Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та інСторінка3/35
Дата конвертації24.04.2016
Розмір3.9 Mb.
#15037
ТипПовідомлення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


Тема: Загальна характеристика групи інфекційних хвороб із фекально-оральним механізмом передавання. Черевний тиф. Паратиф А. Паратиф В.Актуальність теми:

Черевний тиф зустрічається всюди, але найбільш поширений в країнах Африки, Південної Америки, Азії. Щорічно в світі на черевний тиф хворіє близько 33 млн. людей, летальність у різних регіонах складає 0,3 – 2,3 %. Поширенню хвороби сприяють відсутність ефективних методів санації носіїв S. typhi – основного джерела інфекції (хронічне носійство збудника формується у 2 – 4 % реконвалесцентів), стійкість збудника в навколишньому середовищі, фекально-оральний механізм передачі, схильність хвороби до епідемічного поширення, особливо в регіонах із низьким соціальним і санітарно-гігієнічним рівнем, в умовах екологічних негараздів; досить висока чутливість людини до хвороби.Актуальність черевного тифу зумовлена складністю ранньої діагностики (за спорадичними випадками більшість хворих потрапляє в інфекційний стаціонар не раніше 2 тижня хвороби), переважно тяжким перебігом у хворих, що не отримали належного лікування, значним ризиком тяжких ускладнень, що можуть загрожувати життю хворого ( летальність від ускладнень сягає 30 % і вище), формуванням резистентності збудника до левоміцетину – основного етіологічного засобу в Україні сьогодні. Поширенню черевного тифу в Україні сприяють низький соціальний та санітарно-гігієнічний рівень населення, стихійні негаразди ( повені у західних областях тощо), вади комунальних служб, розвиток міжнародних контактів, імміграційні процеси (особливо – з країн азіатського регіону), відсутність належної настороженості, а часто і відповідних знань, серед лікарів.
Студент повинен знати:

 • етіологію черевного тифу, фактори патогенності збудника;

 • епідеміологію черевного тифу;

 • патогенез;

 • клінічні прояви черевного тифу за типового перебігу;

 • клініко-епідеміологічні особливості паратифу А і паратифу В;

 • патогенез, термін виникнення і клінічні прояви ускладнень черевного тифу;

 • лабораторну діагностику черевного тифу;

 • принципи лікування;

 • принципи профілактики;

 • тактику ведення хворих у разі виникнення невідкланих станів;

 • прогноз черевного тифу, паратифу А, паратифу В;

 • правила виписки реконвалесцентів із стаціонару;

 • правила диспансеризації реконвалесцентів.


Студент повинен вміти:

 • дотримуватися основних правил роботи біля ліжка хворого на черевний тиф, паратифи А і В;

 • зібрати анамнез хвороби з оцінкою епідеміологічних даних;

 • обстежити хворого і виявити основні симптоми і синдроми черевного тифу, обгрунтувати клінічний діагноз для своєчасного направлення хворого у стаціонар;

 • провести диференціальну діагностику черевного тифу;

 • на основі клінічного обстеження своєчасно розпізнати можливі ускладнення черевного тифу, невідкладні стани;

 • оформити медичну документацію за фактом встановлення попереднього діагнозу “черевний тиф” (екстрене повідомлення у районне епідеміологічне відділення);

 • скласти план лабораторного і додаткового обстеження хворого;

 • інтерпретувати результати лабораторного обстеження;

 • аналізувати результати специфічних методів діагностики в залежності від матеріалу і терміну хвороби;

 • скласти індивідуальний план лікування з урахуванням епідеміологічних даних, стадії хвороби, наявності ускладнень, тяжкості стану, алергологічного анамнезу, супутньої патології ; надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі;

 • скласти план протиепідемічних та профілактичних заходів в осередку інфекції;

 • дати рекомендації стосовно режиму, дієти, обстеження, нагляду в періоді реконвалесценції.


Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

Попередні дисципліни

Мікробіологія

Властивості S. typhi, S. paratyphi A, S. paratyphi B; методи специфічної діагностики черевного тифу

Інтерпретувати результати специфічних методів діагностики черевного тифу, паратифів А і В.

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі( заг. ан. крові, сечі, біохімія крові, параметри КОС, електролітів тощо).

Оцінити дані лабораторного обстеження.

Патофізіологія

Механізм порушення функцій органів і систем при патологічних станах різного генезу.

Інтерпретувати патологічні зміни за результатами лабораторного обстеження при порушеннях функції органів і систем різного генезу.

Імунологія та алергологія

Основні поняття предмету, роль системи імунітету в інфекційному процесі, вплив на термін елімінації збудника з організму людини. Імунологічні аспекти хронічного бактерійного носійства.

Оцінити дані імунологічних досліджень. Призначити імунопрофілактику за наявності епідеміологічних показань

Епідеміологія

Епід. процес (джерело, механізм зараження, шляхи передачі ) при черевному тифі і паратифах; поширеність патології в Україні і в світі.

Зібрати епідеміологічний анамнез, провести протиепідемічні та профілактичні заходи в осередку інфекції.

Неврологія

Патогенез, клінічні ознаки токсичної енцефалопатії

Провести клінічне обстеження хворого з ураженням нервової системи.

Дерматологія

Патогенез, клінічну характеристику екзантем.

Розпізнати висип у хворого на черевний тиф.

Хірургія

Клініко-лабораторні ознаки перфорації виразки тонкої кишки, кишкової кровотечі, тактику невідкладної допомоги.

Своєчасно поставити діагноз цих ускладнень, призначити відповідне обстеження, надати невідкладну допомогу.

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Методи та основні етапи клінічного обстеження хворого.

Зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого, виявити патологічні симптоми і синдроми. Аналізувати отримані дані.

Клінічна фармакологія.

Фамакокинетику і фармакодинаміку , побічні ефекти левоміцетіну, ципрофлоксацину, засобів патогенетичної терапії.

Призначити лікування в залежності від віку, індивідуальних особливостей хворого, вибрати оптимальний режим прийому та дозу препарата, виписати рецепти.

Реанімація та інтенсивна терапія

Невідкладні стани:

 • ІТШ

 • Кишкова кровотеча

 • Перфорація кишківника

 • Інфекційно-токсична енцефалопатія

Своєчасно діагностувати та надати невідкладну допомогу при невідкладних станах:

 • ІТШ

 • Кишкова кровотеча

 • Перфорація кишки

 • Інфекційно-токсична енцефалопатія

Наступні дисципліни

Сімейна медицина

Патогенез, епідеміологію, динаміку кінічних проявів, можливі ускладнення черевного тифу. Особливості клінічного перебігу паратифу А і паратифу В. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику хвороб різного генезу із черевним тифом. Розпізнати черевний тиф, його ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Своєчасно госпіталізувати хворого в інфекційний стаціонар. Заповнити екстрене повідомлення. Надати невідкладну допомогу в разі необхідності.

Внутрішньопредметна інтеграція

Інфекційні хвороби.

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, епідеміологію, динаміку кінічних проявів, лабораторну діагностику, можливі ускладнення черевного тифу. Особливості клінічного перебігу паратифу А і паратифу В. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику черевного тифу, паратифів А і В з іншими інфекційними хворобами. Розпізнати черевний тиф, його ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Призначити лікування. Надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі.


План та організаційна структура заняття:

Основні етапи заняття, їх функції та зміст.

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контроля і навчання

Матеріали методичного забезпечення (контроля, інструкції

Час

(хв)

1. Підготовчий етап:

 1. Організація заняття

 2. Постановка учбових цілей та мотивація

 3. Контроль вихідного рівня знань

Зміст - Див. п.2.1; п.2.2 ”Навчальні цілі”II

Співбесіда. Індивідуальне опитування. Тестовий контроль.

Див. п.1 ”Актуальність теми”;

Див. п.2 ”Навчальні цілі”


Питання для індивідуального опитування.

Тести 2-го рівня.


15 хв.2. Основний етап

Формування системи професійних вмінь та навичок.

Зміст - Див. п.2.2; п.2.3 ”Навчальні цілі”

III


Практичний

професійний тренінг у вирішенні різноманітних (типових і нетипових) клінічних завданьКурація тематичних хворих.

Історії хвороби. Виписки з історій хвороби.

Архівні історії хвороби

Сиатуаційні задачі 2,3-го рівня.


60 хв.


3.Заключний етап

 1. Контроль і корекція рівня професійних навичок та вмінь

 2. Підведення підсумків заняття

Домашнє завдання з переліком тематичної учбової літератури (основної, додаткової)

III


Індивідуальний контроль практичних навичок і професійних дій студентів. Аналіз типових помилок.

Тестовий контроль.Тести 3-го рівня

Ситуаційні задачі 3-го рівня.


15 хв.Контрольні питання для індивідуального опитування:

 • До якої групи інфекційних хвороб за джерелом інфекції належать черевний тиф, паратиф А, паратиф В?

 • Шляхи передачі черевного тифу, паратифу А, паратифу В.

 • Фактори патогенності S. typhi.

 • Стадії патогенезу черевного тифу.

 • Морфологічні зміни в стінці тонкої кишки в залежності від терміну хвороби.

 • В якому відділі кишківника локалізується патологічний процес у хворого на черевний тиф?

 • Стадії циклічного клінічного перебігу черевного тифу.

 • Основні симптоми черевного тифу в початковий період хвороби.

 • Опорні симптоми черевного тифу у розпалі хвороби.

 • Характеристика, термін виникнення і динаміка висипу у хворого на черевний тиф.

 • Типи гарячки при черевному тифі.

 • Клінічні прояви st. typhosus.

 • Особливості перебігу паратифу А.

 • Особливості перебігу паратифу В.

 • Особливості перебігу черевного тифу в сучасних умовах.

 • Наслідки черевного тифу.

 • Основні причини летальності при черевному тифі.

 • Специфічні ускладнення черевного тифу.

 • Патогенез, клінічні прояви перфорації тонкої кишки при черевному тифі, термін виникнення

 • Патогенез, клінічні прояви кишкової кровотечі при черевному тифі, термін виникнення.

 • Позакишкові ускладнення черевного тифу.

 • Гемограма хворого на черевний тиф у розпалі хвороби.

 • План обстеження хворого на черевний тиф.

 • Методи специфічної діагностики черевного тифу. Інтерпретація результатів в залежності від терміну хвороби і матеріалу для дослідження.

 • Термін призначення ГК.

 • Етіотропна терапія черевного тифу: дози, шлях введення лікувальних засобів, тривалість лікування.

 • Принципи патогенетичної терапії черевного тифу.

 • Правила виписки реконвалесцентів із стаціонару.

 • Невідкладна допомога в разі перфорації кишки при черевному тифі.

 • Невідкладна допомога в разі кишкової кровотечі при черевному тифі.


Тести для визначення початкового рівня знань.

1.Джерелом і резервуаром інфекції при черевному тифі являється:

1) домашні тварини;

2) синантропні гризуни;

3) людина;

4) дикі тварини;

5) птахи.2. В який період хвороби доцільно призачати дослідження ГК хворому на черевний тиф

1) Інкубаційний період

2) На першому тижні хвороби

3) На другому тижні хвороби

4) З першого до останнього дня гарячки

5) Дослідження не є обов’язковим3. Зараження збудниками черевного тифу відбувається:

1) повітряно-крапельним шляхом;

2) при споживанні інфікованої їжі або води;

3) трансмісивним шляхом;

4) контактним шляхом (через пошкоджені шкіру чи слизові оболонки);

5) при парентеральних втручаннях.4.Морфологічні зміни в стінці кишки локалізуються переважно в

1) 12- палій кишці

2) тонкій кишці по всій довжині

3) дистальному відділі тонкої кишки

4) товстій кишці по всій довжині

5) дистальному відділі товстої кишки5. Основними етіотропним засобом лікування хворих черевним тифом являється:

1) пеніцилін;

2) тетрациклін;

3) левоміцетин (хлорамфенікол);

4) еритроміцин;

5) оксацилін.6. Джерелом і резервуаром інфекції при паратифі В являється:

1)тільки бактеріоносії та хворі паратифом В;

2)комахи;

3)тільки водоплаваючі птахи;

4)синантропні гризуни;

5)люди і тварини (бактеріоносії чи хворі).


Відповіді на тестові завдання: 1- 3, 2- 4, 3- 2, 4- 3, 5- 3, 6- 5
Ситуаційні задачі для визначення кінцевого рівня знань

У хворого впродовж тижня поступово підвищувалась температура, з’явилися головний біль, загальна слабкість, знизився апетит. Звернувся до лікаря на 8 день хвороби. Під час огляду: температура 39,50С, на запитання відповідає мляво, дещо загальмований, шкіра бліда, язик фулігінозний, АТ 100/60мм.рт.ст, пульс 74/хв. Метеоризм, на шкірі живота - декілька розеол. Визначається гепатолієнальний синдром. Випорожнення затримані декілька днів.

1.Сформулюйте попередній діагноз. 2.План обстеження 3.Лікування.
Література по темі заняття:

Основна:


 • Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби – Київ: Здоров”я, 2001. – Т.1 –с. 322-380.

 • Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині/За ред.Андрейчина М.А. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2007

 • Інфекційні хвороби/За ред. Тітова М.Б. – Київ: Вища школа,1995. – с.55-70.

 • Руководство по инфекционным болезням/Под ред. Лобзина Ю.В. –Санкт-Петербург: Фолиант,2003.- с. 21-38.

 • Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 959 с.

Допоміжна:

 • Гавришева Н.А., Антонова Т.В. Инфекционный процесс. Клинические и патофизиологические аспекты. – СПб.: Специальная литература, 1999. – 255 с.

 • Иммунология инфекционного процесса: Руководство для врачей/Под ред. Покровского В.И., Гордиенко С.П., Литвинова В.И. – М.: РАМН, 1994. – 305 с.

 • Клинико-лабораторная диагностика инфекционных болезней: Руководство для врачей. – СПб.:Фолиант,2001. –384 с.

 • Маджидов В.М. Брюшной тиф и паратифы А и В. – Ташкент: Изд. Ибн Сины, 1991. – 176 с.

 • Постовит В.А. Брюшной тиф и паратифы А и В. – Л.: Медицина, 1988. – 240 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка