Пізнавальної активності дітей із зпрСторінка1/6
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.71 Mb.
#41374
  1   2   3   4   5   6
СХОДИНКИ РОЗВИТКУ
РОЗУМОВОЇ
ТА
ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ЗПР

(КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА ПРОГРАМА)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Діти із затримкою психічного розвитку - це особлива категорія дітей з органічними й функціональними порушеннями нервово-психічних процесів, що зумовлюють уповільненість темпу розвитку психіки дитини, що проявляється в недостатності загального запасу знань, нестійкості уваги, поверховості сприймання, ослабленій пам'яті, незрілості мислення, швидкій втомлюваності під час пізнавальної діяльності. Особливе загострення цих проблем відбувається у старшому дошкільному віці, що пояснюється нестійкістю нервової системи в період оволодіння новими знаннями.

Тому, діти із затримкою психічного розвитку потребують спеціально організованих умов навчання і виховання, а також корекції пізнавальної сфери.Мета програми: сприяти розвитку та вдосконаленню розумової діяльності та пізнавальної активності.

Завдання програми:

 • розвиток концентрації та обсягу уваги із супутнім удосконаленням здатності до переключення та розподілу уваги;

 • розвиток довільної уваги;

 • розвиток пам’яті ;

 • розвиток слухового зосередження та фонематичного слуху;

 • розвиток мислення, швидкості мислення, розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація);

 • розвиток тонкої моторики пальців рук;

 • розвиток дисциплінованості, організованості, вольової регуляції, уміння діяти за зразком;

 • удосконалення навичок спілкування, уміння працювати у групі.

Цільова група: корекційно-розвивальна програма розрахована на дітей старшого дошкільного віку (5 - 7 років).

Перелік методів та форм роботи, які будуть використовуватись під час занять: ігрові методи, індивідуальні, групові форми роботи. Кожне заняття містить ігрові та дидактичні вправи, рухові ігри-розминки, рефлексію.

Етапи корекції:

 1. Діагностичний – 2 заняття.

 2. Корекційно-розвивальний – 30 занять.

 3. Етап оцінки ефективності корекційного впливу – 1 заняття.

Організація занять: програмний курс розрахований на 30 занять. Заняття проводити 2 рази на тиждень індивідуально або з міні-групою, в якій не більше 4 дітей. Тривалість одного заняття – 30 хвилин.

Прогнозований результат: корекційно-розвивальна програма допоможе досягти позитивних змін у розвитку пізнавальних процесів дітей: допоможе підвищити рівень практичних умінь аналізувати та сприймати предмети за формою, кольорами та величинами, орієнтуватися у просторі, порівнювати їх, групувати, узагальнювати та класифікувати.

Структура занятьМета заняття

К-сть

занять

Час

Діагностичний етап

1.

Психодіагностичне обстеження розвитку пізнавальних процесів дітей старшого дошкільного віку

2

1год.

Корекційно-розвивальний етап

1.

Розвивати мислення, увагу, мовлення, дрібну моторику рук; вчити зосереджуватися на сприйнятті цілого, вичленять в зображенні окремі контури об’єктів, розподіляти й переключати увагу, аналізуючи зовнішній вигляд, колір об’єкта; сприяти розвитку рухової пам’яті, вольової регуляції, довільності психічних процесів; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30 хв.

2.

Розвивати мислення, увагу, мовлення, спостережливість; сприяти розвитку рухової пам’яті, дрібної моторики рук; вчити зосереджуватись на сприйнятті цілого, розподіляти та переключати увагу, аналізуючи зовнішній вигляд, розмір об’єкт; вчити розрізняти та називати частини доби як на малюнках, так і в повсякденному житті; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

3.

Розвивати мислення, мовлення, довільну увагу, дрібну моторику рук; вчити зосереджуватись на сприйнятті цілого, розподіляти та переключати увагу, аналізуючи зовнішній вигляд, форму об’єкта, групувати предмети; розширювати словниковий запас; сприяти розвитку спостережливості, вольової регуляції; формувати вміння дотримуватись встановлених правил, позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

4.

Розвивати мислення, пам'ять, увагу, розумові операції (узагальнення, класифікація), мовлення, дрібну моторику рук; вчити зосереджуватись на сприйнятті цілого, розподіляти та переключати увагу, аналізуючи зовнішній вигляд, розмір об’єкта; сприяти розвитку спостережливості, вольової регуляції, уміння зосереджуватись; формувати вміння дотримуватись встановлених правил, позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

5.

Розвивати мислення, зорову пам'ять, розумові операції мислення (узагальнення, класифікація), мовлення, дрібну моторику рук; формувати вміння аналізувати предмети сприйняття, вчити розрізняти об’єкти живої та неживої природи; сприяти розвитку вольової регуляції, уміння зосереджуватись; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

6.

Розвивати мислення, зорову пам'ять, здатність мислення до узагальнення та класифікації, дрібну моторику рук; вчити зосереджуватися на сприйнятті цілого, вичленять в зображенні окремі контури об’єктів, розподіляти й переключати увагу, встановлювати подібність об’єктів; сприяти розвитку рухової пам’яті, умінню зосереджуватись, формувати пізнавальну активність

1

30хв.

7.

Розвивати мислення, зорову пам'ять, мовлення, основні операції мислення (аналіз, синтез, порівняння); сприяти розвитку рухової пам’яті, навичок орієнтування у просторі та засвоєння просторових понять; вчити встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

8.

Розвивати мислення, мовлення, пам'ять, увагу, розумові операції, дрібну моторику рук; вчити виділяти об’єкти на підставі співставлення його з іншим, встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками; сприяти розвитку вольової регуляції, уміння зосереджуватись; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

9.

Розвивати мислення, мовлення, механічну пам'ять, розумові операції; удосконалювати вміння виділяти об’єкти на підставі співставлення його з іншим, розвиток навичок орієнтування у просторі та засвоєння просторових понять; сприяти розвитку рухової пам’яті, вольової регуляції, уміння зосереджуватись; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

10.

Розвивати мислення, пам'ять, основні операції мислення (узагальнення, класифікація), мовлення, дрібну моторику рук; вчити знаходити суттєвий зв'язок між двома заданими предметами і складати пари подібних предметів; удосконалювати швидкість, побіжність, рухомість процесів сприймання, здатність змінювати ракурс зображення, вичленять в ньому окремі контури, аналізувати складне переплетіння ліній; сприяти розвитку рухової пам’яті, умінню зосереджуватись; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

11.

Розвивати мислення, зорову пам'ять, спостережливість, мовлення; формувати вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів; удосконалювати навички орієнтування у просторі та засвоєння просторових понять вчити знаходити суттєвий зв'язок між предметами; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

12.

Розвивати мислення, зорову пам'ять, дрібну моторику рук, увагу, розумові операції мислення (узагальнення та класифікація); удосконалювати вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами; сприяти розвитку рухової пам’яті, уміння зосереджуватись; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

13.

Розвивати мислення, увагу, мовлення, розумові операції мислення (узагальнення та класифікація); удосконалювати навички орієнтування у просторі, вміння виділяти об’єкти на підставі співставлення його з іншими, вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних предметів; сприяти розвитку рухової пам’яті, формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

14.

Розвиток мислення, образної пам’яті, дрібної моторики рук, уваги; удосконалювати вміння встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками, вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами; сприяти розвитку рухової пам’яті, формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

15.

Розвивати увагу, мовлення, розумові операції мислення (узагальнення та класифікація); удосконалювати навички орієнтування у просторі, вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних предметів, рухомість процесів сприймання, здатність змінювати ракурс зображення, вичленять в ньому окремі контури, аналізувати складне переплетіння ліній; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

16.

Розвивати мислення, пам'ять, увагу, дрібну моторику рук; удосконалювати вміння аналізувати об’єкти сприйняття, встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

17.

Розвивати образну пам'ять, увагу, мовлення, розумові операції мислення (узагальнення та класифікація); удосконалювати вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами, орієнтуватися в просторі; сприяти розвитку довільності психічних процесів; формувати пізнавальну активніст

1

30хв.

18.

Розвивати розумові операції мислення (узагальнення, класифікація), увагу, пам'ять, дрібну моторику рук; удосконалювати вміння встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; сприяти розвитку довільності психічних процесів; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

19.

Розвивати мислення, увагу, зорове сприйняття, розумові операції мислення, вміння орієнтуватися у часі, фразове мовлення; удосконалювати вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних предметів, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; формувати пізнавальну активність.

1

30хв.

20.

Розвивати мислення, зорову пам'ять, увагу, дрібну моторику рук, мовлення; вчити групувати предмети за функціональною ознакою; удосконалювати вміння аналізувати об’єкти сприйняття, формувати пізнавальну активність

1

30хв.

21.

Розвивати наочно – образне мислення, пам'ять, увагу, зорове сприйняття; вчити відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; удосконалювати вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

22

Розвивати мислення, механічну пам'ять, дрібну моторику рук, мовлення, увагу; вчити групувати предмети функціональною ознакою, знаходити закономірність розміщення об’єктів; удосконалювати вміння аналізувати об’єкти сприйняття; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

23.

Розвивати наочно – образне мислення, зорове сприйняття, увагу; сприяти розвитку образної пам'яті; удосконалювати вміння орієнтуватися у просторі, знаходити суттєвий зв'язок між предметами, узагальнювати предмети, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

24.

Розвивати мислення, просторове уявлення та просторову орієнтацію, пам'ять, увагу, дрібну моторику рук, мовлення; вчити знаходити закономірність розміщення об’єктів; удосконалювати вміння групувати предмети за функціональною ознакою, формувати пізнавальну активність

1

30хв.

25.

Розвивати наочно – образне мислення, зорове сприйняття, увагу; сприяти розвитку вмінь аналізувати об’єкти сприйняття; удосконалювати вміння орієнтуватися у просторі, знаходити суттєвий зв'язок між предметами, узагальнювати предмети, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

26.

Розвивати мислення, просторове уявлення та просторову орієнтацію, пам'ять, увагу, дрібну моторику рук, мовлення; вчити знаходити закономірність розміщення об’єктів; удосконалювати вміння групувати предмети за функціональною ознакою, формувати пізнавальну активність

1

30хв.

27.

Розвивати наочно – образне мислення, зорове сприйняття, увагу; сприяти розвитку вмінь аналізувати об’єкти сприйняття; удосконалювати вміння орієнтуватися у просторі, знаходити суттєвий зв'язок між предметами, узагальнювати предмети, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

28.

Розвивати мислення, образну пам'ять, увагу, дрібну моторику рук, мовлення; удосконалювати вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами, вміння знаходити закономірність розміщення об’єктів; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

29.

Розвивати наочно – образне мислення, зорове сприйняття, увагу; сприяти розвитку вмінь аналізувати об’єкти сприйняття; удосконалювати вміння орієнтуватися у просторі, знаходити суттєвий зв'язок між предметами, узагальнювати предмети за спільною суттєвою ознакою, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

30.

Розвивати наочно – образне мислення, зорове сприйняття, увагу; сприяти розвитку вмінь аналізувати об’єкти сприйняття; удосконалювати вміння орієнтуватися у просторі, знаходити суттєвий зв'язок між предметами, закономірність розміщення об’єктів, узагальнювати предмети, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

Етап оцінки ефективності корекційного впливу

1

Контроль ефективності корекційно-розвивальної роботи

1

30хв.


КОНСПЕКТ ЗАНЯТЬ

Діагностичний етап

Заняття 1

Мета: психодіагностичне обстеження розвитку пізнавальних процесів дітей старшого дошкільного віку.

Дидактичний матеріал: комплекс стимульного матеріалу до методик «Склади картинку», «Будиночок», «Четвертий зайвий».

Хід заняття

Проведення психодіагностичних методик на визначення рівня загальної обізнаності та запас побутових знань, оцінювання вміння діяти за зразком, конструктивності мислення та просторової орієнтації, рівня узагальнень, логічної обґрунтованості, елементів логічного мислення. 1. Анкета на визначення загальної обізнаності та запасу побутових знань.

 2. Методика «Склади картинку».

 3. Тест «Будиночок».

 4. Методика «Четвертий зайвий».


Заняття 2

Мета: психодіагностичне обстеження розвитку пізнавальних процесів дітей старшого дошкільного віку.

Дидактичний матеріал: комплекс стимульного матеріалу до методик «Доріжки», «Знайди і викресли», «Чого не вистачає?», «Вільна класифікація».

Хід заняття

Проведення психодіагностичних методик на визначення цілісного сприйняття, підготовленості руки до опанування письма, продуктивності та стійкості уваги, логічного мислення. 1. Тест «Доріжки».

 2. Методика «Знайди і викресли».

 3. Тест «Чого не вистачає?».

 4. Методика «Вільна класифікація».


Корекційно-розвивальний етап

Заняття 3

Мета: розвивати мислення, увагу, мовлення, дрібну моторику рук; вчити зосереджуватися на сприйнятті цілого, вичленять в зображенні окремі контури об’єктів, розподіляти й переключати увагу, аналізуючи зовнішній вигляд, колір об’єкта; сприяти розвитку рухової пам’яті, спостережливості, вольової регуляції, довільності психічних процесів; формувати позитивну навчальну мотивацію.

Дидактичний матеріал: бланки до вправ «Допомога», «Метелики», «Розфарбуй предмети», картка до вправи «Загадкові малюнки», 3 силуети долонь: червоний, жовтий, синій, кольорові олівці, простий олівець, м’яч.

Хід заняття

 1. Знайомство

Одна дитина кидає м'яч іншій, називаючи своє ім'я. Друга ловить м'яча і називає своє ім'я. І так далі.

Одна дитина підходить до іншої і торкається своїми до­лоньками до її долоньок і називає своє ім'я, а та називає у відповідь своє ім'я і т.д. 1. Вправа «Допомога» (розвиток дрібної моторики пальців рук)

Дітям пропонується допомогти білочці втекти від лисички. Для цього покажіть, як вона бігтиме доріжкою - проведи олівцем або ручкою пряму лінію посередині дор­іжки. Намагайтеся провести якомога швидше, щоб білочка врятувалася. Проведіть ще одну не торкаючись уже проведеної. Намагайтеся вести лінію не відри­ваючи руки, від паперу. Пересувайте руку, спираючись на мізинний палець.

 1. Дидактична вправа «Метелики» (розвиток розподілу уваги)

Дітям пропонується знайти усіх метеликів та обвести їх. 1. Фізкультхвилинка «Кричалки – шепотілки - мовчалки» (розвиток рухової пам’яті, спостережливості, вольової регуляції, уміння діяти за зразком)

Із різнокольорового картону зробити 3 силуети долоні: червоний, жов­тий, синій. Це — сигнали. Коли ведучий піднімає червону долоню — «кричалку» — можна бігати, кричати, шуміти; жовту долоню — «шепотілку» — можна тихо пересуватись та шепотітися; на синю долоню — «мовчалку» — діти повинні завмерти на місці та не ворушитися. (Гра закінчується сигна­лом «мовчалка».)

 1. Дидактична вправа «Розфарбуй предмети» (розвиток вмінь зосереджуватись на сприйнятті об’єкта за кольором)

Дітям пропонується розфарбувати предмети у відповідні кольори. 1. Вправа «Загадкові малюнки» (розвиток сприйняття)

Дітям пропонується знайти всі предмети, які заховані на малюнку. 1. Рефлексія заняття:

 • Що сподобалось сьогодні на занятті?

 • Що було важким?


Заняття 4

Мета: розвивати мислення, увагу, здатність до переключення та розподілу уваги, мовлення, спостережливість; сприяти розвитку рухової пам’яті, дрібної моторики рук; вчити зосереджуватись на сприйнятті цілого, розподіляти та переключати увагу, аналізуючи зовнішній вигляд, розмір об’єкт ; вчити розрізняти та називати частини доби як на малюнках, так і в повсякденному житті; формувати вміння дотримуватись встановлених правил, позитивну навчальну мотивацію.

Дидактичний матеріал: бланки до вправ: «Допомога», «Їжачки», «Від великого до малого», картки до вправи «Що таке доба?», 3 силуети долонь: червоний, жовтий, синій, кольорові олівці, простий олівець, м’яч.

Хід заняття

 1. Привітання. Закріплення знайомства

Ведучий кидає м'яч кому-небудь з дітей (довільно) і питає у всіх дітей, що стоять у колі: «Як звуть цього хлоп­чика (дівчинку)?» Діти хором називають його (її) ім'я. І так кілька разів. 1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка