Робота з обдарованими дітьмиСторінка1/5
Дата конвертації29.04.2016
Розмір1.06 Mb.
  1   2   3   4   5


Шевченківська районна державна адміністрація

Відділ освіти

Сподобівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів
Шевченківської районної ради
Харківської області


Робота

з обдарованими дітьми

з біології

Шевченкове


2013 рік
Рекомендовано методичною радою РМК
Відділу освіти Шевченківської райдержадміністрації
Протокол № ______від________20__року

Буданова Лілія Олегівна, учитель географії та біології Сподобівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів, спеціаліст І категорії


Робота з обдарованими дітьми з біології :

Посібник.- Шевченкове, 2013.- 67 с.

Посібник містить інформацію про психолого-педагогічні особливості роботи з обдарованими дітьми , тести на визначення обдарованих дітей, а також форми роботи з обдарованими дітьми на уроках біології та в позакласній роботі.
План

І Вступ. 4

ІІ Основна частина

2.1 Психолого-педагогічні особливості обдарованих дітей. 5

2.2 Робота з обдарованими учнями на уроках біології ……………………..6

2.3 Робота з обдарованими дітьми з біології в позакласній роботі………….9

ІІІ Додатки

3.1 Ознаки обдарованих дітей……………………………………………11

3.2 Анкета «Обдарована дитина»...……………………………………...11

3.3 Тест «Чи розвиваєте ви здібності своїх учнів?»……………………12

3.4 Пам’ятка вчителя, який працює з обдарованими дітьми………….14

3.5 Алгоритм роботи з обдарованими дітьми………………………….15

3.6 Використання проблемних завдань на уроках у 9 класі…….16

3.7 Розробки уроків…………………………………………………….25

3.8 Інтелектуальна гра «Найрозумніший»…………………………….34

3.9 Урок-конференція «Шкідливі звички та їх вплив на організм………………………………………………………………………….. 47

3.10 Змагання «Щасливий випадок»………………………………….53

6.16Змагання ерудитів «Найкращий біолог»………………………..57

6.17Кросворди…………………………………………………………..62

ІV Висновок………………………………………………………………………66

V Література. ……………………………………………………………………67

Вступ
Обдаровані діти складають резерв інтелектуального піднесення будь-якої нації. На сьогодні в Україні проблема обдарованості, творчості, інтелектуалу виходить на передній план у державній політиці, визначаючи пошук, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді, стимулювання творчої праці, захист талантів.

З цією метою в Україні за участю Президії АН України, МОН України й ряду інших міністерств та відомств, створена комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей і молоді «Творча обдарованість».

Обдарованість – це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності. Розрізняють загальну і спеціальну обдарованість. Загальна розумова обдарованість виявляється в оволодінні всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких необхідні певні розумові якості. Спеціальна обдарованість пов’язана з певними видами діяльності, в яких вона найбільше розвивається. Диференціюють психомоторну, інтелектуальну, творчу, академічну, соціальну і духовну обдарованість. Психомоторні здібності тісно пов’язані зі швидкістю, точністю рухів. Інтелектуальну обдарованість пов’язують із високим рівнем інтелектуального розвитку. Академічна обдарованість визначається успішністю навчання, такі діти в майбутньому стають відмінними спеціалістами. Соціальна обдарованість розглядається як складне, багатоаспектне явище, що визначає успішність у спілкуванні. Соціально-обдаровані діти – це майбутні лідери.

На питання як працювати з обдарованими дітьми з біології на уроках та в позакласній роботі, дасть відповідь цей посібник. В ньому вміщені уроки, заходи, які можна використати для поглиблення знань з предмету та виявлення обдарованих дітей.Психолого-педагогічні особливості

обдарованих дітей
Усі обдаровані діти мають потребу в знаннях, яскраво виражений інтерес до певної галузі знань. Немає потреби примушувати їх вчитися, вони самі шукають собі роботу, частіше складу, інтелектуальну, із задоволенням нею займаються, присвячуючи їй увесь свій вільний час. Обдаровані діти вільно і швидко оволодівають відповідними вміннями і навичками. Вони показують високий рівень досягнень.

Найчастіше педагоги і психологи передбачають спеціальну підготовку вчителів для роботи з обдарованими дітьми, створення спеціальних навчальних закладів. Проте, як показують результати досліджень, у спеціальних групах для обдарованих дітей умови для їхнього розвитку погіршуються як особистісного, так і інтелектуально-творчого. Пояснити це можна тим, що талановитим дітям у середовищі подібних до себе важко проявити свою неповторність. Тому не можна не враховувати сприятливий вплив обдарованих дітей у системі масової освіти.

Обдарована дитина також шукає спілкування з дорослими, бо ті розуміють її краще, ніж однолітки, які часто насміхаються, дають прізвиська. Обдаровані діти часто перебільшено емоційні, вони запальні, легко збуджуються через дрібниці, але це не вередування, а виявлення багатства їх натури.

Творчі діти рідко бувають спокійними, вони страждають від своєї винятковості, але багатьох рятує тонке відчуття гумору, вони цінують його. У них особлива мова, особливе сприйняття. Тому такі якості обдарованих дітей вимагають особливого підходу до них і не випадково за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я входять до «групи ризику».

Обдаровані діти – дуже цінна, але досить тендітна частина нашого суспільства, які в своєму розвитку наражаються на особливий ризик. Вундеркінд – це не лише радість у сім’ї, не лише можливість похвалитися перед знайомими видатними досягненнями своєї дитини, це і специфічні проблеми, пов’язані з її вихованням, організацією взаємодії з її однолітками і з дорослими.

Дуже важливо побачити прояви обдарованості, приділити увагу, забезпечити умови розвитку дитини, організувати спілкування з однолітками, дозвілля тощо. Основним завданням є підтримка обдарованої дитини, визначення її здібностей, адже така дитина є особливою цінністю для суспільства. Безперечно, питання навчання і виховання здібних дітей слід вирішувати, враховуючи всі надбання науки і практики, але, звичайно, відповідно до пізнавальних інтересів і можливостей дитини.Робота з обдарованими учнями з біології на уроках

На уроках біології потрібно особливу увагу приділяти обдарованим дітям, розвивати їх логічне мислення, творчу активність, бажання глибше, ніж інші учні, пізнати загадковий світ живої природи. Обдарованість, талановитість необхідно пов’язувати з особливостями власне творчої діяльності, проявом творчості, функціонуванням творчої людини. На уроках біології потрібно формувати і розвивати в обдарованих дітей:  • задатки, схильності, що виявляються в підвищеній чутливості, певній вибірковості, перевагах та динамічності психічних процесів;

  • інтереси, їх спрямованість, частота і систематичність прояву, домінування пізнавальних інтересів;

  • допитливість, прагнення до створення нового, схильність до вирішення і пошуку проблем;

  • швидкість у засвоєнні нової інформації, утворення асоціацій;

  • прояв загального інтелекту – сприйняття, розуміння, швидкість оцінок і вибору шляху рішення;

  • емоційне забарвлення процесів, емоційне ставлення, вплив почуттів на суб’єктивне оцінювання;

  • наполегливість, цілеспрямованість, працьовитість;

  • інтуїтивізм, схильність до оцінок та прогнозів;

  • швидкість в оволодінні уміннями і навичками, прийомами;

  • здатність до вироблення власних стратегій.

Обдаровані учні повинні мати сприятливі морально-психологічні умови для навчальної діяльності, виконуючи роботу, більшу за обсягом і інтенсивністю

Обдаровані діти – це перші помічники учителя на уроці. Вони з радістю готують реферати і повідомлення, постійно переглядають телепередачі про рослинний і тваринний світ, читають додаткову літературу і пресу, беруть активну участь у підготовці і проведенні семінарських занять, конференцій.

Важливе значення має індивідуальна форма роботи, коли здійснюється безперервна дія учня і вчителя, під час якої найбільш повно реалізуються індивідуальні особливості учня, враховуються його особистісні якості.

Ефективність навчання біології може бути значно підвищена шляхом застосування проблемних завдань. Саме такі завдання сприяють розвитку пізнавального інтересу учнів через радість творчості й ті позитивні емоції, які вони будуть відчувати при їх вирішенні. Під час розв’язання завдань учні вчаться застосовувати свої знання в нових, несподіваних ситуаціях, знаходити свої, нестандартні відповіді на питання, що виникають, виявляти протиріччя, висувати гіпотези й доводити їхню справедливість. Застосування проблемних завдань на уроках допомагає вчителеві залучати отримані учнями знання для вирішення різних практичних, дослідницьких і навчальних завдань - тобто закріплювати знання учнів, розвивати індивідуальні можливості й творчі здібності дітей, підвищувати інтерес учнів до теми уроку.

Наприклад, перед вивченням теми «Кров і кровообіг» у 9 класі можна поставити проблемне запитання: «Навіщо людині роблять аналіз крові?», детальну відповідь на яке учні дають в кінці вивчення теми. При вивченні теми «Опора і рух» — «Чому в дітей переломи трапляються рідко, хоча падають вони часто?». На уроках біології потрібно використовувати найрізноманітніші форми і методи роботи. Це буде надавати обдарованим дітям різноманітні знання і давати можливість у різних видах діяльності випробовувати свої сили і можливості.

Особливої уваги заслуговують сучасні інноваційні технології та інтерактивні методи навчання, де обдаровані учні мають здатність очолювати діяльність роботи «малих» і «великих груп», під час «Мозкового штурму» висловлювати найоригінальніші та найсміливіші думки. «Мозковий штурм» досить ефективно використовується для визначення глобальних проблем. Учні при цьому усвідомлюють свій особистий внесок у зроблене, а оригінальність та неповторність таких визначень просто вражають. Метод «Навчаючи – вчуся» дає змогу обдарованим дітям взяти участь у навчанні та передачі знань іншим.

Під час проведення уроку «Вплив алкоголю, наркотиків і токсинів на поведінку людини» учні займають місце в ряду відповідно до позиції «Ніколи» або «Життя покаже…». Учні, залежно від зайнятих ними позицій, висловлюються, з’ясовують наукову думку з цього приводу. Деякі учні можуть перейти з однієї групи в іншу, але при цьому обґрунтовують причини зміни своєї позиції. В цій роботі активно взаємодіють всі учні класу. Це розвиває в них уміння співпраці, взаємонавчання: учитель-учень, учень-учень. Учні вчаться моделювати ситуації, в них розвивається вміння аналізувати життєві та навчальні ситуації. Однією з форм роботи з обдарованими дітьми на уроках є аналіз ситуації, випадку з життя. Ситуації, випадки слугують для учнів конкретними прикладами для ідей та узагальнень, забезпечують підґрунтя високого рівня абстрагування та мислення, демонструють людські почуття та емоції, зацікавлюють учнів, захоплюють їхню увагу, допомагають пов’язати навчання з досвідом реального життя, дають шанс застосувати знання на практиці. Особливо вдало аналіз ситуацій дається при вивченні тем екологічного змісту. Наприклад, під час екскурсії в природу, побачивши зламане деревце і стоптані квіти, можна проаналізувати ситуацію: «Що відбувається? Чому так сталося? Хто винен у цьому?». І школярі не тільки самі аналізують ситуацію, а й знаходять шляхи її вирішення. Розв’язуючи ситуації, учні готуються до реального життя, адже в житті може все трапитися і тоді знадобляться знання з біології. Ситуації дають шанс застосовувати знання на практиці і сприяють розвитку обдарованості школярів.

За допомогою інтерактивних методів навчання учитель перестає бути головним джерелом інформації, але зростає його роль в організації самостійної пізнавальної діяльності школярів. В результаті застосування інтерактивних методів навчання, учні ,будуть краще навчатися, збільшиться кількість учнів з високим та достатнім рівнем навчальних досягнень.

На уроках біології створюються умови для вибору учнями власного шляху в навчанні, а також у подальшому виборі професії. Одним з видів навчання біології є метод проектів, який орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, спрямовану на розв’язання конкретної проблеми з використанням методів і способів навчання та знань з різних галузей науки біології. Цей метод дає змогу самореалізуватися обдарованим школярам.

Робота з обдарованими дітьми з біології

в позакласній роботі
Роботу з обдарованими дітьми з біології проводять не лише на уроках, а й в позакласній роботі. Причому, в позакласній роботі для цього більше часу і можливостей.

Біологічно обдаровані діти дуже спостережливі. Вони помічають найменші зміни в природі. Тому вони широко залучаються до фенологічних спостережень. Учень поступово перетворюється на молодшого колегу, який працює над розв’язанням проблем охорони довкілля, дослідження природи рідного краю. Залучення дітей до пошуково-дослідницької діяльності дозволить значною мірою поліпшити знання з біології та екології, географії і краєзнавства. За її допомогою можна зібрати унікальний матеріал, якого чекають шкільні кабінети біології.Одним із шляхів творчого сприйняття сучасних наук є систематична науково-дослідна робота з актуальних питань. У ній містяться обов’язкові елементи наукового дослідження:

  • постановка мети;

  • формулювання завдань;

  • вибір методів збору й опрацювання фактичного матеріалу;

  • проведення спостережень, дослідів і експериментів;

  • аналіз і обговорення одержаного матеріалу, в результаті яких дослідник отримує відповіді на поставлені запитання.

Навчально-дослідні роботи є набуттям умінь і знань, необхідних для виконання в майбутньому самостійного дослідження. Дослідні роботи мають на увазі велику самостійність учнів як під час вибору методик, так і під час обробки зібраного матеріалу. Звичайно, такі роботи виконуються обдарованими школярами , що вже мають досвід дослідної діяльності, а керівники виконують роль консультантів і за необхідності допомагають на різних етапах. Для виконання дослідних робіт потрібні хороша технічна база і правильне методичне керівництво. Навчально-дослідна діяльність передбачає в першу чергу виконання робіт, що відрізняються різними методиками виконання, способами збирання, обробки і аналізу одержаного матеріалу. Вона направлена на вироблення уміння узагальнювати дані й формулювати результати. Біологія – наука, в якій багато галузей, доступних для роботи обдарованих дітей. Будь-які наукові матеріали мають бути правдивими, тобто відображати істинну картину закономірностей, що є в природі, численних співвідношень і процесів. Усі результати повинні відображати тільки власні спостереження і досліди. Порівнювати їх можна (а інколи й необхідно) з даними, що містяться в літературі з даної теми, з обов’язковим посиланням на використані джерела. Переписування даних зі щоденника спостережень без якої-небудь обробки і осмислення – неприпустима річ. Обробку результатів проводять після закінчення спостережень. Формулюючи висновки, необхідно пам’ятати, що негативний результат – теж результат. І він теж повинен бути у висновках, як би автору не хотілося його приховати. Результати роботи можуть бути відображені в роботах членів МАН. Мала Академія наук – це один із кроків до прогресу в майбутньому, це перша спроба реалізувати себе як людину, здатну мислити. Дослідні роботи учнів є особистісно-зорієнтованою моделлю навчання. Виконання роботи відбувається в ключі вимог до наукового дослідження і потребує обґрунтування актуальності обраної теми, постановки мети і завдань, вибору конкретних методів під час дослідження, формулювання висновків. Науково-дослідницька робота є підґрунтям для нових починань. Участь у цій роботі є своєрідним стимулом для загартування характеру, сприяє прагненню до нових відкриттів і злетів, розширює кругозір. Завдання педагога – відкрити своїм обдарованим учням різноманіття корисних для їх розвитку видів діяльності, які спонукають до пізнання. Робота в Малій Академії наук – це один із засобів самореалізуватися як учителю, так і учню.

Значну роль у формуванні інтересу до біології відіграють проведення позакласних заходів. Вони допомагають вчителю біології побачити свій актив (тих учнів, у яких інтерес до біології уже сформувався) і привернути увагу до предмета інших учнів.

Біологія – один з найцікавіших і найблагодатніших предметів шкільного курсу, з яких можна проводити позакласні заходи, предметний тиждень. Тут легко використовувати театральні, ігрові, видовищні, конкурсні елементи, поєднуючи їх з елементами змагання.

Позакласні заходи з біології допоможуть сформувати команду обдарованих дітей з біології, які будуть брати участь в шкільних та районних чи обласних олімпіадах з біології, а також будуть і надалі реалізовувати себе в галузі цієї науки. Такі школярі згодом стають для вчителя біології колегами, адже вони теж біологи. Через гру цілком можливо сформувати інтерес до предмета, поступово, поволі ведучи школярів від краси зовнішніх форм до краси змісту. В конкурсах та турнірах може виявлятися й просто спортивне бажання перемогти, бути першим. Нехай виявляється. В ході змагання все одно засвоюється біологічна інформація, розширюється світогляд. Ну а для обдарованих дітей з біології ігрові і конкурсні компоненти – це прекрасна можливість помірятися своїми інтелектуальними силами, показати свої здібності, не тільки беручи участь у самих іграх, але й, здебільшого, - в їхньому створенні й проведенні.

Дуже важливою формою роботи з обдарованими учнями є їх участь у предметних олімпіадах з біології. Проводяться вони на шкільному, районному, обласному і вищих етапах. Доцільно підбирати завдання на шкільному етапі, які б не тільки виявляли рівень знань з предмету, а й розвивали б мислення учнів, сприяли баченню біологічних процесів в цілому в усіх проявах життєдіяльності, дозволяли б учню порівнювати, аналізувати і робити самостійні висновки. Обов’язковою умовою участі учнів в олімпіадах є їх добровільна участь.

Ознаки обдарованих дітей

У працях зарубіжних педагогів і психологів виявлено десять ознак талановитих дітей.

1. Вони завжди чимось зайняті і дуже активні.

2. Хочуть знать про все більш докладно і вимагають від дорослих додаткової інформації.

3. Навчання їм у задоволення: вони хочуть учитись і досягають успіхів.

4. Здатні займатися самостійно.

5. Уміють критично оцінювати дійсність і намагаються проникнути у суть явищ, не задовольняючись поверхневим поясненням.

6. Урок представляє для них інтерес тоді, коли використовується проблемний метод.

7. На відміну від однолітків, краще можуть розкрити відношення між явищами та сутністю, систематизувати, класифікувати.

8. Прагнуть працювати і працюють більше за своїх однолітків.

9. Ставлять безліч питань дорослим, які знаходяться поруч, і чекають невичерпної відповіді на своє питання.

10. Мають сильно виражене почуття справедливості.
Анкета «Обдарована дитина»

Уважно прочитайте й позначте ті характеристики, які притаманні дитині.

 1. Володіє великим обсягом інформації.

 2. Має багатий словниковий запас.

 3. Легко переносить засвоєне на новий матеріал.

 4. Установлює причинно-наслідкові зв’язки.

 5. Уміє робити висновки.

 6. Бере участь у розв’язуванні складних проблем.

 7. Уміє висловлювати складні ідеї.

 8. Чутлива до протиріч.

 9. Використовує альтернативні шляхи пошуку інформації.

Тест «Чи розвиваєте ви здібності своїх учнів?»

Кожний учитель має будувати навчально-виховний процес таким чином, щоб сприяти розвитку здібностей та обдарованості дитини. Пропонуємо визначити, наскільки ви зацікавлені у розвитку здібностей учнів. В основу тесту «Чи розвиваєте ви здібності своїх учнів?» покладено питання, складені Д. Льюїсом.Інструкція. На кожне із запропонованих питань відповідайте: так, ні, інколи.

 1. Чи на всі питання дітей ви відповідаєте терпляче?

 2. Чи сприймаєте серйозно «дорослі» питання та висловлювання дітей?

 3. У вас у класі є стенд, на якому діти можуть продемонструвати свої роботи?

 4. Чи завжди ви доручаєте дитині завдання, що їй під силу?

 5. Чи допомагаєте дітям приймати рішення?

 6. Чи організовуєте екскурсії по цікавих місцях?

 7. Чи допомагаєте школярам покращити свої результати?

 8. Чи встановлюєте для учнів прийнятний стандарт поведінки і вимагаєте, щоб вони його дотримувалися?

 9. Чи часто кажете дитині, що вона гірша за інших?

 10. Чи караєте дитину, принижуючи її при цьому?

 11. Чи добираєте цікаві книги та завдання для того, щоб діти чимось захопились?

 12. Чи привчаєте учнів маслити самостійно?

 13. Чи спонукаєте учнів вигадувати історії, фантазувати?

 14. Чи хвалите ви дітей за вивчені вірші, пісні, оповідання?

 15. Чи використовуєте практичні експерименти, щоб допомогти школярам більше дізнатись або краще зрозуміти щось?

 16. Чи дозволяєте дітям гратись різними предметами, які дитина пристосувала для гри?

 17. Чи спонукаєте дітей знаходити проблеми і розв’язувати їх?

 18. Чи знаходите у заняттях дітей щось гідне похвали?

 19. Чи існують теми, які ви зовсім виключаєте при спілкуванні з дітьми?

 20. Чи даєте ви змогу дитині самостійно приймати рішення?

 21. Чи підказуєте ви дітям, які телепрограми заслуговують на увагу?

 22. Чи відсторонюєтесь від невдач дитини, кажучи: «Не переймайся, я теж цього не вмію»?

 23. Чи підтримуєте ви максимальну незалежність дітей від дорослих?

 24. Чи віддаєте ви перевагу самостійному виконанню головної частини дитиною (за яку вона сама узялась), навіть якщо не впевнені у позитивному кінцевому результаті?

 25. Чи вчите дітей вільно спілкуватись із дорослими будь-якого віку?

 26. Чи обговорюєте ви з дітьми можливі класні заходи, екскурсії?

Оцінювання результатів

Питання № 1, 2,3 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26:

«так» - 1 бал, «інколи» - 1 бал, «ні» - 2 бали.
Питання № 9, 10, 19, 22:

«так» - 0 балів, «інколи» - 1 бал, «ні» - 2 бали.

Складіть суму балів за трьома критеріями й оцініть рівень відповідного показника.

Зацікавленість і інтелектуальному розвитку дітей (критерій включає питання № 1, 2, 11, 15, 18, 19, 21, 26):

високий рівень – 13-16 балів;

середній – 5-12 балів;

низький – 0-4 бали.

Спрямованість на творчі досягнення ваших учнів (критерій включає питання № 3, 6, 7, 13, 16, 17, 25): • високий рівень – 11-14 балів;

 • середній – 7-13 балів;

 • низький – 0-6 балів.

Формування здатності до саморегулювання (критерій включає питання №№ 4, 5, 8, 9,10, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 24):

 • високий рівень – 19-24 бали;

 • середній – 7-18 балів;

 • низький – 0-6 балів.

Якщо ваша відповідь припадає на «високий» рівень, то можна говорити про те, що ви докладаєте максимум зусиль для повного розвитку здібностей і талантів у ваших учнів. Ви підтримуєте щонайменший потяг ваших дітей, намагаєтесь сформувати такі риси характеру, як самостійність, доброзичливість, контактність, уміння організувати себе та інших, тобто ті якості, що є дуже важливими для реалізації творчої особистості.

Крім того, ви розвиваєте адекватну самооцінку, що у свою чергу забезпечує збереження психологічного здоров’я дітей.


Пам’ятка вчителю,

який працює з обдарованими дітьми

Учителям необхідно пам’ятати, що для обдарованих дітей характерні:

 • різнобічні інтереси і потреба у різноманітній інформації;

 • знання з різних галузей;

 • надання переваги завданням та іграм, які потребують зосередженості, стійкості уваги та передбачають прояв розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, конкретизація тощо);

 • прагнення відкривати і досліджувати нове (наприклад, інтерес до завдань на кмітливість);

 • уміння тривалий час самостійно грати і працювати;

 • багатий словниковий запас для свого віку;

 • наявність терпіння, що проявляється під час роботи;

 • підвищене почуття відповідальності;

 • значна працездатність та намагання працювати якомога більше (прояв у розв’язанні складних завдань, написанні об’ємних творів тощо);

 • самостійне читання додаткової літератури з найрізноманітніших питань;

 • бажання брати участь у заходах, які підвищують інтерес до навчання (наприклад, олімпіади, вікторини і т. ін.).

Учитель повинен:

 1. Бути доброзичливим, чуйним, поважати право іншого бути несхожим на нього.

 2. Знатися на психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси.

 3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

 4. Мати широке коло інтересів і вмінь.

 5. Мати почуття гумору (але без схильності до сарказму).

 6. Мати живий та активний характер.

 7. Виявляти гнучкість, бути готовим переглянути свої погляди і постійно самовдосконалюватися.

 8. Мати творчий (бажано, нетрадиційний) світогляд.

 9. Мати достатньо високу самооцінку, позитивну «Я – концепцію».

 10. Бути емоційно стабільним, бо співпраця з обдарованою дитиною потребує величезних емоційних витрат, а це – велике навантаження.

 11. Уміти індивідуалізувати навчання.

 12. Уміти модифікувати навчальні програми.

 13. Бути готовим до виконання найрізноманітніших додаткових обов’язків, пов’язаних із навчанням обдарованих дітей.

Алгоритм роботи з обдарованими дітьми

  1. Виявлення здібностей та обдарувань учнів:

   • використання методик «Оперативна пам’ять», «Пам’ять на образи», «Кількісні відношення», «Методика Равена»;

   • проведення тесту А. Фурмана для визначення інтелектуального потенціалу дитини;

   • запровадження діагностики для вивчення інтересів особистості, діагностики інтелекту;

   • створення банку даних «Обдарована дитина».

  2. Мотиваційна робота з обдарованими учнями для орієнтації їх на досягнення високих результатів діяльності.

  3. Організація системної роботи:

 • ступенева профілізація навчання;

 • введення додаткових предметів, спецкурсів, курсів за вибором;

 • широка мережа факультативних занять;

 • діяльність осередку наукового товариства учнів МАН;

 • робота наукових гуртків;

 • співпраця школи юного науковця;

 • самоосвітня діяльність учнів;

 • робота в мережі Інтернет;

 • робота консультаційного центру;

 • співпраця з позашкільними установами.

  1. Добір та розстановка кадрів, розподіл між ними прав та обов’язків з урахуванням особистісних рис та можливостей, психологічної сумісності, мети особистого розвитку:

 • конкурсний відбір кадрів;

 • психологічне діагностування та анкетування;

 • моніторинг діяльності вчителя;

 • залучення працівників наукових установ, центрів, викладачів вузів;

 • науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми;

 • розробка та впровадження авторських програм;

 • видавнича діяльність.

Використання проблемних завдань на уроках (біологія 9 клас)
КРОВ ТА КРОВООБІГ

 1. Злочинець спалив закривавлений одяг жертви. Як слідству довести, що на одязі була кров?

Можлива відповідь: Попіл складається тільки з неорганічних залишків. Надмірна кількість заліза в попелі свідчитиме про наявність крові на спаленому одязі.

 1. При скороченні серця в аорту викидається порція крові, що має деяку енергію. В аорті вона створює тиск, що становить 120-130 мм рт.ст.. В порожнистих венах тиск падає до нуля, Де ж поділася енергія, отримана кров’ю?

Можлива відповідь: В стані спокою 95-97% цієї енергії витрачається на подолання опору судинної системи ( сила тертя), і вивільнилась у вигляді тепла.
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка