Урок в 7 класі по темі «Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску»Скачати 76.51 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір76.51 Kb.
#27434
ТипУрок


Нетребенко Маргарита Аркадіївна,

вчитель фізики та інформатики

Хутірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Черкаської районної ради

Черкаської області
Урок в 7 класі по темі «Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску»

(за новою програмою)

Мета уроку:


 • Навчальна - сформувати в учнів поняття про тиск як про фізичну величину та одиницях тиску; дослідити на уроці залежність тиску від сили тиску та від площі поверхні; навчатися застосовувати знання про тиск у повсякденному житті;

 • Розвивальна - розвивати спостережливість і логічне мислення, вміння формулювати висновки та робити узагальнення;

 • Виховна - виховувати почуття власної безпеки при користуванні побутовими приладами.

Обладнання: дерев’яні бруски, набір важків, ванночки з піском, цвяхи, комп’ютер, вчительська презентація, мультимедійна дошка, дидактичні картки.

Основні поняття: тиск, сила тиску, площа поверхні

Тип уроку: засвоєння нових знань

План уроку

 1. Організація навчальної діяльності.

 2. Мотивація (Гра „Доміно”)

 3. Оголошення теми уроку.

 4. Проблемні ситуації.

 5. Вивчення нового матеріалу.

 6. Розв’язування задач.

 7. Підсумки уроку. Рефлексія

 8. Домашнє завдання.

Організація навчальної діяльності.

Привітання. Перевірка відсутніх.

 Мотивація уроку

 Гра „Доміно” ( Групова робота)

Клас об’єднується у 4-5 груп. Кожна група отримає картки з запитаннями. Необхідно швидко скласти картки за принципом доміно і записати ключові літери у таблицю на дощці. Переможе та група, яка складе повністю слово, надавши правильні відповіді на усі запитання.


1

2

3

4

 

 

 

 

 Отже, тема нашого уроку „Тиск” (слайд 1)

Оголошення теми і мети уроку (слайд 2,3)

Актуалізація опорних знань.

На попередніх уроках ми визначилися, що результатом дії сили завжди є зміна швидкості або деформація тіла чи частин тіла.

Чим більша сила діє на тіло, чим більше зміна швидкості(слайд 4).

Створення проблемних ситуацій(слайд 5,6 )Чому людина одягнувши лижі, не провалюється на снігу? (Відповідь – чим більша площа поверхні, тим менша вага приходиться на одиницю площі).

Навіщо цвяхи та булавки роблять з гострими кінцями з однієї сторони?

Звісно, ми знаємо, що результат дії сили залежить від модуля сили, напрямку дії сили та від точки, до якої цю силу прикладають. (Відповідь - Результат дії сили залежить від площі тієї поверхні, перпендикулярно до якої вона діє).

Цей висновок підтверджений досвідом. Тому при розрахунку дії багатьох інструментів і механізмів важливо знати не тільки силу, з якою одне тіло діє на інше, але й площу, на яку діє сила. Давайте проведемо наступний дослід (слайд 7).
Рис. 1.

Візьмемо дошку і заб’ємо в неї цвяхи. Зануримо дошку в пісок, спочатку гострими кінцями цвяхів, потім – тупими (як показано на малюнку). Для кращого ефекту використаємо вантаж масою 100г. В першому варіанті ми побачимо, що дошка занурилася глибше, аніж у другому, хоча використана одна і та сама дошка. Це говорить проте, що в обох варіантах одна і та сама вага тіла, але різна площа дії сили. Висновок, який можна зробити: чим менша площа, тим більша сила діє на одиницю площі. Говорять «тіло по різному чинить тиск на поверхню»Вивчення нового матеріалу

Силу, яка діє перпендикулярно поверхні тіла, називають силою тиску (слайд 8).c:\users\comp\pictures\freevideotojpgconverter\тиск сила тиску (21.11.2014 12-43-12)\тиск сила тиску 021.jpg

Тиск — це фізична величина, що показує, з якою силою тіло діє на одиницю площі поверхні перпендикулярно до неї (слайд 9).
Тиск дорівнює відношенню сили до площі поверхні, на яку вона діє, за умови, що поверхня перпендикулярна до напрямку сили і сила розподіляється рівномірно на всю поверхню (слайд 10). Тиск є скалярною величиною, тобто його характеризують тільки числовим значенням. Сила ж тиску, як і будь-яка сила, є величиною векторною.

У Міжнародній системі одиниць (СІ) тиск виражають у Паскалях (Па).

Ця одиниця названа так на честь видатного французького вченого Блеза Паскаля(1623— 1662).

1 Па - це тиск, який створює сила 1 Ньютон на площу поверхні 1 м2.

Тиск в один паскаль — дуже малий тиск. Такий тиск на горизонтальну поверхню площею 1 м2 чинить тіло масою 102 г. (слайд 11)

Частіше на практиці застосовують кратні одиниці: гектопаскаль, кілопаскаль, мегапаскаль.


 • 1 кПа = 1000 Па;

 • 1 МПа = 1000 000 Па;

 • 1 гПа = 100 Па;

 • 1 Па = 0,001 кПа;

 • 1 Па= 0,01 гПа;

 • 1 Па= 0,000001 МПа.

Із визначення тиску випливає, що змінити тиск можна двома способами: змінивши силу тиску або змінивши площу, на яку діє ця сила (слайд 12,13,14). Наприклад, збільшення тиску використовується у побутових інструментах (ножиці, ніж, викрутка тощо ). Зменшення тиску використовується при застосуванні великої техніки типу екскаваторів, комбайнів, вантажних автомобілів.

Також у природі деякі види тварин і рослин мають захисні механізми голки та ікла, які вони використовуються для самозахисту від навколишньої небезпеки.

Властивість тіл здійснювати тиск на поверхні активно використовується в природі і техніці (слайд 15,16).Об’єкти природи і техніки

Величина, Па

Тиск в природі і техніці

Нормальний атмосферний тиск

105

атмосфера

Землі


Мінімальний тиск, досягаємий сучасними засобами

10-13 – 10-14

вакуумна

камера


Тиск колесами луноходу на грунтлунохід

Тиск трактора на поверхню грунтугусеничний

трактор


Тиск колеса легкового автомобіляКолесо легкового автомобіля

Тиск газів в циліндрі двигуна внутрішнього згоранняДвигун внутрішнього згорання


Тиск кінчика осиного жалаоса

Закріплення знань. Розв’язування задач (слайд 17) .

Задача 1. Яку силу тиску і тиск створює на опору площею 400 см2 тіло, маса якого дорівнює 12 кг?

Задача 2. Який тиск чинить ковзаняр масою 60 кг на лід, якщо ширина леза ковзана 4 мм, а довжина леза, що стикається з льодом, 30 см?

Задача 3. Площа дна каструлі дорівнює 1500см2. Обчисліть, на скільки збільшиться тиск каструлі на стіл, якщо у неї налити 3л води?

Підсумки урок (слайд 18).

Вправа «Мікрофон»

Сьогодні я дізнався…

Я зрозумів, що…

Мене зацікавило, що…

В мене виникли труднощі у …

Я б хотів більше дізнатися про…

Мені сподобалося …

Домашнє завдання (слайд 19).

 Література: 1. Божинова Ф.Я., Ненашев І. Ю., Кірюхін М.М. Фізика. 8 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – Харків, Ранок-НТ, 2008. – 256 с.

 2. Усі уроки. 8 клас. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 352 с.

 3. Савченко В.Ф. Уроки фізики у 7-8 класах: Метод. посібник для вчителів/ В.Ф.Савченко, Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко. Фізичні бувальщини: На допомогу вчителю фізики /В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2002. – 320 с.

 4. Ненашев І. Ю. Фізика. 8 клас: Збірник задач / І. Ю. Ненашев.— 5-те вид.— Х.: Веста, 2011.— 176 с.

 Додаток 1.

Гра «Доміно»


Команда № 1
Явище збереження тіла своєї швидкості за відсутності інших тіл

Інертність

Маса

Довжина траєкторії

Шлях

Міра інертності тіла

Міра взаємодії тіл

Сила

Команда № 2
Лінія, вздовж якої рухається тіло

Траєкторія

Зміна положення тіла в просторі відносно інших тіл

Механічний рух

Рух, при якому тіло за однакові проміжки часу проходить однакову відстань

Рівномірний рух

Швидкість

Величина, яка дорівнює відношенню переміщення до часу, протягом якого це переміщення було здійснено

Команда № 3
Сила, з якою тіло діє на опору чи підвіс

Вага тіла

Рівнодійна сила

Сила, яка дорівнює геометричній сумі усіх діючих на тіло сил

Сила, яка виникає у деформованому тілі і намагається повернути його в початковий стан

Сила пружності

Динамометр

Прилад, для вимірювання сили

Команда № 4
Закон ГукаВага тіла

Сила тертя

Сила тяжінняКоманда № 5

(додаткова)
Секундомір

Прилад для вимірювання часу

Прилад для вимірювання маси

Терези

Спідометр

Прилад для вимірювання швидкості

Прилад для вимірювання ваги тіла

Динамометр


Скачати 76.51 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка