«Ти можеш!» повинен нагадувати вчитель учню. «Він може!»- повинен нагадувати колектив. «Я можу!» повинен повірити в себе ученьСкачати 329.59 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір329.59 Kb.
#29317
Птахівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенівhttp://school_6.klasna.com/uploads/editor/414/68941/sitepage_114/81553577.jpg

МЕТОДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

2015 рік

«Ти можеш!» - повинен нагадувати вчитель учню.

«Він може!»- повинен нагадувати колектив.

«Я можу!» - повинен повірити в себе учень.

В. Шаталов

«Потрібно, щоб усі учні вже з самого початку чітко бачили мету з усіма проміжними ланками й прагнули досягти її», — писав Ян Амос Коменський. А мету навчання учні бачитимуть тільки тоді, коли вона буде чітко визначена і зрозуміло вмотивована вчителем.

Якість нашої роботи залежить від того, яку мету ми перед собою ставимо, які причини змушують нас виконувати певну роботу. Це — мотив нашої діяльності. За ним завжди стоїть потреба в чомусь.

Однією з важливих причин невдачі на уроці є відсутність в учнів мотивації до навчання. Мотив — це спонукання до активності. Мотивація навчальної діяльності на уроці є обов’язковою частиною певного уроку.

Мотивація — надто важливий компонент не лише навчання, а й будь-якої людської діяльності. Є мотив — є й бажання виконувати й доводити до завершення цю діяльність. Без належної мотивації не працюватиме жодна педагогічна технологія. Адже всі без винятку технології пропонують високу спільну (і учнів, і вчителів) зацікавленість. Тож не тільки вчитель, а й учні мають розуміти, навіщо і для чого вони займаються певними видами діяльності та яку користь від цієї діяльності вони матимуть.

Отже, мотивація — це спонукання, яке є причиною активності особистості й визначає її прагнення.

Така система передбачає позитивну аргументацію методів і засобів впливу на дитину, за якою майстерність учителя виявляється в тому, що він стимулює учня робити все з власної волі, з бажанням і радістю. Отже, в основі теорії й практики мотивації лежить оптимістична гуманістична концепція, складова проблемного питання нашої школи, зорієнтована на великі потенціальні здібності й можливості самих дітей. Вона ґрунтується на тому положенні, що саме спонукальна, а не примусова сила навчання й виховання здатна перетворити дитину з об’єкта впливу педагогів на суб’єкт особистого розвитку.

Проблема як досягти того, щоб учні тривалий час бажали вивчати певний предмет (саме бажали, а не мусили), тобто мотивація учнів до навчання, є надзвичайно актуальною в наш час.Мотивація передбачає:

• морально-психологічну стимуляцію навчальної діяльності, так званий «внутрішній двигун»;

• прагнення людини домагатися успіху в різних видах діяльності;

• пошук відповідей на запитання «чому?», «навіщо?», «заради чого?».

Що ж потрібно робити, щоб підвищити мотиваційну сферу учнів?

Насамперед учитель має формувати зміст навчального матеріалу як систему практичних і навчальних завдань та організувати активні дії дитини з їх вирішенням. Від майстерності вчителя, його педагогічного досвіду і психологічного настрою залежить те, чи зможе він використати такі методи і форми роботи з учнями, за яких у них сформуються сталі позитивні мотиви для набуття знань, умінь і навичок, виникнуть інтелектуальні інтереси.

Мотиви навчання у школярів, мабуть, завжди будуть змішаними. Є батьки і педагоги, яких треба порадувати, оточуючі, з якими треба мати справу, приємне відчуття майстерності, яке потрібно розвивати в собі. Водночас розвиваються інтереси дитини, і світ ніби відкривається для неї.

Отже, шкільна діяльність для різних дітей має різний зміст. Для одних вона є засобом отримати похвалу батьків, сподобатися вчителю (зовнішня мотивація), для інших — це проникнення в суспільне життя, самореалізація особистості (внутрішня мотивація). Мотиви навчання не повинні бути пасивними і споглядальними, вони передусім мають базуватися на активному інтересі до того, що є предметом вивчення.

Процес формування мотивів навчання починається в початкових класах, а згодом продовжується й у старших. І майбутнє ставлення дитини до навчання залежить від класовода, його вміння спонукати дитину навчатися з власної волі, з бажанням і радістю, а згодом — і від учителів-предметників.

Мотивація навчальної діяльності учнів – це окремий етап уроку, проте її треба здійснювати на кожному з етапів різними способами – залежно від дидактичної мети й типу уроку.Основними способами формування мотивації під час навчання є:

 • повідомлення учням теоретичної значущості навчального матеріалу;

 • практичне спрямування знань та можливість їх застосування у повсякденному житті;

 • створення проблемних ситуацій;

 • створення ситуації успіху;

 • постановка близьких і далеких перспектив у навчанні.

До важливих засобів формування в учнів мотивів і пізнавальних інтересів належать:

 • чітка організація процесу навчання;

 • авторитет учителя;

 • стиль спілкування;

 • самостійна пізнавальна діяльність учнів.

Методи стимулювання інтересу до навчання:

 • створення ситуацій пізнавальної новизни;

 • створення ситуацій емоційно-ціннісних переживань;

 • створення ситуації зацікавленості;

 • метод здивування;

 • опора на життєвий досвід учнів;

 • навчальні дискусії;

 • пізнавальні ігри.

Учителі можуть застосовувати методи стимулювання обовязків і відповідальності під час навчання:

 • переконання в значущості навчання;

 • заохочення успіхів у навчанні;

 • вправи з висунення та виконання вимог.

Учень на уроці повинен бути налаштований на ефективний процес пізнання, відчувати особисту зацікавленість в ньому, розуміти, що й навіщо він виконуватиме. Без виникнення цих мотивів навчальна діяльність не може принести позитивний результат. Щоб досягти необхідного результату, можна використовувати різноманітні прийоми пізнавальних мотивів:

 • Бесіда ( у вступному слові вчитель окреслює коло питань, які розглядатимуться на уроці;

 • Створення проблемної ситуації (питання, демонстрація експерименту, або надання до уваги учнів логічної суперечності;

 • Використання прийому « Дивуй». ( вчитель наводить дивні факти або майже неправдоподібні історі;

 • Використання творчих завдань ( складання кросвордів, загадок, віршів, сенканів;

 • Використання під час уроку художньої та наукової літератури;

 • Створення ситуації успіху, на основі діяльнісного підходу до навчання

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

1 клас

Вчитель Ковтун Н. О.

Навчання грамоти (читання)

Тема:Закріплення вміннячитати букварні тексти з буквою Т т.

Розвиток артикуляційно­вимовних уміньучнів.Інсценізація казки «Котик і Півник».

Троє учнів одягають маски Котика, Півника і Лиски. • Котик прощається з Півником і йде до лісу по дрова.

 • Лиска вмовляє Півника вийти на подвір’я.

 • Півник відповідає Лисичці та вказує на Кота.


Тема: Закріплення звука [х], буквиХ х.

Гра «Розсипанка»

— Складіть слова із розсипаних букв.

Г, х, і, о, р;

о, й, е, к, х;

м, х, у, а;

у, о, к, х, ь, л.(Горіх, хокей, муха, кухоль)

Гра «Словотворці»

— Продовжіть за зразком: легко — легенько, близько — близенько, тихо — ..., весело — ...Робота над текстом «Казкові хмаринки»

Гра «Хвости».

Читаю початок речення, учні відшуковують це речення і дочитують його до кінця.

А легкі білі хмаринки...

Он великого слона...

Оті хмарки — ...

Та ось велика темна хмара...

І знову попливли...
Навчанняграмоти (письмо)

Тема: Аналіз складових елементів великої букви Б. Письмо великої букви Б. Письмо слів, речень з буквою Б.

Прихід казкового героя

До нас на урок прийшов по допомогу незвичний хлопчик-квітка. (Вивішую на дошку зображення хлопчика-Барвінка.) Він ніяк не може записати своє ім'я. Подивіться, що в нього виходить.Варбінок

 • Ви здогадалися, хто до нас завітав?

 • Як виправити помилки в імені Барвінка?

— Що ж нам тепер робити? Як допомогти хлопчикові-Барвінку?

Математика

Тема: Збільшення і зменшення числа на кількаодиниць. Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа

Гра «Встав пропущені числа». ( Робота в групах)


Природознавство

Тема: Рослини, їх будова. Практична робота. Вивчення будови рослин.

Розповідь про значення кожної частини рослини.

— Давайте послухаємо розповідь дідуся Кореня і дізнаємося навіщо рослині коріння?РОЗПОВІДЬ ДІДУСЯ КОРЕНЯ

Я сьогодні завітав до вас, щоб ви, діти, почули розповідь дідуся кореня. У ґрунті міститься велика кількість коріння. Коріння дерев живуть довго — від 50 до 500 років, кущів — від10 до 20 років, а трав — від 1 року до 20.

Коріння ростуть упродовж усього життя рослини. Вони рухаються між частками ґрунту у пошуках води і мінеральних солей.

Своїм коренем я закріплюю рослину в ґрунті, міцно утримую її.Чим більше рослина, тим більше корінь.

Коренем я дістаю з різних куточків ґрунта воду для рослини з розчиненими в ній мінеральними солями, які відправляю по стволу до гілок і листя.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Вчитель Ліфенцова І. С.

Українська література

10 клас.

Тема: Образи повісті,майстерність письменника у змалюванні людських характерів.

«Портретна характеристика образів».

Повнуватий,високий,стрункий,кремезний,дебелий,невисокий,худенький,вродливий,усміхнений,швидкий,насуплений. (У процесі роботи над характеристикою образів учні її доповнюють).«Хвилинка акторської майстерності».

Учні розігрують епізод із «Кайдашевої сім’ї».


Тема: Образ Тодозі Світайлихи. Любов Єремії до Тодозі,її оцінювання.

Проблемне запитання

Розв’язується за допомогою інтерактивної вправи «Обери позицію». Чи можемо ми вважати Тодозю зрадницею інтересів свого народу,через те що вона полюбила ворога і ката свого народу?«Зазирни в душу героя»

Як ви думаєте,про що просила Бога Тодозя, перебуваючи в монастирі,куди пішла добровільно.


11 клас

Тема: Новела М.Хвильового «Я (Романтика)».

Створити гроно «Проблеми новели «Я (Романтика)».

Літературний диктант «Продовжте думку».

Тема: «В житах» як зразок імпресіоністичної новели.

Створення «Візитівки новели».
9 клас

Тема: «Притча про блудного сина». Збірки літературних пам’яток. Біблія – святе письмо.

Розв’язування кросворду за змістом притчі.

Скласти сенкан за темою «Біблія».
8 клас.

Тема: «Слово про похід Ігорів». Символічно-міфологічні мотиви у творі. Мова поеми.

Літературознавчий конкурс «Мандрівники».
Тема: Леся Українка. Розповідь про життя поетеси.

Скласти «Доміно» - «Життєдіяльність Лесі Українки».
Українська мова

10 клас.

Тема: Творення присвійних прикметників.

Утворити присвійні прикметники від наведених іменників. Поставити їх у називному відмінку жіночого роду і записати у три колонки: з суфіксом -ин-; з суфіксом –ов-; з суфіксом –ев-(-єв-). З перших букв скласти прислів’я.


Тема: Вербальні і невербальні засоби спілкування.

Рольова гра

По черзі кожен учень виходить у центр класу,бере картку і мусить за допомогою міміки,жестів виразити певну ситуацію. Завдання решти класу – відгадати,що учень демонструє11 клас.

Тема: Соціально-побутове красномовство, його види. Театральна риторика.

Лексична гра «Угадай характер».

Це лексична гра-вітання. Написати 37 людських якостей,якими має володіти ідеальний чоловік (ідеальна жінка). Ваш партнер має назвати три цифри (наприклад,2,19,32) й таємничим образом дізнатися про свій характер.


Тема: Види ораторського мистецтва за метою висловлення: інформувальні,переконувальні,розважальні виступи.

Складання діалогу.

Уявіть,що ви телефонуєте бабусі й прохаєте її увімкнути комп’ютер та надіслати повідомлення електронною поштою від вашого імені. Нехай бабуся не розуміє,ставить запитання,а ви намагайтеся пояснити доступною мовою,адже вам необхідно терміново відправити повідомлення.Тема: Фразеологія художнього мовлення.

Лінгвістична гра «Плутанина».

У кожному фразеологізмі переплутані компоненти. Відновіть первісну форму сталих виразів.Творча робота.

Складання усного колективного твору з поданими фразеологізмами.


9 клас

Тема: Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними.

Гра «Знайди помилку».

Учитель зачитує неправильні або неточні твердження,а учні знаходять помилки і записують або називають твердження правильні.


Тема: Складнопідрядні речення з підрядними місця та часу.

Гра «Асоціативний кущ».

Створити «асоціативний кущ» до слів місце і час . Які асоціації у вас виникають?


8 клас

Тема: Складений іменний присудок.

Лінгвістична гра «Третє зайве».

Проаналізувати речення. Знайти в кожній групі речень «зайве» за видом присудка. Свій вибір обґрунтувати.Тема: Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях.

«Ти – редактор».

Записати речення,уникаючи невдалого повтору слів. Пояснити вживання тире у зредагованих реченнях.


Вчитель Баденко Д. О.

Українська мова

 Створення проблемної ситуації із подоланням труднощів

5 класhttp://2.bp.blogspot.com/_21z8umnufcu/tkhhmi8edei/aaaaaaaaaam/_xlcxtxvzui/s1600/%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80.+%d0%90%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b0.jpg

Тема: Фразеологія

Прочитайте 2 речення, визначте, чим відрізняється значення

словосполучення «пекти раки».

1.На березі річки ми всією компанією пекли раки.

2. Не виконавши домашнього завдання, Василько тепер пік раки

Для учнів середньої ланки використовую такі проблемні завдання:

Назвіть фразеологізм, у яких використовують слово сонце або похідні від нього слова. (Місце під сонцем. Сонце заступити. Зайшло сонце навіки. Радий сонце прихилити. Вставати разом із сонцем та ін.) Учні діляться на команди і записують їх, перемагає та команда, яка знайшла найбільше фразеологізмів.
7 клас

Тема: Правопис прислівників

Метод «Займи позицію»

Слово вдень в реченнях написано по-різному. Це помилка, чи правильно?

В день такий розцвітає весна на землі і земля убирається зрання (В. Сосюра).

Вночі всі сплять, а вдень спішать робити (В. Симоненко).
6 класhttp://images.myshared.ru/1162277/slide_4.jpg

Тема: Морфологія

 Створення проблемної ситуації

Визначити рід підкреслених іменників

Усі радо вітали листоношу

Двері були відчинені навстіж.

Вікна великі і чисті.

   

 5 клас

Тема: Вивчення антонімів http://kortek.org.ua/images/chto-takoe-antonimy.jpg

Гра «Знайди антонім»

Куций хвіст і довгі ноги,

Уночі і вдень – тривоги.

Миру й спокою не знаю,

Всіх боюся й утікаю. (заєць)

Учні відгадують загадку, вчитель підкреслює крейдою різних кольорів пари слів (куций,

довгий, уночі – вдень, тривоги – спокою).

«Мозковий штурм»

-         Чому саме ці слова об’ єднано в пари? 

-         Що можна сказати про їх значення?

-         До якої частини мови вони належать?

Таким чином учні самі формулюють правило про антоніми, а потім

звіряють його із написаним у підручнику.
 6 клас

Тема: Іменник як частина мови

Врава з ключемhttp://svitppt.com.ua/images/49/48605/770/img1.jpg

У першу колонку записати самостійні частини мови, що не є іменниками, у другу – лише іменники.

Очікувати, летів, краса, осяяв, морозець, збирання, листячко, зненацька, шепотів, осика, одягнуло, лісовий, сміх, слизько, лісовик, сльозинка, шовкова, волосинка.

В усіх словах підкресліть другу від початку букву, запишіть прислів я, що утворилося. (Чесне діло роби сміло).


7 клас

Тема: Розряди прикметників

Врава з ключем

Розподілити прикметники за розрядами якісні, відносні, присвійні.

Ольжине пальто, ефірне масло, небесне світило, вишнева сорочка, оксамитва тканина, ведмежий барліг, ведмежа послуга, нічна пора, алюмінієвий дріт, Іринин зошит, чиста совість, сливове варення, сорочине гніздо, тітчина книга, ь.http://img3.proshkolu.ru/content/media/pic/std/2000000/1287000/1286761-074786154b8be487.jpg

Підкресливши у кожному слові перші літери, у першому слові першої колонки – дві перших літери, учні прочитають вислів: вивчено на совість.
«Письмо з дірками»

Зі вставлених букв скласти продовження до вислову Тараса Шевченка: «В своїй хаті своя…»

Медаль..он, Філіп...іни, і..раціоналізм, г..речка, пі..версти, пі..дашшя, к..чан, вибр..хувати, про..ьба, завм..рати, прова..ля, б..гатир (багач), ч..пляти, пі..віку, сх...пити, гі..ля, межирі..чя.http://www.chl.kiev.ua/95/art/images/sh_por.jpg

(Відповідь: й правда, і сила, і воля).

Випереджувальні завдання

Під час вивчення ділової документацій на уроках розвитку зв’язного мовлення можна учні отримують завдання: здійснити екскурсію торгівельними точками, звертаючи увагу на оголошення, знайти в них приклади безграмотного вживання мовленнєвих конструкцій.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Вчитель Лушнікова Т. О.
Тема: «Hobby»

Мозковий штурм

Повторення та активізація теми «Хобі» за допомогою схематичного запису слів (Mind – Map), що асоціюються в учнів з даною темою

T: What things do you associate with the words Hobby?


Тема уроку: «Засоби масової інформації»

Пропонується учням на основі ряду слів чи малюнків відгадати тему уроку, обговорити її, визначити цілі.


Рефлексія

Для аналізу своєї роботи на уроці учні можуть використати схеми, в яких визначають рівень своїх досягнень, можливі труднощі (Мені найбільше сподобалось... . Найважче мені вдавалося … .)

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Вчитель Чухан І. Б.

6 клас.

Тема: Поділ числа у даному відношенні

Розгадування кросворда

Слово вчителя:
1


2

3
4
5З пропорціями піфагорійці пов’язували думки про співзвучні акорди в музиці і гармонію у Всесвіті, про порядок у природі. Пропорція і природа... Що спільного в них вбачали піфагорійці? Відповідь на це запитання одержимо, розгадавши кросворд
Дана пропорція: a : b = c : d

1.Як називаються члени пропорції а і d. (крайні)

2.Як називаються в пропорції члени b і c. (середні)

3.Як називається пропорція, значення лівої і правої частин якої є одне й те саме число. (істинна)

4. Як називається другий член відношення. (наступний)

5. Яким математичним терміном можна замінити слово відношення. (частка)

Ми знайшли відповідь - краса. Отже природа і пропорція – це краса.
6 клас.

Тема: Додатні та від’ємні числа. Число 0.

 Урок – подорож на машині часу

Віртуальна подорож на машині часу, з метою ознайомлення історії виникнення додатних та від’ємних чисел. Подорож – Стародавній Китай – Індія – Німеччина – Франція.
6 клас

Тема: Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами з використанням міжпредметних зв’язків.

Мікрофон

Учні, передаючи мікрофон, зачитують по черзі цитати видатних людей про значення математики для різних наук. Звернути увагу на «Вимоги до мовлення», які попередньо вивішені на дошці у вигляді таблиці.Мовлення

 • багатство;

 • вміння виділяти головне;

 • послідовність;

 • переконливість;

 • виразність;

 • емоційність;

 • самостійність.


«Математична веселка»

Надруковані задачі прикладного характеру з різних дисциплін роздати учням на кожну парту. Окрім того задачі є надрукованими на листках кольорів веселки (кожна на окремому листку). По мірі розв’язування задач умови прикріплюються на дошку. Таким чином ми одержуємо «Математичну веселку». Сказати учням, що природу походження веселки вони вивчатимуть на уроках фізики.


Геометрія 8 клас

Тема: Теорема Піфагора

Девіз уроку «Світ, що нас оточує, - це світ геометрії. Тож давайте його пізнавати»

Епіграф «Геометрія володіє двома скарбницями. Одна з них – це теорема Піфагора, а друга – ділення відрізка в середньому та крайньому відношенні... Першу можна порівняти з мірою золота, друга ж більше нагадує коштовний камінь.» У. Кеплер

Розповідь учителя: Піфагор, чиїм іменем названа теорема, - давньогрецький математик, який жив у VI ст. до н.е. Зі своїми учнями він досліджував властивості чисел, геометричних фігур, небесних світил. Теорема, яку тепер називають теоремою Піфагора була відома ще за 1000 років до Піфагора вченим Вавилону, Єгипту, Китаю. Піфагору належить заслуга доведення цієї теореми і застосування її при розв’язуванні задач. Повідомлення цікавих історичних фактів про Піфагора та його теорему.
5-11 класи

На початок уроку:1. Гра- вправа “ Хвилина радості”

Варіант 1. (Мовчки)  Сядьте зручніше, спершись спиною на спинку стільця і поклавши руки на коліна, заплющіть очі. Тричі зробіть повільно глибокий вдих і видих. У кожного в житті були хвилини, коли почуття радості зігрівало серце: прогулянки лісом, парком, полем або берегом моря, милування квітами чи веселкою в полі. Подібний спогад є і у Вас. Викличне його зараз у своїй уяві. Що Ви бачите перед собою, навколо? Що відчуваєте? Затримайте це тепле і світле відчуття радості в собі. Сховайте цей спогад у Вашій пам’яті ніби гарну казкову квіточку. А тепер повільно розплющуйте очі й пам’ятайте своє відчуття радості. Потягніться й погляньте навколо, затримуючи в собі тепле і світле відчуття. Якщо є бажання й час, можете поділитися своїм спогадом із товаришами.

Варіант 2.

- Сядьте зручно.

- Руки покладіть на парту перед собою долоньками вверх.

- Очі закрийте

- Сьогодні гарний день.

- Поруч – хороші друзі.

- За вікном – ясне сонечко.

- Посміхніться.

- Подумки побажайте природі процвітання.

- Людям- здоров’я, щастя і добра…

-Уявіть, як ви посилаєте свої бажання…

- Щось тепле протікає по ваших руках, голові, усьому тілі….

- А тепер відкрийте очі.

- Ви будете здоровими і щасливими, доки даруватимете тепло своєї душі природі і людям.


3.Вдалий епіграф або девіз уроку

1) Девіз уроку

Хто нічого Хто нічого

Не помічає, Не вивчає,

Той нічого Той вічно плаче

Не вивчає. І скучає.

Ф. Сеф


2) Світ математики – це ніби багатоповерхова будівля, причому ідеї кожного поверху зв’язані як між собою, так і з тими, що знаходяться вище і нижче. Г. Гарді

3) Пропорція є основою, на якій будується вся математика, а також метою до якої

прагнуть всі її твердження. Г. Віталі

4) Запорука успіху – постійна зайнятість. Л.Нікітіна4. Використання смайлів для демонстрації настрою як на початку так і в кінці уроку.

5. Рефлексія на заключному етапі уроку.

Приклад (Знайко, Ромашка, Незнайко).
Вибрати відповідного казкового героя:

«ЗНАЙКО» означає «менi все зрозумiло, я впорався зi всіма завданнями».

«РОМАШКА»- «менi майже все зрозумiло, я допустився декiлькох помилок».

«НЕЗНАЙКО»- «менi важко було виконувати вправи, але я розумiю, що причина-недостатність знань та цей недолік я буду намагатися виправити».6. Фізкультхвилинка

Несе в собі як здоров’язберігаючу функцію так і забезпечує гарний настрій на уроці.

Приклад: Я називатиму числа, якщо правильний дріб - ви підстрибуєте, якщо неправильний дріб - присідаєте, якщо мішане число - плещете у долоні.
.

Поаплодуйте собі за вашу роботу на уроці.

7. Використання цікавих завдань для домашнього завдання, які потребують розшифрувати терміни, імена відомих людей тощо.

Приклад:


І варіант

ІІ варіантЗнайти 15% від 30

Знайти 28% від 20з команди в 10 чоловік, відлетіли на Марс, всі інші на Венеру. Скільки космонавтів відлетіло на Венеру

з команди в 15 чоловік, відлетіли на Марс, всі інші на Венеру. Скільки космонавтів відлетіло на Венеру
М

Н

В

П

Ц

О

І

Ь

Л

С

А

У

Я

Е

Т

Г6

15,6

4,552749

2420

32

8. Надання права вибору завдань в залежності від рівня знань


Початковий рівень

1

2

3

4

Середній рівень

5

6

7

8

Достатній рівень

9

10

11

12

Високий рівень

13

14

15

16


Вчитель Дайнеко Т. О.

Алгебра 9 клас

Тема. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події.

Навчаючи — вчусь

Після повідомлення теми та мети уроку кожен учень одержує картку зі своїм завданням. Протягом кількох хвилин учні шукають відповідь у підручнику. У разі необхідності вони звертаються по допомогу до вчителя. За пропозицією вчителя учні починають ходити по класу і знайомити зі своєю інформацією інших однокласників. Діалог може відбуватися тільки в парі: кожен ділиться фактом і сам отримує інформацію від іншого учня. Вчитель керує процесом. Через визначений час кілька учнів (по можливості якомога більше) відтворюють здобуту інформацію. У ході відповідей на дошці і в зошитах роблять записи.


Математика 11 клас

Тема. Призма

Термінологічна розминка

Учням, поділеним на мікрогрупи, даються два-три поняття. Завдання учнів – дописати декілька визначень кожного поняття і потім захистити свою точку зору.
МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВЯ

Вчитель Шакаленко І. С.
Основи здоров’я 8 клас

Тема: Основи безпеки харчування

Гра «Споживчий кошик»

– Чим ви керуєтесь у виборі продуктів харчування, коли їх купуєте в магазині?

Учні пишуть на стікерах відповідь на питання і кріплять, зачитуючи їх, у кошик або на зображення кошику (можливі відповіді: тим, що сказала купити мама, тим, що бачив по рекламі, тим, що яскрава упаковка, тим, яка дата виготовлення, тим, який зовнішній вигляд продукту, тим, на що вистачить грошей тощо)

Основи здоров’я 8 клас

Тема: Соціальна та фізіологічна зрілість

Обговорення проблемної ситуації:

«Восьмикласник Ігор прийшов до батька й сказав: «Я люблю Марину, але їй подобається Сергій. Що мені робити?» Батько подумав і відповів: «Нічого не робити. Слід просто пережити це й подорослішати». А що б ви порадили Ігореві?


Основи здоров’я 5 клас

Тема: Раціональний розподіл часу

Створення проблемної ситуації

Мова на уроці йтиме про те, що вам дуже знайоме і стосується кожного з нас. Я вас запитаю, а ви, не поспішаючи, подумайте і дайте правильну і стислу відповідь на такі питання:

1. Як правильно прожити день?

2. Чому люди прокидаються від сну саме о 6-7 годині ранку?

3. Чому проміжок часу від 12 до 14 години називають обідньою перервою і чому люди обідають тоді, чи не можна цю перерву перенести на якийсь інший час?

4. Чому діти готуються до сну саме о 21-й годині?

5.Чи легко було відповідати на ці запитання і чому?

Отже, тема уроку – «Планування часу». На уроці ми повинні вияснити, яке значення мають слова «ритм життя», «режим», «розпорядок дня», в чому полягає важливість їх дотримання як вдома, так і в школі.


Основи здоров’я 5 клас

Тема: Особливості формування постави

Гра «Інтерв’ю».

Розпочнемо урок з кола. Кожен з учнів повинен по черзі доповнити речення: “Для мене найкращий відпочинок – це ... ”. Зараз ми в парах, так як сидимо, розповідатимемо один одному про своє хобі чи захоплення. А потім кожен з вас презентує класу хобі свого товариша: яке воно і чому він саме цим захоплюється.


Біологія 6 клас

Тема: Різноманітність життя

Проблемне запитання 

Світ живих організмів відзначається великою різноманітністю і налічує за сучасними даними понад 2 млн.видів живих істот. • Як розібратися в цьому розмаїтті живих істот?

 • Чим вони відрізняються одні від одних?

Проблемне запитання: чи може біологія вивчати всі ці організми разом, чи можливо є науки, які допомагають розібратися у різноманітності органічного світу. 

На ці питання ми постараємося дати відповідь, познайомившись з основами однієї з біологічних наук – систематики.


Біологія 6 клас

Тема: Клітина – одиниця живого. Історія вивчення клітини.

Гра «Чорна скринька»

Постарайтеся відгадати, що знаходиться в чорній скриньці. Проявіть кмітливість та здатність нестандартно мислити.Підказки, які вам допоможуть впізнати цей предмет

– Цей предмет є сукупністю поживних речовин, обмежених мінеральними сполуками.

– Він є причиною давньої суперечки про те, що було першим.

– До його складу входить відомий білок альбумін.

– Це є початком нового життя.

 Дійсно, у скриньки сховане яйце. Що таке яйце?Так, яйце – це велика статева клітина. Сьогодні ми будемо з вами говорити про клітину. Чи є ця тема для вас абсолютно новою?

При вивченні яких тем ми зустрічалися з поняттям «клітина»?
Географія 7 клас

Тема: Літосферні плити, їх рухи. Походження материків і океанів. Геологічний час.
Слово вчителя
Ще в XV ст. видатний італійський художник, інженер і талановитий учений Леонардо да Вінчі сказав: «Над рівнинами Італії, там, де зараз літають тільки птахи, у далекому минулому на безкраїх відмілинах плавали риби». Це велике й мудре сприйняття природи підтвердилося не так давно. І от сьогодні ми поговоримо про те, що мав на увазі вчений, дізнаємося, які рухи відбуваються в літосфері та до яких наслідків це призводить.


Географія 9 клас

Тем:. Україна та світове господарство.

Групова дослідницька робота

Учні об’єднуються у групи:

І група отримує папір, ножиці і кольорові олівці;

ІІ група отримує папір, ножиці і клей;

ІІІ група отримує гроші.

Один учень, який вміє малювати, отримує гроші, а інший, який не вміє малювати, отримує папір і олівці. Це окрема група (з двох учнів), яка ізольована від інших (з іншими групами не обмінюється нічим).Завдання. Для І-ІІ груп зробити гарну квітку (щоб її купили) і красиву коробочку з паперу.

Через кілька хвилин ІІІ група купляє товар. Він вибирає кращий. Кращу квітку зроблять (намалюють) учні І групи (бо мають олівці; вирізана з паперу не така гарна), кращу коробочку зробить ІІ група (бо в них є клей).Висновок: кожна країна могла б виробляти всі товари, але найкращі вони будуть у тих країнах, де для цього є кращі умови.

Група з двох учнів обмінюються ресурсами: той учень, який не вміє малювати продає олівці і папір тому учневі, який уміє малювати.Висновок: одні країни спеціалізуються на експорті сировини, а інші, де вищий науковий потенціал, на виробництві готової продукції. Наявність сировини – не єдиний чинник визначення спеціалізації країни.
МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

НА УРОКАХ ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Вчитель Шакаленко М. С.

Інформатика 3 клас

Тема: Поняття про Інтернет

Проблемне запитання

— На минулому уроці ми говорили з вами про можливість передавання інформації на інші комп’ютери за допомогою комп’ютерної мережі. чи можна об’єднати між собою комп’ютери, які знаходяться далеко, наприклад, у різних містах України?


Фізика 8 клас

Тема: Обертальний рух. Період і частота обертання тіла

Інтелектуальна гра «Три відповіді»

Одному учню однокласники задають три підготовані раніше питання. За кожну правильну відповідь учень отримує 4 бали. Якщо учень не знає відповіді, то право на відповідь переходить до учня, який задав це запитання.

Учень, який відповідав на власне запитання стає опитуваним. Однокласники задають йому ще два питання...
Фізика 9 клас

Тема: Електричний струм

Творче домашнє завдання

Сконструювати вдома і принести найпростіше джерело струму.Підказка. Візьмемо два різнорідних металевих провідника і вставимо їх у лимон. У такому вигляді, лимон є вже не фруктом, а гальванічним елементом. Такий же дослід можна проробити і з картоплиною, яблуком, бананом.
Інформатика 3 клас

Тема: Форматування текстових об’єктів слайду

Гра «Продовж речення» на етапі підсумку уроку

Для того щоб перемістити рисунок, потрібно… y

Для того щоб вставити пропущені літери або символи, слід… y

Для того щоб змінити розміри текстового об’єкта, потрібно… y

Для того щоб видалити рисунок, треба…
Інформатика 2 клас

Тема: Відкриття презентації

Робота над загадками

Здавна ця тваринка мила

Між людей живе,

А як І на и змінити,

Морем попливе.

Хто це? (Кіт — кит)


У нім — три літери, та ба —

Іде на ньому молотьба.

А прочитай з кінця — і вмить

Почне тобі мишей ловить. (Тік —кіт)

Лісоруби його знають,

ним колоди розщепляють;

Якщо букву К відняти, —

Слід в річках його шукати.

(Клин — лин)


На неї птах сідає,

Вона його гойдає,

а Г на Б змінить —

звірятком стане вмить. (Гілка —білка)
ВИСНОВОК

Усі вищі духовні потреби людини – у пізнанні, самоствердженні, самовираженні, самоактуалізації. Це прагнення до самовдосконалення, саморозвитку. Використати ці потреби для мотивації навчання – означає відкрити шлях до підвищення якості шкільної освіти. Основними серед стимулювання завдань навчання є стимулювання навчально-пізнавальної активності учнів та формування пізнавальних потреб. Адже, викладання – це мистецтво, а не ремесло. Винаходити, вимагати, удосконалюватися – єдиний можливий курс сучасного вчителя.
Каталог: Metod robota
Metod robota -> Уроку все життя. Така духовна і філософська основа професії і технології
Metod robota -> Консультація " Здібності та професійна самовизначеність підлітків" Підготувала
Metod robota -> Уроків образотворчого мистецтва у 7 класі (за новою програмою) № Дата Тема уроку, навчальні завдання (мета) Зміст роботи Орієнтовні твори для сприймання
Metod robota -> Картотека перспективного педагогічного досвіду Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій
Metod robota -> Роль казкотерапії в розвитку мовлення
Metod robota -> Учителя української мови
Metod robota -> Білки – основи життя інтегрований урок «Біологія – хімія»
Metod robota -> Вовченко Людмила Дмитрівна, учитель біології Старжинська Олена Іванівна, учитель основ здоров’я Інтегрований урок
Metod robota -> Методичні рекомендаціїї щодо вивчення теми «іменник» в 2 класі з досвіду роботи учителя початкових класів
Metod robota -> Тема. Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот, неістот Мета

Скачати 329.59 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка