«УкраїнськА народнА казкА як жанр фольклору»Скачати 37.96 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір37.96 Kb.
#19172
Практичне заняття № 3

з курсу «Фольклор» для студентів 1 курсу ІФСК, 11 груп (стаціонар), 1 семестр.


Викладач: Філоненко Софія Олегівна.
Тема: «УкраїнськА народнА казкА як жанр фольклору»
План

 1. Походження казки, її ритуально-міфологічна основа.

 2. Жанрові ознаки казки. Проблема класифікації казок.

 3. Анімалістичні казки: походження і поетика.

 4. Специфіка кумулятивних казок.

 5. Сюжети і герої чарівних казок.

 6. Художня своєрідність побутових казок.

Завдання


 1. Прочитайте по 5-6 казок кожної тематичної групи, включно з кумулятивними, за будь-яким виданням українських народних казок.

 2. За підручником Лановик М., Лановик З. «Українська усна народна творчість» випишіть відмінності анімалістичної казки й байки (с.417-420); визначення кумулятивної казки (с.420), класифікацію казкових формул (с.444-448).

 3. Законспектувати уривок з розділу «Міфологія казки» в монографії В. Давидюка «Первісна міфологія українського фольклору» (с.26-30, ксерокс в методичній папці в 5б208).

 4. Творчий проект: складіть власну чарівну казку на основі структури сюжету, запропонованої В. Проппом (обсяг – 2-3 сторінки друкованого тексту, 14 кегль, інтервал 1, на окремих аркушах, можна з ілюстраціями, обов’язково підписаний).

Основна література


 1. Березовський І. Українські народні казки про тварин // Казки про тварин. – К.: Наукова думка, 1979. – С.9-44 (5б204).

 2. Грушевський М. Історія української літератури. Т.1. – К.: Либідь, 1993. – С.330-368 (чит. зал 1 корп., 5б208 або http://litopys.org.ua/hrushukr/hrush111.htm).

 3. Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського фольклору. – Луцьк: Волинська книга, 2007. – С.26-119 (розділ 1 «Міфологія казки») (5б204).

 4. Дунаєвська Л.Ф. Українська народна казка. – К.: Вища школа, 1987. – 128 с. (чит. зал 1 корп., 5б208).

 5. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2001. – С.403-465 (http://www.info-library.com.ua/books-text-4165.html або чит. зал 1 корп., 5б208).

Додаткова література


 1. Бріцина О.Ю. Українська народна соціально-побутова казка (специфіка та функціонування). – К.: Наукова думка, 1989. – 150 с. (чит. зал 1 корп.).

 2. Демедюк М. Національна своєрідність сюжетно-мотивної основи українських народних чарівних казок // http://www.info-library.com.ua/books-text-10730.html.

 3. Калинова сопілка: Антологія української народної творчості / Упор. Н.Шумада. – К.: Веселка, 1989. – С.34-246 (чит. зал 1 корп.).

 4. Кравцов Н.И., Лазутин С.Г. Русское устное народное творчество. – М.: Высшая школа, 1977. – С.96-121 (чит. зал 1 корп.).

 5. Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. – М.: Изд-во восточной литературы, 1958. – 264 с. // (чит. зал 1 корп. або http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/melet3/index.php).

 6. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Propp/index.php, http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Propp_2/index.php

 7. Сабат Г. Жанрова стереотипiя. Таксономiя казок Iвана Франка // http://www.slovoichas.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=34Питання для перевірки знань

 1. До якої групи жанрів фольклорної прози належить казка?

 2. Звідки походить термін «казка»?

 3. Назвіть жанрові ознаки казки. Яку з них вважають домінантною?

 4. Дайте визначення казки.

 5. Які існують найпоширеніші класифікації казок?

 6. Хто з науковців склав міжнародний покажчик казкових сюжетів?

 7. Які фольклористи досліджували проблему походження казки? Назвіть їхні праці.

 8. Які форми міфологічного мислення відбилися в казках?

 9. У чому полягають відмінності казки й міфу?

 10. Назвіть міфологічні образи (міфологеми) в казках.

 11. Які язичницькі ритуали відображені в казках?

 12. Поясніть сутність «мандрівних» казкових сюжетів. Представники якої з наукових шкіл фольклористики запровадили цей термін до науки? Як пояснюють спільність казкових сюжетів різних народів представники інших наукових шкіл фольклористики (міфологічної, антропологічної, історичної тощо)?

 13. Яке походження анімалістичних казок?

 14. На які групи поділяються анімалістичні казки?

 15. У чому своєрідність образу тварини в анімалістичних казках?

 16. Які особливості композиції і стилю анімалістичних казок?

 17. Назвіть риси поетики кумулятивних казок.

 18. Дайте визначення чарівних (фантастичних) казок. Яка природа вимислу в них? Чи можна всі чарівні казки зарахувати до героїко-фантастичних?

 19. Які архаїчні образи збереглися в чарівних казках?

 20. На які типи поділяються персонажі чарівної казки?

 21. Опишіть схему сюжету чарівної казки, складену В.Проппом.

 22. Які символи використовуються в чарівних казках?

 23. Що таке казкові формули? На які групи вони поділяються?

 24. Чому побутові казки також називають «новелістичними»?

 25. На які групи поділяються побутові казки?

 26. Які персонажі характерні для побутових казок?

 27. Які українські письменники використовували сюжети народних казок у своїй творчості?

 28. Хто з науковців ХІХ століття збирав і видавав українські народні казки?

 29. Які дослідження вчених ХХ століття про українську народну казку вам відомі?

 30. У якому класі вивчаються українські народні казки? З якими теоретичними відомостями знайомляться школярі?

Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifsk -> zltl -> folk
ifsk -> Лекція 1 Теорія виховання як наука й навчальна дисципліна
ifsk -> Інститут філології та соціальних комунікацій
ifsk -> Тема. Навчальний текст як основна форма організації мовлення вчителя-словесника
ifsk -> Кафедра іноземних мов
ifsk -> Форма № н 04 Бердянський державний педагогічний університет
folk -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
zltl -> 14. Рекомендована література Базова
zltl -> Програма іспиту з дисципліни «Шкільний курс світової літератури та методика його викладання»

Скачати 37.96 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка