Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. К. Академвидав, 2005. 304 сСкачати 28.77 Kb.
Дата конвертації14.09.2017
Розмір28.77 Kb.
#54199
ТипНавчальний посібник
Рекомендована література

Базова

 1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи. – К., 2002. – 172 с.

 2. Безпалько О. В. До питання про структуру та функції соціально-педагогічної діяльності / О. В. Безпалько // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – №5.

 3. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навчальний посібник / О. В. Безпалько. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 134 с.

 4. Вступ до соціальної роботи : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. – К. : Академвидав, 2005. – 304 с.

 5. Державна національна програма „Освіта”.

 6. Етичний кодекс психолога // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – №9-10.

 7. Етичний кодекс соціальної робітника // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – №9-10.

 8. Завацька Т. Технології професійної діяльності соціального педагога / Т. Завацька. – К., 2008. – 264 с.

 9. Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”.

 10. Закон України „Про організацію служби у справах неповнолітніх і спеціальні підліткові заклади для неповнолітніх”.

 11. Закон України „Про освіту” (Ст. 22) // Освіта.

 12. Закон України „Про охорону материнства та дитинства” : Р.І №5, Р.V ст. 24, 25.

 13. Закон України „Про соціальне становлення та розвиток молоді в Україні”.

 14. Звєрєва І. Д. Дефініції соціальної роботи та соціальної педагогіки / І. Д. Звєрєва // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – №4.

 15. Капська А. Й. Соціальна робота : навчальний посібник / А. Й. Капська. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

 16. Ковчина І. М., Агаркова Н. І. Підготовка до соціально-правового захисту дітей / І. М. Ковчина, Н. І. Агаркова. – К. : Логос, 2003. – 60 с.

 17. Конвенція ООН о правах дитини.

 18. Конституція України.

 19. Корнєв О. П. Соціальна психологія / О. П. Корнєв. – К., 1985. – 358 с.

 20. Мигович І. І. Соціальна робота. Вступ до спеціальності / І. І. Мигович. – Ужгород, 1997. – 140 с.

 21. Мудрик А. В. Соціальна педагогіка / А. В. Мудрик. – М. : Academia, 2000. – 226 с.

 22. Національна програма „Діти України”.

 23. Овчарова Р. В. Справочная книга соціального педагога / Р. В. Овчарова. – М., 2002. – 368 с.

 24. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка : навчальний посібник / С. С. Пальчевський. – К. : Кондор, 2005. – 560 с.

 25. Письмо МНО України від 02.08.2001 „Про особливості діяльності практичного психолога (соціального педагога) загальноосвітнього навчального закладу”.

 26. Положення про психологічну службу системи освіти України // Інформаційний збірник міністерства освіти України. – 2000. – №6.

 27. Положення про соціальну службу в Україні.

 28. Социальная педагогика / под ред. В. А. Никитина – М. : Владос, 2000. – 246 с.

 29. Социальная педагогика. Курс лекцій / под ред. М. А. Галагузовой. – М., 2000. – 432 с.

 30. Соціальна педагогіка / за ред. А. Й. Капської. – К., 2009. – 317 с.

 31. Соціальна робота : технологічний аспект : навчальний посібник / за ред. А. Й. Капської. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.

 32. Шептенко П. А., Воронина Г. А. Методика и технология работы социального педагога : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / П. А. Шептенко, Г. А. Воронина / под ред. В. А. Сластенина. – М. : Издательский центр „Академия”, 2002. – 208 с.

Допоміжна

 1. Антология по истории и теории социальной педагогике. – М. : Academa, 2000. – 241 с.

 2. Мустаева Ф. А. Основы социальной педагогіки / Ф. А. Мустаева. – М. : 2001. – 270 с.

 3. Стоянова Л. П. Становлення професії соціального педагога в Україні / Л. П. Стоянова // Практична психологія та соціальна робота №4, 2001. – С.21.

 4. Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах. – К., 2002.

 5. Технології соціально-педагогічної роботи. – К., 2000.

 6. Фирсов М. В., Студенова Е. Г. Теория социальной работы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 432 с.

Інформаційні ресурси

 1. Бібліотека БДПУ http://edu.bdpu.org

 2. сайт БДПУ http://bdpu.org

 3. медіатека ІСПКО


Скачати 28.77 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка