Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади школярів з біології 2013-2014 н р. Теоретичний тур: Тестові запитання – 8 клас. Завдання групи АСкачати 231.76 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір231.76 Kb.
#15013
Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади школярів з біології

2013-2014 н.р.

Теоретичний тур: Тестові запитання – 8 клас.

Завдання групи А

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один.

1. Які рослини є видозмінами кореня? а) морква, б) картопля, в) цибуля, г) пирій

2. Де розташований конус наростання стебла?а) в пазусі листа, б) в бічній бруньки, в) корені,

г) у верхівці бруньки стебла.

3.Вкажіть групу рослин з видозміненим підземним пагоном:

а) картопля, тюльпан, цибуля

б) буряк, морква, редька

в) ріпа, картопля, морква

г) редиска, гірчавка, береза

4. За яких умов в листях утворюється багато органічних речовин?

а) при достатній кількості світла

б) при достатній кількості світла й води

в) якщо рослина постійно одержує достатню кількість світла, води, вуглекислого газу

г) якщо рослина одержує світло, воду й кисень

5. Які рослини мають жилкування листа сітчасте? а) тополя , б) кукурудза, в) тюльпан г) пшениця

6.Губкам притаманне травлення: а) кишкове; б )порожнинне; в)внутрішньоклітинне; г)внутрішньоклітинне і порожнинне.

7.Регенерація у гідри відбувається за рахунок клітин: а) епітеліально-м’язових; б) жалких; в) залозистих; г) проміжних.

8.Мезоглея – це: а) зовнішній шар клітин; б) внутрішній шар клітин; в) середній шар безструктурної речовини; г) порожнина тіла.

9.Піренеї, Альпи, Гімалаї – це гірські ансамблі утворені в основному залишками черепашок: а) фораменіфер; б) радіолярій; в) равликів; г) устриць.

10.Який вид паразитичних червів має стадію розвитку у прісній воді? а) аскарида людська; б) трихінела; в) ехінокок; г) печінковий сисун.Завдання групи Б

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є правильними. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей вірними можуть бути від одного до п’яти.

1.Багатоклітинним організмом є: а) амеба; б) евглена; в)гідра; г) інфузорія; д) погонофора.

2 .З наведених тверджень правильними є: а) луб – сукупність провідної і механічної тканин у корі, утворених камбієм; б) луб – механічна тканина у корі; в) флоема – провідна тканина кори; г) флоема – сукупність провідної і механічної тканин у корі; д) ксилема – провідна тканина деревини.

3.До бурих водоростей належать рослини: а) ламінарія; б) хлорела; в) порфіра; г) ульва; д) саргас;

4. Виберіть представників родини Злакові: а) редька дика; б) тонконіг лучний; в) берізка польова; г) тимофіївка; д) барбарис східний.

5. Дводольними рослинами є: а) горох; б)сосна; в) просо; г)тюльпан; д) шипшина..

6. Деревні породи, цінні своєю деревиною, що природно зростають на Україні: а) тис ягідний; б) секвойя; в) дуб звичайний; г) бук лісовий; д) ясен звичайний.

7. Для тварин характерні тканини: а) сполучна; б) твірна; в) м’язова; г) нервова; д) епітеліальна.

8. Органели, характерні для тваринної клітини: а) хлоропласти; б) травні вакуолі; в) мітохондрії; г) рибосоми; д) лізосоми.

9. Для всіх гельмінтів властиво: а) відсутність травної системи; б) висока інтенсивність розмноження; в) відсутність органів чуття; г) гермафродитизм; д) дуже розвинена статева система.

10.Оберіть приклади біологічних ритмів у рослин: а) листопад; б) відкривання квіток у нічної фіалки; в)закладання листків по спіралі на стеблі у липи; г) вступ у період зимового спокою; д) розвиток лиш трійчастих листків у конюшини.

11.Прикладами паразитизму є співіснування: а) актинії і краба; б) печінкового сисуна та молюска; в) людини та ехінокока; г) людини та таргана; д) людини та кішки.

12.Які з перерахованих рослин є типовими для боліт: а) журавлина; б) ліщина; в) сфагнум; г) очерет; д)сосна.

13. Жалкі клітини кишковопорожнинних беруть участь у : а) травленні; б) захопленні здобичі; в)сприйнятті подразнення; г) захисті; д) регенерації.

14.Черевоногі молюски слугують проміжним хазяїном у життєвому циклі: а) печінкового сисуна; б) бичачого ціп’яка; в) ехінокока; г) стьожака широкого; д) котячого сисуна.

15.Тіло зовні вкрите кутикулою у: а) молочно-білої планарії; б) гострика; в) стьожака широкого; г) бичачого ціп’яка; д) дощового черв’яка.Завдання групи В

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є правильними. Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них.

1.Виберіть терміни, що відповідають їхньому тлумаченню: а) видозмінений листок, на якому розташований спорангій; б) сухий нерозкривний однонасінний плід; в) комплексна покривна тканина; г) один з елементів гінецею; д) утворення у перидермі для газо- та водообміну; е) пагін, що зовні подібний до листка. 1 – кладоній; 2 – карпела: 3 – сочевичка; 4 – сім’янка; 5 – перидерма; 6 – спорофіл.

2.Встановіть відповідність між видами лишайників та формами їх слані:

1. Золотянка стінна. А. Кущистий;

2. Графіс. Б. Листуваті.

3. Ягель В. Накипні.

3.Позначте відповідними цифрами назви плодів таких рослин: а) капуста –…;б) огірок – …;в) квасоля – …;г) мигдаль – …;д) горобина – …; е) просо – ….( 1-стручок; 2-гарбузина; 3-біб; 4-яблуко; 5-зернівка; 6-кістянка)

4.1. В якої із зображених бруньок зберігається здатність головного зачаткового пагона до верхівкового наростання в довжину?

4.2. З якої бруньки розвинеться пагін з квітами?

4.3. У якої бруньки є конус наростання?

а) у бруньки на рис.1; б) у бруньки на рис.2; в) в жодної; г) в обох; д) бруньки не відповідають за наростання пагонів у довжину.

Практичний тур

8 клас.

Розглянути малюнок. Назвати організм і зробити підписи під малюнком відповідно позначенням у вигляді цифр: 1 - …, 2 - …., 3 - …, 4 - …, 5 - …., 6 - ….

Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади школярів з біології

2013-2014 н.р.

Теоретичний тур: Тестові запитання – 9 клас.

Завдання групи А

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один.

  1. Бічні корені утворені з: а)перициклу; б) ендодерми; в) ектодерми; г) покривної тканини.

  2. Ананаси, які ми купуємо, це: а) супліддя; б) збірна листівка; в) збірний горішок; г) збірна кістянка.

  3. Збудником раку картоплі є: а) ольпідій; б) спонгоспора; в) плазмодіофора; г) фітофтора.

  4. Губкам притаманне травлення: а) кишкове; б )порожнинне; в)внутрішньоклітинне; г)внутрішньоклітинне і порожнинне.

  5. Регенерація у гідри відбувається за рахунок клітин: а) епітеліально-м’язових; б) жалких; в) залозистих; г) проміжних.

  6. Мезоглея – це: а) зовнішній шар клітин; б) внутрішній шар клітин; в) середній шар безструктурної речовини; г) порожнина тіла.

  7. Вегетативна нервова система іннервує: а) опорно-руховий апарат; б) внутрішні органи; в) органи чуття; г) аналізатори.

  8. Краплину кров людини змішували із сироваткою І, ІІ та ІІІ груп. Аглютинацію спостерігали у сироватці І та ІІІ груп. Досліджувана кров була групи: а) І; б) ІІ; в) ІІІ; г) ІV.

  9. Якщо функція однієї із залоз внутрішньої секреції послаблена з дитинства, то виростає кретин карликового зросту. Згадана залоза – це: а) наднирники; б) яєчники; в) щитоподібна; г) гіпофіз.

  10. Клітини людини здатні до фагоцитозу: а) еритроцити: б) лейкоцити; в) нейрони; г) тромбоцити.

Завдання групи Б

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є правильними. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей вірними можуть бути від одного до п’яти.

 1. Багатоклітинним організмом є: а) амеба; б) евглена; в)гідра; г) інфузорія; д) погонофора.

 2. З наведених тверджень правильними є: а) луб – сукупність провідної і механічної тканин у корі, утворених камбієм; б) луб – механічна тканина у корі; в) флоема – провідна тканина кори; г) флоема – сукупність провідної і механічної тканин у корі; д) ксилема – провідна тканина деревини.

 3. До бурих водоростей належать рослини: а) ламінарія; б) хлорела; в) порфіра; г) ульва; д) саргас;

 4. Виберіть представників родини Злакові: а) редька дика; б) тонконіг лучний; в) берізка польова; г) тимофіївка; д) барбарис східний.

 5. Для тварин характерні тканини: а) сполучна; б) твірна; в) м’язова; г) нервова; д) епітеліальна.

 6. Органели, характерні для тваринної клітини: а) хлоропласти; б) травні вакуолі; в) мітохондрії; г) рибосоми; д) лізосоми.

 7. Для всіх гельмінтів властиво: а) відсутність травної системи; б) висока інтенсивність розмноження; в) відсутність органів чуття; г) гермафродитизм; д) дуже розвинена статева система.

 8. Оберіть приклади біологічних ритмів у рослин: а) листопад; б) відкривання квіток у нічної фіалки; в)закладання листків по спіралі на стеблі у липи; г) вступ у період зимового спокою; д) розвиток лиш трійчастих листків у конюшини.

 9. До залоз внутрішньої секреції належить: а) слинні; б) печінка; в) сальні; г) гіпофіз; д) тимус.

 10. Спільною ознакою імунної та нервової систем є: а) провідність; б) пам’ять; в) подразливість; г) геотропізм; д) фотоперіодизм.

 11. Білки плазми крові належать до: а) альбумінів; б) глобулінів в) фібринів; г) енкефалінів; д) простогландинів.

 12. У людини дія щеплення відрізняється від дії лікувальної сироватки: а) нічим; б) стимулює опірність організму до хвороби; в) підсилює захисні властивості організму до хвороби; г) створює імунітет; д) є профілактикою хвороби.

 13. Вкажіть авторів учення про імунітет: а) І.І.Мечников; б) Л.Пастер; в) П.Ерліх; г) Е.Дженнер; д) І.М. Сеченов; е) І.П.Павлов.

 14. До складу нерва входять: а) кровоносні судини; б) клітини нейроглії; в) довгі відростки нейронів; г) короткі відростки нейронів; д) сполучна тканина.

 15. Речовини, що призводять до підвищення концентрації глюкози у крові: а) інсулін; б) глюкагон; в) інтерферон; г) адреналін; д) пепсин.

Завдання групи В 9 клас

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є правильними. Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них.

 1. Виберіть терміни, що відповідають їхньому тлумаченню: а) видозмінений листок, на якому розташований спорангій; б) сухий нерозкривний однонасінний плід; в) комплексна покривна тканина; г) один з елементів гінецею; д) утворення у перидермі для газо- та водообміну; е) пагін, що зовні подібний до листка. 1 – кладоній; 2 – карпела: 3 – сочевичка; 4 – сім’янка; 5 – перидерма; 6 – спорофіл.

 2. Установіть послідовність подій у життєвому циклі малярійного плазмодія, починаючи з надходження паразита у кров людини: а) надходження паразита у кров людини; б) запліднення у кишечнику комара; в) безстатеве розмноження у клітинах печінки людини; г) міграція паразита у слинні залози комара; д) безстатеве розмноження у організмі комара; е) безстатеве розмноження у еритроцитах людини.

 3. Розгляньте діаграми кількох суцвіть:1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Для кожного з цих суцвіть вкажіть його назву та оберіть з переліку рослину, у якої воно зустрічається.

Назви суцвіть: А – кошик; Б – головка; В – початок; Г – зонтик; Д – колос

Рослини: Е – кукурудза; Ж – вишня; З – конюшина; К – соняшник; Л – подорожник.


 1. Укажіть вірну послідовність руху крові частиною великого кола кровообігу, починаючи від серця: а) праве передсердя ; б) лівий шлуночок; в) аорта; г) ворітна вена; д) печінкова вена; е) кишкова артерія; є) нижня порожниста вена.Практичний тур

9 клас.

Розглянути малюнок. Назвати організм і зробити підписи під малюнком відповідно позначенням у вигляді цифр: І - …: 1 - …, 2 - …, 3 - …, 4 - …; ІІ - …: 1 -…, 2 - …, 3 - …, 4 - ….

Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади школярів з біології

2013-2014 н.р.

Теоретичний тур: Тестові запитання – 10 клас.

Завдання групи А

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один.

 1. Центри відділу симпатичної нервової системи розташовані в: а)довгастому мозку; б) середньому мозку; в) куприковому відділі спинного мозку; г) грудному відділі спинного мозку.

 2. З наведених тверджень хибним є те, що ДНК міститься в: а) ядрі; б) хлоропластах; в) рибосомах; г) міто-хондріях.

 3. У казках про лисичку часто говорять, що вона свої сліди замітає хвостом. Насправді вона робить це: а) лише на свіжому снігу; б) коли хоче втекти від мисливця; в) коли дуже зла й голодна; г) коли дуже стомлена.

 4. Первинна структура білка формується: а) на ендоплазматичній сітці; б) у комплексі Гольджі; в) у рибосомах; г) у цитоплазмі.

 5. Пептидний зв’язок – це: а) електростатичний; б) гідрофобний; в) ковалентний; г) іонний.

 6. Для тварин характерний полісахарид: а) крохмаль; б) хітин; в) ламінарин; г) целюлоза.

 7. Актиноміцети – це: а) гриби; б) бактерії; в) дріжджі; г) антибіотики.

 8. Кілька типів квіток, які відрізняються за формою і функціями трапляються у представників родини: а) Айстрові; б) Бобові; в) Пасльонові; г) Лілійні.

 9. Водорості, що плавають у товщі води, належать до екологічної групи: а) бентосу; б) епіфітону; в) планктону; г) нектону.

 10. Найінтенсивніше фотосинтез у біосфері відбувається: а) на суші; б) в океані; в) у грунті; г) в акваріумі.

 11. Територію, яку займають особини одного виду, називають: а) біоценоз; б) ареал; в) регіон; г) екологічна ніша.

 12. Віруси – це паразити: а) клітин; б) організму; в) окремих органел; г) ядра.

 13. Яка сполука є кінцевим продуктом гліколізу: а)піруват; б) етанол; в) кисень; г) пропіонат.

 14. Ксерофітом є: а) гюрза; б) лотос; в) хвощ; г) саксаул.

 15. Активно ехолокацію використовують: а)кажани; б) деякі види сов; в) дрімлюги; г)серпокрильці.

Завдання групи Б

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є правильними. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей вірними можуть бути від одного до п’яти.

 1. Поліно легше розколюється вздовж, а не впоперек, тому що: а) клітини деревини подовжені; б) тангентальні оболонки тонші, ніж радіальні; в) цьому сприяють серцевинні промені; г) це залежить від віку дерева; д) це залежить від ступеня висихання поліна.

 2. До факторів зсідання крові , які утворюються у печінці належать: а) фібриноген; б) протромбін; в) фактор Крістмана; г) тканинний тромбопластин; д) ангіотензин.

 3. Ланцюг молекули ДНК має послідовність нуклеотидів ГТГ-ТАА-ЦГА-ЦЦА-ГАЦ. Вкажіть, яким буде другий утворений ланцюг і як називається цей процес: а) ЦУЦ-АУУ-ГЦТ-ГГУ-ЦТГ; б) ЦАЦ-АТТ-ГЦТ-ГГТ-ЦТГ; в) реплікація; г) транскрипція; д) комплементарність.

 4. Прокаріотичні клітини мають: а) нуклеоїд; б) плазмалему; в) рибосоми; г) мембранні органели; д)ядро.

 5. При дозріванні і-РНК відбуваються процеси: а) видалення одного з кодуючих триплетів і-РНК; б) оборотна транскрипція; в) видалення інтронів; г) синтез poly-А послідовності; д) транспорт і-РНК у цитозоль.

 6. За допомогою ластів плаває тварина: а) дельфін; б) акула; в) афаліна; г) тюлень; д) нерпа.

 7. Пасивний транспорт забезпечує надходження до клітини: а) невеликих полярних молекул; б) невеликих неполярних молекул; в) простих іонів; г) складних іонів; д) полімерів.

 8. Укажіть, які речовини відносять до ліпідів: а) фосфоліпіди; б) жири; в) крохмаль; г) холестерол, д) хітин.

 9. Виберіть білки, які входять до складу компонентів цитоскелету: а) актин; б) міозин; в) тубулін; г) гепарин; д) фібриноген.

 10. До царства Рослини належать: а) клостридій, б) фітофтора; в) макроцистіс; г) мікроцистіс; д) клавіцепс.

 11. До типу Первиннопорожнинні належать: а) планарія молочно-біла; б) аскарида людська; в) актинія; г) стьожак широкий; д) гострик.

 12. Вода є необхідною умовою запліднення у рослин: а) кульбаби; б) маршанції; в) плауна; г) ялини; д) щитника.

 13. Функції великих лісових масивів у біосфері: а) вулканогенна; б) водоохоронна; в) кліматорегулююча; г) ґрунтозахисна; д) ґрунтотворна.

 14. Малюк бобра, який вирощувався в ізоляції (не мав спілкування з іншими представниками свого виду), здатний правильно побудувати «хатку». Це говорить про те, що: а) ця здатність, напевно, не пов’язана з навчанням; б) це інстинктивна поведінка; в) це умовний рефлекс; г) це приклад імпринтингу; д) це приклад пошукової активності.

 15. Плазміди бактерій – це: а) бактеріальний геном; б) геном іншого організму; в) нехромосомний фактор спадковості; г) фактор, який відповідає за деякі властивості бактерій; д) локус хромосоми.

 16. Пристосування мікроорганізмів до дефіциту води є: а) утилізація глюкози; б) утилізація кисню; в) утворення спор; г) утворення капсул; д) утилізація фосфатів.

 17. Подвійну спіраль ДНК стабілізують такі взаємодії: а) ковалентні; б) водневі; в) дисульфідні; г) іонні; д) координаційні.

 18. Для синтезу білка необхідно: а) рибосоми; б) т-РНК; в) ендоплазматична сітка; г) амінокислоти; д) комплекс Гольджі.

 19. Якщо дволанцюгова ДНК містить 22% гуаніну, то який відсоток припадатиме на аденін: а) 22; б) 28; в) 44; г) 56; д) 72.

 20. Жири в організмі виконують функції: а) входять до складу мембран; б) захищають від механічних ушкоджень; в)теплорегуляції; г) синтезують білки; д) є джерелом енергії.

 21. Білками-моторами (механохімічними білками) є: а) актин; б) міозин; в) тубулін; г) динеїн; д) кінезин.

 22. У аксоні нервової клітини є все, крім: а) мітохондрій; б) мікротрубочок; в) нейрофіламентів; г) везикул; д) ендоплазматичної сітки.

 23. Для бактерій і вищих рослин спільними ознаками є: а) наявність клітинної стінки; б) утворення запасних речовин; в) наявність вакуолі; г) участь у колообігу речовин у біосфері; д) процес поглинання води.

 24. Прикладами екосистем є: а) океан; б) тундра; в) місто; г) космічний корабель; д) сільськогосподарські угіддя.

 25. Кактуси у природному стані не зустрічаються: а) у Північній Америці; б) на Галапагоських островах; в) в Африці; г) в Австралії; д) в Антарктиді.

Завдання групи В 10 клас.

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є правильними. Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них.

 1. Установіть послідовність подій у життєвому циклі малярійного плазмодія, починаючи з надходження паразита у кров людини: а) надходження паразита у кров людини; б) запліднення у кишечнику комара; в) безстатеве розмноження у клітинах печінки людини; г) міграція паразита у слинні залози комара; д) безстатеве розмноження у організмі комара; е) безстатеве розмноження у еритроцитах людини.

 2. На малюнках зображені тварини.

протоптер

латимерия

mocrica

a-2

а

б

в

г

щитень

ktir_shershnevidnij

b02_05r061
д

е

ж
Вкажіть, на яких рисунках зображено: 1 – тварин, які дихають за допомогою легень; 2 – тварин, які дихають за допомогою зябер; 3 – тварин, які живуть у воді.

 1. Виберіть терміни, що відповідають їхньому тлумаченню: а) видозмінений листок, на якому розташований спорангій; б) сухий нерозкривний однонасінний плід; в) комплексна покривна тканина; г) один з елементів гінецею; д) утворення у перидермі для газо- та водообміну; е) пагін, що зовні подібний до листка. 1 – кладоній; 2 – карпела: 3 – сочевичка; 4 – сім’янка; 5 – перидерма; 6 – спорофіл.

 2. Визначте порядок включення білків у процес зсідання крові: а)фібрин; б) тромбопластин; в) тромбін; г) протромбін; д) фібриноген.

 3. Установіть відповідність між органелою та її характеристикою:

А. гранулярна е.п.с. 1. Прикріплення бактеріальної ДНК

Б. клітинний центр 2. Центр організації мікротрубочок

В. лізосома 3. Складається з мікротрубочок

Г. гладенька е.п.с. 4. Синтез жирів

5. Наявність травних ферментів

6. Оточена однією мембраною

7. Синтез білків і фосфоліпідів.

Практичний тур

10 клас

Розглянути малюнок. Назвати орган і зробити підписи під малюнком відповідно позначенням у вигляді цифр: 1 -…, 2 - …, 3 - …, 4 - …, 5 - …, 6 - …, 7 - …, 8 - …, 9 - …, 10 - …, 11 - …, 12 - …, 13 - ….Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади школярів з біології2013-2014 н.р.

Теоретичний тур: Тестові запитання – 11 клас.

Завдання групи А

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один.

1.Скільки фенотипових класів очікується в потомстві від самозапліднення тетрагетерозиготи, якщо дві з чотирьох ознак спадкуються з неповним домінуванням, а дві iншi - з повним? а) 8; б) 16; в) 24; г) 36.

2.Яку кількість гамет продукує пентагетерозигота? а) 12, б) 16, в) 24, г) 32.

3.Органи виділення виноградного слимака – це: а) протонефридії, б) метанефридії, в) зелена залоза, г) нирка,

4.Тип плоду в шипшини: а) ягода, б) яблуко, в) багатокістянка, г) багатогорішок.

5.Медіатором нервово-м’язових синапсів соматичної нервової системи є: а) ацетилхолін, б) адреналін, в) дофамін, г) гліцин, д) серотонін.

6.В отруті деяких змій присутній фермент лецитіназа, дія якого викликає пошкодження: а) мембран; б) ядерця; в) клітинного центру; г)рибосом.

7.Жінка страждає одночасно альбінізмом і дальтонізмом. Вона буде: а) гетерозиготна за двома ознаками; б) дигомозигота; в) рецесивна дигомозигота; г) гомозигота з альбінізму та гетерозигота з дальтонізму.

8.Чоловік і жінка гетерозиготні за рецесивним геном альбінізму. Якщо у них народиться різнояйцева двійня, то яка ймовірність того, що обоє дітей будуть альбіносами? а) 0; б)1/16; в) 1/4; г)1/2.

9.Губкам притаманне травлення: а) кишкове; б )порожнинне; в)внутрішньоклітинне; г)внутрішньоклітинне і порожнинне.

10.Центри відділу симпатичної нервової системи розташовані в: а)довгастому мозку; б) середньому мозку; в) куприковому відділі спинного мозку; г) грудному відділі спинного мозку.

11.Ядерні білки синтезуються в клітині: а) вільними рибосомами цитозолю; б) полісомами ендоплазматичної сітки; в) мітохондріями; г) пластидами.

12. лізосомах містяться ферменти: а) трансферази; б) лігази; в) гідролази; д) ліпази.

13.Кілька типів квіток, які відрізняються за формою і функціями трапляються у представників родини: а) Айстрові; б) Бобові; в) Пасльонові; г) Лілійні.

14.Водорості, що плавають у товщі води, належать до екологічної групи: а) бентосу; б) епіфітону; в) планктону; г) нектону.

15.Найінтенсивніше фотосинтез у біосфері відбувається: а) на суші; б) в океані; в) у грунті; г) в акваріумі.Завдання групи Б 11 клас

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є правильними. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей вірними можуть бути від одного до п’яти.

1.Мантія молюсків – це: а) поверхня ноги, що виступає за межі черепашки; б) простір між тулубом і черепашкою в) складки спинної частини тіла г) порожнина, в якій розташовані зябра, д) складки голови.

2.Яке з наведених нижче схрещувань можна вважати аналiзуючим за чотирма ознаками: а) ааBbccDD x AabbCcdd ; б) AaBBCCDD x aabbCcdd; в) AaBbccDd x aabbccdd; г) AABBCCdd x AabbccDd; д) aaBbccDd x AabbCcdd.

3. Може містити у своєму складі багатоядерні клітини: а) епітеліальна тканина, б) нервова тканина, в) власне сполучна тканина, г) кісткова тканина, д) скелетна м’язова тканина.

4.Спадкування забарвлення кольору шкіри у людини є прикладом: а) повного домінування, б) кодомінування, в) множинного алелізму, г) полімерії, д) неповного домінування.

5.Внутрішньоклітинними депо кальцію є такі органели: а) саркоплазматичний ретикулум; б) ядро; в) лізосоми; г) мітохондрії; д) пероксисоми.

6.Які з перелічених хвороб викликаються вірусами: а) оперезуючий лишай; б)губчата енцефалопатія; в) сибірка; г) малярія; д) газова гангрена.

7.За якими ознаками визначають типи пластид? а) за місцерозташуванням у клітині; б) за їх розміром; в) за складом пігментів у них; г) за тими процесами, які відбуваються у кожному з типів; д) за наявністю чи відсутністю мембрани.

8.Зубів не мають: а) гігантська акула; б) шкіряста черепаха; в) гюрза; г) гренландський кит; д) кашалот.

9.До факторів зсідання крові , які утворюються у печінці належать: а) фібриноген; б) протромбін; в) фактор Крістмана; г) тканинний тромбопластин; д) ангіотензин.

10.Ланцюг молекули ДНК має послідовність нуклеотидів ГТГ-ТАА-ЦГА-ЦЦА-ГАЦ. Вкажіть, яким буде другий утворений ланцюг і як називається цей процес: а) ЦУЦ-АУУ-ГЦТ-ГГУ-ЦТГ; б) ЦАЦ-АТТ-ГЦТ-ГГТ-ЦТГ; в) реплікація; г) транскрипція; д) комплементарність.

11.Прокаріотичні клітини мають: а) нуклеоїд; б) плазмалему; в) рибосоми; г) мембранні органели; д)ядро.

12.При дозріванні і-РНК відбуваються процеси: а) видалення одного з кодуючих триплетів і-РНК; б) оборотна транскрипція; в) видалення інтронів; г) синтез poly-А послідовності; д) транспорт і-РНК у цитозоль.

13.За допомогою ластів плаває тварина: а) дельфін; б) акула; в) афаліна; г) тюлень; д) нерпа.

14.Пасивний транспорт забезпечує надходження до клітини: а) невеликих полярних молекул; б) невеликих неполярних молекул; в) простих іонів; г) складних іонів; д) полімерів.

15.Укажіть, які речовини відносять до ліпідів: а) фосфоліпіди; б) жири; в) крохмаль; г) холестерол, д) хітин.

16.До царства Рослини належать: а) клостридій, б) фітофтора; в) макроцистіс; г) мікроцистіс; д) клавіцепс.

17.Якщо дволанцюгова ДНК містить 22% гуаніну, то який відсоток припадатиме на аденін: а) 22; б) 28; в) 44; г) 56; д) 72.

18.Жири в організмі виконують функції: а) входять до складу мембран; б) захищають від механічних ушкоджень; в)теплорегуляції; г) синтезують білки; д) є джерелом енергії.

19.Для бактерій і вищих рослин спільними ознаками є: а) наявність клітинної стінки; б) утворення запасних речовин; в) наявність вакуолі; г) участь у колообігу речовин у біосфері; д) процес поглинання води.

20.До гетерополімерів належать: а) крохмаль; б) білки; в) целюлоза; г) лігнін; д) геміцелюлоза.

21.Зрілі еритроцити мають ядро у організмів: а) більшість ссавців; б) птахи; в) амфібії; г) риби; д) плазуни.

22.Прикладами екосистем є: а) океан; б) тундра; в) місто; г) космічний корабель; д) сільськогосподарські угіддя.

23.Виберіть серед зазначених дводомні рослини: а) кукурудза; б) огірки; в) обліпиха; г)помідори; д) тополя.

24.До основних функцій кореневої системи відносять: а) прикріплення рослини до субстрату; б) фотоліз води; в) поглинання та переміщення води і поживних речовин; г) синтез хлорофілу; д) гутація.

25.Кіль добре розвинений: а) у африканського страуса; б) у імператорського пінгвіна; в) у нанду; г) у ему; д) у ківі.

26.До функцій спинного мозку належать: а) проведення сенсорної інформації до головного мозку; б) забезпечення рефлексів, пов’язаних із розтягненням м’язів; в) забезпечення сечовидільного рефлексу; г) забезпечення ковтального рефлексу; д) інервація певних скелетних м’язів.

27.У еукаріотичній клітині виділяють такі підсистеми: а) поверхневий апарат клітини; б) плазматична мембрана; в) цитоплазма; г) ядро; д) органели.

28.Іонні канали в плазматичних мембранах еукаріотичних клітин можуть відкриватися під час: а) зміни мембранного потенціалу; б) деформації мембрани; в) зміни рН; г) зміни температури; д )дії спеціалізованих сигнальних молекул.

29.Компоненти дихального ланцюга локалізовані: а) у мембранах хлоропластів; б) у стромі мітохондрій; в) у зовнішній мембрані мітохондрій; г) у внутрішній мембрані мітохондрій; д) у внутрішній мембрані мітохондрій та стромі.

30.Окисне фосфорилювання – це : а) окиснення фосфатів; б) фосфорилювання певних оксидів; в) основний процес фотосинтезу; г) поєднання каскаду окисно-відновних реакцій із фосфорилюванням АДФ; д) процес, який відбувається у мембранах мітохондрій.

Завдання групи В 11 клас

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є правильними. Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них.

1.Розташуйте наступні події у хронологічному порядку.

а) створення еволюційної теорії Ч.Дарвіна;

б) створення клітинної теорії М. Шлейденом та Т. Шванном;

в) створення першого електронного мікроскопа;

г) створення першого світлового мікроскопа;

д) відкриття явища фагоцитоза.

2.Виберіть ознаки, які характеризують А-бурі водорості, Б- червоні водорості, В- зелені водорості

а) У переважної більшості талом розчленований на ризоїдальну, стебловидну та листовидну частини; б) В клітині є фікобілінові пігменти; в) До складу клітинної оболонки входить альгінова кислота; г) В циклі розвитку є чергування поколінь; д) Запасною поживною речовиною є специфічний крохмаль; е) 3.Зооспори різноджгутикові; ж) Мешкають виключно в солоних водах ; з) Представлені майже всіма структурами талому; к) Відсутні рухомі джгутикові стадії; л) Рівноджгутикові організми.

4.Акваріум з водоростями і культурою інфузорій виставили на світло. За тиждень водорості використовують 0,12 моля глюкози, а інфузорії – 0,10. За цей же час утворюється 0,25 моля глюкози. Яка кількість чистої продукції кисню утворюється за тиждень в акваріумі? а) 0.03; б) 0.18; в) 0.32; г) 0.64; д) 0.96

5.Виберіть терміни, що відповідають їхньому тлумаченню: а) видозмінений листок, на якому розташований спорангій; б) сухий нерозкривний однонасінний плід; в) комплексна покривна тканина; г) один з елементів гінецею; д) утворення у перидермі для газо- та водообміну; е) пагін, що зовні подібний до листка. 1 – кладоній; 2 – карпела: 3 – сочевичка; 4 – сім’янка; 5 – перидерма; 6 – спорофіл.

6.Визначте порядок включення білків у процес зсідання крові: а)фібрин; б) тромбопластин; в) тромбін; г) протромбін; д) фібриноген.

Установіть відповідність між органелою та її характеристикою:

А. гранулярна е.п.с. 1. Прикріплення бактеріальної ДНК

Б. клітинний центр 2. Центр організації мікротрубочок

В. лізосома 3. Складається з мікротрубочок

Г. гладенька е.п.с. 4. Синтез жирів

5. Наявність травних ферментів

6 . Оточена однією мембраною

7. Синтез білків і фосфоліпідів.Практичний тур 11 клас

Розглянути малюнок. Назвати малюнок і зробити підписи відповідно позначенням у вигляді цифр: 1 - …, 2 - …, 3 - …, 4 - …, 5 - …, 6 - …, 7 - …, 8 - …, 9 - ….

Відповіді на практичні завдання:

. Практичне завдання 8 клас

Амеба протей: 1 - ядро; 2 - мембрана; 3 - цитоплазма; 4 - травна вакуоля; 5 - скоротлива вакуоля; 6 - псевдоподії.Практичне завдання 9 клас.

І - епітеліальні тканини: 1 – одношаровий плоский епітелій; 2 – багатошаровий епітелій; 3 – війчастий епітелій; 4 – залозистий епітелій; ІІ – сполучні тканини і тканина внутрішнього середовища: 1 – пухка сполучна тканина; 2 – хрящова тканина; 3 – кісткова тканина; 4 – жирова тканина; 5 – кров.Практичне завдання 10 клас.

Будова ока: 1 – білкова оболонка(склера); 2 – рогівка; 3 – судинна оболонка; 4 – райдужка; 5 – зіниця; 6 – кришталик; 7 – передня камера; 8 – задня камера; 9 – скловидне тіло; 10 – сітківка; 11 – центральна ямка (жовта пляма); 12 – сліпа пляма (місце виходу зорового нерву); 13 – зоровий нерв.Практичне завдання 11 клас.

Будова тваринної клітини: 1 – ендоплазматична сітка; 2 – лізосома; 3 - комплекс Гольджі; 4 – піноцитозний міхурець; 5 – клітинна мембрана; 6 - клітинний центр; 7 – мітохондрії; 8 – ядро з ядерцем; 9 – рибосоми.

Скачати 231.76 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка