Природничого факультетуСторінка1/35
Дата конвертації10.09.2017
Розмір5.58 Mb.
#40878
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Природничий факультетEUROPEAN CREDIT SYSTEM
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

ПРИРОДНИЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Напрями підготовки: 6.040101 Хімія*

6.040102 Біологія*

6.040106 Екологія*

2010


ІІІ. ФАКУЛЬТЕТ

А. Загальний опис факультету

Природничий факультет

вул. Остроградського, 2

м. Полтава

Україна

36003


тел. (05322) 2-56-35

е-mail: nature.pnpu.edu.ua

1. Координатор ЕСТS від факультету Іщенко Володимир Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ботаніки (тел. (05322) 2-28-91, е-mail: nature.pnpu@mail.ru

З координатором особисто можна зв’язатися щоденно, окрім суботи та неділі, з 9 до 16 години за київським часом.

У разі відсутності координатора заміщує Яланська Світлана Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ботаніки (тел. (05322) 2-28-91, е-mail: nature.pnpu@mail.ru

2. Структура факультету

2.1. Кафедра ботаніки

Кількість штатних працівників: 8

З них:


 • кандидатів наук, доцентів – 7;

 • викладачів без наукового ступеня – 1.

2.2. Кафедра біології людини та тварин

Кількість штатних працівників: 5

З них:


 • кандидатів наук, доцентів – 2;

 • викладачів без наукового ступеня – 3.

2.3. Кафедра екології та охорони навколишнього середовища

Кількість штатних працівників: 9

З них:


 • кандидатів наук, доцентів – 5;

 • викладачів без наукового ступеня – 4;

2.4. Кафедра хімії та методики викладання хімії

Кількість штатних працівників: 8

З них:


 • докторів наук, професорів – 1;

 • кандидатів наук, доцентів – 5;

 • викладачів без наукового ступеня – 2.

2.5. Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту

Кількість штатних працівників:З них:

 • докторів наук, професорів – 1;

 • кандидатів наук, професорів – 1;

 • кандидатів наук, доцентів – 5;

 • викладачів без наукового ступеня – 3.

3. Умови для навчання:

 • бібліотека та спеціалізований читальний зал;

 • 2 комп’ютерних класи;

 • безкоштовний безлімітний вихід в Інтернет;

 • кабінети: лекційні аудиторії методики викладання фахових дисциплін, екології та охорони навколишнього середовища;

 • музейні зали: історії природничого факультету, палеозоології, геології, еволюційної зоології;

 • навчальний акваріум і тераріум екзотичних тварин;

 • лабораторії: лабораторія ботаніки, мікробіології, основ аграрного виробництва, грунтознавства, фізіології рослин, зоології, фізіології людини і тварин, анатомії людини, палеозоології, органічної, неорганічної, біологічної, фізичної та аналітичної хімії.

 • навчально-наукова база ботанічного саду природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка: колекції рослин закритого і відкритого грунту, кімната наукового гербарію.


4. Програми навчання

  • За освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” із напряму підготовки:

 • хімія*: кваліфікація: вчитель хімії з можливістю продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” або “магістр”; термін навчання: 4 роки на базі повної загальної середньої освіти;

 • біологія*: кваліфікація: вчитель біології з можливістю продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” або “магістр”; термін навчання: 4 роки на базі повної загальної середньої освіти;

 • екологія*: кваліфікація: бакалавр з екології з можливістю продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”; термін навчання: 4 роки на базі повної загальної середньої освіти.

  • За освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» зі спеціальностей:

 • хімія*: кваліфікація: хімік. Учитель хімії з можливістю набуття однієї із додаткових кваліфікацій: вчитель основ інформатики, вчитель біології та продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»; термін навчання: 1 рік на основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” з напряму підготовки «Хімія» та «Специфічні категорії. Управління проектами», «Специфічні категорії. Управління навчальним закладом»;

 • біологія*: кваліфікація: біолог. Учитель біології з можливістю набуття однієї із додаткових кваліфікацій: практичний психолог, вчитель аграрного виробництва та продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»; термін навчання: 1 рік на основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з напряму підготовки «Біологія», «Специфічні категорії. Управління проектами», «Специфічні категорії. Управління навчальним закладом»;

 • екологія*: кваліфікація: еколог, фахівець з управління природокористування, інспектор з охорони природи.

  • За освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» зі спеціальностей:

 • хімія*: кваліфікація: викладач хімії; термін навчання: 1 рік на основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» або повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» з напряму підготовки (спеціальності) «Хімія»;

 • біологія*: кваліфікація: викладач біології; термін навчання: 1 рік на основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» або повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» з напряму підготовки (спеціальності) «Біологія»;

 • управління навчальним закладом: кваліфікація: керівник підприємств, установи та організацій (у сфері освіти та виробничого навчання); термін навчання: 1 рік на основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» або повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» з напряму підготовки (спеціальності) «Біологія», «Хімія», «Екологія» та інші.

 • управління проектами: кваліфікація: керівник проектів та програм; термін навчання: 1 рік на основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» або повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» з напряму підготовки (спеціальності) «Біологія», «Хімія», «Екологія» та інші.


5. Основні методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький, евристичні, інтерактивні, експедиційні.

Основні способи оцінювання: поточний контроль, семестрові заліки та екзамени, захист індивідуального завдання, курсових робіт, комплексні (ректорські) контрольні роботи, державна атестація.

6. Шкала виставлення оцінок

Оцінка ECTS

Зміст оцінки

За 100-бальною шкалою

Національна шкала

Екзамен

Залік

A

Відмінно – відмінний рівень компетентностей з незначними недоліками, які не мають принципового значення

90 – 100 балів

відмінно

зараховано

B

Дуже добре – високий рівень компетентностей з деякими недоліками

83 – 89 балів

добре

C

Добре – добрий рівень компетентностей з деякими недоліками

75 – 82 балів

D

Задовільно – посередній рівень компетентностей з недоліками, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності

68 – 74 балів

задовільно

E

Достатньо – мінімальний рівень компетентностей, допустимий для подальшого навчання або професійної діяльності

60 – 67 балів

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень компетентностей, можливе повторне складання за умови належного самостійного доопрацювання

35 – 59 балів

незадовільно

не зараховано

F

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – дуже низький рівень компетентностей, необхідне повторне вивчення дисципліни

0 – 34 балів

Каталог: text -> educational services -> departments
text -> Методические рекомендации социальным педагогам и школьным психологам по работе с агрессивными детьми
text -> Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму підготовки
text -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2012 році 3 Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня
text -> Професійний інтелект та його характеристики
text -> Алекcандр Иванович Доронин Бизнес разведка
text -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напрям підготовки
text -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
text -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
departments -> European credit system інформаційний пакет психолого-педагогічного факультету напрями підготовки: 030102 Психологія
departments -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка