Організація та проведення Тижня сучасного заняттяСкачати 221.29 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір221.29 Kb.
#30261
ТипМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації

Організація та проведення

Тижня сучасного заняття
Узагальнила

вихователь-методист ДНЗ №127

Коломоєць О.М.

http://tdu2.com.ua/uploads/posts/2013-03/1363160496_196445-yana.jpg
2014

Роздуми вихователів про сучасне заняття
 • «...Якщо вихователь знайомить дітей не тільки з новим знаннями, а ще й спонукає дошкільнят знаходити нестандартне вирішення проблем, заохочує до самостійного пошуку інформації, надає можливості прояву креативних якостей дитини, такий вихователь допомагає дитині зростати як особистості...».
 • « ...вихователю слід дотримуватися певних правил: хороший темп заняття, раціональне використання часу, відведеного для заняття, чіткість,  доступність пояснень; необхідно враховувати почуття дітей, їх допитливість; мінімальна кількість зауважень, вказівок, лагідний тон вихователя; різноманітність форм роботи, підпорядкованих темі заняття, залучення до роботи всіх дітей...».
 • «...Сучасне заняття повинно бути цікавим, оснащеним технічними засобами, бути більш орієнтованим на потреби кожної дитини. А найголовніше - потрібно поміняти пріоритети та працювати за схемою "малюк доводить свою думку - вихователь корегує з власного досвіду - малюк проголошує істину". Ця схема "малюк-вихователь-малюк" надає більше можливості дитині пізнати реальність та побудувати власну реальність, більш повно відображуючи світ...».
 • «...Заняття це є запланований, систематичний захід, на якому діти дошкільного віку поступово відкривають те, що було поза їх уявою. І, мабуть, заняття є важливою формою, яка дозволяє комплексно вирішити поставлені перед вихователем і дітьми завдання. Але, на мою думку, у грі також, може не комплексно, можна вирішити багато завдань. Адже недарма є такий вираз: "Граючись, навчаємось!"…»
 • «...Заняття повинно відповідати програмі та її вимогам, цікаве для дітей, з гарною наочністю, з різною технологією проведення...»
 • «...Я вважаю, що заняття насправді єдина важлива форма, яка дозволяє комплексно вирішувати всі поставлені завдання. Вихователь займає ведучу позицію...Діти оволодівають навчальною діяльністю - вмінням слухати і   чути мову дорослого, діяти у відповідності з вказівками, досягати потрібних результатів, оцінювати їх з точки зору відповідності зразку. ...Сучасне заняття повинно бути цікавим, нестандартним, з використанням яскравого матеріалу, як демонстраційного так і роздаткового, створенням проблемних ситуацій, для вирішення яких дитині треба підключити логічне мислення, творчість, активність, зацікавленість...»

Організація навчально-виховного процесу в сучасних інноваційних умовах вимагає від педагога вдосконалення практичної діяльності шляхом пошуку нових ціннісних пріоритетів у визначенні змісту, форм і методів організації пізнавальної діяльності дітей.

В умовах сьогодення педагоги дошкільних навчальних закладів планують освітньо-виховний процес з дітьми відповідно до інструктивно-методичного листів Міністерства освіти і науки України № 1/9-455 від 03.07.2009 року «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» та №1.4/18-3082 від 26.07.2010 року «Про організовану та самостійну діяльність дітей в дошкільних навчальних закладах». Згідно цих документів у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.).

Змінилася кількість і тривалість спеціально організованих групових занять з дітьми. Тривалість спеціально організованої навчальної діяльності (заняття) для дітей раннього віку – до 10 хвилин, молодшого дошкільного віку – від 15 до 25 хвилин (5-6 занять на тиждень), для дітей старшого дошкільного віку – від 25 до 35 хвилин (7-8 групових занять на тиждень).

Під час складання розкладу занять необхідно враховувати їхнє домінуюче навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачати раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна) на кожному з них та доцільне використання місць для проведення занять (зокрема, спортивної та музичної зали, студійних кімнат, ігрового, спортивного майданчика, квітника тощо).

Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно у першу половину дня. В окремих випадках допускається проведення деяких занять у другій половині дня. Це може стосуватися занять з фізичної культури, образотворчої діяльності в групах дітей старшого дошкільного віку. Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, чергування тощо).


Необхідно пам’ятати, що обов’язковою у процесі планування освітньої роботи з дітьми є участь обох вихователів вікової групи.
Плануючи роботу з дітьми за будь-якою схемою та з використанням будь-яких інших підходів скористайтесь порадами:

- організовуючи ігри та дитячу працю, зазначте вид, назву (тему), мету, матеріал, обладнання, інвентар;

- організовуючи спостереження, цільові прогулянки, екскурсії – зазначте об’єкт, мету, матеріал, основні запитання до дітей;

- організовуючи прогулянки-походи за межі дитячого садка, зазначте кінцевий результат, спосіб пересування, мету, тривалість в часі, інвентар, зробіть план-схему.

При складанні календарних планів старайтесь використовувати чіткі та конкретні формулювання, які допоможуть зробити план дієвим і змістовним.

Перспективні та календарні плани освітньо-виховної роботи з дітьми систематично переглядаються й затверджуються завідувачами та вихователями-методистами дошкільних навчальних закладів.
Класифікація

Тип заняття

Дидактична

мета


1. Заняття на засвоєння нових ЗУНів;

2. Заняття на закріплення та поглиблення ЗУН;

3. Заняття на творче застосування знань і вмінь;

4. Комбіноване заняття (одночасно вирішується декілька дидактичних завдань).

Зміст


(галузь знань)

1. Типове (класичне) заняття за розділами освітньої програми;

2. Інтегроване заняття, яке охоплює зміст декількох розділів освітньої програми;

Методи


навчання

1. Традиційне заняття, основні методи якого – репродуктивні і продуктивні;

2. Нетрадиційне заняття, на якому використовуються пошукові та проблемні методи навчання.

Кількість дітей

на занятті


1. Фронтальне (вся група);

2. Групове (розподіл на дві групи);

3. Індивідуально – групове (до 8 дітей);

4. Індивідуальне (до 4 дітей).

«Сучасне якісне заняття має бути таким,

щоб діти з нетерпінням чекали його...»
Проводячи тиждень сучасних занять, потрібно так організувати життя малят, щоб саме воно стало своєрідним, захоплюючим заняттям, у процесі якого без перевантаження, з радістю діти набувають необхідних знань і вмінь, повноцінно розвивають свої здібності... Дитині потрібно відчувати себе розумною. Сучасне заняття має бути цікавим і приємним для дітей, насиченим ігровими прийомами, елементами гри-драматизації, розвивати пізнавальні здібності дітей, моральні та естетичні якості. Робота педагога на заняттях повинна поєднуватися з роботою поза заняттями, – тільки тоді діти зможуть засвоїти той великий об'єм знань і вмінь, який передбачений програмою. Тому заняття не є єдиною важливою формою, яка дозволяє комплексно вирішити всі завдання. Головна вимога до сучасного заняття - максимальна розумова активність вихованців. Тому організувати навчання слід так, щоб діти якнайбільше діяли, міркували, відповідали.

З цією метою напередодні тижня сучасного заняття проводиться робота з педагогічними кадрами, враховуються досвід роботи, фаховий рівень педагогів. Наприклад: тренінги «Авторська модель організації заняття», «Розвиваємо здібності дітей»; консультації «Традиції та інновації – чи є альтернатива заняттю», «Етапи підготовки педагога до заняття»; ділова гра «Порівняльний аналіз методів і прийомів формування навчальної діяльності»; Інтернет-кафе «Погляд» (Яким повинно бути сучасне заняття? Які форми і види занять є найбільш дієвими? Чи можна відокремити єдину структуру проведення занять? Яким повинно бути планування в світі сучасних перетворень?); вечір запитань та відповідей «Що є проблемним в організації і проведенні занять сьогодні?»; технологія комплексного аналізу заняття; педагогічна вітальня: «Як спланувати заняття з дітьми залежно від його типу і виду»; обмін досвідом «Комунікативно-діяльнісна технологія навчання дітей дошкільного віку».


Як виглядає цікаве та сучасне заняття в ДНЗ?
Традиційно заняття в ДНЗ – це форма організації навчально–виховного процесу. Заняття в ДНЗ здійснюється в певному місці (у приміщеннях ДНЗ) з певною віковою групою дітей (молодші, середні, старші групи). При чому, заняття в ДНЗ обмежене за тривалістю у визначеному режимом часі.

Натомість цікаве та сучасне заняття в дитячому садку може здійснюватися поза приміщеннями ДНЗ – на вулиці, у парку, в музеї, на підприємстві… Сучасне заняття в ДНЗ не повинно обмежуватися часовими рамками, а продовжуватися згідно зацікавленостей учасників – дітей та дорослих.


Заняття в ДНЗ забезпечує розвиток дитини
Особистісно-орієнтоване навчання за принципами «Лицем до дитини» бере свій початок від дитини, а не від вихователя чи керівника. Протягом дня вихователь створює умови для розвиту самореалізації дітей. Отже не вихователь, а діти разом з вихователем поступово розкривають заплановану тему. Діти мають можливість проявити себе, показати свої знання на будь-якому етапі, у будь-якому виді діяльності. Переборюється острах дітей помилитися, зробити «не так, як треба», що має істотне значення для розвитку.

«Чи думаю я про дітей?» – запитання, яке повинно виникати у педагога – вихователя ДНЗ, перш ніж вона починає будь-яку справу, будь-яке заняття.Виклад вихователя – форма заняття в ДНЗ
Традиційно виклад вихователя, як фронтальна форма заняття в ДНЗ, нагадувала «театр одного актора», який час від часу запрошував глядачів-дітей до співучасті. Сценарій був виготовлений заздалегідь і виконувався актором-вихователем. Вся дитяча увага була звернута на вихователя.

Натомість сучасні, інноваційні заняття в ДНЗ використовують лише, як максимум, – 10 хвилин фронтальної форми для навчання.

Виклад вихователя, коли вихователь говорить, пояснює, привертає увагу – від дитини вимагає лише пасивного сприйняття – слухання. В ієрархії розвитку та засвоєння нової інформації, фронтальна форма – найменше ефективна для навчання, особливо коли йде мова про дітей садового віку.

Групова діяльність – вид заняття в ДНЗ


Групова форма діяльності – це коли під час заняття в ДНЗ частина садової групи займається певним видом діяльності.

Під час групової діяльності діти можуть бути розподілені по групах за: • зацікавленостями,

 • вміннями,

 • рівнем розвитку.

Існують різні варіанти організації групової діяльності на занятті в ДНЗ коли:

 • всі групи виконують одне й те саме завдання,

 • кожна група колективно вибирає інакше завдання з-поміж багатьох,

 • кожній групі вихователем призначається завдання за попередньо встановленими критеріями,

 • вихователь займається з однією групою, а решта дітей виконує групову діяльність.


Куточки індивідуальної діяльності –

інноваційне заняття в дитячому садочку
Вихователі, які працюють за принципами «Лицем до дитини», знають, що працюючи в кутках діяльності, кожна дитина сама вчиться і водночас навчає інших. Такий процес навчання діє при постійному русі. Робота в куточках діяльності планується та проводиться після «вкладу вихователя» та «вияву групою» у першій половині дня.

У другій половині дня діти продовжують роботу в куточках індивідуальної діяльності.

Для оптимального використання часу вихователь повинен:


 • продумати – як, які «кутки діяльності» використовувати протягом дня для закріплення певного поняття;

 • конкретизувати матеріали для проведення різних видів діяльності

 • підготувати матеріали для проводження різних видів діяльності.

З’ясуємо окремі положення і правила розподілу дітей для групової роботи.Загальні положення щодо розподілу дітей на групи
1. Розподіл дітей на групи необхідний тільки тоді, коли в цьому є потреба. Щоб навчання було успішне, потрібно використовувати індивідуальні та групові форми діяльності. Це означає, що вихователь має спланувати різнорідну діяльність у групах:

 • дитина індивідуально працює над завданням або дослідом;

 • дитина працює в парі з однолітком;

 • дитина обирає або вихователь указує групу, з якою дитина працюватиме (групи створено на підставі потреб і здібностей кожної конкретної дитини).

2. Групи можуть існувати так довго, доки в цьому потреба.

Чого необхідно навчати дошкільників у групах? • Праця в групі дає змогу дитині роздумувати і обговорювати свої думки з іншими.

 • Навчання стає більш індивідуалізованим, ніж у традиційній групі.

 • Навчання в групах дає змогу підвищити самооцінку.


Підготовка дітей старшого дошкільного віку до роботи в групах


   1. Визначити, чого діти мають навчитися?

Потрібно чітко окреслити, яких знань, умінь і досвіду мусять досягти діти завдяки роботі в групах. Які цілі? Чому Ви хочете, щоб вони цього навчилися? Чи це реально? Скільки часу потрібно, щоб цього досягти?

2. Що потрібно взяти до уваги під час планування?

а) Час.

Найкраща модель - це почати від пояснення завдань усім дітям, потім - робота в групах і підсумок за участю всіх.б) Місце.

Робота в групах вимагає змінити місце проведення. Педагог повинен узяти до уваги: • що робитимуть групи;

 • що діти можуть ходити груповою кімнатою;

 • що члени групи повинні бачити один одного і чути;

 • що належить роздати матеріали;

 • що інші посібники мають бути доступними.

в) Матеріали.

Завдання буде цікавішим, якщо вимагатиме користування різними посібниками. Слід перевірити, що доступне, і використати це, опрацювати індивідуальні (зошити) аркуші для кожної дитини, урахувати вікові та індивідуальні особливості.

г) Інструкції.

Від них залежить, чи група зрозуміє завдання і спосіб його виконання. Інструкції: • можуть бути представлені на картках із завданнями або в багатьох екземплярах;

 • мають бути чіткими і детальними, щоб група могла їх виконати за допомогою, за частковою допомогою, без допомоги дорослого;

 • підсумки мають бути чітко окреслені (подано зразок виконання);

 • мають бути перевірені на практиці (виконай сам).

д) Уміння працювати в групі.

Цілком можливо, що педагогові доведеться присвятити немало часу, щоб навчити основам співпраці дітей у групі.

3. Основи співпраці: як мають поводитися діти?

а) Обов'язки членів групи: • слухати своїх товаришів;

 • просити про допомогу;

 • допомагати, якщо хтось просить про це.

4. Як поділити на групи?

Для коротких завдань найкращі групи з 4-5 осіб. Більші групи можуть бути потрібними для довших завдань, якщо завдання поділені на вправи (етапи). Групи з трьох осіб загалом створюють клопоти, пари добрі для вправ, які вимагають порозуміння. Групи мають бути різними (з огляду на рівень дітей, стать тощо). Педагог може визначати дитині групу. Діти можуть вибирати групу самі лише на підставі своїх інтересів, у випадку реалізації групами різних завдань.

5. Як підсумувати, щоб навчити конструктивно ставитися до інших?

Наприкінці заняття необхідно обговорити з дітьми, який новий досвід вони здобули, які підсумки роботи тощо.

6. Як провести роботу в групах?


 • Перед початком заняття підготувати матеріали, поставити столики і стільці відповідно до запланованого заняття.

 • Коротко обговорити тему заняття.

 • Поділити дітей на групи.

 • Визначити завдання, роздаючи матеріали.

 • Дати групам час на ознайомлення із завданням.

 • Переконатись, що всі зрозуміли інструкцію.

 • Визначити час на виконання вправи.

 • Попросити одного представника групи оголосити підсумки роботи.

 • Обговорити підсумок з усіма дітьми.

7. Що робити тоді, коли діти працюють?

Коли діти працюють у групах, вихователь - спостерігач. Він може допомагати дітям, які працюють у групах, запрошуючи дітей до розповіді, які вже виконали, і допомагати, пропонуючи відкриті запитання.

Пропонуємо орієнтовні план та звіт заходів Тижня сучасного заняття.


Додатки
Затверджую:

Завідувач ДНЗ № _____

______________ П.І.Б.

(підпис)


« ___» _________ 20__ р.
План заходів

по проведеннюТижня сучасного заняття


Дата

Заходи, форма роботи

Відповідальний

Робота з педагогами та батьками:

Дата

Розробити план заходів по проведенню Тижня сучасного заняття.

Завідувач

Дата

Підготувати наочність та методичний матеріал для використання під час проведення Тижня сучасного заняття.

Вихователь-методист

Дата

Тренінг «Авторська модель організації заняття».

Вихватель-методист

Дата

Консультація «Традиції та інновації – чи є альтернатива заняттю».

Завідувач

Дата

Ділова гра «Порівняльний аналіз методів і прийомів формування навчальної діяльності».

Вихователь

Дата

Інтернет-кафе «Погляд»:

 • Яким повинно бути сучасне заняття?

 • Які форми і види занять є найбільш дієвими?

 • Чи можна відокремити єдину структуру проведення занять?

 • Яким повинно бути планування в світі сучасних перетворень?

Вихователь-методист

Дата

Вечір запитань та відповідей «Що є проблемним в організації і проведенні занять сьогодні?».

Вихователь-методист

Дата

Технологія комплексного аналізу заняття.

Завідувач

Дата

Консультація «Етапи підготовки педагога до заняття».

Вихователь-методист

Дата

Педагогічна вітальня: «Як спланувати заняття з дітьми залежно від його типу і виду».

Вихователь-методист

Дата

Тренінг «Розвиваємо здібності дітей».

Вихователь

Дата


Обмін досвідом «Комунікативно-діяльнісна технологія навчання дітей дошкільного віку».

Вихователь

Дата

Видати добірку занять за підсумками тижня.

Вихователь-методист

Дата

Консультація для батьків: «Сучасний підходи у вихованні дітей дошкільного віку».

Вихователі

Робота з дітьми:


Дата

День тематичних занять

Понеділок


«В гості до бабусі Казкарки».


вихователь

«Подорож до зимового лісу».


вихователь

«Казковий калейдоскоп».

вихователь

Дата

День інтегрованих занять

«Завітала казка в дитсадок – до малесеньких діток»

Вівторок«Де два сваряться – третій користає»

вихователь

«Салон Музичної королеви»

вихователь

«Рукавичка в гостях у малят»

вихователь

Дата

День спортивних занять

«Щоб здоровим стати – багато треба вміти та знати»

Середа«Обережно! Вогник!»

вихователь

«Подорож альпіністів»

вихователь

Рухливі ігри з зимовим сюжетом.

вихователь

Дата

День комбінованих занять

«З природою дружи і її бережи»

Четвер«Зимова фантазія»

вихователь

«Пригоди вітерця»

вихователь

«Екоколобок в гостях у діток»

вихователь

Дата

День сюжетно-ігрових занять

«Граючись – навчаємось»

П’ятниця


«Ой в лісі, лісі темному»

вихователь

«У дворі працьовитої курочки»

вихователь

«В гості до Простоквашино»

вихователь

ЗВІТ

по проведенню тижня

сучасного заняття в ДНЗ

Сучасна дидактика оголосила провідним принципом організації освітнього процесу принцип інтеграції, реалізація якого дає змогу забезпечити системність знань дітей. З цією метою в дошкільному закладі проходив тиждень сучасного заняття, впродовж якого здійснювалася щоденна робота за такою тематикою: «День тематичних занять», «День інтегрованих занять», «День спортивних занять», «День комбінованих занять», «День сюжетно-ігрових занять». В ході проведення даного тематичного тижня вихователі усіх вікових груп виявили свій творчий підхід до запровадження навчально-виховного процесу, використовуючи в своїх заняттях сучасні технології для розвитку особистості дитини. В рамках Тижня сучасного заняття на кожній групі було проведено заняття відповідно до раніше спланованої роботи.21 січня тривав День тематичних занять.

Тематичне заняття «В гості до бабусі Казкарки» провела вихователь (П.І.Б.). Малюки групи № 1 разом з вихователем здійснили цікаву подорож до бабусі Казкарки, яка через українські народні казки вчила їх доброзичливості, впевненості.

«Подорож до зимового лісу», таку назву мало тематичне заняття в старшій групі № 5. Під керівництвом вихователя (П.І.Б.) дошкільнята вправлялися в ознаках живої та неживої природи. Вихователь сприяла вихованню екологічної культури.

«Казковий калейдоскоп» весело та з цікавістю організували для дітлахів групи № 4 вихователь (П.І.Б.) та практичний психолог (П.І.Б.). Діти із задоволенням закріпили назви казок, розвивали дрібну моторику та емоційно-чуттєву сферу.22 січня тривав «День інтегрованих занять».

Інтегроване заняття з пріоритетом соціально-морального розвитку «Де два сваряться – третій користає» пройшло повчально для малят групи № 8. вихователь (П.І.Б.) виховувала у діток моральні якості особистості.

До «Салону Музичної королеви» дошкільнят запросила музичний керівник (П.І.Б.). Малеча продемонструвала співочі, танцювальні здібності. Діти творчо виконували завдання від Музичної королеви.

Вихователь (П.І.Б.) групи раннього віку № 1 провела цікаве заняття з сенсорного та креативного розвитку малюків «Рукавичка в гостях у малят».23 січня тривав «День спортивних занять».

Малюків з групи раннього віку № 3 у спортивній залі чекав «пожежний», роль якого на себе взяла вихователь (П.І.Б.). Спортивне заняття «Обережно! Вогник!» націлило малюків на правильне виконання фізичних вправ та рухів та дотримання правил пожежної безпеки.

У спортивній подорожі-занятті «Подорож альпіністів» взяли участь дівчатка та хлопчики з групи № 7. Вихователь (П.І.Б.) вправляла дітей в умінні укладати рюкзак альпініста; долати перешкоди, використовуючи нетрадиційне фізкультурне обладнання.
24 січня тривав «День комбінованих занять».

Дітлахам із групи № 9 свої барви та секрети розповіла Зима (вихователь (П.І.Б.) під час комбінованого заняття з пізнавального та художньо-естетичного розвитку «Зимова фантазія».

Для ознайомлення дітей старшого віку з екологічними наслідками дії вітру було проведене заняття-презентація «Пригоди вітерця». Вихователь (П.І.Б.) використала нетрадиційні вправи експериментально-пошукового характеру, мультимедійні технології.

Заняття «Екоколобок в гостях у діток» з екологічним спрямуванням організувала в молодшій групі № 2 вихователь (П.І.Б.). Вихованці із задоволенням демонстрували Екоколобку свої знання та вміння досліджувати природу, на яскравих прикладах вчилися берегти надбання людства.

25 січня тривав «День сюжетно-ігрових занять».

Вихователь (П.І.Б.) провела з дітьми молодшої групи № 6 цікаве заняття «У дворі працьовитої курочки». Дітлахи впевнено гралися та вправлялися у визначенні свійських тварин та птахів, творчо зображували мешканців сільського двору.Під час спеціально-організованої діяльності «Ой в лісі, лісі темному» вихователь (П.І.Б.) запросила дошкільнят до зимового лісу. Через інтерактивні ігри, інформаційно-комунікаційні технології вихователь націлювала дітей на розігрування діалогів, розв’язування ребусів та кросвордів, в образотворчій діяльності використовувати нетрадиційні техніки.

Завідувач ДНЗ П.І.Б.


Нетрадиційні заняття

і параметри їх оцінки

Види нетрадиційних занять • Заняття-змагання ( вибудовуються на основі змагань між дітьми): хто швидше назве, знайде, визначить, помітить і т. д.

 • Заняття - КВН (припускають поділ дітей на дві підгрупи і проводяться як математична або літературна викторіна).

 • Театралізовані заняття (розігруються мікросценки, які несуть дітям пізнавальну інформацію).

 • Заняття - сюжетно-рольові ігри (педагог входить в сюжетно-рольову гру як рівноправний партнер, підказуючи сюжетну лінію гри і вирішуючи таким чином завдання навчання).

 • Заняття-консультації (коли дитина навчається «по горизонталі», консультуючись у іншої дитини).

 • Заняття-взаємонавчання (дитина-«консультант» навчає інших дітей конструюванню, аплікації, малювання).

 • Заняття-аукціони (проводяться, як настільна гра «Менеджер»).

 • Заняття - сумніви (пошуку істини). ( Дослідницька діяльність дітей типу: тане - не тане, літає - не літає, плаває - тоне і т. д.)

 • Заняття-формули (запропоновані в книзі Ш. А. Амонашвілі «Здрастуйте, діти!»).

 • Заняття-подорожі.

 • Бінарні заняття ( авт. Дж. Родарі ). (Складання творчих оповідань на основі використання двох предметів, від зміни положення яких змінюються сюжет і зміст оповідання.)

 • Заняття-фантазії.

 • Заняття-концерти (окремі концертні номери, які несуть пізнавальну інформацію).

 • Заняття-діалоги (проводяться по типу бесіди, але тематика вибирається актуальною і цікавою).

 • Заняття типу «Слідство ведуть знавці» (робота зі схемою, мапою групи дитячого садка, орієнтування за схемою з детективною сюжетною лінією).

 • Заняття типу «Поле чудес» (проводяться як гра «Поле чудес» для дітей, які читають).

 • Заняття «Інтелектуальне казино» (проводяться за типом «Інтелектуального казино» або вікторини з відповідями на питання: Що? Де? Коли?).


Вимоги до заняття
1. Використання новітніх досягнень науки і практики.

2. Реалізація в оптимальному співвідношенні всіх дидактичних принципів.

3. Забезпечення умов предметно-просторового середовища для розвитку пізнавальної діяльності.

4. Дотримання санітарно-гігієнічних норм до організації діяльності дітей.

5. Встановлення інтегративних зв'язків ( взаємозв'язок різноманітний видів діяльності, змісту).

6. Зв'язок з минулими заняттями і опора на досягнутий дитиною рівень.

7. Мотивація і активізація пізнавальної діяльності дітей (методи і прийоми).

8. Логіка побудови заняття, єдина лінія змісту.

9. Емоційний компонент заняття (початок і закінчення заняття завжди проводяться на високому емоційному підйомі).

10. Зв'язок з життям і особистим досвідом кожної дитини.

11. Розвиток умінь дітей самостійно здобувати знання і поповнювати їх обсяг.

12. Ретельна діагностика, прогнозування , проектування та планування кожного заняття педагогом.

Методи підвищення пізнавальної активності
(проф. Н.Н. Поддьяков, А.Н. Клюєва) • Елементарний аналіз (встановлення причинно-наслідкових зв'язків).

 • Порівняння.

 • Метод моделювання та конструювання.

 • Метод питань.

 • Метод повторення.

 • Рішення логічних задач.

 • Експериментування і досліди.Методи підвищення емоційної активності

(проф. С.А. Смирнов)


    • Ігрові та уявні ситуації.

    • Придумування казок, оповідань, віршів, загадок і т. д.

    • Ігри-драматизації.

    • Сюрпризні моменти.

    • Елементи творчості та новизни.

    • Гумор і жарт (навчальні комікси).


Методи навчання та розвитку творчості

(проф. Н.Н. Поддьяков)


    • Емоційна насиченість оточення.

    • Мотивування дитячої діяльності.

    • Дослідження предметів і явищ живої і неживої природи (обстеження).

    • Прогнозування (вміння розглядати предмети і явища в русі - минуле, сьогодення і майбутнє).

    • Ігрові прийоми.

    • Гумор і жарт.

    • Експериментування.

    • Проблемні ситуації та завдання.

    • Неясні знання (здогадки).

    • Припущення (гіпотези).

Організовуючи заняття з дошкільнятами, необхідно, перш за все визначити його головну мету. А полягає вона в тому, чи буде це заняття носити розвиваючий характер або переслідувати суто навчальну мету. На навчальному занятті діти накопичують необхідний особистісний досвід: знання, вміння, навички і звички пізнавальної діяльності, а на розвиваючому вони, використовуючи набутий досвід, самостійно добувають знання. Тому в освітньому процесі дошкільного закладу повинні використовуватися і розвиваючі, і навчальні заняття. При цьому необхідно пам'ятати, що, для того щоб дитина могла бути успішним у власній дослідницькій діяльності, їй необхідні певні знання та навички.Спілкування на заняттях має бути побудовано таким чином, щоб дитина могла сама вибирати найбільш цікаві для неї завдання за змістом, видом та формою - і тим самим найбільш проявити себе. Для цього вихователю слід відносити всі інформаційні методи роботи на занятті (настановні, змістовні, інструктивні) - до фронтальних, а всі форми самостійної або парної роботи - до індивідуальних. Це вимагає врахування не тільки пізнавальних, а й емоційно-вольових, мотиваційно- потребностних особливостей дітей і можливостей їх проявів в ході заняття. Тому, при підготовці до заняття треба заздалегідь спроектувати всі можливі типи спілкування, підлеглі навчальним цілям, усі форми співробітництва між партнерами по пізнанню.

Планомірність навчання дітей - один з найважливіших принципів вирішення комплексу освітньо-виховної роботи в дитячих дошкільних установах. Тільки при правильному плануванні процесу навчання можна успішно реалізувати програму всебічного розвитку особистості дитини.
Каталог: uploads -> editor -> 1464 -> 91448
editor -> Закон України «Про освіту» «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення важлива умова модернізації освіти» Національна доктрина розвитку освіти
editor -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
editor -> Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
editor -> Неуспішні діти Чому дитина погано вчиться?
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
91448 -> З а к о н у к р а ї н и про захист населення від
91448 -> Закону України «Про дорожній рух», наказу уон від 06. 08. 2012 №396 «Про участь закладів освіти міста у Всеукраїнському рейді «Увага! Діти-на дорозі!»
91448 -> План основних заходів відділу освіти на листопад 2013 року

Скачати 221.29 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка