Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка1/5
Дата конвертації10.09.2017
Розмір1.04 Mb.
#42807
  1   2   3   4   5
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 01.08.16 до 06.08.16 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі. • Природничі науки в цілому. Екологія

 • Фізико-математичні науки. Астрономія

 • Хімічні науки

 • Науки про Землю

 • Біологічні науки

 • Енергетика. Радіоелектроніка. Комп'ютерна техніка

 • Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

 • Соціологія. Демографія

 • Історія

 • Економіка. Економічні науки

 • Політика. Політичні науки

 • Держава і право. Юридичні наукии

 • Культура. Наука. Освіта

 • Філологічні науки. Художня література

 • Мистецтво. Мистецтвознавство

 • Релігія

 • Філософські науки. Психологія

 • Література універсального змістуПриродничі науки в цілому
1. РА423134 Анацька Н. В. Екологічна освіта: знання і життєво-ціннісні орієнтації сучасної людини : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Анацька Наталія Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2016. - 20 с.
2. ВС60997 Гільберг Т. Г. Природознавство : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак. - Київ : Генеза, 2016. - 119 с. : іл.
3. ВС61051 Грущинська І. В. Природознавство : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ірина Грущинська. - Київ : Освіта, 2016. - 192 с. : іл.
4. Р130434 Кулініч О. Природознавство. 5 [клас] : зошит для практ. робіт, практ. занять та дослідн. практикуму / О. М. Кулініч, А. Й. Басок. - Харків : ПЕТ, 2016. - 31 с. : мал. - (За новою програмою)
5. СО34494 "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення", міжнародна конференція(4 ; 2016 ; Київ).Четверта Міжнародна конференція "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення", 17-20 травня 2016 року : наук. і практ. аспекти вирішення проблем хім. і радіац. безпеки : праці та повідомлення / НАН України [та ін.] ; [редкол.: Лисиченко Г. В. та ін.]. - Київ : [б. в.], 2016. - 88 с. : рис., табл.

Фізико-математичні науки
6. РА423468 Болух В. А. Поведінка кореляційних та термодинамічних функцій нескінченних статистичних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.03 / Болух Віра Андріївна ; Ін-т математики НАН України. - Київ, 2016. - 20 с.
7. РА423179 Зеленська К. С. Теплове випромінювання світлопоглинальних поверхневих шарів при імпульсному лазерному збудженні : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Зеленська Катерина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 17 с. : рис.
8. РА423260 Лагодіна Л. П. Зважені векторно-параметричні полікоординатні відображення в геометричному моделюванні об'єктів і процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Лагодіна Людмила Петрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2016. - 23 с. : рис.
9. РА423128 Сокульська Н. Б. Властивості мероморфних у півсмузі функцій : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Сокульська Наталія Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 20 с.
10. РА423127 Тарасенко О. А. Генерація зарядових станів та розмін їх енергії в органічних твердотільних сцинтиляторах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Тарасенко Олег Анатолійович ; НАН України, Ін-т монокристалів. - Харків, 2016. - 38 с. : рис., табл.
11. Р130446 Арифметика. Алгебра і початки аналізу : міні-підручник. - Харків : Торсінг, 2016. - [8] с.
12. Р130581 Березняк М. В. Математика. 9 клас : посіб. для підгот. до держ. підсумк. атестації / М. В. Березняк. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 31 с. : рис., табл. - (Державна Підсумкова Атестація 2016)
13. ВА803157 Бібліотечка "Учитель - учителю" : [посібник] / Комун. ВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради, Каф. теорії і методики викладання природн.-мат. та технол. дисциплін ; [ред. і уклад. Шолохова Н. С.]. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2016. - 128 с. : рис., табл. - (Методична серія для вчителів фізики, астрономії та природознавства ; вип. 10)
14. СО34484 Богатирьов О. І. Тестові контрольні роботи з фізики ядра та елементарних частинок : метод. посіб. для викладачів фіз. спец. ВНЗ освіти / О. І. Богатирьов ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. - 84 с.
15. ВС60991 Богданович М. В. Математика : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко. - Київ : Генеза, 2016. - 159 с. : іл.
16. ВС60998 Богданович М. В. Математика : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко. - Київ : Генеза, 2016. - 159 с. : іл.
17. Р130447 Геометрія : міні-підручник. - Харків : Торсінг, 2016. - [8] с.
18. Р130429 Заїка А. М. Математика. Каліграфічний тренажер : [для мол. шк. віку] / А. М. Заїка, С. С. Тарнавська. - Харків : Торсінг : Навчальна література, 2016. - 48 с. : мал. - (Каліграфія)
19. ВА803117 Збірник задач з фізики : навч. посіб. / [І. Є. Лопатинський та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 242 с.
20. ВА803064 Істер О. С. Математика : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. - Київ : Генеза, 2016. - 365 с. : мал.
21. ІВ222647 Лянскорунський А. Основи теорії матерії-мультипростору / Андрій Лянскорунський. - Gdańsk : Science & Press, 2015. - 164 с. : рис.
22. ВС60986 Роганін О. М. Алгебра в таблицях і схемах : числа, функції, вирази, похідні, інтеграли : [навч. посіб.] / [О. М. Роганін]. - Харків : Торсінг : Навчальна література, 2016. - 109, [2] с. : схеми, табл. - (В таблицях і схемах)
23. Р130437 Роганін О. М. Планіметрія : міні-підручник / О. М. Роганін, О. М. Титаренко. - Харків : Торсінг, 2016. - [8] с. : рис., табл.
24. Р130438 Системи одиниць : міні-підручник. - Харків : Торсінг, 2016. - [8] с.
25. ВА803059 Чертіщева Т. В. Фізика. 7 [клас] : зошит для лаб. робіт / Т. В. Чертіщева. - Харків : ПЕТ, 2016. - 63 с. : табл., рис. - (За новою програмою)
26. Р130450 з дод. Чертіщева Т. В. Фізика. 7 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання / Т. В. Чертіщева. - Харків : ПЕТ, 2016. - 46, [1] с. : мал. - (Контроль знань протягом року!) (За новою програмою)
27. ВА803061 Чертіщева Т. В. Фізика. 9 [клас] : зошит для лаб. робіт / Т. В. Чертіщева. - Харків : ПЕТ, 2016. - 62, [1] с. : рис.
28. ІВ222621 Boičuk A. Lineárne okrajové úlohy / Alexandr Boičuk, Sergej Čuiko, Miroslava Růžičková. - Žilina : Žilinska univ. v Žiline, EDIS-vydav. Žilinskej univ., 2013. - 176 s. : obr.

Хімічні науки
29. РА423225 Захаров А. Б. Оптичні та нелінійно оптичні властивості π-спряжених олігомерів в локальній теорії зв'язаних кластерів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Захаров Антон Борисович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
30. РА423145 Левчик В. М. Рідинне мікроекстракційне концентрування ряду бензофенонів і парабенів з газохроматографічним детектуванням : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Левчик Валентина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
31. РА423226 Ткаченко О. С. Рівноваги сорбції та комплексоутворення на поверхні нітрогеновмісних слабко- та сильноосновних органо-кремнеземних аніонообмінників : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Ткаченко Олег Сергійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
32. Р130444 Неорганічна хімія : міні-підручник. - Харків : Торсінг, 2016. - [8] с.
33. Р130448 Органічна хімія. Основні класи органічних сполук : міні-підручник / упоряд. Євсеєв Р. С. - Харків : Торсінг, 2016. - [8] с.
34. ВА802915 Основи хімії : навч. посіб. / [Е. Б. Хоботова та ін.] ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2014. - 247 с. : рис., табл.

Науки про Землю
35. РА423290 Міхелі С. В. Становлення і розвиток українського ландшафтознавства : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.01 / Міхелі Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 40 с. : рис.
36. РА423295 Солодкий Є. В. Петрофізичне забезпечення геолого-геофізичних моделей газоконденсатних покладів Північного борту ДДз (на прикладі Островерхівської, Євгеніївської, Наріжнянської, Юліївської площ) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Солодкий Євгеній Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 24 с. : рис.
37. РА423258 Тобілко В. Ю. Розробка сорбційних технологій захисту вод від забруднення важкими металами та радіонуклідами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Тобілко Вікторія Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 21 с. : рис., табл.
38. РА423146 Фтемов Я. М. Виділення нафтонасичених порід-колекторів юрських відкладів за геолого-геофізичними критеріями (на прикладі Лопушнянського нафтового родовища) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Фтемов Ярослав Миколайович ; Івано-Франків. нац. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2016. - 21 с. : рис.
39. ВА803024 Андрейчук Ю. М. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі : [навч. посіб.] / Ю. М. Андрейчук, Т. С. Ямелинець ; Всесвіт. фонд природи (WWF), Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : Простір-М, 2015. - 282 с. : рис.
40. ВА803056 "Сучасні проблеми нафтогазової геології", всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю(2016 ; Київ).Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні проблеми нафтогазової геології", м. Київ, 16-17 червня 2016 року / Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [відп. ред. Євдощук М. І.]. - Київ : ІГН НАНУ, 2016. - 148 с. : іл.
41. СО34480 Кривилева С. П. Драгоценная Украина: минералы и горные породы регионов : учеб. пособие по курсам "Геология с основами геоморфологии", "Основы технологии производства строительных материалов", "Основы промышленного строительства и санитарной техники" для студентов специальностей "Экология", "Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов", "Оборудование перерабатывающих и пищевых производств", в том числе для иностр. студентов / С. П. Кривилева, А. Н. Рассоха ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : Фінарт, 2016. - 156 с. : ил.
42. ВА802914 Лабенко Д. П. Геоінформаційні системи : підруч. для студентів ВНЗ за напрямом підгот. "Транспортні технології" / Лабенко Д. П., Тімонін В. О. ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2013. - 247 с. : рис., табл.
43. СО34483 Раціональне використання та відновлення водних ресурсів : монографія / [Бордюг Н. С. та ін.] ; за заг. ред. Фещенка В. П. ; Держ. агентство вод. ресурсів України [та ін.]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. - 249 с. : рис., табл.

Біологічні науки
44. РА423485 Безугла Н. В. Просторова фотометрія біологічних середовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Безугла Наталя Василівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 24 с. : рис., табл.
45. РА423138 Гаркуша О. П. Формування угруповань мікроводоростей на різних субстратах прибережної зони Чорного і Азовського морів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Гаркуша Ольга Павлівна ; НАН України, Ін-т мор. біології. - Одеса, 2016. - 20, [1] с. : рис., табл.
46. СО34478 Агапшук С. С. Квести на уроках біології : [посібник] / Світлана Агапшук. - Київ : Перше вересня, 2016. - 102 с. : іл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Хімія. Біологія. Бібліотека)
47. В355727/10 Брем, Альфред (1829 - 1884) Жизнь животных. Т. 10: Насекомые [от аммофилы до шпанской мушки] / [сост. Черкашина Н. Н.]. - 2016. - 125, [2] с. : ил.
48. В355727/9 Брем, Альфред (1829 - 1884) Жизнь животных. Т. 9: Рыбы [от акул до угря] / [сост. Черкашина Н. Н.]. - 2016. - 125, [2] с. : ил.
49. В355728/10 Брем, Альфред (1829 - 1884) Життя тварин. Т. 10: Комахи [від амофіли до шпанської мушки] / [уклад. Черкашина Н. М.]. - 2016. - 125, [2] с. : іл.
50. В355728/9 Брем, Альфред (1829 - 1884) Життя тварин. Т. 9: Риби [від акули до судака] / [уклад. Черкашина Н. М.]. - 2016. - 125, [2] с. : іл.
51. СО34473 Вивчення біології у 6 класі : конспекти уроків / І. В. Олійник [та ін.]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 215 с. - (Бібліотека вчителя)
52. Р130512 Віркун В. О. Біологія. 8 клас : лаб. дослідж., дослідн. практикуми, лаб. робота / В. О. Віркун. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 27 с. : табл.
53. СО34460 Дыкань Н. И. Неоген-четвертичные остракоды северной части Черного моря : [монография] / Н. И. Дыкань ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геол. наук. - Киев : Четверта хвиля, 2016. - 271 с. : табл.
54. ВА803133 Кременецький ботанічний сад : словник-довідник / В. М. Черняк [та ін.]. - Кременець ; Острог : Свинарчук, 2016. - 158, XVI с. : кольор. іл.
55. ВА803058 Кулініч О. Біологія. 6 [клас] : зошит для лаб. дослідж., практ. робіт та дослідн. практикуму / О. М. Кулініч, Л. П. Юрченко. - Харків : ПЕТ, 2016. - 63 с. : іл. - (За новою програмою)
56. ВА803060 Кулініч О. М. Біологія. 9 [клас] : зошит для лаб. та практ. робіт / О. М. Кулініч, Л. П. Юрченко. - Харків : ПЕТ, 2016. - 63 с. : рис., табл.
57. ВА803042 Логвиненко В. М. Великі ссавці пізнього неогену та раннього антропогену України : [монографія] / В. М. Логвиненко ; НАН України, Нац. наук.-природн. музей. - Київ : [б. в.], 2008. - 203 с. : рис., табл.
58. Р130436 Орлюк С. М. Біологія. 11 [клас] : зошит для лаб. та практ. робіт : акад. рівень / С. М. Орлюк. - Харків : ПЕТ, 2016. - 31 с.
59. ВС61056 Ярошенко Н. Н. Панцирные клещи (Acariformes: Oribatei) и сопутствующие почвенные обитатели регионального ландшафтного парка "Краматорский" Донецкой области : [монография] / Н. Н. Ярошенко ; Донец. нац. ун-т, Петров. акад. наук и искусств. - Донецк : ЛАНДОН-XXI, 2015. - 224 с. : рис., табл.

Енергетика. Радіоелектроніка
60. РА423137 Антонець Т. Ю. Метод і пристрій контролю короткочасної перевантажувальної здатності високовольтного кабелю в умовах виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Антонець Тарас Юрійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 18 с. : рис.
61. РА423261 Зайцев С. В. Методи та моделі забезпечення сталої достовірності інформації у безпроводових системах передачі даних : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Зайцев Сергій Васильович ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем. - Київ, 2016. - 38 с. : рис.
62. РА423236 Кирилаш О. І. Забезпечення теплового режиму силових блоків турбокомпресорних агрегатів з конвертованими газотурбінними двигунами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Кирилаш Олена Іванівна ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного. - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
63. РА423256 Кошкіна Н. В. Спектральні методи комп'ютерної стеганографії та методи стеганоаналізу з навчанням і класифікацією : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Кошкіна Наталія Василівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 40 с. : рис., табл.
64. РА423218 Лебедєв А. Ю. Підвищення вихідних характеристик лабіринтно-гвинтових насосів шляхом визначення їх раціональних параметрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.17 / Лебедєв Антон Юрійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
65. РА423198 Левицький С. М. Лазерно-індуковане формування бар'єрних структур для ядерних детекторів та розробка термоелектричних перетворювачів енергії на основі халькогенідів другої та четвертої груп : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Левицький Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ, 2016. - 19 с. : рис.
66. РА423235 Марченко С. В. Застосування методу інтегрального рівняння пронизуючої області для розрахунку хвилеводних фар : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Марченко Сергій Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2016. - 18 с. : рис.
67. РА423228 Олексенко С. В. Оцінка показників лінійних електромеханічних перетворювачів ударної дії з високою магнітною сумісністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Олексенко Сергій Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 24 с. : рис.
68. РА423182 Пастернак І. І. Підвищення ефективності мережних інтерфейсів навігаційних сервісів кіберфізичних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Пастернак Ірина Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 19 с. : рис.
69. РА423320 Терейковська Л. О. Нейромережеві моделі та методи розпізнавання фонем в голосовому сигналі в системі дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Терейковська Людмила Олексіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2016. - 21 с. : рис.
70. РА423251 Тодоріко О. О. Моделі та методи очищення та інтеграції текстових даних в інформаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Тодоріко Ольга Олексіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
71. РА423285 Трунов О. О. Поширення хвиль у вигнутих хвилеводних структурах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Трунов Олександр Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 19 с. : рис.
72. РА423257 Ульянова В. О. Сенсори на акустичних хвилях на основі наноструктурованого оксиду цинку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Ульянова Вероніка Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 21 с. : рис.
73. РА423243 Ушаков С. І. Методи компенсації впливу багатопроменевості сигналу спільного джерела в пасивних радіотехнічних системах частотно-часової синхронізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Ушаков Сергій Іванович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
74. РА423291 Фуртат Ю. О. Методи і засоби інформаційно-технологічної підтримки персоналізованої адаптивної взаємодії оператора з автоматизованою системою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Фуртат Юрій Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 22 с. : рис.
75. РА423246 Шабанова-Кушнаренко Л. В. Предикатні моделі, методи та технологія обробки процесних знань в інформаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Шабанова-Кушнаренко Любов Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
76. ВС61058 Василюк А. С. Комп'ютерна графіка : навч. посіб. / А. С. Василюк, Н. І. Мельникова ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 306 с. : іл., табл.
77. СО34487 Захист інформації і безпека інформаційних систем : матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф., 2-3 черв. 2016 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 171 с. : рис.
78. СО34336 Зварювання, термічна обробка та контроль трубних систем котлів і трубопроводів при монтажі та ремонті енергетичного устаткування. Організація виконання робіт та технічного обслуговування: СОУ ВЕА .200.1.1/01:2016 Теплова енергетика / [А. К. Царюк та ін.] ; за заг. ред. канд. техн. наук І. В. Плачкова ; Всеукр. енерг. асамблея, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. - Харків : Фоліо, 2016. - 286, [1] с. : рис., табл. - (Стандарт організацій України) (Нормативне та технічне забезпечення енергетичної галузі)
79. ВС60979 Институт проблем математических машин и систем НАН Украины. 50 лет научной деятельности : [монография] / [Н. Г. Аронова и др. ; под общ. ред. А. А. Морозова и В. П. Клименко]. - Киев : Интерсервис, 2014. - 542 с. : ил.
80. СО34493 Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях : тр. междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 26-31 мая 2016 г. / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина ; [редкол.: Азаренков Н. А. (гл. ред.) и др.]. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 363 с. : рис., табл.
81. В356289/1 Методические указания к выполнению лабораторных работ и расчетных заданий по курсу "Информатика" (проектирование в среде VISUAL BASIC 2010). Ч. 1. - 2013. - 95 с. : рис.
82. В356289/2 Методические указания к выполнению лабораторных работ и расчетных заданий по курсу "Информатика" (проектирование в среде VISUAL BASIC 2010). Ч. 2. - 2013. - 63 с. : рис., табл.
83. СО34498 "Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту", міжнародна наукова конференція(2016 ; Залізний Порт).Міжнародна наукова конференція "Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту. ISDMC’2016" : зб. наук. пр. - Херсон : Вишемирський В. С., 2016. - 381 с. : рис., табл.
84. СО34459 Проблеми інформатики та комп'ютерної техніки (ПІКТ - 2016) : пр. V-ї Міжнар. наук.-практ. конф., Чернівці, 21-24 трав. 2016 р. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України [та ін.]. - Чернівці : Родовід, 2016. - 211 с. : рис.
85. СО34455 "Современные информационные и электронные технологии", международная научно-практическая конференция(17 ; 2016 ; Одесса).Труды XVII Международной научно-практической конференции "Современные информационные и электронные технологии", 23-27 мая 2016 г., Украина,, г. Одесса. - Одесса : [б. и.], 2016. - 238 с. : рис., табл.
86. ВА803152 Федоров Е. Е. Искусственные нейронные сети : монография / Е. Е. Федоров ; Донец. нац. техн. ун-т. - Красноармейск : ДВНЗ "ДонНТУ", 2016. - 337 с. : рис.
87. ІВ222620 Balíková M. Dotazování v přirozeném jazyce. Zkušenosti s aplikací prototypu systému M-CAST v českém prostředí : zkušenosti s aplikací prototypu systému M-CAST v českém prostředí / Marie Balíková, Petr Strossa, Dana Vřešťálová. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2007. - 78 s. : obr., tab.

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
88. РА423231 Вяткін К. І. Енергозберігаюча технологія портландцементу з використанням відходу переробки газового конденсату : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 / Вяткін Костянтин Ігорович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
89. РА423216 Добрунов Д. Є. Технологія комплексної переробки соняшникової макухи з безлушпинного ядра : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Добрунов Дмитро Євгенійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 20, [1] с. : рис., табл.
90. РА423464 Івіцький І. І. Пристінні ефекти в процесах течії полімерів у каналах переробного обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Івіцький Ігор Ігорович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
91. РА423142 Калина В. С. Технологія комплексної переробки жирної коріандрової олії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Калина Вікторія Сергіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 21 с. : рис., табл.
92. РА423486 Коваль О. В. Удосконалення процесів і модернізація обладнання бродильних виробництв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Коваль Ольга Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2016. - 22 с. : рис.
93. РА423474 Кравченко О. І. Інтенсифікація процесу та вдосконалення обладнання для замішування дріжджового тіста : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Кравченко Олександр Іванович ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2016. - 21 с. : рис.
94. РА423191 Любенко Г. Д. Технологія термостійких та заморожених начинок з використанням молочної сировини і концентрату насіння кунжуту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.13 / Любенко Галина Дмитрівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
95. РА423467 Посудієвський О. Ю. Фізико-хімічні основи створення та функціональні властивості нанокомпозитних матеріалів на основі електропровідних супряжених полімерів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 / Посудієвський Олег Юлійович ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. - Київ, 2016. - 36 с. : рис.
96. РА423190 Степанькова Г. В. Технологія хліба пшеничного з використанням продуктів переробки зародків вівса та кукурудзи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Степанькова Галина Вячеславівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
97. В355757/2 Гумницький, Ярослав Михайлович Інженерна екологія. Загальний курс. Ч. 2. - 2016. - 347 с. : рис.
98. ВС60967 Ивченко З. Воздушные блинчики, оладьи, вафли с мясом, творогом, ягодами, шоколадом, кремом : сладкие и закусочные / Зоряна Ивченко. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 80 с. : цв. ил.
99. Р130435 Кузнецова Л. М. Фракціювання тропічних олій / Л. М. Кузнецова, В. Ю. Папченко, І. М. Демидов ; Нац. акад. аграр. наук України, Укр. НДІ олій та жирів. - Київ : Аграрна наука, 2015. - 46 с. : рис., табл.
100. Р130425 Романенко И. В. Готовим птицу / [Романенко И. В.]. - Харьков : Виват, 2016. - 45, [2] с. : цв. ил. - (Bon Appétit)
101. Р130517 Романенко И. В. Праздничные салаты / [И. В. Романенко]. - Харьков : Виват, 2016. - 45, [2] с. : ил. - (Bon Appétit)
102. ВА802909 Структура та властивості склокристалічних матеріалів : монографія / [Брагіна Л. Л. та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Компанія СМІТ, 2016. - 252 с. : рис., табл.

Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка