Сторонами у спадковому договорі є відчужувач та набувачДата конвертації26.04.2016
Розмір59.7 Kb.
#20120
Конституцією України закріплено право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю на власний розсуд, у тому числі й на випадок смерті.

Спадковий договір як правовий інститут є новацією у вітчизняному законодавстві і врегульовано законодавцем лише з прийняттям Цивільного кодексу України у 2003 році.

Питання спадкового договору регулюються главою 90 книги шостої «Спадкове право» Цивільного кодексу України (далі - Кодекс).

Позитивною стороною правового інституту спадкового договору є забезпечення гідного життя особам, які самостійно реалізувати таке право не мають змоги, а також захист їх майнових та немайнових прав.

Слід зауважити, хоч законодавець відніс такий правовий інститут як спадковий договір до спадкового права і відносини, які підпадають під регулювання зазначеного правового інституту, пов’язані зі смертю фізичної особи, однак це не є спадкуванням. Згідно статті 1217 Кодексу в Україні спадкування здійснюється за заповітом або за законом. Одним із підтверджень застосовування положень зобов’язального права до спадкового договору є вимога абзацу другого пункту 233 Інструкції, яка передбачає, що спадкові договори, предметом яких є нерухоме майно, посвідчуються нотаріусом з дотриманням загальних правил посвідчення договорів відчуження. Крім того, спадковий договір може бути визнано недійсним із підстав, визначених нормами глави 16 Кодексу «Правочини».

За спадковим договором одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача.

Сторонами у спадковому договорі є відчужувач та набувач.

Відчужувачем може бути подружжя, один із подружжя або інша особа, а набувачем - фізична або юридична особа.

Особливістю сторін у спадковому договорі є те, що відчужувачем може бути лише фізична особа, тоді як набувачем – фізична або юридична особа.

Подружжя має право укласти спадковий договір щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності. Договором може бути встановлено, що в разі смерті одного з подружжя спадщина переходить до другого, а в разі смерті другого з подружжя його майно переходить до набувача за договором.

Враховуючи пункт 28 роз’яснень наданих в постанові Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 № 7 «Про судову практику у справах про спадкування», додатковою особливістю сторін спадкового договору є те, що відчужувачем та набувачем за спадковим договором може бути як повністю дієздатна особа, так і особи з неповною і обмеженою цивільною дієздатністю (зазначені у статтях 32, 36 Кодексу).

Відповідно до статті 1304 Кодексу спадковий договір укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Якщо предметом спадкового договору є майно, яке підлягає державній реєстрації, нотаріус у тексті договору зазначає про необхідність його реєстрації у відповідному реєструвальному органі після смерті відчужувача (абзац четвертий пункту 233 Інструкції).

При посвідченні спадкового договору правовстановлювальний документ на майно після його огляду нотаріусом повертається власнику майна (відчужувачу), а в тексті договору зазначаються назва цього документа, номер і дата його видачі та найменування юридичної особи, яка його видала.

Відчужувач у спадковому договорі може бути зобов’язати набувача вчинити певну дію майнового або немайнового характеру до відкриття спадщини або після її відкриття, у тому числі вчинення дій як на користь відчужувача, так і на користь третіх осіб.

За загальними правилами про спадкування до спадкоємців переходять не тільки права, а й обов’язки. А отже, спадкоємці зобов’язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Тим самим надаючи перевагу спадковому договору, оскільки набувач за спадковим договором не відповідає за зобов’язаннями відчужувача.

Для забезпечення виконання спадкового договору законодавець встановив, по-перше, що на майно, визначене у такому договорі, нотаріус, який посвідчив цей договір, накладає заборону відчуження, про що робиться напис на всіх примірниках договору. У разі смерті відчужувача на підставі заяви набувача за спадковим договором та свідоцтва про смерть, виданого органами реєстрації актів цивільного стану, нотаріус знімає заборону відчуження. Після смерті відчужувача нотаріусу повертається первинний правовстановлювальний документ на нерухоме майно, що було предметом договору, який приєднується до примірника спадкового договору, що зберігається у справах нотаріуса. На повернутому примірнику правовстановлювального документа нотаріус робить відмітку про перехід права власності до набувача у зв’язку зі смертю відчужувача за спадковим договором. По-друге, відчужувач має право призначити особу, яка буде здійснювати контроль за виконанням спадкового договору після його смерті. У разі відсутності такої особи контроль за виконанням спадкового договору здійснює нотаріус за місцем відкриття спадщини. По-третє, заповіт, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у спадковому договорі, є нікчемним.

Оскільки, після смерті відчужувача набувачу окрім заяви та свідоцтва про смерть, виданого органами реєстрації актів цивільного стану, необхідно нотаріусу надати правовстановлювальний документ на нерухоме майно, що було предметом договору, то таким чином законодавець зобов’язує відчужувача забезпечити набувача необхідними правовстановлювальними документами.

Право власності на нерухоме майно, що було предметом спадкового договору, переходить до набувача на підставі спадкового договору після смерті відчужувача. Тому, згідно пункту 2.1 Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 № 7/5, для реєстрації виникнення, існування, припинення прав власності на нерухоме майно та оформлення прав власності на нерухоме майно до БТІ разом із заявою про реєстрацію прав власності подається примірник спадкового договору, його копія (нотаріально засвідчена), а також інші документи, що визначені цим Положенням.

Згідно пункту 238-1 Інструкції відомості про спадкові договори підлягають обов’язковому внесенню до спадкового реєстру в порядку, передбаченому Положенням про Спадковий реєстр, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 17.10.2000 № 51/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 07.04.2005 р. N 33/5) (далі - Положення).

На сьогодні, наказом Міністерства юстиції України від 07.04.2005 р. № 33/5 «Про запровадження Спадкового реєстру та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України», встановлено, що за внесення до Спадкового реєстру одного реєстраційного запису про посвідчення або дублікат спадкового договору з видачею про це витягу з особи, в інтересах якої учиняються нотаріальні дії, справляється плата в розмірі тридцяти чотирьох гривень.

Зазначеним положенням передбачені категорії осіб, які звільняються від сплати коштів за звернення до Спадкового реєстру, зокрема, інваліди I та II груп, інваліди Великої Вітчизняної війни та прирівняні до них особи.

Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу відчужувача у разі невиконання набувачем його розпоряджень, а на вимогу набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень відчужувача. За змістом цього правила інші особи, у тому числі спадкоємці відчужувача, не можуть пред’являти вимоги про розірвання спадкового договору.

Вимогу про визнання недійсним спадкового договору може бути заявлено як відчужувачем та набувачем, так і іншою заінтересованою особою. У разі пред’явлення позову особою, яка не є стороною спадкового договору, необхідно перевіряти, які права та охоронювані законом інтереси цієї особи порушено (стаття 3 Цивільного процесуального кодексу).

У разі смерті фізичної особи - набувача або ліквідації юридичної особи - набувача за спадковим договором нотаріус, за письмовою заявою відчужувача, припиняє дію цього договору, про що на всіх його примірниках робиться відповідний напис. У цьому випадку спадкоємці набувача мають право вимагати від відчужувача відшкодування витрат, яких вони зазнали при виконанні спадкового договору в тій частині зобов’язань, які були виконані набувачем до його смерті.

Якщо відповідно до спадкового договору набувач зобов’язаний був вчинити певні дії після смерті відчужувача, то у разі смерті набувача обов’язок вчинити ці дії переходить до його спадкоємців.За додатковою інформацією Ви можете звернутися до громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги, що працює щосереди при Зіньківському райуправлінні юстиції:вул.Леніна, 64, тел. 3-22-42.Міністерство юстиції України

Зіньківське районне управління юстиції

Спадковий договір
Зіньків 2013
Каталог: uploads -> 2013-05
uploads -> Рівненський державний гуманітарний університет
2013-05 -> Вступ Поняття колективного договору
2013-05 -> Методичні рекомендації загальні вимоги до організації діловодства м. Зіньків 2013 рік зміст
2013-05 -> Кодексом Законів про працю та Законом України "Про охорону праці"
2013-05 -> Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»
2013-05 -> Кременчук 2012
2013-05 -> Згруповані за сферами життєдіяльності індивіда
2013-05 -> Машівське районне радіо насильство у сім’ї, як соціальна проблема в Україні


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка