Робоча програма «Попередження передачі віл від матері до дитини»Сторінка1/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.52 Mb.
#1001
ТипРобоча програма
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«Затверджую»

Перший проректор

Івано-Франківського національного

медичного університету

_______ професор Ерстенюк Г.М.

“_____”_____________ 2011 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

«Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини»

(курс за вибором)

(назва навчальної дисципліни)


5.12010102 - Сестринська справа

(шифр, назва спеціальності)

Факультет: медичний коледж

Кафедра: інфекційних хвороб з курсом епідеміології

Нормативні дані

Форма

навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Залік,

диф.залік,

семестр


Іспит

(семестр)Всього

Аудиторних

СПРСлек.

пр.


лаб.


сем.Денна

ІІІ27

6

12

-

-

9

диф.залік

-

Вечірня

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заочна

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Робочу програму склали: проф. Дикий Б.М., доц. Пюрик В.Ф.

Івано-Франківськ, 2011

Робоча програма складена: на основі «Типової наскрізної програми з питань профілактики ВІЛ-інфікування, попередження передачі ВІЛ від матері до дитини, діагностики, лікування ВІЛ-інфікованих та соціально-психологічної підтримки людей, що живуть з ВІЛ» для студентів вищих медичних закладів освіти України IV рівня акредитації за спеціальністю «Сестринська справа» від 08.05.2009 р. Наказ № 313 «Про оптимізацію підготовки спеціалістів з питань ВІЛ-інфекції та попередження передачі ВІЛ від матері до дитини».

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри 25.05. 2011 р.

Протокол № 11


Завідувач кафедри інфекційних хвороб,

професор Дикий Б.М.

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії 09.06. 2011р. Протокол №11

Голова циклової комісіїк.мед.н., доцент Звонар П.П.


ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Тематичний план лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи . . . . . . . .
1.3. Засоби контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . .
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . . .
1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . .
2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Основні знання та вмінння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . . . . . . . . . .. .


2.2. Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Тези лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять . . . . .
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів . . . . . . . .
2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . . . . . . .

1.1. Робочий навчальний план з «Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини»

(курс за вибором)

для студентів медичного коледжу за спеціальністю

«Сестринськаа справа»

п/п


Назва предмету і види занять


Види підсумкового контролю по семестрах


Загальна кількість годин


залік

диференц.


екзамен


Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини

VI


-


27

1


Лекції


6

2


Практичні заняття


12

3


Самостійна робота


9


1.2. Тематичні плани.

   1. Тематичний план лекцій.

    п/п

    ТЕМА

    К-сть

    годин

    1

    Епідемія ВІЛ-інфекції як глобальний процес. Огляд розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу в світі, Україні та в регіоні.

    2

    2

    Етіологія, патогенез, діагностика ВІЛ/СНІДу. Комплексний підхід до профілактики ВІЛ. Основні відомості про профілактику трансмісії Віл-інфекції від матері до дитини.

    2

    3

    Поняття консультування на ВІЛ, мета, завдання, види, методи, етичні принципи.

    2

    Всього__6__Тематичний_план_практичних_занять.'>Всього

    6

   2. Тематичний план практичних занять.

п/п

ТЕМА ЗАНЯТТЯ

К-сть

годин

1

Професійний ризик інфекцій, що передаються з кров'ю. Організація безпечної праці.

2

2

Допологова допомога ВІЛ-інфікованим жінкам.

2

3

Особливості діагностики ВІЛ у вагітних.

2
Основні підходи до діагностики ВІЛ у вагітних та профілактики - у новонароджених.

2

4

Організація міжсекторальної медико-соціальної допомоги та психологічної підтримки сім'ї в якій проживає ВІЛ-інфікована дитина.

2
Підсумкове заняття. Захист рефератів.

2
Всього

12Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка