Уроку Тема уроку Дата планування проведення уроку Дата проведення урокуСкачати 226.04 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір226.04 Kb.
#27132
ТипУрок
Гаврилівська загальноосвітня школа I-III ступенів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора з

навчально-виховної роботи

_______________________Дата

_______________І.М. Малета

Календарне планування

навчального матеріалу

з хімії

на 2014-2015 навчальний рік

Вчитель: Фещук Віталій Валерійович

7 клас

(1 год. на тиждень, разом 35 год., із них 5 год. – резервний час)уроку

Тема уроку

Дата планування проведення уроку

Дата проведення уроку

I - семестр

Вступ

1

Хімія — природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Інструктаж з БЖД.2

Короткі відомості з історії хімії.3

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом.4

Практична робота №1: Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом і нагрівальними приладами. Будова полум'я. Інструктаж з БЖД.Тема 1. Початкові хімічні поняття

5

Речовини. Чисті речовини й суміші.6

Атоми, молекули, йони, хімічні елементи, їхні назви й символи.7

Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва.8

Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів.9

Багатоманітність речовин. Метали й неметали.10

Прості та складні речовини.11

Хімічні формули речовин.12

Валентність хімічних елементів.13

Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.14

Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою.15

Семестрова контрольна робота.Тематичне оцінювання №1

II – семестр

16

Масова частка елемента в речовині.17

Обчислення масової частки елемента в складі речовини.18

Розв'язування задач на визначення хімічних формул за масовою часткою елемента, що входить до складу речовини.19

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.20

Практична робота №2. Дослідження фізичних ї хімічних явищ. Інструктаж з БЖД.21

Фізичні й хімічні властивості речовини. Як вивчають хімічні сполуки та явища. Спостереження й експеримент у хімії.22

Закон як форма наукових знань. Закон збереження маси речовин.23

Хімічні рівняння.24

Узагальнення й систематизація знань. Семінар з теми «Початкові хімічні поняття».25

Контрольна робота з теми: «Початкові хімічні поняття».Тематичне оцінювання №2

Тема 2. Прості речовини метали та неметали

26

Оксиген. Кисень. Склад його молекули, фізичні властивості. Одержання кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатори.27

Хімічні властивості кисню: взаємодія з вугіллям, сіркою, фосфором. Реакція сполучення.28

Практична робота №3. Одержання кисню в лабораторії та вивчення його властивостей. Інструктаж з БЖД.29

Поняття про оксиди, окиснення, горіння. Умови виникнення і припинення горіння.30

Поширеність та кругообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль.31

Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза: взаємодія з киснем, сіркою.32

Поширеність Феруму в природі. Застосування заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах.33

Прості речовини кисень і залізо.34

Семестрова контрольна робота.Тематичне оцінювання №3

35

Підсумковий урок.8 клас

(2 год. на тиждень, разом 70 год., із них 10 год. — резервний час)уроку

Тема уроку

Дата планування проведення уроку

Дата проведення уроку

I - семестр

Повторення основних питань курсу хімії 7 класу

1

Основні поняття хімії. Інструктаж з БЖД.2

Розв’язування розрахункових задач за хімічними формулами.Тема 1. Кількість речовини. Обчислення за хімічними формулами

3

Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Число Авогадро.4

Обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини.5

Молярна маса6

Обчислення за хімічними формулами молярної маси, маси й кількості речовини.7

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів. Обчислення об’єму газу за нормальних умов.8

Відносна густина газів. Обчислення відносної густини газів.9

Розрахунки за хімічними формулами.10

Узагальнення знань з теми: «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами».Тема 2. Основні класи неорганічних сполук

11

Поняття про основні класи неорганічних сполук.12

Оксиди, їх склад, назви, класифікація.13

Кислоти, їх склад, назви, класифікація.14

Солі (середні), їх склад, назви.15

Основи, їх склад і назви. Класифікація основ.16

Фізичні та хімічні властивості оксидів: взаємодія з водою, лугами, кислотами, іншими оксидами. Оксиди в природі. Використання оксидів17

Фізичні й хімічні властивості кислот (дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами та основами, солями). Поняття про ряд активності кислот. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.18

Реакції заміщення й обміну. Використання кислот.19

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.20

Розв’язування розрахункових задач за рівняннями хімічних реакцій.21

Контрольна робота з теми: «Кількість речовини. Обчислення за хімічними формулами. Оксиди. Кислоти».Тематичне оцінювання №1

22

Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів (дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями). Заходи безпеки під час роботи з лугами.23

Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання.24

Поняття про амфотерні основи.25

Техніка безпеки під час роботи з лугами. Використання основ.26

Фізичні й хімічні властивості середніх солей ( взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями).27

Поширення солей у природі та їх практичне значення.28

Практична робота №1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. Інструктаж з БЖД.29

Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук.30

Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук.31

Розрахунки за хімічними рівняннями.32

Семестрова контрольна робота.Тематичне оцінювання №2

II - семестр

33

Загальні способи одержання оксидів, кислот, основ і солей.34

Загальні способи одержання оксидів, кислот, основ і солей.35

Значення експериментального методу в хімії.36

Розв’язання експериментальних задач.37

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції.38

Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук».39

Контрольна робота з теми: «Основні класи неорганічних сполук».Тематичне оцінювання №3

Тема 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва . Будова атома.

40

Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.41

Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени.42

Історія відкриття періодичного закону й періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва.43

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.44

Будова атома: ядро й електронні оболонки. Склад атомних ядер.45

Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи.46

Стан електронів у атомі.47

Будова електронних оболонок атомів. Енергетичні рівні й підрівні.48

Будова електронних оболонок атомів. Енергетичні рівні й підрівні.49

Структура періодичної системи у світлі теорії будови атома.50

Взаємозв’язок між розміщенням елементів у періодичній системі та властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном і Оксигеном.51

Характеристика хімічних елементів за положенням у періодичній системі хімічних елементів і будовою атома.52

Характеристика хімічних елементів за положенням у періодичній системі хімічних елементів і будовою атома.53

Значення періодичного закону.54

Життя і наукова діяльність Д.І.Менделєєва.55

Контрольна робота з теми: «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома».Тематичне оцінювання №4

Тема 4. Хімічний зв’язок і будова речовини

56

Електронна природа хімічного зв’язку.

Поняття про електронегативність.

57

Ковалентний зв'язок, його види – полярний і неполярний. (Утворення ковалентного неполярного й полярного видів зв’язку.)58

Йонний зв'язок.59

Ковалентний полярний і неполярний зв'язок. Електронні формули молекул речовин.60

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.61

Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.62

Ступінь окиснення.63

Визначення ступеня окиснення атомів елементів за хімічними формулами сполук.64

Складання формул сполук за відомим ступенем окиснення атомів елементів.65

Визначення ступеня окиснення атомів елементів в хімічних реакціях.66

Розв’язування розрахункових задач за рівняннями хімічних реакцій.67

Узагальнення й систематизація знань з теми «Хімічний зв'язок і будова речовини».68

Семестрова контрольна робота.Тематичне оцінювання №5

69

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік.70

Підсумковий урок
9 клас

(2 год. на тиждень, разом 70 год., із них 10 год. — резервний час)уроку

Тема уроку

Дата планування проведення уроку

Дата проведення уроку

I - семестр

Повторення основних питань курсу хімії 8 класу

1

Склад і властивості основних класів неорганічних сполук. Інструктаж з БЖД.2

Хімічний зв'язок і будова речовини.Тема 1. Розчини

3

Значення розчинів у природі й життєдіяльності людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини.4

Розчин та його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв'язок.5

Розчинність, її залежність від різних факторів. Насичені й ненасичені розчини.6

Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Поняття про кристалогідрати.7

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів.8

Обчислення масової частки й маси речовини в розчині.9

Приготування розчинів.10

Практична робота №1 «Приготування розчину солі із заданою масовою часткою розчиненої речовини». Інструкція з ТБ.11

Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти.12

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.13

Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти.14

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу.15

Йонні рівняння. Складання йонних рівнянь.16

Практична робота №2 «Реакції йонного обміну в розчинах електролітів». Інструктаж з ТБ.17

Йонні рівняння. Складання йонних рівнянь.18

Практична робота №3 «Розв’язання експериментальних задач».19

Узагальнення й систематизація знань з теми «Розчини».20

Контрольна робота з теми: «Розчини».Тематичне оцінювання №1

Тема 2. Хімічні реакції

21

Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками.22

Реакції сполучення, обміну, заміщення, розкладу.23

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних факторів.24

Тепловий ефект реакції. Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння.25

Оборотні й необоротні реакції. Хімічна рівновага.26

Процеси окиснення, відновлення. Окисники, відновники.27

Окисно-відновні реакції, їх значення.28

Складання найпростіших окисно-відновних реакцій, підбір коефіцієнтів.29

Складання найпростіших окисно-відновних реакцій, підбір коефіцієнтів.30

Узагальнення знань з теми «Хімічні реакції»31

Семестрова контрольна робота.Тематичне оцінювання №2

II - семестр

Тема 3. Найважливіші органічні сполуки

32

Загальні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук.33

Особливості будови атома Карбону в основному та збудженому станах. Утворення ковалентного зв’язку між атомами Карбону. Структурні формули органічних речовин.34

Метан. Молекулярна, електронна і структурна формули метану, поширення в природі.35

Гомологи метану. (Молекулярні та структурні формули, фізичні властивості гомологів метану). Значення моделювання в хімії.36

Хімічні властивості алканів.37

Етилен і ацетилен. (Молекулярні та структурні формули, фізичні властивості.)38

Хімічні властивості алкенів і алкінів.39

Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях. Обчислення об’ємних співвідношень газів за хімічними рівняннями.40

Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях. Обчислення об’ємних співвідношень газів за хімічними рівняннями.41

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Використання поліетилену.42

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Використання поліетилену.43

Бензен як представник ароматичних вуглеводнів. Використання вуглеводнів.44

Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями.45

Контрольна робота з теми «Вуглеводні».Тематичне оцінювання №3

46

Метанол, етанол. Гліцерин.47

Хімічні властивості спиртів.48

Використання спиртів.49

Отруйність спиртів, їх шкідливий вплив на організм людини.50

Оцтова кислота. Функціональна карбоксильна група. Використання оцтової кислоти.51

Хімічні властивості оцтової кислоти.52

Практична робота №4 «Властивості оцтової кислоти». Інструктаж з ТБ.53

Поняття про вищі карбонові кислоти.54

Жири. (Склад жирів, їх утворення). Жири в природі. Біологічна роль жирів.55

Вуглеводи. Глюкоза й сахароза.

(Будова, властивості, застосування.)

56

Крохмаль і целюлоза. (Полімерна будова, властивості, застосування).57

Використання вуглеводів, їх біологічна роль. Загальна схема виробництва цукру.58

Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозв’язок між класами органічних сполук.59

Контрольна робота з теми: «Оксигеновмісні органічні сполуки».Тематичне оцінювання №4

60

Амінооцтова кислота. Її будова і властивості.61

Білки.62

Білки.63

Нуклеїнові кислоти. Біологічна роль нуклеїнових кислот.64

Природні й синтетичні органічні речовини.65

Значення продуктів органічної хімії.66

Контрольна робота з теми: «Органічні сполуки».Тематичне оцінювання №5

Тема 4. Узагальнення знань з хімії

67

Місце хімії серед наук про природу.

Роль хімічних знань у пізнанні природи.

68

Роль хімії в житті суспільства.69

Значення хімічних процесів у природі.70

Підсумковий урок.
10 клас

(1 год. на тиждень, разом 35 год., із них 5 год. — резервний час)уроку

Тема уроку

Дата планування проведення уроку

Дата проведення уроку

I - семестр

Повторення питань курсу хімії основної школи

1

Найважливіші класи неорганічних сполук.

Інструктаж з БЖД.

2

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома і види хімічного зв’язкуТема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки

3

Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини.4

Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену і Карбону. Значення озонового шару для життя організмів на Землі. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Поняття про адсорбцію.5

Основні фізичні та хімічні властивості неметалів.6

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Склад і фізичні властивості хлороводню, добування в лабораторії, взаємодія з водою. Якісна реакція на хлорид-іон.7

Проміжне оцінювання з теми: «Неметалічні елементи та їх сполуки.»Тематичне оцінювання №1

8

Склад і фізичні властивості амоніаку, добування в лабораторії, взаємодія з водою. Солі амонію. Якісна реакція на йони амонію9

Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідроксидів неметалічних елементів.10

Сульфатна кислота і сульфати.11

Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат-іон. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів.12

Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин.13

Нітратна кислота і нітрати, їх поширення в природі. Проблема місту нітратів у харчових продуктах.14

Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблема охорони природи. Роль хімії у розв’язуванні продовольчої проблеми.15

Семестрова контрольна робота.Тематичне оцінювання №2

II - семестр

16

Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі та застосування. Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон.17

Практична робота № 1. Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів.18

Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання.19

Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі.Тема 2. Металічні елементи та їх сполуки

20

Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі та будовою атомів. Метали як прості речовини.21

Металічний зв'язок, металічні кристалічні гратки. Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів та їх сполук у природі.22

Загальні хімічні властивості металів. Корозія металів, захист від корозії.23

Лужні й лужноземельні елементи та Магній. Фізичні та хімічні властивості простих речовин, основний характер їх оксидів та гідроксидів, біологічна роль елементів.24

Лужні й лужноземельні елементи та Магній. Фізичні та хімічні властивості простих речовин, основний характер їх оксидів та гідроксидів, біологічна роль елементів.25

Поняття про твердість води (тимчасову і постійну) і методи її усунення (зменшення).26

Проміжне оцінювання з теми: «Металічні елементи та їх сполуки.»Тематичне оцінювання №3

27

Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні й хімічні властивості алюмінію.28

Амфотерні властивості алюміній оксиду й алюміній гідроксиду.29

Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза.30

Сполуки Феруму (ІІ) і Феруму (ІІІ).31

Практична робота № 2. Розв'язування експериментальних задач.32

Металічні руди. Загальні методи добування металів. Метали і сплави у сучасній техніці. Застосування алюмінію, заліза та їх сплавів.33

Розвиток металургійних виробництв в Україні. Охорона навколишнього середовища під час виробництва і використання металів.34

Семестрова контрольна робота.Тематичне оцінювання №4

35

Підсумковий урок.
Скачати 226.04 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка