Тема: Текстовий процесор msСкачати 118.17 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір118.17 Kb.
#22018
Практична робота № 8
Тема: Текстовий процесор MS Word. Введення і редагування тексту. Способи виділення елементів тексту. Панель форматування.

Мета: Студенти повинні навчитися виконувати створення, збереження і відкриття документів; виконувати операції з фрагментами тексту; виконувати форматування шрифтів, абзаців, сторінок і вирівнювати текст.

Програмне забезпечення: ОС WINDOWS та текстовий процесор Microsoft Word..

Методичні вказівки, щодо виконання практичної роботи


  1. Запуск і вихід з Microsoft Word

Microsoft Word – текстовий процесор, програма для створення і обробки текстових документів. Microsoft Word може бути використаний для створення документів, об'єднуючих в собі текст і графіку, звукову інформацію і об'єкти мультимедіа; для публікації цих документів на паперових носіях, в мережі Інтернет, їх передачі засобами електронної пошти, або іншого електронного зв'язку. Microsoft Word – могутня програма, що надає в розпорядження користувача сотні різних функцій. Це одна з провідних систем обробки текстових документів в світі. Текст може бути введений в документ безпосередньо з клавіатури. Крім того, можна вставити в документ певні текстові фрагменти або навіть цілі файли. Word надає безліч функцій, які дозволяють виконувати коректорську правку, редагування і зміну текстової інформації найбільш зручним способом. Текстова інформація може бути представлена у вигляді таблиць, в документах можуть бути визначені колонтитули, прості і кінцеві виноски, підписи до малюнків, таблиць і т.д.

У Word є набір вбудованих засобів для створення геометричних фігур і об'єктів. Також можна вибирати і вставляти в документи десятки зумовлених фігур і готових малюнків.

Word надає всілякі функції верстки, що дозволяють розміщувати текстову і графічну інформацію на сторінці для підготовки практично будь-якої поліграфічної продукції.

Представлення WYSIWYG (від англійського «What You See Is What You Get»; дозволяє проглядати на екрані готові до друку документи без необхідності витрачати папір на пробний друк. Символи, що відформатували, відображаються на екрані так, як вони виглядатимуть при друці.

Значок Microsoft Word має такий вигляд .

Залежно від виконуваної в даний момент процедури запустити Word можна різними способами: подвійним клацанням вибрати у вікні Провідника файл, розширення якого асоційоване з Word (наприклад, файли *.doc);

• запустити Word через підменю Програми меню Пуск в Windows.

• двічі клацнути піктограму Word на Робочому столі Windows (якщо вона є).

Коректно закрити Word можна також декількома способами:

• ввести з клавіатури комбінацію Alt+F4;

• двічі клацнути мишею в титульному рядку вікна Word кнопку системного меню яка знаходиться у верхньому лівому кутку;

• один раз клацнути кнопку системного меню і вибрати в меню пункт Закрити;

• клацнути мишкою кнопку закриття вікна;

• виконати команду Вихід в меню Файл.

У Word передбачений ряд механізмів захисту від втрати даних при закритті. Якщо в процесі роботи в документ вносили зміни, які не були збережені, то при закритті Word або виході з системи буде відкрито вікно діалогу з пропозицією зберегти дані.2. Структура вікна Microsoft Word


Рядок заголовка

У рядку заголовка, розташованому у верхній частині екрану, відображається назва програми, а також назва відкритого документа.Панель меню

У Панелі меню знаходяться меню і команди, які використовують при роботі з Word. Меню можна відкрити за допомогою миші або клавіатури.

Для відкриття меню за допомогою миші слід виконати клацання на його імені.

Для відкриття меню з використанням клавіатури необхідно натиснути клавішу Alt, в результаті буде активізована панель меню, а потім натиснути клавішу, відповідну букві, виділеній в імені меню підкресленням.

Якщо при відкритті меню видно тільки невеликий набір команд і подвійна стрілка в нижній частині, то побачити всі команди меню можна, натиснувши на кнопку розширення меню.

Команди меню можуть бути вибрані за допомогою клавіатури або миші. Більшість меню містять підміню, в яких розташовуються додаткові команди. Підміню наголошується стрілкою, яка відображається після його імені.


Панелі інструментів

Панелі інструментів містять кнопки і меню, за допомогою яких реалізується доступ до команд, які найчастіше використовують. Word дозволяє відображати більше 20 різних панелей інструментів, при першому запуску відображаються, як правило, тільки дві панелі інструментів.


Стандартна


Форматування.Лінійка

Лінійка дозволяє позначити ширину тексту, а також розміри відступів і позиції табуляції. Установку відступів і позицій табуляції можна виконувати, перетягуючи або встановлюючи відповідні маркери на лінійці за допомогою миші.Смуги прокрутки

Смуги прокрутки є одним з основних засобів переміщення по документу. Вертикальна смуга прокрутки, розташована уздовж правої сторони вікна документа, використовується для переміщення по документу вгору і вниз.

На вертикальній смузі прокрутки також знаходяться спеціальні кнопки, що спрощують переміщення. Горизонтальна смуга прокрутки, розташована знизу, використовується для переміщення по документу вліво і управо.

У лівій частині горизонтальної смуги прокрутки знаходяться кнопки перемикання режиму перегляду документа.Курсор введення

Існують два поняття – курсор введення і покажчик миші. Курсор введення є миготливою вертикальною смужкою. Він указує місце, в яке вводитиметься текст. Для його переміщення використовуються клавіші управління курсором або миша. Для переміщення курсору за допомогою миші слід встановити покажчик миші в потрібну позицію і клацнути клавішею миші.Введення тексту

Курсор указує місце, в яке вводитиметься текст. Досягнувши краю сторінки, курсор автоматично переходить в початок наступного рядка. Для переходу в початок наступного абзацу слід натиснути Enter.

Існує два режими введення тексту – вставки і заміна. У режимі вставки при введенні нових символів текст переміщається вправо від місця введення. В режимі заміни старий текст замінюється новим. Режими можна перемикати клавішею Insert або подвійним клацанням у рядку стану на словах ВСТ чи ЗМЩ. У режимі вставки символи вставляються у фразу чи слово, розсуваючи його, а в режимі заміщення новий текст вводять поверх попереднього.

Символ праворуч від курсора видаляється клавішею Delete, а символ зліва – клавишею Backspace. Для видалення фрагмента тексту слід виділити його і натиснути клавішу Delete. Якщо виділити фрагмент тексту і набрати на клавіатурі новий текст, він вставиться замість виділеного фрагмента.

Щоб розділити абзац на два, необхідно встановити курсор в передбачуваний кінець першого абзацу і натиснути клавішу Enter.

Зібрати два абзаци в один можна двома способами:

• встановити курсор за останнім символом першого абзацу і натиснути клавішу Delete;

• встановити курсор перед першим символом другого абзацу і натиснути клавішу Backspace.

При натисненні клавіші Enter в поточну позицію курсора вставляється недрукований символ ¶. Для включення або відключення режиму перегляду недрукованих символів використовується кнопка на панелі Стандартна.

Недруковані символи видаляються як звичайні – клавішами Delete і Backspace.Елементи рядка стану

Рядок стану є горизонтальною смугою в нижній частині вікна документа Microsoft Word. У рядку стану відображаються дані про поточний стан вмісту вікна і інші відомості, залежно від контексту. Для відображення рядка стану виберіть в меню Сервіс команду Параметри, а потім на вкладці Вигляд в групі Показувати встановите прапорець Рядок стану. У таблиці нижче приведені елементи рядка стану.
Стр. 1

Номер сторінки, на якій знаходиться курсор

Разд. 1

Номер розділу, в якому знаходиться курсор

1/1

Перша цифра – номер сторінки, на якій знаходиться курсор

Друга цифра – Загальна кількість сторінок в документіНа 2,2см

Відстані від курсора до верхнього краю листа

Ст. 1

Номер рядка, на якому знаходиться курсор

Кол. 1

Номер колонки, в якій знаходиться курсор

ЗАП

Запис Макрокоманд

ИСПР

Режим виправлень

ВДЛ

Розширена можливість виділення

ЗАМ

Режим заміни при введенні тексту (= клавіша Insert)


Режими перегляду документу. Для зручності роботи в Microsoft Word можна вибирати різні режими перегляду документів залежно від виконуваних завдань: звичайний режим, Web-документ, розмітка сторінки, структура.

У режимі розмітки текст, малюнки і інші елементи відображаються так само, як після виведення сторінки на друк. Цей режим використовується для редагування колонтитулів, настройки полів, а також для роботи із стовпцями і графічними об'єктами. При використанні цього режиму для введення і редагування тексту можна заощадити місце на екрані, приховавши порожній простір у верхній і нижній частині сторінки. Щоб перейти в режим розмітки, виберіть в меню Вигляд команду Розмітка сторінки.

Режим веб-документа зручний для створення веб-сторінок або документів, призначених для перегляду на екрані. У цьому режимі веб-документа відображається фон, перенесення тексту виконується за розмірами вікна, а малюнки займають ті ж позиції, що і у вікні веб-оглядача. Щоб перейти в цей режим, виберіть в меню Вигляд команду Веб-документ.

Звичайний режим призначений для введення, редагування і форматування тексту. У звичайному режимі форматування тексту відображається повністю, а розмітка сторінки - в спрощеному вигляді, що прискорює введення і редагування тексту. У звичайному режимі межі сторінок, колонтитули, фон, графічні об'єкти і малюнки, для яких не визначений стиль обтікання в тексті, не відображаються. Щоб перейти в звичайний режим, виберіть в меню Вигляд команду Звичайний.

Режим структури дозволяє бачити структуру документа, а також переміщати, копіювати і реорганізовувати текст за допомогою перетягування заголовків. У режимі структури можна скрутити документ, залишивши основні заголовки, або розвернути його, відобразив всі заголовки і основний текст. Межі сторінок, колонтитули, малюнки і фон в режимі структури не відображаються. Щоб перейти в режим структури, виберіть в меню Вигляд команду Структура.
3. Введення тексу, збереження і відкриття документу.

1. Відкриття документа: меню Файл → Відкрити (кнопка ) вибрати папку  виділити документ  кнопка Відкрити (= 2LM або клавіша Enter)

2. Перемикання між відкритими документами: меню Вікно  вибрати потрібний документ із списку (Ctrl+F6)

3. Збереження нового документа: меню Файл → Зберегти (кнопка або клавіша F12) → вибрати папку при необхідності змінити ім'я документа → кнопка Зберегти (або клавіша Enter)

Примітка: при повторному збереженні документа в нього записуються останні зміни.

4. Збереження документа під іншим ім'ям: меню Файл →Зберегти як... → вибрать папку або при необхідності змінити ім'я документа → кнопка Зберегти (або клавіша Enter)Хід роботи
Вправа 1. Набір і збереження тексту.

1. Набрати текст за зразком.


Зразок 1.

У визначенні поняття «інформатика» є присутнім слово «інформація». Спочатку інформація (від лат. informatio — роз'яснення, виклад) — це відомості, передані людьми усним, письмовим й іншим способами. Поняття «інформація» багатозначне й тому строго визначене бути не може. У широкому змісті:Інформація – це відображення реального світу, що виражається у вигляді сигналів і знаків.

Сигнали відбивають фізичні (фізико-хімічні) характеристики різних процесів і об'єктів, але лише для людини інформація, одержувана із зовнішнього світу, може ставати відомостями, що є об'єктом усвідомленого зберігання, обміну і перетворення.

Інформація повинна характеризуватися такими властивостями, як вірогідність, повнота, актуальність, корисність, зрозумілість.

Інформація, яку вводять у комп'ютер, повинна бути конкретною і однозначною.

В комп'ютері інформація представляється за допомогою двійкових цифр.
2. Зберегти документ у файлі з ім'ям, що складається з «прізвище»_«номер групи»_«номер практичного завдання».

3. Для першого абзацу встановити відступ зліва і справа – 3 см, шрифт Arial, розмір шрифту 14 пунктів, зображення курсивом, колір синій.

4. Другий абзац вирівняти по центру, шрифт Courier New, розмір шрифту 16 пунктів, зображення – напівжирний, колір букв – червоний, інтервал між буквами розріджений на 3 пункти.

5. Для третього абзацу встановити відступ зліва і справа – 2 см, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 10 пунктів, зображення звичайне, колір зелений.

6. У четвертому абзаці встановіть відступ першого рядка – 1 см, шрифт Courier New, розмір шрифту 12 пунктів, зображення – напівжирний.

7. Для п’ятого абзацу встановіть відступ першого рядка – 1,5 см, шрифт Arial, розмір шрифту 13 пунктів, зображення напівжирний курсив.Вправа 2. Створити документ, в якому:

1. Набрати повну назву технікуму на українській і російській мовах прописними буквами.

2. Набрати повну назву факультету українською мовою рядковими буквами.

3. Набрати своє прізвище, ім'я і по батькові на українській, російській і англійській мовах.

4. Набрати ім'я файлу, що складається з: «прізвище»_«номер группы»_«номер практичного завдання».

5. Зберегти документ із заданим ім'ям файлу.Вправа 3. Виділення тексту.

Відпрацюйте наступні прийоми виділення:

• Для виділення слова потрібно встановити на ньому I – подібний покажчик миші і двічі клацнути лівою кнопкою. Слово і пропуск за ним будуть виділені.

• Для виділення речення потрібно натиснути клавішу Ctrl і утримуючи її, клацнути лівою кнопкою миші в будь-якому його місці. Програма виділить всі слова речення до останнього знаку включаючи курсор за ним.

• Для виділення абзацу потрібно тричі клацнути на ньому.

• Для виділення певної ділянки тексту потрібно натиснути ліву кнопку миші і, утримуючи її, протягнути I – подібний покажчик миші по необхідному фрагменту.

• Для виділення прямокутного блоку в тексті, наприклад, перших ключових слів, необхідно натиснути клавішу Alt, утримуючи її натиснути ліву кнопку миші і протягнути покажчик виділеному блоку.

• Для виділення рядка потрібно встановити покажчик миші в смугу виділення і клацнути лівою кнопкою. Смуга виділення – це вертикальна смуга зліва від області тексту I – подібний курсор в цій частині екрану прийме форму стрілки.

• Щоб виділити весь документ, необхідно натиснути клавішу Ctrl і, утримуючи її, клацнути лівою кнопкою миші в смузі виділення. Можна також натиснути комбінацію клавіш Ctrl+A.

• Щоб виділити текст за допомогою клавіатури, потрібно встановити позицію введення в потрібному місці, натиснути клавішу Shift і утримуючи її, натиснути клавішу управління курсором, виділяючи текст в будь-якому з чотирьох напрямах.

• Щоб виділити фрагмент рядка від позиції введення до кінця потрібно натиснути Shifts End, для виділення фрагмента від початку рядки до позиції введення натиснути Shift+ Home.

• Для відміни виділення потрібно клацнути в будь-якій частині тексту або натиснути одну з клавіш управління курсором.Вправа 4. Видалення і переміщення тексту.

1. Виділіть частину тексту і натисніть клавішу Del.

2. Або команду Правка – Очистиити.

3. Точно також можна застосувати команду Правка – Вирізувати.

4. Для переміщення вирізаного тексту потрібно встановити позицію введення там, де потрібно вставити цей текст, і вибрати команду Правка – Вставити. Текст з'явиться у позиції введення. Цей текст можна багато разів вставляти до наступного вирізування або копіювання.

Вправа 5. Копіювання тексту.

1 Виділите частину тексту, а потім виберіть команду Правка – Копіювати. Або натиснути клавішу Ctrl+C.

2. Програма поміщає копію в буфер обміну. Потім можна вставляти її командою Правка – Вставити. Або натиснути комбінацію клавіш Ctrl+V.

Вправа 6. Перетворення регістра.

Програма Word має зручну команду перетворення регістра для введеного раніше тексту (можливість легко замінити рядкову букву на прописну і назад). Для зміни регістра у виділеному тексті потрібно виконати команду Формат – Регістр, а у вікні, що з'явилося, одну з наступних опцій.

• Як в реченнях. Всі виділені пропозиції починаються з прописної букви.

• Нижній регістр. Всі букви виділеного тексту – рядкові.

• Верхній регістр. Всі букви виділеного тексту – прописні.

• Як в заголовках. Кожне слово виділеного тексту починається з прописної букви.

• Перемкнути регістр. Прописні букви міняються на рядкові і навпаки.

Контрольні питання:
1. Як створити документ MS Word?

2. Як встановити розмір листа?

3. Як можна задати необхідний розмір шрифтів?

4. Чому дорівнює один пункт розміру шрифту?

5. Для чого призначені панелі інструментів?

6. Назвіть основні елементи вікна програми MS Word.

7. Як відкрити меню за допомогою клавіатури?

8. Яким способом можна викликати помічника на екран?9. Які ви знаєте режими роботи з документами?


Скачати 118.17 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка