Програма комплексного державного екзамену


Передача об’єму на площиніСторінка3/3
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.52 Mb.
#14830
ТипПрограма
1   2   3

Передача об’єму на площині

Перспективні методи побудови простору.

Методика малювання предметів об’ємної форми.

Виконання натюрморту з трьох предметів побуту. Сангіна.

Виконання натюрморту. Передача об’ємної форми за допомогою світлотіньових відношень. Гуаш.

Формування конструктивних навичок

Створення об’ємних просторових композицій з різних матеріалів.

Виконання об’ємної композиції з паперу.

Виконання об’ємної композиції з природних матеріалів.Композиційні прийоми та засоби

Композиційні засоби виразності. Основні закони, правила, прийоми та засоби композиції.

Виражальні засоби композиції.

Організація учбового процесу

Навчально-методичне забезпечення занять з образотворчого мистецтва.

Форми і методи роботи вчителя на заняттях з образотворчого мистецтва.

Ілюстративний календарний план, його структура та оформлення.

Навчально-методичне забезпечення занять з образотворчого мистецтва.

Розробка навчальної теми та виготовлення наочності до неї.Художній образ в народному декоративному мистецтві

Художній образ декоративної композиції. Основи побудови композицій. Основні правила та прийоми.

Художній образ у декоративно-ужитковому мистецтві та архітектурі.

Психологічне сприйняття кольорів

Виражальні можливості кольору.

Виконання вправ на асоціативне відображення в кольорі пори року.

Образ людини в мистецтві

Основні пропорції та особливості будови людини.

Аналіз жіночого образу в роботах художників.

Виконання композиції «Портрет друга», «Моя мама найкраща в світі».


ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ


 1. Види та жанри образотворчого мистецтва, методика ознайомлення з ними у початковій школі.

 2. Формування технічних навичок роботи з кольором.

 3. Методика роботи з природним матеріалом. Аплікація, об’ємні композиції з природного матеріалу.

 4. Графічні матеріали і техніки на уроках образотворчого мистецтва в 1-4 класах.

 5. Живописні матеріали і техніки на уроках образотворчого мистецтва в 1-4 класах.

 6. Форми і методи роботи вчителя на заняттях з образотворчого мистецтва.

 7. Правила стилізації. Послідовність виконання декоративного малюнку.

 8. Основні, похідні, «теплі», «холодні» кольори. Техніка акварельного живопису.


ЛІТЕРАТУРА

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты/ Г.В. Беда. - М.: Наука, 1979. - 168 с.

2. Беда Г.В. Живопись/ Г.В. Беда. - М.: Просвещение. 1986. - 190 с.

3. Беличко Ю.В. Український живопис/ Ю.В. Беличко. - К.: Мистецтво, 1989. - 191 с.

4. Выготский Л.С. Психология искусства/ Л.С. Выготский. - М.: Искусство, 1986. - 573 с.

5. Горбенко А.А. Акварельная живопись для архитекторов/ А.А. Горбенко. - К.: Будівельник, 1991. - 70 с.

6. Горошко Н.А. Усі уроки образотворчого мистецтва/ Н.А. Горошко. – Х.: Вид.група «Основа», 2012. – 255с.

7. Демченко І. Творчий розвиток молодших школярів засобами образотворчого мистецтва/ І. Демченко // Рідна школа. - 2002. - №6. - С.62-64.

8. Калініна Е. Інтегровані уроки з образотворчого мистецтва / Е. Калініна. // Рідна школа. - 2002. - №2. - С.37-38.

9. Кравченко Н. Відкритий урок з образотворчого мистецтва / Н. Кравченко // Початкова школа. - 2014. - №11. - С. 54-56

10. Кузин B. C. Основы обучения изобразительному искусству в школе. - М.: Просвещение, 1977. - 207 с.

11. Кузин В.С. Психология живописи: учеб.пособие для вузов. - М.: Издательский дом «Оникс 21 век», 2005. - 304 с.

12. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах. - М.: Искусство, 1977. - 264 с.

13. Левшина Л.С. Как воспринимается произведение искусства/ Л.С. Левшина. - М.: Искусство, 1983. - 96 с.

14. Любарська Л. Уроки образотворчого мистецтва // Початкова школа. - 2002. - №9. - С.50-5

15. Муштаев В.П. Уроки искусства/ В.П. Муштаев. - М.: Педагогика, 1990. - 140 с.

16. Оксененко Н. Вчимося малювати: уроки малювання у шестирічок/ Н. Оксененко // Поч. освіта. - 2001. - №33. - С.7.

17. Парнах М. Уроки изобразительного искусства /М. Парнах // Искусство в школе. - 2001. - №3. - С.57-60.

18. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе/ Н.Н. Ростовцев. - М.: Агар, 1998. - 251 с.

19. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: Учеб.пособие для студ.вісш.пед.учеб.заведений/ Н.М. Сокольникова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 368с.


ПРОГРАМА
складової частини державного екзамену

з методики трудового навчання з практикумом

денна та заочна форма навчання

(бакалаври)


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Державний екзамен з методики трудового навчання з практикумом ставить за мету виявити рівень підготовки студентів денної форми навчання до проведення уроків з трудового навчання технічної і художньої праці відповідно до інтегрованих курсів за новими поновленими програмами.

Програма дисципліни побудована відповідно до вимог Державних законодавчих документів про освіту в Україні, зокрема концептуальних положень з питань трудової підготовки учнівської молоді та на основі освітньої галузі «Технології» Державного стандарту загальної початкової освіти.

Курс розкриває методологічні основи дисципліни, форми і методи викладання, нові технології в опануванні теоретичним матеріалом з урахуванням у практичній діяльності учнів суспільних змін, умов ринкових відносин.

Система занять включає засвоєння студентами технологічних особливостей виготовлення продуктів праці учнями початкової школи з паперу і картону, природного матеріалу, тканини, утилізованих матеріалів, глини, пластиліну тощо, а також закономірностей композиції, конструкторсько-технологічного підходу.

Прослухавши курс методики трудового навчання з практикумом, студенти повинні знати:


 • теоретичні основи методики трудового виховання, навчання та професійної орієнтації;

 • завдання трудового навчання в початковій школі, організацію трудового процесу;

 • зміст трудового навчання молодших школярів, методику проведення уроків та позакласних заходів;

 • відомості про основи сучасного виробництва (паперу, тканини, металу, деревини);

 • знати характер праці різних професій людей, зокрема в умовах ринкових відносин;

 • види різних матеріалів, їх властивості, технологію виготовлення і обробки, їх застосування, призначення, прийоми використання;

 • правила техніки безпеки при роботі з різними матеріалами та інструментами;

 • конструктивні особливості моделей, що виготовляють;

 • прийоми та способи з’єднання деталей з різних матеріалів, а саме: папір, картон, тканина, деревина, фанера, дріт, природні матеріали тощо;

 • основи початкового електромоделювання та методику виготовлення найпростіших електромоделей;

 • елементи традиційної національної культури: мати поняття про петриківський розпис, витинанку, кераміку, плетення з лози й соломи, художню вишивку.

Студенти повинні вміти:

 • володіти методикою трудового навчання, проводити уроки з праці у школі та позаурочні заняття, керуючись принципами, методами трудового навчання;

 • формувати в учнів поняття про сучасне виробництво, професії;

 • формувати в учнів поняття про національну культуру, народні ремесла;

 • користуватися вміло інструментами при обробці матеріалів, виконувати технологічні операції;

 • під час роботи дотримуватись правил техніки безпеки;

 • читати схеми, креслення, розгортки, викрійки виробів; складати технологічні карти; виготовляти моделі у різних техніках.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Загальні питання методики трудового навчання
Зміст та завдання трудового навчання на сучасному етапі розвитку початкової школи.

Принципи та методики трудового навчання.

Урок як основна форма організації трудового навчання у початкових класах.

Графічна грамотність як основа політехнічної освіти учнівської молоді.Робота з папером і картоном

Обробка паперу і картону.

Ори гамі в художньому конструюванні.

Створення симетричних силуетових композицій вирізуванням з паперу.

Художнє конструювання орнаментальних і знакових композицій в техніці аплікації.

Формування художніх виробів із смуги паперу в техніці папероплетіння.

Художнє конструювання з одного аркуша паперу і картону (об’ємні вироби).

Паперопластика в художньому конструюванні.

Художнє конструювання книжкового блоку.

Гофровані структури з паперу в художньому конструюванні.

Шрифт у художньому конструюванні.

Робота з текстильними матеріалами

Волокнисті матеріали та тканини.

Види текстильних матеріалів. Інструменти і пристосування для роботи з текстильними матеріалами Види ручних швів.

Художнє конструювання з текстильних матеріалів. Виготовлення м’якої іграшки.

Українська народна вишивка.

В’язання гачком.

Художні вироби в техніці макраме.

Конструювання художніх виробів з природних матеріалів

Природні матеріали. Створення декоративних виробів з листя і соломки.

Художнє конструювання плетених виробів з лози і соломки.

Художнє конструювання середовища та реквізиту з об’ємних природних матеріалів для проведення рольових і спортивних ігор.Конструювання виробів з різних матеріалів

Ліплення з глини й пластиліну.

Пап’є-маше як вид декоративно-прикладного мистецтва та його значення для художнього конструювання.

Метали і їх властивості. Обробка фольги.

Художнє конструювання з дроту.

Робота з утилізованим матеріалом

Конструювання виробів з утилізованих матеріалів.

Основні відомості про деревину. Художнє конструювання з фанери.

Технічне моделювання і конструювання

Електрифіковані вироби та особливості їх конструювання.

Дизайн технічних форм (машини, механізми, агрегати, вузли, деталі).

Художнє конструювання архітектурних об’єктів.Технічне моделювання та конструювання макетів, об’єктів і моделей з різних матеріалів.
ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ


 1. Аплікація. Види аплікацій. Послідовність дій під час створення аплікацій учнями 1-4 класів.

 2. Техніка оригамі. Створення виробів у техніці оригамі учнями 1-4 класів.

 3. Пластилін як матеріал для ліплення. Методика виготовлення виробів з пластиліну у 1-4 класах.

 4. Ознайомлення молодших школярів з технікою пап’є-маше. Послідовність виготовлення виробів цією технікою.

 5. Методика ознайомлення молодших школярів з різними видами народних ремесел України.

 6. Художнє оздоблення та дизайн. Декорування раніше створених виробів засвоєними техніками та відомими матеріалами.

 7. Методика конструювання рухомих моделей учнями 4 класу: загальні відомості, виготовлення виробів.

 8. Система роботи з самообслуговування учнів 1-4 класів.ЛІТЕРАТУРА


 1. Адам’янц Р.А. Художня праця. 1клас / Р.А. Адам’янц. – Х.: Основа, 2002. – 134 с.

 2. Веремійчик І. М. Методика трудового навчання в початковій школі. Навчальний посібник / І. М. Веремійчик – Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. – 276 с.

 3. Веремійчик І.М. Трудове навчання. Стежинка до майстерності. 1 клас / І.М.Веремійчик. – К.: Педагогічна думка, 2001. – 134 с.

 4. Веремійчик І.М. Трудове навчання. Майстрик і Майстринка. 2 клас /І.М.Веремійчик. – К.: Педагогічна думка, 2002. – 167 с.

 5. Веремійчик І.М. Майстровиті руки. 3 клас / І.М.Веремійчик. – К.: Педагогічна думка, 2003. – 186 с.

 6. Державний стандарт початкової загальної освіти. Освітня галузь «Технології» //Початкова школа. – 2011. - № 7. – С.27-31.

 7. Кузнецов В. П. Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских: Учеб. пособие для учащихся пед. училищ / В. П. Кузнєцов, Я. А. Рожнев. – М. : Просвещение, 1981. – 223 с.

 8. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім « Освіта», 2012. – 392 с.

 9. Навчання і виховання учнів 1 (2, 3, 4) класу: метод. посіб. для вчителів / Упоряд. О.Я.Савченко. – К.: Видав. «Початкова школа», 2002 (2003, 2004, 2005). – 464 (481, 512, 640) с.

 10. Тименко В. П. Трудове навчання: підр. для 1-го кл. загально освіт. навч. закл. / В. П. Тименко, І. М. Веремійчик – К. : Ґенеза, 2012. – 112 с.

 11. Тименко В.П. Художня праця / В.П.Тименко. – К.: Райдуга, 2000. – 193 с.

 12. Тименко В.П. Початкова дизайн-освіта: теорія і практика формування конструктивних умінь особистості: монографія / В.П.Тименко; наук. консультант Моляко В.О.; Ін-т педагогіки АПН України. – К.: Педагогічна думка, 2010. – 379 с.

 13. Хорунжий В. І. Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання. Видання друге, доповнене / В. І. Хорунжий – Тернопіль: Астон, 2005. – 252 с.

 14. Хорунжий В.І. Практичні роботи в навчальних майстернях / В.І.Хорунжий. – К.: Освіта, 1989. – 217 с.


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ
Екзамен проводиться в усній формі і передбачає ґрунтовне висвітлення студентами питань з фахових методик, під час якого необхідно:

 1. продемонструвати якість засвоєння фахових дисциплін;

 2. виявити здібності педагогічного мислення;

 3. показати рівень оволодіння майбутніми учителями початкових класів фаховими уміннями й навичками, зокрема щодо роботи з програмами і підручниками початкової школи, наочними посібниками;

 4. продемонструвати культуру фахового мовлення.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ


 1. Загальні положення.

Рівень підготовки випускників напряму підготовки «Початкова освіта» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр оцінюється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), за шкалою ЕСТS (A,B, C, D, E, FX, F), за 100-бальною шкалою за середнім балом, виведеним з сумарної оцінки за всі види роботи. Відповідно до цього за кожну правильну і повну відповідь нараховується до 30 балів. У 10 балів додатково оцінюється культура фахового мовлення студента-випускника, їх риторичні вміння, уміння презентувати свою відповідь, використовуючи додаткові засоби навчання.

За національною шкалою оцінювання відбувається за визначеними критеріями з кожного питання й визначається як середньозважена оцінка за відповідь у цілому.
 1. Норми оцінювання.

2.1. Оцінка «відмінно» отримує студент, який проявить такі знання та вміння:

 • вільно володіє основними методичними категоріями, закономірностями педагогічного процесу в контексті навчання мови, читання, математики, природознавства, трудового навчання і образотворчого мистецтва молодшого школяра, визначає цілі, методи навчання,

 • вільно оперує поняттями та категоріями методик, визначає цілі і відповідні моделі, інноваційні технології, методи навчання і виховання, працює з підручниками і наочними посібниками початкової школи, аналізує методичну літературу,

 • вільно володіє міцними теоретичними знаннями відповідно до вимог програми, має високу культуру мовлення.


2.2. Оцінку «добре» отримує студент, який проявить такі знання:

 • вільно володіє основними поняттями та категоріями методик, визначає цілі і відповідні моделі, інноваційні технології, методи навчання і виховання, працює з програмами, підручниками та наочними посібниками, аналізує методичну літературу;

 • вільно володіє міцними теоретичними знаннями відповідно до вимог програми, уміє методично правильно подавати їх учням;

 • вільно оперує методами та прийомами навчання, переконливо доводячи свої знання шляхом виконання практичних завдань, зазначених в питаннях;

 • демонструє не лише вміння здійснювати навчання, а й здатність досліджувати, аналізувати навчально-виховний процес з метою його удосконалення.

Допускається 3-4 неточностей у формулюваннях, помилки, випадковості, які не впливають суттєво на загальну відповідь, допускається мовленнєвих помилок.
2.3. Оцінку «задовільно» отримує студент, який проявить такі знання та вміння:

 • не дуже вільно володіє основними поняттями та категоріями методик, закономірностями педагогічного процесу, визначає цілі і відповідні моделі, інноваційні технології, методи навчання і виховання, працює з навчальною літературою, знає методичну літературу,

 • іноді не чітко і повно відповідає на поставлені запитання, не дотримуючись грамотності та логічності у викладі матеріалу.


2.4. Оцінки «незадовільно» , отримує студент, який проявить такі знання та вміння:

 • не володіє основними поняттями та категоріями фахових методик, не може визначити цілі і відповідні моделі, інноваційні технології, методи навчання і виховання, слабо орієнтується в програмах і підручниках для початкової школи, не вміє аналізувати методичну літературу, не чітко і неповно відповідає на поставлені запитання, не дотримуючись грамотності та логічності у викладі матеріалу;

 • недостатньо володіє теоретичними знаннями відповідно до вимог програми; не оперує методами та прийомами навчання, не в змозі продемонструвати свої знання шляхом виконання практичних завдань, зазначених в питаннях;

 • не вміє здійснювати навчання, не здатен досліджувати, аналізувати навчально-виховний процес з метою його удосконалення.

За національною шкалою оцінювання відбувається за визначеними критеріями з кожного питання й визначається середньозважена оцінка за відповідь в цілому.

За системою ETCS за кожну правильну і повну відповідь нараховується до 30 балів. До 10 балів додатково оцінюється культура фахового мовлення.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ НА ДЕРЖАВНОМУ ІСПИТІ З ОКРЕМИХ МЕТОДИК

Успішність студентів оцінюється за такою шкалою (відповідно до вимог Положення про організацію навчального процесу у Криворізькому педагогічному інституті ДВНЗ «Криворізький національний університет» та ЕСТS), за рівнями і критеріями навчальних досягнень:За національною шкалою

За шкалою ЕСТS

Кількість балів

Рівні навчальних досяг-нень

Критерії оцінювання навчальних досягнень

ВІДМІННО

А

90-100

високий

Студент глибоко і всебічно знає зміст курсу, вільно володіє навчальним матеріалом з навчальної дисципліни. Володіє рекомендованою літературою, науковими першоджерелами, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших методичних проблем, пов'язує програмовий матеріал із власним педагогічним досвідом, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок.

Вільно висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, творчо підходить до висвітлення та виконання завдання.ДОБРЕ

В

80-89

Достатній

Студент твердо знає основні питання методик початкового навчання, вільно володіє навчальним матеріалом, вільно застосовує знання на практиці. Добре засвоїв термінологію, аргументовано викладає матеріал, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших методичних проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного матеріалу або при аналізі практичного матеріалу. Достатньо підготовлений для того, щоб підтримати дискусію з принципових питань.


С

71-79

Достатній

Студент вільно володіє навчальним матеріалом та застосовує знання на практиці, але відповідає неповно (відсутні приклади), виконуючи практичні завдання, виявляє невеликі неточності у знаннях, не завжди вміє оцінювати факти та явища, пов'язувати їх із майбутнім фахом, припускається певних неточностей і похибок.

ЗАДОВІЛЬНО

D

61-70

Задовільний

Студент не достатньо опанував зміст курсу, володіє навчальним матеріалом поверхово, слабо знає основну літературу з курсу, знає лише деякі наукові факти, визначення методичних категорій, понять. Слабке загально-педагогічне та наукове мислення, практичними навичками володіє недостатньо. Неповне розкриття суті проблеми, досить поверхове застосування теоретичних знань, висвітлення власного досвіду, а не навчального матеріалу при вирішенні конкретних кваліфікаційних завдань.

E

50-60

Задовільний

Студент слабо опанував зміст курсу, слабо знає основну літературу курсу, не розуміє наукових фактів, визначень, методичних категорій, понять, проте володіє певними практичними навичками. Студент посередньо орієнтується у змісті і обсязі висвітлюваних ним понять, закономірностей та процесів, неспроможний дати відповіді на всі додаткові питання.

НЕЗАДОВІ ЛЬНО

FX

30-49

Низький

Студент не опанував основний зміст курсу, має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсягу навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускається принципових помилок. Студент вкрай слабо знає основну літературу з курсу, не знає наукових визначень, методичних категорій, понять. Відсутнє загально-педагогічне та наукове мислення, практичними навичками не володіє, неправильно розв'язує практичні завдання, виявляє невміння застосовувати теоретичні знання на практиці, власний педагогічний досвід та навчальні матеріали при вирішенні конкретних кваліфікаційних завдань

F

0-29

Низький

Студент не володіє навчальним матеріалом з дисципліни, не ознайомлений з основною літературою, не ознайомлений з основними поняттями навчального матеріалу, не орієнтується у змісті й обсязі висвітлюваних ним понять,

процесів та закономірностей, не знає основного теоретичного

матеріалу або ж у своїй відповіді неправильно тлумачить базисні методичні поняття, наводить перекручені формулювання та хибний фактичний матеріал, не засвоїв курсу, не спроможний навчатися далі..
Критерії оцінювання відповіді за питанням екзаменаційного білета

За національною шкалою

За шкалою ECTS

Бали

Характеристика, показники

Відмінно

A

30- 33

Відповідь цілісна, повна, логічна, обґрунтована, правильна:

 • повне і правильне формулювання всіх науково – методичних положень ;

 • повне і правильне обґрунтування науково – методичних положень ;

 • ілюстрація викладу науково – методичного матеріалу вдало підібраними прикладами;

 • повні і правильні відповіді на додаткові питання.

Може бути допущена незначна помилка.

Добре

B

27 – 29

Відповідь цілісна, повна, логічна, обґрунтована, правильна:

 • повне і правильне формулювання всіх визначень, науково – методичних положень ;

 • повне і правильне обґрунтування науково – методичних положень ;

 • ілюстрація викладу науково – методичного матеріалу вдало підібраними прикладами;

 • повні і правильні відповіді на додаткові питання.

Може бути допущено декілька помилок.

C

24 - 26

Відповідь цілісна, достатньо повна, логічна, обґрунтована, правильна: • повне і правильне формулювання всіх визначень, науково – методичних положень;

 • повне і правильне обґрунтування науково-методичних положень;

 • ілюстрація викладу науково-методичного матеріалу прикладами недостатньо повна;

 • неповні відповіді на додаткові питання.

Допущена груба помилка.

Задовільно

D

21– 23

Відповідь неповна, частково обґрунтована, в основному правильна:

 • правильне формулювання значної частини теоретичних фактів – означень, науково – методичних положень ;

 • правильне обґрунтування більшості науково–методичних положень ;

 • ілюстрація викладу теоретичного матеріалу чи науково–методичного матеріалу недостатня;

 • неповні відповіді на додаткові питання.

Допущена груба помилка.

E

17 - 20

 • Правильне формулювання частини теоретичних фактів, визначень основних методичних понять тощо.

 • частково правильне наведення прикладів;

 • неповні відповіді на додаткові питання.

Незадовільно

FX

10 - 16

 • не сформульовані основні теоретичні факти, методичні положення;

 • приклади відсутні;

 • неправильні або неповні відповіді на додаткові питання.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНУ


За національною шкалою

За шкалою ЕСТS

Кількість балів

ВІДМІННО

А

90-100

ДОБРЕ

В

80-89

С

71-79

ЗАДОВІЛЬНО

D

61-70

E

50-60

НЕЗАДОВІЛЬНО

FX

30-49

F

1-29


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка