Урок за твором Лесі Українки «Давня казка» / В. Барановська // Українська література в загальноосвітній школі. 2012. №3. с. 39-41Скачати 81.48 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір81.48 Kb.
#17219
ТипУрок
Література до книжкової виставки

«Я в серці маю те, що не вмирає...»


 1. Агеєва В.П. Поетеса зламу століть: творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації / В.П. Агеєва. – Київ: Либідь, 1999. – 264с.

 2. Аркушин Г. Варіанти імені, жартівливі прізвиська, псевдоніми та криптоніми Лесі Українки / Г. Аркушин // Дивослово. – 1995. - №2. – с. 15-16.

 3. Бабій Ф. Про назву твору «Лісова пісня» та імена її персонажів / Ф. Бабій // Дивослово. – 1995. - №2. – с.10-14.

 4. Бабійчук Т. Літературна вітальня з героями драматичних творів Лесі Українки / Т. Бабійчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. - №4. – с.32-36.

 5. Бабишкін О. У мандрівку століть: Слово про Лесю Українку / О. Бабишкін. – Київ: Рад. письменник, 1971. – 271с.

 6. Барановська В. Урок за твором Лесі Українки «Давня казка» / В. Барановська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. - №3. – с.39-41.

 7. Бетко І. Драматична поема «Одержима»: проблема морального максималізму / І. Бетко // Дивослово. – 1995. - №2. – с.19-21.

 8. Бичко А.К. Леся Українка: світоглядно-філософський погляд / А.К. Бичко. – Київ: Український Центр духовної культури, 2000. – 186с. – (Духовні скарби України).

 9. Боговін О. Топосна локалізація як засіб характеристики образів-персонажів у драмі Лесі Українки «Камінний господар» / О. Боговін // Слово і час. – 2009. - №11. – с.78-83.

 10. Бойко М.Ф. Леся Українка – продовжувач мовних традицій Т.Г. Шевченка / М.Ф. Бойко. – Київ, 1963. – 43с.

 11. Булаховська Ю. Леся Українка і Марія Конопницька (порівняльно-типологічне зіставлення) / Ю. Булаховська // Слово і час. – 2010. - №12. – с. 40-43.

 12. Вісич О. Нон-фініто у драматургії Лесі Українки / О. Вісич // Слово і час. – 2012. - №2. – с. 9-15.

 13. Волошина Н. Використання образотворчого мистецтва на уроках літератури в умовах профільного навчання (на матеріалі «Лісової пісні» Лесі Українки) / Н. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. - №11. – с.2-5.

 14. Галацька В.Л. Засоби вираження духовного максималізму в драматичній поемі Лесі Українки «Оргія» / В.Л. Галацька, І.В. Біла // Література в контексті культури: зб. наук. праць / Відп. ред. В.А. Гусєв; ДНУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 16, Т.2. – с.24-31.

 15. Глеб О. Проблема гендерних стосунків і жіночої самопожертви у драматичних поемах Лесі Українки «Одержима», «Бояриня», «Лісова пісня» / О. Глеб. – Українська мова та література в школі. – 2011. - №6. – с.36-39.

 16. Голобородько Я. Міфопоетична аура «Лісової пісні» / Я. Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. - №10. – с. 47-48.

 17. Демська-Будзуляк Л. Драма свободи в модернізмі: Пророчі голоси драматургії Лесі Українки / Л. Демська-Будзуляк. – Київ: Академвидав, 2009. – 184с. – (Монограф).

 18. Диба А. Сподвижники: Леся Українка у колі соціал-демократів / А. Диба. – Київ: Основні цінності, 2003. – 173с. – (Спадщина).

 19. Дунай П. «Ізольда Білорука» Лесі Українки: до зрізу аналітичної вертикалі / П. Дунай // Слово і час. – 2009. - №4. – с.21-26.

 20. Жаркова Р. Проекція автора в жіночому письмі, або інтерпретація недитячої (не)казки «Метелик» Лесі Українки / Р. Жаркова // Слово і час. – 2013. - №6. – с.81-86.

 21. Згамбаті Е. Італія Михайла Коцюбинського та Лесі Українки: два обличчя одного міфу / Е. Згамбаті // Всесвіт. – 2007. - №7-8. – с.156-167.

 22. Златогорська Л. Форми трагізму у драмі Лесі Українки «Камінний господар» / Л. Златогорська // Слово і час. – 2011. - №4. – с.28-40.

 23. Зорівчак Р. Рецепція творчості Лесі Українки англомовними літературами / Р. Зорівчак // Дивослово. – 1995. - №2. – с.26-30.

 24. Зюков Б.Б. На сцене и на экране – Леся Украинка / Б.Б. Зюков. – Киев: Мистецтво, 1987. – 236с.

 25. Івченко В. Хелуан, вулиця Рагеб-Паші, 52. Леся Українка в країні пірамід, або Як увічнювали пам’ять про її перебування в Єгипті / В. Івченко // Київ. – 2008. - №2. – с.180-189.

 26. Коваленко Л. «Візьму собі твою співочу душу...» (Утвердження духовно-естетичної сутності людини у драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня») / Л. Коваленко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. - №3. – с.12-15.

 27. Коваленко Л., Щербина Л. Образ матері в поезії Лесі Українки «Колискова» / Л. Коваленко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. - №4. – с.22-24.

 28. Кодак М. Долаючи драматизм життя / М. Кодак // Київ. – 2006. - №2. – с.175-177.

 29. Коломієць В. Мотиви духовного визволення особистості й народу в поетичній драмі Лесі Українки «Бояриня» / В. Коломієць // Рідна школа. – 2001. - №8. – с.66-69.

 30. Косач-Кривинюк О. Леся Українка. Хронологія життя і творчості / О. Косач-Кривинюк; ред. П. Одарченко. – Нью-Йорк, 1970. – 923с.

 31. Костенко А. Леся Українка / А. Костенко; упоряд. В.П. Сичевський. – Київ: А.С. К., 2006. – 512с. – (Життя видатних людей).

 32. Красовська О. Формування стилістичної компетентності студентів-філологів засобами епістолярію (на матеріалі листування Лесі Українки) / О. Красовська // Українська мова і література в школі. – 2012. - №3. –с. 37-39.

 33. Кудрявцев М.Г. «Камінний гість» О.С. Пушкіна і «Камінний господар» Лесі Українки у контексті світової теми / М.Г. Кудрявцев // Зарубіжна література в школах України. – 2009. - №6. – с.2-7.

 34. Литературно-мемориальный музей Леси Украинки в Новограде-Волынском. – Киев: Мистецтво, 1972. – 25с.

 35. Малютіна Н. Драматизація риторичних стратегій тексту у драматичних поемах Лесі Українки (до проблеми художнього мімезису) / Н. Малютіна // Слово і час.- 2010. - №8. – с.71-78.

 36. Михайляк У.С. Антропософські погляди Лесі Українки / У.С. Михайляк // Грані. – 2008. - №5. – с. 54-57.

 37. Михайляк У.С. Світоглядні засади Біблії у творчості Лесі Українки / У.С. Михайляк // Грані. – 2007. - №5. – с. 56-60.

 38. Мірошниченко Л.П. Над рукописами Лесі Українки: нариси з психології творчості та текстології / Л.П. Мірошниченко. – Київ, 2001. – 262с.

 39. Мірошниченко Л. Невідомі автографи Лесі Українки / Л. Мірошниченко // Слово і час. – 2008. - №1. – с.72-78.

 40. Мірошниченко Л. «Се очі з іншої країни...» (з етюдів про фотографії архіву Косачів) / Л. Мірошниченко // Слово і час. – 2010. - №2. – с.35-40.

 41. Мірошниченко Л.П. Трагедізація міфа про зраду («На полі крові» Лесі Українки) / Л.П. Мірошниченко // Слово і час. – 2006. - №2. – с.3-8.

 42. Мірошниченко Л.П. Леся Українка. Життя і тексти / Л.П. Мірошниченко. – Київ: Смолоскип, 2011. – 264с.

 43. Мірошниченко Л. «Еолова арфа» Лесі Українки (невідомий текст) / Л. Мірошниченко // Слово і час. – 2011. - №2. – с.37-42.

 44. Міхно О. Освітня діяльність і педагогічні погляди Лесі Українки / О. Міхно // Українська мова і література в школі. – 2011. - №1. – с. 54-57.

 45. Мороз Л. Леся Українка і християнство / Л. Мороз // Дивослово. – 1995. - №2. – с.4-10.

 46. Мороз Т. Спільне та індивідуальне. Про явища паралельного слововживання у творах Лесі Українки та українських перекладах Біблії / Т. Мороз // Урок української. – 2006. - №11-12. – с.28-31.

 47. Музей-усадьба Леси Украинки в Колодяжном / авт. текста И. Струцюк, И. Чернецький. – Львов: Каменяр, 1976. – 43с.

 48. Мушко О. Семантика «руїни» в екзистенційному вимірі драми Лесі Українки «Бояриня» / О. Мушко // Ужгородський університет. Науковий вісник. – Ужгород, 2005. – Вип.12. – с.130-133.

 49. Овдійчук Л. Леся Українка як науковець / Л. Овдійчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. - №9. – с. 36-38.

 50. Одарченко П. Леся Українка. Розвідки різних років / П. Одарченко. – Київ: Вид-во М.П. Коць, 1994. – 239с.

 51. Петриченко Н. Епістолярій Тараса Шевченка і Лесі Українки на уроках української літератури у 5-8 класах / Н. Петриченко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. - №4. – с.28-32.

 52. Плітка В.В. Місячна тріада в міфопоетиці Лесі Українки «Лісова пісня» / В.В. Плітка // Національний ун-т «Києво-Могилянська академія»: наукові записки. – Київ, 2005. – Т.48: Філологічні науки. – с. 50-55.

 53. Погребенник В. Гуцульщина в наддніпрянській поезії (на матеріалі творів Лесі Українки, Христини Алчевської, Олександра Олеся) / В. Погребенник // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. - №11. – с. 28-30.

 54. Погребенник В. Лірика Лесі Українки та фольклор / В. Погребенник // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. - №3. – с.2-4.

 55. Поліщук О. По-новому про «Лісову пісню» Лесі Українки / О. Поліщук // Слово і час. – 2006. - №10. – с. 81-85.

 56. Поліщук Я. Наближення до трагедії (модус трагічного в національній традиції і драматургія Лесі Українки) / Я. Поліщук // Сучасність. – 2007. - №11-12. – с. 117-125.

 57. Попович Н. Леся Українка. Неоромантизм як основа естетичної позиції поетеси / Н. Попович // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. - №1. – с.11-13.

 58. Радчук В. Рудий Панько Миколи Гоголя в дівчачому люстерку Лесі Українки: конгеніальність тлумачки і звітність репортерів / В. Радчук // Всесвіт. – 2008. - №3-4. – с.188-201.

 59. Ревчук С. «Природа – це казка, яку треба читати серцем» (Особистісно зорієнтований урок за твором Лесі Українки «Тиша морська») / С. Ревчук // Українська література в загальноосвітній школі.. – 2011. - №3. – с. 16-18.

 60. Рисак О.О. Лесин дивосвіт / О.О. Рисак. – Львів: Світ, 1992. – 184с.

 61. Розвозчик М. Мавка – новий тип особистості у драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» / М. Розвозчик // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. - №11. – с.33-35.

 62. Романов С. Драматична поема Лесі Українки «На полі крові» як християнська екзегеза і авторський апокриф / С. Романов // Слово і час. – 2011. - №4. – с.7-19.

 63. Романов С. Смерть і / як творчість у художньому всесвіті митця: Леся Українка / С. Романов // Слово і час. – 2010. - №8. – с. 55-71.

 64. Романов С. Леся Українка – Антон Чехов: психологія, доля, покликання / С. Романов // Слово і час. – 2011. - №2. – с.18-37.

 65. Рута О. Духовний код Лесі Українки (Роздуми навколо драматичної поеми «Одержима») / О. Рута // Київ. – 2006. - №12. – с. 158-160.

 66. Савчук Н., Приходько О. Національне виховання в українській родині (За матеріалами літературно-краєзнавчих досліджень про родину Косачів) / Н. Савчук, О. Приходько // Дивослово. – 1995. - №2. – с. 31-32.

 67. Свириднюк І. Літературний вечір «Ні, я жива, я буду вічно жити!» / І. Свириднюк // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. - №4. – с.42-46.

 68. Святовець В.Ф. Епістолярна спадщина Лесі Українки / В.Ф. Святовець. – Київ: Вища школа. Вид-во при Київському ун-ті, 1981. – 184с.

 69. Сірук В. Наративна стратегія «малої» прози Лесі Українки / В. Сірук // Слово і час. – 2006. - №2. – с. 8-14.

 70. Скупейко Л. Неоромантизм як модерна парадигма української літератури (в рецепції Лесі Українки) / Л. Скупейко // Слово і час. – 2009. - №5. – с.71-83.

 71. Скупейко Л. Творчість Лесі Українки: канони і стереотипи сприйняття (з нагоди 140-річчя письменниці) / Л. Скупейко // Слово і час. – 2011. - №6. – с. 106-110.

 72. Смирнова Г.Ю. Леся Українка про походження та сутність релігії / Г.Ю. Смирнова // Вісник Київського національного ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Філософія. Політологія. – 2003. – с. 18-24.

 73. Ткач Л. Західноукраїнські лексичні елементи в мові Лесі Українки / Л. Ткач // Урок української. – 2006. - №10. – с. 29-35.

 74. Українка Леся. Бояриня: драматична поема / Леся Українка. – Київ: Молодь, 1991. – 93с.

 75. Українка Леся. Вибрані твори / Леся Українка; худож. В.С. Овчинников. – Ужгород: Карпати, 1988. – 246с.: іл. – (Шк. б-ка).

 76. Українка Леся. Драматичні твори / Леся Українка; упоряд. Р.П. Радишевський, О.Ф. Ставицький; худож. В.В. Василенко. – Київ: Дніпро, 1989. – 761с.: іл. – (Б-ка української класики «Дніпро»).

 77. Українка Леся. Лісова пісня / Леся Українка; худож. Н.Й. Лопухова. – Київ: Дніпро, 1964. – 124с.: іл.

 78. Українка Леся. Оргія: драматичні поеми / Леся Українка. – Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 772с.

 79. Українка Леся. Поезія. Драматичні твори / Леся Українка. – Київ: Наукова думка, 2004. – 384с. – (Б-ка школяра).

 80. Українка Леся. Стародавня історія східних народів: репринтне видання / Леся Українка. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2008. – 256с. + XLVIII с.: іл.

 81. Українка Леся: сюжети з життя в ілюстраціях і документах: фотокнига / упоряд.: Н. Чіп, І. Веремєєва. – Київ: Спалах, 2001. – 166с.

 82. Ульянова Г. Інтимна лірика Лесі Українки / Г. Ульянова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. - №5. – с. 19-21.

 83. Філіпчук З. Леся Українка і кобзарство (сценарій літературно-мистецького свята) / З. Філіпчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. - №3. – с. 48-50.

 84. Хороб С. Символ «жертвопринесення» у драматургії Юліуша Словацького і Лесі Українки: фольклорно-міфологічний вимір / С. Хороб // Зарубіжна література в школах України. – 2009. - №5. – с.2-6.

 85. Шморгун О. Гуманістичні виміри свободи в екзистенційній драматургії Лесі Українки та Ж.-П. Сартра / О. Шморгун // Слово і час. – 2010. - №2. – с.41-53.

 86. Щукіна І. Вірш Лесі Українки «У путь: (на мотив Шумана)» - твір відомий і незнаний / І. Щукіна // Слово і час. – 2010. - №6. – с. 61-76.

 87. Щукіна І. Музичні терміни в тексті поетичного циклу Лесі Українки «Сім струн» / І. Щукіна // Слово і час. – 2009. - №4. – с.12-20.

 88. Янчук І. Ідейно-художній аналіз поеми Лесі Українки «Давня казка» / І. Янчук // Українська мова і література в школі. – 2006. - №8. – с. 48-49.

 89. Яструбецька Г. «Одержима» Лесі Українки крізь призму теорії експресіонізму / Г. Яструбецька // Слово і час. – 2011. - №4. – с.20-27.

Скачати 81.48 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка