Особистий підпис Бараш Є. Ю. 30. 08. 2014 рікСторінка1/4
Дата конвертації13.09.2017
Розмір1.14 Mb.
#52378
  1   2   3   4
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Інституту кримінально-виконавчої служби

генерал-майор внутрішньої служби

(особистий підпис) Бараш Є.Ю.

30.08.2014 рік

№ з/п

Підстава

Назва заходу


Виконавець


Термін виконанняВиконавець контролю

Відмітка про виконання/

примітка


1

2

3

4

5

6

7

  1. Організаційно-управлінська діяльність, юридичне забезпечення

1.1.

План основних заходів ІКВС

Забезпечення проведення оперативних нарад при начальникові Інституту

Шутий М. В.

з 01.09.2014 по

30.08.2015 р.Бараш Є. Ю.

Стеценко С. Г.


1.2.

План основних заходів ІКВС

Забезпечення проведення оперативних нарад при першому заступнику начальника Інституту

Шутий М. В.

з 01.09.2014 по

30.08.2015 р.Стеценко С. Г.
1.3.План основних заходів ІКВС

Забезпечення інформаційного наповнення сайту Інституту з питань, що стосуються роботи методичного відділу

Шутий М. В.

з 01.09.2014 по

30.08.2015 р.Бараш Є. Ю.

Стеценко С. Г.


1.4.

План основних заходів ІКВС

Підвести підсумки навчально-методичної роботи методичного відділу за 2013/2014 навчальний рік та обговорити основні завдання Інституту на 2014/2015 навчальний рік

Шутий М. В.

30.09.2014 р.

Стеценко С. Г.
1.5.

Згідно з планом Інституту

Проведення на курсах, факультетах зборів (на яких розглянути результати навчання курсантів, слухачів у 2014/2015 навчальному році)

начальники курсів факультетів Інституту

до 30.06.2015 р.

Стеценко С. Г.
1.6.

Плани роботи структурних підрозділів

Провести урочисті заходи:

  • випуску слухачів на основі ОКР «Молодший спеціаліст» та «Спеціаліст» у лютому та травні 2014 року;

  • з нагоди вступу слухачів на ФЗН ІКВС у липні 2015 року

Керівники навчальних підрозділів

до 30.07.2015 р.

Бараш Є. Ю.

Стеценко С. Г.


1.7.

Плани роботи навчальних підрозділів

Організувати зустріч керівництва зі слухачами, курсантами та батьківськими комітетами з питань організації навчання, покращення дисципліни та побутових умов

Керівники навчальних підрозділів

За окремим графіком

Бараш Є. Ю.

Стеценко С. Г.


1.8.

Постанова КМУ № 111/2004

Здійснювати:

  • заходи для забезпечення безпечних умов праці, недопущення нещасних випадків виробничого та невиробничого характеру, своєчасно проводити розслідування обставин їх виникнення;

  • аналіз стану травматизму серед постійного та перемінного складу, виявляти та вивчати причини їх настання. Про результати інформувати керівництво

Керівники структурних підрозділів

Впродовж навчального року

Щоквартально


Бараш Є.Ю.

Стеценко С. Г.


1.9.

Плани роботи навчальних підрозділів

Провести чергові випуски слухачів 2013/2014 навчальному році

Керівники навчальних підрозділів

За окремим графіком

Бараш Є. Ю.

Стеценко С. Г.


1.10.

Закон України «Про вищу освіту» Положення про ІКВС Положення про «Вчену раду ІКВС»

Оновити і затвердити склад Вченої ради ІКВС.


Чорна С. Л.

до 30.09.2014 р.

Бараш Є. Ю.

Стеценко С. Г.


1.11.

Наказ ІКВС від 12.11.2014 № 82 «Про часткові зміни у складі Вченої ради» План роботи Вченої ради

Організаційне забезпечення проведення засідань Вченої ради (відповідно до Плану роботи Вченої ради)Чорна С. Л.

з 02.09.2014 р.

до 29.08.2015 р.Стеценко С. Г.
1.12.

За планом роботи Інституту та кафедри пенітенціарної педагогіки та психології

Організація та проведення засідань кафедри згідно плану роботи кафедри

Сова М. О.

Протягом навчального року

Стеценко С. Г.
1.13.

За планом роботи кафедри пенітенціарної педагогіки та психології

Звіт про результати роботи науково-педагогічних працівників кафедри

Сова М. О.

Щоквартально

Стеценко С. Г.
1.14.

За планом роботи кафедри пенітенціарної педагогіки та психології

Контроль успішності навчальних досягнень курсантів згідно розроблених критеріїв оцінювання навчальних досягнень і розподілу балів

Сова М. О.

Згідно виду контролю протягом навчального року

Стеценко С. Г.
1.15.

За планом роботи кафедри пенітенціарної педагогіки та психології

Підведення підсумків навчальної, дослідної та виховної діяльності курсантів. Кількісний та якісний аналіз результатів навчальної, наукової, виховної роботи

Науково-педагогічні працівники кафедри пенітенціарної педагогіки та психології

до 27.01.2014 р.
до 29.07.2015 р.

Стеценко С. Г.
1.16.

Згідно з планом ІКВС

Організація та проведення контрольних зрізів знань курсантів та слухачів ІКВС (у письмовій формі)

Науково-педагогічні працівники кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

до 3012.2014 р.

31.05.2015 р.Стеценко С.Г.
1.17.

Згідно з планом ІКВС

Підведення підсумків навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної та господарської роботи підрозділів ІКВС за 2014/2015 навчальний рік та обговорити основні завдання Інституту на 2015/2016 навчальний рік

Чорновол Д.Ю.

Керівники структурних підрозділів Інституту кримінально-виконавчої службидо 30.08.2015 р.

Бараш Є. Ю.

Стеценко С. Г.


1.18.

Згідно з планом ІКВС

Проведення на курсах, факультетах зборів (на яких розглянути результати навчання курсантів, слухачів у 2014/2015 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік)

Чорновол Д. Ю.

Начальники курсів, факультетів Інституту кримінально-виконавчої службидо 30.08.2015 р.

Бараш Є. Ю.

Стеценко С.Г.


1.19.

План роботи КЗЮД

Організувати та провести зустріч курсантів першого курсу Інституту з науково-педагогічними працівниками кафедри у форматі прес-конференції

Сотниченко В. М.

до 10.09.2014 р.

Бараш Є. Ю.

Стеценко С.Г.


1.20.

План роботи кадрового та правового забезпечення

Організація правової роботи, спрямованої на неухильне дотримання та запобігання невиконанню працівниками установи вимог законодавства під час виконання покладених на них функціональних обов’язків.

Холява І. Ф.

Постійно

Бараш Є. Ю.
1.21.

План роботи кадрового та правового забезпечення

Розгляд проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження з питань, що належать до компетенції Інституту та підготовка пропозиції до них.

Холява І. Ф.

Постійно

Бараш Є. Ю.
1.22.

План роботи кадрового та правового забезпечення

Здійснення перевірки, аналізу та юридичної експертизи на відповідність чинному законодавству України проектів договорів, наказів, розпоряджень та інших актів, що подаються на підпис керівнику Інституту.

Холява І. Ф.

Постійно

Бараш Є. Ю.
  1. Кадрове забезпечення

2.1.

План роботи відділу кадрового

забезпечення
Здійснити комплекс профорієнтаційних заходів, спрямованих на забезпечення відбору кандидатів на навчання до Інституту.

Іщук О. І.


Протягом року

Бараш Є. Ю.

Стеценко С.Г.


2.2.

План роботи відділу кадрового

забезпечення
Підготувати пропозиції та відповідні документи про:

- відзначення працівників та осіб із числа постійного та перемінного складу з нагоди державних свят, визначних дат, ювілеїв;

- графіки відпусток співробітників Інституту на 2014 рік;

- присвоєння чергових спеціальних звань працівникам Інституту;

- атестування особового складу.


Іщук О. І.

Протягом року

до 01.12.2014 р.


Бараш Є. Ю.

Стеценко С. Г.


2.3.

План роботи відділу кадрового

забезпечення

Провести інвентаризацію особових справ постійного та перемінного складу Інституту

Іщук О. І.

до 01.02.2015 р.

Бараш Є. Ю.
2.4.

План проведення занять зі службової

підготовки
Забезпечити проведення:

- занять в системі службової підготовки;

- підсумкової перевірки стану службової підготовки постійного рядового і начальницького складу Інституту за 2013/2014 навчальний рік.

Іщук О. І.

Комісія з проведення перевірки

Протягом року


до 30.06.2015 р.

Бараш Є. Ю.
2.5.

План роботи відділу кадрового

забезпечення

Організація стажування наукових та науково-педагогічних працівників

Іщук О. І.

За окремими графіками

Бараш Є. Ю.

Стеценко С. Г.


2.6.

План роботи відділу кадрового

забезпечення
Забезпечити проведення:

- спортивно-масових заходів для постійного та перемінного складу Інституту;

- спортивних свят та фізкультурно-оздоровчих заходів.


Іщук О.І.

Керівники

профільних кафедр


Протягом року

Бараш Є. Ю.

Стеценко С. Г.


2.7.

План роботи відділу кадрового

забезпечення
Здійснювати аналіз стану дисципліни і законності серед особового складу Інституту, виявляти та вивчати причини й умови їх порушень.

Іщук О.І.,

керівники

структурних підрозділів


Щоквартально

Бараш Є. Ю.
Стеценко С. Г.
2.8.

План роботи відділу кадрового

забезпечення
Оновлювати списки працівників Інституту, які мають у користуванні транспортні засоби або керують ними за дорученням, вогнепальну чи газову зброю, пристрої для відстрілу набоїв з гумовими кулями. Проводити службові заняття та профілактично-роз’яснювальну роботу про правила безпеки при поводженні зі зброєю та управління транспортними засобами

Керівники структурних підрозділів,

Іщук О.І.1 раз у півріччя

Бараш Є. Ю.
Стеценко С.Г.
  1. Навчально-методична робота

3.1.

План основних заходів ІКВС

Координація та забезпечення роботи Методичної ради

Шутий М. В.

з 01.09.2014 до

30.08.2015 р.Стеценко С. Г.
3.2.

План основних заходів ІКВС

Розробка планів та графіків, необхідних для навчального процесу в Інституті

Шутий М. В.

з 01.09.2014 до

30.08.2015 р.Стеценко С. Г.
3.3.

План основних заходів ІКВС

Відвідувати за графіком навчальні заняття в Інституті, що проводяться навчально-педагогічними працівниками

Шутий М. В.

з 01.09.2014 до

30.08.2015 р.Стеценко С. Г.
3.4.

План основних заходів ІКВС

Здійснювати контроль за проведенням відкритих занять, взаємних та контрольних відвідувань занять і консультацій у позанавчальний час

Шутий М. В.

з 01.09.2014 до

30.08.2015 р.Стеценко С. Г.
3.5.

План основних заходів ІКВС

Здійснювати перевірки документаційного та навчально-методичного забезпечення діяльності кафедр Інституту

Шутий М. В.

з 01.09.2014 до

30.08.2015Стеценко С. Г.
3.6.

План основних заходів ІКВС

Приймати участь у засіданнях кафедр Інституту відповідно до планів-графіків на 2014/2015 навчальний рік

Шутий М. В.

з 01.09.2014 до

30.08.2015Стеценко С. Г.
3.7.

План основних заходів ІКВС

Удосконалення навчально-методичного забезпечення

Шутий М. В.

з 01.09.2014 до

30.08.2015 р.Стеценко С. Г.
3.8.

План основних заходів ІКВС

Графік чергових перевірок кафедр

Шутий М. В.

1 раз в квартал

Стеценко С. Г.
3.9.

План основних заходів ІКВС

Приймати участь у круглих столах, конкурсах, конференціях на кафедрах Інституту

Шутий М. В.

з 01.09.2014 до

30.08.2015 р.Стеценко С. Г.
3.10.

План роботи навчального відділу

Контроль за проведенням навчальних занять

Чорновол Д. Ю.

Постійно, протягом навчального року

Стеценко С. Г.
3.11.

План роботи навчального відділу

Організація та проведення екзаменаційних сесій

Чорновол Д. Ю.

15.12.14 – 26.12.14;

16.06.15 – 04.07.15Стеценко С. Г.
3.12.

План роботи навчального відділу

Підготовка документації щодо організації навчального процесу:

  • підготовка та затвердження розкладів навчальних занять на семестр;

  • підготовка та затвердження розкладів екзаменаційних сесій;

  • звіт екзаменаційних сесій, тощо
Чорновол Д. Ю.

до 10.01.2015 р.

до 15.08.2015 р.Стеценко С. Г.
3.13.

План роботи кафедр та навчального відділу

Підготовка та затвердження програм проходження стажування курсантів 4-х курсів Інституту

Чорновол Д. Ю.

Кирилюк В. А.

Сова М. О.


до 25.02.2015 р.

Бараш Є. Ю.

Стеценко С. Г.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка