Звіт про проведену виховну роботу в Конотопському медичному училищі комунальному закладі Сумської обласної ради за 2015-2016 навчальний рікСкачати 400.65 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір400.65 Kb.
#50814
ТипЗвіт

Звіт про проведену виховну роботу

в Конотопському медичному училищі - комунальному закладі Сумської обласної ради за 2015-2016 навчальний рік


 • Вступ: нормативні документи, планування роботи, кількість академічних груп, робота класних керівників.

У вихованні студентської молоді педагогічний колектив Конотопського медичного училища спирається на нормативно-правові документи рекомендовані Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України «Перелік нормативно-правових актів для використання у ВНЗ I-IV рівнів акредитації щодо організації виховної роботи зі студентами» Укладачі: Кузнєцова О.В., методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України та Буянова Г.В., методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, які включають:

І. Конвенції і декларації (www.nau.ua; zakon.rada.gov.ua).

ІІ.Закони (www.nau.ua; www.zakon.rada.gov.ua; www.mon.gov.ua).

ІІІ. Постанови (www.nau.ua; www.zakon.rada.gov.ua; www.mon.gov.ua).

IV. Накази МОН України (www.nau.ua; www.mon.gov.ua).

V. Накази МОЗ України.

- Концепції і положення розроблені в навчальному закладі:

І. Концепція виховної роботи у Конотопському медичному училищі.

ІІ. Положення про організацію виховної роботи у Конотопському медичному училищі.

ІІІ.Положення про студентське самоврядування у Конотопському медичному училищі.

IV.Положення про раду профілактики правопорушень серед студентів Конотопського медичного училища.

V.Положення про громадський наркологічний пост Конотопського медичного училища.

VІ.Положення про стипендіальну комісію Конотопського медичного училища.

VІІ.Положення про студентський гуртожиток Конотопського медичного училища.

VІІІ.Положення про батьківський комітет Конотопського медичного училища.

І Положення про батьківські збори у Конотопському медичному училищі.- Програми та заходи розроблені в навчальному закладі:

1. Програма «Про забезпечення організаційно – правових умов захисту студентів – сиріт та студентів, позбавлених батьківського піклування в Конотопському медичному училищі».

2.Програма «Профілактичної роботи з попередження суїцидальної поведінки студентської молоді».

3.Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді

4.Заходи Конотопського медичного училища щодо героїзації осіб, які віддали життя за незалежність України.

5.Заходи щодо поліпшення патріотичного виховання молоді та підготовки до строкової військової служби на 2015- 2016 навчальний рік.

6. Заходи на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації». 7. Заходи щодо профілактики правопорушень серед студентів

8.Заходи щодо запобігання торгівлі людьми .

Виховання – це цілеспрямоване управління процесом розвитку особистості, а система виховної роботи – це система взаємопов’язаних виховних заходів ( справ, акцій), адекватних поставленої цілі. найбільш важлива і найбільш суперечлива сфера педагогічної діяльності на сучасному етапі. У Конотопському медичному училищі склалася цілісна система виховання, складовими частинами якої є національно-патріотичне виховання; громадське та моральне виховання; професійне виховання; родинно-сімейне виховання, усвідомлене батьківське; художньо - естетичне виховання; екологічне та трудове виховання; формування здорового способу життя, спортивно – масова робота; сприяння творчому та всебічному розвитку особистості . В основу системи покладено ідею національно-патріотичного виховання. Патріотичне виховання є стрижнем усієї навчально-виховної роботи, оскільки ми повинні виховати особистість, яка має почуття гордості за свою державу, сумлінно виконує громадські обов’язки, усвідомлює соціальні проблеми Батьківщини та українського народу, любить рідних та близьких людей. Без цього людина не має обличчя, вона втрачає себе.

Виховна робота проводиться відповідно до загальноучилищного плану виховної роботи на рік та на місяць, який доповнюють плани: виховної роботи відділень, бібліотеки, методоб’єднання класних керівників та плани кульорганізатора, соціального педагога, практичного психолога, органів студентського самоврядування, а також розроблено заходи і програми, які охоплюють всі напрями виховання. Напрямки виховної роботи , що включені в план, відповідають наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27.11.2008 № 687 « Про покращення виховної роботи у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах І-ІVрівнів акредитації».

Контроль виховної роботи проводиться відповідно до плану-графіку контролю навчально-виховної роботи в училищі. Питання виховної роботи розглядалося на засіданнях: педради «Стан адаптації студентів нового прийому до умов навчально - виховного процесу» (пр. №2), «Про хід виконання заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання та молоді» (пр. № 4),); адмінрадах «Про підсумки оздоровлення студентів влітку 2015року на виконання закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (пр. № 1), «Організація психолого - педагогічного супроводу адаптації студентів –першокурсників до умов навчального процесу в училищі» (пр.№1), «Роль студентського самоврядування у збереженні контингенту студентів та організації студентського дозвілля» (пр..№2).

Протягом 2015 -16 навчального року в училищі навчалося 11 академічних груп, які очолювали класні керівники. Роботу класних керівників спрямовувало методоб’єднання класних керівників. Методоб’єднання класних керівників працювало за затвердженим планом, який включав у себе доповіді, методрозробки позакласних заходів та відкриті виховні години на різноманітну тематику.

Впродовж року методоб’єднання класних керівників працювало над проблемою «Впровадження компетентнісно - орієнтованої освіти у професійній підготовці молодших медичних спеціалістів».

Класні керівники за навчальний рік виконали великий обсяг роботи, а саме: • Велика увага приділялась соціально незахищеним студентам;

 • Проводились різного роду бесіди, лекції (Сім’я запорука майбутнього);

 • Велась індивідуальна робота зі студентами та батьками з питань успішності, дотримання правил «Внутрішнього розпорядку», шанобливого ставлення до законодавства України;

 • Проводилась велика кількість позаурочних заходів (Герої не оголошеної війни), зустрічей (зустріч з з працівником ЦССДМ « Дитяча наркоманія. Кримінальна та соціальна відповідальність), туристичних поїздок;

 • Студенти відвідувались в гуртожитку та на приватних квартирах;

 • Два рази на рік проводились батьківські збори.

 • Постійно вівся контроль за невстигаючими студентами, проводились відповідні зустрічі і з їх батьками.

У 2015-2016 навчальному році були проведені відкриті виховні години:

 • «Милосердя – норма життя чи поодинокий випадок», кл. керівник Лисюк І.В., де особлива увага приділялась морально-духовному виховуванню студентів;

 • «З історії української хати», кл. керівник Латіна С.С. , привернув увагу студентів на історію українського народу, розглядались невідомі сторінки побуту селян ;

 • «Україна – вільна, суверенна, ти в моєму серці назавжди», вихователь Кулініч М.О., ставила за мету виховувати у студентів любов до рідної України;

 • «Мати – берегиня роду», вихователь Хоменко Л.І., присвячений Дню матері;

 • «Вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання», кл.керівник Паламарчук І.В., мав на меті привернути увагу студентів до важких періодів сьогодення України, до подій, які відбуваються у нас на сході.

Всі зазначені заходи проведені дуже професійно, емоційно насичено, торкнулись всіх напрямків виховання, відмічені високими оцінками з боку студентів та викладачів.

На засіданнях методичних об’єднань заслуховувались та обговорювались доповіді: • «Правове виховання та його вплив на формування особистості студента », кл. керівник Малахова І.В.,

 • «Впровадження проектних технологій у вихований процес, як засіб розвитку творчої особистості», кл. керівник Немеш О.М.,

 • «Шляхи формування професійно-компетентної особистості в процесі підготовки молодших спеціалістів », кл. керівник Сосненко В.М.,

 • «Роль українських народних традицій, звичаїв та обрядів у формуванні особистості», кл. керівник Гайван В.В..

Доповіді змістовні , мають різну спрямованість і можуть бути використані класними керівниками.

Впродовж року обговорювались наступні методичні розробки: • «Я вірю в силу доброти», кл. керівник Колесник Г.М.;

 • «Живе обличчя моєї Землі», кл. керівник Грановська С.О.;

 • «Моя країна - Україна», кл. керівник Смирнова Л.М.;

 • «Хай вічно сяє Шевченкова весна», кл. керівник Спаський С.М..

Методичні розробки представлені на достатньому рівні, мають бути включені до плану роботи класних керівників і проведені в наступному навчальному році.

Під час навчального року класні керівники були ознайомлені з листами та постановами Міністерства Освіти і Науки України, вчасно вносились зміни в плани роботи, які корегували їх діяльність.

У  всіх групах є обов'язковими виховні та інформаційні  години, години спілкування відповідно до планів класних керівників,   на яких вивчаються символи, обереги України, основні закони нашої держави, проводяться зустрічі з учасниками Великої Вітчизняної війни та працівниками правоохоронних органів та інша тематика.

Педагоги колективу постійно працюють над оновленням змісту освіти і виховання, підвищенням професійної компетентності та творчої майстерності, впровадженням у практику роботи інноваційних технологій, активних та інтерактивних форм і методів роботи зі студентською молоддю. Вирішенню даних питань сприяють проведення круглих столів та семінарів. Так був проведений круглий стіл на тему: «Виховання громадянської позиції в процесі підготовки молодшого спеціаліста медика».


Національно-патріотичне виховання.

Головною метою системи виховання в училищі є формування свідомого громадянина – патріота Української держави, представника української національної еліти через: виховання поваги і любові до рідної землі й українських традицій; підготовку свідомої інтелігенції України, збереження інтелектуального генофонду.Історія України складна і велична, трагічна і героїчна. В історії кожного народу є події, що стають невід’ємною складовою історичної пам’яті, впливають на формування національної свідомості, виховують почуття гордості у нащадків за героїчні подвиги своїх предків.

 • Урок – роздум «Ми українці-ми патріоти».

 • Мітинг-реквієм біля Стели воїнам Конотопських дивізій, які звільняли м.Конотоп від німецько-фашистських загарбників.

 • Урок – подорож Конотоп від сивої давнини до сьогодення.

 • Спортивно-розважальне свято «Козацькі забави» присвячене Дню Захисника Вітчизни. Козацькі забави вигадувались задля гарту найрізноманітніших якостей козака, це й ігри на фізичну силу, на швидкість реакції, на нестандартне мислення і різноманітні екстремальні розваги.

 • Переглянули кінофільм Є.Анафієвського «Зима в огні» (Молитва за Україну) присвяченого подіям Євромайдану листопад2013- лютий2014р в рамках святкування Дня Гідності.

 • Мітинг-реквієм жертв голодоморів «Люди правди, щоб світ знав» присвячений пам’яті жертв голодомору на Конотопщині, та проблематиці висвітлення, документування та боротьби проти злочинного свавілля Радянської влади 1932-1933р.р. намагались сприяти відновленню історичної пам’яті про голодомор 1932-33років особливо з акцентувавши увагу на голодомор на Конотопщині та боротьбу і збройний спротив наших земляків проти свавілля режиму.

 • Участь у міських заходах присвячених роковинам жертв Голодоморів, покладання квітів до пам’ятного знаку Жертвам голодоморів.

 • Переглянули документальний фільм за участю Б.Ткаченка «Під чорним тавром».

 • Відвідали виставку документів і світлин часів 1932- 1933 років, приготованих страв та хліба за рецептами голодних років.

 • Подивились спектакль молодіжного театру «Ми» «З Шевченком через морок». Спектакль про врятовані життя, боротьбу і моральні цінності людей під час лихоліття голодомору 1932-33років. Спектакль поставлено за реальними подіями що відбулись в Кролевецькому районі Сумської області. Здобув премію «Коронація слова» і автором були передані права на постановку молодіжному театру «МИ» БК»Зоряний». Автентичні костюми і цікаво продумані декорації переносять в атмосферу сільського побуту де відбуваються страшні події, і триває вічна боротьба між добром і злом. Перегляд спектаклю справив дуже сильне враження на студентів.

 • Година гідності «Час коли цементується нація».

 • Вечір-реквієм, присвячений тим, хто загинув на Майдані у буремні дні Єврореволюції.

 • Літературна вітальна «Афганські події очима молоді», до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

 • Театралізований захід з використанням біографічних даних загиблих на майдані, монологів-сповідей друзів і родичів загиблих, до Дня Героїв Небесної Сотні «Спогади очевидців».

 • Вечір пам'яті «Славетний син Конотопа» присвячений роковинам загибелі під час виконання антитерористичної операції на сході країни нашого земляка-конотопця Анатолія Шульги.


d:\ситник г.п\облік проведених заходів 2015 -2016\новая папка\каток, библиотека, конкурс яцика 050.jpg d:\ситник г.п\облік проведених заходів 2015 -2016\новая папка\каток, библиотека, конкурс яцика 047.jpg

 • Година історичної пам’яті «Вічна слава в кетягах калини» День пам’яті героїв Крут.

 • Історична зустріч «Ми пам’ятаємо про Ваш подвиг» до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та з нагоди 27-ї річниці виведення військ з Афганістану.

 • Патріотична година «Небесна сотня: історія безстрашних».

 • Пройшла фотовиставка пам’яті героям Небесної сотні, мета якої вшанувати пам'ять героїв Небесної сотні, прищеплювати любов до Батьківщини, виховати патріотичну свідомість, розвивати бажання стати гідними громадянами України. Оформлення фотовиставки: Стіна пам’яті Небесної сотні (Прапор України, надписи «Герої не вмирають» «Небесна сотня», список прізвищ героїв з фото), надпис «Героям слава», стіл, свічка, квіти з чорною стрічкою.

 • До Дня пам’яті героїв Майдану в училищі був проведений флеш-моб «Небесна сотня. Життєві історії героїв»  та ушанували хвилиною мовчання усіх, хто віддав життя за гідне життя.

 • Вечір-портрет, присвячений 145-річчю від дня народження видатної української письменниці і поетеси Лесі Українки. «Я горда тим, що українка зроду…»

 • Поетичний вечір «Безсмертної слави поет» з нагоди 202-ї річниці від дня народження славетного сина України – великого поета і художника Тараса Григоровича Шевченка.

 • «Ми пам’ятатимем навіки, героя рідної землі» вшанування пам’яті загиблого нашого земляка Михайла Сусло.

 • Вечір – зустріч «Ми українці – ми патріоти» з бійцями полку Азов. Студенти прослухали розповіді про життя бійців на передовій, про необхідність ставати на захист своєї країни, оскільки її майбутнє залежить саме від молодого покоління. Бійці цивільного корпусу продемонстрували надання першої медичної допомоги в умовах бойових дій.

https://pp.vk.me/c631431/v631431767/1bade/5dgsuuc3eys.jpg

 • Фестиваль «Писанкові барви». Напередодні Великодніх свят студентські групи презентували виставку-конкурс писанкарства «Писанкові барви» Завжди, ще з прадавніх часів, писанки були особливо пошановані на території України. Молодь нашого училища продовжує традицію виготовлення писанок. Представники груп надали презентації Великодні класичні писанки, крашанки, дряпанки, мальованки, мотанки, зернівки вражають своїм різноманіттям. У кожної не тільки своя історія, але й традиції виготовлення, технологія. Дивовижні, чудові, гарні, барвисті, яких ще слів потрібно дібрати, щоб змалювати красу, що випромінюється з великодніх писанок.

g:\писанки\mf0r4dfv6nm.jpg • Проведено свято «Картопляні вечорниці». Студенти розповідали про картоплю, як одну з головних страв українців, провели вікторину та почастували присутніх стравами із картоплі. Переглянули фільм

«Поводир». • Проведений вечір - пам’яті «1939-1945 Пам’ятаємо Перемагаємо», присвячений пам’яті жертв Другої світової війни з запрошенням ветерана Великої Вітчизняної війни Казарцева Михайла Дмитровича який поділився своїми спогадами та читав власні вірші. Даний захід був направлений на виховання патріотичних почуттів, важливості збереження миру, поваги до тих хто обороняв і обороняє рідну землю.

 • Організували та провели щедрівкі у військовій частині, військові, якої учасники АТО та для працівників і пацієнтів відділової лікарні ст..Конотоп, держслужбовців районної ради Конотопського району. До цієї акції дуже ретельно підготувалися ансамбль «Мальви» на чолі з керівником Борсяк І.Г., культорганізатор та студенти фельдшерського відділення Гнедін Віктор, Савченко Антон, Лук’яненко Максим, яким дісталась роль славних козаків . Автентичний національний одяг дівчат створював атмосферу свята, а логічність сюжету і майстерне виконання щедрівок поставило привітання на високий професійний рівень. Наші шедрівки стали дуже приємною несподіванкою і просто для перехожих.

 • Провели фестиваль народних звичаїв «Соборність України в обрядах і звичаях. Кожна група заздалегідь підготувала традиції святкування Зимових свят від Андріївських вечорниць до свята Масляної. Національний одяг, реквізити, пісні і ворожіння, театралізовані колядування і свято Василя і Меланки. Студенти проявили зацікавленість до вивчення народних звичаїв і обрядів.

 • Провели акцію «Одягни вишиванку» до Дня української вишиванки. Акцію «Одягни вишиванку» підтримали не тільки студенти, а й викладачі та співробітники училища.

 • Взяли участь у пішій ході у зв’язку з відзначенням в місті Конотопі останнього бою братів Лузанів на Конотопщині.

 • Відвідали персональну виставку картин бойового пілота, полковника запасу, скульптора, художника Ю.О.Борща «У моїй долі був Афганістан». В експозиції були представлені 43 картини на яких зображені провінції Афганістану, перевали та гори, бойові частини, блокпости, моменти польоту, пам’ятні місця.

 • Відвідали творчий вечір «Голос крові. Фронтова лірика» за участю: Арсенія Білодуба, Дани Камлюк, Дмитра Савченка, олександра Бик, Юрія Ноєвого.

 • Провели туристичний похід по місцях боїв за звільнення м.Конотоп від німецько-фашистських загарбників під час Другої світової війни та поклали корзину квітів до могили невідомого солдату.

 • Організували та провели туристичні екскурсії до Спадщанського лісу м.Путивль під гаслом «Партизанськими стежками».

 • Відвідали краєзнавчий музей м.Конотоп «Уродженці конотопщини – учасники Другої світової війни. Герой радянського союзу – Г.Тхор.»

 • Зустрічалися з випускником училища Деміховим А., учасником АТО, який служив у національній гвардії санінструктором. Був поранений.

 • Переглянули художні фільми: «Снайпер», «Гвардія» та документальний фільм «Добровольці Божої чоти».

 • Проводяться екскурсії по Україні з метою вивчення історії, культури та традицій ( м.Вінниця, Львів, Київ, Батурин).Громадське та моральне виховання ( рада профілактики, психологічна та соціальна служба).

Висока моральнiсть – це завжди єднiсть слова i дiла, чеснiсть та поряднiсть, сумлiнне виконання людиною синiвських, професiйних, громадянських обов’язкiв, вiрне служiння Україні. Втiлюється моральнiсть у конкретних вчинках, дiях iндивiда незалежно вiд сфери їх прояву.

У моральному вихованнi поєднуються принципи i норми загальнолюдської моралi та нацiональної моральної цiнностi. Моральне виховання пов’язане з правовим вихованням. Поєднуючись, вони забезпечують формування культури людської поведiнки.

У зв’язку з цим важливу роль вiдiграють соцiогуманiтарнi дисциплiни, бесiди на моральну тематику, зустрiчi з працівниками прокуратури та МВС, читання художньої лiтератури, неухильне дотримання правил внутрiшнього розпорядку училища.

А також цьому сприяють проведені заходи:

- Відео - презентації «Злочини та проступки».

- Бесіди «Чи можна припинити торгівлю людьми?», «Ксенофобія, запобігання ксенофобії», «Функціонування телефонів гарячої лінії», «Пустощі і кримінальна відповідальність».

- Бесіди з елементами дискусії «Аборт: убивство чи природний добір?».

- Бесіда з анонімним анкетуванням «Насильство у студентському середовищі, у сім’ї».

Проведено тиждень правових знань, в рамках якого проведені такі заходи: 1. Бесіди «Попередження насильства», «Ознайомлення з кримінальною відповідальністю за насильство».

2. Виставка - малюнків «Права очима молоді».

З . Анкетування «Як я знаю свої права?»

4. Виховна година «Закон і совість Профілактика правопорушень. Правова відповідальність неповнолітніх « .

5.Зустріч за круглим столом «Збережи себе!».

Позакласний захід з правознавства по сімейному Кодексу з елементами гри та тренінгу «З усього у світі найдорожче – своя сім’я і власний рід».

- Зустріч студентів з адміністрацією училища на тему: «Правила внутрішнього розпорядку училища, режим навчально-виховного процесу».

- Зустріч з оперуповноваженим кримінальної міліції у справах дітей МВ УМВС в м. Конотоп Нестерець О.М. на тему: «Підліток і закон» та «Молодь та сучасний кримінальний Кодекс».

- Конкурс проектів з правознавства «А чи знаєш ти що…» для студентів 2-х курсів фельдшерського відділення.

- Виховні години: «Милосердним треба бути заради всього живого», «Добро спішіть творити люди», «Милосердя і доброта – людства два крила», «Моральність та зовнішні форми її прояву».

- Бесіди «Чи варто жити за законами моралі».

- Проведена зустріч з працівником сектору ювенальної превенції інспектором Конотопського відділу поліції Головного Управління національної поліції старшим лейтенантом Бражник Юлією Сергіївною, яка розповіла про кримінальну, адміністративну відповідальність та права підлітків, стан злочинності в місті та районі. Була проведена роз’яснювальна робота, щодо попередження правопорушень, вказано на причини зростання злочинності.


- Психологічні тренінги для студентів груп нового прийому «Знайомтесь – це я».

Акції :


 • Допоможи собі сам.

 • Святий Миколай, всім дітям допомагай.

 • Врятуй життя дитини

 • Я обираю життя.

 • Серце до серця.

 • Пасхальне диво.

 • Студенти написали листівки учасникам АТО. Деякі з них я читала, то читаючи їх я плакала, такі вони були зворушливі.

 • Виготовили кукли-мотанки для бійців АТО, які вони вважають своїми оберегами.

 • Передавали чай, каву, печиво, вологі серветки та інше

 • Зібрали медичні аптечки з медикаментами, які вкрай необхідні при вірусних захворюваннях та інше.

Листівки, кукли-мотанки, допомогу студенти передають через церкву Пресвятої богородиці, там у громадській організації працює мама нашої студентки Сівер К., 3мс.

 • Збираємо пластикові кришки та передаємо їх до Сумської громадської організації, виручені кошти направляються на виготовлення протезів для бійців АТО.

Значну роль у вихованні правої культури відіграє рада профілактики правопорушень серед студентів. Рада профілактики працює в тісному контакті з зав. відділеннями, працівниками кримінальної міліції та службою у справах дітей міськвиконкому.

Засідання ради профілактики згідно розробленого положення відбуваються 1 раз на місяць, де розглядаються планові питання, наприклад: -- Про стан виконання Національної кампанії «Стоп насильству»,

та заслуховуються студенти,


 • Про стан роботи щодо запобігання проявів расизму та ксенофобії у навчальному закладі,

 • Організація індивідуальної роботи зі студентами у групі з профілактики правопорушень.

Формуванню звичок правоправної поведінки студентів слугують:

 • дотримання єдиних вимог в училищі;

 • контроль за відвідуванням занять (щоденний, підсумки в кінці тижня та щомісяця на оперативній нараді при директорі);

 • пропаганда правової поведінки;

 • обговорення поведінки позитивної або негативної в групі, на зборах відділення;

 • оцінка проступку студента під час його скоєння;

 • повідомлення батьків про позитивну або негативну діяльність студента;

 • Своєчасно і належно реагувати на повідомлення правоохоронних органів про факти вчинення злочинів та правопорушень;

 • Контроль за відвідуванням занять студентами з подальшим заслуховуванням на засіданнях ради профілактики.

В училищі працює соціальний педагог на 0,5 ставки та психолог на 0,5 ставки, який надає психологічну підтримку студентам.

На протязі 2015-2016 н.р. практичним психологом і соціальним педагогом медичного училища була проведена така робота: діагностична робота зі студентами - адаптація студентів (за Ф.Фідлером «Атмосфера в групі»), дослідження міжособистісних відносин в групі («Соціометрія»), визначення акцентуації характеру (за Леонгардом – Шмишеком), дослідження обізнаності з питання суїциду тощо (всього - 64).

Консультаційна робота зі студентами, така як: групова консультація «Самодопомога при психічних травмах», «Шляхи подолання та вирішення конфліктів», тощо( всього - 4 консультацій); з викладачами така як: «Адаптація студентів до нових умов навчання в училищі» тощо( всього – 10 консультацій); з батьками така як: «Що штовхає до суїциду і як цього не до пустити» тощо (всього - 2 консультації).

Просвітницькі заходи: зі студентами - «Ефективне спілкування. Досягнення успіху» тощо(всього – 26); з викладачами: «Тривожність та неврози у дітей», «Профілактика емоційного вигорання», виступ на раді профілактики « Робота зі студентами девіантної поведінки» тощо(всього -7); з батьками на батьківських зборах: « Адаптація студентів до нових умов навчання» тощо(всього – 2).

Соціальним педагогом проводилися профілактичні заходи щодо вживання наркотичних та психотропних речовин, такі як: зі студентами - «Наркотичні речовини - фактор загрози для здоров’я», «Тютюнопаління. Чи круто курити?» тощо(всього - 11).

Проводилися профілактичні заходи щодо проблеми насильства, такі як: діагностична робота – зі студентами з питання насилля в сім’ї, заняття «Як захистити себе від насилля»( всього – 11); соціальним педагогом з класними керівниками проводився семінар - « Запобігання насиллю серед студентської молоді» ( всього - 1).

Соціальним педагогом проводилися тренінгові заняття для формування безоціночного спілкування, толерантної поведінки під час взаємодії з іншими : «Толерантність - потреба сьогодення», «Конструктивні форми взаємодії в міжособистісному спілкуванні» тощо( всього - 16).

Також проводилися тренінгові заняття зі студентами 1-4- х курсів на актуальні теми, такі як: « Найбільше щастя – це здоров’я» « Пізнай себе», « Ризик і поведінка», “Наша група ” та інші( всього-17).

Проводилася профілактична робота із суїцидальної поведінки, така як: заняття зі студентами , з метою формування цінностей життя («Круг», «Колесо життя») тощо(всього - 11); з класними керівниками проводився семінар такий як: «Виявлення суїцидальної поведінки та її подолання тощо(всього – 1); з батьками «Що штовхає до суїциду і як цього не допустити» тощо( всього – 1).

Консультаційна робота зі студентами, яка проводилася соціальним педагогом - «Як подолати стрес» тощо(всього – 9).

Соціальним педагогом проводилися тренінгові заняття з дітьми - сиротами, такі як: «Я людина, моє життя прекрасне» тощо (всього - 16).

Просвітницька робота зі студентами: « Обдарована дитина та її життєві цілі», «Торгівля людьми і експлуатація порушення прав людини» тощо(всього - 15); круглий стіл з класними керівниками «Особливості роботи з дітьми-сиротами», виступ на раді профілактики : «Про організацію роботи зі студентами, які потребують особливої педагогічної уваги», « Профілактика агресивності та жорстокості серед неповнолітніх та молоді» тощо(всього - 7).

Практичним психологом був проведений “Тиждень психології”, який пройшов згідно річного плану роботи практичного психолога медичного училища з 18 по 22 квітня, з метою пропагування психологічних знань серед учасників навально - виховного процесу: студентів, викладачів і батьків:

Виставка психологічної літератури «Доторкнись до світу психології»sam_0168

Конференція «Психологія кольору». Показ відео «Кольоротерапія»qov3kaj11yi (1) mm1h6rg6odm


Паркан думок:

«Я хочу, щоб у нашому училищі…»sam_0177

Заняття для студентів «Що таке стрес і як з ним боротися?

e063hcsgiyg

Скринька побажань «Комплімент»sam_0194

В училищі навчається 11 студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Дані студенти отримують всі виплати передбачені законодавством та постійно перебувають у полі зору адміністрації, кл. керівників, практичного психолога та соціального педагога.Професійне виховання.

Професiйне виховання – взаємопов’язане з трудовим вихованням та є його логiчним продовженням. Суттю професiйного виховання виступає становлення студента як фахiвця. Вирiшенню даного завдання пiдпорядковується дiяльнiсть усiх структурних пiдроздiлiв медучилища, насамперед – навчальної чатини, зав. відділень, методичних комісій, , а також класних керівників груп i кожного викладача. Навчальний процес в училищі є основною ланкою професiйного становлення студента. Тому принципово важливо поєднувати теорiю i практику, з найбiльшою ефективнiстю передавати студентам необхiдний обсяг знань i вмiнь, навчити їх систематично працювати над собою, вмiло користуватися набутими знаннями в ринковій економіці. Лекцiї, практичнi заняття, зустрiчi з фахiвцями, самостiйнi заняття у бiблiотецi, пошукова -дослiдна робота – далеко не повний перелiк форм роботи на шляху професiйного становлення молодих людей. Результатом професiйного виховання є любов i повага до обраної професiї, глибокi та рiзнобiчнi фаховi знання i вмiння, творчий пiдхiд iндивiда до вирiшення iснуючих проблем, готовнiсть приймати нестандартнi рiшення, особиста вiдповiдальнiсть за справу.

Заходи цього напрямку:


 • Традиційним в училищі став конкурс професійної майстерності «Кращий за професією» на медсестринському та фельдшерському відділеннях.

 • Круглий стіл « Права та обов’язки молодого спеціаліста» за участю практикуючого юриста.

 • Зустрічі з головним лікарем Конотопської ЦРЛ та ЦМПД Конотопського району.

 • Бесіди в групах: «Що я знаю про професію медичного працівника», «Моє перше робоче місце», «Чи готовий ти стати на робоче місце».

 • Стало доброю традицією проводити спільні заходи студентів медучилища та товариства «Червоного хреста». Так студенти медичного училища спільно з організацією товариства «Червоного хреста» провели тренінг по наданню першої невідкладної медичної допомоги учням та батькам ЗОШ №2 м. Конотоп.

 • Конкурс «Медсестрички» серед студентів другого курсу спеціальності «Сестринська справа».

 • На базі Конотопського медичного училища була проведена обласна конференція асоціації медичних сестер Сумської області та концертна програма до Дня медичного працівника з метою підвищення рейтингу професії медичного спеціаліста середньої ланки

Родинно - сімейне виховання, усвідомлене батьківство.

Одним з головних завдань родинно - сімейного виховання є створення сприятливих умов для життєдіяльності сім'ї, належних умов для фізичного, інтелектуального, морально-естетичного, освітнього та духовного розвитку дітей та молоді, а також підвищення педагогічної культури батьків та проведення училищних заходів за участю батьківської громадськості, спрямованих на популяризацію кращого досвіду національно-патріотичного виховання.

Проведені загальноучилищні батьківські збори:


 • Літературно - музична композиція «Мамо, моя рідна і єдина – ластівка добра і теплоти».

 • Бесіда «Репродуктивне здоров’я жінки та цінність здорового способу життя».

 • Виховні години: «Дівчинка. Дівчина. Жінка», «Хлопчик. Юнак. Чоловік», «Формування культури сімейних відносин, безпечного материнства, відповідального батьківства».

 • Виховний захід «Мамо, матусю. Я ж твоя кровиночка»

 • Батьки беруть активну участь в організації та проведенні екскурсій та туристичних походів.

 • Класні керівники, зав. відділеннями систематично інформують батьків про успіхи студентів у навчанні та поведінці, проводять індивідуальну роботу з батьками, проводять зустрічі з батьками студентів, які потребують підвищеної уваги та відвідують батьків вдома.

 • Провели для батьків розважальну шоу –програму «Сім’я і родина» з метою ознайомлення з талантами і творчістю студентів, батьків під час загально училищних батьківських зборів. Учасникам програми вдалось створити гарний настрій і викликати захоплення у своїх батьків, які не завжди можуть бути глядачами у своїх дітей.

Художньо - естетичне виховання.

Естетичне виховання покликане забезпечувати становлення i розвиток у студентів вiдчуття, розумiння i потреби у красi, усвiдомлення необхiдностi жити i творити за її законами, з позицій естетичних правил оцiнювати явища i процеси навколишньої дiйсностi. Найважливiшими завданнями цього напряму виховання є вироблення зрiлих естетичних смакiв, вмiння вiдрiзняти дiйсно естетичнi цiнностi вiд хибних, надуманих, формування потреби в естетизацiї умов працi та проживання. Також необхідно навчити юнакiв i дiвчат працювати i спiлкуватися з iншими людьми красиво, отримувати естетичне задоволення вiд результатiв діяльності.

Формування естетичної культури студентiв вiдбувається як у процесi навчання, так i в позанавчальний час.

Проведені: • Виставка Арт-робіт педагогічного колективу училища «Творчий потенціал» до Дня Вчителя .Метою виставки було розширити уявлення студентів про своїх педагогів. В експозиції були представлені творчі роботи педколективу які є дійсно справжніми шедеврами дизайнерського сучасного одягу, та декоративно-прикладного мистецтва.

 • Виставка творчих робіт студентів. Звісно через подібні заходи можна дізнатись більше про світ захоплень студента, особливий ажіотаж викликають завжди роботи першокурсників, для яких подібні акції в стінах училища вперше.

 • Виставка робіт вихованців будинку–інтернату стилі «»HAND-MADE» До проведення ярмарку-аукціону роботи вихованців будинку-інтернату були виставлені для загального огляду на організовану виставку запросили авторів і виконавців робіт які охоче розповідали про матеріал з якого виготовлені вироби та техніку їх виконання.

 • Важливим елементом адаптації студентів першокурсників є конкурс талантів серед груп нового прийому «Ми таланти твої Україно» , це дає можливість кожному студенту проявити себе як особистість, продемонструвати свої таланти, прискорює згуртування групи в один монолітний колектив., кращі художні номери використовуються в святковому гала-концерті до Дня Студента.

 • Вшанування викладачів –пенсіонерів «Ми Вас пам’ятаємо».

 • Конкурс – виставка малюнків та віршів на тему: «Визволення України від фашистських загарбників».

 • Конкурс творчих робіт студентів у номінаціях до Дня студента «Студент року». Кращі роботи були представлені на міський конкурс «Студент року», де студенти посіли призові місця.

 • Мандрівка в світ мистецтва «Жінки Конотопщини - знані в усьому світі» посвячена видатним жінкам-художницям Конотопщини Марії Башкірцевій та Надії Сомко.

 • Літературно - музична гостина «Весна розпочинається з Шевченка» до дня народження Т.Г.Шевченка. Завдяки проведеному заходу присутні змогли подивитись на життя та творчість Т. Шевченка по іншому. Всі пісні звучали на слова Т.Шевченка, хореографічна композиція побудована з використанням поетичних рядків про перше кохання Шевченка до Оксани, поєднання віршів і музично-хореографічної композиції з використанням музики 19 століття, створювало враження літературного салону 170 років з дня написання Т. Шевченком Заповіту

 • У міському фестивалі –конкурсі художньої самодіяльності «Студентська весна-2016» блок художніх номерів від медучилища виділявся цілісністю і логічністю.

 • В рамках вшанування пам’яті І.Франка було проведено:

 • Пере глянули художній фільм з подальшим обговоренням за драмою І.Франка «Украдене щастя».

 • Літературна вітальня «Громадська лірика І. Франка».

Екологічне та трудове виховання.

Екологiчне виховання спрямоване на утвердження у свiдомостi студентiв знань про природу як єдину основу життя на Землi, переконань про необхiднiсть гуманного ставлення до неї, особисту вiдповiдальнiсть за майбутнє, формування вмiння здiйснювати дiяльнiсть, дбайливо оберiгаючи довкiлля. Цьому сприяють заходи: • Бесіди: «Наш край багатий і красивий», «Безпека життєдіяльності в оточуючому середовищі», « Природа - наш дім», «Вода – джерело всього живого», «Прийшов у ліс – поводься з розумінням та любов’ю», «Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять».

 • Конкурс проектів «Мій голос я віддаю на захист природи» .

 • Конкурс плакатів, малюнків і композицій з питань екології «Дзвони пам’яті».

 • Брали участь у Всеукраїнській акції «Зелений паросток планети».

 • До Дня охорони навколишнього середовища провели виставку – конкурс фотографій «В об’єктиві жива природа».

 • Провели акцію по прибиранню узбережжя річки Єзуч в районі Загребелля .

 • Проведено виставка – конкурс творчих робіт студентів «Букет замістялинки». Ялинки були виготовлені з бісеру, паперу, вермішелі, медичних рукавичок, адже фантазія студентів не знає меж.

 • До 30-х роковин Чорнобильської катастрофи в училищі було проведено:

 • Виставка літератури «Чорнобильські дзвони»

 • Виховна година «Чорнобиль – наш одвічний біль»

 • Переглянули фільм «Чорнобиль. Пам’ять, подвиг, істина» з подальшим обговоренням.

 • Поклали корзину квітів до пам’ятного знаку учасникам чорнобильської трагедії.

Трудове виховання має на метi формування любовi до працi та потреби у нiй, потреби в набуттi знань i вмінь, професiйно здiйснювати дiяльнiсть, реалiзувати через неї свої задатки i здiбностi, виконувати свої обов’язки професiйно, вiдповiдально, якiсно. Трудове виховання здiйснюється передусiм шляхом залучення студентiв до конкретних видiв дiяльностi. Основний вид працi студентiв – навчання. Належним чином органiзований навчальний процес спонукає студентiв до цiлеспрямованого набуття знань i досвiду, сумлiнного виконання своїх обов’язкiв, оволодiння обраною професiєю. Формування поваги та любовi до працi i потреби в нiй вiдбувається також через залучення студентiв до iнших видiв дiяльностi, зокрема громадсько-полiтичної, науково-дослiдної, самоврядної, художньої самодiяльностi, спортивних змагань, суспiльно корисної працi.

Студенти надають волонтерську допомогу в прибиранні та копанні присадибних ділянок людям похилого віку.Оволодiння студентами спецiальними дисциплiнами, навчальними курсами «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» допомагає формувати культуру працi, слiдувати у цiй сферi законам розвитку людини, природи i суспiльства.

В гуртожитку медучилища організовано самообслуговування студентів. На час літніх канікул в училищі створені бригади по благоустрою училища, гуртожитку та прилеглої території.

Формування здорового способу життя, спортивно – масова робота.

Фiзичне виховання – це розвиток i змiцнення здоров’я студентiв, їх фiзичних задаткiв та здiбностей, утвердження активного, здорового способу життя, вироблення вмiнь самостiйно використовувати форми i методи фiзичної культури в процесi власної життєдiяльностi. Даний напрям виховання включає пропаганду здорового способу життя i конкретну дiяльнiсть, спрямовану на фiзичне вдосконалення та фiзичне загартування молодих людей. У сучасних умовах надто важливими є робота зi студентами щодо роз’яснення шкiдливостi вживання алкогольних напоїв i наркотичних речовин, тютюнових виробів, проведення профiлактичних заходiв щодо попередження рiзноманiтних захворювань. Фiзичне виховання здійснюється на заняттях із фiзичної культури, через участь юнакiв i дiвчат у роботi спортивних секцiй,підчас спортивних змагань, туристичних походів. Організовують та проводять роботу в даному напрямі викладачі фізкультури, класні керівники, викладачі, вихователь гуртожитку та голова наркопосту.

Працювали спортивні секції: з настільного тенісу - 10 чол., баскетболу -15 чол., волейболу (дівчата) - 15 чол., міні-футбол (юнаки) -10 чол., легкої атлетики - 8чол., атлетична гімнастика – 20 чол.

Всього займалося - 78 студентів.

У навчальному році проводилася спартакіада училища, до програми якої входили види спорту: волейбол (дівчата), баскетбол, настільний теніс, л/атлетика. Всього в спартакіаді приймало участь близько 180 чол. (90% - дівчат, 10% - юнаків). Також проводилися змагання серед команд студентів ВНЗ І-ІІ р.а. міста:

настільний теніс юнаки - V загальне командне місце: Тронь Олександр, Ковтун Віталій, Нагайцев Ігор;

настільний теніс дівчата - ІІІ загальне командне місце та нагороджені грамотами і медалями: Іваниш Оксана, Кучеренко Вікторія, Іванів Ганна;

волейбол дівчата - І загальне командне місце та були нагороджені грамотами і медалями: Заболотна Катерина, Литвин Наталія, Ященко Альона, Ховзун Юлія, Луговик Анна, Рибалка Тетяна, Погорілко Вікторія;

баскетбол юнаки - V загальне командне місце: Гнедін Віктор, Гріценко Олег, Лук’яненко Максим, Мищенко Артем, Савченко Антон, Онопа Дмитро, Упоров Сергій, Федоненко Руслан;

баскетбол дівчата – ІІ загальне командне місце та були нагороджені грамотами і медалями: Адамова Катерина, Бистро Марина, Гордієнко Альона, Заболотна Анна, Мищенко Ольга, Сівер Катерина, Тимченко Аліна, Федурко Марина ;

міні-футбол юнаки - ІІІ загальне командне місце та були нагороджені грамотами та медалями: Горбатенко Юрій, Гуц Ігор, Коновалов Миколай, Коблик Владислав, Луста Євген, Мищенко Артем, Назаренко Артем, Смірнов Кирило, Онопа Дмитро, Опалько Володимир, Хижняк Ігор;

змагання з допризовної підготовки: Гуц Ігор, Хижняк Ігор, Шатьорний Влад;

туристичні змагання: групи першого набору.

Збірна команда училища приймала участь у обласній спартакіаді серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, з таких видів спорту: легкоатлетичний крос, настільний теніс, баскетбол, волейбол, міні-футбол – 7 загальне місце, легка атлетика.

В училищі проводилися позаурочні спортивні заходи, присвячені Дню фізичної культури та спорту, Всесвітньому Дню здоров’я, Міжнародному Дню туриста, Дню Української Армії, Дню Захисника України, Дню міста, Дню Перемоги.

Систематично проводилися туристичні походи по місцях бойової Слави Конотопського району та в травні місяці дводенні походи з другими курсами з оздоровчою метою.

Медичний огляд студентів проводиться І раз на рік.

В училищі займалися три спец. мед. групи у кількості 50 чоловік.

Викладач Паламарчук І.В. був залучений до суддівства міських, районних, обласних змагань з гандболу та брав участь у змаганнях серед команд ветеранів з гандболу.

Проводиться пошуково-дослідницька робота студентами училища на теми пов'язані з медичною професією та фізичним вихованням, особливо визначалася тема здорового способу життя, харчування, гігієни та техніки безпеки, олімпійського руху, інноваційних технологій на заняттях фізичною культурою.З метою утвердження здорового способу життя та боротьбі із шкідливими звичками серед студентів медичного училища члени громадського наркопосту регулярно та систематично проводять наступні заходи:

 • Зустріч студентів груп з наркологом для попередження наркоманії, токсикоманії, пияцтва;

 • Анкетування(анонімне) серед студентів груп нового прийому з питань «Алкоголь та молодь», «Тютюнокуріння та молодь», «Наркоманія та молодь»;

 • Організовуємо серед студентів широку цілеспрямовану роботу про шкідливість тютюнокуріння, наркотиків, алкоголю. Для цього проводимо лекції, бесіди, виховні години. За даний період були проведені наступні виховні заходи: акція «Допоможи собі сам», виховна година «Димні світи», «Моє здоров‘є у моїх руках», « Геть паління. Ми здорове покоління!»,«За здоровий спосіб життя. Молодь проти алкоголю», «Це стосується всіх», ділова гра «Вільний час без цигарок та алкоголю», конкурс презентацій «Якщо не ми, то хто?»;

 • Ознайомлюємо студентів груп нового прийому (під розпис) з чинними наказами: № 85 від 08.10.2008р. по училищу «Про заборону тютюнокуріння в навчальному закладі», наказ МОН України від 08.11.04 №855 «Про заборону тютюнокуріння в НЗ і установок МОН України»;

 • Класні керівники систематично та регулярно проводять виховну роботу з пропаганди здорового способу життя та боротьбі із шкідливими звичками; ознайомили студентів груп із Законом України №4844-lV

« Про обмеження місць куріння тютюнових виробів» (під розпис);

 • Проводимо контрольні рейди, щодо дотримання виконання наказу по училищу «Про заборону куріння в училищі». Студентів, які порушують наказ, ставимо на внутрішньо училищний облік , з ними проводиться індивідуальна робота (бесіди; демонстрація відеофільмів, відеороликів на відповідну тематику; студенти готують презентації, санбюлетні на відповідну тематику; робота з психологом; залучення студентів до проведення санпросвіт роботи серед населення щодо дотримання здорового способу життя, боротьбі із шкідливими звичками; залучення студентів до проведення виховної роботи на відповідну тематику).

А також проведені:

 • Круглий стіл: «Віл – інфекція та наркотики – небезпека, яка може торкнутися кожного».

 • Урок здоров’я «Бережи одежу знову, а здоров’я змолоду».

 • До Всесвітнього Дня здоров’я в училищі проведено:

 • День інформації в бібліотеці «Будь уважним до свого здоров’я»

 • Виховний захід «Молодь за здоровий спосіб життя»

 • Круглий стіл «Здоровий спосіб життя- це модно» для студентів перших курсів.

 • Лекція –презентація «Профілактика діабету».

 • Змагання з армреслінгу серед дівчат третього курсу.

 • Студенти училища під керівництвом викладача внутрішньої медицини провели акцію для мешканців міста «Стосується кожного» (про цукровий діабет).

 • В рамках місячника боротьби з туберкульозом було проведено:

 • Для учнів шкіл міста лекції-презентації «Поборемо разом» за методикою рівний-рівному.

 • Лекція- презентація з елементами тренінгу «Поборемо туберкульоз разом» для студентів 1-х курсів.

Сприяння творчому та всебічному розвитку особистості ( волонтерська робота, студентське самоврядування, громадська діяльність.)

Формуванню активної життєвої позиції сприяє робота в органах студентського самоврядуваннястудентської ради на рівні училища та старостату на відділеннях. У складі ради працюють комісії з організації навчальної діяльності, дозвілля, інформаційної діяльності, житлово-побутових умов та спортивно-оздоровча. Члени студентської ради залучаються до участі у формуванні керівних органів і плануванні роботи, беруть активну участь у підготовці й проведенні культурно-масових заходів, організовують чергування по училищу під час проведення вечорів, конкурсів, виходять з пропозиціями щодо заохочення студентів за успіхи у навчальній та громадській роботі. За рішенням та погодженням зі студентською радою відбувається відрахування студентів з навчального закладу та переведення з комерційної форми навчання на державну форму навчанняБути медичним працівником – це покликання, а не розрахунок, це гуманність і милосердя, які піднесуть кожного хто пов’язав свою долю з медициною на п’єдестал людської вдячності. Доброта і милосердя – два крила на яких тримається людство. Наші – дуже активні. Вони самі приходять з ідеями, а адміністрація підтримує їх. Студенти Конотопського медичного училища це справжній загін милосердя.

 • Проведено акцію «Врятуймо життя дитини».

 • Довгий час студенти опікуються дитячим будинком для дітей з фізичними вадами. Це не епізодичні візити до свята Миколая, а постійні. Вони готують для дітей концерти, збирають кошти, навчають дітей  виготовленню сувенірів в техніці квілінг…, запрошують в гості проводять ярмарки –аукціони .Ярмарка –аукціон «Святкова феєрія у стилі «»HAND - MADE» з продажу виробів вихованців цього інтернату. Проведення ярмарку-аукціону відбулось в українській стилізації ярмаркування та поєднанні концертної програми і номерів художньої самодіяльності вихованців будинку-інтернату. Вироби всіх вразили своєю майстерністю, різноманітністю і задовольнили будь-які естетичні смаки покупців.

 • Взяли участь у благодійному концерті «Разом до Перемоги», організованому студентами міста, на підтримку наших земляків, які знаходяться в зоні АТО. Студенти виконували пісні про Україну, українські танці та виступили з лозунгами: «За мир та злагоду в усьому світі», «Україна – єдина країна», «Об’єднаємося всі проти війни» та «Миру мир в усьому світі».

 • Проведення святкової програми та привітання з нагоди професійного свята «День працівника соціальної сфери України» в територіальному центрі соціального захисту населення;

 • Ярмарка –аукціон «Назустріч мрії» Довгий час студенти опікуються дитячим будинком для дітей з фізичними вадами. Це не епізодичні візити до свята Миколая, а постійні. Вони готують для дітей концерти, збирають кошти, навчають дітей  виготовленню сувенірів в техніці квілінг……, запрошують в гості проводять ярмарки –аукціони з продажу виробів вихованців цього інтернату . Проведення ярмарку-аукціону відбулось в українській стилізації ярмаркування та поєднанні концертної програми і номерів художньої самодіяльності вихованців будинку-інтернату. Вироби всіх вразили своєю майстерністю, різноманітністю і задовольнили будь-які естетичні смаки покупців.

 • Підготували концертну програму до Міжнародного дня інвалідів «Кажімо більше ніжних слів». Це був візит з концертною програмою до будинку –інтернату, де студенти медичного училища долучились до загального концерту для вихованців будинку- інтернату. В своїх виступах закликали цінувати тих людей які знаходяться поруч, їх працю, добре ставлення до друзів і оточуючих.

 • Брали участь у акції «Врятуй життя дитини» в рамках акції «від Серця до серця».

 • Провели акцію «Ми пам’ятаємо і шануймо Вашу мужність та відвагу».

 • Надали допомогу сім’ям загиблих у Великій Вітчизняній війні: 7–ом особам скопали та обробили присадибні ділянки.

Чільне місце посідає робота по сприянню творчому та всебічному розвитку особистості, яка реалізується через роботу гуртків, секцій.

Окрім предметних гуртків та спортивних секцій, діють гуртки художньої творчості: вокально-хоровий, хореографічний. Солістка училища Івахненко Дар’я брала участь у Всеукраїнському фестивалі сучасної пісні та музики «Червона рута». Брали участь у міському фестивалі – конкурсі художньої самодіяльності «Студентська весна – 2016». Серед номінацій студенти вибороли перші місця:

- за «Народний вокал» соло , «Через сад, виноград» Потеряйко Алла,

- «Народний вокал» малі форми «Закувала зозулечка» ансамбль «Мальви» ,

- вокал в жанрі популярної музики «Коханий» Івахненко Дар’я,

- ІІІ місце

-«Естрадний вокал » «Троянди на пероні», Колектив дует «Зоряна».

Танці – вид діяльності, в якому є великі можливості для творчості, художнього розвитку, майстерності та естетики. І саме цим керується у своїй роботі талановитий колектив Конотопського медичного училища «Butterfly».


За цей рік колектив значно виріс у своїх досягненнях та перемогах. Сяйливі очі танцюристів, захопливі посмішки, відточеність рухів у поєднанні з запальною народною та сучасною музикою, оригінальні костюми стали невід’ємною частиною не тільки заходів медичного училища,а й міських концертів та благодійних акцій. Хореографічний колектив ««Butterfly» лауреат 1-го ступеню ГО «Сузір’я України» Всеукраїнського фестивалю хореографічного мистецтва «АЛЕГРО»
-g2seutro74.jpg
Студенти активно займаються краєзнавчо-пошуковою роботою. Результати роботи студентів – пошуковців були представлені на 8-ому обласному конкурсі краєзнавчих проектів студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації «Історія – це поруч…». Краєзнавчий проект «Заслужений лікар – Порфирій Іванович Заболотний» отримав схвальні відгуки. Виконавці даного проекту Панасенко Д.(1ф) та Хижняк Вл. (1ф) отримали грамоту за найкращий проект (посіли 1-ше місце).

Знавці рідної мови та літератури брали участь у ІІ-ому етапі Всеукраїнського конкурсу знавців української мови імені П.Яцика , де посіли призові місця: • Кривченко В.(ІІф) – І місце,

 • Колошиц А.(1ф) - ІІІ місце.

Одним із принципів здійснення гурткової роботи є добровільність та доступність. Студенти за власним бажанням записуються у той чи інший гурток і, як самі зізнаються, не шкодують. Адже тут виявляються і розвиваються їхні індивідуальні творчі здібності та нахили, пізнавальні інтереси, з року в рік підвищується майстерність.

Кожен із напрямків виховної роботи спрямований на досягнення мети, вирішення конкретних завдань i передбачає використання вiдповiдних форм та методів роботи. Постійна єдність, взаємодоповнюваність усіх напрямків виховання є важливою умовою результативності виховної роботи в цілому.

18.06.2016

Заступник директораз виховної роботи Г.П.СитникКаталог: 2016
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> За новою програмою 8 клас чи існує справжнє кохання сьогодні? за твором Валентина Чемериса
2016 -> «Як зробити дитину успішною? Створення умов для успішної адаптації учнів 1,5 –х класів до соціуму та нових умов навчання»
2016 -> Відділ освіти Тлумацької райдержадміністрації Методичний кабінет Гостівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
2016 -> Реферат це одна з форм письмового подання результатів індивідуальної роботи вчителя над обраною науково-методичною темою (проблемою). Найчастіше реферат готують
2016 -> Мова жестів Зміст
2016 -> Міністерство юстиції україни зіньківське районне управління юстиції полтавської області узагальнення
2016 -> Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Особливості управлінської діяльності в сучасній школі: методичний аспект Методичні рекомендації Суми-2016
2016 -> Рабочая программа составлена в соответствии с Учебным планом Гимназии на основе федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по учебным предметам

Скачати 400.65 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка