Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. БогомольцяСкачати 67.22 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір67.22 Kb.
#41614
ТипПротокол


Міністерство охорони здоров’я України

Національний медичний університет

імені О.О. Богомольця

Затверджую:

Проректор з науково-педагогічної роботи

доцент О.В. Стеченко

________________________

«_____»___________ 2017р.


перелік теоретичних питань до державного іспиту

з психіатрії та наркології

для студентів VI курсу медико-психологічного факультету

денної форми навчання

Обговорено та затверджено на Цикловій методичній комісії,

Протокол № ___ від «___»__________ 2017 р.
Голова
професор С.Д. Максименко

Секретар
ст. викладач О.О. Лазуренко

Обговорено та затверджено на Вченій раді

медико-психологічного факультету

Протокол № ___ від «___»__________ 2017 р.


Голова Вченої ради
медико-психологічного факультету
професор С.Д. Максименко

Секретар
ст. викладач О.О. Лазуренко

Київ 2017

1. Організація спеціалізованої психіатричної допомоги.

Її принципи та заклади.2. Онейроїдний синдром, захворювання , при яких він виникає.

3. Шизофренія. Клініка, патофізіологічні концепції.

4. Предмет, задачі та основні принципи сучасної психіатрії.

5. Основні психопатологічні синдроми дитячого віку.

6. Варіанти перебігу та клінічні форми шизофренії, їх диференційна діагностика.

7. Основні етапи розвитку психіатрії та її найбільш видатні діячі. Вклад вітчизняних психіатрів в розвиток даної науки.

8. Проблема залежності. Види та загальні механізми формування залежності.

9. Клініка та лікування циркулярної депресії.

10. Принципи, устрій та організація роботи психіатричної лікарні. Режими утримання психічно хворих.

11. Види психомоторного збудження та невідкладна допомога при них.

12. Психічні розлади при соматичних та ендокринних захворюваннях.

13. Принципи та організація роботи амбулаторної психіатричної служби.

14. Великий наркоманічний синдром (синдроми залежності та зміненої реактивності).

15. Епілептична патологія. Класифікація, патогенез, клінічні форми, типи епілептичної деменції.

16. Організація допомоги хворим на алкоголізм. Структура наркологічної служби.

17. Поняття та критерії суїцидального ризику. Методи виявлення суїцидальних тенденцій та їх профілактика.

18. Біполярний афективний розлад. Клінічна картина, варіанти перебігу.

19. Етіологія та патогенез психічних хвороб.

20. Дисфорія та захворювання при яких вона зустрічається.

21. Невротичні розлади, їх клінічні форми та патофізіологічні механізми.

22. Судово-психіатрична експертиза. Критерії осудності та неосудності.

23. Галюцинації, їх види. Специфічність при різних захворюваннях. Прогностичне значення.

24. Психічні розлади при атеросклерозі судин головного мозку.

25. Основні види та методи терапії психічно хворих.

26. Маячення, його види. Форми маячноутворення. Основні маячні синдроми.

27. Церебротравматичні психічні розлади, діагностика, лікування та профілактика.

28. Класифікація психічних розладів.

29. Розлади пам’яті. Особливості та специфічність розладів пам'яті при різних психічних захворюваннях.

30. Психічні розлади у післяпологовому та лактаційному періоді. Клініка, діагностика, лікування.

31. Психотропні лікарські засоби, їх класифікація, показання для призначення.

32. Клінічні форми непродуктивних розладів свідомості. Невідкладна допомога при них.

33. Психогенно зумовлені психічні розлади: класифікація, принципи лікування та профілактики.

34. Психометричні дослідження інтелекту.

35. Аментивний стан. Невідкладна допомога при ньому.

36. Олігофренії. Класифікація, патогенез, клініка, лікування, профілактика.

37. Первинне психіатричне освідчення. Невідкладна психіатрична допомога.

38. Клінічні форми продуктивних розладів свідомості.

39. Розлади особистості (психопатії), їх клінічні форми. Акцентуації особистості.

40. Правила госпіталізації та виписки психічно хворих. Показання та порядок здійснення психіатричної допомоги без згоди хворого.

41. Психомоторні розлади.

42. Психічні розлади пізнього віку (сенільні та пресенільні), їх клінічні форми.

43. Догляд та нагляд за хворими з психічними розладами.

Обмежувальний режим.44. Корсаковський амнестичний синдром.

45. Атрофічні деменції пізнього віку, їх діагностика та лікування.

46. Реадаптація, реабілітація та ресоціалізація психічно хворих.

47. Астенічний стан.

48. Реактивні психози, їх клінічні форми та лікування.

49. Принципи трудової експертизи при психічних захворюваннях.

50. Ступорозні стани, їх диференційна діагностика.

51. Алкогольні психози, їх клінічні форми.

52. Варіанти перебігу психічних розладів з прикладами захворювань, які перебігають за тим чи іншим типом.

53. Епілептичний стан. Його попередження та невідкладна допомога.

54. Психічні розлади при інфекційних захворюваннях.

55. Понятія ремісії, інтермісії, дефекту та кінцевого стану психічних розладів.

56. Кататонічне та маніакальне збудження, їх диференційна діагностика.

57. Принципи і методи лікування та трудова експертиза при епілепсії.

58. Судово-психіатрична експертиза. Цілі та критерії оцінювання психічного стану обстежуваних.

59. Депресивні стани. Їх види та диференційна діагностика.

60. Основні клінічні форми соматогенних психічних розладів.

61. Підтримуюча терапія при психічних захворюваннях. Ускладнення та побічні дії при психофармакотерапії.

62. Деліріозний синдром, його клінічні варіанти. Невідкладна допомога при них.

63. Протирецидивна терапія алкогольної залежності.

64. Основні положення Закону України «Про психіатричну допомогу».

65. Емоційні розлади.

66. Клініка, патогенез, фактори ризику, принципи і методи лікування алкоголізму.

67. Опіка, показання до неї та порядок накладання.

68. Поняття та приклади психотичних та непсихотичних розладів психіки.

69. Клініка, діагностика та лікування опійної наркоманії.

70. Обстеження психічно хворого, особливості ведення історії хвороби.

71. Обсесивний, фобічний та компульсивний синдроми.

72. Ранні прояви епілепсії. Епілептичні радікали. Епілептичні еквіваленти.

73. Психотерапія. Її форми і методи.

74. Розлади мислення, їх види.

75. Циклотимія. Клініка, діагностика та лікування.

76. Поняття психічного здоров’я та його критерії.

77. Розлади відчуттів, психопатологічні стани, при яких вони виникають.

78. Нейролептичні (антипсихотичні) препарати, покази для застосування, їх побічні ефекти та ускладнення, пов’язані з їх використанням.

79. Амбулаторні психіатричні заклади, їх структура та основні завдання.

80. Розлади сприйняття, психосенсорні розлади.

81. Залежність від лікарських препаратів. Клініка, діагностика, лікування і профілактика.

82. Стаціонарні психіатричні установи, їх структура та основні завдання.

83. Розлади потягів.

84. Соматоформні розлади, клінічні варіанти, діагностика, лікування та профілактика.

85. Установи соціально-трудової реадаптації, їх структура та основні завдання.

86. Синдроми органічного ураження головного мозку.

87. Непсихотичні психічні порушення в клімактеричному періоді. Клініка, діагностика, лікування, профілактика.

88. Правові принципи психіатричної допомоги.

89. Гебефренічний синдром, невідкладна допомога при гебефренічному збудженні.

90. Неврастенія, клініка, діагностика, лікування, профілактика.

91. Лабораторні та інструментальні методи діагностики психічних розладів.

92. Судомні синдроми, невідкладна допомога при великому судомному нападі.

93. Дисоціативні розлади, їх клінічні варіанти, діагностика, лікування, профілактика.

94. Характеристика регістрів психічних розладів.

95. Розлади уваги та їх патопсихологічна оцінка.

96. Ранній дитячий аутизм. Клініка, діагностика, лікування та реабілітація хворих.

97. Види та методи профілактики психічних розладів.

98. Маскована (соматизована) депресія, її клінічна та патопсихологічна діагностика, при яких захворюваннях зустрічається.

99. Транквілізатори (анксіолітики), їх терапевтичні ефекти, показання для клінічного використання.

100. Поняття, предмет і завдання психіатрії та наркології.

101 Поняття та приклади продуктивних і дефіцитарних симптомів психічних розладів.

102. Корсаківський поліневритичний психоз.

103. Клініко-психопатологічний метод дослідження, з чого він складається.

104. Недоумство, його види.

105. Посттравматичний стресовий розлад, клініка, діагностика та лікування.

106. Принципи, завдання та методи реабілітації психічно хворих.

107. Іпохондричний синдром. Іпохондричний розвиток особистості.

108. Токсикоманії, їх види. Клінічні та організаційні основи запобігання залежності від ліків.

109. Цілі, принципи організації та проведення судово-психіатричної експертизи.

110. Вікові та статеві особливості алкоголізму.

111. Гіперкінетичні розлади у дітей та підлітків. Розлади соціальної поведінки. Клініка, медико-педагогічна корекція, психосоціальна реабілітація.

112. Методи дослідження психічно хворих.

113. Психотичні синдроми, їх види та клінічна картина.

114. Легка межова інтелектуальна недостатність. Походження, діагностика, лікування, профілактика та медико-соціальна реабілітація хворих.

115. Невідкладна психіатрична допомога. Медичні, юридичні та організаційні аспекти.

116. Галюцинаторно-маячні синдроми, їх види та клінічна характеристика.

117. Олігофренії. Їх види, клініка, лікування та профілактика.

118. Психогігієна та психопрофілактика.

119. Парамнезії, їх види та захворювання, при яких вони спостерігаються.

120. Принципи та методи лікування залежності від психоактивних речовин.

Завідувач кафедри

психіатрії та наркології

професор О.К. Напрєєнко


Каталог: STUDENTAM
STUDENTAM -> О. П. Яворовський Професор
STUDENTAM -> Суицидология: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах
STUDENTAM -> Робоча навчальна програма
STUDENTAM -> Составитель: Голованчикова И. А
STUDENTAM -> Психічні розлади при cоматичних, судинних та ендокринних захворюваннях
STUDENTAM -> Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «управління конкурентоспроможністю»
STUDENTAM -> Принципи лікування психогенних розладів. Психотерапія
STUDENTAM -> Перелік екзаменаційних питань з анатомії людини І. Анатомія опорно-рухового апарату
STUDENTAM -> Предмет культурологии. Основные понятия и определения культуры. Материальная и духовная культур
STUDENTAM -> Закон України "Про психіатричну допомогу". Основні нормативні документи. 2 Організація допомоги хворим з психічними порушеннями. Методи психіатричного обстеження. Етіологія, патогенез, принципи класифікації психічних розладів

Скачати 67.22 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка