Методика викладання у вищій школі І. Мета І завдання дисципліниСкачати 48.21 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір48.21 Kb.
#51190
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій школі» спрямовано на забезпечення підготовки студентів магістратури, формування навичок педагогічної діяльності. Згідно зі стандартами МОН України дисципліна «Методика викладання у вищій школі» вивчається в обсязі 2 кредитів (108 годин).

Мета вивчення даної дисципліни:

 • розкрити загальні засади педагогіки вищої школи;

 • навчитися самостійно працювати з педагогічною літературою;


 • розвити практичні вміння, що забезпечує творчість та ініціативу в педагогічній діяльності.


Завдання дисципліни – ознайомити студентів із основними поняттями і проблемами педагогіки, закласти фундамент їхніх педагогічних знань.

Після вивчення дисципліни студент повинен


ЗНАТИ:


УМІТИ:

 • планувати та організовувати навчальний процес у ВНЗ,

 • вибирати й застосовувати ефективні методи навчання,

 • готувати і проводити лекції відповідно до психолого-педагогічних вимог,

 • сприяти адаптації студентів до самостійної навчальної роботи,

 • застосовувати кредитно-модульну технологію навчання та оцінювання знань студентів.


II. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ»
Тема 1. Теоретичні засади навчально-виховного процесу у вищій школі

Сутність і методологічні засади навчання. Структура процесу оволодіння знаннями, уміннями й навичками, формування компетентності. Мотиви навчання. Типи навчання, їх характеристика. Інтенсифікація навчально-виховного процесу.


Тема 2. Закони, закономірності і принципи навчання

Закони навчання, їх сутність. Загальні закономірності навчально-виховного процесу. Принципи навчання у вищій школі.


Тема 3. Зміст, планування та організація навчального процесу у вищій школі

Спеціалізація навчання в сучасній вищій школі. Зміст освіти у вищій школі. Система планування й організація навчального процесу у ВНЗ.


Тема 4. Форми, види, методи і засоби навчання у вищій школі

Сутність поняття "форми організації навчання". Розвиток і становлення організаційних форм навчання. Типологія і характеристика методів навчання. Дидактичні вимоги до вибору методів навчання.


Тема 5. Лекція у вищій школі

Академічна лекція в системі професійної підготов­ки студентів. Технологія і техніка підготовки академічної лекції. Дидактичні й методичні вимоги до академічної лекції. Психолого-педагогічні вимоги до проведення лекції у вищій школі.


Тема 6. Технологія і техніка організації та проведення семінарів, практичних, лабораторних, індивіду­альних занять, консультацій і колоквіумів

Дидактичні основи семінарських, практичних, ла­бораторних, індивідуальних та інших форм занять. Види семінарів, вимоги до їх організації та проведення. Особливості технології і техніки організації та проведення практичних, лабораторних, індивідуальних занять, консультацій і колоквіумів.


Тема 7. Психолого-педагогічні засади організації самостійної навчальної роботи студентів

Особливості навчальної роботи студентів і передумо­ви її ефективності. Адаптація студентів до самостійної навчальної роботи. Уміння слухати і конспектувати лекції. Книга в системі професійної підготовки. Підготовка до лабораторних, практичних, семінар­ських занять. Підготовка до контрольних заходів.


Тема 8. Дистанційне навчання в системі освіти

Соціально-економічні потреби в дистанційній освіті. Короткий екскурс в історію дистанційного навчання. Сутність дистанційного навчання. Мотиви і принципи організації дистанційного навчання. Умови ефективності дистанційного навчання.


Тема 9. Система організації науково-дослідної роботи студентів

Наукова робота студентів – важливий чинник ефективності професійної підготовки фахівців з вищою освітою. Системність в організації науково-дослідної роботи студентів. Форми й види науково-дослідної роботи студентів. Методи організації науково-дослідної роботи студентів.


Тема 10. Система аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів

Значення і роль аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів. Функції оцінювання навчальних досягнень студентів. Принципи, види і методи аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів. Методика проведення контрольних дій у вищій школі. Модульно-рейтингова і кредитно-модульна технологія навчання та оцінювання навчальних досягнень студентів.


III. ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ


   1. Теоретичні засади навчально-виховного процесу у вищій школі.

   2. Закони, закономірності й принципи навчання.

   3. Зміст, планування та організація навчального процесу у вищій школі.

   4. Форми, види, методи і засоби навчання у вищій школі.

   5. Лекція у вищій школі.

   6. Технологія і техніка організації та проведення семінарів, практичних, лабораторних, індивіду­альних занять, консультацій і колоквіумів.

   7. Психолого-педагогічні засади організації самостійної навчальної роботи студентів.

   8. Дистанційне навчання в системі освіти.

   9. Система організації науково-дослідної роботи студентів.

   10. Система аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів.


IV. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. – К.: Знання, 2005. – 486 с.

 2. Бордовская Н., Реан А. Педагогика: Учебник для вузов. – С.Пб: Питер, 2003. – 544 с.

 3. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 544 с.

 4. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. высш. учеб. завед.: В 2 кн. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Кн.1. – 576 с.

 5. Салов В.О. Основи педагогіки вищої школи: Навч. посібник. – Д.: НГУ, 2003. – 183 с.

 6. Словник термінів і понять з педагогіки вищої школи: Посібник / В.В. Приходько, В.В. Малий, В.Л. Галацька, М.А. Мироненко. – Д.: НГУ, 2005. – 181 с.

Скачати 48.21 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка