Шестирічки Игры и игровые упражнения с детьми шестилетнего возрастаСкачати 121.55 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір121.55 Kb.
#9357

 

 

 

Name

 

Валерія

Email

 

petrova.lera.poltava@gmail.com

Phone

 

0999120274

Subject

 

Першокласники шестирічки, музична творчість дошкільника

Message

 

Доброго ранку.Потрібна інформація на реферати по цим темам.
Дякую


Шестирічки

1. Игры и игровые упражнения с детьми шестилетнего возраста [Текст] / Ред. Коваленко Е.И. – К. : Рад. шк., 1987. – 144 с.

Н/а


ББК 74.202.4+74.100.575.4

И272. Медичні показники для відмови вступу до школи дітей шестирічного віку [Текст] // Психолог: Додаток до газ. "Шкільн. світ". – 2006. – №16. – С.6–11.
ББК 88.840.301


3. Діагностика загальної шкільної зрілості [Текст] // Психолог: Додаток до газ. "Шкільн. світ". – 2006. – №16. – С.11–14.

Готовність дитини до школи..


ББК 88.840.301


4. Тести для батьків [Текст] // Психолог: Додаток до газ. "Шкільн. світ". – 2006. – №16. – С. 25–27.

Тести виявлення готовності дитини до школи.


ББК 88.492


5. Навчання і виховання шестирічних першокласників [Текст] : Зб. ст. / Упоряд. К.С.Прищепа. – К. : Рад. шк., 1990. – 255 с.

ЧЗ№1, Н/а


УДК 371.01

ББК 74.20

Н15


6. Шестилетний первоклассник... [Текст] // Начальная школа: Прилож. к газ."Первое сентября". – 2007. – №13. – С.6–8.
ББК 74.202.21+88.840.302


7. Розвиток пам'яті і уваги [Текст] // Обдарована дитина. – 2009. – №4. – С. 41–48.

Розробки занять для шестиліток..


ББК 88.835.12+88.835.15


8. Агаркова Н. Г. Конструирование буквы - ведущий прием в обучении шестилетних детей письму [Текст] / Н. Г. Агаркова // Начальная школа: Прилож. к газ."Первое сентября". – 1989. – №12. – С.55–58.
ББК 74.102.18


9. Амонашвили Ш. А. Педагогическая симфония. Избранные страницы [Текст] / Шалва Александрович Амонашвили. – К. : Вид-во "Плеяди", 2005. – 200 с. – (Відкритий урок. Початкова школа ; Вип. 5-8).

ЧЗ№1, Н/а


УДК 371

ББК 74.202.21А62


10. Атаманчук Н. Психолого-педагогічні умови організації навчання шестирічних першокласників [Текст] / Н. Атаманчук // Соціально-педагогічний комплекс регіону: теорія і практика : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 трав. 2008 р. / Упр. освіти і науки Полт. обл. держ. адмін., Полт. обл. ін-т післядипл. пед. освіти імені М. В. Остроградського, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 126–129.
ББК 74.202.21


11. Бордочева А. Я. Дидактические игры на уроках обучения грамоте: Работа с шестилетками [Текст] / А. Я. Бордочева // Начальная школа. – 1988. – №8. – С.23–26.
ББК 74.102.18


12. Бурдіна В. Психологічна готовність та адаптація дітей до навчання в школі [Текст] / В. Бурдіна, М. Говера // Психологічна газета. – 2007. – №19. – С.13–32.
ББК 88.840.302+88.840.301


13. Бушуєва Н. Шестирічки: формування повноцінної навчальної мотивації [Текст] / Н. Бушуєва // Дошкільне виховання. – 2007. – №9. – С.11–13.
ББК 88.840.302


14. Гаркунова И. Л. Урок обучения грамоте в классе детей-шестилеток [Текст] / И. Л. Гаркунова, М. Н. Ходаковская // Начальная школа: Прилож. к газ."Первое сентября". – 1989. – №9. – С.21–23.
ББК 74.102.18


15. Гончарова О. К. Загальні психолого-педагогічні рекомендації для вчителів і батьків із підготовки шестирічок до школи і перших адаптаційних тижнів [Текст] / О. К. Гончарова // Початкове навчання та виховання. – 2009. – №27. – С. 19–23.
ББК 74.202.21


16. Губенко О. О. Інтерактивні форми роботи з батьками шестирічних першокласників [Текст] / О. О. Губенко, Л. В. Мельничук // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – №10. – С.36–51.
ББК 74.202.21


17. Гусєв В. Г. Особливості фізичного виховання учнів 6-річного віку [Текст] / В. Г. Гусєв // Початкове навчання та виховання. – 2004. – №1. – С.13–15.
ББК 74.200.55


18. Дейнега Л. О. Батькам майбутніх першокласників [Текст] / Л. О. Дейнега // Психологічна газета. – 2005. – №24. – С.3–30.
ББК 74.9р+74.90


19. Еремеева В. Дошкольник становится школьником. Беседа нейропсихолога с родителями будущих первоклассников [Текст] / В. Еремеева // Начальная школа: Прилож. к газ."Первое сентября". – 2005. – №16. – С.38–39. – №17.-С.41-45.
ББК 28.903,7


20. Зимульдінова А. С. Про методи та прийоми роботи над зв'язним мовленням шестиліток [Текст] / А. С. Зимульдінова // Початкова школа. – 1989. – №12. – С.20–24.
ББК 74.102.18


21. Зубалій Н. П. Педагогічна оцінка шестирічних учнів [Текст] / Н. П. Зубалій. – К. : Знання, 1991. – 32 с. – (Сер. Педагогічна ; № 4).
УДК 371.01

ББК 74.202.8+74.202.21

З-91


22. Казимова Л. М. Фізичне виховання шестирічок [Текст] / Л. М. Казимова // Все для вчителя. – 2009. – №19-20. – С. 20–23.
ББК 74.267.5-22


23. Калинина Г. П. Взаимосвязь уроков трудового обучения и письма в период работы над каллиграфией у шестилеток [Текст] / Г. П. Калинина, Э. Э. Сенина, Л. А. Федорович // Начальная школа. – 1988. – №9. – С.26–28.
ББК 74.102.18


24. Козак К. А. Психологічні особливості навчання читання шестирічних малюків [Текст] / К. А. Козак // Початкове навчання та виховання. – 2009. – №27. – С. 36–37.
ББК 74.268.120.02


25. Козлова Л. В. Применение сборно-разборной схемы-модели слога-слияния при обучении учащихся-шестилеток [Текст] / Л. В. Козлова // Начальная школа. – 1987. – №7. – С.25–27.
ББК 74.102.18


26. Коробко С. Інтелектуально обдаровані шестирічки в першому класі [Текст] / С. Коробко // Початкова освіта. – 2004. – №39. – С.2–5.
ББК 74.202.21


27. Кочерга О. Психофізіологія дитячої поведінки (шестилітніх першокласників) [Текст] / Олександр Кочерга // Початкова школа. – 2009. – №5. – С. 3–7.
ББК 88.83


28. Кочерга О. В. Психофізіологія шестирічних першокласників і адаптація до школи [Текст] / Олександр Васильович Кочерга. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Назва серії: Бібліотека "Шкільного світу";).

ЧЗ№1, Н/а


УДК 371

ББК 74.202.21К75


29. Кузьменко В. Індивідуалізація виховання і навчання дітей шестирічного віку як фактор забезпечення безперервності дошкільної та початкової освіти [Текст] / В. Кузьменко // Початкова освіта. – 2004. – №3. – С.4–5.
ББК 74.202.21


30. Левенець В. Проблеми адаптації шестирічок до школи. Матеріали виступу на батьківських зборах [Текст] / В. Левенець // Психолог: Додаток до газ. "Шкільн. світ". – 2006. – №35. – С.13–14.
ББК 74.205


31. Лемак М. Готовність дітей 6-7 річного віку до навчання в школі [Текст] / М. Лемак, Т. Пащенко, Н. Гамршмід // Психолог. – 2012. – № 24. – С. 29–34.
ББК 88.840.301


32. Логачевська С. Індивідуалізація завдань для шестиліток на уроках навчання грамоти [Текст] / С. Логачевська // Початкова школа. – 2006. – №2. – С.9–11.
ББК 74.268.120.1


33. Люта Н. Шестирічний першокласник: про що мають пам'ятати батьки [Текст] / Н. Люта // Практичний психолог: дитячий садок. – 2013. – № 12. – С. 41–43.
ББК 88.834.021


34. Мальцева Т. Адаптація дітей 6-річного віку до навчання [Текст] / Т. Мальцева // Початкове навчання та виховання. – 2010. – № 12. – С. 2–4.
ББК 88.840.301


35. Мальцева Т. Проблема адаптації шестирічок до навчання [Текст] / Тетяна Мальцева // Початкова освіта. – 2010. – № 11. – С. 3–5.
ББК 88.840.301


36. Мельничук А. І. Дидактичні ігри як засіб адаптації 6-річної дитини до навчання в школі [Текст] / А. І. Мельничук // Початкове навчання та виховання. – 2005. – № 16-18. – С.2–6.
ББК 74.202.454 +88.840.3


37. Москаленко О. Аналіз фізичного стану дітей шести років, як критерія готовності до навчання у загальноосвітній школі [Текст] / О. Москаленко // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2011. – № 2. – С. 109–112.
ББК 74.100.55


38. Мухина В. С. Шестилетний ребенок в школе [Текст] : Кн. для учителя нач. классов / В. С. Мухина. – М. : Просвещение, 1986. – 144 с.

ЧЗ№4


ББК 74.202.21

М9239. Несвєдова О. В. Методи і форми роботи з шестирічками [Текст] / О. В. Несвєдова // Початкове навчання та виховання. – 2005. – № 16-18. – С.14–17.
ББК 74.202.21


40. Овсієнко Л. Визначення готовності шестирічних дітей до навчання в школі [Текст] / Людмила Овсієнко // Початкова освіта. – 2010. – № 11. – С. 12–15.

Про методики діагностування готовності шестирічок до школи..


ББК 88.840.301+88.492


41. Огнев'юк В. Усе має свій початок [Текст] / В. Огнев'юк // Початкова школа. – 2006. – №8. – С.1–5.

Проблеми організації навчання шестиліток в Україні..


ББК 74.202.21 тем.


42. Пасічніченко А. Соціально-психологічні проблеми перехідного періоду в розвитку дітей 6-ти та 7-річного віку [Текст] / А. Пасічніченко // Соціально-педагогічний комплекс регіону: теорія і практика : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 трав. 2008 р. / Упр. освіти і науки Полт. обл. держ. адмін., Полт. обл. ін-т післядипл. пед. освіти імені М. В. Остроградського, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 64–68.
ББК 88.834.01


43. Петраускас О. Коли вчитися - хочеться [Текст] / О. Петраускас // Початкова освіта. – 2006. – №37. – С.9–10.

Роль гри у навчальному процесі в першому класі..


ББК 74.202.21 тем.


44. Пєнкіна О. А. Проблеми дошкільної педагогіки та адаптації 6-річний дітей до навчання в школі [Текст] / О. А. Пєнкіна // Початкове навчання та виховання. – 2007. – №22-24. – С.2–12.
ББК 88.834.021


45. Пилипенко Л. М. Розвивальна гра - провідний вид діяльності шестирічного школяра [Текст] / Л. М. Пилипенко // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2014. – № 8. – С. 2–7.
ББК 74.202.21


46. Пилипенко Л. М. Мовленнєві ігри та вправи з дітьми шестирічного віку [Текст] / Л. М. Пилипенко // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2014. – № 8. – С. 21–36.
ББК 74.202.21


47. Піроженко Т. Дитина шостого року життя: психологічний портрет [Текст] / Т. Піроженко, С. Лидивір // Практичний психолог: дитячий садок. – 2013. – № 5. – С. 5–11.
ББК 88.834


48. Погодіна М. Я тепер - школяр! [Текст] / Марія Погодіна // Розкажіть онуку. – 2010. – № 4. – С. 30–34.

Проходження процесу соціалізації дитини на початку навчання в школі..


ББК 74.202.21+88.840.302


49. Попова Н. М. Шестилетние в школе и дома [Текст] / Н. М. Попова. – М. : Медицина, 1988. – 56 с.

Н/а


ББК 74.202.21+51.28

П5850. Ромадина В. Конструирование печатных букв и цифр: Экспериментальная программа подготовки шестилетних детей к школе [Текст] / В. Ромадина // Начальная школа: Прилож. к газ."Первое сентября". – 1997. – №14. – С.1–4,13.
ББК 74.102.18


51. Сорокоус О. А. Прийоми оцінювання шестирічних першокласників [Текст] / О. А. Сорокоус // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2007. – №3. – 51–53.
ББК 74.202.8


52. Стаднік Н. Вплив батьків на виховання відповідальності у дітей шестирічного віку [Текст] / Н. Стаднік // Рідна школа. – 2006. – №10. – С.20–22.
ББК 74.9


53. Стеценко І. Хто йде перший раз у перший клас? Шестирічки ... [Текст] / І. Стеценко // Дитячий садок. – 2006. – №33. – С.8–9.

Шестирічки ще дошкільнята чи вже школярі?Чи готові вони до навчання у школі? Як адаптуються до шкльних умов? Коли стають спражніми школярами? Де шестирічним школярам краще: у школах чи ШДС (школа-дитячий садок)? Які умови бажано створити для них? Учителі, вихователі, батьки дають відповіді на ці запитння..


ББК 74.202.21


54. Тітова М. В. Розробка занять підготовчих курсів для майбутніх першокласників [Текст] / М. В. Тітова // Початкове навчання та виховання. – 2007. – №14. – С.18–24.
ББК 74.102.18


55. Турищева Л. В. Готовность шестилетнего ребенка к школьному обучению [Текст] / Л. В. Турищева // Початкове навчання та виховання. – 2005. – № 16-18. – С.33–35.
ББК 88.840.301


56. Ульенкова У. В. Шестилетние дети с задержкой психического развития [Текст] / Ульяна Васильевна Ульенкова. – М. : Педагогика, 1990. – (Образование. Педагогические науки).

ЧЗ№1


УДК 371.9

ББК 74.3


У51


57. Федосова Н. А. Особенности обучения письму шестилетних первоклассников [Текст] / Н. А. Федосова // Начальная школа. – 1987. – №4. – С.20–22.
ББК 74.102.18


58. Фролова Л. А. Об орфографической работе в период обучения грамоте шестилетних детей [Текст] / Л. А. Фролова // Начальная школа: Прилож. к газ."Первое сентября". – 1990. – №7. – С.24–27.
ББК 74.102.18


59. Хохлова Т. Е. Комбинированный урок в обучении письму шестилетних детей [Текст] / Т. Е. Хохлова, Н. А. Федосова // Начальная школа. – 1988. – №10. – С.28–30.
ББК 74.102.18


60. Шевчук Л. Від допитливості до інтересу. Формування пізнавальної активності шестирічок через гру [Текст] / Л. Шевчук // Початкова освіта. – 2006. – №20. – С.3–6.
ББК 74.202.454+74.202.459


61. Шилкунова З. Шестилетний ребенок и школа [Текст] / Зоя Шилкунова // Початкова освіта. – 2009. – №10. – С.5–11.
ББК 74.202.21


62. Юсуфзянова І. Наступність між дошкільною, початковою, та середньою освітою [Текст] / І. Юсуфзянова // Директор школи. Україна. – 2008. – №4. – С.52–55.
ББК 74.202.232Іменний покажчик

Агаркова Н.Г.

8,

Амонашвили Ш.А.

9,

Атаманчук Н.

10,

Бордочева А.Я.

11,

Бурдіна В.

12,

Бушуєва Н.

13,

Гамршмід Н.

31,

Гаркунова И.Л.

14,

Говера М.

12,

Гончарова О.К.

15,

Губенко О.О.

16,

Гусєв В.Г.

17,

Дейнега Л.О.

18,

Еремеева В.

19,

Зимульдінова А.С.

20,

Зубалій Н.П.

21,

Казимова Л.М.

22,

Калинина Г.П.

23,

Козак К.А.

24,

Козлова Л.В.

25,

Коробко С.

26,

Кочерга О.

27,

Кочерга О.В.

28,

Кузьменко В.

29,

Левенець В.

30,

Лемак М.

31,

Лидивір С.

47,

Логачевська С.

32,

Люта Н.

33,

Мальцева Т.

34, 35,

Мельничук А.І.

36,

Мельничук Л.В.

16,

Москаленко О.

37,

Мухина В.С.

38,

Несвєдова О.В.

39,

Овсієнко Л.

40,

Огнев'юк В.

41,

Пасічніченко А.

42,

Пащенко Т.

31,

Петраускас О.

43,

Пєнкіна О.А.

44,

Піроженко Т.

47,

Пилипенко Л.М.

45, 46,

Погодіна М.

48,

Попова Н.М.

49,

Ромадина В.

50,

Сенина Э.Э.

23,

Сорокоус О.А.

51,

Стаднік Н.

52,

Стеценко І.

53,

Тітова М.В.

54,

Турищева Л.В.

55,

Ульенкова У.В.

56,

Федорович Л.А.

23,

Федосова Н.А.

57, 59,

Фролова Л.А.

58,

Ходаковская М.Н.

14,

Хохлова Т.Е.

59,

Шевчук Л.

60,

Шилкунова З.

61,

Юсуфзянова І.

62,
Каталог: files -> vidp
files -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
files -> Реферат Посереднику системі розв'язання конфлікту
files -> Виноградова В.Є профілактика та вирішення конфліктів
vidp -> Розглянуто і схвалено
vidp -> Відповідальність за порушення господарської діяльності
vidp -> Воспитатель доу: о психологических особенностях его профессионального поведения [Текст] / О. Недосека // Дошкольное воспитание. 2011. № С. 84-87
vidp -> Емоційний розвиток дитини [Текст]. – К. Главник, 2004. – 112 с. – (Психологічний інструментарій.). – Бібліогр.: с. 106- 108. Чз№1

Скачати 121.55 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка