Навчання грамоти ( читаня + письмо)



Скачати 128.4 Kb.
Дата конвертації02.05.2016
Розмір128.4 Kb.
#34058
НАВЧАННЯ ГРАМОТИ

( читаня + письмо)
Підручник : «Буквар» М. С. Вашуленка, Н. Ф. Скрипченко. 2оо4 р.

На тиждень 4 годин.



РЗМ: 16

Робота з дитячою книжкою: 16



Всього годин: 60




Зміст уроку

Дата




Добукварний період




1.

Ознайомлення зі школою, класом. Знайомство з букварем. (ст.. 1)

01.09

2.

Ознайомлення з зошитом для письма, письмовим приладдям. Правила користування ручкою. Правила посадки під час письма. Розташування зошита під час письма. Обведення малюнків, розфарбування їх.

01.09

3.

Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Спосіб умовного позначення речень. Практичне ознайомлення з поняттям: назва книжки. (ст.. 4-5)

Робота з дитячою книжкою: слухання казки «Вовк і семеро козенят».

05.09

4.

Чітке промовляння назв преметів, які зображені.Обведення, домальовування малюнків коловими й прямими рухами руки. Ознайомлення з основним рядком сітки зошита(верхньою, нижньою, рядковою лініями).РЗМ. Формування уміння регулювати дихання, силу голосу, темп мовлення.

05.09

5.

Розширення уявлень дітей про слово та речення. Ознайомлення зі словами, що є ознаками предметів, і словами, що означають дії. (ст.. 8-9)

06.09

6.

Складання речень за малюнком. Розфарбування малюнків. Робочий рядок, його складові частини. Проведення похилих та прямих ліній у рядку.


06.09

7.

Логічні вправи для розвитку вмінь відповідати на питання хто?, що? Розподіл предметів за семантичними групами. (ст.. 10-11). Ознайомлення учнів зі складом. Поділ слів на склади.

Робота з дитячою книжкою: слухання казки «Ріпка». Практичне ознайомлення з поняттям малюнок, ілюстрація.

07.09

8.

Основний рядок сітки зошита. (верхня, нижня рядкові лінії). Підготовчі вправи в рядку. Написання прямих горизонтальних і вертикальних паличок.

07.09

9.

Практичне уявлення про немовні звуки та звуки мовлення. Ознайомлення дітей з основними мовленнєвими органами. (ст.. 14)

08.09

10.

Сітка зошита. Ознайомлення з основним рядком.Підготовчі вправи в рядку з міжрядковою лінією.Письмо великих півовалів. Домальовування малюнків.

08.09

11.

Голосні та приголосні звуки. Позначення їх умовними знаками. (ст.. 15)

12.09

12.

Похила лінія сітки зошита. Письмо прямих похилих паличок та паличок із заокругленням унизу.Підготовчі вправи до написання букв. Безвідривне поєднання елементів.

12.09

13.

Формування початкових навичок звукового аналізу слів. Моделювання звукової структури слів. (ст.. 16)

Робота з дитячою книжкою: Загадки. Практичне ознайомлення з поняттям сторінка.

13.09

14.

Підготовчі вправи до написання букв. Письмо малих і великих півовалів.

РЗМ. Побудова запитань і відповідей до казок за прослуханим текстом, малюнком.

13.09

15.

Тверді та м’які приголосні звуки. Позначення їх умовними знаками. Вправляння у звуковому аналізі мовлених слів. (ст.. 17) Повний звуковий аналіз слів. (ст.. 18)


14.09

16.

Підготовчі вправи до написання букв. Зображення петле подібних елементів у напряму «вгору-вниз» (і-раз). Відривне поєднання петель з прямими лініями.

14.09

17.

Повний звуковий аналіз мовлених слів. Складання речень, зв’язаних за змістом. (ст.. 19)

15.09

18.

Підготовчі вправи до написання букв. Письмо прямих похилих паличок з петлею внизу. Письмо елементів букв. Безвідривне поєднання елементів.

15.09












Букварний період




19.

Звук [а] , позначення його буквами Аа. Знак оклику. (ст.. 20-21)

27.09

20.

Письмо рядкової букви а.

РЗМ. Складання і розігрування діалогів за темами.

27.09

21.

Звук [а]. букви Аа. Моделювання слів і речень. (ст.. 20-21)

28.09

22.

Письмо великої букви А.

28.09

23.

Звук [у], позначення його буквами Уу. (ст.. 22-23)

Робота з дитячою книжкою: Складання і моделювання речень за сюжетом казки та малюнками.

29.09

24.

Письмо рядкової букви у.

29.09

25.

Звук [у]. Буква Уу. Звуко – складовий аналіз слів, побудова їх моделей.

03.10

26.

Письмо великої букви У.

03.10

27.

Звук [о], позначення його буквами Оо. (ст.. 24-25).

04.10

28.

Письмо рядкової букви о.

РЗМ. Загадування загадок

04.10

29.

Звук [о]. Буква Оо. Звуко – складовий аналіз слів

05.10

30.

Письмо великої букви О.

05.10

31.

Звук [и], позначення його буквою и. Складання і моделювання речень. . (ст.. 26-27).

Робота з дитячою книжкою: Ознайомлення школярів з періодичними виданнями.

06.10

32.

Письмо букви и.

06.10

33.




10.10

34.




10.10

35.

Звук [м], позначення його буквами Мм. Читання прямих складів з вивченими літерами(злиття типу –пг-). . (ст.. 28-29).

11.10

36.

Письмо рядкової букви м. Письмо прямих, обернених складів з буквою м, слова мама.

РЗМ. Складання розповіді за малюнком.

11.10

37.

Звук [м]. Буква Мм. Суцільне читання прямих складів. Інтонаційне читання слів, речень. Велика буква на початку речення.

12.10

38.

Письмо великої букви М. Закріплення письма вивчених великих літер.

12.10

39.

Звук [і], позначення його буквами Іі.Утворення та аналіз складів із твердими та м’якими приголосними. (ст.. 30-31). Робота з дитячою книжкою: «Забавлянки» - збірка. Практичне ознайомлення з поняттям автор та його прізвище.

13.10

40.

Письмо рядкової букви і, складів, слів з нею.

13.10

41.

Звук [і]. Буква Іі. Буква і як окреме слово. Утворення та аналіз слів з буквою і.

17.10

42.

Письмо великої букви І.

17.10

43.

Звуки [н] [н’], позначення їх буквами Нн. Написання імен з великої букви,речення зі звертаннями. (ст.. 32).

18.10

44.

Письмо малої букви н, складів з нею.Підготовчі графічні вправи до письма. (ст.. 33).

РЗМ. Переказування невеликого прослуханого тексту з опорою на подані словосполучення.

18.10

45.

Закріплення звукового значення букви н, умінь читати з нею склади, слова і речення.

19.10

46.

Письмо великої букви Н. Вживання букви на початку речення. Вживання розділових знаків у кінці речення.

19.10

47.

Звуки [в] [в’], позначення їх буквами Вв. читання складів, слів, речень. Особові займенники, правильне вживання їх у мовленні. (ст.. 34-35).

Робота з дитячою книжкою: В Сухомлинський «Лисинятко-першокласник». Формувати уміння читати та розглядати книжку.

20.10

48.

Письмо рядкової букви в, складів і слів з нею. Письмо у поєднанні вв. Письмо закритої і відкритої букви. Письмо великої букви В, поєднання її з іншими буквами.

20.10

10

31.10


01.11

01.11


63.

Звуки [л] [л’], позначення їх буквами Лл. Звуковий аналіз слів із твердими і м’якими приголосними. (ст.. 38-39).

02.11

64.

Письмо рядкової букви ел, складів і слів з нею. Складовий диктант.

02.11

65.

Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою ел. Інтонаційне читання речень. Вправи на доповнення незавершених речень. (ст.. 40-41).

Робота з дитячою книжкою: дитячі ігри. «Котилася торба з великого горба». Практичне вміння правильно називати книгу.

03.11

66.

Письмо великої букви Л. Письмо слів і речень з великою літерою Л. Списування з друкованих слів.

03.11

67.




07.11

68.




07.11

69.

Звуки [с] с’], позначення їх буквами ес. Закріплення аналітико – синтетичних умінь на рівні складів, слів та речень. (ст.. 42-43).

08.11

70.

Письмо рядкової букви с, складів і слів з нею.

РЗМ. Промовляння скоромовок.

08.11

71.

Закріплення звукового значення букви с. Читання складів, слів, речень, текстів. (ст.. 44-45).

09.11

72.

Письмо великої літери С, складів і слів з нею.

09.11

73 .




10.11

74.




10.11

75.

Звуки [к] [к’], позначення їх буквами ка. Словниково –логічні вправи. Робота з текстом „Миколин сокіл”. (ст.. 46-47).

14.11

76.

Письмо рядкової букви к, складів і слів з нею.

14.11

77.

Продовження роботи над звуком [к], буквами Кк. (ст.. 48-49).

15.11

78.

Письмо великої літери Ка, складів і слів з нею.

РЗМ. Розширене уявлення про лічилки

15.11

79.




16.11

80.




16.11

81.

Звуки [п] [п’], позначення їх буквами Пе. Удосконалення навичок звуко – складового аналізу слів.Практичне ознайомлення з анаграмами. (ст.. 50-51).

17.11

82.

Письмо рядкової букви пе, складів і слів з нею. Складання і записування слів із вивчених букв.

17.11

83.

Закріплення звукового значення букви пе. Бесіда про народне свято Івана Купала. (ст.. 52-53).

Робота з дитячою книгою: Формування умінь читати книгу.

21.11

84.

Письмо великої літери Пе, складів, слів і речень з нею. Збереження під час письма паралельності. РЗМ. Повторення зразка зв’язного висловлювання.

21.11

85.




22.11

86.



22.11




Звуки [р] [р’], позначення їх буквами ер. Словниково – логічні вправи. Розвиток артикуляційно- вимовних умінь учнів. (ст.. 54-55).

23.11

88.

Письмо рядкової букви ер, складів і слів з нею. Списування з друкованих слів.

23.11




Закріплення звукового значення букви ер. Інтонаційне читання. Розвиток артикуляційно – вимовних умінь учнів. Виконання словниково – логічних вправ. Опрацювання тексту „Кролики” (за С. Б.) (ст.. 56-57).

Робота з дитячою книгою. Інтонаційне читання діалогічного тексту і розповідь казки „Котик і Півник”.(

24.11

90 .

Письмо великої літери ЕР, складів, слів і речень з нею.

24.11




Звуки [т] [т’], позначення їх буквами Те. Словниково – логічні вправи на практичне розрізнення родових і видових назв. Читання складів, слів, тексту з буквою т. опрацювання тексту „Туристи” (за С. Б.) Практичне ознайомлення зі словами –омонімами ()

28.11

92.

Письмо рядкової букви т, складів і слів з нею. Списування з друкованих слів. Увага приділяється однаковій відстані між елементами.

28.11

93.

Закріплення букви те у словах, реченнях, текстах.

(ст.. 60-61).



29.11

94.

Письмо великої літери Те, складів, слів і речень з нею.

РЗМ. Побудова зв’язного висловлювання на основі прослуханого тексту.

29.11

95.

Звук [е], позначення його буквами Ее. Закріплення уявлень про систему звуків української мови та букв, якими вони позначаються. (ст.. 62-63).

30.11

96.

Письмо рядкової букви е, складів і слів з нею. Увага до ширини петлі. Письмо букви у словах та реченнях.

30.11

97.

Закріплення звука [е] і букви е. Читання тексту «Село Веселе». (ст.. 64-65).

01.12

98.

Письмо великої літери Е, складів, слів і речень з нею. Повторення письма вичених великих букв.

01.12

99.




05.12

100.




05.12

101.

Звуки [д] [д’], позначення їх буквами Дд. Робота над літературною вимовою слів із дзвінкими приголосними [д] [д’] у зіставленні з [т] [т’]. (ст.. 66-67).

06.12

102.

Письмо рядкової букви д, складів і слів з нею.

06.12

103.

Закріпленн звуків [д] [д’], літер Дд. Опрацювання тексту «Парк на пустирі». (ст.. 68-69).

07.12

104.

Письмо великої літери Д, складів, слів і речень з нею.

07.12

105.

Звуки [з] [з’], позначення їх буквами Зз. Відпрацювання літературної (дзвінкої) вимови слів з виучуваними звуками. Робота з дитячою книгою: Заучування скоромовок. (ст.. 70-71). Правила збереження книжки.

08.12

106.

Письмо рядкової букви з, складів і слів з нею. Порівняння з буквами у яких є петлі.

08.12

107.




12.12

108.




12.12

109.

Закріпленн звуків [з] [з’], літер Зз. Зіставлення звуків [з]- [с], [з’]- [с’]. Опрацювання тексту „У зоопарку”. (ст.. 72-73)



13.12

110.

Фонетико – орфографічні зіставлення звуків [з]- [с] та позначення їх буквами з – с, З – С.

РЗМ.Складання розігрування діалогів за темами.

13.12

111.

Буква Ь (м’який знак). Позначення ним на письмі м’якості приголосних звуків. Бесіда на тему „Що дає нам льон?” (ст.. 74)

14.12

112.

Письмо букви ь окремо та у поєднанні з іншими літерами. Письмо речення із словами, у яких є м’який знак. Написання складів і слів із буквосполученням ьо. Написання під диктовку слів із м’яким знаком у різних позиціях

14.12

113.



15.12

114.




15.12

115.

Звук [б], позначення його буквами Бб. Відпрацювання літературної вимови слів зі звуком [б] .(ст.76-76 )

19.12

116.

Письмо рядкової букви б, складів і слів з нею.

19.12

117.

Закріплення літери б. Робота над інтонацією питальних речень. Опрацювання тексту „Білки”. Заучування скоромовок.(ст.78-79 ) .

20.12

118.

Письмо великої літери Б, складів, слів і речень з нею. Орфографічне практичне розрізнення букв б – п, Б – П.Повторення вивчених букв.

20.12

119.

Звук [г], букви Гг. Звуковий аналіз слів. Логічна гра „Де росте? Де живе?” .(ст.80-81 ) .

21.12

120.

Письмо рядкової букви г, складів і слів з нею.

21.12

121.

Закріплення звук [г]. Побудова усних діалогів. Перевірка основних якостей читацької навички – усвідомленості, правильності, виразності, а також швидкості, наближеної до повільної зв»язної розповіді.

Робота з дитячою книгою: М. Сингаївський «Маківка і перчинка» . Практичне ознайомлення з поняттям обкладинка, корінець, сторінка.

22.12

122.

Письмо великої букви Г, складів і слів з нею. Письмо слів, складів і речень.

РЗМ. Читання напам’ять віршів.

22.12

Каталог: 2012
2012 -> Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту»
2012 -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність запорізького національного університету за 2011 рік 2012 зміст
2012 -> Программа дисциплины ! Психология развития и возрастная психология направление подготовки 030300 Психология
2012 -> Особливості навчання інформатиці у початковій школі: пріоритети і завдання
2012 -> Психологічний зміст взаємодії в тренінговій групі
2012 -> Ярославль, 2008
2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
2012 -> Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
2012 -> Самостійна робота із «загального мовознавства» для спеціалістів

Скачати 128.4 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:




База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка