Роль казкотерапії в розвитку мовленняСкачати 31.38 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір31.38 Kb.
#19660
РОЛЬ КАЗКОТЕРАПІЇ В РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

Гарне мовлення — це життєва необхідність. Від того, наскільки в дитини розвинені ці навички, залежить її успішне навчання і стабільний психічний стан. Казкотерапія багато дає для розвитку мовлення. Застосування цієї форми роботи сприяє вдосконаленню мовленнєвих навичок дітей з особливими потребами.

Дітей молодшого шкільного віку з проблемами мовного розвитку стає більше з кожним роком. Такі проблеми перешкоджають їхньому повно­цінному спілкуванню, викликають труднощі в успішному опануванні знань із різних предме­тів. Мовленнєві труднощі негативно впливають і на емоційний стан дитини. Діти з особливими потребами потребують вчасної допомоги, яку вчи­тель має надавати їм із великим терпінням.

«Дитина, розвиток якої ускладнено дефектом, є не менш розвиненою, ніж її нормальні під­літки, а інакше розвиненою. Вона може досягти того самого, що і нормальна, але іншим способом, іншим засобом», — говорив Л. Виготський.

Унаслідок певних розумових і фізичних вад такі учні повільно засвоюють програмовий матері­ал, часом при цьому виникають великі труднощі. Діти краще сприйма­ють навчальний матеріал, якщо він подається у вигляді казки чи театральної постановки. Тому працючи над проблемним питанням «Розвиток мовлення дітей з осо­бливими потребами засобами казкотерапії та театралізації». Потрібно ставити мету надати допомогу дітям із вадами мовлення, розв'язувати проблеми, пов'язані з її вихованням і навчанням, забезпечу­вати їх інтеграцію в суспільство.

Казка, творчість це найтонший і найніжніший дотик. Казка дитинство думки. Вона робить світ дитинства яскравим і цікавим. (В. Сухомлинський)

На уроках розвитку мовлення разом з учнями часто використовуйте казку та складайте казки. На­писання казок допомагає в корекційній роботі з дітьми, підтримує інтерес до навчальної діяль­ності, допомагає набувати навичок і вмінь будува­ти речення, послідовно висловлювати свою думку, дотримуватися логічних зв'язків між окремими висловлюваннями; в учнів збагачується словник, розвиваються творчі здібності, виникають пози­тивні емоції.«Казка невід'ємна від краси... Дякуючи каз­ці, дитина пізнає світ не тільки розумом, але і серцем. І не тільки пізнає, але і відкликається на події і явища оточуючого світу, показує своє відношення до добра і зла. В казці черпаються перші уявлення про справедливість і несправед­ливість» (В. Сухомлинський).

До причин неуспішності учнів, які потре­бують корекції розумового розвитку їх негативне ставлення до навчання, можна віднести небажання контактувати, виконувати навчальні завдання, інертність і малоактивність учнів. Таких дітей нелегко зацікавити, а заціка­вивши — утримати їхній інтерес.Як на розвиток мовлення впливає казка? Чому велике значення варто приділити саме казкоте­рапії?

Робота з казками будить думку дитини, зму­шує її мислити, аналізувати, шукати відповіді на те чи інше питання. Ось чому невеликий казковий матеріал доречно використовувати для розвитку мислення і зв'язного мовлення дитини. Треба лише правильно спрямовувати думку дитини різноманітними запитаннями, спілкуванням до­рослих із маленьким слухачем і читачем.

Матеріал треба подавати в логічній послідовності, тому слід працювати з ним послі­довно, не перескакуючи через сторінки, зацікав­лено, з гарним настроєм, з емоціями. Учитель має допомагати дітям у складних для них випадках. Це може бути підказка, більше зосередження на певному тексті, пояснення.

Педагог повинен дбати про розширення слов­никового запасу маленьких школярів, урізно­манітнювати запитання, розширювати відповіді. Це дає можливість дитині прагнути відповідати не стисло, а описово. А це значить, що вчитель — на шляху до успішного розвитку мовлення і пси­хічних процесів: мислення, уяви, уваги.

Обов'язково слід хвалити дитину, ділити з нею радість її перемог, усіляко стимулювати її прагнення до знань, заохочувати самостійність, упевненість. Уся ця робота дає дітям можливість після закінчення школи успішно включитися в активне трудове і суспільне життя.Роботу з розвитку мовлення треба поєднувати з розвитком пізнавальної діяльності. Увесь процес корекції мовлення я спрямовувати на формування мисленнєвих операцій: аналізу, синтезу, порів­няння, абстрагування, узагальнення. Саме в по­чатковій ланці закладається фундамент подаль­шого життя людини, тому необхідно дбати про розвиток повноцінних читацьких, мовленнєвих умінь і навичок, давати знання про реальний світ у його зв'язках і залежностях, розвивати сенсорні вміння, мислення, уяву, пам'ять, здатність до творчого самовираження, особистісно-ціннісного ставлення до праці, мистецтва, здоров'я, уміння виконувати творчі завдання.

ОПМПК


Каталог: metod robota
metod robota -> Уроку все життя. Така духовна і філософська основа професії і технології
metod robota -> Консультація " Здібності та професійна самовизначеність підлітків" Підготувала
metod robota -> Уроків образотворчого мистецтва у 7 класі (за новою програмою) № Дата Тема уроку, навчальні завдання (мета) Зміст роботи Орієнтовні твори для сприймання
metod robota -> Картотека перспективного педагогічного досвіду Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій
metod robota -> Учителя української мови
metod robota -> Білки – основи життя інтегрований урок «Біологія – хімія»
metod robota -> Вовченко Людмила Дмитрівна, учитель біології Старжинська Олена Іванівна, учитель основ здоров’я Інтегрований урок
metod robota -> Методичні рекомендаціїї щодо вивчення теми «іменник» в 2 класі з досвіду роботи учителя початкових класів
metod robota -> Тема. Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот, неістот Мета
metod robota -> «Ти можеш!» повинен нагадувати вчитель учню. «Він може!»- повинен нагадувати колектив. «Я можу!» повинен повірити в себе учень

Скачати 31.38 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка