Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської радиСкачати 335.72 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір335.72 Kb.
#31170
ТипНавчально-методичний посібник

Управління освіти

адміністрації Київського району

Харківської міської ради

Харківська загальноосвітня школа Ι-ΙΙΙ ступенів №164


Харківської міської ради Харківської області

Модульно-розвивальне навчання:

психомистецькі технології

розвивальної взаємодії


Секція історія України

ТЕМА: „Наддніпрянська Україна у

II пол. XIXст.”

Харків 2013

Рекомендовано науково-методичною радою школи протокол №4 від 26.12.2011 року

Рецензент: Чухно В.В., директор ХЗОШ №164 , кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»,педагогічне звання «учитель-методист».

Автор-упорядник : Петрук Ю.А, учитель історії та правознавства ХЗОШ №164, кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії».

Кулик В.І., учитель історії ХЗОШ №164, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

Навчально-методичний посібник містить розробки занять за психомистецькими технологіями модульно - розвивальної системи навчання :освітній сценарій розвивальної взаємодії учитель - учень, програма самореалізації особистості учня з теми «Наддніпрянська Україна у ІІ пол.. ХІХ ст.»» для 9 класу, які допоможуть учневі сприяти комплексному розвиткові дитячої особистості та виявлення професійної компетентності в умовах безперервної освіти за технологіями модульно - розвивальної системи навчання з історії України.

. Формат 60х84/16

Гарнітура Times New Roman

Друк офсетний

Папір офсетний

Тираж 10 примірниківПередмова

Навчання за модульно - розвивальною системою вимагає від педагогів створення необхідних і достатніх умінь для розвитку особистості кожного учня. Зміст розробки освітнього сценарію відповідає загальному напрямку сучасних досліджень. Готуючись до проведення уроку, викладачі часто покладаються на ті методи навчання, які є консервативними, але, як свідчить практика, менш продуктивними у здобутті нових знань вмінь і навичок.

Проте, дослідження свідчать, учні під час навчання набагато ефективніше засвоюють матеріал, якщо під час опрацювання цього матеріалу використовують різні види діяльності. А саме: інноваційні уроки відкривають нові можливості для опрацювання теоретичного матеріалу, та набуття компетенцій під час виконання практичних завдань; сприяють підвищенню зацікавленості учнів, стимулюють безперервний процес самовдосконалення та самореалізації у ході розливальної взаємодії.

Розробка цих занять стане у пригоді учителям історії, які викладають курс історії України в 9-х класах.

ОСВІТНІЙ СЦЕНАРІЙ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
9-й КЛАС

ТЕМА: „Наддніпрянська Україна у II пол. XIXст.”

Готуючись до проведення уроку, викладачі часто покладаються на ті методи навчання, які є консервативними, але, як свідчить практика, менш продуктивними у здобутті нових знань вмінь і навичок.

Проте, дослідження свідчать, учні під час навчання набагато ефективніше засвоюють матеріал, якщо під час опрацювання цього матеріалу використовують різні види діяльності. А саме: і читати, і писати, і залучатись до проблеми, спостерігати, мати змогу використовувати нові знання та навички. Розробка цього заняття стане у пригоді педагогам, які цікавляться інноваціями в педагогічній діяльності.

Граф-схема навчальних модулей
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У II п.XVIII ст.-поч XXст.

52


Наддніпрянська Україна у складі Російської імперії у II п.XVIII ст.-почXXст
Західноукраїнські землі у складі Австрії у II п.XVIII ст.-почXXст
1.1

Ліквідація

Російською

імперією української

державності

Українські

Землі у

II п.XVIII ст.Культура

України у

II п.XVIII


1.2

Українські землі у складі Російської імперії

напр. XVIII ст.-почXX ст..


1.3

Наддніпрянська Україна

У II п. XIXст.

Культура України У II п. XIXст
1.4

Наддніпрянська Україна I п. XX ст.

У Культура України у I п. XXст

1.5

Західно


українські землі у

II п.XVII- I п XIX ст.

Культура України кінця

XVIII ст.-поч. XX ст..1.6

Західно


українські землі у

складі Австро-

Угорщини у II п. XIXст


1.7

Західно


українські поч. XX ст..

землі
Етапи навчальних міні-модулей

Ч-Е – чуттєво-емоційний

У-М - установчо-мотиваційний

З-П – змістовно-пошуковий

К-С –контрольно-смисловий

А-П - адаптовано-перетворюючий

С-У - системно-узагальнюючий

К-Р –контрольно - рефлексійний

Д-Е – духовно-естетичний

Дата
Ч-Е

11121

У-М

112111
З-П

1

2
1


11
12
К-С
111122

А-П1
11111

С-У1
1


211К-Р1
111Д-Е


11Рекомендації

Залік

Залік

Залік

ПриміткиСтруктурно-часова модель

Тема: ”Наддніпрянська Україна у ІІ пол. XIX ст.”


Дата

етап

Кількість

м/м


Зміст

Мета.

Завдання.Вид с\р учнів

Д\з
У-М

1\30

Наддніпрянська Україна напередодні реформи 1861р.

1)Сформувати в учнів систему знань про розвиток економіки в Україні напередодні реформи 1861р.

2) Сформувати уявлення про фактори, що поглиблюють кризу кріпосницької системи.

3) Вдосконалити навички з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки історичних подій.


1Діти висувають припущення гіпотези


Опрацювати підручник, додаткові матеріали з Вікепе

дії

З-П

2\30

Скасування кріпацтва. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70рр. XIXст.

1)Особливості селянської реформи «Пруський шлях» розвитку товарно-грошових відносин в сільському господарстві.

2)Сформувати систему знань про основні положення реформ 60-70рр.

3) Вдосконалити вміння аналізувати взаємозв’язок історичних подій та процесів


1Запис визначення терміну реформи

2 Робота із логічним ланцюжком реформ

3 Заповнити таблицю „Скасування кріпацтва”

4 Заповнити таблиці міні-підручника
Опрацювати документи:-«Маніфесту 19 лютого 1861 року», проаналізувати наслідки реформ: земсь

кої, юридичної, військової, освітянської для подальшого розвитку Українських земель.


К-С

3\30

Економічний розвиток Наддніпрянщини у 60-70рр.XIXст.

1)Ознайомити учнів з особливостями аграрних відносин в пореформну добу.

2)Навчити порівнювати теми Західноукраїнські землі після реформи 1848р. та Наддніпрянщина після реформи 60-70рр.XIXст.

3)Навчити працювати із статистичними даними, як з історичним джерелом.


1Проаналізувати статистичні дані, зробити порівняльний аналіз.

2.Заповнити таблицю „права та свободи українців в пореформну добу та після революції”Скласти порівняльну таблицю економічного розвитку українських земель.

А-П


3\30

Суспільно-політичний та національно визвольний рух к.50-60-х рр.XIXст.


1)Навчити оцінювати умови розвитку суспільно-політичної думки в Україні в 50-60р.р.XIXст.

2)Сформувати патріотичне відчуття на основі аналізу досягнень історичних постатей.


1Знайти відповідність визначень та понять


Діяльність українського та всеросійського селянського та національно-визвольного рухів на території Наддніпрянської України


С-У

1\30

Суспільно-політичний рух у 70-90рр.XIXст.

1)Навчити порівнювати суспільні течії50-60-х та 70-90-х рр.

2)Сформувати в учнів систему знань та уявлень про діяльність громадських організацій та політичних партій.

3)Навчити відокремлювати діяльність громадських організацій та політичних партій.


1Диспут за темою „Фактори, що ускладнювали діяльність суспільних організацій в Наддніпрянщині у II п. XIXст.

Історичні постаті видатних діячів України в 70-80 -90 роки ХІХ ст.

Підготувати реферати.


К-Р

2\30

Тематичне оцінювання.

Узагальнювати та систематизувати знання. Виявити рівень умінь, знань та навичок з даної теми.


Тестове різнорідне

ве завданняСистематизувати знання з пройде

нного матеріалу


Д-Е

3\30

Культура Наддніпрянської України у ІІ пол. XIXст.”.

1) Сформувати в учнів уявлення про розвиток культури на Україні під впливом іноземних держав в умовах культурної, національної та релігійної дискримінації

2) Розглянути розвиток науки, драматургії, архітектури, музики та освіти.

3) Вивчення історико-культурницьких постатей, як джерело патріотичного виховання1)Підготовка матеріалів по розвитку мистецтва (бінарний урок з елементами образотворчого мистецтва), літератури бінарний урок з елементамизнань з уроків української літератури)

Підготовка матеріалів з використанням ІКТ


Установчо-мотиваційний

міні-модуль

Хід розвивальної взаємодії

Алгоритм розливальної

взаємодії

Відстеження

емоційного

стану

Учитель: „Добрий день. Сідайте. Тема, яку ми сьогодні

почнемо розглядати називається :” Наддніпрянська

Актуалізація Україна у II п. XIX ст.” Діти, події, які відбулись на Україні Увага,

мотиваційних в цей період, були дуже значними. Відбулись кардинальні очікування

резервів зміни в системі взаємовідносин між різними верствами невідомого

учня населення, було досягнуто великого розвитку економіки, а

також нових проявів здобула суспільно-політична думка.

Сьогодні ми розглянемо нову еру великих реформ в

Російській імперії, які безпосередньо стосувались і України.

Розкрийте свої міні-підручники запишіть дату і позначте з

яким настроєм ви прийшли на заняття.

Давайте складемо план вивчення теми згідно структурно- часовій моделі навчального модуля.

(Планування роботи)

на установчо-мотиваційному етапі ми будемо висловлювати

припущення, визначимо основні поняття. Згідно структурно- часовій моделі цей етап триває 2 міні-модулі


на змістовно-пошуковому етапі ми будемо з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки між подіями та процесами, аналізувати, робити висновки. Цей етап триває 3 міні-модуля.
мета контрольно-смислового етапу – оцінювати правильність розуміння набутих знань, вчитись самоконтролю Цей етап триває 3 міні-модуля

на адаптивно-перетворюючому етапі будемо вчитися застосовувати свої знання на практиці, розвивати самостійність та творче мислення.

Для цього ми використаємо 3 міні-модуля.

на системно-узагальнюючому етапі спробуємо застосувати свої знання на практиці у типових і нетипових ситуаціях. Цей етап триває 1 міні-модуль


на контрольно-рефлексійному етапі ми проведнмо підсумкове оцінювання рівня оволодіння знаннями, нормами та цінностями. Він триватиме 2 міні-модуля

на духовно-естетичному етапі ми розглянемо розвиток культури на Україні, проаналізуємо, які фактори іноземного втручання вплинули на розвиток цієї сфери життя, „познайомимось„ з видатними діячами культури того періоду. Тривалість цього етапу 3 міні-модуля.


Учитель : „Почнемо вивчення теми, пригадавши основні особливості розвитку Українських земель в складі Російської імперії. Відкрийте свої міні- підручники і підкресліть ті аспекти розвитку, які поглиблювали кризу кріпосницької системи на Україні в межах Російської імперії.( Завдання №3 ).

Учитель: „Отже, розвиток Наддніпрянської України повністю залежав від царської імперської політики, але зовнішньополітичні фактори, такі як розповсюдження в Європі демократичних ідей, зародження капіталістичних

відносин , участьРосії у війні з Турцією – все це впливиє на поглиблення кризи

кріпосницької системи та вимагає змін. Як нам вже відомо, зміни в суспіль

стві відбуваються через проведення реформ або революційним шляхом.

Як ви вважаєте який засіб вирішення проблеми забезпечує більш ефективне

забезпечення очікуваного результату? ( Коло ідей.)Змістовно-пошуковий міні-модуль

(2/30 хв.)
привернення Використовуючи історичну карту простежити

уваги динаміку селянських рухів та повстань на напруження

учнів Наддніпрянській Україні.

до змістового

модуля Учитель:” За отриманими даними можна сказати ,

що кількість невдоволених, готових до збройної боротьби

селян переважала у Наддніпрянській частині України. Відповідно можна зробити висновки, що кількість не задово лених своїм економічним та соціально-економічним ста новищем тут було набагато більша. В цей період в Європі в цілому і в Російській імперії також відбувся промисловий переворот .

Запишіть в своїх міні-підручниках визначення промислового перевороту.

( Завдання №4).

А тепер давайте з”ясуємо зв”язок цього явища з не обхідністю зміни феодально-кріпосницьких відносин в Російській імперії .

Подивіться у своїх міні-підручниках (завдання №5) багато ланцюжковий зв”язок та поясніть, яка взаємодія між всіма цими процесами.

Учні висловлюють свої думки та припущення.Учитель:” Отже, вихід із земельної кризи із урахуванням

Інтересів всіх верств населення можна було провести шляхом реформування.


Завдання:” Згідно схемі , яка є на дошці запишіть, які результати від проведення реформ очікували різні верстви населення.
Скасування кріпосного права

Соціальний прошарок

Очікувані результати

Поміщики
Промисловці
Студенти
Селяни
Укр.Інтелігенція

Використовуючи текст підручника самостійно опрацюйте

параграф 22 та дайте відповідь на питання : Чи всі очікувані

результати були виправдані , і чи був той прошарок населення

який залишився незадоволений результатом проведення реформи

( Учні висувають припущення. )
Після аграрної реформи 1861р. процес подальших змін

в суспільстві стає неминучим Відміна кріпосного права,

отримання селянами певних прав та свобод забов”язує

царський уряд розширити спектр змін та провести ще

ряд реформ:
1864р. Судова реформа

1864р. Земська реформа

1864р. Освітня реформа

1865р. Цензурна реформа

1870р. Реформа міського самоврядування

1874р. Військова реформа.


Завдання: користуючись текстом під ручника заповніть таблицю в своїх міні-підручниках ( завдання №6)

До дошки викликається один учень, який виконує це завдання, а потім учні обговорюють результати, аргументують свій вибір.

Демократичні реформи

Недемократичні реформиОтже ми бачимо, що аграрна реформа потягла за собою

Цілу низку змін та перетворень в суспільстві, які в більшості

своїй мали демократичний характер. А як же фактично зміни

лось життя українських селян?

Зверніть увагу на схему, яка представлена на дошці:
Розподіл земель після реформи 1861р.

46,6% - поміщикам

45,7% - селянам

7,7 % - державі та церкві
7,7%
Проаналізуйте ці дані та з’ясуйте, яка кількість землі на душу населення була відчужена селянам у порівнянні із залишившимися поміщицьким землеволодінням.

Учні: селяни були малоземельними, бо основні землі належали поміщикам.

Учитель: Підведемо підсумок: мету заняття досягнуто.

Визначте, які труднощі виникли у вас в процесі виконання завдань

Запишіть домашнє завдання.

Пропедевтичне - прочитати параграфи 22 -24, усно відповісти на питання, домашнє підготувати доповіді на тему: „Розвиток залізничного транспорту”,

завдання „ Внутрішня та зовнішня торгівля”.
Контрольно-смисловий

(3/30)

Учитель: проведення аграрної реформи 1861р. відміна кріпосного права дали поштовх до бурхливого розвитку економіки. Перед вами на дошці представлені схеми та таблиці, які характеризують зміни, що відбулись в різних напрямках в наслідок проведення реформ. Подивіться, будь ласка, та проаналізуйте як пов”язані між собою ці галузі та динаміка зростання їх показників із наслідками вищезгаданої реформи.
1. Зростання мережі залізниць у Наддніпрянській Україні

Верст
8,41 тис


4,5 тис


196

Рік

1865 1879 1900


2. Розвиток міст Наддніпрянської України в IIп. XIXст.


Кількість міського населення, тис. жтелів

Кількість містДо 10

10-20

20-50

50-100

100-200

понад 200
усього

 1. р. 1897р.
 1. 51

24 48

8 19

4 8

1 2

- 2
129 130

3. Внесок Донецькогокам”новугільного басейну в

загальноімперський видобуток
Діти висловлюють висновки, аналізують дані, підтверджують спілкування, захоплення свої слова статистикою. бажання процесом роботи ділитись думками
Учитель: незважаючи на позитивну динаміку розвитку

економіки, російський імперіалізм штучно стримував

ті галузі, які успішно розвивались на безпосередньо російсь

ких територіях.Завдання: Наведіть приклади тих галузей, які розвивались

В Російській імперії, використовуючи українські ресурси.


Учень: ці галузі переважно важкої промисловості, машино

будування, сталеплавильна промисловість. Україна в основ

ному використовувалась Як аграрно-сировинний придаток Росії.

Учитель: отже, ми бачимо, що реформа, яка змінила аграрні

відносини, в цілому позитивно вплинула на темпи розвитку

економіки. Але як же змінилось безпосередньо життя звичай

них українських селян?Завдання: Прочитайте уривок з документу за підручником

Стор.170 „Вісті з Бразилії”, уривок із статті „ Громадський голос”

та охарактеризуйте становище селян в по реформену добу.

Яким чином намагалися селяни вирішити свої проблеми?


Учні: висувають припущення, аналізують, роблять висновки.
Учитель: важке становище більшості селян, а бідняцькі гос

подарства складали 50-55 %, також демографічний вибух

спричинили появи трудової еміграціїю
Трудова еміграція – переселення українського народу до Канади,

США, Бразилії, Австралії у пошуках роботи.
Демографічний вибух – швидко зростаюча кількість населення.

Учитель: Відкрийте свої міні-підручники та виконайте завдання №7.

Вчитель: А тепер вам пропонується стати безпосередніми учасниками тогочасних подій та з точки зору різних верств населення оцінити ситуацію та висловити власні думки та пропозиції.

Клас об”єднується в 2 групи, кожна з яких виступає від імені

поміщиків та від імені селян. Обирається журналіст. Який бере

інтер”ю та вислуховує думки з обох сторін стосовно кожного

питання.

Питання для інтерв”ю:


 1. Як ви вважаєтє , які саме проблеми вирішила аграрна реформа?

2. Які проблеми залишилися?

3. Яке значення для вас мала реформа?

4. Чи виправдали реформи сподівання та очікування суспільства?

Учитель: таким чином, ми бачимо, що селянська реформа мала

половинчастий характер, але це був гігантський крок уперед,

що створив умови для швидкого економічного прогресу.

Учитель: сучасні проблеми на Україні, а саме непорозуміння

Сходу і Заходу є наслідками різних умов історичного розвитку

цих регіонів. Як нам вже відомо, Наддніпрянщина входила до

складу Російської імперії, тоді як Галичина, Буковина та Закарпаття належали Австро-Угорській імперії. Революційні події

1848-49рр. в Австро-Угорщині мали для українського населення

таке ж велике значення, як і реформи 1861р. в Російській імперії.Завдання: перед вами на дошці таблиця, яка відображає певні

наукових знань зміни, що відчули на собі українці. Позначте в зошитах

на практиці „+” або „-„ правильність стверджувань та проаналізуйте в якому з регіонів складаються більш сприятливі умови для економічного

розвитку та суспільно-політичної думки.
Права та свободи українців

В пореформну та після революційну добуНаддніпрянська Україна

Західноукраїнські землі

Особиста свобода
Свобода слова та друку

Свобода зборів

Виборче правоУчитель: підведемо підсумок уроку. Мету заняття досягнуто.

Запишіть домашнє завдання: прочитати параграф 21-24.
Адаптивно-перетворюючий

(3/30)
активізація Учитель: діти, сьогодні ми з вами спробуємо, використовуючи

пізнавальних набуті знання з теми, адаптувати свої ідеї до соціальної практики . мобілізація

процесів Під час вивчення теми ми з вами з”ясували, які економічні зміни розумових

відбулись після реформ 60-70рр. XIX ст. ,але поряд із покращень здібностей

ням економічного розвитку, відбувається пожвавлення суспільно-політичної думки. Виникають різноманітні громадські організації,

які займаються національними питаннями на Україні.Завдання: За допомогою підручника заповніть таблицю в своїх

міні-підручниках завдання №8.


Учитель: Безумовно активізація культурно просвітницького руху турбувало російський уряд, що спричинило до видання двох зако

нів: Валуєвського циркуляру та Ємського указу.Завдання: за допомогою підручника порівняйте Валуєвський циркуляр та Емський указ

Учні: Порівняно із Валуєвський циркуляром Ємський указ процесом Мав більш негативні наслідки для розповсюдження просвітницьких роботи ідей серед українців, бо Валуєвський циркуляр лише обмежував використання української мови, а Ємський указ взагалі забороняв її використання.

Учитель :Отже, стає зрозуміло, що розвиток суспільних організацій на Україні, викликає жорсткий опір з боку царського уряду.

А тепер, вам пропонується виконати наступне завдання: запишіть а напротикожного запропонованого висловлювання назву тієї громадської організації, про яку йдеться мова.


Цей рух був притаманний українським землям, що входили до складу Російської імперії і основним видом його діяльності було збирання етнографічних даних та публікація українського фольклору.

-- Цей суспільно-політичний рух Східноукраїнських земель першим мав не лише культурно-просвітницькі цілі, а й політичні: здобуття самостійності та незалежності.

В своїй діяльності вони дуже багато уваги приділяли

розповсюдження освіти на українській мові, перші відкрили недільні школи.

Це був загальноросійський рух, який мав на меті здобуття загального блага, без урахування національних особливостей.

Діяльність цих організацій спровокувало видання Емського і Валуєвського указів.Вчитель: Підведемо підсумок виконаного завдання. ( перевіряє правильність виконаної роботи)
Системно-узагальнюючий

(1\30)

творче Учитель: Діти, сьогодні ми з вами спробуємо застосувати набуті знання радість

перенесення на практиці. Для цього вам пропонується наступне завдання: творчої

знання Аналізуючи діяльність лідерів громадських організацій спробуйте діяльності аргументовано дати оцінку, які кроки що до досягнення мети

у нові умови ви схвалюєте, а які засуджуєте, і чи є у вас власне бачення вирі

шення назріваючих проблем. Що ускладнювало реалізацію цілей

суспільних організацій у Наддніпрянській Україні у IIп. XIXст.”


Контрольно-рефлексійний

(2\30)

Вчитель: Діти, сьогодні ми перевіримо з вами рівень засвоєння та

оцінювання вивченої теми ”Наддніпрянська Україна вIIп. XIX ст.”

Для цього пропоную вам виконати різнорівневі завдання за варіантами Рівень складності ви обираєте самі.

Варіант 1.1 рівень

1. Аграрна реформа 1861р. проведена на основі:

а) революційного виступу селян

б) указу царя

в) проекту ліберальних поміщиків
2.Всеукраїнська студентська організація створена в Києві в к. XIX ст.

отримала назву:


а) „Громада”

б) „Молода громада”

в) „стара громада”

2 рівень
1. Дайте визначення

трудова еміграція_____________________________________

_____________________________________________________

2.Укажіть дату та подію.

____________________________-- Кримська війна

3.1861р.____________________________________ .3 рівень
1. Заповніть таблицю „реформи 60-70рр. в. XIX ст.”

Назва, рік

Основний зміст

Судова

Земська
Міського самоврядування
2 Стисло схарактеризуйте особливості спеціалізації сільського

господарства України др. пол. XIX ст.


4. рівень:

1 За наведеним фрагментом визначте, чим викликана поява даного

документу. Який характер він мав?

„.... Видачу заробітної плати треба провадити не рідше ніж раз на

місяць, якщо найм укладено на термін більше місяця, і не рідше ніж

двічі на місяць – при наймі на невизначений термін. Ведеться особи

ва книга розрахунків з робітниками. Розплата з робітниками замість

грошей купонами, умовними знаками, хлібом, крамом забороняється.

2 Уявіть себе членом „молодої громади” , які аргументи ви наведете

у свій захист порівняно із діяльністю „старих громад”?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
Варіант 2

1 рівень:

1Війна, що відбулась напередодні реформи 1861р. :

а) Північна

б) Кримська

в) Вітчизняна

2 Найбільш авторитетна громода 1870р. знаходилась:

а) в Одесі

б) в Києві

в) в Петербурзі

2 рівень

1 Дайте визначення :

Викупні платежі________________________________________

________________________________________ 1. Укажіть дату та подію

_______________ -- судова реформа

1870р. --________________________________________________

______________________________________________________

3 рівень

1 Заповніть таблицю „реформи 60-70рр. в. XIX ст.”Назва, рік

Основний зміст

Військова
Фінансова
Шкільна
2.Стисло схарактеризуйте народницький рух в Україні 70-80 рр.

XIX ст..


__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

4 рівень

1 За наведеним фрагментом назвіть пункти програми громадівців,

висвітлені в документі:

„ У майбутньому Слов”янському Союзі, в який ми віримо і якого

сподіваємося, наша південна Русь повинна становити окрему держав

ну цілість на всьому просторі, де нарід говорить українською мовою з

збереження єдності (з Росією) заснованої не назгубній, мертвій

централізації, але на власній свідомості рівноправності і своєї влас

ної користі ... Нехай ні росіяни, ні поляки, не вважають своїми земель

заселених нашим народом.”


2 Продовжте думку: „Розвиток капіталізму в сільському господарстві

України після скасування кріпацтва мав свою специфіку...”

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Ремарка. Учні виконують завдання. За дві хвилини до перерви вчитель

збирає роботи; підбиває підсумки заняття

Учитель: Діти, чи досягли ми мету нашого завдання.

Учні відповідають.Учитель: В міні-підручниках відмітьте, який ви маєте настрій, які труд

нощі виникли у вас під час вивчення теми. Запишіть домашне завдання:

повторити тему „Наддніпрянська Україна вIIп. XIX ст.”

До зустрічі, на все добре!
Духовно- естетичний
Ремарка: клас об”єднується в чотири групи і кожна працює над

Окремою темою: „ Освіта”, „Наука”, „Література”, „Живопис”

Кожна група опрацьовує надану тематику та фіксує висновки у вигляді

таблиць.


Група №1

Назва навчального закладу

Рік заснування

містоГрупа №2 ТАБЛИЦЯ №2

Галузь знань

Прізвище вченого

Йог внесок у розвиток наукиГрупа №3 ТАБЛИЦЯ №3

Прізвище митця

Його визначні твори

Проблематика творів та стиль письма
Група №4Прізвище митця

Назва роботи

Країна та назва музею де експонуються твори

Вивчення нового матеріалу відбувається під час роботи з підруч

ником та фотоілюстраціями.

Після закінчення опрацювання теми відбувається презентація своєї

роботи, обмін питаннями, захист своєї тематики.

Учитель: Сьогодні ми розглянули лише окремі аспекти формування

української культури др.пол.XIX ст., тому не можемо остаточно стверд

жувати про її розвиток у цей період. Це лише невеличкі фрагменти того

монолітного культурного пласта, який створили українські культурні діячі.

Діти, підведемо підсумок заняття: мету досягнуто. Запишіть домашнє

завдання : опрацювати стор. 245-258 у підручнику.Міні- підручник

з історії

Тема „ Наддніпрянська Україна у II пол. XIXст.”


 1. Дата ------------

 2. Який ти маєш настрій
а) поміщицьке земевлеволодіння

б) бурхливий розвиток економіки

в) посилення антикріпосницького руху селян

г) польське повстання

д) державні селян 1. Промисловий переворот --- ____________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________ 1. Розвиток промислового перевороту –

А)зростання виробництва –

Б) необхідність розширення нових умов ( капіталістичних відносин) для його розвитку –

В) неможливість їх зростання в умовах феодального гніту – криза феодально – кріпосницької системи

Г)– неминучість їх знищення.
6. Реформи 1860-1870 рр.:
Демократичні: Не демократичні:

_____________________ _____________________

______________________ _____________________

______________________ _____________________

______________________ _____________________

______________________ ______________________
7. З перелічених факторів підкресліть об”активні причини трудової

еміграції із Наддніпрянщини:

- демографічний вибух

- малоземелля

- відкриті кордони

- пошук заробітків

- прагнення побачити світ

8. Суспільно-політичний рух на Україні у II п. XIX ст.Назва організацій

Учасники

Діяльність


Братства
Молоді громади
Братство „Тарасівців”
Народники9 Який ти маєш настрій

Література

   1. Загвязінський В. І. Теорія навчання. Сучасна інтерпретація.- М.:Академія, 2001

   2. Розвиток критичного мисленя у навчанні різних предметів. Методична система проектую- К.,1998СотніченкоВ. Виховання толерантності на уроках історії//Історія в школах України.- 2000.-№2.-С.31-36.

   3. Українська історична дидактика. Міжнародни діалог.- К.,2000.

   4. Шамова Т .І. Модульне навчання (в школе): сутність, технологія // Біологія в школе.- 1994.-№5.-С. 45.

   5. Щербо І Н. Технології розвитку рефлексивного мислення// Викладання історії в школі.- 2001.-“№2.-С.50-53.

   6. Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання6принципи, умови, забезпечення. К.Правда Ярославичів, 1997

Скачати 335.72 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка