4. – С. 9-18.

 39. Оржеховська В. Крах соціальних ілюзій. Про девіантну поведінку неповнолітніх // Позашкілля. – 2008. – № 3. – С. 9-10.

 40. Оржеховська В. М. Профілактика дитячої бездоглядності в умовах нової соціокультурної ситуації // Педагогічний альманах. – 2011. – Випуск 10. – С. 238-242.

 41. Перевозна С. В. Робота з учнями девіантної поведінки (до педагогічної ради) // Виховна робота в школі. – 2011. – № 6. – С. 29-35.

 42. Петрище В. Асоціальна поведінка підлітків. Профілактика з основами правових знань // Психолог. – 2012. – № 24. – С. 19-26.

 43. Пєтушкова Л. Девіантна поведінка у дітей та підлітків / Л. Пєтушкова, А. Аносова // Довідник класного керівника. – 2012. – № 4. – С. 51-56.

 44. Рапіна Л. Профілактика девіантної поведінки в школі // Педагогічна газета. – 2009. – № 4. – С. 3.

 45. Рачова Н. Профілактика і подолання девіацій у важких підлітків // Психолог. – 2010. – № 43. – С. 3-7.

 46. Романовська Д., Боярин Л. Психологічна картина причин та наслідків соціальної і шкільної не адаптованості // Соціальний педагог. – 2012. – № 9. – С. 15-21.

 47. Сандецький С. О. Профілактика відхилень у поведінці учнів ЗНЗ // Педагогічний альманах. – 2011. – Випуск 11. – С. 253-257.

 48. Сіденко Ю. О. Девіантна поведінка підлітків // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2011.– № 5. – С. 2-5.

 49. Снігульська В. Стан превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах // Соціальний педагог. – 2014. – № 2. – С. 4-8.

 50. Тисячна О. Схильність неповнолітніх до правопорушень // Соціальний педагог. – 2012. – № 3. – С. 21-23.

 51. Ткачук А. Агресія як форма прояву девіантної поведінки // Психолог. – 2010. – № 16. – С. 17-18.

 52. Тригук О. Відхилення у поведінці неповнолітніх. Суть і види девіацій // Психолог. – 2012. – № 8. – С. 31-33.

 53. Туріщева Л. В. Особливості роботи з девіантними дітьми // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2009. – № 8. – С. 22-25; Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2009. – № 2. – С. 2-6.

 54. Улятовська Н. Діти, схильні до девіантної поведінки: особливості роботи // Психолог. – 2012. – № 2. – С. 5-7.

 55. Худик Л. Соціально-педагогічний патронаж дітей з девіаціями // Соціальний педагог. – 2012. – № 5. – С. 37-45.

 56. Цибуля Н. В. Профілактика негативних форм поведінки у дітей-логопатів // Таврійський вісник освіти. – 2014. – № 1 (2). – С. 78-84.

 57. Чемодурова Ю. Девіантна поведінка дітей і підлітків: із практики діяльності психолога й соціального педагога // Психолог. – 2010. – № 39. – С. 3-11.

 58. Чемодурова Ю. Профілактика і корекція девіантної поведінки підлітків // Психолог. – 2010. – № 38. – С. 14-21.

 59. Шайко Ю. В., Туркот Т. І. Соціально-педагогічні засоби профілактики девіантної поведінки // Таврійський вісник освіти. – 2009. – № 1. – С. 132-137.

 60. Шейко Л. О. Профілактика девіантної поведінки у підлітковому віці // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. – № 1. – Вкладка. – С. 1-12.

 61. Когут С. Девіантна поведінка дітей та молоді: проблеми й шляхи подолання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vlnu/Ped/2008_24/24_kohut.pdf. – Назва з екрана. (Анотація: Розглянуто деякі з підходів до тлумачення поняття «девіантна поведінка». Наведено передумови схильності дітей та підлітків до девіантної поведінки, акцентовано увагу на статистиці по Львівській області. Здійснено спробу аналізу реалізації положень деяких законодавчих актів, що регламентують виховний процес та соціально-правовий захист його учасників. Розглянуто один із шляхів практичної соціально-педагогічної діяльності з неповнолітніми, схильними до девіантної поведінки).

 62. Профілактична робота і превентивне виховання. Превентивне виховання учнівської молоді [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nvk.klasna.com/uk/site/tse-treba-znati.html. – Назва з екрана. (Анотація: Система роботи Білгород-Дністровскького НВК «школа – ліцей» з учнями, які входять до групи ризику).

МОДУЛЬ 3. ПРОФІЛАКТИКА НАСИЛЬСТВА ТА АГРЕСИВНОСТІ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ У РОДИНАХ ТА КЛАСНИХ КОЛЕКТИВАХ


 1. Агресія // Психолог. – 2008. – № 30-32. – Спецвипуск.

 2. Аландаренко Ю. Агресивність у поведінці учнів підліткового віку. Семінар-тренінг // Психолог. – 2009. – № 35. – С. 26-30.

 3. Андрусич Н. Захистимо від зла дитячі душі // Дошкільне виховання. – 2009. – № 6. – С. 16-17.

 4. Бафталовська Н. Я. Агресивна поведінка підлітків // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2010. – № 6. – С. 9-11.

 5. Бегеза Л. Насильство над дитиною як чинник деструктивного впливу на формування її особистості // Сучасна школа України. – 2011. – № 9. – С. 47-92.

 6. Бегеза Л. Є. Соціальна профілактика жорстокого поводження з дітьми // Позакласний час. – 2012. – № 15-16. – С. 77-81.

 7. Беженар Г. Булінг: підліткове насильство в школі // Школа. – 2012. – № 2. – С. 75-83.

 8. Безлюдний О. І. Насильство над дитиною в сім’ї: теоретичні розвідки американських дослідників // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 3. – С. 121-131.

 9. Безпека освітнього середовища: досвід // Психолог. – 2011. – № 10.

 10. Божко М. І. Виховний вплив як профілактика проявів агресивності у дітей // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2012. – № 5. – С. 5-10.

 11. Болтівець С. І. Домашнє насильство як підґрунтя девіантної поведінки підлітка // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 10. – С. 38-39.

 12. Бондаровська В. Подолання наслідків насильства у сім’ї. Аналіз стану справ у розвинутих країнах // Психолог. – 2010. – № 6. – С. 3-6.

 13. Бреславець Л. Корекційна програма зі зменшення агресії та підвищення рівня самооцінки // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. – № 3. – С. 35-39; № 5. – С. 25-28.

 14. Булгакова О. М. Профилактика агрессивного поведения подростков / О. М. Булгакова, Н. Ф. Врачинская // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 12. – С. 38-41.

 15. Валентик Н. Разом зі світом проти насилля й агресії // Директор школи. – 2010. – № 3. – С. 22-23.

 16. Вальчишена С. Б. Насильство як соціальна проблема: виступ на батьківських зборах // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. – № 9. – С. 35-38.

 17. Виходцева О. Ділова гра в усуненні агресивних поведінкових реакцій: корекційна робота з підлітками: розробка // Психолог. – 2010. – № 44. – С. 26-29.

 18. Войцях Т. В. Запобігання дитячої жорстокості // Бібліотека «Психолог». – 2013. – № 3. – 120 с.

 19. Волошин О. Деструктивні емоційні стани підлітків. Соціально-психологічні аспекти ґенези // Психолог. – 2012. – № 20. – С. 4-7.

 20. Гаримович Е. Корекційна робота з агресивними дітьми // Дефектолог. – 2008. – № 11. – С. 55-56.

 21. Гапонюк О. Попередження насильства. Заняття для вихователів дошкільних закладів // Психолог дошкілля. – 2010. – № 2. – С. 7-9.

 22. Герженій О. Проблема шкільного насильства // Психолог. – 2011. – № 30/31. – С. 57-60.

 23. Глобець О. Корекційно-розвивальні заняття на попередження агресивності дітей молодшого шкільного віку: розробки занять // Психологічна служба школи. – 2012. – № 1. – С. 40-47.

 24. Гобод І. Попередження насильства серед дітей та учнівської молоді // Психологічна служба школи. – 2012. – № 1. – С. 48-55.

 25. Голосова Т. С. Любов – найкращій спосіб виховання: до проблеми насильства в сім’ї // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2011. – № 5. – С. 19-21.

 26. Гончаров В. Л. Домашнє насильство: як захистити дитину // Бібліотека «Психолог». – 2009. – № 9. – 120 с.

 27. Гончаров В. Жорстока поведінка в підлітковому віці // Соціальний педагог. – 2009. – № 11. – С. 59-61.

 28. Грищенко Н. Агресія та агресивність // Школа. – 2013. – № 1. – С. 80-82.

 29. Губенко О. В. Творча діяльність як фактор реабілітації дітей, що зазнали насильства в сім’ї та мають затримку розумової діяльності // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 12. – С. 29-33.

 30. Гузь А. Ю. Я – причина агресії. Семінар для практичних психологів, педагогів ДНЗ та початкової школи // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2014. – № 3. – С. 20-23.

 31. Гулєвич Т. Знущання та агресія у шкільному середовищі: виступ перед педагогами // Психолог. – 2010. – № 40. – С. 8-9.

 32. Дементьева И. Жестокое обращение с ребенком в семье: последствия для личностного развития // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 6. – С. 17-20.

 33. Дєдов О. Психолого-педагогічні умови подолання негативних явищ (проявів агресивності) в учнівському середовищі: З елементами тренінгу // Управління освітою. – 2011. – № 8. – Вкладка. – С. 12-13.

 34. Дмитренко Л. Сім’я – територія без насильства // Дитячий садок. – 2008. – № 15. – С. 14-15.

 35. Дмітрієва О. А. Гіперактивність й агресивність як форми девіантного поводження. Комплексний підхід до розв’язання проблеми // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2009. – № 2. – С. 7-15.

 36. Дроздов О. Ю. Фактори виникнення та розвитку агресивної поведінки // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 2. – С. 58-71.

 37. Дронова О. С. Теоретико-прикладні засади профілактики та корекції агресивної поведінки неповнолітніх // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 7. – С. 57-60.

 38. Жила В. Агресивність школярів як причина виникнення конфліктів // Початкова школа. – 2013. – № 3. – С. 57-59.

 39. З метою попередження випадків застосування працівниками навчальних закладів фізичного насильства до неповнолітніх: Лист МОН України від 20.11.2008 р. № 1/9-759 // Практика управління закладом освіти. – 2009. – № 1. – С. 85.

 40. Зелинська Ю. О. Психокорекція аутоагресивної поведінки підлітків // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 5. – С. 18-20.

 41. Какулія Л. Школярі з труднощами у поведінці. Гіперактивна, гіпоактивна, агресивна дитина. Зразок письмових консультацій для педагогічних працівників ПМПК // Дефектолог. – 2010. – № 2. – С. 15-16.

 42. Калошин В. Ф. Як діяти, якщо мета поведінки учня – влада або помста // Виховна робота в школі. – 2009. – № 6. – С. 26-40; № 7. – С. 42-55.

 43. Карєва М. Рекомендації батькам агресивних дітей // Психолог. – 2012. – № 9. – С. 35-36.

 44. Квітко В. Психолого-педагогічна допомога дітям, які зазнали зловживань // Соціальний педагог. – 2010. – № 9. – С. 13-33.

 45. Кирильчук І. Г. Насильство над дітьми в українській сім’ї як проблема соціальної педагогіки // Таврійський вісник освіти. – 2009. – № 2 (1). – С. 133-138.

 46. Кірейчев А. В. Дослідження готовності вчителів початкових класів до профілактики і корекції проявів дитячої агресивності // Дефектологія. – 2012. – № 1. – С. 32-35.

 47. Кіричевська Є. В. Насильство в загальноосвітніх навчальних закладах: стратегії подолання // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 8. – С. 4-10.

 48. Кльоц Л. Профілактика агресивної та жорстокої поведінки серед неповнолітніх // Психолог. – 2009. – № 19. – С. 8-17.

 49. Коваленко О. Украдене дитинство: випадок із практики // Психолог дошкілля. – 2010. – № 11. – С. 53-60.

 50. Козак Н. М. Робота з агресивними дітьми // Географія. – 2014. – № 5-6. – С. 66-75.

 51. Козоріз Л. Попередження суїциду та насильства у сім’ї // Соціальний педагог. – 2009. – № 7. – С. 17-23.

 52. Колісніченко Г. Корекція агресивної поведінки підлітків // Соціальний педагог. – 2008. – № 9. – С. 28-39.

 53. Колісніченко Г. Ми проти насильства. Тренінг // Психолог. – 2010. – № 1. – С. 16-17.

 54. Котова Ю. Методи профілактики та корекції агресивної поведінки учнів // Соціальний педагог. – 2010. – № 3. – С. 6-11.

 55. Кулик Н. Некеровані діти // Освіта України. – 2013. – № 29. – С. 12.

 56. Лавровська С. М. Корекційна робота з агресивними дітьми // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2014. – № 1. – С. 7-11.

 57. Лапаєва С. Досвід роботи практичного психолога з корекції агресивної поведінки учнів // Дефектолог. – 2008. – № 3. – С. 49-57.

 58. Лішунова О. Робота з дітьми, що потребують посиленої педагогічної уваги // Завуч. – 2012. – № 6. – С. 20-24.

 59. Ломова Т. О. Психологічна програма навчально-розвивального тренінгу активізації розумової діяльності як засобу корекції агресивної поведінки // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 1. – С. 7-16.

 60. Лупіна В. Корекція агресивної поведінки : корекційно-розвивальні заходи у молодших класах спеціальної школи (заняття) // Дефектолог. – 2012. – № 3. – С. 13-16.

 61. Магола О. Дитинство без насильства: батьківські збори // Психолог. – 2012. – № 11-12. – С. 90-92.

 62. Мазур М. Г. Агресивна поведінка молодших школярів та її корекція // Таврійський вісник освіти. – 2012. – № 3. – С. 211-219.

 63. Максименко С. Д. Модифікація методики дослідження агресивності людини «Тест руки» // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 2. – С. 16-22.

 64. Максимова Н. Ю. Проблеми насилля в сім’ї // Позакласний час. – 2011. – № 1. – С. 138-152.

 65. Мись В. Агресія: причини та особливості роботи соціального педагога // Соціальний педагог. – 2012. – № 4. – С. 21-23.

 66. Молочко Т. М. Агресія та її наслідки. Урок психології в старших класах // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. – № 9. – С. 15-20.

 67. Мяновська Т. Профілактика насильства у родинах і класних колективах : інформаційно-просвітницька робота у школах Житомира // Освіта України. – 2011. – № 25/26. – С. 10.

 68. Назарова О. Д. Программа коррекционно-обновляющей и развивающей работы со старшими дошкольниками 5-7 лет, склонными к агрессии // Дошкільний навчальний заклад. – 2010. – № 9. – С. 2-21.

 69. Найдьонова Л. А. Кібер-буллінг підлітків (віртуальний терор) як новітній феномен інформаційної доби: теоретико-методичні засади подолання і профілактики // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 8. – С. 10-18.

 70. Насильство в школі (агресивна поведінка) // Шкільний світ. – 2008. – № 43. – С. 2-5.

 71. Найдьонова Л. Кібер-буллінг, або агресія в Інтернеті : способи розпізнання і захисту дітей // Соціальний педагог. – 2012. – № 12. – С. 16-26.

 72. Настюк О. Агресивний підліток // Освіта України. – 2011. – № 55/56. – С. 6.

 73. Науменко О. Про насильство в сім’ї // Психолог. – 2010. – № 6. – С. 7-11.

 74. Науменко О. Що таке зловживання щодо дітей // Психолог дошкілля. – 2010. – № 9. – С. 15-26.

 75. Нікітіна Л. Профілактика агресивності й жорстокості серед неповнолітніх і молоді // Соціальний педагог. – 2010. – № 3. – С. 12-21.

 76. Носок Н. О. Теоретичні підходи до профілактики агресивної поведінки учнів // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2010. – № 12. – С. 4-12.

 77. Олійник Л. Виховання без насильства // Дошкільне виховання. – 2012. – № 6. – С. 12-15.

 78. Панок В. Як попередити прояви насильства // Освіта. – 2010. – № 17-18. – С. 5.

 79. Пащенко С. Профілактика агресивності і жорстокості серед молоді // Психолог. – 2010. –№ 13. – С. 17-20.

 80. Плескановська А. Попередження та корекція агресивності: психологічний тренінг для учнів молодших класів // Відкритий урок. – 2011. – № 4. – С. 26-32.

 81. Повалій Л. В. Профілактика насильства в сучасній сім’ї: теоретичний і прикладний аспекти // Класний керівник. – 2011. – № 3. – Спецвипуск.

 82. Поліщук В. А. Підготовка майбутніх дільничних інспекторів МВС до профілактики агресії й розв'язання конфліктних ситуацій // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 3. – С. 89-96.

 83. Попередження насильства: цикл статей // Соціальний педагог. – 2010. – № 11. – С. 3-32.

 84. Попіль О. Агресія у школі: чи можна їй запобігти? : заняття з елементами тренінгу // Соціальний педагог. – 2012. – № 12. – С. 27-37.

 85. Прищепа Т. Агресивна дитина // Психолог. – 2008. – № 10. – С. 18-20.

 86. Про вживання заходів щодо запобігання насильству над дітьми: Наказ МОН України від 01.02.2010 р. № 59 // Інформаційний збірник МОН України. – 2010. – № 7-8. – С. 55-57.

 87. Про організацію інформаційно-профілактичної роботи щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з дітьми у 2011 році: Наказ МОН України від 29.03.2011 № 292 // Інформаційний збірник МОН України. – 2011. – № 10. – С. 31-32.

 88. Проблема насильства неповнолітніх як гостре соціальне явище // Позакласний час. – 2008. – № 9. – С. 11-26.

 89. Прокопенко О. Престиж замість любові? : Сплеск підліткової жорстокості є наслідком браку діалогу // Урядовий кур'єр. – 2014. – № 43. – С. 12.

 90. Прокопчук І. Без агресії : Педагогічна рада // Шкільний світ. – 2008. – № 42. – С. 5-6.

 91. Профілактика агресивної та жорстокої поведінки серед неповнолітніх та молоді // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 6. – С. 19-25.

 92. Процишак Г. Захист дітей від фізичного і психологічного насильства : виховний захід // Шкільний світ. – 2010. – № 15. – С. 5-10.

 93. Психодіагностика та психокорекція особи, яка вчинила насильство в сім’ї // Психолог. – 2010. – № 21-22.

 94. Пугач Л. Програма занять психологічної підтримки дітей, схильних до агресії // Психолог. – 2010. – № 15. – С. 22-26.

 95. Райт Дж. Задирака в класі: що може зробити вчитель // Початкове навчання та виховання. – 2010. – № 26. – С. 49-51.

 96. Решетіло С. В. Вплив агресивності на самопочуття та налагодження стосунків з оточуючими. Година спілкування для учнів 9-10 класів // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2009. – № 7. – С. 28-30.

 97. Рожанская Л. В. Воспитываем сказкой. Коррекционные сказки для младших школьников // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 13. – С. 31-33.

 98. Розпотнюк Л. Складні учні : поради психолога // Початкова освіта. – 2011. – № 11. – С. 5.

 99. Руденко Л. Контекстна модель агресивної поведінки у дітей із розумовою відсталістю // Дефектологія. – 2013. – № 2. – С. 36-40.

 100. Саверська-Лихошва В. Сімейна жорстокість: міф чи реальність? : заняття // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2011. – № 1. – С. 14-17.

 101. Сагайдак В. Корекція агресивної поведінки підлітків // Соціальний педагог. – 2010. – № 3. – С. 52-53.

 102. Симачинська Л. І. Причини та шляхи подолання агресивної та жорстокої поведінки підлітків // Таврійський вісник освіти. – 2011. – № 1. – С. 239-246.

 103. Строганова Л. Агресивна дитина. Як із нею бути? // Шкільний світ. – 2008. – № 6. – С. 1-3.

 104. Суворова Н. Проблеми жорстокості та насильства в сім’ї // Профтехосвіта. – 2012. – № 4. – С. 19-22.

 105. Татарин Н. Ю. Корекція агресивності у молодшому шкільному віці : заняття // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 3. – С. 48-52.

 106. Ткачук А. Агресія як форма прояву девіантної поведінки // Психолог. – 2010. – № 16. – С. 17-18; № 45. – С. 7-8.

 107. Туженкова Ю. Профілактика жорстокого поводження з дітьми // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. – № 3. – С. 33-42.

 108. Туріщева Л. В. Агресивні діти // Англійська мова в початковій школі. – 2007. – № 11. – С. 2.

 109. Туріщева Л. В. Підліткова агресія // Історія та правознавство. – 2007. – № 33. – С.14.

 110. Україна без насильства // Психолог. – 2010. – № 35-36. – Спецвипуск.

 111. Федорченко Т. Агресивність і насильство в сім’ї // Директор школи. – 2012. – № 4. – С. 17-30.

 112. Харламова І. Попередження домашнього насильства над дітьми // Соціальний педагог. – 2010. – № 12. – С. 23-33.

 113. Хільченко Л. С. Соціально-педагогічний супровід підлітків, схильних до агресивної поведінки // Таврійський вісник освіти. – 2012. – № 3. – С. 237-243.

 114. Хоменко Г. Агресивність підлітків: причини, профілактика, корекція. Міський семінар для психологів // Психолог. – 2009. – № 35. – С. 17-23.

 115. Хромова О. Л. Попередження проявів насильства в неблагополучних сім’ях учнів-підлітків : методичні рекомендації // Класний керівник. – 2012. – № 9-10. – Спецвипуск.

 116. Чемєровска-Коруба Є. Запобігання агресії та насильству // Директор школи. – 2010. – № 3. – С. 24-28; № 7. – С. 16-19; № 9. – С. 19-22.

 117. Червонна Т. Ш. Діагностика та корекція агресивності у дітей // Бібліотека «Психолог». – 2014. – № 3. – 128 с.

 118. Черниш Н. М. Тілесне покарання з боку батьків – це насильство // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2011. – № 1. – С. 32-33.

 119. Черняк О. Попередження насильства у навчально-виховному закладі // Психолог. – 2010. – № 6. – С. 12-14.

 120. Шинкарук-Корзун Л. Чинники агресивності дітей // Психолог. – 2009. – № 41. – С. 6-8.

 121. Як згасити спалах агресії?: Практичні поради // Дошкільне виховання. – 2009. – № 2. – С. 18-19.

 122. Як зрозуміти, що учень у небезпеці? (Емоційне насильство над дитиною, жорстоке поводження) // Завуч. – 2008. – № 33. – С. 30.

 123. Агресивні діти Причина появи агресії у дітей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ilschool6.com/agrsdut.html. – Назва з екрана. (Анотація: Одним із варіантів порушення розвитку дитини є її агресивна поведінка. Агресивна поведінка характеризується демонстрацією переваги в силі або застосуванням сили до іншої людини з метою заподіяння шкоди).

 124. Агресивна поведінка: Педагогічна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://slovnik.com.ua/?grupa=11&id_sl=20. – Назва з екрана.

 125. Гнів у дітей: його причини, наслідки та як з ним впоратися [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://a-yak.com/gniv-u-ditej-jogo-prichini-naslidki-ta-yak-z-nim-vporatisya/. – Назва з екрана. (Анотація: Все батьки коли-небудь хотіли, щоб до їх дитині додавалася інструкція. Тільки уявіть, як було б здорово, якби малюк з’являвся на світ з докладним керівництвом, в якому розписувалися всі аспекти життя дитини – від зміни пелюшок до серйозних розмов на важливі теми. Така «інструкція» могла б розповісти вам, як змусити його їсти зелені боби, як зрозуміти, якщо він потрапив у погану компанію, як вселити в нього впевненість у своїх силах і рішучість домогтися успіху і що робити, коли він виходить з себе, влаштовуючи істерику).

 126. Причини агресивної поведінки. Методи роботи з агресивними дітьми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-referat.com/Причини_агресивної_поведінки_Методи_роботи_з_агресивними_дітьми. – Назва з екрана. (Анотація: Проблема агресії та агресивності вже довгий час є однією з центральних у соціальній психології. Агресивність, причини її виникнення та особливості прояви у підлітків).

 127. Харламова І. Насильство та жорстокість у школі. Реалії сучасності. Методичні рекомендації щодо роботи з дітьми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://childfund.org.ua/Uploads/Files/CCF/zhorstokost%20u%20shkoli.doc. – Назва з екрана.

 128. Що робити якщо дитина агресивна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.google.com/document/d/1ij_5UKDnDH_MCrKwpoBKaB7GnCGgFufULjwhx3DUSo8/edit?pli=1. – Назва з екрана.


МОДУЛЬ 4. ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБИ

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
2014 -> Урок 1 Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя. Практична робота Моделювання поведінки в разі погіршення самопочуття
2014 -> Положення про навчальні кабінети І лабораторію звукозапису Херсонського музичного училища Херсон 2008 положення про навчальні кабінети І лабораторію Херсонського музичного училища Загальні положення
2014 -> План роботи кабінету історії Старосалтівського професійного аграрного ліцею Завідуючий кабінетом
2014 -> Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби І пмпк
2014 -> Черкасова Любов Михайлівна, заступник директора з виховної роботи у 2013/2014 навчальному році набув чинності новий державний стандарт
2014 -> Соціальна робота з агресивними підлітками
2014 -> Доктор філософських наук, завідувач відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології нан україни

Скачати 455.9 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка